Информатика кафедрасы

    • Салгараева Гульназ Ибрагимовна

     Лауазымы: Физика, математика және цифрлық технологиялар институтының директоры

    • Ақпарат

    Салгараева Гульназ Ибрагимовна

    Лауазымы: Физика, математика және цифрлық технологиялар институтының директоры

    +77272331820

    Гульназ Ибрагимовна Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің профессоры, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі, жалпы білім беретін орта мектептің 6-11 сыныптарына арналған «Информатика» оқулығының авторы, Халықаралық «Болашақ» бағдарламасының иегері.1996 жылы Қазақ қыздар педагогтік университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2004 жылы кандидаттық диссертациясын қорғап, техника ғылымдарының кандидаты дәрежесін, 2009 жылы информатика, есептеу техникасы және басқару мамандығы бойынша доцент ғылыми атағын алған.

    Еңбек жолын 1996 жылы Қазақтың қыздар педагогтік университетінің «Математика және информатика» кафедрасында инженер-програмисті қызметінен бастаған.1998-2000 жылдар аралығында аталған институттың «Математика-информатика» кафедрасында оқытушысы, 1998-2000 жылдар аралығында «Математика-информатика» кафедрасында оқытушы, 1999-2003 жылдар аралығында Жаратылыстану факультеті деканының орынбасары, 2000-2004 жылдар аралығында «Математика-информатика» кафедрасында аға оқытушы, 2003-2005 жылдар аралығында Институттың жас ғалымдар кеңесінің төрайымы, 2005-2020 жылдар аралығында «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының меңгерушісі, 2020-2021 оқу жылында «Физика, математика және цифрлық технологиялар» жоғары мектебінің деканы, ал 2021 жылдың қыркүйегінен бастап «Физика, математика және цифрлық технологиялар» институтының директоры болып келеді.

    Салгараева Гульназ Ибрагимовна 1996 жылдан бері білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Еңбегінің нәтижесі ретінде «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері атанып, Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрметті қызметкері» төсбелгісімен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Математика, информатика пәндерінің мұғалімі, Қазақтың қыздар педагогтік университеті (Қазақстан)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Программалау тілдерін оқыту әдістемесі
    • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
    • Инклюзивті білім беруде цифрлық технологияларды қолдану

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    •  «Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары» атты қолданбалы жоба жетекшісі (2018-2020 жж.)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. The Effects of Using Digital Game Based Learning in Primary Classes with Inclusive Education. Salgarayeva, G.I., Iliyasova, G.B., Makhanova, A.S., Abdrayimov, R.T.European Journal of Contemporary Education, 2021, 10(2), стр. 450–461
    2. «Информатика» 8-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2021
    3. «Информатика» 7-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.С.Маханова, Л.А.Рсалина /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2021
    4. «Педагогикалық зерттеулерде цифрлық білім беру технологияларын қолдану»: Г.И.Салғараева, Г.Е.Асан / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы № 1 (69), 2020 ж.
    5. «Цифрлық білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар»: Г.И.Салғараева, Г.Е.Асан / Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/1, 2020 Астана
    6. «Possibilities of Using Digital Technologies in Teaching Latin Graphics in the Republic of Kazakhstan»:G.Salgarayeva, A.Makhanova, Zh.Bazayeva / Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138, 2020.
    7. «Интерактивті интерфейс және диалогтық технология»: Г.И.Салғараева, А.С.Маханова / Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/2, 2020 Астана
    8. «Информатика» 9-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.А.Калымова, Ж.А. Орынтаева /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019
    9. «Информатика» 9-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.А.Калымова, Ж.А. Орынтаева /Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2019
    10. «Информатика» 10-сынып ЖМБ, ҚГБ (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019
    11. «Информатика» 10-сынып ЖМБ, ҚГБ (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова/Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2019
    12. «The calculation of the stress-strain state of mine workings in the networks of complex fault lines in planes, generalized planar and volumetric installations»: Salgarayeva, G., Kurmanbekkyzy, N., Katayev, N., Askarova, G., Omarova, S. /  International Journal of Engineering Research and Technology 12(12), 2019
    13. «Латын негізінде қазақ әліпбиін мультимедиялық технологияларды пайдаланып оқыту әдістемесі»: Г.И.Салғараева, Ғ.Б.Шойбекова/Қазмемқызпу, Хабаршы, №1 (77), 2019Алматы
    14. «Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева /Қазақстанның ғылымы мен өмірі №5/2, 2019Астана, ISSN 2073-333X.
    15. «Дамытушы компьютерлік ойындарды оқу- үрдісінде пайдаланудың тиімділігі»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева / Қазақстанның ғылымы мен өмірі №7, 2019 Астана, ISSN 2073-333X.
    16. «Дамытушы компьютерлік ойындардың дидактикалық мүмкіндіктері»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева /Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. Ақан-сері, 24, 2018 г, ISBN 978-601-261-370-4
    17. «Латын әліпбилі қазақ жазуын үйретуде ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану»: Г.И.Салғараева, Т.Н.Ермекова / VI международный симпозиум исследований тюркского мира13-15 июня, 2019Баку.
    18. «Студенттердің зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру бағыттары»: Г.И.Салғараева, Н.Т.Сейтбекова /Международный научно-популярный журнал №2 (57) 2018 «Наука и жизнь казахстана» issn 2073-333x. Астана, 2018
    19. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен студенттердіңзерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру»: Г.И.Салғараева, Н.Т.Сейтбекова / «Наука и жизнь казахстана» №3 (59) ISSN 2073-333x. Астана, 2018
    20. «Информатика» 8-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б. Базаева /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы, ISBN 978-601-318-101-1
    21. «Информатика» 8-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б. Базаева /Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы
    22. «Информатика» 6-сынып (қазақша, орысша):  Г.И.Салғараева, Г.Б.Ильясова, А.С.МахановаОқулық, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы, ISBN 978-601-318-171-1
    23. «Информатика» 6-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.Б.Ильясова, А.С.Маханова /мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы
    24. «Management of information software systems in the corrective work with children with disabilities»: S.M.Kenesbayev, G.I.Salgarayeva,A.A.Makhmetova,S.N.Idrissov,B. Sabit /         Espacios38(46),34, 2017
    25. «Информатикапәнінмузыканытереңдетіпоқытылатынмектептердеоқыту»: Г.И.Салғараева, Н.Хасенова /ВестникКазНИТУ, 2017. — №3. – 449 стр.
    26. «Графикалық композицияларды орындаудакомпьютерлік технология мүмкіндіктерін пайдалану»: Г.И.Салғараева, А. Алпысбаева /Вестник КазНПУ им.Абая – 2017. — №3
    27. «Инклюзивті оқыту жағдайында АКТ-ны пайдаланудың дидактикалық мүмкіндіктері»: Г.И.Салғараева, Н.Хасенова /Наука и жизнь Казахстана №2/2 (45)2017
    28. «Информатиканың теориялық негіздері (программа для ЭВМ–электронный учебник)»: Г.И.Салғараева, Э.А.Бакирова /№ 1132 патент 2017
    29. «Кодталған графта қыста тізбекті құру алгоритмі»: Г.И.Салғараева, Е.Бастауова /Вестник КазНПУ им.Абая. №3 (55).2016
    30. On the Definition of Limit Zones in the Layered Array with the Development of Various Flow Conditions: G.I.Salgaraeva, M.Ye.Yeskaliyev, N.Kurmanbekkyzy /International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 7 (2016) pp 5284-5287

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    1. Көптілді білім берудің Қазақстан даму стратегиясына әсері. «Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017«Жасыл технология» бағытында оқытудың инновациялық әдістерін қалыптастыру мәселелері» атты  республикалық оқу-әдісте-мелік конфеpенциясы. Әл-Фараби атындагы ҚазМУ. Алматы. 2017
    2. Балалардың логикалық қабілетін дамыту мақсатындағы қазақ тіліндегі мобильді қосымшалар. «Жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық конференциясы, 15 мамыр 2017
    3. Инклюзивті білім беру жағдайында адам-машина интерфейстерінің ұсынатын мүмкіндіктері. Т. Рысқұловтың 125 жылдығына арналған "Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 26 желтоқсан 2019, Тараз қ.
    4. Инклюзивті білім беру жағдайында оқытуға арналған цифрлық ойындарды қолдану ерекшеліктері. «Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда» атты IХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Алматы қ. 2020 ж.
    5. Инклюзивті білім беру жағдайында мектеп информатика курсын ұйымдастыру әдістемесі«Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қ. 2020 ж.
    • Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна

     Лауазымы:  Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, п.ғ.к., аға оқытушы.

    • Ақпарат

    Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна

    Лауазымы:  Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, п.ғ.к., аға оқытушы.

    +7 747 106 44 68

    aliaod_80@mail.ru

    Онгарбаева Алия – педагогика ғылымдарының кандидаты, Деректер қорын басқаратын желілік жүйелер”, “Robots and their constructions”, “Білім берудегі цифрлық технологиялар” оқулығының авторы. 2001 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының “Математика-Информатика” мамандығын тәмамдаған.  2011 жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған. Онгарбаева Алия өз еңбек жолын 2002 жылы Талдықорған қаласы, №1 Абай атындағы мектеп-гимназиясында «информатика пәнінің мұғалімі» қызметінен бастаған. 2003-2004 І.Жансугіров атындағы Жетысу мемлекеттік университеті, Даярлық бөлімінің оқытушысы 2005-2009 І.Жансугіров атындағы Жетысу мемлекеттік университеті,, Информатика кафедрасының оқытушысы 2009-2019 І.Жансугіров атындағы Жетысу мемлекеттік университеті, Ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы 2019-2022 І.Жансугіров атындағы Жетысу университеті, Педагогикалық Информатика білім беру бағдарламасының оқытушы-дәріскері  2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Информатика кафедрасының аға оқытушысы қызметінде. Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна табысты ұстаздық қызметі, білім жүйесіндегі жемісті шығармашылық еңбегі, жоғары білікті мамандарды даярлау мен тәрбиелеудегі жетістіктігі үшін, бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудағы кәсіби шеберлігі үшін, білім беру саласындағы нітижелі еңбегі, кәсіби біліктілігі мен жас ұрпақты тәрбиелеуде сіңірген қызметі үшін ректордың, жоғарғы оқу орындарының қауымдастығының, кәсіподақ ұйымының Алғыс хаттарымен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Математика және Информатика пәнінің мұғалімі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (1997-2001 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті (2009-2011 жж.)
    • И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті, аспирантура.(2015-2018жж.)
    • Педагогика ғылымдарының кандидаты (2020ж, Қырғызстан республикасы)
    • Педагогика ғылымдарының кандидаты (2022ж, Қазақстан республикасы)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Электрондық білім беру ресурстарын құру
    • Клиент-серверлік қосымшаларды әзірлеу
    • Білім беруді ақпараттандыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • «Methodology of preparing future computer science teachers to create electronic educational resources»  World Journal on Educational Technology: Current Issues, ISSN 13091506. Кипр. 2021, Том 13, выпуск 3, С. 386 – 396 11стр. Kaldybaev S.K., Kasymaliev M.U., Kozhasheva G.O., Yermekova N.S
    • Managing the mysql database  and the stages of develo pment of client server  information system using mysql Известия НАН РК Казахский Национальный университет им.аль-Фараби. Серия физико-математическая 2(318) март-апрель 2018. 46-53б. Смагулова Л.А., Исаева Г.Б., Нұрмұханбетов С.
    • The problems and perspectives of using digital education resources Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» №5 май 2017 Москва 44-47стр Оразбаева А.
    • Вопросы методики подготовки будущих учителей информатики к созданию электронных образовательных ресурсов. Alatoo Academic Studies – Б., 2018. – №3. – С. 68-77 б
    • Вопросы создания электронных образовательных ресурсов. Alatoo Academic Studies – Б., 2018. – №1. – С. 44-51. Калдыбаев С.К.
    • Роботтық техникалық жүйелердің ерекшеліктері мен қолдану салалары Наука и жизнь Казахстана №2 (78) 2019 Международный научный журнал. 233-238 Смагулова Л.А., Оразбаева А.
    • Жоба әдісін программалауды оқытуда қолдану. Вестник АГУ Серия Физико-математическая №1(65) 311-316 Смагулова Л.А.
    • Мультимедиалық технология негізінде оқыту
     әдістемесін жетілдіру Наука и жизнь Казахстана. №10 2019. 109-114б. Койшыбекова А.К., Ермекова Н.С., Мейрамбек М.Ә.
    • AКТ қoлдaну aрқылы мoтивaцияны дaмытa oтырып,
     caбaқтың тиiмдiлiгiн aрттыру. Наука и жизнь Казахстана. №10 2019. 114-118б. Койшыбекова А.К., Қожашева Г.О., Жиенбаев Ж.Т.
    • Blender ортасында үшөлшемді модельдеу мен
     персонаждарды анимациялау. Наука и жизнь Казахстана. №10 2019. 303-311б. Қойшыбекова А.Қ., Абдыкаримова А.Т., Оразбаева А.А
    • Электрондық білім беру ресурстарын қолдану  мен жүзеге асыруды жетілдіру жолдары. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №10 2020ж Наука и жизнь Казахстана №12-1(147)2020 177-180бб Абдыкаримова А.Т.
    • Электрондық білім беру ресурстарын құруға болашақ информатика мұғалімдерінің даярлық көрсеткіштері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №10 2020ж Наука и жизнь Казахстана №12-1(147)2020. 181-184бб
    • Questions of application localhost systemin educational process. Alatoo Academic Studies – Б., 2017. – №1. – С. 275-279.  Ибраев А.Д.
    • "Технология создания электронных образовательных ресурсов" "Известия вузов Кыргызстана" 2019 г.  178-187 б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:  

    • «Mikrotik желілік құрылғысын баптау мен  WAN  порттың МАС адресі ауыстыру жолдары»«Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 8 желтоқсан. 2017 Талдықорған қ. ЖМУ 301-308 бет
    • Информационно-коммуникационные технологии в современной начальной школе Материалы международной научно-практической конференции «Приоритеты современной науки: от теории к практике» 27-28 октября Талдыкорган 2017 415-418
    • Профильді айналу әдісімен үшөлшемді дене құру «Төлегенов оқулықтары – 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлі білім беру – озық білім мен құзіреттілік» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясы., Арқалық, 12 сәуір 2018 93 – 97 бб.
    • Мультипликациялық фильмдердегі кейіпкерлерді жасауда 3ds max программасының мүмкіндіктері ЖМУ хабаршысы 2019 март Құлынтаева А., Оразбаева А.
    • Жалпы білім беретін мектепте электрондық білім беру ресурстарының рөлі мен маңызы «Вестник ЖГУ. Серия Математика и естественно-технические науки»   №2 (90) 2019 47-52 б
    •  Электрондық білім беру ресурстарын жалпы білім беретін мектептерде орны мен функциясы Материалы ХХХІV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки
     в странах Европы и Азии» 31.01.2021 72-75б.
    • Исаев Сапар Ауезбекович

     Лауазымы: Ғылым кандидаты, профессор

    • Ақпарат

    Исаев Сапар Ауезбекович

    Лауазымы: Ғылым кандидаты, профессор

    +77015944779

    С.А. Исаев 1976 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ Ұлттық университетінің механика-математикалық факультетін бітірген.

    1976-1982 жылдар аралығында Бүкілодақтық сауда жүйесі бірлестігінің Қазақ жобалау-технологиясы бюросында инженер, аға инженер, жетекші инженер және функционалды есептерді бағдарламалау бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді.

    1982 жылы Абай атындағы ҚазПИ-ның «Есептеуіш математика және дифференциалдық теңдеулер» кафедрасына оқытушы қызметіне қабылданды.

    1983-1986 жылдары Ресейдің Новосибирск қаласындағы КСРО Ғылым Академиясы Сібір бөлімінің «Теориялық және қолданбалы механика» институтының аспирантурасын бітірді.

    1986-1993 жылдар аралығында Абай атындағы АлМУ-де оқытушы, аға оқытушы, доцент және деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, содан кейін физика-математика факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеді.

    1991 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады.

    1993-2000 жылдар аралығында Абай атындағы АлМУ-дің «Жаңа ақпараттық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.

    2003 жылы Қазмемқызпи-дің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының доценті қызметінде.

    2008 – 2019 жылдары физика-математика факультетінің деканы

    2019 жылдан бастап Информатика және қолданбалы математика кафедрасының профессоры қызметін атқаруда.

    С.А.Исаевтың ғылыми еңбектері информатика саласы бойынша айналысатын ғалымдарға кеңінен танымал. Оның бірнеше ғылыми еңбектері шет елдерде және республикалық ғылыми басылымдарда жарық көрген. 175 ғылыми жұмысының 3-і оқулық, 26-і оқу құралы, (оның ішінде 6-уы ҚР Республикалық ОӘК грифімен бекітілген), 1 монография, 130 ғылыми, ғылыми-әдістемелік мақалалардың авторы.

    БІЛІМІ:

    • 1976 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ Ұлттық университетінің механика-математикалық факультетін бітірген.
    • 1983-1986 жылдары Ресейдің Новосибирск қаласындағы КСРО Ғылым Академиясы Сібір бөлімінің Теориялық және қолданбалы механика институтының аспирантурасын бітірді.
    • 1991ж. - 01.01.02, «Дифференциалдық   теңдеулер» мамандығы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаты (Мәскеу қ. Диплом ФМ № 042171)
    • 2001 жылы – ҚР ҒБМ ЖАК Төралқасының «Математика» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ №0004268, 19.01.2021).
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі (Мәскеу, Ресей, Диплом №1361, 15.02.2013ж.).
    • Европалық жаратылыстану академиясының академигі ( «Open Science Partnership/ Ашық ғылыми серіктестік» бағдарламасы бойынша) (Эдинбург, Великобритания. Диплом №3745/2013).
    • Халықаралық педагогикалық білім беру академиясының академигі (Мәскеу, Ресей. Диплом № 943, 2016ж,)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Web of Science және Scopus халықаралық деректер базасына кіретін ғылыми журналдарда

    1. Simulation model of two-rotor wind turbine with counter-rotation // World Applied Sciences Journalthis link is disabled, 2013, 22(2), pp. 215–219. Scopus
    2. Electromagnetic field disk generator for wind turbines // Life Science Journalthis link is disabled, 2014, 11(9 SPEC. ISSUE), pp. 369–373, 78. Scopus
    3. Dynamics of the Water in the Loop Micro-Hydropower Plants // Proceedings of 2015 International Conference on Substatial Environmental Engineering and Renewable Energy (SEERE-15) Jan. 13-14, 2015 Abu Dhabi (UAE) Web of Science
    4. Internet of Things in Healthcare //Communications in Computer and Information Science, Volume 1394. ICAICR 2020: Advanced Informatics for Computing Research pp 141-150. DOI: 10.1007/978-981-16-3653-0_11, Scopus

    Рейтингтік (рецензияланатын) шетелдік ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер

    Алыс шетелдер

    • 1.  Взаимосвязь информационной культуры и функциональной грамотности учащихся // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.  – Москва № 4-4. – 2016. – С. 808-810; (Перечень РИНЦ, Импакт-фактор 1,387)
    • 2.  Информатика сабағында ортабуын оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жетілдірудің психологиялық-педагогикалық негіздері     // Интернаука: научный журнал. № 45(127). – М., Изд. «Интернаука», 2019– С.76-80

    Жарияланған монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары

    • 1.Сұлбатехника. Учеб.пособие, Казгосженпу. Изд. «Қыздар университеті», Алматы 2014, 300 с.
    • 2. Мәліметтер қоры. Учеб.пособие, Казгосженпу. Изд. «Қыздар университеті», Алматы 2014, 300 с.
    • 3. Қашықтықтан оқыту технологиясы. Көмек.әдістем. құрал, Изд. «Қыздар университеті», Алматы 2014, 64 с.

    Ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған

    • 1. Автоматтандырылған оқыту жүйелеріндегі мультимедиалық құрылымының программалық қамтамасыз етілуі // Вестник. Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, Алматы 2014, №1(86), С.113-116. (Перечень ККСОН)
    • 2. Электронды оқулықты білім беруде пайдаланудың тиімділігі // Вестник. Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, Алматы, 2014. № 2(87). С.155-159 (Перечень ККСОН)        
    • 3. Научи себя учиться // Журнал «Наука и образование Казахстана» МОН РК № 2-3, Астана, 2014. С.30-33 (Перечень ККСОН)
    • 4. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім беру жүйесіне қашықтықтан оқыту технологиясын енгізу әдістері // КазНПУ им.Абая, Алматы, 2014, Вестник серия. «Физико-математических наук» №4(48), 2014. С.50-55 (Перечень ККСОН) 
    • 5.  «Информатика» мамандығының студенттеріне интернетте программалауды үйрету // КазНПУ им.Абая, Алматы, 2014, Вестник серия. «Физико-математических наук» №4(48), 2014. С.55-60 (Перечень ККСОН)
    • 6.  Жоғарғы білім беру жүйесіндегі құзіреттілік тәсілі // Хабаршы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті № 2(50). 2014 С. 184-187
    • 7. ЖОО-дағы оқу үдерісін белсендету мен қарқындату негізінде педагогикалық технологияларды қолдану // Ізденіс-Поиск, №1, 2015. – С.198-203  
    • 8. Студенттерді программалауға үйретуде аралас оқыту моделін қолданудың әдістемелік негіздері// Ізденіс-Поиск, №1(1), Алматы, 2015, С.145-148      
    • 9. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданып болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын қалыптастыру // Қазақстан жоғары мектебі №2, Алматы, 2015. С.158-161
    • 10. Инновациялық оқу әдістерінің маңыздылығы // Хабаршы №2(56), 2015. ҚазМемҚызПУ, С.214-218
    • 11. Организация проектно-исследовательской деятельности при изучении информатики в младших классах // Вестник КазНПУ им.Абая серия «Физико-математические науки», Алматы, №1(53), C.145-150, 2016 (Перечень ККСОН)
    • 12. Влияние повышения уровня икт-компетентности учителя на развитие функциональной грамотности учащихся // Вестник КазНПУ им.Абая серия «Физико-математические науки», Алматы, №1(53), С.180-185, 2016 (Перечень ККСОН)
    • 13. Ақпараттық технологияны қолданып шетел тілін үйрету // Вестник КазНПУ им.Абая серия «Физико-математические науки», Алматы, № 3(59). - 2017. С.271-275 (Перечень ККСОН)
    • 14. Создание информационного образовательного пространства как одна из главных задач модернизации системы высшего образования // Вестник КазНПУ им.Абая серия «Физико-математические науки», Алматы, №3(55), 2016, С.128-134 (Перечень ККСОН)
    • 15. Білім беруде мобильді оқыту технологиясын қолданудың ерекшелігі. // Вестник КазНПУ им.Абая серия «Физико-математические науки», Алматы, № 3(63)- 2018. С.355-358 (Перечень ККСОН)
    • 16. Болашақ информатика мұғалімдерінде кәсіби құзыреттіліктің қалыптасуы  // Вестник КазНПУ имени Абая серия «Физико-математических наук», Алматы, №3(63), 2018, С. 337-342 (Перечень ККСОН)
    • 17. Қашықтан білім беруде цифрлық технологияларды пайдаланудың тиімділігі // Журнал «Оңтүстік Қазақстан ғылым Жаршысы – Вестник науки Южного Казахстана». Шымкент қаласы. - 2020ж, №1 (9), 139-143 б. (Перечень ККСОН)
    • 18. Орта кәсіби білім беру мекемелеріндегі қашықтан оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» - №5/1, - 2020. -  С. 158-160 (Перечень ККСОН)

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Оқытуда мультимедиялық жүйелерді пайдалану мәселелері // «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. Алматы, 2014 ж. С. 135-142
    • Мультимедиялық технологияны қолдану әдістемесі // «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы, Алматы, 2014 ж. С. 142-146
    • Разработка программ для мобильных устройств, как средство обучения программированию студентов // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика, право, культура в эпоху общественных преобразований», приуроченной к 110-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачева, Алматы, 27 января 2017г. С.25-30
    • Модернизация высшего образования средствами электронного обучения // Сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологии» 29 апреля 2017 года. г.Белгород. АПНИ. - №4. – Часть 2. – 2017. С.50-53
    • Мышление учащихся подростков в процессе обучения информатике и математике // Материалы респуб.науч.-практ.конф. «Конкурентноспособный учитель как основополагающее звено мирового информационного образовательного пространства» 9 ноября 2018г., Алматы, 2018., С.230-232
    • Оқытудағы құзыреттілік тәсіл болашақ информатика мұғалимдеріне арнайы құзыреттілікті қалыптастыру құралы ретінде // «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты VI Республикалық ғылыми-пракикалық конференция материалдары. 9 қараша 2018 жыл. Алматы қ., С.233-236
    • Білім беруде цифрлық технологияларды пайдаланудың мүмкіндіктері // Академик З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің базасында университеттің негізін қалаушы академик З.Алдамжар мырзаны еске алуға арналған «Алдамжар оқулары-2019» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 05- желтоқсан, 2019 - 05.12.2019, Қостанай, 2019. – С. 179-181
    • Кенесбаев Серик Муктарович

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

    • Ақпарат

    Кенесбаев Серик Муктарович

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

    +77013337172

    1993 жылы 01.01.11-Теория жүйесі, жүйелік талдау, автоматты басқару саласы бойынша «Физика-математика ғылымдарының кандидаты» дәрежесіне ғылыми диссертациясын қорғады.
    1998 жылы Информатика, есептеу техникасы және автоматтандыру саласы бойынша Қазақстан Республикасының Жоғары Аттестаттау комитетінің «Доцент» ғылыми атағын алды.
    2006 жылы 13.00.08-Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша «Жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны пайдалана білуге даярлаудың педагогикалық негіздері» атты тақырыпта педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялық жұмысымды  қорғадым. Осы жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің шешімімен педагогика ғылымының докторы дәрежесін қорғады (№ 5 хаттама, 28.11.2006ж.).
    2008 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бекітуімен «05.13.00.-Информатика, есептеуіш техника және басқару» мамандығы бойынша «Профессор» ғылыми атағын алды.
    1988 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің «Механика және қолданбалы математика» факультетінің «Қолданбалы математика» мамандығын бітірдім.
    Еңбек жолын 1982 жылы ҚазақССР Ғылым академиясының математика және механика институтында есептеу техникасы операторы.
    1988-1989 жж. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің «Басқару теориясы» кафедрасында стажер-оқытушы болып, 1989ж күндізгі бөлімге  осы кафедраның аспирантурасына түсіп, 1991 жылы аяқтады.
    1991-2001 жж. Алматы Технологиялық Университетінде оқытушы, аға оқытушы, доцент, деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары, декан міндетін атқарып, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында аға ғылыми қызметкері.
    2001-2002 жж. Қазақстан Инженерлік Технология Университетінде оқу-әдістемелік ісі жөніндегі проректоры.
    2002-2005 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтында Информатика және қолданбалы математика кафедрасының меңгерушісі.
    2005-2006 жж. Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде Ақпараттық технологиялар және инженерлік факультетінің деканы.
    2006-2008 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының Физика-математика факультетінің деканы.
    2008-2011 жж. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің бірінші проректоры.
    2011-2017 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің Педагогика және психология институтының директоры.
    2017 жылдан бастап «Өрлеу» Біліктілікті Арттыру Ұлттық Орталығы АҚ-ның Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры.

    БІЛІМІ:

    • 1993 жылы 01.01.11-Теория жүйесі, жүйелік талдау, автоматты басқару саласы бойынша «Физика-математика ғылымдарының кандидаты» дәрежесіне ғылыми диссертациясын қорғады(Қазақстан);
    • 1998 жылы Информатика, есептеу техникасы және автоматтандыру саласы бойынша Қазақстан Республикасының Жоғары Аттестаттау комитетінің «Доцент» ғылыми атағын алды(Қазақстан);
    • 2006 жылы 13.00.08-Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша «Жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны пайдалана білуге даярлаудың педагогикалық негіздері» атты тақырыпта педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялық жұмысымды  қорғадым. Осы жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің шешімімен педагогика ғылымының докторы дәрежесін қорғады (№ 5 хаттама, 28.11.2006ж.) (Қазақстан);
    • 2008 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бекітуімен «05.13.00.-Информатика, есептеуіш техника және басқару» мамандығы бойынша «Профессор» ғылыми атағын алды(Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Жарияланған ғылыми еңбектері

    Web of Science және Scopus халықаралық деректер базасына кіретін ғылыми журналдарда

    • Information technology in teaching mathematical heritage of Al-Farabi // CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org): Selected Papers of the XI International Scientific-Practical Conference Modern Information Technologies and IT Education (SITITO 2016), Moscow, Russia, November 25-26, 2016. — Vol. 1761. — 2016. — P. 426-439.
    • Integration of robotics design into the learning process at school | Integração de projeto robótico no processo de aprendizagem na escola // Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), с. 404-424
    • Роль информационной технологии в образовательном процессе начальной школы. Innovations and modern pedagogical technologies the education system Materials of the VLL international scientific conference on February 20-21,  Prague 2017. 
    • Value concept «Reason» and «Motivation». «Мотив» және «Мотивация» ұғымдарының мәні. The Seventh International conference on development of psychological  science in Eurasia 14th December 2016  Austria, Vienna. 
    • Programme and Summary of Research Work on ICT Competence Development for Future Elementary School Teachers  in the Conditions of Inclusive Education. Revista ESPACIOS.ISSN 07981015 / Vol.38 (№ 25) Ano 2017, Page 10 Received:09/03/2017 Approved: 15/04/2017
    • Comparative Characteristic of two Cultivars of Winter Common Wheat (Triticum Aestivum L.) Cultivated in the Southeast of Kazakhstan using the Drip Irrigation Technology. Zhanar Muratovna Yeraliyeva et.al. /OnLine Journal of Biological Sciences 2017, 17 (2): 40,49 DOI:10.3844/ojbsci.2017.40.49. 
    • Management of information software sistems in the corrective work with children with disabilities // Gestion de sistemas de software de informacion en el trabajo corrective con ninos con discapacidades. Revista ESPACIOS.ISSN  0798 1015 / Vol.38 (№ 46) Year 2017, Page 34 Indexed in Scopus. Google Schollar, Received:30/08/2017 Approved: 05/09/2017
    • Болашақ биологтардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері (Дәрілік өсімдіктер қоры пәні тәжірбиесінде). EJONS international Journal on Mathematic Engineering and Natural Sciences / ISSN 2602-4136, Year 2018 (2) Vol 2, Issued in June 1, 2018.
    • Possibilities of the Subject ‘Information and Communication Technologies’ in Accustoming Primary School Students to Research Activities. iJIM International Journal: Interactive Mobile Technologies/ Table of Contents—iJIM, Vol. 12, No. 6, 2018.    
    • Possibilities of the Subject ‘Information and Communication Technologies’ in Accustoming Primary School Students to Research Activities. International Journal: Interactive Mobile Technologies. Vol. 12, No. 6, 2018. –ISSN: 1865-7923 Scopus SJR 0.210, cite score 047.
    • «Building Motivation for Research in Elementary School Students». Opcion Revista de Ciencias Humanas y Sociales /Аno 35 № 20 – 2019.
    • Developing primary school students’ skills on general developmental exercises and teachers’ professional development on learning technologies in physical education. World Journal on Educational Technology: Current Issues. Volume 13, Issue 1, (2021) 42-53 http://www.gjit.eu/

    Рейтингтік (рецензияланатын) шетелдік ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер

    Алыс шетелдер

    • Programme and Summary of Research Work on ICT. Competence Development for Future Elementary School Teachers in the Conditions of Inclusive Education. «Espacios» (Venezuela). ̶  2017. ̶ V.38. ̶  Iss..25. 
    • The study of agricultural techniques of cultivation of new varieties of winter wheat under drip irrigation. Asian journal of microbiology, biotechnology and environmental sciences (Vol. 18, no. 3, 2016). 
    • Роль информационной технологии в образовательном процессе начальной школы. Innovations and modern pedagogical technologies the education system Materials of the VLL international scientific conference on February 20-21,  Prague 2017. 
    • Value concept «Reason» and «Motivation» «Мотив» және «Мотивация» ұғымдарының мәні. The Seventh International conference on development of psychological  science in Eurasia 14th December 2016  Austria, Vienna
    • Болашақ биологтардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері (Дәрілік өсімдіктер қоры пәні тәжірбиесінде). EJONS international Journal on Mathematic Engineering and Natural Sciences / ISSN 2602-4136, Year 2018 (2) Vol 2, Issued in June 1, 2018
    • Possibilities of the Subject ‘Information and Communication Technologies’ in Accustoming Primary School Students to Research Activities. iJIM International Journal: Interactive Mobile Technologies/ Table of Contents—iJIM, Vol. 12, No. 6, 2018     
    • Possibilities of the Subject ‘Information and Communication Technologies’ in Accustoming Primary School Students to Research Activities. International Journal: Interactive Mobile Technologies. Vol. 12, No. 6, 2018. –ISSN: 1865-7923 Scopus SJR 0.210, cite score 047

    Жарияланған монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары

    • Биологиялық деректер базасы және BLAST бағдарламасымен жұмыс істеу әдістемесі: Оқу әдістемелік нұсқаулық, Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2018.-28 бет.
    • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған оқулық  (Байқау нұсқасы)/ Алматы: Атамұра, 2017.
    • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған оқулық  (Байқау нұсқасы)/ Алматы: Атамұра, 2017.

    Ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер,
    ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған

    • Бастауыш  сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетіне  мотивациясын  қалыптастырудың  маңызы. ISSN1728-5496. Хабаршы №1(49), 2016ж. «Педагогика  ғылымдары»  сериясы. 
    • Мүмкіндігі шектеулі балаларға IT құралдары көмегімен білім берудің  педагогикалық жолдары. Абай атындағы ҚазҰПУ,  Хабаршы №3 (46), 2016ж. «Арнайы педагогика» сериясы 
    • Бастауыш оқу үдерісінде ақпараттық технологияны қолданудың ерекшеліктері. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы – Педагогика ғылымдары сериясы, 2016. - №4(48). 
    • Білім беру саласын ақпараттандырудың негізгі жолдары. Республикалық ғылыми-әдістемелік, ақпараттық-танымдық журнал «Құзыретті педагог»  Наурыз №1(9) Алматы 2017 
    • Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтер біліктілігін арттыру. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал/ Республиканский научно-методический журнал  Білім көкжиегі/Горизонт образования №6 (83) 2017 арнайы басылым (маусым)
    • ЖОО педагогикалық мамандықтарының бітіруші курс студенттерінің  АКТ сауаттылығы. ISSN 2306-5079, Индекс 75138, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ХАБАРШЫСЫ, №(77)2019 Алматы 2019
    • Болашақ бастауышт сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың диагностикасы. Торайғыров университеті Хабаршысы. Педагогтикалық сериясы  №3  (2020), 289-298 бет

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Арнайы мектептерде оқушыларға географияны оқытуда компьютерлік технологияларды қолданудың ерекшеліктері. Абай атындағы ҚазҰПУ, «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдаында модернизациялау» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары 2-3 наурыз Алматы 2017ж.
    • Орта мектепте информатиканы бейінді оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуы. М 34 МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМДЕ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДА: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған VIII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары – Алматы: ҚазҰПУ, 2018. – 428 б.- қазақша, орысша, ағылшынша ISBN 978-601-298-715-7 ӘОЖ 51 (063) КБЖ 22.1 ISBN 978-601-298-715-7 ©Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2018 КазНПУ им.Абая, Издательство «Ұлағат», 2018. 
    • Фасилитациялау біліктілікті арттыру жүйесінің негізгі ұстанымдарының бірі. ҚР БҒМ Өрлеу БАҰО АҚ Филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ ББИ / Білім және ғылымдағы инновациялар тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 22-23 қараша 2018 жыл- ISBN 978-601-276-570-0
    • Информатиканы оқытудағы  мультимедиялық оқу-әдістемелік кешенді даярлау әдістемесі. ҚР БҒМ Өрлеу БАҰО АҚ Филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ ББИ / Білім және ғылымдағы инновациялар тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 22-23 қараша 2018 жыл- ISBN 978-601-276-570-0
    • Мектепте информатика пәнін  бейіндеп оқытудың педагогикалық–әдістемелік жолдары. ҚР БҒМ Өрлеу БАҰО АҚ Филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ ББИ / Білім және ғылымдағы инновациялар тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 22-23 қараша 2018 жыл- ISBN 978-601-276-570-0
    • Заманауи  ақпараттық технологияларды пайдаланып оқу үдерісін ұйымдастыру. ҚР БҒМ Өрлеу БАҰО АҚ Филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ ББИ / Білім және ғылымдағы инновациялар: жаңа талаптар атты ақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 30 мамыр 2019 жыл - ISBN 978-601-276-570-0
    • Ақпараттық технологиялар арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру. «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ» ұйымдастыруымен Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында «Өзін-өзі тану адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасының негізгі идеяларын пән мазмұнымен интеграциялап оқытудың өзектілігі» Республикалық ғылыми-әдістемелік вебинар материалдарының жинағы. Алматы, 2020 ж. 32-37 бет
    • Қатаев Назбек Сейсенбайұлы

     Позиция: Қауымдастырылған профессор, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Қатаев Назбек Сейсенбайұлы

    Позиция: Қауымдастырылған профессор, ғылым кандидаты

    +77272331841

    Қатаев Назбек 2000 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бакалавриатын, 2003 жылы магистратурасын тәмамдаған.

    Еңбек жолын Ұлттық статистика агентігі ақпаратты есептеу орталығының 2 –ші дәрежелі маман қызметкерлігінен бастаған.

    2002 жылдың қыркүйек  айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

    БІЛІМІ:

    • Механика магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • Ақпараттық жүйелер, бакалавр дәрежесі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Big data
    • Баламалы энергетика
    • Медицинадағы жасанды интеллект

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Производство и реализация биогаза, биоудобрений на базе разработки и построения модульного автоматизированного биогазового комплекса с цифровыми технологиями управления и функционирования»: 2019-2021 гг.
    • «Математическое и компьютерное моделирование, аппаратные и программные инструментарии и экспериментальная разработка по созданию сетевых комбинированных эффективных двухконтурных солнечных коллекторов с термосифонной циркуляцией и мониторинг их функционирования: 2018-2020 гг.  

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Murat Kunelbayev, Ainur Kozbakova, Omirlan Auelbekov, Nazbek Katayev, Computation of Heat Transfer on Flat Solar Collector Upper Surface and Power Balance of Solar Heat Supply System, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering,  ISSN 2278-3091, Volume 9, No.4, July – August 2020, P. (5601-5607)
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Calculation and selection of flat-plate solar collector geometric parameters with thermosiphon circulation, Journal of Ecological Engineering, 2018, 19(6), P..  176-181
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Theoretical prerequisites of electric water heating In solar collector-accumulator, Известия Национальной академии наук Республики Казахстан, Казахский национальный исследовательский Технический университет им. К. И. Сатпаева, серия геологии и технических наук, ISSN 2224-5278 Volume 6, Number 438 (2019), 54 – 63
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Computation of heat quantity, thermal detector filling coefficient and performance of single circuit solar system with thermo siphon circulation, Journal of Ecology, Environment and ConservationVol 25, Issue 2 2019; P. (822-830),
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Methodology of computing electric energy consumption by thermal pump system and seasonal efficiency, International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 2, Apr 2020, P. 1227–1244
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Study of convective heat transfer in flat plate solar collectors, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2019, 14, P.. 129-137
    • Қатаев Н.С., Мультимедиалық технологиялардың теориялық негіздері, МОНОГРАФИЯ, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты, 2020, Алматы, –138 б.
    • Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Development of experimental-trial pattern of double-circuit solar installation, Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, №5 (141). –2020. С. 189-198
    • 9. Amirgaliyev, Y. Kunelbayev, M., N. Katayev, Auelbekov О., Республики Казахстан, Казахский национальный исследовательский Технический университет им. К. И. Сатпаева, серия геологии и технических наук, ISSN 2224-5278 Volume 3, Number 430 (2018), 18 – 27
    • Қатаев Н.С., Бақыт А., Веб - сервис технологиясын жасау механизмінің негіздері, ҚазҰТЗУхабаршысы №1 2017, 135-138бб.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Research of energy and exergy model of thermosiphon circulation solar collectors with thermal pumps for heating and hot water supply, European conference on renewable energy systems ecres 2020 24-25 August 2020 Istanbul / TURKEY.
    • Methodology of computing the entropy generation and researching the thermal characteristics for thermosiphon flat solar collector, IEE 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET). ISBN: 978-1-7281-2300-4 Turkey. –2019.
    • Theoretical and mathematical analysis of double-circuit solar station with thermo siphon circulation, European conference On renewable energy systems Ecres 2018 25-27 june 2018 Istanbul / Turkey
    • Методика расчета опытно-конструкторской Модели системы солнечного горячего водоснабжения,  МАТЕРИАЛЫ III Международной научной конференции «Информатика и прикладная математика», посвященная 80-летнему юбилею профессора Бияшева Р.Г. и 70-летию профессора Айдарханова М.Б. 26-29 сентября 2018 года, Алматы, Казахстан
    • Өмірбек Қыдырбекұлы
    • Өмірбек Қыдырбекұлы

     Должность: аға оқытушы

    • Ақпарат
    Өмірбек Қыдырбекұлы

    Өмірбек Қыдырбекұлы

    Должность: аға оқытушы

    +7 747 840 60 11

    • 1998-2005 жылдар, орта білім беру ұйымында физика-информатика пәнінің мұғалімі
    • 2009-2011 жылдар, Алматы облысы, Ескелді аудандық білім бөлімінің әдіскері
    • 2011-2012 жылдар, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР ББЖ ҚБАРИ-да «Ақпараттық технологиялар кафедрасында» аға оқытушы,
    • 2013-2016 жылдар, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР ББЖ ҚБАРИ «деңгейлік бағдарламалар орталығы» тренер
    • 2017-2019 жылдар, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы ҚР ББЖ ҚБАРИ «Жоғары мектеп әдістемесі» кафедрасында аға оқытушы
    • 2020-2022 жылдар, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР ББЖ ҚБАРИ Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар» кафедрасында аға оқытушы
    • 2020-2022 жылдар, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, «Педагогика және білім беру менеджменті» кафедрасында аға оқытушы  
    • 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    Жоғары 

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Пәндік, педагогикалық және технологиялық білімдерді өзара ықпалдастыру;
    • Объектіге бағытталған бағдарламалау тілін оқыту әдістемесі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарға арналған «Ииформатика» пәнінің жаңартылған мазмұндағы Типтік оқу бағдарламасына сәйкес 6-сыныпқа арналған оқулық/Атамұра баспасы, Алматы-2018
    • Microsoft Қазақстан «Partners in Learning» бағдарламасы шеңберінде Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint- жаттығу дәптерлері, 2009-жыл
    • ҚР Білім және ғылым министрлігінің «E-learning» электрондық оқыту жобасы аясында «Білім беру ұйымдарының вируталды кабинет құру технологясы» тақырыбында әдістемелік нұсқаулық.
    • Орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарға арналған «Ииформатика» пәніне арналған электронды оқулық- 2010 жыл.
    • «Пәндік, педагогикалық және технологиялық білімдерді өзара ықпалдастыру» тақырыбында әдістемелік нұсқаулық, 2017-жыл.
    • Бекежанова Алтыншаш Асылхановна

     Лауазымы: Аға оқытушысы

    • Ақпарат

    Бекежанова Алтыншаш Асылхановна

    Лауазымы: Аға оқытушысы

    +77478180696

    Бекежанова Алтыншаш –2002 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының бакалавриатын тәмамдаған. 2006 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде педагогика-психология саласында магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Бозжанов атындағы орта мектепте математика-информатика мұғалімі қызметінен бастаған.

    2003-2018 жылдары Информатика және қолданбалы математика кафедрасының оқытушы, аға оқытушы  қызметтерін атқарған.

    Бекежанова Алтыншаш білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика-психология магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Математика-информатика, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Объектіге-бағытталған программалауды оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Визуалдау құралдарын объектіге-бағытталған программалауды оқытуда пайдалану тиімділігі» // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы «Физика-математика ғылымдары» сериясы. №2 (66) – Алматы. -2019.
    • «Использование инфографики при обучении объектно-ориентированному программированию» // Материалы III Международной научной конференции «Информатизация образования и методика электронного обучения». -Красноярск: СФУ - 2019. (баспада)
    • «Инфографика как эффективный инструмент обучения»// Материалы международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» - Москва. - 2019. - С.512-518.
    • «Возможности использования инфографики в учебном процессе» // Журнал «Информатика в школе». – Москва. – 2019. - № 6 (149). С. 62-64.
    • «Возможности использования инфографики при обучении программированию» // Материалы Международного российско-казахстанского научного семинара «Цифровой университет: международная глобализация педагогического образования» - Красноярск. -2019. – С.
    • Использования активных и инновационных методов обучения в университете// Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» Москва. №5, ISSN 1996-3955, 468-473 стр. 2016 г.
    • Сущность-содержательные характеристики предметных компетенции в области ИТ будущего учителя информатики// Вестник Иссык-Кульского университета, №42, 167-173, 2016
    • Объектіге-бағытталған программалау курсында негізгі ұғымдарды қалыптастыруда инфографиканы пайдалану // Сборник материалов IX Международной научной-методической конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке» посвященной 75-летию профессора Е.Ы.Бидайбекова и 35-летию школьной информатики. Алматы: 2020. стр.222-226.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2021, 24 қыркүйек, «Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании» атты V Халықаралық ғылыми конференцияда “Электронный ресурс с использованием инфографики для изучения раздела «Информация и информационные процессы» школьного курса информатики” мақаласын презентация жасады.  
    • 2020, 27 қараша, «Конкурентноспособный учитель как основополагающее звено мирового информационного образовательного пространства» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияда  “Визуализация образовательного процесса по программированию средствами инфографики“ тақырыбындағы мақаласын перезентация жасады.
    • Суранчиева Зинагуль Тургановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Суранчиева Зинагуль Тургановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77785998212

    Суранчиева Зинагуль – педагогика ғылымдарының магистрі.

    1996 жылы әл-Фараби атындағы қазақ мемлекеттік университетін тәмамдаған. 2012 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 6М010900-Метематика мамандығы бойынша «педагогика ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    Суранчиева Зинагүл өз еңбек жолын 1998 жылы Алматы қаласы, Дарын» әлеуметтік-гуманитарлық институтында «информатика пәнінің оқытушысы» қызметінен бастаған.

    2005 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    Суранчиева Зинагуль Тургановна университеттің өркендеуіне үлес қосқаны үшін,  өнегелі тәрбие бергені үшін, университеттің ғылыми әлеуетінің дамуына үлес қосқаны үшін және университетіміздің оқу-әдістемелік үдерісін дамытуға үлес қосқаны үшін ректордың Алғыс хаттымен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Қолданбалы математика мамандығы, әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1991-1996 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (2010-2012 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Информатиканың математикалық негіздері
    • Цифрлық білім беру жағдайында дискретті математика элементтерін инновациялық оқыту

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Оқу үрдісінде презентация жасаудың тиімді жолдары. Вестник КазНИТУ. №3. 2016.
    • 2. Информатиканы оқыту үдерісінде ақпараттық технологияның көмегімен дидактикалық материалдардың мазмұнын жетілдіру. Вестник КазНИТУ. №4. 2016.
    • 3. Ақпараттық білім беру жүйесінде мұғалімдердің кәсіптік деңгейін қалыптастыру. Вестник Иссык-Кульского университета. №42, 2016.
    • 4. Компьютердің негізгі түйіндері. Оқу құралы. «Қыздар университеті», 2016. 98 б.
    • 5. Ақпараттық білім беру кеңістігінде білім беру үрдісін тиімді басқару мен ұйымдастыру. "Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук". № 3 2017.
    • 6. Электронды сызба құруда логикалық формулаларды қолдану. Хабаршы Қазмемқызпу. №1 (67) 2017.
    • 7. Inclusive education as a modern model of education persons with disabilities. Хабаршы Қазмемқызпу. №1 (67) 2017.
    • 8. Болашақ ұрпақты дамыту барысында қоғамдық сананы жетілдіру. «Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру» журналы. №6, 2017.
    • 9. Асинхронные и тактируемые RS-триггеры. Международный жарнал прикладных и фундаментальных исследований. №2. 2017. №42, 2016.
    • 10. Комбинированные RS-D и универсальные JK-D и универсальные JK-триггеры. Международный жарнал прикладных и фундаментальных исследований. №5, 2017.
    • 11. Суранчиева З.Т. Информатиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның мүмкіндігімен дидақтикалық  материалдарды пайдаланудың негіздері, Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (61), 2018 ж.
    • 12. Педагогикалық бағытта білім алатын студенттерге дискретті математиканы оқытудың теориялық негіздері. Қазақстан ғылымы мен өмірі, Педагогикалық серия, №5/2, 265-269. б., 2020.
    • 13. The use of advanced organizers in teaching the course of mathematical analysis to first-year students of the Pedagogical University. Education бағыты бойынша Scopus ғылыми базасына енетін журнал (European journal of contemporary education, процентиль - 67). 

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 1. Электронный скрининг форм в Borland Delphi. «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Жас ғалымдар арасындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 150-153 бб. Алматы. 2017.
    • 2. «Қолданбалы программалық пакет» пәні бойынша мультимедиалық электрондық оқулығының компьютерлік графиканың мүмкіндіктері. «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Жас ғалымдар арасындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 153-158 бб. Алматы. 2017.
    • 3. Информатиканы оқыту үдерісінде дидактикалық материалдардың мазмұнын жетілдірудің әдістемелік жолдары. «Білім берудегі инновациялар: ізденіс және шешімдер» ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы. ІІ том. 27-29 бб. 20 қараша, Астана. 2018.
    • 4. Повышение эффективности применения новых инфокоммуникационных технологий в учебном процессе. «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 301-303 бб. Талдықорған. 2018.
    • 5. Информатика ғылымында дискретті математиканың алатын орны Т. Рысқұловтың 125 жылдығына арналған «Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, 26 желтоқсан 2019. Тараз қ. 26-28 б.
    • 6. Инклюзивті білім беру жағдайында оқытуға арналған цифрлық ойындарды қолдану ерекшеліктері. «Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда» атты IХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Алматы қ. 2020 ж.
    • 7. Қашықтан білім беру үрдісінде информатика курсын оқыту тәсілдері. VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, 2020.
    • Мажибаева Гульжан Пердебаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Мажибаева Гульжан Пердебаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77272370039

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының түлегі. 2006 жылы “010540-информатика” бакалавриатын тәмамдаған.

    2008 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің “6А0111-информатика” мамандығы бойынша магистратураны аяқтап, «информатика магистрі» дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2006 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасының аға лаборантынан бастаған.

    2007 жылдан оқытушы қызметінде, 2008 жылдан бері аға оқытушы қызметінде жұмыс істеуде.

    2008-2012 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университінің Физика-математика факультетінің деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметінде жұмыс істеген.

    БІЛІМІ:

    • Біліктілігі «информатик, информатика оқытушысы», Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты;
    • Информатика магистрі,  Абай атындағы ҚазҰПУ.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Информатика пәні бойынша оқушылардың құзырлығын қалыптастыру
    • Информатика пәні бойынша оқытушылардың құзыреттілігін дамытудың әдіс-тәсілдері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    •  Г.П.Мажибаева «Информатика сабағында дамыта оқыту технологияларын қолдану», КазҰҒТЗУ, Хабаршы №3, 2016ж.;
    • Г.И.Илиясова, А.А.Бекежанова «Болашақ информатика пәнінің мұғалімінің IT-саласындағы пәндік құзыреттіліктердің негізгі мазмұны», К.Тыныстанова атындағы ИМУ «Хабаршы»,  №3, 2016ж.
    • Г.П.МАжибаева, Н.Х.Маметжанова, Қ.Ж.Сабраев «Ақпараттық технодлогия құралдарын пайдаланыпбілім алушылардың білімін бақылау», ІІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы, 25-27 мамыр, 2016ж.;
    • Г.П.Мажибаева «Информатика пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда қолданылатын педагогикалық әдістер», «Перспективы развития современной науки» Халыкаралық ғылыми-практикалық конфернция, Иерусалим, 4-6 мамыр, 2016ж.
    • Г.П.Мажибаева, Э.Байшыгашова, Н.Маметжанова «Педагогикалық жоғары оқу орындарында «Информатика тарихы» арнайы курсын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері», қР ұға Хабарлар «Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сеиясы», № 4(314) шілде-тамыз, 2017ж., 100-104 бб.;
    • К.С.Шадинова, Г.П.Мажибаева және т.б.  «Комбинированные RS-D-и универсальные JK-тригеры», Научный журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», №5(2), 2017 г. (ИФ РИНЦ = 0,847). – Б. 227-231;
    • Г.П.Мажибаева, Л.Рсалина, Э.Байшыгашова «LABVIEW программалау ортасы негізінде виртуалды зертханаларды ұйымдастырудың мумкіндіктері», Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана, №3/2 (47), Алматы , 2017. Б. - 126-129.;
    • Г.П.Мажибаева, Л.А.Рсалина «Нақты уақыт режимін MatLAB ортасында модельдеу», Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана, №3/2 (47), 2017. Б. - 130-133;
    • Г.П.Мажибаева, Г.И.Салғараева, К.К.Шукетаева «Жаңартылған білім беру мазмұнындағы информатика пәні», Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана, №4 (60) 2018. Б. - 64-67;

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2016, 28-наурыз, «Оқу үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы педагог мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру» тақрыбында «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Жас ғалымдар арасында Республикалық ғылыми-практикалық конференциясында баяндама жасалды.
    • 2020, 22-23 қазан, VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумында «Білім беруді цифрландыру жағдайында педагогтердің құзыреттіліктерін арттыру жолдары» тақырыбында баяндама жасалды.
    • Орынтаева Жанна Абдыхамитовна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Орынтаева Жанна Абдыхамитовна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77478072773

    1995-1999 жылдар аралығында  әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің механика-математика факультетінің математика бакалавры біліктілігін алған.

    Еңбек жолын 1999-2000 жылдары Алматы қаласындағы «Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын» мектеп-интернатына 8-11 сыныптарына информатика пәнінен сабақ беруден бастаған.

    2000 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтына инженер-программист қызметін атқарған.

    2001-2002 оқу жылының қабылдау комиссиясына программист болған.

    2003-2005 жылдары әл-Фараби атындағы  Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің механика-математика факультетінің магистратурасын  оқыған.

    2005-2006 оқу жылынан бастап  Информатика кафедрасында оқытушы қызметіне қабылданған. Университет, факультет және кафедра көлеміндегі қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысып отырған. Атап айтқанда:

    2006-2007 жылдары мемлекет аралық бақылауға (ПГК) программист,

    2007 жылы Қазақстан Республикасының президентін сайлау жұмыстарына қатысып институт тарапынан «Алғыс хат» берілген.

    2010-2011 оқу жылынан бастап Информатика және қолданбалы математика кафедрасына аға оқытушы қызметіне қабылданған. Сонымен қатар, бірнеше жыл эдвайзер болдым, 2011 жылы университет тарапынан «Үздік тәлімгер» деген марапаттау алған. 2012-2013 оқу жылында қабылдау комиссиясына техникалық хатшы болған. Университет оқытушыларының біліктілігін жетілдіру орталығында «Интерактивті тақта оқу үрдісін ұйымдастырудың тиімді құралы» тақырыбында магистранттар мен оқытушыларға курстар жүргізген. Білім және ғылым министрлігінің тапсыруы бойынша «Білім жетістіктерін сырттай бағалау» бітіруші түлектерге «Деректер қоры» пәні бойынша тапсыратын тест сұрақтарын құрастырған. Университеттің 70-жылдығында  «Құрмет белгісі» төсбелгісімен марапатталған.

    Университетіміздің біліктілік көтеру орталығының ұйымдастыруымен өткізген курстары:

    • «Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары» атты курстың АКТ тақырыбына ҚР ҰҚК Академиясы профессор-оқытушылар құрамына атты курс, №17, 24.01.2019ж.
    • ҚазМемҚызПУ, Педагогика-психология факультетінің профессор-оқытушылар құрамына «Білім берудегі мультимедиялық технологиялар» атты курс, №86, 11.03.2019ж.

    БІЛІМІ:

    • 1995-1999 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде “0101 – математика” мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесін алған.
    • 2003-2005 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде “510150 – Математика даярлау бағыты” білім беру бағдарламасы бойынша магистратураны аяқтаған.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жаңа технологияларды қолдану
    • Қашықтықтан оқыту технологиясы
    • Цифрлық сауаттылықты дамыту
    • Оқу үдерісін ұйымдастыру және материалдар әзірлеу

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Оқу үдерісін ұйымдастыру және әдістемелік материалдарды әзірлеуге арналған цифрлық технологияларды қолдану
    • Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша цифрлық сауаттылық пәнін оқытудың әдістемесі
    • «Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары» атты курстың АКТ тақырыбына ҚР ҰҚК Академиясы профессор-оқытушылар құрамына атты курс, №17, 24.01.2019ж.
    • ҚазМемҚызПУ, Педагогика-психология факультетінің профессор-оқытушылар құрамына «Білім берудегі мультимедиялық технологиялар» атты курс. №86, 11.03.2019ж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1.Орынтаева Ж.А.  Табысты ел болуымыздың кепілі/ Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру /Еңбекшіқазақ газеті, -2017, - 13 қазан, -Б.3.
    • 2. Орынтаева Ж.А. Информатика сабағында оқушылардың қызығушылығын арттыру жолдары/ Техника ғылымдарының докторы, профессор Ескалиев Мұрат Есқалиұлының 75 жылдық мерейтойына арналған «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, -2017, - 24 қараша, -Б. 424-428.
    • 3. Орынтаева Ж.А. Білімді ақпараттандыру және оның  болашақ мұғалімдерді дайындаудағы әсері/ Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Хабаршысы», №6(71), -2017, -Б.57-60.
    • 4. Орынтаева Ж.А. Ибраимкулов А.Е. Сөйлеушіні автоматты түрде тану және дауыс арқылы жекешелендіріп сәйкестендіру жүйесінің классификациясы/ «ҚазҰТЗУ Хабаршы»  №2 (126) Алматы, -2018, - наурыз, -Б.247-253.
    • 5. Орынтаева Ж.А., Шукетаева К.К.,., Бекежанова А.А. Cаналы ұрпақ тәрбиелеудегі рухани жаңғырудың мәні/ «Наука и жизнь Казахстана» №4(60), -2018, -Б.81-84.
    • 6. Орынтаева Ж.А., Оразаева Л.И. Қашықтықтан оқытудың білім саласындағы маңызы/ Қазақстанның үшінші жаңғыру аясындағы «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, -2018, - 16мамыр, -Б.206-208.
    • 7. Орынтаева Ж.А., Оразаева Л.І. Ақпараттық және программалық  құралдарды бұзылудан және авторландырылған деректерден алудан қорғау/Физика-математика факультетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, «Ұлағат» алтын медалінің иегері,  ғалым-математик  Елубаев  Советбай Елубайұлының 80 жасқа толуына орай, Информатика және қолданбалы  математика кафедрасының ұйымдастыруымен 2018 жылдың қараша айының 9-шы жұлдызында жыл сайынғы «ӘЛЕМДІК АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰСТАЗ ҚОЛЫНДА»  атты Жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылыми-практикалық конференция, -2018, -9 қараша, -Б. 109-110.
    • 8. Информатика: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. / Г.И.Салғараева, К.А.Калымова, Ж.А.Орынтаева – Нұр-Сұлтан: «Арман-ПВ» баспасы, 2019. – 176 бет.
    • 9. Орынтаева Ж.А., Оразаева Л.И. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДЫ И ПОНЯТИЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ» MATERIALS OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE CUTTING-EDGE SCIENCE - 2019 April 30 - May 7, 2019 Volume 15 Construction and architecture Mathematics Modern information technology Physics SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2019
    • 10. Ибраимкулов А.Е., Орынтаева Ж.А. «Мобильді қосымшаларды құру процесін талдау» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы, физика-математика ғылымдары сериясы, №2(66), 245-250 б.
    • Рсалина Лаззат Азретовна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Рсалина Лаззат Азретовна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77789269788

    Рсалина Лаззат – 2008 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде педагогика саласында магистр дәрежесін алды.

    2009-2010 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасында аға лаборанттық қызметінде жұмыс атқарды.

    2012 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Информатика және қолданбалы математика» кафедрасында оқытушы қызметінде, қазіргі сәтте аталған кафедрада аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика магистрі дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Информатика бакалавры дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі;
    • Білім берудегі цифрлық технологиялар;
    • Виртуальды шындық ортасын құру әдістемесі;

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен  мультимедиялық технологиялары: 2018-2020 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Л.А.Рсалина, Г.И.Салгараева, А.С.Маханова, Информатика 7- сынып оқулығы (қаз, рус), Арман-ПВ,  2021;
    2. Л.А.Рсалина, Г.И.Салгараева, А.С.Маханова, Жалпы білім беретін мектептің 7 - сыныбына арналған Информатика  мұғалім кітабы (қаз, рус), Арман-ПВ,  2021;
    3. Л.А.Рсалина, Г.И.Салгараева, А.Есенкүл, Информатика 11-сынып қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы оқулық (қаз, рус), Арман-ПВ, 2020
    4. Л.А.Рсалина, Г.И.Салгараева, А.Есенкүл, Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы Информатика мұғалім кітабы (қаз, рус), Арман-ПВ, 2020
    5. L.Rsalina, N.Kh. Mametzhanova, A.A. Masimgazieva, G.O. Omirbek «THE ROLE OF ICTs IN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM» НАУКА И МИР Международный научный журнал, № 4 (80), 2020, Том 2, ISSN 2308-4804
    6. Мүсіралиев Ж., Рсалина Л., Өмірбек Г., Масимгазиева А., «MS EXCEL–де тасымал шығынын азайту есебін шығару», ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 4 (60) 2018, 119-122 бет., ISSN 2073-333X;
    7. Мүсіралиев Ж.А., Рсалина Л.А., Өмірбек Г., Сабраев Қ., «Электрондық схемаларды құрастыруға ішкі программаларды қолдану», ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 4 (60) 2018, 111-115 бет., ISSN 2073-333X;
    8. Шадинова К.С., Жусипбекова Ш.Е., Рсалина Л.А., Жакипова Ш.А., Суранчиева З.Т., Маханова А.С., Маметжанова Н.Х., Байшыгашова Э.А., Шерикхан Ж., «АСИНХРОННЫЕ И ТАКТИРУЕМЫЕ RS – ТРИГГЕРЫ», АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ «ACADEMY OF NATURAL HISTORY», МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, №2 (1) 2017, П 11-15, ISSN 1996-395;
    9. Шадинова К.С., Жусипбекова Ш.Е., Рсалина Л.А., Жакипова Ш.А., Суранчиева З.Т., Маметжанова Н.Х., Байшыгашова Э.А., Мажибаева Г., «Комбинированные  RS-D и универсальные JK-триггеры», АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ «ACADEMY OF NATURAL HISTORY», МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, № 2 (1) 2017, P 227-231, ISSN 1996-3955;
    10. Мажибаева Г., Рсалина Л., Башыгашова Э., «LABVIEW программалау ортасы негізінде виртуалды зертханаларды ұйымдастырудың мүмкіндіктері», ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 3/2 (47) 2017, 126-129 бет., ISSN 2073-333X ;
    11. Рсалина Л.А., Мажибаева Г.П., «Нақты уақыт режимін matlab ортасында модельдеу», ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 3/2 (47) 2017, 130-133 бет., ISSN 2073-333X;
    • Базаева Жулдыз Болатхановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Базаева Жулдыз Болатхановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77272370039

    Жулдыз Базаева – 2008 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2010 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде педагогика саласында магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2010 жылы Алматы үздіксіз білім беру университетінде оқытушы қызметінен бастаған.

    2011 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Информатика және қолданбалы математика кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарып келеді.

    Жулдыз Базаева білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Оның 30-ға жуық ғылыми мақалалары түрлі шетелдік және Отандық журналдарда жарық көрген. 8-сынып және жаратылыстану-математика, қоғамдық-гуманитарлық бағыттардағы 10-сынып, 11-сынып оқушыларына арналған Информатика оқулықтарының авторларының бірі.  

    БІЛІМІ:

    • Педагогика магистрі дәрежесі, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық  университеті, (Қазақстан);
    • Информатика бакалавры дәрежесі, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық  университеті, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан жас педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Оқытудағы цифрлық технологиялар
    • Визуалды оқыту
    • Информатиканы оқытудағы толықтырылған шынайылық

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен  мультимедиялық технологиялары: 2018-2020 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Информатика» 8-сынып 2-басылым (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.А. Бекежанова/Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2021
    • «Информатика» 11-сынып жаратылыстану-математика бағыты (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2020
    • G. Salgarayeva, Zh. Bazayeva, A. Makhanova: Possibilities of Using Digital Technologies in Teaching Latin Graphics in the Republic of Kazakhstan, 2020 https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.009
    • «Информатика» 10-сынып жаратылыстану-математика бағыты (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019
    • «Информатика» 10-сынып қоғамдық-гуманитарлық бағыт (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова/Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019 Алматы
    • К.К.Шукетаева, А.С.Маханова, Ж.Б.Базаева, А.А. Масимгазиева.  Білім алушылардың жобалау іс-әрекеттерін қалыптастырудың әдістемелік жүйелері. «Наука и жизнь Казахстана». №2/2 (45) 2017.
    • К.К.Шукетаева, А.С.Маханова, Ж.Б.Базаева, А.А. Масимгазиева.  Қазақстанда инклюзивті білім беруді жүзеге асыру мәселесі. «Наука и жизнь Казахстана». №2/2 (45) 2017.
    • К.К.Шукетаева, А.С.Маханова, Ж.Б.Базаева, А.А. Масимгазиева. Дамытушы компьютерлік ойындар жүйесі. «Наука и жизнь Казахстана». №2/2 (45) 2017.
    • Zh. Bazayeva, Z. Suranchieva: Inclusive education as a modern model of education persons with disabilities. Bulletin Kazakh State Women’s Teacher Training University, №1, 2017

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2020, 27 қараша, AR және VR технологияларының білім берудегі рөлі// «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қ.
    • 2020 - Орта мектепте электронды визуалды оқыту құралдарын пайдалану мүмкіндіктері// «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Алматы қ.
    • 2108 - Латын әліпбиіне көшуде АКТ құралдарын пайдалану//«Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшірудің өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қ.
    • 2017 – Особенности разработки детских мобильных приложений// тақырыбында М.Е.Есқалиевтің 75 жылдық мерейтойына арналған «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты Республикалық ғылыми-практикалық  конференция, Алматы қ.
    • Сабит Ботакөз

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Сабит Ботакөз

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77477452687

    Сабит Ботакөз – ҚазҰҚызПУ-нің Қос дипломды білім беру бағдарламасының түлегі. 2013 жылы Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2016 жылы АҚШ-тың Миссиссипи Штаты Мемлекеттік Университетінде биоинформатика саласында және Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде педагогика ғылымдарының магистр дәрежелерін алды. Еңбек жолын Алматы қаласындағы Ж.Жабаев атындағы №161 лицейде мұғалім болып бастаған. 2016-2018 жылдары Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Ақпараттық технологиялар кафедрасында оқытушы, 2019 жылдан бастап Информатика  және қолданбалы математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Жаратылыстану ғылымының магистрі, Миссиссипи Штаты Мемлекеттік Университеті (АҚШ);
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Информатика, бакалавр дәрежесі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Инклюзивті білім беру
    • Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқытуда АКТ-ны пайдалану

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сабит Б. Информатика пәнін оқытуда көрнекілік принципті ақпаратты технология құралдары арқылы жүзеге асыру психологиялық-педагогикалық негіздемесі. «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдарға арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 2016 ж.
    • Сабит Б. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаудағы ақпараттық технология. «Оқытушының шеберханасы», Республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журналы №26 6-7 б. Алматы, 2016. ISSN-1680–9211
    • Салғараева Г.И., Сабит Б. Педагогикалық іс-әрекеттің формасы ретінде мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім берудің үрдісі, маңызы және ақпараттық технологияны қолдану. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу университеті, «Республикалық журнал» №5, Алматы, 2016 ж.
    • Сабит Б., Т.Қ.Қойшиева, Ж.Ж.Жұмағұлова. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындау моделі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының хабарлары, Физика-математика сериясы №2 (Web of Science), наурыз-сәуір (№312), 2017 ж. 146-152 б., ISSN 1991-346X
    • Досжанова А., Картбаев Т.С., Сабит Б., Есжиғанова М.Б. Биометриялы-нейрожелілерді пайалану  мүмкіндіктері. Студенттердің, магистранттардың және жас ғалымдардың «Қазақстан жастары және үшінші Модернизациясы: Ғылым, Технология және Инновация» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 50-52 б., 26 сәуір, 2017 ж. ISBN 978-601-04-488-7  
    • S.M. Kenesbayev; G.I. Salgarayeva; A.A. Makhmetova; S.N. Idrissov, B. Sabit. Management of information software systems in the corrective work with children with disabilities. Journal Revista ESPACIOS, Venezuela (Scopus), 05/09/2017, Revista ESPACIOS. 1015 Vol. 38 (Nº 46), 2017 ж. ISSN 0798
    • Сабит Б., А.Б. Болсамбек. Информационно-коммуникационные технологии в сфере медицины. «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» Республикалық ғылыми- практикалық конференция, ҚазМемҚызПУ, 16 мамыр, 2018 ж., 285-288 бет.
    • Сабит Б., Г. Жақсылық. Биоинформатика саласының дамуының маңызы. «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» Республикалық ғылыми- практикалық конференция, ҚазМемҚызПУ,  16 мамыр, 2018 ж., 313-316 бет
    • Сабит Б., А. Айдаралиева. Ақпаратты қорғауда өңдеудің автоматтандырылған жүйесі. «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» Республикалық ғылыми- практикалық конференция, ҚазМемҚызПУ,  16 мамыр, 2018 ж., 414-417 бет.
    • B. Sabit, A. Ilyassova, M. Rapilbek Мodern methods of information security. «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» Республикалық ғылыми- практикалық конференция,  ҚазМемҚызПУ, 16 мамыр, 2018 ж., 429-431 бет.
    • Б. Ташев, Сабит Б., Мodern trends in the development of science and education: Kazakhstan and world practice. V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиум, Алматы,  11-13 қазан, 2018 ж. 
    • Б.С. Ахметов,В.А. Лахно, А.А. Досжанова, Т.С. Қартбаев, Б. Сабит.  Модели адаптивной экспертной системы по выявлению киберугроз. «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике» XVIII Международная научно-техническая конференция, посвященная 75-летию Пензенского государственного университета, 25-26 қазан, 2018 жыл, 84-90 бет ISBN 978-8356-1699-2
    • Сабит Б., Т. Аталық, М. Әбдуәлі Использование компьютерных технологий на уроках иностранного языка в старших классах для повышения мотивации к изучению данного языка. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы»  атты 72-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 9-10 сәуір, 2019 жыл, ҚазМемҚызПУ
    • Сабит Б., Асылбекова Ш.М., Жұман А.С. Оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану – халықаралық стандарттардың талабы. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті,  Т.Рысқұловтың 125 жылдығына арналған «Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері» атты Халықаралық сырттай ғылыми-практикалық конферециясы, желтоқсан, 2019 жыл
    • Масимгазиева Алуа Акановна

     Лауазымы: Аға оқытушы,

    • Ақпарат

    Масимгазиева Алуа Акановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77762723087

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті;
    • Информатика, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білім беру үдерісін жетілдіру үшін компьютерлік программалық қамтама жасау әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • А.А.Масимгазиева, Н.Х. Маметжанова,  Л.А. Рсалина, Г.О. Омирбек.The role of icts in inclusive education system. International scientific journal “Science and world” 4(80)April, 2020. 0.325 (Global Impact Factor, Australia)
    • А.А.Масимгазиева, М.Е.Ескалиев, Д.А.Нургали.Ең кіші квадраттар әдісінің жалпы алгоритмі және оның квадраттық варианты. Вестник КазНПУ им.Абая   2020г.
    • А.А.Масимгазиева, Ж.А.Мусиралиев.Логикалық формулаларды электрондық схема құруға қолдану.Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь).
    • А.А.Масимгазиева. Қашықтықтан оқытуды вебинар ұйымдастырудың тиімділігі.«Трансформация социальных институтов в условиях глобальных вызовов современности» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Конференция г.Алматы, 2020 г. 12-май.
    • А.А.Масимгазиева, Н. Курманбеккызы, В.Г.Ерошину.Web – приложения. Их понятия и разновидности. Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь).
    • А.А.Масимгазиева, Ж.А.Мусиралиев, Г.Омирбек, Л.А.Рсалина.MS EXCEL-де тасымал шығынын азайту есебін шығару. Наука и жизнь Казахстана, Серия педагогика-pedagogy. №3 (60) 2018;
    • А.А.Масимгазиева, Н.Дархан.Желілік электронды электронды оқулықты құру және немесе пайдаланудың негізгі қағидалары. VI республиканская научно - практическая конференция молодых ученых " мировое информационное образовательное пространство в руках конкурентоспособного учителя», 9.11.2018 г. ISBN 978-601-224-967-5
    • А.А.Масимгазиева, Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.С.Маханова «Методологические системы формирования проектной деятельности студентов», Наука и жизнь Казахстана, Серия педагогика-pedagogy. 2/2 (45) 2017;
    • А.А.Масимгазиева, Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева,  А.С.Маханова «Проблемы внедрения инклюзивного образования в Казахстане», Наука и жизнь Казахстана, серияпедагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017;
    • А.А.Масимгазиева,Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.С.Маханова «Дамытушы компьютерлік ойындар жүйесі», Наука и жизнь Казахстана, серия педагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017.
    • Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +7 775 268 72 20

    Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2008 жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық институтын бакалавриатын тәмамдаған. 2012 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 6М011100-Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы өз еңбек жолын 2013 жылы Алматы қаласы, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінде оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде кіші ғылыми қызметкер болып бастаған.

    2014-2017 жылдар аралығында Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде оқытушы, 2020-2022 жылдар аралығында осы аталған оқу орнында аға оқытушы қызметін атқарды. Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы ҚР ғылым және білім министрлігінің I дәрежелі дипломымен, Дулати университетінің өркендеуіне үлес қосқаны үшін, университеттің ғылыми әлеуетінің дамуына үлес қосқаны үшін ректордың Алғыс хаттарымен марапатталған.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ: 

    • 2008-2012 – Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Мамандығы:  Информатика. Біліктілігі: информатика білім бакалавры
    • 2012-2014 – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Магистратура). Мамандығы: Информатика. Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі.
    • 2017-2020 – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Докторантура), мамандығы: 6D011100-Информатика
    • Тазабекова Парасат Қадырқұлқызы 20-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың, зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы 2 куәліктің авторы. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысады, цифрлық білім беру ресурстарын құру саласында табысты жұмыс істейді.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Компьютерлік модельдеу
    • 3D модельдеу, толықтырылған және виртуалды шынайылық (AR/VR)
    • Геймификация, Цифрлық білім беру ресурстары
    • Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері
    • Интеллектуалды оқыту құралдары

    ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР 

    • Электрондық оқыту жағдайында білімді бағалау мен бақылауды ұйымдастырудың әдістемелік негіздері (Алматы қ., 2013 ж.) /жоба жетекшісі
    • Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту: ТарМПИ мен Назарбаев Зияткерлік мектебінің инновациялық ынтымақтастығы мысалында педагог кадрларды даярлау кезінде дуалды оқыту жүйесін енгізу және іске асыру (Тараз қ., 2015 ж.), /ғылыми қызметкер
    • «Толықтырылған шынайылық (AR) технологиясын және оқытуды геймификациялауды пайдалана отырып, цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеу " ғылыми-қолданбалы жобасы», Нур-Султан, 2017-2018 гг. /кіші ғылыми қызметкет

     

    • Елеманова Асель Ержановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Елеманова Асель Ержановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +7 7074853364

    Елеманова Асель – жаратылыстану ғылымдарының магистрі, «Основы информационных технологий» оқулығының авторы. 2010 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2012 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университетінің Информатика мамандығы бойынша «жаратылыстану ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған. Елеманова Асель өз еңбек жолын 2010 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университетінің бағдарламашы-әзірлеуші қызметінен бастаған. 2014 жылдың қыркүйек айынан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университеті, Механика және математика факультеті, Информатика кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.  2024 жылдың қантар айынанан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Информатика бакалавыры, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университеті (2006-2010 жж.)
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтық университеті (2010-2012 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Программалау тілдерін оқыту әдістемесі
    • Алгоритмдер және Мәліметтер құрылымы
    • Параллельді бағдарламалау

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Основы информационных технологий. Учебно-методическое пособие. Издательство: "Қазақ университет" баспасы, КАЗАХСТАН. Год, количество печатных листов: 2016 г., 10,7
    • Теориялық механикадан қысқаша дәріс кешені. Изд-во ВКГУ, КАЗАХСТАН. Год, количество печатных листов, ISBN : 2015 г., 128, 978-9965-875-67-0
    • Физикадан зертханалық және практикалық жұмыстар 7-9 сынып. Изд-во ВКГУ, КАЗАХСТАН. Год, количество печатных листов, ISBN : 2015 г., 84, 978-601-7383-94-7
    • Поисковые деревья в базах данных. Научный журнал министерства образования и науки «Поиск» №2(1)/2012 г. стр. 332
    • Методические указания Лабораторный практикум: «Механика и молекулярная физика». Издательство ВКГУ им. С.Аманжолова, стр.74      г.Усть-Каменогорск,2005г
    • Методические указания Лабораторный практикум  по физике: «Электричество и магнетизм». Издательство ВКГУ им.С.Аманжолова стр. 65     г.Усть-Каменогорск.,2005г

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Статья «Аксиоматический аппарат и принципы теории модернизации образования». 46 научно-метод.конф. «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров» (14-15 января 2016 года), уровень конференции Республиканский, КАЗАХСТАН, г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби,, 14.01.2016-15.01.2016
    • Физика пәнінің термодинамиканың бірінші бастамасы тақырыбына жана технология қолданып оқыту. "Республиканская научно-практическая конференция "Увалиевские чтения-2016", уровень конференции Республиканский, КАЗАХСТАН, ВКГУ Усть-Каменогорск, 04.04.2016-06.04.2016
    • Статья «Электро және магнитизм оқу әдістемесі». Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Миссия молодежи в глобальном научном пространстве: проблемы и горизонт возможностей"", уровень конференции Республиканский, КАЗАХСТАН, ВКГУ Усть-Каменогорск, 14.04.2016-15.04.2016
    • Построение поисковых деревьев с экстремальными свойствами. Материалы международной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки» апрель 2012 г. стр. 122
    • Особенности преподавания общего курса физики  у студентов-экологов (статья). Материалы Международной научно-практической  конференции «Аманжоловские  чтения - 2005» 3 часть стр.433-437 г.УстьКаменогорск,2005г

     

     

    • Жарқынбек Мейіржан Мирадиллаұлы

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Жарқынбек Мейіржан Мирадиллаұлы

    Лауазымы: Оқытушы

    +7 7471808010

    Жарқынбек Мейіржан – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2020 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5В011100 – Информатика мамандығы бойынша бакалавриатын тәмамдаған. 2022 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің М012-Информатика мұғалімдерін даярлау мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    Жарқынбек Мейіржан өз еңбек жолын 2021 жылы Алматы қаласы, №1 Оқушылар үйінде «қосымша білім беру педагогі» қызметінен бастаған.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика кафедрасында оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ: 

    • Информатика пәнінің мұғалімі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (2016-2020 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (2020-2022 жж.)
    • Сарбаева Самал Ерболатовна

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Сарбаева Самал Ерболатовна

    Лауазымы: Оқытушы

    +7702 560 18 70

    Сарбаева Самал – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2013 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2015 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 6М011100-Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    Сарбаева Самал өз еңбек жолын 2012 жылы Алматы қаласы, №108 орта мектебінде «информатика пәнінің мұғалімі» қызметінен бастаған.

    2015 жылдың мамыр айынан бастап «Өрлеу» БАҰО» АҚФ ББЖҚБАРИ, «Білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдау» кафедрасының IT-маманы болып қызмет атқарды.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында оқытушы қызметін атқарады.

    Сарбаева Самал Ерболатовна білім беру саласында үлес қосқаны үшін Алғыс хаттарымен марапатталған.

    БІЛІМІ: 

    • Информатика пәнінің мұғалімі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2009-2013 жж.)
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2013-2015 жж.)
    • Шайкен Ақерке Ғаниқызы

     Лауазымы:  оқытушы

    • Ақпарат

    Шайкен Ақерке Ғаниқызы

    Лауазымы: оқытушы

    +7 7029582575

    Шайкен Ақерке – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2020 жылы мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2022 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 7М01503-Информатика мамандығы бойынша «информатика ғылымының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Информатика пәнінің мұғалімі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2016-2020 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2020-2022 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Информатиканы жеке тұлғаға бағыттап оқыту әдістемесі
    • Робототехника

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Робототехниканы  мектепте оқытудың тиімділігі қажеттілігі // «Әлемдік  ақпараттық білім беру  кеңестігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  Республикалық ғылыми - практикалық конференция  материалдары.  ғылыми-конференция . ҚазҰҚПу, - Алматы . - 2020.
    • Оқушылардың жобалау қабілеттерін дамытудағы  робототехника  негіздері пәніннің рөлі //  "Жастар және ғылым" : "бүгіні мен болашағы" » Халықаралық ғылыми - практикалық конференция  ғылыми-материалдары. ҚазҰҚПу. Алматы .- 2021.
    • Оқу тиімділігін арттыру  үшін робот  - конструктор жинақтарына салыстырмалы  талдау // «Абай атындағы ҚАЗНПУ хабаршы » журналы  .- Алматы . -2022
    • Бәкірова Жанел Жәнібекқызы

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Бәкірова Жанел Жәнібекқызы

    Лауазымы: Оқытушы

    +7 702 268 51 85

    Бәкірова Жанел – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2017 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2022 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 7М01503-Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Информатика білім беру бағдарламасы бойынша бакалавры, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2017-2020 жж.);
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2020-2022 жж.).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы интербелсенді әдістерді пайдаланып оқыту әдістемесі;
    • Информатика пәнінде аралас оқыту технологиясын пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Аралас оқыту технологиясының қалыптасуы мен дамуы. Сагимбаева А.Е., Бәкірова Ж.Ж. «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы ҚазҰҚПУ. – Алматы, 2020. –245–247 б.
    • Информатика пәні бойынша аралас оқытуды жүзеге асыру. Сагимбаева А.Е., Бәкірова Ж.Ж. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференция шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы. – Алматы, 2021. –  434–436 б.
    • Анализ технологии смешанного обучения в общеобразовательной школе. Сагимбаева А.Е., Бакирова Ж.Ж. Научный журнал «Инновации. Наука. Образование». РИНЦ №. 185-03 /215 от 26.03.15. №53. – Тольятти, 2022, стр. 74–78.
    • Ахметова Жанель Бахтиярқызы

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Ахметова Жанель Бахтиярқызы

    Лауазымы: Оқытушы

    +7 778 574 14 46

    Ахметова Жанель – педагогика ғылымдарының магистрі.

    2020 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2022 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 7М01503-Информатика мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алған.

    Ахметова Жанель өз еңбек жолын 2020-2021 жыл аралығында Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Тестілеу орталығы, «инженер-жүйелеуші» қызметінен бастаған.

    2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика, математика және цифрлық технологиялар институты, Информатика және қолданбалы математика кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Информатика пәнінің мұғалімі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (2016-2020 жж.)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2020-2022 жж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Информатиканы оқыту әдістемесі
    • Программалау тілдерін оқыту әдістемесі
    • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
    • Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Болашақ информатика мұғалімдерін оқушылардың оқу-зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыруға әдістемелік дайындауды жетілдіру бағыттары.  Б. Ғ. Бостанов., Ж.Б. Ахметова  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Физика-математика ғылымдары» сериясы, №4(76), 2021 

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:  

    •  Білім беруді цифрландыру жағдайында оқушылардың оқу- зерттеушілік іс- әрекетін ұйымдастыруға информатика мұғалімін дайындау. Э.А. Бакирова., Ж.Б. Ахметова «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. ҚазҰлтҚызПУ. Алматы. 2020