Қазақ тіл білімінің теориясы және әдістемесі кафедрасы

  • Білім беру

  • Кафедра туралы

   «Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы – тағылымға толы тарихы бар, іргелі кафедралардың бірі. Алғаш «Тілдер кафедрасы» деп аталатын бұл кафедрадан 1946 жылдары Орыс тілі, Қазақ тілі, Орыс және шетел әдебиеті, Шет тілі кафедралары бөлініп шықты.

   Кафедрада қазақ тіл білімі мен түркі тануда есімдері танымал профессорлар Ә.Марғұлан, Н.Т.Сауранбаев, М.Балақаев, С.Аманжолов, Т.Қордабаев, А.Төлеуов, Ә.Құрышжанұлы, Ғ.Айдаров, Ғ.Мадина, М.Дүйсебаева, Х.Қожахметова, Р.Сыздық, З.Бейсембаева, Р.Шойбековсынды ғалымдар еңбек еткен.

   Кафедраны әр жылдары академик Н.Сауранбаев (1947-1948), проф. А.Ысқақов (1948-1949), Г,Л.Мадина, С.Исаев, Ә.Аблақов,  Б.Хасанұлы, Р.Шойбеков, З.Бейсембаева, Т.Ермекова, Ж.Сүлейменова, Қ.Қалыбаева,  Ж.Отарбекова басқарған.

   2016 жылы «Қазақ тіл білімі»  кафедрасы мен  «Тіл теориясы және оқыту әдістемесі» кафедралары  біріктіріліп, «Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы болып қайта құрылды.

            Қазіргі уақытта кафедраның бағдарлама көшбасшысы - филология ғылымдарының кандидаты, профессор  Г.Қ. Абдирасилова.

   Кафедра білім беру бағдарламалары:

   Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасы:

   • 6В01702  – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (БА)
   • 6В02302 – Филология (БА)
   • 7М01702– Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (MSc)
   • 7М02301-Филология (MSc)
   • 8D02301-Филология (PhD) бойынша мамандар дайындайды.

   Біздің түлектеріміз ғылым мен білім жүйесінде (университеттер, колледждер, мектептер, ғылыми-зерттеу институттары), баспасөзде (газет және журнал редакциялары, баспалар, радио және теледидар), мемлекеттік қызметте (сыртқы істер, мұрағаттар, кітапханалар, мұражайлар) әр түрлі профильдегі фирмалардағы агенттіктер жүйесінде сұранысқа ие.

   Миссия мен Халықаралық ынтымақтастық

   Білім беру бағдарламалары

    • Абдирасилова Гульмира Калыбаевна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, профессор  м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Абдирасилова Гульмира Калыбаевна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77013297563

    Абдирасилова Гүлмира Қалыбайқызы – жоғары оқу орындарында қазақ тілі мамандарын  даярлауға елеулі  еңбек сіңіріп, қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері бойынша іргелі зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген тілші-ғалым.

    Г.Қ. Абдирасилова – 200-ден астам ғылыми-әдістемелік еңбектердің, оқулықтардың, ғылыми мақалалардың  (2 оқулық, 10 оқу құралы, 5 типтік бағдарлама және  рейтингі жоғары басылымдарда (Scopus)  8 ғылыми мақалалар)  8D02301-Филология, 7М02301-Филология мамандықтары бойынша Білім беру бағдарламаларының авторы.

    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі бекіткен «Қазақ тілі» оқулығы (шетелдегі отандастарға арналған оқулық, Алматы «Арда», 2005) авторы.

    Кафедрада дәстүрлі жыл сайын өткізілетін «Құрышжанов оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ұйымдастырушысы.

    2019 жылғы “Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы” грантының иегері.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Филология ғылымдарының кандидаты (2003),  профессор   (2015);
    • Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты (Қазақстан, Алматы).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    Шетелдік басылымдарда редакциялық алқа мүшесі

    • Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), Түркия
    • Al-Farabi  International  Journal on Social SciencesISSN - 2564-7946, Түркия
    • International Journal of Kurdish Studies http://ijoks.com/, Түркия
    • Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisie-ISSN 2651-5180, Түркия

    ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:

    • Академик Е.А.Бөкетов атындағы (Қарағанды университетінің жанындағы 6D020500 - «Филология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  бейiнi бойынша доктор дәрежесiн алу үшін диссертацияларды корғау жөнiнде диссертациялық кеңестің мүшесі

    ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМА:

    • Екі жақты келісімшарт негізінде академиялық ұтқырлық бойынша Түркия Республикасы Нийде Өмер Халисдемир университетінде 2012-2015 жж аралығында доценттік қызмет атқарды.
    • Невшехир Қажы Бекташ Вели университетінде «Білім беру жүйесінде мультимедиялық технологияны қолдану» 05.07-05.08.2018ж. 1 айлық өзара тәжірибе алмасу  курсы (Түркия)
    • 2020 жылдың 26 қазан – 08 қараша аралығында QS World University Rankings нәтижелері бойынша ТОР-500 топтың қатарына кіретін Карлов университетінің Гуманитарлық ғылымдар институтында (Чехия, Прага) халықаралық  ғылыми онлайн тағылымдамадан өтті. https://www.cuni.cz/

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тіл ғылымының теориялық мәселелері
    • Қазақ тілін орта мектепте оқыту
    • Түркология

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • ЮНЕСКО-ның арнайы бағдарламасы аясында «Жойылу қаупіндегі түркі тілдері» (Tehlikedeki  Turk Dilleri) халықаралық жоба. Анкара Түркия  2016жыл.

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПАТЕНТ:

    • Basic English for elementary and pre-intermediate learners.  Оқулық (The Licence Number of Publicator: 2014/31220) TURKEY TR: +90 342 606 06 75  USA: +1 631 685 0 853 E posta: www.iksadkongre.org It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.  Iksad Publications - 2018© ISBN: 978-605-7510-62-4 366 б Berkutbaeva M.Z., Nazarbaeva T.

    ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТЕНТ:

    • Basic English for elementary and pre-intermediate learners.  Оқулық. Патент. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК. Беркутбаева М.З., Садырбаева Б.А.,
    • Practise your English. Оқу құралы. Патент Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК. Беркутбаева М.З., Садырбаева Б.А.,Рысбекқызы Н.
    • «Қазіргі қазақ тілі» (сөзжасам) курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтардың мазмұны. Патент. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Томсон Рейтер (Web of Science,Thomson Reuters) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда:

    • The role of historic-linguistic factor in development of Turkic civilization in meddle ages (Yermekova T., Odanova S., Issabekova U.)//Life Science Journal 2014; http://www.lifesciencesite.com http://www.lifesciencesite.com 320 lifesciencej@gmail.comLife Science Journal. April 25, 2014. life1104s
    • Economy in the Kazakh language: law or phenomenon?S. Odanova, G. Shoibekova, T. Yermekova http://www.lifesciencesite.com.  Life Science JournalActa Zhengzhou University Overseas Edition(Life Sci J)ISSN 1097-8135 (print); ISSN 2372-613X (online), doi:10.7537, Monthly Volume 14 - Number 8 (Cumulated No. 79), 25, 2017.
    • Artistic-Style Features of Marat Kabirov's Intellectual Prose. Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) SPECIAL ISSUETarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 5, November 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University مجلة البحوث التاريخية والثقافية والفنية http://kutaksam.karabuk.edu.tr384-389
    • The national and cultural peculiarities of stereotyped precedent names. (on the base of Kazakh,Russian, and English languages) Forthcoming XLinguae issue: June 2018  Please, use the TEMPLATESocial sciences: Language and Linguistics - Rank: 154/628, Quartile 1)    (Murzinova, A., Tymbolova, A., Yelshibaeva, K.Kushkimbayeva, A., Mirov, M.)
    • A.B.Nurtayeva, M.A.Karbozova,  Süer Eker, S.K.Rakhimzhanova Teaching online enantiosemia and word diffusion aspects during the coronavirus pandemics XLinguae Journal  is a European, scientific, Issue n_1_2021 January issue 2021, Arts and Humanities: Linguistics and language - Rank: 101/702, Quartile 1 DOI:10.18355/XL.2021.14.01.21  Pages:-289-298
    • S. A. Odanova, A.T.Fazylakhmetova, Zh.K.Darkenbayeva,A.A Satbekova Evolutionary Process Of The Turkic Word Formation: Phonetic And Morphonological Structures Of The Turkic Root Talent Development & Excellence  Vol.12, No. 1, 2020, 01-14
    • G. Nurbekova, A. Koshekova, R. Suleimenova, B. Sabdenov. Linguodidactic principles of teaching derived words using interactive technology PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(6), 827 - 837. Retrieved from https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/788 (Original work published November 29, 2020)Vol. 17 No. 6 (2020): PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology

    ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРЫНДА:

    • М.Әуезовтың «Абай жолы» тарихи романындағы бейвербалды амалдардың ұлттық-мәдени ерекшеліктері.   Монгол улс, Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль www.bbkhu.edu.mn Мақалалар Жинағы Хурлын Эмхэтгэл №1(01) 370-376беттер ISBN   978-99973-880-7-0   Өлгий 2015.03. 20-22.
    • Қарайым тілі жоғалу алдында.  Tehlikedeki Türk Dilleri кітабы/ Editörler:Prof. Dr. Süer Eker vе. Түркия. Анкара 2016.
    • Word formation: theory of motivation and nominations.  AL FARABI international journal on social sciences ISSN - 2564-794625th January 2017
    • Eski Türk devletçiliğinin bağimsiz devlet kurma felsefesinin günümüz Kazakistan politikasina yansimalari. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Cilt: 1- Sayı: 2- Aralık 2017 ISSN: 2587-13315.
    • The Beauty Of Novel “Shakan-Sheri” Journal of social, humanities and administrative sciences Indexed ISSN 2630-6417.24.08.2018
    • Түркі тілдес халықтардың кірме сөздерді, терминдерді игерудің тәжірибелері. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)  Cilt: 4- Sayı: 4- 85-93бб Aralık 2020 (Түркиялық әріптес профессор Хикмет Қорашпен бірлестікте)

    ҚР БҒМ БҒССҚК ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №2 (44); Астана, 2017.-242-245б;
    • М.Тиесов прозасының лингвотанымдық  әлемі.// «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №2 (44). Астана, 2017.-147-150б;
    • Түркі фразеологизмдеріндегі «Құс» концептісі. // Көкшетау МУ Хабаршысы» Филология сериясы №1(1) 2018.-153-157б;
    •  Ресей құрамындағы түркі халықтары фразеологизмдерінің құрылымдық  өзгерістері.// Ш.Уәлиханов ат.Көкшетау МУ Хабаршысы» Филология сериясы №1(1), 2018ж.-163-166б;
    • Кредиттік оқу жүйесінде  жаңа технологияны қолдану// «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Астана,  №3(58) 2018.-301-304б;
    • Қазақ және ағылшын  тіл-гі  мақал-мәтелдердің  зерттелуі //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  Астана,  №3(58) 2018.-347-351б;
    • Сөзжасам қосымшаларының қолданыстық тілде сипаты// «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», Астана, №4 (59) 2018.-213-216 б;
    • Сөзжасамдық ұяның құрамындағы туындылардың омонимдік мағыналық ерекшеліктері.// «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналы Астана, №4 (60) 2018ж.-34-39б ;
    • Орта ғасыр жазба ескерткіштер тіліндегі етістік жұрнақтарының  сөз тудыру  ерекшеліктері // Абай ат ҰПУ-Хабаршысы. «Филологиялық ғылымдары» сериясы, Алматы.- №2 (68), 2019.-8-13 б;
    • Латын әліпбиіне көшу және оны тұрақтандырудың әлеуметтік және лингвистикалық алғышарттары. // Абай ат ҰПУ Хабаршысы. «Филологиялық ғылымдары» сериясы //Алматы.- №2 (68), 2019ж; 173-177б;
    • Аналитикалық тәсіл - сөздердің бipiгy, қосарлану, тіркесу арқылы жаңа мағына тудыру жолы //ПМУ Хабаршысы  Филологиялық сериясы. №3 (2019).-12-23б;
    • Қазақ тіліндегі ине-жіп атауларының семантикасы.//ПМУ Хабаршысы  Филологиялық сериясы. №3(2019).-23-33 б;
    • Қазақ қолөнеріндегі тігін-тігіс түрлері, атаулары.// ПМУ Хабаршысы  Филологиялық сериясы. №3(2019).-365-376 б;
    • Қазіргі коммуникация құралдарының тіл тазалығына әсері//ҚазҰПУ Хабаршысы. «Фил-қ ғыл.» сериясы //А.- №4 (70), 2019ж.
    • «Ине»   хрематонимінің  табиғаты /ҚазҰПУ Хабаршысы. «ФҒ» сериясы //А.- №4 (70), 2019.
    • Вклад В.В. Радлова и Н.Ф. Катанова в изучение фольклора сибирских татар. Қарағанды университетiнiң Хабаршысы Филология Сериясы. 2020. №1 (97).-114-123 бб //
    • Қазақ сөз мәдениетін зерттеу мен оқытудың антропоөзектік үрдісі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Филология ғылымы. 2020ж. №1.- 155-159 бб
    • Жер-су атаулары мазмұнындағы ұлттық мәдени ақпарат жайында. Қарағанды университетiнiң Хабаршысы Филология Сериясы. 2020. №2, (98).- 44-51бб
    • Сөзжасамдық антонимияның уәждемелік сипаттары. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2020. №4, (74).- 149-153 бб
    • Сөз мәдениетінің этикалық аспектісі. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2020. №4,(74).- 15-20 бб
    • Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелеріндегі біріккен сөздердің  орфограммасы. Торайғыров ПМУ ғылыми журналы «ПМУ Хабаршысы» Филологиялық сериясы. 2020. №3. 24-32 бб
    • Латын графикасына өту жағдайындағы кірме сөздердің орфограммасы. Торайғыров ПМУ ғылыми журналы «ПМУ Хабаршысы» Филологиялық сериясы. 2020. №3. 33-41 бб
    • Энантиосемияның түрлері және олардың мағыналарын шектеуші құралдар. С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми журналы «ПМУ Хабаршысы» Филологиялық сериясы. 2020. №3. 361-369 бб

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  КОНФЕРЕНЦИЯДА ЖАСАҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Қазақ тіл білімінде сөзжасамдық ұяның көрінісі.//Казанский (Приволжский)  федеральный университет Международная научно-практическая конференция 18-19 ноября 2016 г.Казан.-3-6 б;
    • Антропологиялық тіл біліміндегі «тілдік тұлға» теориясына қатысты таным-түсініктер. ІҮ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы  Түркия,2017ж.-519-524б;
    • Ұлттық мәдениеттің тілдегі көрінісі//ІҮ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы  Түркия,2017ж.-541-546 б;
    • Ұлы Отан Соғысы Жылдарындағы Жамбыл Жырлары.// Congress book innovation and global issuesin. Antalya, 2017.-263-268 б;
    • Ұлттың қалыптасуында тіл басты этностық құндылық:түркі тілдерінің қалыптасу кезеңдері.// I.Uluslararası Sempozyumu 2018 Antalya, Türkiye
    • Ұлттық тәрбие және жаһандану үдерісі.// ICSSCAInternational Congress on Social Sciences, China to Adriatic
    • Жергілікті тілде сөз мағынасының кеңею және тарылу жолдары// Казанский (Приволжский)  федеральный университет Международная научно-практическая конф.
    • Қазақтың көшпелі мал шаруашылығы кезеңіндегі  жер-су атауларының қызметі.// International Altay Communities Symposium –2019, Bishkek/IsykKöl, Kyrgyzstan
    • Рухани жаңғыру: Географиялық атаулардың этнолингвистикалық сипаты. «Ұлы дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мат. Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы,  226-231б.-25 мамыр 2020ж
    • Қазіргі халықаралық қатынастардағы мәдениетаралық коммуникацияның өзекті мәселелері. «Ұлы Дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мат. Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы,  231-235б.- 25 мамыр 2020ж
    • Representation of aphorisms raised to the level of “human recognition - Abai”. Абай Құнанбаевтың әлемі мен шығармашылығына жастардың көзқарасы Халықаралық ғылыми онлайн-конференция. Нұр-Сұлтан – Алматы, 2020 жыл   9 қазан
    • Қазақ тіліндегі ұрысу-жекіру тілдік бірліктері. Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері, профессор  Әбжан Құрышжанұлының 90 жылдығына  «Түркологиялық кеңістіктегі гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық on-line  конф.151-156 б. 4 желтоқсан 2020
    • Абай Құнанбайұлы афоризмдеріндегі әлемнің тілдік бейнесі. YI Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  қазан, 2020 (онлайн)
    • 2. Абайдың кемел адам, толық адам ілімі мен жантану ілімі хақында. YI Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  қазан, 2020 (онлайн)
    • әл-Фараби 1150жылдығы: еңбектері, нақыл сөздері. Al Farabi Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi 21-22.07.2020  (онлайн)
    • 2.Йасауи Хикметтеріндегі етіс жұрнақтарының берілу жолдары мен мағыналық ерекшеліктері. International OECD Studies Conference on Transformative Educational Sciences held in March 19-21, 2020 Ankara, Turkey.-28-35 бб   (онлайн)
    • 3. Йасауи Хикметтері етістіктеріндегі етіс жұрнақтарының дыбыстық  алмасулары арқылы дамыған морфтары.          Al Farabi Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi  3.05.2020 Bursa, Turkey. -   (онлайн)
    • Ермекова Тыныштық Нұрдәулетқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Ермекова Тыныштық Нұрдәулетқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77013018566

    Ермекова Тыныштық Нұрдәулетқызы ­– жоғары оқу орындарында қазақ тілі мамандарын  даярлауға елеулі  еңбек сіңіріп, қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері бойынша іргелі зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген тілші-ғалым, жаңартылған бағдарлама бойнша мектеп оқулықтарының авторы.

    1995 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жанындағы диссертациялық кеңесте профессор ф.ғ.д., профессор Ә.Әблақовтың ғылыми жетекшілігімен  10.02.06  – түркі тілдері мамандығы бойынша «Қазіргі қазақ тіліндегі есім баяндауыштар» деген тақырыпта кандидаттық, 2007 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанындағы диссертациялық кеңесте 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша профессор Р. Әмірдің кеңесшілігімен «Компоненттер құрылысының құрмалас сөйлемнің семантика-грамматикалық сипатына қатысы»  деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады.  

    Ф.ғ.д., профессор Т.Н.Ермекова Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі (2004-2015, 2018-2020), Жобалық кеңсенің үйлестіршісі (2017-2018), Филология институты директоры (2020-2021) қызметтерін  атқарды .Ғалымның қаламынан 6 монография, 12 жылдық, жаңа буын оқулықтары мен   жаңартылған білім беруге арналған, «Арман-ПВ», «Алматыкітап» баспаларынан  27 оқулық және 69 оқу құралы жарық көрген, атап айтқанда:  «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемдер жүйесі», «Қазіргі қазақ тілі (синтаксис) курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтардың мазмұны», «Құрмалас сөйлем синтаксисі» атты еңбектері сұранысқа ие. Т.Н.Ермекова қазақ тіл білімінің көкейтесті мәселелеріне арналған 200-ге жуық мақаланың авторы. 2008, 2014 жылдары “Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы” грантының иегері. Ресей Жаратылыстану ғылым академиясының академигі. Осы академия тағайындаған “Білім беру саласына еңбек сіңірген қайраткер” медалінің иегері, Халықаралық ғылым және жоғары білім академиясы жүргізген ғылыми аналитикалық біріншілігінде (Ұлыбритания, Лондон) ІІІ орын мен Қола медаль жеңіп алды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • филология ғылымдарының докторы (2007) , профессор   (2010);
    • Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • АРТА сарапшысы
    • Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тіл ғылымының теориялық мәселелері
    • Қазақ тілін орта мектепте оқыту
    • Түркология

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • Коммуникативтік грамматика: теориясы мен практикалық мәні: 2012-2014 жж.
    • Мәдениеттер тоғысындағы қазіргі түркі тілдерінің сөзжасамы: өзара ықпалдастық және даму үдерісі: 2015-2017
    • Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары: 2018-2020
    • Мемлекеттік тілді латынграфикалы ұлттық әліпбиге көшіруді қамтамасыз ететін жаңартылған нормативтік сөздіктер мен академиялық басылымдар сериясын әзірлеу: 2021-2022
    • Қазақ тілін сандық ресурстар арқылы ұлттық бренд негізінде меңгерту: 2021-2023

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Vowel harmony is a basic phonetic rule of the Turkic languages Shoibekova, G.B., Odanova, S.A., Sultanova, B.M., Yermekova, T.N.   2016 International Journal of Environmental and Science Education. 11(11), с. 4617-4630
    • Communicative and pragmatic function of punctuation Yeskermessova, G.A., Yermekova,T.N., Zhubaeva,O.S., Maukanuly,T., Kenzhekanova,K.K. 2017  Man in India.97(7), с. 265-284
    • THE INFLUENCE OF THE GENDER PARAMETER ON THE ASSOCIATIVE BEHAVIOR OF THE SUBJECTS (ON THE MATERIAL OF THE TATAR LANGUAGE) (Gabdrakhmanova, Fanuza H.; Sattarova, Madina R.; Yermekova, Tynyshtyk N.) // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH   2017.Том: 7   Выпуск: 2   Специальный выпуск: 2   Стр.: 31-33  
    • .Фразеологизмдер – этнолин-гвистика мен мәдениеттанудың басты зерттеу нысаны // ХАБАРШЫ. Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті. «Филология сериясы», №2(52). – Алматы, 2015. 36-41 бб.
    • Лингвистикалық білімдер жүйесіндегі пунктуация // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. №3 (61), «Филология ғылымдары» сериясы. Алматы, 2017. ISSN 1728-7804
    • Латын таңбалы жаңа қазақ жазуының әліпби құрамы ҚазҰҚПУ Хабаршысы. №3. Алматы, 2019.
    • Лингвокультурология и этнолингвистика – взаимосвязанные отрасли науки // BULLETIN d'EUROTALENT-FIDJIP, №4. 2015. 24-28.
    •  Некоторые вопросы лингвокультурологии и благопожелания в казахском языке // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №11 (часть 2). Москва, 2015
    • ACTUAL PROBLEMS OF THE KAZAKH LANGUAGE DURING THE TRANSITION TO THE LATIN SCRIPT // Журнал "European Journal Of Natural History". - 2018. - № 4 ст 98-102  
    • SIGNIFICANCE OF THE STUDY OF THE LINGUISTIC NATURE OF ETHNOGRAPHIES, RELATED TO WOMEN //Журнал "European Journal Of Natural History". - 2018. - № 3, стр 86-90
    •  «Пунктуацияның коммуникативтік-прагматикалық қызметі» пәнін оқытудың эксперименттік жүйесі // AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 269-276. May 11-14, 2017. Gaziantep/TURKEY,  269-276.
    • The ethno-linguistic characteristics of the concept of the shanyrak in people’s cognition //AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 269-276. May 11-14, 2017. Gaziantep/TURKEY.
    • Interviewing students about the significance of punctuation marks among modern youth // Xlinguae 2020 Volume 13, Issue 4, 2020 (O Yеskermessova, G.a, Yermekova, T.a, Nurmuhametova, K.b, Abnassyrova, R.c, Zhubaeva)

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  КОНФЕРЕНЦИЯДА ЖАСАҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Пленарлық мәжілісте баяндама. «Түркологиялық кеңістіктегі гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция. Профессор Р. Әмірдің  элитарлық тілдік тұлға портреті //«Филологиялық білімді модернизациялау: тәжірибесі мен проблемасы» республикалық онлайн конференция материалдары. Желтоқсан, 2020.
    • Секциялық мәжілісте баяндама, модератор. «Екінші тіл» терминіне берілген социолингвистикалық анықтамалардың салыстырмалы сипаты // ҮІІ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. 20-23 EKİM 2020 – NİĞDE
    • Пленарлық мәжілісте баяндама. Қазақ тілі: ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу үдерісіне ендіру мәселелері. “Тіл жəне мəдениетаралық коммуникация” атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция материалдары. Мамыр,  2021.
    • Секциялық мәжілісте баяндама, модератор. Мемлекеттік тілді екінші тіл ретінде оқыту барысында жүзеге асатын кейбір табиғи физиологиялық механизмдердің ерекшеліктері // ҮІІ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU.
    • Пленарлық мәжілісте баяндама, модератор. Профессор Ә.Құрышжанұлы
    • зерттеулеріндегі түркілік мұра құндылықтары «Түркологиялық кеңістіктегі гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық on-line конференция. 12/ 2020
    • Пленарлық мәжілісте баяндама. Ұлттың ментальды жүйесіндегі «Қыз» ұғымына қатысты тілдік бірліктер // «Адамзаттық өркениет: білім, ғылым, ақыл-ой интеграциясы» халықаралық ғылыми-теориялық онлайн конференция. 05/ 2021

    МОНОГРАФИЯ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

    • Фразеоматикалық тіркестер: функционалдық әлеуеті мен танымдық сипаты // Монография. – Алматы: «Ценные бумаги» баспасы, 2015. 
    • Қызға қатысты тілдік бірліктердің этномәдени сипаты // Монография. – Алматы: «Мерей» баспасы, 2015.
    • Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар // Монография-оқулық. Мемлекеттік тілді дамыту институты. – Алматы, 2016. 
    •  Қазақ тілінің құрмалас сөйлемі. Электронды оқулық. Алматы, 2016.
    •  Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы // Оқу құралы. –Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015.
    • Коммуникативтік кеңістіктегі тілдік бірліктер. Монография. - Алматы: "Нұр-принт" баспасы, 2014.
    • Түркі тілдерін тарихи дәуірлеу. –  Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2013..
    • Қазақ тілі (кестелі грамматика) Алматы: «Нұр-принт» баспасы, 2015. 150 б.
    • Қазақ тілі: тіл үйренім. –Алматы: Қазмемқызпу баспасы,  2015. 144 б.
    • Қазақ тілі. ЖБМ 5-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар, Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы).«Арман-ПВ» баспасы. А., 2017
    • Қазақ тілі. ЖБМ 7-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар, Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы).«Арман-ПВ» баспасы. А., 2017
    • Қазақ тілі.  ЖБМ 6-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар).«Арман-ПВ» баспасы. А., 2018
    • Қазақ тілі. ЖБМ 8-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар, Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы).«Арман-ПВ» баспасы. А., 2018
    • Қазақ тілі. ЖБМ 9-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар).«Арман-ПВ» баспасы. А., 2019
    • Қазақ тілі. ЖБМ 10-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар). Қоғамдық-гуманитарлық бағыт. «Арман-ПВ» баспасы. А., 2019
    • Қазақ тілі. ЖБМ 10-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар). Жаратылыстану-математикалық бағыт. «Арман-ПВ» баспасы. А., 2019
    • Қазақ тілі. ЖБМ 11-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар). Қоғамдық-гуманитарлық бағыт. «Арман-ПВ» баспасы. А., 2020
    • Қазақ тілі. ЖБМ 11-сыныбына арналған ОӘК (оқулық, мұғалім кітабы, дидактикалық материалдар). Жаратылыстану-математикалық бағыт. «Арман-ПВ» баспасы. А., 2020.

    ДӘРІСТЕРІ:

    • 2017, қараша-желтоқсан, дәріс оқу, Орталық ұлттар университеті (ҚХР, Пекин)
    • 2020, наурыз, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті. Қонақ дәріс.
    • Атабаева Мереке Сатылғанқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Атабаева Мереке Сатылғанқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 1966-1977 Алматы облысы Шелек ауданында бастауыш сынып мұғалімі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы;
    • 1982-1989 жылдары Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институтында аға оқытушы, доцент;
    • 1989-1991;1994-2008 жылдары Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде доцент;
    • 2008-2009 оқу жылынан қазірге дейін 2008-2009 оқу жылынан бастап, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде профессор.

    БІЛІМІ (ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ АТАҒЫ):

    С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеті Мемелекеттік емтихан комиссиясының 1974 жылы 29 маусымдағы шешімімен «филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы» біліктілігі (Диплом Я № 222480) берілді.

    1977 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында тәлімгер-зерттеуші, 1980-1982 жылдары аспирант.

    1986 жылы «Диалектілік сөз мағынасы» тақырыбында қорғалған кандидаттық диссертациясы үшін С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті Диссертациялық кеңесінің 1986 жылы 9 қаңтардағы шешімімен (хаттама № 24) филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі, КСРО Мемлекеттік комитетінің 1990 жылдың 13 желтоқсанындағы шешімімен қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының  доценті ғылыми атағы  берілді ( ДЦ № 027506; Хаттама № 1860/Д, Москва).

    2006 жылы «Қазақ тіліндегі диалектілік лексиканың этнолингвистикалық негізі» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғады. ҚРБжҒМ-нің Білім және ғылым салаларындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 31 қазанындағы шешімімен (№5 хаттама) филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі (FД № 0000122), 2011 жылғы 13 мамырдағы шешімімен (№3 хаттама) тіл білімі мамандығы бойынша профессор атағы (ПР №0000574) берілді.Ресей Жаратылыстану Академиясының мүшесі (№87622016).Ғылыми зерттеу бағыты - қазақ тілінің диалектологиясы, лексикология, этнолингвистика және лингвомәдениеттану  мәселелері.

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Құрмет грамотасы (2016) және «ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕР» (02.07.2018, №574) төсбелгісі

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ:

    • 2015 жылы (1-9 маусым) «Өрлеу» біліктілікті арттыру орталығының жолдамасымен  (ISEP) Португалияның Порто қаласында біліктілікті арттыру курсынан өтті.

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ:

    Бакалавриат студенттері үшін:

    • Жалпы тіл білімі, Тіл біліміне кіріспе
    • Магистратура және докторантурада: Тіл біліміндегі жаңа бағыттар, Функционалды тіл білімі, Қазақ топонимикасы, Дискурс теориясы, Грамматика теориясының негіздері. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі, Коммуникативтік кеңістіктегі лингвоэкология.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    “Жаңа буын оқулықтары” бағдарламасы бойынша проф. Р. Әміровпен бірге 9-сыныпқа арналған “Қазақ тілі” (“Мектеп” баспасы 2000, 2005, 2009, 2013) оқулығын, “Әдістемелік нұсқауын” жазған. 11-сынып “Қазақ тілі. Диктанттар жинағын” (“Мектеп” баспасы 2002, 2007,2011,2015) және 5-9 сыныптарға арналған “Диктанттар мен мазмұндамалар жинағын” (“Білім” баспасы, 2000, 2004) құрастырған. “Диалектілік сөз мағынасы” (1996), “Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі”  (2006) атты монографиялары, “Қазақ тілі” (1999), “Іскерлік қазақ тілі” (2000, серіктес автор) оқу құралдарымен қатар, 200-ден астам ғылыми-әдістемелік  еңбегі жарық көрді.

    • Мурзинова Айгүл Серікқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, PhD

    • Ақпарат

    Мурзинова Айгүл Серікқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, PhD

    +77071589987

    • 2010-2012 жылдары ЖШС «Мекенсақ» ғылыми-өндірістік орталығында аудармашы;
    • 2012-2016 жылдары аралығында Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде оқытушы;
    • 2018 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушы;
    • 2021 жылдан бастап Республикалық пәндік олимпиаданың қазылар алқасы

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2004-2008 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ (филология бакалавры)
    • 2008-2010 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ магистратура (гуманитарлық ғылымдар магистрі)
    • 2015-2018 жж. ҚазҰҚызПУ докторантура (PhD доктор)

    ЗЕРТЕУ АЯСЫ:

    • Мәдениетаралық коммуникация
    • Салғастырмалы лингвомәдениеттану
    • Когнитивтік лингвистика
    • Лингвоаксиология

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған «Түркі лингвомәдени бірліктеріндегі аялық білімнің ұлттық сипаты (қыпшақ-оғыз тобы тілдері материалы бойынша)» атты зерттеу жобасы. (2021-2023)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Trilingual Policy and Objectives of Possession of These Three Languages Simultaneously: A.Almetova, A.Tymbolova, A.Murzinova, etc./ Current science, Vol. 112,  Issue 8 (2017).
    • The National and Cultural Peculiarities of Stereotyped Precedent Names (A Case Study of the Kazakh, Russian, and English Languages): A.Murzinova, A.Tymbolova, K.Yelshibaeva, etc./ XLinguae, Vol. 11, Issue 2 (2018).
    • Prosodical means applied in communicative relations: K.Elshibaeva, A.Murzinova, etc./ Vol. 34, №85-2 (2018).
    • Әлемнің тілдік бейнесіндегі ұлттық-мәдени архетиптер мен стереотиптер: А.О.Тымболва, А.С. Мурзинова, А.С.Әлметова/ Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Хабаршы журналы, №2 (166), 2017.
    • «От-су» оппозициясы: аксиологиялық салғастыру моделі: А.О.Тымболова, А.С.Мурзинова, А.Е.Садықова/Абай атындағы ҚазҰПУ, Хабаршы №1 (59), 2017.  
    • Стереотиптенген тілдік образдардың ұлттық-мәдени сипаты: А.О.Тымболова, А.С.Мурзинова/Ш.Уәлиханов  атындағы Көкшетау Хабаршысы №2, 2017.
    • Тілдік санадағы стереотиптердің ұлттық-мәдени ерекшелігі («отбасы» концептісі негізінде): А.О.Тымболова, А.С.Мурзинова, А.Е.Садықова/Абай атындағы ҚазҰПУ, Хабаршы №2 (60), 2017.
    • Ұлттық-мәдени стереотиптердің тілдегі көрінісі (Т.Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы негізінде): Г.Қ.Абдирасилова, А.С.Мурзинова/ІV. Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы, 2017.
    • Көркем шығарма кеңістігіндегі ұлттық-мәдени стереотиптер (Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі негізінде): А.С. Мурзинова, А.Е.Садықова/ "Prospects for the Development of Modern Science": materials of the II international scientific-practical conference, 2017.
    • Ұлттық-мәдени фитостереотиптердің лингвистикалық сипаты:  А.С. Мурзинова, Қ.З.Елшібаева, Г.Қ.Абдирасилова, А.О.Тымболова/ CSSCA-V 5th International Congress on Social Sciences 2017.
    • National-cultural peculiarity of stereotype-concept// Ү Халықаралық түркі әлемі симпозиумы материалдары. Т.1. Алматы, 2018. Б.221-225.
    • Этникалық стереотиптердің лингвомәдени аспектісі// Тіл әлемі. Алматы, 2021. Б. 112-119
    • Асанбаева Сәуле Асанбайқызы

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Асанбаева Сәуле Асанбайқызы

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77012924107

    Сәуле Асанбайқызы 1987- 1992 ж.ж Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Шығыстану факультетін Филолог, қазақ тілі мен әдебиеті, араб тілі оқытушысы мамандығы бойынша бітіріп шыққан.

    1999 жылы  ф.ғ.д, профессор Б.Хасановтың жетекшілігімен 10.02.19-жалпы тіл білімі, психолингвистика, социолингвистика мамандығы бойынша «Мемлекеттік тілдегі жарнаманың әлеуметтік лингвистикалық өзекті мәселелері» атты  тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.

    2000 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында қызмет істейді. 2001-2003 жылдары филология факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

    2003-2012 жылдары Практикалық шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі.

    2012-2017 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Көптілді білім беруді дамыту орталығының директоры қызметін атқарды.

    2017 жылдан Қазақ филологиясы және Әлем тілдері факультеті Қазақ тіл білімі және оқыту әдістемесі кафедрасында оқытушылық қызмет атқаруда.

    С.Асанбаеваның жеке авторлығымен шыққан 60-дан астам ғылыми-зерттеу еңбегі бар, оның ішінде 43-і диссертация қорғағаннан кейін жарық көрген. Өзінің жеке жарияланымы 1 оқу құралы, 2 көмекші оқу құралы, 57 ғылыми мақала жарық көрген. «Қазақ жарнамасының тілі» атты оқу құралы  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БжҒМ-нің  Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған (№8 хаттама, 11.12.2008).

    С.Асанбаева Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2010 жылғы  «Тәжірибелі профессор оқытушыларына арналған, шетел тілдері саласында Б.Бөлтірікова атындағы стипендия иегері. Сондай-ақ Сәуле Асанбайқызы Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары мен білім беру саласына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірлігінің Құрмет Грамотасымен марапатталған. 2012 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясының  Профессоры ғылыми атағын алды. 

    БІЛІМІ:

    • Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Шығыстану факультетін Филолог, қазақ тілі мен әдебиеті, араб тілі оқытушысы
    • Шет тілдер, бакалавр дәрежесі, Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әлеуметтік лингвистика
    • Мәдениетаралық коммуникация және аударма
    • Психолингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • ҚР Білім және ғылым минстрлігі, Ғылым комитетінің ғылми, ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру бойынша  "Ұлы дала тұлғаларының «тіл және қоғам» мәселелері туралы ой-тұжырымдарын талдау (әлеуметтік лингвистикалық зерттеу)" тақырыбындағы 1-жылдық ғылыми жоба. Жоба жетекшісі А.Абасилов. Құны-  4 585 668 теңге.Орындаушы.
    • 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы (ҚР Білім және ғылым министрлігі). Жоба атауы «Мемлекеттік тілдің Қазақстан Республикасының аймақтарындағы қызметі (социолингвистикалық зерттеу)» Орындау мерзімі: 2020-2023 жылдарға арналған. Жоба жетекшісі : С.Баяндина. Орындаушы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Қазақстанның қазіргі тілдік жағдаяты, даму мүмкіндіктері»: С.А. Асанбаева /Мировая тюркология и Казанский университет.Материалы Международной научно-практической конференции.Казань, 26–28 апреля 2018 г.
    • «Іс жүргізу саласында мемлекеттік тілді қолданудың құқықтық негіздемесі»: А.С. Асанбаева /«Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және кәсіби тілді меңгертудің ұтымды тәжірибелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция -2018 жыл, 20 сәуір.
    • «Мұғалімнің кәсіби тұлғасын қалыптастырудың негізі қазақ тілін оқытуда жобалау технологияларын пайдалану» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы. Санкт-Петербург, «КультИнформПресс»,  баспасы, 30-31 наурыз.2015 жыл.
    • «Мемлекеттік тілдегі жарнаманың әлеуметтік-лингвистикалық мәселелер» ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының хабарлары, Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы.3(301) мамыр-маусым 2015ж.
    • «Сөзжасамдық ұяның құрамындағы туындылардың омонимдік мағыналық ерекшеліктері» Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №4(60) 2018ж.
    • «Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілдің әлеуметтік лингвистикалық өзекті мәселелері» II-том сборник материалов Международной научно-практической конференции «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализаций» 8-11январь,2018г. Шарм-эш-Шейх, Египет.
    • «Латын әліпбине көшудің әлеуметтік лингвистикалық  алғышарттары» Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №6 (66) 2018.
    • «Қазақ жарнама мәтіндерінің прагматикалық аспектісі».V Халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11-13 қазан, 2018, Алматы.ISBN 978-601-224-964-4.
    • «Рухани жаңғыру жағдайында философия ілімі – қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының бастау көзі» Қазақстан Педагогика Ғылымдары Академиясының Хабаршысы №1 (қаңтар-ақпан), 2019 жыл.
    • «Педагог мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда сөз этикетінің  маңыздылығы» Абай ат. ҰПУ Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1 (65) 2020ж.
    • Формирование профессиональной личности будущего учителя как интеллектуального потенциала страны в условиях модернизации педагогического образования (на основе технологии проектного обучения казахскому языку)// SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» № 1(37) Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. 530-539 p. ISBN 978-82-7346-353-1 contact e-mail: norway@interconf.top webpage: www.interconf.top.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Көптілді білім беру – заман талабы.«Тілдерді жеделдете оқытуға арналған интерактивті әдістерді қолдану» атты ғылыми-әдістемелік семинар. Алматы, 2015ж.
    • Көптілдібілімберудетілдікқұзіреттіліктідамытумәселелері.Ақтөбеоблысыбойыншапедагогикалыққызметкерлердіңбіліктілігінарттыру институты ұйымдастырған «Үштілдібілімберу:Ізденіс, проблемаларжәне  даму болашағы» аттыхалықаралықғылыми-практикалық ON-LINE конференция .2016жыл,27қазан.
    • Көптілдібілім берудің өзекті мәселелері. ҚазақстанРеспубликасыМәдениетжәне спорт министрлігіТілдердідамытужәнеқоғамдық –саясижұмыскомитеті РМҚК «Ш.Шаймерденоватындағытілдердідамытудыңреспубликалықүйлестіру-әдістемелікорталығы» «Мемлекеттіктілдіүйретуэлиталық курсы» мәденимекемесіұйымдастырғанЖексенбілікмектептердеқазақтілі мен ұлттық (ана)тілдердіжеделдетеоқытудағыәдіс, тәжірибе, инновация» аттыреспубликалық семинар-тренинг. 2017 жыл,29 маусым. Өскеменқаласы.
    • Руханижаңғыруаясындалингвоелтанымдықбірліктердіжаңашаоқытумәселелері.«Жексенбілік мектептерде қазақ тілі мен ұлттық(ана) тілдерді жеделдете оқытудағы өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинар-тренинг.14-16қазан, Алматы, 2018ж.
    • Рысқұлбек Дидар Жылқыбайқызы

     Лауазымы: Aға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Рысқұлбек Дидар Жылқыбайқызы

    Лауазымы: Aға оқытушы, ғылым магистрі

    +77011796263

    2002 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді. 2009 жылдан бері ҚазТест орталығының әзірлемешісі. Республикалық пәндік олимпиаданың қазылар алқасы, мектеп оқулығының авторы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1997-2001 жж. ҚазМҚПИ қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры
    • 2003-2005 жж. ҚазМҚПИ аспирантура
    • 2012-2014 жж. ҚазМҚПИ магистратура (педагогика ғылымдарының магистрі)
    • 2017-2020 жж. ҚазҰҚПУ докторантура (6D020500-филология мамандығы)

    ЗЕРТЕУ АЯСЫ:

    • Түркі тілдері
    • Оқытудың жаңа технологиялары

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған «Қазақ тілін сандық ресурстар арқылы ұлттық бренд негізінде меңгерту» атты зерттеу жобасы. (2021-2023)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    1.Түркі тілдеріндегі бірлік нумеративті фразеологизмдер Uluslararası türklerın dünyası sosyal bilimler sempozyumu. 20-22 сәуір, 2018 жыл

    2.«Қазақ» атауына  қатысты сандық метафоралар  V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ƏЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ. 11-13 қазан,2018.

    3.Түркі тілдеріне ортақ сандық ұғымдар «Серікбол Қондыбай мұралары: әлемдік мифологияның дамуына жаңаша көзқарас»  тақырыбына халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 29-31 мамыр, 2018

    4. Халықтық өлшем атауларының түркілік сипаты  III. INTERNATIONAL WORLD OF TURKS SYMPOSIUM OF SOCIAL SCIENCES. Grand Park – Lara 12-14 april, 2019

    5. Киелі сандардың символдық мәні Абай ат.ҚазҰПУ Хабаршысы №3, 2019

    6. Қазақтың аймақтық сандық ұғымдары Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №4, 2019

    7. Қазақтың көшпенділік мәдениетіндегі сокральды сандар шеруі Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6/1, 2020

    8. Жеті санының танымдық сипаты Bengı журналы. №2, 2020

    • Қайдарова Гүлайым Қаблақатқызы

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Қайдарова Гүлайым Қаблақатқызы

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77011401049

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Семейдің Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірген(1982-1986)., мемлекеттік емтихан комиссиясының 1986 жылғы 28 маусымдағы шешімі бойынша Қазақ тілі және әдебиетінің мұғалімі біліктілігі берілді ( диплом ПВ  № 065983)
    • ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің  2007 жылғы 26  сәуірдегі  (№ 4 хаттама) шешімімен филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.
    • ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы  26 ақпандағы шешімімен (№ 2 хаттама) Тіл білімі мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді. (ДЦ № 0002008).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Кафедрада оқу практикасына жауапты

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мәселелері
    • Қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстардың жасалым белгілері
    • Қазақ тіліндегі буын артикуляциясы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Кайдарова.Г.К 1986 - 1992 жж. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. (Семей облысы, Таскескен ауданы).
    • 1992 -1994 жж. Шәкәрім атындағы Семей педагогикалық институтының қазақ тілі кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарған.
    • 1994 ж.  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында қазақ тілі кафедрасында оқытушы (Алматы к.).
    • 1995 ж.- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында қазақ тілі кафедрасында аға оқытушы (Алматы к.).
    • 2008-2011жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында қазақ тілі кафедрасында  доцент міндетін атқарушы (Алматы к.).
    • 2011.  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында қазақ тілі кафедрасында  доцент (Алматы к.).
    • 2016  бері -  Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университетінде профессор м.а. (Алматы к.).

    МАРАПАТТАРЫ:

    • 2014 ж.  «Құрмет белгісі» медалі (Қыздар университетінің 70 жылдығына орай)
    • 2015ж. Түркі Халықтарының мәдениет қорының Құрмет Грамотасы
    • 2016-2017 жж.Университет тарапынан ұйымдастырылған іс-шараларға белсене қатысқаны үшін Құрмет Грамотасымен, Алғыс хатымен марапатталды.
    • 2018 ж.  «Білім беру саласының үздігі» медалінің иегері (қоғамдық марапаттар мен атақтар жөніндегі респубилкалық кеңес). 12.03.2018.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қазақ тіліндегі орфографиялық бейүндес буынды сөздер// Қазақ тілі мен әдебиеті журналы №1 2010ж, 7-14 б.
    • Қазақ тіліндегі дыбыс  тіркестерінің зерттелуі//Ұлт тағылымы журналы №1 2010ж. 200-203 б.
    • Орфоэпиялық тіркестердің фонетикалық сипаты // Қазақ тілі мен әдебиеті журналы №3 2010ж
    • Еріндік дауысты буыннан басталған сөздердің жасалымы//Тілтаным  №4 (44) 2011 77-81 бб
    • Дауыссыз дыбыстардың буын құрамындағы артикулияциялық ерекшеліктері //ҚазҰУ хабаршысы филология сериясы   №1 (135) 2012, 135-138 бб
    • Қазақ тіліндегі дыбыстық тіркестердің зерттелу жайы//ҚазМемҚызПУ хабаршысы филология сериясы   №5 (41) 2012, 108-111 б      
    • Қазақ тілінің дыбыс құрамы//«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №5 2014 ж.
    • А.Байтұрсынұлы казақ тілі дыбыстары жайында//«Казақ тілі мен әдебиеті» журналы №3 2015 ж (3-11)
    • Қ.Жұбановтың қазақ фонетикасына қатысты зерттеулері//«Казақ тілі мен әдебиеті» журналы № 4 2015 ж (3-10)
    • Дыбыс тіркестерінің мәтін құраушы тілдік бірлік екендігі жайында қарастырылуы// Хабаршы Абай ат. ҚазҰПУ «Филология ғылымдары сериясы»  №2 (56),2016
    • Concept as the Main Research Object of Cognitive Linguistics International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, No. 10,        3167-3178 K. S. Abdikalyka, Z.A. Abitzhanova, Zh.K. Otarbekova, G.K. Kaidarova,  G.A. Seidullayeva
    • Қазақ тілінде буын категориясының зерттелуі // Абай атындағы ҚазҰлтПед университетінің хабаршысы «Филология ғылымдарының» сериясы №3(73) 2020

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазақ тіліндегі буын және оның дыбыстық құрамы жайында// Materiały YIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2012» Volume 12. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia
    • Езулік дауысты буыннан басталған сөздердің жасалымы//«Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 12 қазан, 2012 жыл, 84-88 бб.
    • Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық жасалымы//«Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы мемлекеттік тіл: қазіргі ахуалы және мәдениетаралық ықпалдастық мәселелері»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материялдары 29 наурыз 2013 жыл, 106-110 бб.
    • Қазақ тіл біліміндегі буын теориясы жайлы көзқарастар//«Қазақ тілі және жалпы түркілік кеңістік: жетістіктері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары әл-Фараби ат.КазҰУ Алматы, 24-25 сәуір 2014ж  (104-108)
    • Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі қазақ тілі дыбыстарының жасалым белгілері //«Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар. А.Байтұрсынұлы ат.Тіл білімі институты, Абай ат. Казақ  Ұлттық педагогикалық университет Алматы, 26 ақпан 2015 ж (161-165)
    • Қазақ тіліндегі жасалым фонетикасы: дамуы және қалыптасуы// Екінші халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 20-22 мамыр, Алматы 2015ж
    • С.Мырзабеков зерттеулеріндегі қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық сипаты// ҚазМемҚызПу және Алматы қаласы Тілдерді дамыту,мұрағаттар және құжаттама басқармасы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл саясаты және қазақ әдебиетіндегі ұлттык идея»атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы 2015,қараша (241-245)
    • А.Байтұрсынұлы еңбектеріндегі қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық сипаты// «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі:Тіл.Тарих.Руханият»атты  халықаралық ғылыми-теориялық конференция материялдары Алматы,27 қараша 2015ж(297-300)
    • . Қазақ тілі дыбыстарының зерттелу кезеңдері жайында// II международная научно-практическая конференция «Перспективы развития современной науки». 19-21 апреля 2017 г., г Пусан, Ю. Корея. В печате. РИНЦ
    • Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі қазақ тілі дыбыстарының фонетикалық ерекшеліктері//«Көптілді педагогикалық кадрлардың тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 25 қазан 2017 ж
    • А.Байтұрсынұлы зерттеулеріндегі қазақ тілі дыбыстарының жасалым белгілері// Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті. Көрнекті ғалым,профессор С.М.Исаевтың 80 жылдығына орай «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ТІЛДІК ЖӘНЕ РУХАНИ КЕҢІСТІГІ:ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.Алматы қ.29 наурыз,2018 ж
    • Қазақ тілі дыбыстарының зерттелуі жайында// .Абай ат ҚазҰПУ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ҚазМемҚызПу ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері,филология ғылымдарының докторы, профессор Нұржамал Оралбайдың 90 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ тіл білімі саласындағы жаңа ғылыми бағыттар» атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары15 мамыр, 2018 ж.163-167
    • Қазақ тіліндегі дыбыстар түрленімінің зерттелімі// ҚАЗМЕМҚЫЗПУ ӨМЕР ХАЛИСДЕМИР УНИВЕРСИТЕТІ БАКУ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ М.АҖМУЛЛА АТЫНДАҒЫ БАШҚҰРТ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҖ УНИВЕРСИТЕТІV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ1-ТОМ11-13 қазан, 2018 ж
    • А.Байтұрсынұлы «Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық жасалымы жайында»// Профессор Байынқол Қалиевтің 80 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конйеренция 2019 жыл, 25 қаңтар, Алматы 105-109 бет
    • Қазақ тілі дыбыстарының зерттелімі жайлы көзқарастар// Қ.Жұбановтың туғанына 120 жыл, және оның ұлы Е.Жұбановтың 90 жасқа толуына байланысты А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты , Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және Еуразия ғылыми-зерттеу институты бірлесіп өткізген «Ұлы дала тұлғалары : Жұбановтар тағылыми және жазу реформасы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция  2019 19 желтоқсан
    • А.Байтұрсынұлы жасаған филология терминдері.// YI Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  қазан, 2020 (онлайн)
    • Көшпенділер фольклорындағы «Кеңістік»концептісінің көрінісі (қазақ ертегілері  негізінде)//. YI Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  қазан, 2020 (онлайн)
    • Қазақ тіліндегі дыбыстар түрленімінің зерттелімі, //ҚазМемҚызПу Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Баку Еуразия университеті М.Ажмулла атындағы Бащқұрт Мем.пед.университеті V халықаралық Түркі Әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары  1-ТОМ ,11-13 қазан, 2018 ж

    ОҚУЛЫҚТАР МЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Қазіргі қазақ тілі бойынша тест жинағы  А., 2003 11,4 б.т .( Көмекші құрал), (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі курсы бойынша сырттай оқитын студенттерге арналған әдістемелік нұсқау А., 2003. 4,8 б.т. (көмекші құрал (авт. бірл.).
    • Қазақ тіл білімі бойынша тест жинағы А., 2004.        12,5 б.т (Көмекші құрал), (авт. бірл.).
    • Қазақ тіл білімі бойынша әдістемелік нұсқау. А., 2004 4,5 б.т (әдістемелік нұсқау), (авт. бірл.).
    • Тіл мәдениеті оқу құралы РБК,Алматы2005 6,74 б.т Авторлық бірлестік
    • «Қазіргі қазақ тілі (фонетика)» курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтардың мазмұны  оқу құрал Алматы 2009ж. 11,3 б.т.
    • Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2009. 277 бет. Оқу құралы. (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі салалары бойынша тапсырмалар. Оқу құралы. Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2012. – 85  бет.10, 6 б.т. авторлық бірлестік
    • Студент пен оқытушының бірлескен өздік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. Оқу құралы. Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2012. – 159 бет 9,9 б.т. авторлық бірлестік
    • «Қазіргі қазақ тілі (фонетика)» курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтардың мазмұны  оқу құрал Алматы 2015ж. 2 басылым 11,3 б.т.
    • Шойбекова Газиза Бейсенбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Шойбекова Газиза Бейсенбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +7077460974

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    2021

    • Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздердің мағыналық ерекшелігі мен уәжділігі. А., 2021. ОНОН баспасы, 10 б.т.

    2020

    • Шойбекова Ғазиза т.б. ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШКЕННЕН КЕЙІНГІ ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ ОРФОГРАММАЛАНУЫ // AL FARABI JOURNAL 8th International Conference on Social Sciences 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan Virtual Conference. ISBN: 978-625-7898-13-3
    • Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін үйретудің инновациялық әдістері. Оқу  құралы. – Алматы, 2020, - 128 б.(Ермекова Т.Н., Шойбекова Ғ.Б., Ескермесова Г.А.);
    • «Bil, balam» балаларға арналған энциклопедия. «Тіл-кие» лингвоелтанымдық орталығы, А., 2020. Ермекова Т.Н., Шойбекова Ғ.Б., Қалиева Н.Ш.
    • «Bil, balam» лингвокультуремалар сөздігі. «Тіл-кие» лингвоелтанымдық орталығы, А., 2020. Ермекова Т.Н., Шойбекова Ғ.Б., Қалиева Н.Ш.
    • G. Shoibekova, T. Yermekova,  A. A. Satbekova,  S. Odanova, Latin borrowings as a linguistic problem: approaches, reasons, typology
    • XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print), DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.12. P-s: 149 – 156

    2019

    • Абдирасилова Г. Қ., Шойбекова Ғ. Б.  Қазақ тіліндегі ине-жіп атауларының семантикасы// С. Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы, Филология сериясы. №3, 2019, 23-33 бб.
    • Ермекова Т.Н., Шойбекова Ғ.Б., Абдирасилова Г.Қ. Латын әліпбиіне көшу және оны тұрақтандырудың әлеуметтік және лингвистикалық алғышарттары // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. Филология ғылымдары сериясы. № 2 (68) 2019 ж. 173-178 бб.

    2018

    • Тіл біліміндегі энантиосемия құбылысы / Қазақстанның ғылымы мен өмірі №1 (54) 2018. 65-68 - б., ISSN 2073 – 333Х;
    • Word-formation in turcology theory of motivation and nominations // European Journal of natural History. 42-47 –s.
    • Қазақ тіліндегі деривативтік қосымшалардың функциялық сипаты жайында // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. № 1. 2018. 122-127-б. (Ж.К. Отарбековамен авторлық бірлестікте).

    2017

    • Қазақ тілі. Дидактикалық материалдар. // Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған. Алматы: «Арман ПВ» баспасы, 2017. (авторлық бірлестік: Т.Н. Ермекова., С.А. Оданова).
    • Көне түркі сөздігіндегі соматикалық фразеологизмдердің жасалуы мен уәждемесі // Л.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті. Хабаршы. №5 (120).  2017. 622-626 бб. (Ж.К. Отарбековамен авторлық бірлестікте).
    • Атаужасам теориясындағы семантикалық тәсілдің рөлі (сөзжасам және үнем заңының байланыстары) // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті №1 (59) 2017. 135-140 бб. (С.А. Оданова авторлық бірлестікте).
    • Eski türk devletçiliğinin bağimsiz devlet kurma felsefesinin günümüz Kazakistan politikasina yansimalari // Milli Külür Araştimalari Dergisi. №1 2017yıl
    • Қазақ тілі мен әдебиеті курсы бойынша бейіндік пән бағдарламалары // «Мерей» баспасы, А., 2017. 2,5 б.т.

    2016

    • Vowel Harmony is a Basic Phonetic Rule of the Turkic Languages // Article Number: ijese. 2016.337  Published Online: August 06, 2016 http://www.ijese.net/makale/646
    • Тілдік құзіретке ие тұлғаның сөз үнемдеу, жасау мүмкіндіктері // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы.  № 5, 2016.
    • Түркі тілдеріндегі дыбыстари сәйкестігінің сөз жасаудағы қызметі // Al-Farabi uluslararasi sosyal bilimler dergisi. International journal on social scienses. 2016 9-16 sayfa.
    • Тарихи сөздік жасау мәселелері // «Мемлекеттік тіл саясаты – қазақстандықтардың бірігуінің факторы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. А., 2016, 29 қараша (Р. Құрманғалимен бірге).
    • Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер. // Мерейтойлық биобиблиографиялық көрсеткіш. А., 2016.
    • Уәждеме теориясының сөзжасамдағы орны // http://group-global.org/en/node/30554 2015 ж.

    2015

    • Phenomenen of Changing Adjectives to Verb Additional Ingredients in Ahmad Yassavi's Proverbs // Шыңжаң қоғамдық журналы, Үрімші, 2015. №4.
    • Әбжан Құрышжанұлы еңбегінің бағалануы // Профессор Ә. Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл. Тарих. Руханият // халықаралық  ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция
    • материалдары. Алматы, 2015.
    • Ортақ түркі тілі: жеке тілдердің жіктелуі // ІІ Халықаралық түркі әлемі симпозиумы. Алматы, 2015.
    • Тілді тарихи-типологиялық жіктеудің алғышарттары // Л. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, филология сериясы, 2015.  №1 (105).
    • Дыбыстар сәйкестігінің лексикалық құрамды толықтырудағы рөлі // ҚР ҰҒА Хабарлары №1 (299).
    • Тілді тарихи-типологиялық тұрғыдан зерттеу // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №1 (51) 2015.
    • Семантикалық сөзжасам. Оқу құралы. А., 2015.
    • Қазақ тілінің семасиологиясы. Оқу құралы. А., 2015.
    • Ибраймова Лира Әбділдабекқызы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ибраймова Лира Әбділдабекқызы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77011212572

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылы 23 қыркүйектегі шешімімен (№8 хаттама) – филология ғылымдарының кандидаты дәрежесі (ҒК № 0005079) берілді. Л.Ә.Ибраймова 50-ге жуық ғылыми еңбектері, оның ішінде 3 оқу құралы, 1 монография, 2 электронды оқу құралының авторы. Scopus базасында Хирша индексі – 1. 2021-2023 жылдарға AP09259496 «Қазақ тілін ұлттық бренд негізінде сандық ресурстар арқылы оқыту» мемлекеттік гранттық қаржыландырылған жобаның жетекшісі.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    1. Formation of the intercultural competence of  polylingual specialists in the process of  studying of integrative disciplines. Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 4. November, 2016 DOI: 10.7813/jll.2016/7-4/34  Received: 10 Oct, 2016 Accepted: 20 Nov, 2016 (Baghlan Bazylova1, Gulzhan Kazhigaliyeva1, Zhanna Zhusupova2,  Feruza Erzhanova1, Raikhan Dabyltayeva3).
    2. Nominations of the plant world lingo-cultural
     aspect. Opción, Año 35, Regular No.89 (2019): 607-623
     ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 (бірл.авт.: ArailymShormakova,
     Aizhan   Shormakova, BotakozNurzhanova, Laura Daurenbekova).
    3. Мақал-мәтелдердегі гендерлік стереотиптердің танымдық және ареалдық сипаты. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысының 2016 №1 (55) «Филология ғылымдары» сериясы (бірл.авт.:ЕлемесоваА.).
    4. Синергетика – лингво-мәдени шиеленістерді шешуші құрал. Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы, № 4 (62), 2017 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетiнiң  «Ұлағат» баспасы. (бірл.авт.:Тымболова А.).
    5. Стереотиптердің ғылымдағы орны мен мәні. Қазақ бiлiм академиясының
     баяндамалары 2 /2017. (бірл.авт.:А.Ердебекова).
    6. Тілдік сананы зерттеудің кейбір қырлары. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мем.университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. № 1 (1) 2018. (бірл.авт.:А.Шормакова).
    7. Тілдік ареалдардың таралуы мен пайдаболу факторлары. Қазақ білім академиясының баяндамалары №1 2018. (бірл.авт.:Д.Сапарова).
    8. Қазақ тіліндегі туыстық атаулардың қолданыстық
     ерекшелігі Қазақ білім академиясының баяндамалары № 1, 2020(бірл.авт.:А.Шормақова).
    9. Бренд негізінде тілді меңгерту. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. № 9 2020. (бірл.авт.:Б.Молдағали).
    10. Тілді оқытудағы сандық трансформациялаудың бес алғышарты. ҚазҰҚПУ «Хабаршысы» №3 (83) 2020.
    11. Ахмет Байтұрсынұлы терминдерінің ғылыми қолданыстағы орны. Қазақ білім академиясының баяндамалары № 3, 2020. (бірл.авт.:А.Ақжігітова).
    12. Өсімдік атаулары негізінде қазақ көркемдік әлемінің символдануы үдерісі. Қазақ білім академиясының баяндамалары № 3, 2020. (бірл.авт.:А.Шормақова).
    13. Тіл білімінің өзекті мәселелері. Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы. Алматы, 2017. – 264 б. ISBN 978-601-224-880-70
    14. Лингвомәдениеттану негіздері. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017. – 192 бет. ISBN 978-601-224-891-3 (бірл.авт.:А.Тымболова).
    15. Тіл білімінің өзекті мәселелері. Электронды оқу құралы. (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) Авторлық құқық куәлігі: 2018 ж., 31қазан. № 368. (бірл.авт.:А.Шормақова).
    16. Лингвомәдениеттану негіздері. Электронды оқу құралы. (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама). Авторлық құқық куәлігі: 2018 ж., 19 қазан. №239 (бірл.авт.:А.Тымболова).
    17. Сөйлесім лингвистикасы. Монография. Алматы, 2015. 224 бет
    • Сатбекова Айгуль Амантаевна

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Сатбекова Айгуль Амантаевна

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77272795207

    Айгүл Амантайқызы Сатбекова – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын (1989 ж., қазіргі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті) үздік белгідегі дипломмен  тәмамдаған.

    2009 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.

    2011 жылы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен педагогика мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.

    2012 жылы 23 сәуірде Педагогикалық білім берудің халықаралық ғылым академиясының (МАНПО) корреспондент-мүшесі болып сайланды.

    2017 жылы Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясы Академигі болып сайланды.

    Еңбек жолын Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы қызметінен бастаған.

    1989-2021 ж.ж. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде комсомол комитетінің хатшысы, оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор, біріккен докторлық диссертациялық кеңестің мүшесі әрі ғалым-хатшысы, тарих-филология факультетінің деканы, тәрбие ісі жөніндегі проректор, қазақ филологиясы және әлем тілдері факультетінің деканы,  қазіргі таңда Қазақ тіл білімінің теориясы мен  әдістемесі кафедрасының профессоры.

    МАРАПАТТАРЫ:

    2004 ж. Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін «Ы.АЛТЫНСАРИН» белгісімен марапатталды.

    2010 ж. «ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ» мемлекеттік грантының иегері.

     «2013 - ЖЫЛ БАСШЫСЫ» номинациясы бойынша ҰЛТТЫҚ СЕРТИФИКАТПЕН марапатталды.

     2014 ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан айырықша үлесі үшін «ҰЛАҒАТ» алтын медалімен марапатталды.

    2014 ж. Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары мен білім беру саласына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫМЕН» марапатталды.

    2018 ж. Қазақстан Республикасы «Өрлеу» білім-ғылым технология порталы білім беру жүйесіндегі шығармашылық еңбегі және жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҮЗДІГІ» төсбелгісімен марапатталды. Алматы қаласы.

    БІЛІМІ:  

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын  (1989 ж., қазіргі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті) үздік белгідегі дипломмен бітірген.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 2012 жылы 23 сәуірде Педагогикалық білім берудің халықаралық ғылым академиясының (МАНПО) корреспондент-мүшесі болып сайланды.
    • 2017 жылы Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясы Академигі болып сайланды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
    • Қазақ тілін өзгетілді дәрісханада жобалай оқыту технологиясы
    • Оқытудың жаңа технологиялары
    • Жаңартылған білім мазмұны
    • Тілдік тұлға акмеологиясы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Teaching Kazakh language as a foreign language by the blended learning model //Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 477-490 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. 2020.  Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela. Страницы 477-490.
    • http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/31861
    • 2 “Latin borrowings as a linguistic problem: approaches, reasons, typology”, XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print), 2020;// Латинские заимствования как языковая проблема: подходы, причины, типология//XLinguae, Европейский журнал научных языков, зарегистрированный Министерством культуры Словацкой Республики, № EV2747 / 08 XLinguae © SVO sro  ISSN 1337-8384. Выпуск n_2_2020. Страницы 149-156. XLinguae, Volume 13 Issue 2, April 2020, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X. DOI: 10.18355 / XL.2020.13.02.124. Процентиль -90. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084484779&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=831c898e629a45b0e29c92a5d68fbfb0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856104703900%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm
    • 3. Evolutionary Process Of The Turkic Word Formation: Phonetic And Morphonological Structures Of The Turkic Root. Talent Development & Excellence Vol.12, No. 1, 2020, 3101 – 3114. 01-14 (S. A. Odanova, G.Abdirassilova, A.T.Fazylakhmetova, Zh. K.Darkenbayeva, A.A Satbekova)
    • 4.Таным теориясы қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының әдіснамалық  негізі ретінде //  Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана  №1 (қаңтар-ақпан), 2021 жыл. -37-44 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. –ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,108. Www.apnk.kz
    • 5. Қазақ тілін өзгетілді дәрісханада жобалай оқыту технологиясының ғылыми-теориялық  негіздері // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана  №2 (наурыз-сәуір), 2020 жыл. -46-53 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. –ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,074. Www.apnk.kz
    • 6. Жобалай оқыту технологиясы және тілдің гендерлік табиғаты // ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ (SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN) Халықаралық ғылыми журнал. №6/1. –Алматы, 2020.-379-383 беттер. (www.naukakaz.kz/)
    • 7. Жобалай оқыту технологиясы нақты прагматикалық бағытталған нәтиже ретінде// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ (SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN) Халықаралық ғылыми журнал. №4/1. –Алматы, 2020.-213-218 беттер. (www.naukakaz.kz/)
    • 8. Болашақ мамандарға жобалай оқыту технологиясы негізінде акмеологиялық білім беру// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ (SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN) Халықаралық ғылыми журнал. №2/2. –Алматы, 2020.-275-281 беттер.       ISBN 2073-333Х (www.naukakaz.kz/)
    • 9. Жобалау тіл білімі: жоба, жобалау және қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы  //Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №4(70), 2019 ж. -497-503 беттер. ISBN-1728-7804  (https://kaznpu.kz/kz/1239))
    • 10. Рухани жаңғыру жағдайында студенттердің технологиялық мәдениетін қалыптастыру (қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы негізінде)  //« Профессиональное образование» научно-практический журнал. Ғылыми-тәжірибелік журналы. Нұр-Сұлтан қаласы, №5, 12.2019.-12-18 беттер.
    • 11. Рухани жаңғыру жағдайында философия ілімі - қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының бастау көзі. // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1  (қаңтар-ақпан) 2019 жыл. -38-45 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. –ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,074. Www.apnk.kz
    • 12. Жаңартылған білім беру аясында оқытудың дыбыс-бейнелік құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын қалыптастыру // MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON APPLIED SCIENCES August 16-18, 2018. Paris, FRANCE.. CONGRESS BOOK. Editors Prof. Dr. Osman ERKMEN Dr. Melahat GÖKTAŞ.  2018. -37 – 45 б.  ISBN -978-605-7510-14-3.
    • 13. Philosophical and social bases of the Kazakh language project teaching in an alien auditorium // Қазақстанның жоғары мектебі – ҚР Білім және ғылым министрлігі. Ақпараттық – сараптамалық журналы. №2/2018 (22). Стр. 21 – 25.
    • 14. Қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы-студенттердің интеллектуалдық және ақыл-ой дамуын жеделдетудің тиімді жолы // - Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 (75) (қаңтар-ақпан) 2017 жыл. -53-60 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,013. Www.apnk.kz
    • 15. «Кәсіби білім беру жүйесінде жобалай оқыту технологиясын антропологиялық парадигма тұрғысынан қолдану» // - Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 (69) (қаңтар-ақпан) 2016 жыл. - 56-63 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,013. Www.apnk.kz

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 1. Ғалым мерейі // Академик А.Қ. Құсайыновтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Әлемдік білім кеңістігіндегі оқыту мен тәрбиелеудің жаңа көкжиектері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 5 маусым 2021 жыл, 461-464 беттер.
    • 2. Ұлтын сүйген тұлға // Қазақ педагогикалық ғылымдар академиясының, Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының, Халықаралық педагогикалық академияның академигі, профессор Клара Жантөреқызы Қожахметованың 70 жылдығына арналған «Ұлы дала халқының рухани-адамгершілік жаңғыру және цифрландыру дәуіріндегі этникалық тәрбиенің жаhандық және ұлттық трендтері» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары.      16 наурыз 2021 жыл, 475-480 беттер.
    • 3. FILOLOJI UZMANLARI IÇIN PROJE ÖĞRETIM TEKNOLOJISINE DAYALI AKMEOLOJIK EĞITIM // VII Халықаралық түркі əлемі зерттеулері симпозиумы (20-23 Қазан 2020, Нийде) 105-114 беттер.
    • 4. Формирование профессиональной личности будущего учителя как интеллектуального потенциала страны в условиях модернизации педагогического образования (на основе технологии проектного обучения казахскому языку)// SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» № 1(37) Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. 530-539 p. ISBN 978-82-7346-353-1 contact e-mail: norway@interconf.top webpage: www.interconf.top
    • 5. PROJELENDİRME DİL BİLİMİ VE KAZAK DİLİ’NİN PROJELENDİRME TEKNOLOJİSİ İLE ÖĞRETİLMESİ // VI Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы (13 – 15 маусым 2019 жыл, Баку. 1-7 беттер.)
    • 6. KAZAK DILI PROJE ÖNCESI EĞITIM TEKNOLOJISI-ÖĞRENCILERE KALITELI BIR SEVIYEDE ÖĞRENMENIN ETKILI BIR YOLUDUR //  V Халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11 – 13 қазан, 2018. Алматы. – 14 – 18 б.
    • Сүлейменова Жарқынбике Нуайқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Сүлейменова Жарқынбике Нуайқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77057129963

    Жарқынбике Сүлейменова 1987 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» бакалавриатын тәмамдаған. 2005 жылы докторлық диссертациясын қорғады, 2010 жылдан  - профессор.

     Еңбек жолын Павлодар педагогика университетінде аға оқытушы қызметінен бастаған (1987-1989 жж.), 1989-1990 жж.   - Абай атындағы ҚазҰПУ зерттеушісі, 1990-2012 жж.- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Тіл теориясы мен оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушысы, профессоры, меңгерушісі.

    2012-2016 жж. - Түркия Республикасы, Нийде университетінің профессоры. 2016-2018 ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалы университеті, Қазақ тілі білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі. 2018-2021 жж. – Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология мамандықтары бойынша Диссовет төрағасы.

    Қазақстан Республикасы «Білім беру ісінің үздігі» белгісі иегері. 2 мәрте ҚР «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері; (2008, 2020), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін  университеттің 70 жылдығына орай  «Құрмет белгісі» медалі иегері, Түркі әлеміне еңбегін сіңірген қайраткер (Turk Dunyasi Hizmet Odulu)  Түркия  Республикасы  сыйлығы иегері.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚазМемҚызПИ.
    • Қазақ тілі мен әдебиеті, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІК ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • «Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігі» мүшесі. (International Association of Teachers of Kazakh Language, Назарбаев университеті)
    • «Түрік тілі қауымдастығы» мүшесі (Түркия Республикасы, Анкара);
    • Түркі мемлекеттері ЖОО оқытушыларының қауымдастығы мүшесі (Түркия Республикасы)
    • Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология мамандықтары бойынша Дискеңес төрағасы.
    • ҚР ҚАЗТЕСТ (Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі), құрастырушы.
    • Bilimsel Eksen (Scientific Horizon) халықаралық ғылыми журнал редакторы (Түркия Республикасы, Анкара)

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • ЖОО-да филолог маман даярлаудың дидактикалық мәселелері
    • Қазақ тілі морфологиясы,  коммуникативтік лингвистика
    • Қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістемесі
    • 12 жылдық білім беру тұжырымдамасы
    • ЖОО-да білім берудің жалпыға  міндетті мемлекеттік стандарттары  мен типтік бағдарламалары

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Түркі халықтарының материалдық емес мәдениетін зерттеу: Алматы өңіріндегі ұйғырлардың рухани мәдениеті (Халықаралық жоба. 2017-2020 жж. )
    • Қазақ тілін сандық ресурстар арқылы ұлттық бренд негізінде меңгерту (Мемлекеттік грант, 2020-2023 жж. )

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • E-learning for ungraded schools of Kazakhstan: Experience, implementation, and innovation Education and Information Technologies.  2016/3/1 Springer US p. 443-451. (Kerimbaev N.).
    • Teaching Primary School Pupils Through Audio-Visual Means. (Sabdenova B., A. Kok, A.Zhumabaeva, A.Riskulbekova, E. Uaidullakyzy)// International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14/22. 2018.
    • Sequence of telephone openings in the workplaces in a Kazakh community.  OPSION Universidad del Zulia /Venezuela/ opción/ revistaopcion@gmail.com /ISSN: 1012-1587/ ISSNe 2477-9385. Universidad del Zulia /Venezuela/. 2019.  P.332-361(Bekeyeva N., Orazbayeva F.).
    • The conceptual metaphor of ‘Life is a journey’ in Kazakh cognition. Beknazarova U. etc. //Opción, Año 36, No.27(2020): 1339-1356 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 No.27(2020) pp.1339-1356. Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela.
    • Formation of functional and semantic stability of derivative words of the Kazakh language
    • //Bulletin of Kazakh State Women's Teacher Training University, №3 (75) 2018, p.133-139 (Salkynbay A.).
    • Linguodidactic basis for teaching culture of speech to foreign students. //Вестник АПН Казахстана. 2019, №4. (Duysebekova Zh.).
    • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын тиімді ұйымдастыру жолдары. //Қазақстаннның ғылымы мен өмірі.  Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №2/2 (56), 2018, 94-97 (Акрамова З.).
    • Студенттердің ауызша кәсіби сөйлеуін қалыптастырудың  кейбір мәселелері.        //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал.№6 (62) 2018 (Тұрлыжан Т.)
    • Жаңартылған білім беру мазмұны –сапалы білімінің негізгі кепілі. // Қазақстанның ғылымы мен өмірі № 2 2019, 140-146 (Макешева Е.)
    • Тұлғаның интеллектуалдық-мәдени әлеуетін арттыру. //Академия Педагогических Наук, 2019, 80-87. (Ермекбаева А.).
    • Болашақ мұғалімдердің сөз мәдениетін бағалауда интернет-сауалнама әдісін қолдану //Bulletin KazNPU named after Abai. Series «Рhilological sciences» (Дүйсебекова Ж.) №2(68), 2019
    • Татар және қазақ тілдеріндегі қос сөздердің жасалу табиғаты. //Наука и жизнь Казахстана, №6 (50) 2017, 119-124 б. (Сарбалина А.)
    • Болашақ маманның кәсіби тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық қырлары //Bulletin «Bulletin KazNPU named after Abai» Series «Рhilological sciences» №2(68), 2019 (Сарбалина А.)
    • Қазақ тілінде буын категориясының зерттелуі «Филология ғылымдары» сериясы. Серия «Филологические науки» Series «Philological sciences» №3(73) 2020  (Қайдарова Г.)
    • Қазақ тіл білімі терминдері: когнитивтік негіздері. //Вестник. Серия филологическая. Казахский национальный университет имени аль-Фараби. ISSN 1563-0323 Индекс 75878; 25878,95-101 б. (Жұбаева О., Сарбалина А.)
    • Жүсіп баласағұнның «құтты біліктегі» тіл туралы ұжырымдары //БҚМУ Хабаршысы.  № 3 (79) (Балтабаева Ж.).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ ҚОНАҚ РЕТІНДЕ ОҚЫҒАН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2019, 2 шілде, дәріс тақырыбы:  Жоғары мектепте филолог маман даярлаудың өзекті мәселелері.  Қорқыт Ата атындығы Қызылорда университеті, Қазақстан, Қызылорда.
    • 2019, 28 қыркүйек, баяндама тақырыбы: Kutadgu Bilig’deki Söz Sanatlarının Eğiticiliği ve Öğreticiliği Üzerine Görüşler («Құдадғу біліктегі» сөз өнерінің дидактикалық маңызы)  //Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı. Ankara, Түркия, Анкара.
    • 2016, маусым,  баяндама тақырыбы: «Bağımsız Kazakistan'ın yüksek öğretim sistemi» (Тәуелсіз ҚР жоғары білім беру жүйесі»). Университет Нийде, Турецкая Республика
    • 2012, 11 маусым, баяндама тақырыбы: Активные методы обучения в вузе. «V Международная научная конференци «Русский язык в языковом и культурном пространстве европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет» Польша, Варшавский университет.
    • Білікті қазақ тілі маманын даярлау - жоғары мектептің біртұтас құрамдас бөлігі //Мемлекеттік тіл саясаты – қазақстандықтардың бірігуінің негізгі факторы» атты халық.ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы, 2016, 29 қараша
    • ЖОО-да студенттердің зерттеу әрекетін қалыптастыру мәселесінің теориясы //Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өткен «Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшірудің өзекті мәселелері«» атты республикалық конференция. Алматы,  29  қыркүйек, 2017
    • 2017, 4 қараша, тақырыбы: The Cognitive Issues of the Linguistic Terminology // IX. Uluslararasi Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Малатья, Түркия Республикасы.
    • Türk Dilleri Terimlerin Ortaklık Sorunları // «Yeni Turkiye» Jounal. Page 726. Vol-21. 2018. №101, ISBN 1300-4174
    • 2017, 11 мамыр, тақырыбы:  Туыстас түркі тілдеріндегі терминдерді ортақтандыру мәселесі //Al Farabi 1st Internashional Congress on social sciences. Gaziantep/ Turkey
    • Профессор К.Ж.Қожахметова ұлттық тәрбие туралы. //Әлемдік және қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен
     этнопсихология»: Халық. ғыл-практ. конф. мат.жинағы. 2016 март, Алматы.
    • Наурыз айы туғанда. //Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері халықаралық форумы. Атырау, 2018, 14-17 наурыз,  Атырау.
    • Профессор Н.Оралбаева 90 жаста // ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, ф.ғ.д., профессор Нұржамал Оралбайдың 90 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ тіл білімі саласындағы жаңа ғылыми бағыттар» атты халықаралық ғылыми-əдістемелік конф. матер. 15 мамыр, 2018 жыл. Алматы
    • Қазақ тіліндегі гүл концептісі. //25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2016. S.147-150. Әзірбайжан Республикасы, Баку.
    • Туыстас түркі тілдеріндегі терминдерді ортақтақтандыру мәселесі. (Ысқақұлы Д., Сарбалина А.).  // Al Farabi 1 st Internashional Congress on social sciences. May 11-14, 2017.Gaziantep / Turkey.
    • Халқының адал перзенті. // Көрнекті ғалым, профессор  Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаевтың 80 жылдығына   «Ұлы Даланың  тілдік және рухани кеңістігі: өткені мен бүгіні» атты  халықаралық. ғыл.-практикалық. конф. материалдар жинағы. Алматы, 2018.
    • Жоғары мектеп оқытушысының әдістемелік құзыреттілігі моделі // Түркі әлемі зерттеулері халықаралық ғылыми-тәжірибелік симпозиумы, 11-13 қазан, 2018 ж. Алматы.
    • Білім беру жүйесінде тілдік құзыреттілік мазмұны // ІІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиуымы, Баку, 2016, 25 мамыр.
    • Language Picture of The World Social Mentality and Researcher Thinkers // JOURNAL Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed ISSN: 2630-631X Article Arrival Date: 26.03.2018 Published Date: 21.05.2018 Vol 4 / Issue 8 / pp: 59-63 (Abitova Zh)
    • Академик Р.Сыздық еңбектерінің болашақ филолог мамандарының сөз мәдениетін қалыптастырудағы маңызы. // Р.Сыздық феномені: Қазақ тілі білімігіің бүгіні мен болашағы. Халық. ғ-теор. конф. 22 қараша 2019. Алматы.
    • Влияние устной литерптуры на развитие детской речи // Материалы межд. научно-прак. конф. общества науки и творчества.  РФ, Казань. 2019 (Дуйсебекова Ж.)
    • Effectiveness of Formative Assessment of Formation of Speech Culture of Students// Problems and Prospects of Professional Education Development In The 21st Century Materials of the IX international scientific conference on April 10–11, 2019 – (Duysebek Zh)
    • Болашақ маманның кəсіби тілдік құзыреттілігі //Қазақ тіл білімі қазіргі заман кеңістігінде: таным, мəдениет, коммуникация. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары  15-16 мамыр.    2020.  (Сарбалина А.)
    • History of Studying the Methodical Competence of Students (Abdyzhalitova A) //3 International Conference On 'Communication in New World' November 13-15, 2020 Manhattan, New York City.
    • Мəдениетаралық қатысымдық құзыреттілікті қалыптастырудың дидактикалық моделі (Шериева Г.) // YII Uluslararasi Türk Dünyasi Araştirmalari Sempozyumu, 20-23 Ekim 2020, Niğde, Turkey.
    • Ескермесова Гүлнар Амангелдіқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Ескермесова Гүлнар Амангелдіқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77754436653

    Ескермесова Гүлнар Амангелдіқызы ­– оқытушы, жоғары оқу орындарында қазақ тілі мамандарын  даярлауға елеулі  еңбек сіңіріп, қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері бойынша іргелі зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген докторант.

    2013 жылы Алматы мемлекеттік университетінде профессор ф.ғ.д., профессор Г.Қосымованың ғылыми жетекшілігімен  6М020500 – филология  мамандығы бойынша «Жайылма сөйлемнің коммуникативтік қызметі» деген тақырыпта магистрлік диссертация қорғады. 2017 жылы Қазақ қыздар мемлекеттік университетінің 6D020500 – филология  мамандығы бойынша PhD докторантураны бітірді.

    Г.А.Ескермесова Қазақ тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы қызметтерін  атқарды. Г.А.Ескермесованың қазақ тіл білімінің көкейтесті мәселелеріне арналған 1 монография, 3 оқу құралы,  40-қа жуық мақаланың авторы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Гумантитарлық ғылымдарының магистрі (2013).
    • Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавр дәрежесі, Алматы мемлекеттік университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тіл ғылымының теориялық мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Communicative and pragmatic function of punctuation Yeskermessova, G.A., Yermekova,T.N., Zhubaeva,O.S., Maukanuly,T., Kenzhekanova,K.K. 2017  Man in India.97(7), с. 265-284
    • «Пунктуацияның коммуникативтік-прагматикалық қызметі» пәнін оқытудың эксперименттік жүйесі // AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 269-276. May 11-14, 2017. Gaziantep/TURKEY,  269-276.
    • The ethno-linguistic characteristics of the concept of the shanyrak in people’s cognition //AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 269-276. May 11-14, 2017. Gaziantep/TURKEY.
    • Interviewing students about the significance of punctuation marks among modern youth // Xlinguae 2020 Volume 13, Issue 4, 2020 (O Yеskermessova, G.a, Yermekova, T.a, Nurmuhametova, K.b, Abnassyrova, R.c, Zhubaeva)
    • Қазіргі пунктуация үрдісі// Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы», Филология сериясы. – Алматы, 2015. –   №1 (51). –  Б.24-28.
    • Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілердің қосымша қызметтері// Павлодар мемлекеттік университеті «Хабаршысы». Филология сериясы. – Павлодар, 2017. – №2. –  Б. 43-53.
    • Лингвистикалық білімдер жүйесіндегі пунктуация// Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы», Филология сериясы. – Алматы, 2017. –   №3 (61). –  Б. 34-39.
    • Поэтикалық тілдің нейролингвистикалық бағдарламалық сипаты // Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы», Филология сериясы. – Алматы, 2021. –   №1 (75).
    • Әлеуметтік желілердегі әліпбиден тыс графемалар// Bengi Wold Journal of  Yoruk – Turkmen Studies ISSN: 2717-6584. 2020-2
    • Жеті санының танымдық сипаты // Bengi Wold Journal of  Yoruk – Turkmen Studies
    • ISSN: 2717-6584. 2020-2

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  КОНФЕРЕНЦИЯДА ЖАСАҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Интернет дискурсындағы қосымша бірліктер//Eurasian conferens on Language and Social SciencesYI   Samarkand, Uzbekistan, 1 мау, 2019
    • Тыныс белгілерді таңбалаудағы ұстанымдар//Международная научно-практическая конференция "Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы", Казань, 2016. С.119-122.
    • Пунктуацияның коммуникативті-прагматикалық қызметі» пәнін оқытудың эксперименттік жүйесі//Al Farabi 1st  international congress  on social science.  Gazentep, Turkey. 2017. P. 269-276.
    • Қазақ тіліндегі тыныс белгілердің қалыптануы (кодификациялануы) // II Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. Алматы, 2015.             Б. 192-196.
    • Пунктуация: функциясы мен антропоөзектілік//«Академик Өмірзақ Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» халықаралық ғылыми  теориялық конференциясы Алматы, 2016. Б. 192-196.

    МОНОГРАФИЯ, ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

    • Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін үйретудің инновациялық әдістері // Оқу құралы. –Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2020.
    • Казахский язык (типологические и лексико-грамматические особенности)// Oқу құралы.  Алматы, 2014
    • Қазақ пунктуациясының мемлекеттік тілдің қолданыс аясына байланысты даму үдерісі // Монография. – Алматы: «А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2017.
    • Нұржанова Ботакөз Нұртанқызы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Нұржанова Ботакөз Нұртанқызы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77474345099

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында білім алды (1984-1988), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1988 жылғы 3 шілдедегі шешімі бойынша Қазақ тілі мен әдебиеті біліктілігі берілді ( диплом ПВ  № 077541);
    • 6M011700 -Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша Қайнар университетінде білім алды (2011-2013), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2013 жылғы 29 мамыр шешімімен (№13 хаттама) педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (ЖООК-М №0041898);
    • 6D021300 – Лингвистика білім беру бағдарламасы бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алды (2014-2017). ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№425 бұйрық) 6D021300 – Лингвистика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді (FD №0002933). 

    Нұржанова Б.Н. 1997-2000 Сүйінбай атындағы №143 қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі (Алматы қ.);

    2000-2020  жылдар аралығы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті Қазақ тілі кафедрасында аға оқытушы қызметінде (Алматы қ.);

    2020 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті филология институты Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасында қауымдастырылған профессор м.а. (Алматы қ.);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мәселелері
    • Қазіргі қазақ тілінің лексикографиясы мәселелері
    • Тілдік тұлға және ұлттық концептілер

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Жазушы тілі сөздігінің тақырыптық құрамы туралы// Тілтаным, –Алматы, 2004ж. №3. –140-142-б. 
    • Жазушы тілі сөздігінің метатіліне қатысты бірер сөз// ҚРҒА Хабарлары, Тіл, әдебиет сериясы, –Алматы, 2004ж. №4 (146). - 40-44 б.
    • Ақын-жазушы сөздігін түзу тәжірибелері туралы// ҚР ҰҒА Хабарлары, Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы,  2010.   №1 (179). – 97-100 бет.
    • Әдеби тілдің түсіндірме сөздігі мен жеке жазушы сөздігінің арақатынасы жайында// Ұлт тағылымы. Ғылыми педагогикалық басылым. –Алматы,  –2010. –  №4. –266-270 б.
    • Ақын-жазушы сөздігінің типологиялық ерекшеліктері\\ Тілтаным. №2, 2010.
    • Жазушы сөздігіндегі сөз мағынасының дефинициясы мәселесі// Ізденіс/Поиск. –Алматы,  –2010. №4 (1). –148-152 бб.
    • Жазушы лексикографиясының қалыптасуы, дамуы// «Вестник» Иссык-Кульский государственный университет  им. К.Тыныстанова. №31. –Қырғызстан, 2012. –226-229 бб.
    • Арнайы мақсатта қолданылатын тіл мәселесі//ҚазҰУ. Хабаршы. Филология сериясы, –Алматы,  - 2012. – 1 (135). –285-288 бб.
    • Жазушы шығармалары тілі сөздігіндегі әдеби норма мәселесі// «Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы». –Астана, маусым, 2015. –299-304 бб.
    • Ақын-жазушы шығармалары тілі сөздігінің теориялық және практикалық мәселелері. Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰУ-дің Хабаршысы (Филология сериясы) журналы. 2016 ж. №2.  –141-144 бб. ISSN 1563-0223.
    • «Жазушы тілі сөздігіндегі жеке қолданыстар»: Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №1 (59) (Алматы, 2017); 87-90бб., ISSN 1728-7804
    • «Жазушы (ақын) тілінің тезаурус-сөздігін жасаудың қажеттігі туралы»:  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №4 (48) 2017. 275-277бб. ISSN 2073-333X (М.Малбақов).
    • ««Абай тілі сөздігі» хақында бірер сөз»: / Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №6 (50)  2017. 21-23 бб. ISSN 2073-333X. (М.Малбақов).
    • «Қазақ лексикографиясындағы жазушы тілі сөздіктерінің сөздік мақала құрылымын жетілдіру туралы бірер сөз». Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. –Астана, 2018. №4 (63). ISSN 2073-333X. (М.Малбақов).
    • ««Абай тілі сөздігінің» тілтанымдық, тілүйренімдік құндылығы туралы». Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №  2 (77)  2019. ISSN 2073-333X. (М.Малбақов).
    • «Киелі сандардың символдық мәні». Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. №3 (69), 2019. (Рысқұлбек Д., Ермекова Т.).
    • «Аймақтық фразеологизмдер құрамындағы сан категориясы». Хабаршы «Филология ғылымдары» сериясы, № 4 (70), 2019. (Рысқұлбек Д.).
    • Абай  қарасөздеріндегі  концептілер жүйесі арқылы ақынның тілдік тұлғасын тану (лингвостатистикалық талдау негізінде). Еуразия гуманитарлық университеті  Хабаршысы. 2020. № 1. 221-228-бб. (Б. Нұржанова). 
    • Абайдың қара сөздеріндегі функциялық жұрнақтардың қолданысы. Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. 2020. №3 163-169-бб. (Б.Н.Нуржанова, Л.Алипбекова).
    • Ақын-жазушы тілі сөздігінің маңызы мен қажеттілігі//The importance and necessity of poets and writer’s speech dictionaries VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı  26¬30 Eylül 2016 ( Б.Н. Нуржанова, Ж.К. Отарбекова).

    SCOPUS БАЗАСЫНА ЕНГЕН БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ  ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    • “Man in India” Serials Publications Pvt.Ltd. Title:Thesignifican ceneedforthe language dictionary of poetsand writers. Authors: Botakoz Nurtanovna Nurzhanova,Myrzabergen Malbakuly Malbakov, Zhamilya Kerimbaevna Otarbekova, Gulnur Tulebaevna Nurpeisova, 2017 year.
    • «Nominations of the plant world linguo-cultural aspect». Scopus. Opcion.  – 2019. – V. 35. – Iss,89. «Opcion» (Venesuela). ISSN 1012-1587.  Arailym Shormakova, Lira Ibraymova, Aizhan Shormakova, Botakoz Nurzhanova, Laura Daurenbekova.
    • Phraseological picture of the world in the texts of modern mass media. XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print), DOI: 10.18355 / XL.2021.14.02.09, Q1. (Odanova Sagira, Botagoz Nurjanova Bayan Akkozhina  Zharkynai Kokanova  Bakhytzhamal Sadyrbayeva).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар. Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11-13 Қазан 2018.74-79-бб.( Отарбекова Ж. авт.бірл.)
    • Жазушы тілі сөздіктерінің типологиялық ерекшеліктері// Қазіргі заманғы түркітану: даму бағыттары мен көкейкесті мәселелері: Ә.Қ.Құрышжановтың 80-жылдық мерейтойына арнап өткен халықаралық ғылыми-практикалық  конференция  материалдарының жинағы.  Алматы,  – 2011. –110-113 бб.
    • Жазушы лексикографиясының жалпы және жеке мәселелері. С. Омарбекұлының 85 жылдығына арналған халықаралық дөңгелек үстел материалдары. 8 желтоқсан, 2012 ж. – 96-100 бб.
    • Жазушы лексикографиясы мәселелері. «Түркі әлемі зерттеулері» халықаралық симпозиумы.Түркия, Нигде. 2014 жыл, – 299-302 бб.
    • Жазушы сөздігін жасаудың принциптері// «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы, (25 сәуір), 2014. – 96-100 бб.
    • Жазушы сөздігінің өзіндік ерекшелігі туралы // Ғылымдағы ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Елтаным баспасы. Алматы, 2014. 337-340 бб.
    • Жалпы типтегі сөздік пен жазушы тілі сөздігінің ерекшеліктері// «Профессор Қ.Жұбанов және қазақ тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер». Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 26 ақпан 2015 ж. Абай атындағы ҚазҰПУ. – 541-544-бб.
    • ХХ ғасырдағы жазушы  лексикографиясы тарихынан//  «ІІ Түркі әлемі зерттеулері» халықаралық симпозиумы. Алматы, ҚазМемҚызПУ, 2015 ж. –232-237 бб.
    • Жазушы тілі сөздіктерінің типтік-жіктемелік ерекшеліктері// «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 29 мамыр, 2015. –82-85 бб.
    • Жазушы тілі сөздігін  жасау тарихы мен концепциясы// «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі: Тіл. Тарих. Руханият» халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы. 27 қараша, 2015. –346-349 бб.
    • Ақын-жазушы тілі сөздігін түзудің теориялық мәселелері және Ж.Жабаев тілінің сөздігін жасау жайында// «Жамбыл Жабаев  - Ұлы даланың алып жаршысы» халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы. 25 ақпан, 2016. –285-288 бб.
    • Жазушы лексикографиясының нормативті ерекшеліктері// «Қазіргі Қазақстандық ғылымның мәселелері мен келешегі», «Аманжолов оқулары – 2016» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. ШҚО, - 2016, 8-9 желтоқсан. 133-138 бб.
    • Жазушының жалпы әдеби тілді қалыптастырушы ретіндегі тілдік тұлғасы// IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы Өмер Халисдемир университеті. Түркия, 2017 жыл, 26-28 сәуір. 511-518 бб. (Малбақов М. авт.бірл.).
    • Ақын-жазушы тілі сөздігінің маңызы мен қажеттілігі// VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı  26­30 Eylül 2017. Ankara. (TURKIYE). 194-196 бб. (Отарбекова Ж.К. авт.бірл.).
    • Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар// V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11-13 Қазан, 2018. -74-79-бб.( Отарбекова Ж. авт.бірл.).

    ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАР:

    • Қазіргі қазақ тілі лексикология курсы бойынша электрондық оқулық Электрондық оқулық А. 2011. (авт. бірл.).
    • Нормативті қазақ тілі, Электрондық оқулық, А.,2020 (авт. бірл.).

    ОҚУЛЫҚТАР МЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Типтік бағдарлама. Көмекші құрал. –Алматы, 2003ж. 11,2 б.т. (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі бойынша тест жинағы  А., 2003 11,4 б.т .( Көмекші құрал), (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі курсы бойынша сырттай оқитын студенттерге арналған әдістемелік нұсқау А., 2003. 4,8 б.т. (көмекші құрал (авт. бірл.).
    • Қазақ тіл білімі бойынша тест жинағы А., 2004. 12,5 б.т (Көмекші құрал), (авт. бірл.).
    • Қазақ тіл білімі бойынша әдістемелік нұсқау. А., 2004 4,5 б.т (әдістемелік нұсқау), (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі курсы бойынша сырттай оқитын студенттерге арналған бақылау-жаттығу жұмыстары А. 2004 67 б. (Көмекші құрал), (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі курсы бойынша сырттай бөлім студенттеріне арналған әдістемелік құрал («Мектепке дейінгі және бастауыш білім» мамандықтары үшін) А.,2004. 98 бет 6.4 б.т. (әдістемелік құрал). (авт. бірл.).
    • Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2009. 277 бет. Оқу құралы. (авт. бірл.).
    • 5-6 -сыныптар үшін қазақ тілінен тест жинағы.  1 - кітап, 2011 7 б.т. (авт. бірл.)
    • 7-8-сыныптар үшін қазақ тілінен тест жинағы. 2 -кітап.  2011 13 б.т.  (авт. бірл.).
    • 9-10-11-сыныптар үшін қазақ тілінен тест жинағы.   3- кітап. 2011жыл 10 б.т. (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілі салалары бойынша тапсырмалар. Оқу құралы. Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2012. – 85  бет.10, 6 б.т. ( Ермекова Т., т.б.)
    • Студент пен оқытушының бірлескен өздік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. Оқу құралы. Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2012. – 159 бет 9,9 б.т. (А.Сатбекова,Т.Ермекова, М.Қанабекова, т.б.).
    • Нормативті қазақ тілі // Алматы, ҚазМемҚызПУ, 2015. 154  бет. 9, 6 б.т. (авт. бірл.).
    • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы бойынша өздік жұмыс тапсырмалары. «Қыздар университеті» баспасы, 2019. 9,6 б.т. Отарбекова Ж., Нуржанова Б., Байтимбетова П., Дауткулова А.
    • Сембаева Айгүл Ғалиқызы

     Лауазымы: Профессор м.а.

    • Ақпарат

    Сембаева Айгүл Ғалиқызы

    Лауазымы: Профессор м.а.

    +77475571244

    Сембаева Айгүл Ғалиқызы  -1967 жылы Алматы облысы, Алакөл ауданы, Ақши ауылында туылған.

    1984-1989 жылдар аралығында Алматы педагогикалық шетел тілдері институтының француз тілі факультетінде білім алып, оны француз және неміс тілдері  мұғалімі  мамандығы  бойынша   бітірген.

    Ғылыми - педагогикалық еңбек өтілі -  24 жыл.

    1998-2002 жж. Әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық универстиетінде аспирантурада  оқып бітірген. 2003 жылы Б.Сағындықұлының жетекшілігімен «Қазақ тіліндегі эмоционалды-экспрессивті лексика» тақырыбында (мамандық шифры 10.02.02 – қазақ тілі) кандидаттық диссертация қорғап, филология  ғылымдарының  кандидаты  ғылыми дәрежесіне ие болды.

    БІЛІМІ:

    • Француз және неміс тілі, бакалавр дәрежесі, Алматы қаласы шет тілдер педагогикалық университеті
    • Аспирантура (Қазақ ұлттық университеті ,Алматы қаласы)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Нұр Отан партиясы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тіл теориясы
    • Психолингвистика
    • Нейролингвистика
    • Тіл біліміндегі жаңа бағыттар

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Көптілділік жағдайындағы аударманың мәденитанымдық сипаты // «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации». V халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция. (Египет) 2018. Қаңтар 307-313 б  
    • 2. Нейролингвистикалық бағдарлаудың коммуникативтік маңызы // V халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» сипозиумының материалдары.
    • 3. Кино аудармасының стильдік прагматикалық ерекшеліктері// Профессор,  Берікбай Сағындықұлының 80 жылдығына арналған «Тарих және таным: көне мұралар тілін зерттеудің парадигмасы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.   24 мамыр 2019 ж.
    • 4. Сөз мағыналарының метафоралануының ассоциативтік сипаты// ХІ Құрышжанов оқулары: Ұлы дала құнджылықтары – Түркі әлемі жастарының біріктіруші фактор» атты  халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. 2019 ж.
    • 5. Lingua-cultural approach to Kazakh numeral with national code// AD ALTAJournal of Interdisciplinary Research" ... Импакт-фактор JCR-V9. 2019
    • 6 . Сөйлеу әрекетінің нейролингвистикалық ерекшеліктері // Materials of the V International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time" February 12-14, 2020 Tokyo, Japan Volume III. 234-239 б.  (Ақпан -2020 )
    • 7. Сөйлем құрылымына нейролингвистикалық талдау жасау // «Ұлы дала тұлғалары: академик Ш. Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 240-243 б . (наурыз -2020)
    • 8. Поэтикалық тілдің нейролингвистикалық бағдарламалық сипаты. // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы.