Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасының оқытушылары

    • Калымова Кульзия Акрашевна

     Лауазымы:  Бағдарлама көшбасшысы м.а

    • Ақпарат

    Калымова Кульзия Акрашевна

    Лауазымы: Бағдарлама көшбасшысы м.а

    +77773561176

    1998 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Математика» мамандығы бойынша бакалавриат бітірген.

    2002-2004 жж. осы аталған университеттің «Математика» мамандығы бойынша магистратурасында оқып, «Математика» магистрі академикалық дәрежесін алған.

    2005 - 2007 жж ҚР Білім және ғылым министрлігіне қарасты Қолданбалы информатика және басқару мәселелері институтының аспирантурасында оқыған.

    Еңбек жолын орта мектептің математика және информатика пәндерінің мұғалімі ретінде бастаған, кейіннен Қазақ-Америкалық университеттінің жанындағы Алматы байланыс колледжінде оқытушы қызметін атқарған.

    2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    2008 жылдан бастап университеттің оқу-әдістемелік бөлім меңгерушісі қызметінде, 2013-2017 жылдары Академиялық мәселелер жөніндегі Департамент директоры болып жұмыс атқарған.

    БІЛІМІ:

    • 1998 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Математика» мамандығы бойынша бакалавриат бітірген.
    • 2002-2004 жж. осы аталған университеттің «Математика» мамандығы бойынша магистратурасында оқып, «Математика» магистрі академикалық дәрежесін алған.
    • 2005 - 2007 жж ҚР Білім және ғылым министрлігіне қарасты Қолданбалы информатика және басқару мәселелері институтының аспирантурасында оқыған.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Университет және Республика көлемінде қоғамдық іс-шараларға белсене ат салысады. АРТА агенттігінің жоғары білім саласындағы ұлттық сарапшысы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазіргі кезде «Адам мен компьютердің өзара әрекеттесу жүйелері үшін терең кескіндерді   қолдану арқылы қимылды тану әдістері мен алгоритмдері» ғылыми тақырыбы саласында ғылыми зерттеу жүргізуде.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1.  «Развитие систем человеко-машинного взаимодействия» / «Интеллектуальные информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете Стратегии «Казахстан-2050»: Сборник докладов V Международной научно-практической конференции, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, 2018.
    2. «Распознавание жестов на основе принципов машинного обучения с применением сенсора KINECT» /  «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование»: Сборник докладов Х Международной научно-технической конференции,  Алматинский университета энергетики и связи, г. Алматы, 2018.
    3. «Разработка приложения, управляемого жестами, с использованием Мicrosoft KINECT Sensor» / «Цифровая обработка сигналов и ее применение – DSPA-2019»: Сборник докладов 21-й Международной конференции, Москва, Россия, 2019.
    4. «Методы распознавания жестов рук» / ХV Международная научная конференция «ǴYLYM JÁNE BІLІM-2020», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 2020.
    5. «Cистема распознавания статических жестов рук с использованием камеры глубины» / Вестник РГРТУ, Россия, г. Рязань, № 72, 2020.
    6. «Application Development for Hand Gestures Recognition with Using a Depth Camera»/ Communications in Computer and Information Scence, 2020, 1243 CCIS, стр. 55–67, Scopus, Q3, процентиль 31.
    7. «Development of an algorithm for abnormal human behavior detection in intelligent video surveillance system»/ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1069 (2021) 012046, стр. 1-8, Scopus, Q3, процентиль 25.
    8. «Deep Learning based static hand gesture recognition»/ Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2021,21(1), стр. 398-405, Scopus, Q3, процентиль 44.

    «Приложение для распознавания статических жестов рук с использованием глубинных изображений» бағдарламалық жасақтамаға авторлық құқық туралы куәлік иегері, № 10319, 27.05.2020 ж.

    Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектебінің 9 сыныбына арналған қазақ және орыс тілдерінде «Информатика» оқулықтар мен әдістемелік құралдарының авторы. «Арман-ПВ» баспасы, 2019 ж ( ISBN 978-601-318-206-3, ISBN 978-601-318-238-4).

    • Ауелбеков Омирлан Ауелбековия

     Лауазымы: Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты

    • Ақпарат

    Ауелбеков Омирлан Ауелбековия

    Лауазымы: Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты

    +7 777 242 00 11

    Ауелбеков Омирлан – физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.  2000 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің «Қолданбалы математика» мамандығын тәмамдаған. 2002 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 6М060100-Математика мамандығы бойынша «Математика ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған. 2010 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 01.01.02-дифферециалдық теңдеулер және математикалық физика мамандығы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алған. Ауелбеков Омирлан өз еңбек жолын 2005-2010 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты,  «Қолданбалы математика және информатика» кафедрасының  аға оқытушысы, 2010-2022 жылдары «Қолданбалы математика және информатика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры қызметін атқарған. 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасында аға оқытушы қызметін қауымдастырылған профессоры атқарады.

    БІЛІМІ:

    • Математика, информатика және есептеу техникасы пәнінің мұғалімі, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (1996-2000 жж.)
    • Математика ғылымдарының магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (2000-2002 жж.)
    • Физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (2010 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
    • Сандық әдістер;
    • Программалау тілдерін оқыту;
    • Компьютерлік математиканың бағдарламалық жүйелері;
    • Параллельдік есептеулер;
    • Жасанды интеллект;
    • Обьектіге бағытталған бағдарламалау.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Computation of Heat Transfer on Flat Solar Collector Upper Surface and Power Balance of Solar Heat Supply System// International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, ISSN 2278-3091, Volume 9, No.4, July – August 2020, P. (5601-5607)
    2. Methodology of computing electric energy consumption by thermal pump system and seasonal efficiency//  International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001, Vol. 10, Issue 2, Apr 2020, P. 1227–1244
    3. Development of experimental-trial pattern of double-circuit solar installation//  Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, №5 (141). –2020. С. 189-198
    4. Theoretical prerequisites of electric water heating In solar collector-accumulator// Известия Национальной академии наук Республики Казахстан, Казахский национальный исследовательский, Технический университет им. К. И. Сатпаева, серия геологии и технических наук,  ISSN 2224-5278, Volume 6, Number 438 (2019), 54 – 63
    5. Research of energy and exergy model of thermosiphon circulation solar collectors with thermal pumps for heating and hot water supply //  EUROPEAN CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS ECRES 2020, 24-25 August 2020Istanbul / TURKEY, ISBN: 978-605-86911-8-6, P.653-659
    6. Thermal and Hydraulic Analysis of Transfer Medium Motion Regime in Flat Plate Solar Collector// IntechOpen, Renewable Energy - Resources, Challenges and Applications, 2020,  P.1-20
    • Нұржанова Гулмира Исатайқызы 

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты

    • Ақпарат

    Нұржанова Гулмира Исатайқызы 

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты

    +77013134024

    • 2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Кітапханатану және библиография кафедрасының меңгерушісі қызметінде
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында Библиографиятану кафедрасының аға лаборанты, қосымша оқытушы (қыркүйек 1994- тамыз 2000), оқытушы (қыркүйек 2001- мамыр 2006), аға оқытушы (қыркүйек 2006- мамыр 2007), Кітапханатану және библиография кафедрасының кафедра меңгерушісі м.а. (қыркүйек 2008- мамыр 2010), 2010 жылдан бері Кітапханатану және библиография кафедрасының кафедра меңгерушісі.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ: 

    • «Кітапханатану және библиография» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар институты, 1999-2003), мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2003 жылғы 14 мамырдағы шешімі бойынша тарих пәнінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0379032)

     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 26 ақпанындағы шешімімен (№2 хаттам) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (FK №0006420), диссертация тақырыбы: «Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми–ақпараттық мәдениетін қалыптастыру (Кітапханатану және библиография мамандығы негізінде)»

    МАРАПАТТАРЫ

    • Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін «Құрмет грамотасымен» марапатталды. Астана қаласы, 2017 жылдың 15 желтоқсаны
    • Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасының «Кітапхана ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды. Куәлік №124, 2016 жылдың 7 желтоқсаны
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №79, 2014 жылдың 2 қыркүйегі

     Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:  

    • 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы» Орталық ғылыми кітапханада өткен «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами», біліктілікті жетілдіру курсы, Мәскеу ООО «Дата Экспресс»
    • 2017 жылдың 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» біліктілікті жетілдіру курсы, г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН
    • 2017 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинар
    • 2017 жылдың 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен 72 сағаттық «Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу» атты ІІ Республикалық оқу-әдістемелік біліктілікті жетілдіру курсы
    • 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинары
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті халықаралық түріктану орталығы өткізген «Әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелері мен басымдықтары» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №57, 2015 жылдың 23-27 қарашасы
    • «Кітапхана ісі (Кітапханашы – библиограф)» біліктілік курсы, №-370027 07.09.2020-21.09.2020 жылы, ҚР Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан ауданаралық біліктілікті арттыру орталығы,72 сағат
    • «Кітапхана мамандарының цифрлық сауаттылығын арттыру» біліктілік курсы, С №2932, 23.04.2021 жылы, Қазұқпу, 72 сағат
    • «Киберпедагогика негіздері, Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» біліктілік курсы,С №2156,21.11.2020 жылы, Қазұқпу, 72 сағат
    • Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғарғы оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар, №0321333,26.07.2019 жыл, Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы, 260 сағат       

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Кітапханалық қор: Б.Т.Бағашарова, Г.И.Нұржанова, А.Ә.Күрішбекова /Оқу құралы.-Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-112 бет. ISBN 978-601-224-795-4
    • Кітапханатану: Нұржанова Г.И. , Нұрахметова К.Г. /Оқу құралы -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2013.-168 б. ISBN 978-601-224-412-0
    • Ақпараттық мәдениет: Нұржанова Г.И., Досумбекова А.Г, Әйтиева Р.Б. Оқу құралы/Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2010.-164 б. ISBN 9963-582-29-7 Кітапхана ісі мамандарының ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың негіздері: 
    • Г.Нұржанова /Түркі әлемі зерттеулері. Ү Халықаралық симпозиумының материалдары. 11-13 қазан, 2018 ж., Алматы. ISBN 978-601-224-964-4V Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттау: Г.Нұржанова /Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно популярный журнал №2/3 (57) ISSN2073-333X-Астана, 2018-101-103 б. Кітапханалық ортада балалар мен жасөспірімдердің рухани санасын жаңарту: Г.Нұржанова /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Болашақ мамандардың ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері: Г.Нұржанова /Кітап және кітапхана. №3.2017
    • Уақыт озып тау тозса да, кітап мәңгілік: Г.Нұржанова /Алматы ақшамы, 4 қараша. №129 (5478),2017 ж.
    • Кітапханадағы патриоттық тәрбие берудің өзекті мәселелері: Г.И.Нұржанова, Ж.К. Сералиева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079 Рухани жаңғыру:
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттаудың негізі: Г.Нұржанова /Керуен. Ғылыми және әдеби-көркем журнал. № 5 (56).- 2017. IISN 2078-8134Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Г.Нұржанова /Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Педагогика және психология, 2016 ж. ISSN 2306-5079
    • Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан кітапханаларының даму тарихы: Г.Нұржанова /«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықар.ғыл.-тәжір.конф.материалдар жинағы, Алматы:«Қыздар университеті» баспасы, 2016-496 бет. (333-339 б) ISBN978-601-224-838-8 Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: 
    • Г.Нұржанова /Литертура и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалы, (17-18 қараша 2016 ж.) А.М. Закирзянованың редак.-Казань: Казан баспасы,  2016.-350 б. (217-221 Б.). ISBN978-5-00019-726-4 Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: 
    • Г.И.Нуржанова /Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai, China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251 0 Ценностные аспекты библиографической продукции как информационной состовляющей образовательного процесса: Нуржанова Г.И. /Общества, наука и инновации: сборник статей межд.научно-практич. конференции(14 февраля 2015 г.г. Уфа)в 2ч. Ч,1-Уфа:Аэтерна,2015.-290с.ISBN 978-5-906790-17-0 Студенттердің ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері:Нұржанова Г.И. /ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалы- Алматы: Қыздар университеті, 2015.-436 б. ISBN978-601-224-649-0 Оқырмандарға патриоттық тәрбие берудегі кітапхананың рөлі: 
    • Г.Нұржанова /Хабаршы. №6(60).-2015.-С.125-128.  ISSN 2306-5079  The Formation of Intercultural Communicative Competence of Future Teachers in a Trilingual Educational Environment, International Journal of Emerging Technologies in Learning  ISSN 18688799. 18630383  2020,Volume 15 , № 17  Тлеубай С., Манкеш С.
    • Үштілдік-адами капиталды дамытудың тиімді жолы, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №3/2  ISSN2073-333X-Астана, 2020, Тлеубай С.Т. Манкеш А.Е. 
    • Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, Монография.  Алматы, - ЛАНТАР ТРЕЙД  баспасы, - 2021. 129 б.Кітапхананың ақпараттық орталығындағы балалардың кітап оқу мәдениетін қалыптастыру «CLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRALASIA» атты  IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы Астана – 2019, Сералиева Ж.К.
    •  Совершенствование развития профессиональных компетенций специалиста библиотечного дела «CLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRALASIA» атты  ХІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы Астана – 2021 Мектеп кітапханаларындағы балалардың кітап оқу мәдениетін қалыптастыру «Жастар және ғылым:бүгіні мен болашағы» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы Алматы -2021, Кумысбек Н. Кітапхана ісі мамандарын даярлаудың өзекті мәселелері «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Алматы-2019
    • Мукашева Мария Базкеновна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Мукашева Мария Базкеновна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77004304877

    Мұқашева Мария - 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының доценті, 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін

    Кітапханатану және библиография кафедрасының доценті міндетін атқарушы (қыркүйек 2006 - Қазан 2008), аға оқытушы (тамыз 2001 - қыркүйек 2006).

    Қазақ мемлекеттік әйелдер әлеуметтік және гендерлік зерттеулер педагогикалық институтында ғылыми қызметкер (2000-2001)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих-кітапхана факультетінің деканы (1995-1996)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих-кітапхана факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары (1987-1995 )

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының ғылыми кітапханасында кітапханашы (1985-1986 )

    БІЛІМІ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІ:

    • "Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1968-1972 жж.), 1972 жылдың 29 маусымында мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен жоғары білімді кітапханашы-библиограф біліктілігі берілді (Диплом Э № 183769).
    • Мәскеу мемлекеттік мәдениет университетінің аспирантурасы (1982-1984 жылдар) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 15 қарашадағы шешімімен (№13 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. (Диплом к № 0000712), "интерактивные технологии обучения как дидактическое условие успеха учебного процесса вузе"тақырыбында диссертация қорғады.
    • 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.
    • 2016 жылғы 8 желтоқсанда"ғылым, білім, мәдениет үшін электрондық ақпараттық кеңістік"IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР арнайы кітапханаларының қызметі
    • Көру қабілеті бұзылған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Инклюзия және кітапхана
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану тәсілдері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Электрондық кітапхана: дәстүрлер мен инновациялар: М. Б. Мұқашева / Бүкілресейлік (халықаралық қатысушылармен) ғылыми-тәжірибелік конференция, Орел қ., 14-15 желтоқсан 2017 ж.
    • Мәдениетаралық диалог: кейбір аспектілері: и. А. Ивашова, М. Б. Мұқашева / VII Халықаралық музей оқуларының" музейтанудың заманауи мәселелері" материалдар жинағы, Орел-София қ., 18-19 мамыр 2015 ж.
    • Қазақстандағы кітапханалық-библиографиялық білім: қалыптасу және даму жолы: М. Б. Мұқашева / Бүкілресейлік (халықаралық қатысушылармен) ғылыми-тәжірибелік конференция, Орел қ., 24-25 наурыз 2011 ж.
    • Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы: сақтау мәселесіне: /жетінші Денисов оқулары, Орел, 28-29 қазан 2010 жыл.
    • Сералиева Жанат Кемельтаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сералиева Жанат Кемельтаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77017211151

    Жанат Сералиева-«Кітапханатану және библиография» мамандығы (Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институты, 1971-1975 жж.), 1975 жылғы 19 маусым Мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімі бойынша көпшілік және ғылыми кітапханалардың кітапханашы-библиографы біліктілігі берілді  (Диплом А-I № 291262). 

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1981-1985 жылдар аралығында Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтының аспирантурасы.
    • Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтының Қаулысымен (№ 50 хаттама) 1985 жылғы 22 қарашадағы филология ғылымдарының кандидаты (Диплом ФЛ №009102), «П.Н.Берков и   проблемы советского книговедения» тақырыбында диссертация қорғады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР  кітапханаларының қызметі
    • Кітап және кітапхана мәселелері
    • Библиографиятану және библиографиялық қызмет көрсету мәселелері
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы өткізген «Электрондық үкімет және электронды қызметтер» семинарына қатысты. № EG11-48321 куәлігі, 2011 жылғы 16 қараша.
    • ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы өткізген «Электрондық үкімет және электронды қызметтер» семинарына қатысты. № EG11-48321 куәлігі, 2011 жылғы 16 қараша. 2010 жылдың 30 қыркүйегінен 5 қазанына дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру орталығында 36 сағат көлемінде «Интерактивті тақта оқу үрдісін ұйымдастырудың тиімді құралы» атты  біліктілікті арттыру курсын өтті, № 09, 2010 жылғы 5 қазан. Білім  беру және ақпараттық технологиялар ғылыми-зерттеу орталығы ұйымдастырған 24-сағаттық оқыту, жоспарлау және сабақтарды талдаудан тұратын «Интерактивті оқыту әдістемесі» семинарына қатысты, Ж-57 сертификатының нөмірі, 12.12.2009ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық аккредиттеу орталығы ұйымдастырған 12 сағат көлеміндегі «Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім беру құжаттарын сараптау тәртібін жүргізу» тақырыбы бойынша сертификат, 29-30 қараша 2008 ж.

    Баклавриат студенттері үшін:

    • Библиографиятану
    • Әлемдік библиография
    • Қазақ кітаптарының тарихы
    • Кітапханалық-ақпараттық қызмет менеджменті

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы: ҚазМемҚызПи, 2004.-49 бет. ISBN 9965-622-71-Х
    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы:Издат маркет, 2006.-104 бет. ISBN 9965-782-02-4
    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы: «Триумф Т», 2007.-104 бет. ISBN   9965-9996-7-8
    • Кітапхана ісі мамандарының кәсіби этикасын қалыптастыру  мәселелері: Ш.М.Усенбаева , Ж.К.Сералиева / Түркі әлемі зерттеулері.  Ү  Халықаралық симпозиумының материалдары.  2018. ISВN 978-601-224-964-4
    • Кітапханадағы патриоттық тәрбие берудің өзекті мәселелері: Г.И.Нуржанова Ж.К. Сералиева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Ж.К. Сералиева  /Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai,China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0
    • Ценностные аспекты библиографической продукции как информационной составляющей образовательного процесса: Ж.К.Сералиева, Г.И.Нуржанова /Общество, наука и инновации: Сборник статей  Международной научно-практической конференции, 14  февраля 2015 г. в 2 ч. Ч.1 Ответственный редактор Сукиасян  А.А. -Уфа: Аэтерна, 2015-С.292-265. ISВN 978-5-906790-17-0, ISВN 978-5-906790-19-4 Ч1+Ч2
    • Образовательный потенциал информационно-библиографических ресурсов:    Ж.К.Сералиева «Экономика, право, культура в эпоху общественных преобразований» атты Халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары,  23  қаңтар 2015 ж. /   Санкт-Петербург Гуманитарлы кәсіподақтар университетінің  Алматыдағы бөлімшесі, 2015-С. 262-265. ISВN  978-601-7073-52-7
    • Воздействие книги на активизацию познавательной деятельности потребителя информации: Ж.К.Сералиева / Рухани мұраны сақтау және ұлттың зияткерлік әлеуетін көтерудегі кітаптың рөлі: Қазақ ұлттық университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Әл-Фараби, 29-30 мамыр 2014 ж. - Алматы, Қазақ университеті, 2014 ж. - 174-180-беттер. ISBN 978-601-04-0543-1
    • Алимбаева Жадыра Нурдаулетовна

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Алимбаева Жадыра Нурдаулетовна

    Лауазымы: Оқытушы

    +77077556393

    • 09.2012 - 01.2013 - No86 мектеп - Ғ.Мүсірепов атындағы гимназиясы, оқытушы.
    • 09.2017 - 08.2021 – Алматы құрылыс-техникалық колледжі, арнайы пәндер оқытушысы.
    • 12.2018-ден қазіргі уақытқа дейін - Қ.И. Сатпаев атындағы қазақ ұлттық зерттеу техникалық Университінде – аға ғылыми қызметкер.
    • 09.2021-ден бастап Қазақ мемлекеттңк қыздар педагогикалық университеті «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасында оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • Бакалавр - 2008-2012 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универтитеті, информатика пәні мұғалімі, №0331412,  23.06.2012 ж.
    • Магистратура - 2013-2015 жж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универтитеті, Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, №0052210,  05.06.2015 ж.
    • PhD докторанты - 2018-2021 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Аспап жасау мамандығы.

    Шет елден біліктілікті арттыру:

    1. 2021 ж. Пенза мемлекеттік университеті, «Polet зертханасында» «ЭКС инвазивту емес тіркеу» ғылыми-зерттеу тағылымламасынан өтті.
    2. 2014 ж. Малайзия, Куала-лумпур қаласы, MSU Университетінде «Компьютерлік ақпарат және ағылышын тілі» атты екі апталық біліктілік көтеру курсын аяқтады.

    Қазақстанда біліктілікті арттыру:

    • Курс - оқыту-дәріс-семинар т.ғ. д., профессор Бодин Олег Николаевич. Инвазивті емес кардиодиагностиканың заманауи технологиялары. Алматы, Сәтбаев Университеті Пенза мемлекеттік университетімен (Ресей) бірлесе отырып, 2018 жылдың 12 қарашасынан 8 желтоқсанына дейін. 100 сағат.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Биомедициналық инженерия
    • Ақпараттық технологиялар

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    20 -дан астам ашық жарияланымдардың авторы

    Олардың ішінде: Scopus - 3; WoS - 1; 1 Өнертабысқа арналған РФ патенті

    Хирш индексі: Scopus - 2; WoS - 1 Scopus авторлық куәлігі   57191189943 ORCID идентификаторы 0000-0002-2628-2515

    • 1. Chingiz Alimbayev, Zhadyra Alimbayeva, Kassymbek Ozhikenov, Oleg Bodin, Yerkat Mukazhanov, DEVELOPMENT OF MEASURING SYSTEM FOR DETERMINING LIFE-THREATENING CARDIAC ARRHYTHMIAS IN A PATIENT’S FREE ACTIVITY, EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES, Vol 1, No 9 (103) (2020), DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.197079 (Scopus)
    • 2. Chingiz А. Alimbaev, Kasymbek А. Ozhikenov, Oleg N. Bodin, Mikhail N. Kramm, Fagim K. Rakhmatullov , Yerkat B. Mukazhanov, System of Non-Invasive Electrocardiac Diagnostics, 20th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2019: Conference Proceedings, 2019 ISBN 978-1-7281-1752-2, DOI: 10.1109/EDM.2019.8823170 (Scopus);
    • 3. Ch.A. Alimbayev, K.A. Ozhikenov, Zh.N. Alimbayeva, O.N. Bodin, E.B. Mukazhanov, Development of the structure of a multicomponent filter based on The principle of adaptive aggregation of filters, 2018 IEEE 12th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) DOI: 10.1109/ICAICT.2018.8747119 (Scopus);

    Пайдалы модельге патенттер:

    1. Жүректің күйін нейрондық талдау әдісі, №RU2704913c1, 02.11.2018

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    1. «Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша 12-ші Халықаралық конференцияда IEEE»
    2.  AICT2018 (Алматы 2018); «Микро/нанотехнологиялар және электронды аспаптар бойынша жас мамандардың ХХ халықаралық конференциясында», EDM 2019, (Новосібір 2019)
    3. ««Шляндин оқулары – 2019» XI Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияда» (Пенза 2019)
    4. Халықаралық қатысумен «Ғылым аптасы СПбПУ-2019» жыл сайынғы ұлттық ғылыми-техникалық конференцияда (Санкт-Питербург-2019);
    • Нугыбаева Гулянда Хакимовна
    • Нугыбаева Гулянда Хакимовна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат
    Нугыбаева Гулянда Хакимовна

    Нугыбаева Гулянда Хакимовна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77017511380

    Гулянда Нұғыбаева - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, "Библиографтану" кафедрасының оқытушысы (тамыз 1972 – қыркүйек 1990). Кітапханатану және библиография кафедрасының аға оқытушысы (1990 ж.қыркүйек-1995 ж. қазан), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының доценті (1996 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін).

    БІЛІМІ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІ:

    "Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1966-1970 жж.), 1970 жылдың 26 маусымында мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімімен жоғары білімді кітапханашы-библиограф біліктілігі берілді (Р № 103956 Диплом).  1980-1982 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің аспирантурасы. С. М. Киров.

    Абай атындағы педагогикалық институт Кеңесінің 1985 жылғы 25 ақпандағы шешімімен (№1 хаттама) филология ғылымдарының кандидаты (№008117 ЖТ дипломы), "Қазақстандағы 1970-1980 жылдардағы балалар әдебиетінің дамуы мен қалыптасуы"тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің Жоғары аттестаттау комиссиясының 1993 жылғы 1 шілдедегі қаулысына сәйкес Ақпарат және ақпараттық жүйелер мамандығының доценті ғылыми дәрежесі берілді (№0000472 Диплом). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қазақстан Республикасының білім саласының үздігі" төсбелгісі Куәлік №0050 17 сәуір 2000 жыл.

    2018 жылы 11-13 қазан аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде өткен y Халықаралық Түркі дүниесін зерттеу симпозиумына қатысқаны үшін марапатталды. 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР Кітапханаларының қызметі
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Кітапхана және кітапханатану
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Баклавриат студенттеріне арналған:

    • Ғаламдық және жергілікті тораптар мен жүйелер
    • Әлеуметтік бейіндегі кітапханалық-ақпараттық ресурстар
    • Кітапханалық және ақпараттық технологиялар
    • Ақпараттық-кітапханалық қызметті стандарттау
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиетін насихаттаудың өзекті мәселелері: г. Х. Нұғыбаева, Д. К. Естаева, / V Түркі әлемі зерттеулерінің халықаралық симпозиумы 11-13 қазан, - Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2018 ISBN 978-601-224-964-4v
    • Есентаев Кайрат Умирбекович

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Есентаев Кайрат Умирбекович

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77074157387

    Есентаев Кайрат Умирбекович - 2009 жылы Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Информатика» мамандығы бакалавриатын бітірген. 2011жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Информатика» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі  академиялық дәрежесін алды. 2017 жылдың қыркүйек  айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттiк қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының аға оқытушысы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті «Ақпараттық жүйелерді оқыту кафедрасында оқытушы(2011 қыркүйек – 2021 қыркүйек аралығында)

    БІЛІМІ:

    • «Информатика» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан);
    • «Информатика» мамандығы бакалавры, Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білім беру жүйесінде мобильді қосымшаларды әзірлеу;
    • Білім беру саласында компьютерлік ойындар құрастырудың тиімді әдістері.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Есентаев Қ.Ө, Қожағұл.А.Т  Білімді бақылауда ақпараттық технологиялардың қолданылуы, I Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция 7 - 8 маусым 2013ж. ҚАЗАҚСТАН, Астана
    2. Ж.Ж. Қожамқұлова,Р.Т. Байказиева, Есентаев Қ.Ө Электронды оқулық жасау және пайдалану NIGDE университетінде шыққан ONCU BASIMEYI Yusuf Avan Kazim Karabekir Caddesi Ali Kabakci Ishani №85/2,. 16.10. 2015  Altindag-Ankara
    3. Ж.Ж. Қожамқұлова, Т.Қ.Қойшиева, Есентаев Қ.Ө Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде ақпараттық технология құралдарына оқытуды жобалау негіздері «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабарлары» Физико-Математика сериясы» Алматы, 2015ж.
    4. С.Н.Исабаева, Есентаев Қ.Ө. Педагогтар мен білім алушылардың телеқатынастық қарым – қатынасы оқытудың тиімділігін арттырудың факторы ретінде  «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабаршы» Физико-Математика сериясы» Алматы, 2015ж.
    5. Ұ.Б. Өтебаев, Есентаев Қ.Ө, Н.Д.Дархан  WEB -ФОРМАЛАР ҚҰРУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабарлары» Физико-Математика сериясы» Алматы, 2016ж.
    6. Есентаев К.У. КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР «Журнал "Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований"
     №5(часть 3),» 2016 год РИНЦ.
    7. Балабекова М.Ж. Есентаев К.У. Педагогтар мен білім алушылардың телеқатынастық қарым-қатынасы оқытудың тиімділін арттырудың  тиімді факторы Техника ғылымдарының докторы, профессор Есқалиев Мұрат Есқалиұлының «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты Республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдары, Алматы, 2017ж.
    8. Есентаев К.У. Delphi ортасында бағдарламалық пакет құру С.Е.Елубаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Әлеуметтік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2018 ж.
    9. Есентаев К.У. Информатиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның мүмкіндігімен дидақтикалық  материалдарды пайдаланудың негіздері, Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (61), 2018 ж.
    10. Есентаев К.У ЖОО студенттеріне «ақпараттық коммуникациялық технологиялар» пәнін оқыту әдістемесі, VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, 2020 
    • Абуова Жанат Кожановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Абуова Жанат Кожановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77772510174

    Абуова Жанат Кожановна  – Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін (1992-1997),  есептеу техникасы мен автоматтандырылған жүйелерді бағдарламамен қамсыздандыру мамандығы бойынша тәмамдаған. 2014жылы  6М070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1998 жылы Алматы облыстық халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту басқармасының Ақпараттық компьютерлік орталығында маман болып  бастаған.

    2001 – 2012 жылдары Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ТПжӨА (АТПиП) кафедрасында аға оқытушы,

    2013- 2018 жылдары Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Ақпараттық коммуникациялық технологиялар орталығының біліктілігі жоғары  маманы  қызметін атқарған.

    2018 жылы Алматы қаржы құқық және технология колледжінің арнайы пәндер оқытушысы

     2019 жылы Қазақ ұлттық қыздар универсиитетінің АЖ кафедрасының аға оқытушысы

    2020 Халықаралық ІТ университетінің академиялық сұрақтар департаментінің маманы

    2021ж   қыркүйек айынан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы  математика» кафедрасының аға оқытушысы

    БІЛІМІ:

    • Қ.И.Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін (1992-1997),  есептеу техникасы мен автоматтандырылған жүйелерді бағдарламамен қамсыздандыру мамандығы бойынша инженер- программист  квалификациясы берілді
    • Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің  6М070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша Магистрі дәрежесі берілді

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
    • Білім беру саласында электронды контентті басқару
    • Әлеуметтік желілердегі маркетинг
    • Жасанды интеллект негіздері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қызметкерлерді басқаруды автоматтандырудағы әлеуметтік желінің ролі.  Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, Қостанай 2014ж,.5-бет.  Ибраев А.Х., Мустафина А.К.
    • Маметжанова Назгуль Хаюмовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Маметжанова Назгуль Хаюмовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77470385752

    Назгуль Хаюмовна еңбек жолын 2008 жылы Алматы қаласы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Информатика және қолданбалы математика кафедрасының оқытушысы қызметінен бастап, қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институтының, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келеді

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Қазақстан, 2009-2011)
    • «Информатика», бакалавр дәрежесі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Қазақстан, 2003-2008)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Программалау тілдерін оқыту әдістемесі
    • Мобильді қосымшаларды әзірлеу

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Жалпы білім беретін мектепте теориялық информатика элементтерін оқыту құралы, Қ.И.Сатбаев ат. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, - 2016. №4 (116), 679-683 б.
    2. Обучения теоретической основы информатики как средство фундаментализации предметной подготовки будущих учителей информатики, Вестник Иссык-кульского университета, Кыргызстан, 2016, №42, ISSN 1561-9516, 104-109 б.
    3. Жүктелген дифференциалдық теңдеу үшін үш нүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі туралы, Хабаршы Абай атын. ҚазҰПУ. Физ.-мат. сериясы, 2016. №1 (53), 13-18 б.
    4. Логические элементы на интегральных микросхемах, Академия естествознания «АCADEMY OF NATURAL HISTORY», международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016.- №5, ISSN 1996-3955, 382-385 б.
    5. О численном решении линейной краевой задачи для систем нагруженных дифференциальных уравнений с многоточечным интегральным условием, Қ.И.Сатбаев ат. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2016. -№3, (115), 619-625 б.
    6. Электрондық схемаларды құрастыруға Турбо Паскаль тіліндегі ішкі программаларды қолдану, Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития современной науки», Иерусалим (Израиль), 2016. 4-6 мая, 146-152 б.
    7. Теориялық информатика элементтерін жалпы білім беретін мектепте оқытудың бағыттары, «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Жас ғалымдар арасындағы ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 28 наурыз, 2016, 395-399 б.
    8. Комбинированные  RS-Dи универсальные JK-триггеры, Академия естествознания «АCADEMY OF NATURAL HISTORY», международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Научный журнал Scientificjournal, - 2017 № 5 (часть 2), с.227-231
    9. Асинхронные и тактируемые RS – триггеры, Академия естествознания «АCADEMY OF NATURAL HISTORY», международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Научный журнал Scientificjournal, 2017 № 2 (часть 1), с.11-15
    10. Қозғалған дененің компьютерлі математикалық моделінің бір түрі, Қ.И.Сатбаев ат. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2017 №1, (119), 428-431 б.
    11. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану – білім беру сапасының кепілі, С.Е.Елубаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Әлеуметтік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2018 ж. 9 қараша, 110-112 б.
    12. Робототехника – жаңа буын талабы, Қазіргі мектеп республикалық ғылыми-әдістемелік пелагогикалық журнал №6 (51), 2018 ж.
    13. Педагогикалық жоғары оқу орындарында робототехника курсын енгізу арқылы студенттердің құзіреттілігін қалыпластыру, «Қазақстанның жоғары мектебі» №2 (26) 2019ж.
    14. Информатика курсы бойынша интеллектуалдық ойын түріндегі тапсырмаларды жасау әдістері мен тәсілдері, XIV Международной научно-практической конференции, «Новости передовой науки – 2019» Прага, Издательство "Образование и наука" 22 - 30 мая 2019 г.
    15. Ашық тест тапсырмасын жасау әдістері, «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. НУР-СУЛТАН – 2019, VI ТОМ.
    16. «Мобильді қосымшаларды құру процесін талдау, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы, физика-математика ғылымдары сериясы, №2(66), 245-250 б.
    17. THE ROLE OF ICTs IN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM, SCIENCE AND WORLD International scientific journal № 4 (80), 2020, Vol. II, p. 33-35
    18. Ақпараттандыру ғасырындағы оқыту үрдісінде компьютердің қолданбалы программаларымен дидактикалық материалдар дайындау тәсілдері, «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 6/1 2020, 190-194б

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2020, 20-23 октябрь, «Білім беру жүйесіндегі қашықтан оқытудың артықшылықтар мен кемшіліктері», VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы,.
    • Мукеева Гульбану Ибадуллаевна

     Лауазымы:  аға оқытушы

    • Ақпарат

    Мукеева Гульбану Ибадуллаевна

    Лауазымы:  аға оқытушы

    +77772870454

    Мукеева Гульбану– жаратылыстану ғылымдарының магистрі. 1994 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда педагогикалық институтының «Математика және информатика» мамандығын тәмамдаған. 2013 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 6М060200-Информатика мамандығы бойынша «жаратылыстану ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған. Мукеева Гульбану өз еңбек жолын 1994 Қорқыт Ата атындағы  Қызылорда гуманитарлық университетінің «Информатика және ЕТ» кафедрасында үйренуші-оқытушысы қызметінен бастаған. 1995-2008 жылдары «Қолданбалы математика және информатика» кафедрасының  оқытушысы, 2008-2016 жылдары «Информатика және ИОӘ» кафедрасының аға оқытушысы  қызметін, 2016-2021 жылдары «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарған.  2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • Математика, информатика және есептеу техникасы пәнінің мұғалімі, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда педагогикалық институты (1989-1994 жж.)
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті (2011-2013 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
    • Сандық әдістер
    • Программалау тілдерін оқыту
    • Компьютерлік математиканың бағдарламалық жүйелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:  

    • Жоғары оқу орнында білім сапасын арттыруда интерактивті технологияларды пайдалану әдістері / С.Ш.Тілеубай, Мукеева Г.И., Б.К.Жарменова, А.Б.Әйтімова/ «Заманауи математикалық білім: тәжірибе, проблемалар, келешек» атты педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қайыржан Ғабдоллаұлы Қожабаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Көкшетау – 2018, маусым; 374-379 беттер.
    • Приближённые уравнения колебаний цилиндрических оболочек переменной толщины/ М.И.Рамазанов, А.Ж.Сейтмуратов, Л.У.Таймуратова, Н.К.Медеубаев, Г.И.Мукеева/ Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы Математика, механика, информатика сериясы  №4 (104) 2019ж. 71-84 б.
    • Инвестицияны тиімді басқаруда динамикалық программалауды қолдану / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті/  Г.Ш.Мусагулова, Р.У.Альменаева, Мукеева Г.И., Г.Ш.Сақытжан / ХАБАРШЫ «Физика-математика ғылымдары» сериясы № 2 (66), 2019 ж. 251-256 б.
    • Определения частот собственных колебаний методом декомпозиции М.И. Рамазанов, А.Ж. Сейтмуратов, Н.К. Медеубаев, Г.И.Мукеев/. «Eurasian Mathemаtical Journal» журналының шығарыла бастағанына 10 жыл толуына арналған «Анализдің, дифференциалдық теңдеулердің және алгебраның өзекті мәселелері» (EMJ-2019) атты халықаралық конференциясы, Нұр- Сұлтан, Қазақстан 16-19 қазан 2019 ж. 117-119 б.
    • Determination of natural oscillation frequencies of a homogeneous viscoelastic plate by the method of  G. I. Pshenichnov/  А.Ж. Сейтмуратов, Г.И.Мукеева, А. Нургалиева/  Norwegian Journal of development of the International Science  ISSN 3453-9875  №39/2020  14-18 р
    • Issues of problem teaching in mathematics lessons / А.Ж. Сейтмуратов, Г.И.Мукеева, А.Әбдуали/ Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттiк университетiнiң «ХАБАРШЫСЫ» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   №2 (53) 2019 ж. 142-146 б.
    • Дискретті логарифмдеу есебін эллиптикалық қисық бойында  математикалық негіздемелер арқылы шешу/ А.Ж. Сейтмуратов, Г.И.Мукеева, А. Дауылбай/«Ғылыми шығармашылық: зерттеулер тәжірибесі және басым бағыттары», Әбу Насыр әл-Фарабидың 1150 жылдығына арналған XXII республикалық студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми конференция материалдары: І том. (2020 жылғы 23 сәуір). 50-55 беттер.
    • Оқыту процесіндегі математикалық модельдеу/ А.Ж.Сейтмұратов, Г.И.Мукеева, А.Б.Кенесары/ "Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization": Materials of the IV International Scientific-Practical Conference. Dusseldorf, Germany, April 6-8, 2022. 79-84 page
    • Кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудағы математиканың орны мен маңызы/ А.Б.Кенесары, Г.И.Мукеева, Г.А.Бакалбаева/ "Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization": Materials of the IV International Scientific-Practical Conference. Dusseldorf, Germany, April 6-8, 2022. 123-131 page
    • Бугенбаева Динара Даулетхановна

     Лауазымы: оқытушы

    • Ақпарат

    Бугенбаева Динара Даулетхановна

    Лауазымы: оқытушы

    +7 7777057070

    Бугенбаева Динара Даулетхановна – Информатика мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі. 2007 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2014 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 6M011100-Информатика мамандыңы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған. Бугенбаева Динара Даулетхановна өз еңбек жолын 2011 жылы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде,  оқу бөлімінде маман болып жұмыс атқарған.  2014-2022 жылдар аралығында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің кадр бөлімінде маман лауазымында жұмыс атқырған.  2022 жылдың наурыз айынан бастап 2022 жылдың қыркүйек айына дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін Қашықтықтан және академиялық кеңес беру, адвайзерлік бөлімінің адвайзері лауазымында жұмыс атқарған. 2022 жылдың қыркүйек айының 5 жұлдызынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі оқытушы қызметін атқарып келеді. 

    БІЛІМІ:  

    • Информатика мамандығы бойынша, информатика бакалавры, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2007-2011 жж.)
    • Информатика мамандығы бойынша педагогика, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2011-2012 жж.)
    • Шаймерден Нуртай Муратбекулы

     Лауазымы: оқытушы

    • Ақпарат

    Шаймерден Нуртай Муратбекулы

    Лауазымы: оқытушы

    +77784405152

    Шаймерден Нуртай – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы және білім беру бағдарламасы бойынша ұлттық қауіпсіздік және әскері іс магистрі. 2019 жылы Алматы энергетика және байланыс университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2021 жылы Алматы энергетика және байланыс университетінің 7M06104-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша «Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі»  дәрежесін алған. Шаймерден Нуртай өз еңбек жолын 2018 жылы Қызылорда қаласы, АО «Торғай-Петролеум» мекемесінде «КИПиА инженері » қызметінен бастаған. 2019 жылдың қараша айынан бастап 2020 жылдың қыркүйек айына дейін ТОО «Алматинские теплосети» мекемесінде «1 категориялы инженер» қызметін атқарған. 2020 жылдың қараша айынан бастап 2022 жылдың тамыз айына дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Digital Lady  технопаркінде инженер қызметін атқарды. 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі  кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ: 

    • Ақпараттық қауіпсіздік жүйлері мамандығы бойынша Әскери іс және қауіпсіздік бакалавры, Алматы энергетика және байланыс университеті (2015-2019 жж.)
    • Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы және білім беру бағдарламасы бойынша ұлттық қауіпсіздік және әскері іс магистрі, Алматы энергетика және байланыс университеті (2019-2021 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Ақпараттық қауіпсіздік
    • Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әлеуметтік инженерия әдістері
    • Әлеуметтік инженерия шабуылы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • 1.Әлеуметтік инженерия шабуылы ақпараттық қауіпсіздік тұрғысында. Шаймерден. Н.М., Шайкулова. А.А. Известия международного казахского-турецкого университета Х.А.Ясави серия математика,физика,информатика, бет. 40–46
    • 2.Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әлеуметтік инженерия әдістері. Шаймерден Н.М. Материалы научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» 30 июня - 3 июля 2020 года, стр. 33–40
    • Айткулов Жалау Сагимбаевич

     Лауазымы:  аға оқытушы

    • Ақпарат

    Айткулов Жалау Сагимбаевич

    Лауазымы:  аға оқытушы

    +77014124895

    Айткулов Жалау Сагимбаевич – 6M070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техникалық  ғылымдарының магистрі. 1991 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының "Автоматика және телемеханика" мамандығы бойынша тәмамдаған. 2015 жылы "Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша Қайнар академиясының магистратурасын бітіріп, техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алды. 2021 жылы Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ 6D075100 – «Информатика, Есептеу техникасы және басқару » мамандығы бойынша докторантурасын бітірген.  Айткулов Жалау Сагимбаевич  1991 жылдан 2016 жылға дейін Қ. И. Сәтбаева атындағы  ҚазҰТЗУ-да "Информатика" кафедрасының инженер, оқытушы және аға оқытушы лауазымдарында жұмыс істеді. 2016 жылдан 2020 жылға дейін "IT-инжиниринг" кафедрасының АЭжБУ-да аға оқытушы болып жұмыс істеді. 2020 жылдан 2022 жылға дейін " ИКТ " кафедрасының АЛжТ-да аға оқытушы болып жұмыс істеді. 2022 жылдың қыркүйек айының 5 жұлдызынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі  кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ: 

    • "Автоматика және телемеханика" мамандығы бойынша, В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты (1986-1991).
    • "Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша Қайнар академиясының магистратурасын бітіріп, техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алды (2013 - 2015).
    • 2021 жылы Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ 6D075100 – « Информатика, Есептеу техникасы және басқару » мамандығы бойынша докторантурасын бітірген.
    • Кошанова Данагул Кидирбековна

     Лауазымы: оқытушы

    • Ақпарат

    Кошанова Данагул Кидирбековна

    Лауазымы: оқытушы

    +77076104014

    Кошанова Данагул – педагогика ғылымдарының магистрі. 2015 жылы мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2016 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 6М011100-Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған. Кошанова Данагул өз еңбек жолын 2015 жылы Алматы қаласы, Алмалы ауданында орналасқан жекеменшік балабақшасында «тәрбиеші» қызметінен бастаған. Сонымен қатар, бірнеше оқу орталықтарында жұмыс атқарды.  2019- 2022 жылдар аралығында Л.Н.Гумилев атындағы қазақ ұлттық Евразиялық университетінде «информатика педагогтарын даярлау» оқу бағдарламасында докторантура оқыған. Қазіргі уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ: 

    • Информатика пәнінің мұғалімі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2012 - 2015 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2016-2018 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Программалау тілдерін оқыту әдістемесі
    • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
    • Адаптивті оқыту

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:  

    • А.Б.Закирова, Д.К.Кошанова.Extraction of core competencies for smart city educational programs. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. "Физика-математика ғылымдары" сериясы № 1 (73) 2021
    • А.Б.Закирова, Д.К.Кошанова, Шаймерденов Д. Extraction of Bolshaya Saryoba lake features using sentinel – 2a imagery. 2021 зияткерлік Ақпараттық жүйелер мен технологиялар бойынша IEEE халықаралық конференциясы 28-30 сәуір 2021 жыл, Нұрсұлтан
    • А.Б.Закирова, Д.К.Кошанова. Analysis of existing methods for building student’s individual learning path. Білім және ғылымдағы математикалық модельдеу және ақпараттық технологиялар: профессор Е.и. Бидайбековтың 75 жылдығына және мектеп информатикасының 35 жылдығына арналған ІХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. - Алматы: ҚазҰПУ. Абай," Ұлағат " баспасы, 2020. – 596 Б.
    • А.Б.Закирова, Д.К.Кошанова, Б.Бостанов. Анализ информационных систем при разработке образовательных программ по элективным курсам. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы.  78 том № 2 (2022)
    • Калдыбаева Айжан Сейсебековна

     Лауазымы:  аға оқытушы

    • Ақпарат

    Калдыбаева Айжан Сейсебековна

    Лауазымы:  аға оқытушы

    +77076104014

    Калдыбаева Айжан– техника ғылымдарының магистрі. 2004 жылы Қазақ ұлттық Абай атындағы педагогикалық университетін тәмамдаған.2010 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Автоматтандыру және басқару» мамандығын аяқтап «техника ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған.Өз еңбек жолын 2005жылдан  «Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Ақпараттық жүйе» кафедрасында  оқытушы қызметінен бастаған. 2019 жылы аталған университете «Ақпараттық жүйе» кафедрасының зертхана меңгерушісі қызметін атқарған Қазіргі уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • Физика және компьютерлік технология, Абай атындағы  педагогикалық    университеті (2000 - 2004 жж.)
    • Техника ғылымдарының магистрі, Қазақ ұлттық аграрлық  университеті 
    • (2008-2010 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білім берудегі цифрлық технологиялар
    • Цифрлік аналитика 
    • Бейбитжан Меруерт Бейбитжановна

     Лауазымы: оқытушы

    • Ақпарат

    Бейбитжан Меруерт Бейбитжановна

    Лауазымы: оқытушы

    +77477882506

    Бейбитжан Меруерт Бейбитжановна – техникалық ғылымдарының магистрі.  2012 жылы Алматы технологиялық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2014 жылы Алматы технологиялық университетінің 6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша «техника ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған. 2017 жылдың қыркүйегі – 2020 жылдың тамызы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының оператор лауазымын атқардым. 2020 жылдың қыркүйегі – 2022 жылдың тамызы – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Физика, математика және цифрлық технологиялар институтының «Digital Lady» технопаркінің оператор лауазымын атқардым. Қазіргі уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • Алматы технологиялық университеті  (2010 – 2014 жж.)
    • Техника ғылымдарының магистрі, Алматы технологиялық университеті (2012-2014 жж.)
    • Естаева Дина Касымбекова

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Естаева Дина Касымбекова

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77029810804

    Естаева Дина - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының аға оқытушысы (1992 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін).

    Жезқазған қаласының Металлургтер Мәдениет үйінде кітапханашы (тамыз 1971-маусым 1972).

    Аягөз қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің орталық кітапханасының аға библиографы. (1973 ж. қазан-1989 ж. қараша)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының кітапханасында аға библиограф (1989 ж.қараша-1992 ж. тамыз).

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1966-1971 жж.), 1971 жылдың 27 маусымында мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімімен жоғары дәрежелі кітапханашы-библиограф (ИВ № 332278 дипломы) біліктілігі берілді. 
    • Парасат" кәсіптік одағы " кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы көп жылғы белсенді еңбегі үшін, 2018 жылғы ақпан
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесі және мамандар даярлаудағы еңбегі үшін алғыс хат, 2018 жылғы 8 наурыз.
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін "Құрмет белгісі"мерейтойлық медалімен марапатталған. 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №196 куәлік

    ҚОНАҚ РЕТІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР МЕН ДӘРІСТЕРГЕ ҚАТЫСУ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түркітану халықаралық орталығы белгілі түрколог-ғалым, ф.ғ.д., профессор А. Құрышжанұлының туғанына 85 жыл толуына орай "ПРОФЕССОР А. Құрышжанұлы және түркі әлемі: тіл.Қазақстан тарихы.РУХАНИЯТ "халықаралық ғылыми-теориялық конференция аясында" әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелер мен басымдықтар", № 57, 23-27 қараша 2015 жыл. 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.
    • 2018 жылы 11-13 қазан аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде өткен y Халықаралық Түркі дүниесін зерттеу симпозиумына қатысқаны үшін марапатталды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Кітапханалардың библиографиялық қызметі
    • Библиография
    • Кітапханалық өлкетану
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: ҚазМемҚызПИ, 2004.-49 б. ISBN 9965-622-71 жж
    • Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: Маркет, 2006.-104 б. ISBN 9965-782-02-4. Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: "Триумф Т", 2007.-104 б. ISBN 9965-9996-7-8. Кітапханаларда өлкетану әдебиетін насихаттаудың өзекті мәселелері: г. Х. Нұғыбаева, Д. К. Естаева, / V Түркі әлемі зерттеулерінің халықаралық симпозиумы 11-13 қазан, - Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2018 ISBN 978-601-224-964-4v . Білімнің жеті түрін біл: Д.Естаева, Р. Байзолдаева, / Алматы ақшамы, 4 қараша.- №129. (5478)-2017 ж.
    • Кітапхана қорын толықтырудың заманауи мәселелері: Ш.Үсенбаева, Д. Естаева, / ҚазМемҚызПУ. Вестник.-№6(60).-2015.-Б. 118-125 ISSN 2306-5079
    • Кітапхана ісі мамандарының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары: Ш.Үсенбаева, Д. Естаева / ҚазМемҚызПУ хабаршысы, 2014.-Б. 147-155 ISSN 2306-5079.
    • Усенбаева Шынар Мутановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Усенбаева Шынар Мутановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77077485287

    2003-2006  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ғылыми кітапханасында кітапханашы

    2006  жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Өнер және мәдениет факультеті, Кітапханатану және библиография кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • «Кітапханатану және библиография мамандығы» мамандығы (Қазақ мемелекеттік қыздар педагогика институты, 1999-2003), мемлекеттік біліктілік комиссиясының 2003 жылғы 18 маусымдағы шешімі бойынша  кітапханашы –библиограф  біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0034994)
    • «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 2005-2006), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2006 жылғы 28 сәуір шешімімен (хаттама №58) педагог-психолог бакаалавры академиялық дәрежесі берілді (Диплом ЖББ №00303291)
    • «Педагогика» білім беру бағдарламасы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 2003-2005), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2005 жылғы 27 маусым шешімімен (хаттама №32)  педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом МТБ №0012075)Магистрлік диссертация тақырыбы: «Студенттердің өзіндік жұмысы іс-әрекет құралы»
    • Абай атындағы ҚазУПУ «6D010500-Дефектология» білім беру бағдарламасының докторантурасын бітірді(2017-2021ж.ж.). Докторлық диссертацияның тақырыбы:«Көру қабілеті зақымдалған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР арнайы кітапханалардың қызметі
    • Көру қабілеті зақымдалған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Инклюзия және кітапхана
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Арнайы кітапханаларда зағип және нашар көретін оқырмандардың оқу мәдениетін дамыту: 2020 жж.
    • Алтын Орда дәуіріндегі әдеби мұралардың тарихи-танымдық бейнесі: 2020.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ussenbaeva S. Forming of the Information Culture of the Adolescents with Visual Impairments// Talent Development and Excellence.- 2020.-Vl.12.-Iss.1.-P. 984-998
    • Ақпараттық мәдениетті қалыптастырудың теориялық негіздері: Ш.Усенбаева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал/Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал.- №4.- 2019.-Астана.-94-100 б.ISSN 2073-333X
    • Усенбаева Ш.М. Кітапханалық қатынас:оқу құралы-Алматы: «Қыздар университеті»баспасы, 2018.-132 бет. ISBN 978-601-224-971-2
    • Кітапханалық ақпараттық ортада жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері: Ш.Усенбаева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал/Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал.- №12/1.- 2019.-Астана.-87.-91 б. ISSN 2073-333X
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда мектеп кітапханаларының қызметінің ерекшеліктері: Ш.Усенбаева //ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.-Алматы, 13желтоқсан.- 18-23 б.
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттау: Ш.Усенбаева, Г.Нұржанова,   /Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №2/3 (57) ISSN2073-333X-Астана, 2018-101-103 б.
    • Рухани жаңғыру:Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттаудың негізі: Ш.Усенбаева,  Г.Нұржанова /Керуен. Ғылыми және әдеби-көркем журнал.- № 5 (56).- 2017.ISSN 2078-8134
    • Кітапханалық ортада балалар мен жасөспірімдердің рухани санасын жаңарту: Ш. Усенбаева, /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан кітапханаларының даму тарихы: Ш.Усенбаева, Г.Нуржанова, /«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықар.ғыл.-тәжір.конф.материалдар жинағы. -Алматы:«Қыздар университеті» баспасы, 2016-496 бет. (333-339 б).ISBN 978-601-224-838-8
    • Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Ш.Усенбаева, Г.Нұржанова,  /Литертура и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалы,   (17-18 қараша 2016 ж.)/ А.М. Закирзянованың редак.-Казань:   Казан баспасы,  2016.-350 б. (217-221 Б.). ISBN 978-5-00019-726-4
    • Кітапхана ісі мамандарына рухани-кәсіби этиканы қалыптастырудың мәні мен маңызы  Усенбаева Ш.М./ Кітап және кітапхана №4.-2017.-(22-25 б(
    • Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Ш.М.Усенбаева/Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai,China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0
    • Кітапхана қорын толықтырудың қазіргі мәселелері: Ш.Үсенбаева, Д.Естаева, / Қазмемқызпу. Хабаршы.-№6(60).-2015.-118-125 б. ISSN 2306-5079
    • Кітапхана ісі мамандарының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары: Ш.Үсенбаева, Д.Естаева / Хабаршы, Қазмемқызпу, 2014. .-Б. 147-155.  ISSN 2306-5079

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2019, 26 қыркүйек, конференция. Баяндама тақырыбы «Арнайы кітапханаларда оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» ҚР арнайы кітапханалары жас кітапханашыларының «Кітапхана әлемі –жастар әлеуеті мен жүзеге асырылған мүмкіндіктер мекені» І-ші слеті аясында «Қоғам трансформациясы - Кітапханалар трансформациясы» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. –Алматы: Қазақстандық Кітапханалық Одақ.-26 қыркүйек.-2019 жыл.
    • 2019, 24 қазан, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана РММ ұжымы жыл сайынғы дәстүрлі «Ашық есік» күнін өткізді.
    • 2019, 09-23 желтоқсан аралығында Гжегожевская атындағы Арнайы Педагогика Академиясынан (Польша) ғылыми тағылымдама бойынша  шетелдік ғылыми жетекші  PhD, Камиль Курацкидан  кеңес алғаны үшін берілді
    • 2019, 12 желтоқсан «Польшадағы балалардың құқығын қорғау.Оның қабылданғанына 30 жыл толуы туралы ойлар. Бала құқықтары туралы конвенция» тақырыбындағы семинар. –Варшава: Гжегожевская атындағы Арнайы Педагогика Академиясы (Польша)
    • 2019 жыл, 13 желтоқсан ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция -Алматы, 13желтоқсан.
    • 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы»  Орталық ғылыми кітапханада өткен  «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами г.Москва ООО «Дата Экспресс», 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН, біліктілікті жетілдіру курстарына қатысты.
    • 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинарына қатысып, сертификатқа ие болды.
    • 2015 жылдың 5 желтоқсанында Алматы қаласы, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өткен «Қазақстан Республикасының  ЖОО педагогикалық мамандықтарының  оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» курсы   (240 сағат), сертификат № 0128748.
    • 2015 жылдың 4 желтоқсанында Дюсельдорф (Германия) қаласы,  Халықаралық менеджмент және технологиялар академиясында өткен «Инновационные методы и технологии практико-ориентированного обучения в университетах Германии» біліктілікті арттыру курсы.
    • Байдарова Айзада Кыдирбаевна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Байдарова Айзада Кыдирбаевна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77783520990

    Айзада Байдарова – 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2016 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде гуманитарлық ғылым магистрі  дәрежесін алды.

    Еңбек жолын ҚР Ұлттық кітапханасы, Ғылыми-әдістемелік қызметінің кітапханашысы қызметкерлігінен бастаған (қыркүйек 2012 – қаңтар 2015).

    2015-2017 жылдары ҚР Ұлттық кітапханасы Ұйымдастыру-аналитикалық жұмыстары мен сыртқы байланыстар қызметінің кітапханашысы қызметкерін атқарды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Гуманитарлық ғылым магистрі,  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, (Қазақстан).
    • Қызмет көрсету саласындағы бакалавры академиялық дәрежесі,  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті, (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Анализ по обеспечению общедоступных библиотек Казахстана профессиональными кадрами: А.Байдарова, Г.Искакова /Кітап & Кітапхана. – 2020.-№3 (15). – С. 47-52.
    • Білім беру үдерісіндегі кітапханалық-ақпараттық технологиялардың рөлі: А. Байдарова / V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ, 2 ТОМ. - 11-13 қазан, 2018 ж. – Б. 558-562. ISBN 978-601-224-964-4
    • Тәуелсіздік жылдардағы Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы: А.Байдарова /«Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 9 ақпан 2018 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. - Б. 353-359. ISBN 978-601-04-3198-0
    • «Рухани жаңғыру: ұлт келбеті – жалынды жастар» атты республикалық жас кітапханашылар форумы: А.Байдарова / Т.ғ.д, профессор
    • Х.Ғ. Хаймолдаұлының 70 жылдық мерейтойына арн. конференция материалдар жинағы. – Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 2017. – Б. 249-250. ISBN 978-601-298-658-7
    • Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының БАҚ-да көрініс табуы: проблемалары және оны шешу жолдары:  А.Байдарова / Кітапханатану. Библиография. Кітаптану: мақалалар жинағы ҚР ҰК, 29 шығ. – Алматы, 2016. -  Б. 70-74.
    • Алматы – мәдениеттер тоғысының орталығы:  А.Байдарова /«Ислам мәдениетінің орталығы ретіндегі Алматы қаласының тарихи рөлі» атты дөңг.үстел мат. – Алматы: «Ұлағат», 2016. – Б. 103-105.
    • Ақпарат кеңістігіндегі кітапхана мәдениеті: А.Байдарова / Абай атындағы ҚазҰПУ  «Хабаршы - Вестник», «Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы 2016. - № 2 (54). – Б. 83-87.  ISSN 1728-8940
    • Қазақстан кітапханаларының жұмысына шолу: А.Байдарова / Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» ҚР ҰҒА  корреспондент-мүшесі, ф.ғ.д, профессор Ә.Р. Боранбайұлының 75 жылд. арн. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2015. –Б. 118-123. ISBN 978-601-298-471-2
    • Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеуде кітапхананың рөлі:  А.Байдарова /«Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» ҚР ҰҒА  корреспондент-мүшесі, ф.ғ.д, профессор  Ә.Р. Боранбайұлының 75 жылд. арн. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2015. – Б. 124-126. ISBN 978-601-298-471-2
    •  «Бір ел – бір кітап»  акциясының қоғамдық мәні: А.Байдарова / Ақиқат- 2015. - №2. – Б. 113-115.
    • Кітапхананың болашағы жастарда:  А.Байдарова /  Үркер. – 2015. - № 3. – Б. 1-3.
    • Достойная лепта в общую Победу «Национальная библиотека Республики Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)»: А. Байдарова / Вестник БАЕ (Библиотечной Ассамблеи Евразии). - 2015. –№2. – С. 29-31.
    • Ұлттық кітапхана соғыс жылдарында: А.Байдарова / Ана тілі. - № 16 (127) 23-28 сәуір, 2015. – Б. 8.  ISSN 1999-5857

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР кітапханалардың қызметі
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Кітапханатану және библиография
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    1. 2019, 26 қыркүйек, конференция. Баяндама тақырыбы «Арнайы кітапханаларда оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» ҚР арнайы кітапханалары жас кітапханашыларының «Кітапхана әлемі –жастар әлеуеті мен жүзеге асырылған мүмкіндіктер мекені» І-ші слеті аясында «Қоғам трансформациясы - Кітапханалар трансформациясы» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. –Алматы: Қазақстандық Кітапханалық Одақ.-26 қыркүйек.-2019 жыл.
    2. 2019, 24 қазан, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана РММ ұжымы жыл сайынғы дәстүрлі «Ашық есік» күнін өткізді.
    3. 2019 жыл, 13 желтоқсан ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция -Алматы, 13желтоқсан.
    4. 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы»  Орталық ғылыми кітапханада өткен  «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами г.Москва ООО «Дата Экспресс», 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН, біліктілікті жетілдіру курстарына қатысты.
    5. 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинарына қатысып, сертификатқа ие болды.
    6. 2015 жылдың 5 желтоқсанында Алматы қаласы, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өткен «Қазақстан Республикасының  ЖОО педагогикалық мамандықтарының  оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» курсы   (240 сағат), сертификат № 0128748.
    • Ақнұр Бектемір

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Ақнұр Бектемір

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77079349198

    Ақнұр  Бектемір-Өнер және мәдениет факультетінің хатшысы (2017 жылы тамыз – 2019 жылы  қыркүйек), Жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру және мансап бөлімінің маманы(2019 жылы қыркүйек-2020 жылы қыркүйек), Кітапханатану және библиография кафедрасының оқытушысы (2020 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін)  

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    •  «Кітапхана ісі» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар  педагогикалық университеті, 2013-2017 жж.), мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2017 жылғы 01 шілде шешімі бойынша Кітапхана ісі  қызмет көрсету саласындағы бакалавры  біліктілігі берілді (Диплом ЖБ-Б № 0109323)
    • Педагогика және психология мамандығы (Silkway Халықаралық университеті 2017-2020) мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен (№5 хаттама) 2020 жылғы 08 маусым хаттамасы бойынша Педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (ЖООК-М№0190525), диссертация тақырыбы:Ішкі істер қызметкерлерінің психологиялық сауаттылығы дәрежесін анықтаудың ерекше мәселелері  

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Біліктілікті арттырудың Қазақстандық өңіраралық орталығы ұйымдастыруымен  «Кітапхана ісі (Кітапханашы – библиограф)» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №370031, 7-21 қыркүйек 2020 жыл.
    • Қазақстан Ресбубликасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастыруымен Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №С -2160, 11-21 қараша 2020 жыл.
    • Амирғазы Ақпейіл Муратқызы

     Лауазымы: Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасының  оқытушысы

    • Ақпарат

    Амирғазы Ақпейіл Муратқызы

    Лауазымы: Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасының  оқытушысы

    +77077397496

    Амирғазы А.М – техника  ғылымдарының магистрі. 2021 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Ақпараттық жүйелер» мамандығын тәмамдаған. 2023 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 7M06113 –IT-менеджмент мамандығы бойынша «техника ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған. Амирғазы А.М  өз еңбек жолын 2023 қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Ақпараттық технологиялар және кітапхана ісі кафедрасында  оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техника және технология бакалавры;
    • Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (20167-2021 жж.);
    • IT- менеджмент мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі, ғылыми-педагогикалық бағыты, (2021-2023 жж.).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • IX Международная научнопрактическая конференция «Study of world opinion regarding the development of science», 22-25 ноября 2022 г., Прага, Чехия;
    • «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы  6-8 сәуір 2022 жыл 40стр;
    • «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы 8 сәуір 2023 жыл    53стр.