Кәсіптік білім кафедрасының оқытушылары

    • Крыкбаева Сара Мукашевнa

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, Өнертану кандидаты

    • Ақпарат

    Крыкбаева Сара Мукашевнa

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, Өнертану кандидаты

    +77078202466

    Сара Крыкбаева – Абай ат. Алматы Мемлекеттік Университетінің түлегі. 1996 жылы Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінің Бейнелеу өнері, сызу және көркем еңбек пәнінің оқытушысы біліктілігі берілді (№ЖБ-I 0007489 Үздік  диплом). 1998-2001 жылдары Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінің 13.00.02 - «БӨТ ж/е ОӘ» мамандығы бойынша аспирантурасын тәмамдаған. 2011 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің  Өнертану кандидатығылыми дәрежесін алды. 2021 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қаматамасыз ету комитетінің қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алды.

    Еңбек жолын Алматы қаласының Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия және М.Жұмабаев атындағы №138 қазақ мектебінде бейнелеу өнері және сызу пәнінің мұғалімі лауазымынан бастаған.

    2001-2010 жылдары  №14 КТУ қарасты балалар шығармашылық орталығында бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнер мұғалімі, 2001–2009 жылдары О.Тансықбаев атындағы Сәндік-қолданбалы өнер колледжінде өнер тарихы және арнайы пән оқытушы, 2008–2009 жылдары аралығында Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінде Бейнелеу өнері мамандығы бойынша ассистент  қызметін атқарған.2009–2012 жылдары Алматы Гуманитарлық-техникалық университетінің дизайн мамандығында аға оқытушы лауазымы және 2012 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және өнер институтының қауымдастырылған профессорылауазымын атқарған.

    Сара Крыкбаева білім беру саласында ғылыми зерттеулер мен шығармашылық ізденісте  үздіксіз еңбектер жасап келеді. Ол Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциялар, симпозиумдар және ғылыми журналдардағы өзекті мақалалары мен монографиялары ұлттық ғылымның дамуына қосқан үлесі үшін БжҒМ-нің алғыс хаты  және XI Республикалық тәуелсіз қоғамдық «Үздік ұстаз» байқауының жеңімпазы үшін диплом, төс белгілермен марапатталған. «ЖОО үздік оқытушы – 2016» гранты атағының иегері, ҚР мәдениет саласының үздігі және II Халықаралық көрменің лауреаты

    БІЛІМІ:

    • Қауымдастырылған профессор (доцент), ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қаматамасыз ету комитеті
    • Өнертану кандидаты, ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
    • Бейнелеу өнері, сызу және көркем еңбек пәнінің оқытушы біліктілігі, Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университеті, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, (Қазақстан). 2012 жыл.
    • Еуразиялық Дизайнерлер Одағының мүшесі, (Қазақстан). 2013 жыл
    • 6В01402-«Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» мамандығының БББ жетекшісі/құрастырушы
    • Абай ат. ҚазҰПУ, Жалпы дамудың пәндік мамандануыменмұғалімдерді/педагогтарды даярлау (көркем білім, графика және жобалау) бағыты бойынша жоба командасының мүшесі, 2021 жыл
    • «Жалпы даму пәні бойынша мұғалімдерді даярлау бағытында инновациялық педагогикалық технологиялар мен БББ (PGCE) енгізудің эксперименттік алаңын құру жобасы» бойынша жетекші. 2021 жыл
    • «DARYN ECOART» сурет және көркем қолөнер қалалық экологиялық конкурсының әділқазы мүшесі. Алматы. «Дарын» РҒПО.  2020 жыл
    • Т.Жүргенов ат. ҚазҰӨА 6M041700 – Сәндік өнер мамандығы бойынша МАК төрайымы. 2017-2020 жж.
    • «ЖОО үздік оқытушысы» университетшілік конкурсының аппеляциялық комиссия мүшесі. ҚазҰҚПУ. 2020 жыл.
    • VIІ Халықаралық «Түркі әлемі» зерттеулері симпозиумы,  Модератор. Түркия. Нииде университет. 20-23 қазан, 2020 ж.
    • «Бояулар үні» атты ғылыми-семинар. Модератор.  Қазмемқызпу. (Қазақстан), 2017 жыл.
    • Т.Жүргенов ат.ҚазҰӨА-да Республика көлемінде өткен СҒЗЖ-ның сайысына бақылау комиссия мүшесі.2016 жыл.
    • «Ұрпаққа аманат» атты Халықаралық көрменің әділ алқа мүшесі, Талдықорған қ., ЖМУ. 9.12.2016 жыл.
    • Член состава учебно-методических подсекций по специальности 5В(6М,6D) 010700-ИЗО и черчение. КазНПУ им.Абая состава УМО по специальностям группы «Образование» РУМС высшего и послевузовского образования МОН РК на 2016/2017 уч.год.
    • Халықаралық ғылыми «SCIENCE» электрондық журналының рецензенті. 2015/2020 жж.
    • Т.Жүргенов ат. ҚазҰӨА-ның 6М041600-«Өнертану» мамандығы бойынша өнертану ғылымдарының докторы (РһD) ғылыми диссертациясына ресми оппонент. (2015-2021 жж.)
    • Ә.Молдабеков ат. №6 орта мектепте өткен «Дарынды ұрпақ-ұлт болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. Әділ алқа мүшесі. Алғыс хат. 29.04.2015жыл.
    • «Қолөнер шебері Дәркембай Шоқпарұлының шығармашылық жолы» атты ғылыми-практикалық семинарда модератор. 25.12.2015жыл.
    • «Өнерлер тоғысы» атты халықаралық шығармашылық туындылар симпозиумы ұйымдастыру комитетінің хатшысы, модератор. Қазмемқызпу.28.03.2014 жыл.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • АРТ-менеджмент және өндірістік өнер саласының өзекті мәселелері
    • Сәндік-қолданбалы өнердегі қазақ әйел киімдерінің семантикалық мәні
    • Қазақ қолөнерінің тарихы, рухани-мәдени құндылықтарының мәні
    • Өнертану ғылымының методологиясы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Инновациялық технологиялар негізінде оқу үрдісінде ұлттық көркем дәстүрлерді дамыту әдістемесі: 2020-2021 жж.
    • «12 жылдық білім беру жүйесі негізінде болашақ көркемөнер мамандарының кәсіби құзыреттілігін арттыру» 2015 ж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • К.К.Муратаев, С.М.Крыкбаева.  Вопросы развития этнокультурных традиций в современной художественной практике.«Художественное образование и наука» научный журнал №4 (20) / 2020
    • S.M. Krykbayeva, G.A. Abdurakhmanova, Z.M. Ermaganbetova . Сontent archetypes and images in the works of surrealists artists of modern Kazakhstan.«Austrian Journal of Humanities and Social Sciences #11-12  2020
    • Крыкбаева С.М., Абдурахманова Г.А. Заманауи дәстүрлі көркем ши өнерінің трансформациялануы.Астана: «Қазақстанның ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы,, №8 2020. - 236-240 бб.
    • S.M. Krykbayeva, Bakirova L.Sh., Zhedelov K.O. Рrerequisites and plot-compositional features of the direction of surrealism in the visual arts. Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал №10 (79)/2020
    • Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А. Қaзақстан бейнелеу өнepіндeгі архитиптік образдар мен белгілердің бейнеленуі көрінісі.Астана: «Қазақстанның ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы, №8 2020. - 232-236 бб.
    • Крыкбаева С.М., Токкулиева У. Особенности верхней одежды народов средне Азии VI-VIII веков.Научный журнал №45 / 2019 2 часть  С.9-13 ISSN 2413-5291  Национальная ассоциация ученых (НАУ)  DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2019.2.45
    • Крыкбаева С.М.,Серикбай Б. Формирования проектного мышления студентов-дизайнеров ландшафтном оформлении территории Вуза.Научный альманах 2019 N 7-1(57) С.218-221. РИНЦ (договор № 255-04/2015)  ISSN 2411-7609 http://ucom.ru/doc/na.2019.07.01.
    • Крыкбаева С.М., Исаева А. Көркемөнерді байланыстыратын ұлттық құндылықтар. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары  (X ТОМ). Астана, 2019. –144-148 бб.
    • Крыкбаева С.М., Жумабаева К. Ою-өрнектің стилизациялы-абстракты даму көрінісі. Астана: “Қазақстанның ғылымы мен өмірі” халықаралық ғылыми журнал № 7 (70) 2018. 94-197 бб.
    • Semantic meaning of traditional women's clothing.  Monograph/Almaty. «Rose», 2017. – 160 р. ISBN 978-601-224-915-6
    • Krykbayeva S.M*, Rakhmetova N.B, Zhedelov K.O. Color Scope Imaginative-Aesthetic Fea-tures in Modern Design of the Republic of Kazakhstan. Global Media Journal ISSN 1550-7521. Vol. 14 No. 27: 54. 2017
    • «Заманауи өнер туындыларындағы көркемдік бағыт».I Халықаралық Еуропа Конгресіне сырттай ғылыми-практикалық конференция жинағы Түркия ғылым және ғылыми-зерттеу орталығының ресми орталығы İKSAD - экономикалық даму және әлеуметтік зерттеулер институты Киев – Түркия. 10-13.08.2017ж. 23-32 бб.
    • Крыкбаева С.М., Бакирова Л.Ш. «Роль символа в художественном образеизобразительном искусстве». Постулат. 2017. №5 ISSN 2414-4487 https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord /edselr,edselr.29450605
    • «Ежелгі мүсіндік жәдігерлердің көркемдік ерекшелігі». Алматы: Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының Хабаршысы. №3 (65)  2017.  56-62 бб.
    • «Дәстүрлі материалдардың қазіргі киім дизайнде қолданылуы аясы».Алматы: Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының Хабаршысы. №2 (64) , 2017.  63-68 бб.
    • Казахский национальный  костюм как источник творчества современных дизайнеров.Астана. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Вестник. №1 (110), 2016
    • Крыкбаева С.М., Бакирова Л. Сәндік-әшекей бұйымдардың сакральды мәні.Астана: Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. № 3 (38) 2016. - 393 бет.  143-147 бб.
    • Крыкбаева С.М., Қалдыбаева Г.А. Дәстүрлі халық киімінің «әлем үлгісі» бейнесіндегі дүниетанымдық белгілері.Алматы: Т. Жүргенов ат. ҚазҰӨА. Орталық–Азия өнертану журналы, №2 (2) 2016. 170 бет.
    • Karatayev G., Krykbayeva S., Ubniyazova Sh.Informative activity in future specialists competence formation.Collective monograph – ‘East West' Association for Advances Studiesand Higher. Education GmbH. Австрия, Viena, 2016.-122 p. ISBN 978-3-903115-22-4
    • «Қазақтың дәстүрлі әйел киімдерінің тарихы, рухани-мәдени құндылықтарының мәні». Монография / Алматы, «ОНОН», 2016. – 188 бет.  ISSN 979-601-224-808-1
    • Дәстүрлі киіз өнері-көшпенділер мәдениет көрсеткіші. Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №1 (45), 2015.
    • Болашақ мұғалімдерді ақпараттық технология құралдары арқылы ұлттық рухани құндылықтарға баулу мəселелері.Білімді ақпараттандыру атты Халықаралық ғылыми-тəжірибелік онлайн-конференциясының материалдарының жинағы. Астана, 2015
    • Знак в  контексте петроглифах искусстве Казахстана.Журнал «Научный альманах» ISSN 2411-7609, РИНЦ, DOI:10.17117/na.2015.
    • Проектирование женской одежды на основе народного костюма.Журнал «Научный альманах» ISSN 2411-7609, РИНЦ, DOI: 10.17117/na.2015. N 9(11) – 1628 стр.
    • Formation of the professional competence of the future specialists.Procedia – Social and Behavioral Sciences 185  (2015 ) 141 – 145. https://www.researchgate.net/scientific-contributions/S-Krykbaeva-2075387784
    • Қазақ әйел бейнесінің кескіндеме өнерінде бейнеленуінің көркемдік тілі.Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №4(44). 2014
    • Krykbayeva S.M., Kaldybayeva G.A. Features of academic and creative still life. Оралдың ғылым жаршысы. Ғылыми-теориялық және практикалық журнал. Типография ТОО «Фирма Сервер +».№32(111) 2014
    • Крыкбаева С.М., Қалдыбаева Г.А. Қазақстан суретшілерінің портрет жанры арқылы оқушылардың рухани танымын дамыту. Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №4 (44). 2014
    • Mombek A.  Krykpayeva S., Madalieva Zh., Tleulinova M., Tuleshova U.Scientific and methodical bases of professional key competence formation results in education process.  The collection 4th International Conference on Science and Technology. Held by SCIEURO in London, 26 June 2014.V.2 (р 72-79) ISBN 978-9-908616-80-7 https://docviewer.yandex.kz /view/136359165
    • Дәстүрлі материалдарда ұлттық әйел киімдерін көркемдеп әшекейлеу тәсілінің қазіргі киім дизайндегі қолданысы. Орта Азия сәндік-қолданбалы өнері. Халықаралық журнал. Алматы. №3(4) 2014. 29-34 бб.
    • Ұлттық нақышпен киіз бұйымдарын дайындаудың жолдары.Алматы: Қазмемқызпу. «Хабаршы» №6 (54) 2014.
    • Қазақтың дәстүрлі қолөнер арқылы жастардың шығармашылық қабілетін қалыптастырудың көркемдік іс-әрекеттері.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Алматы, 2013.– 275 бет.
    • Дәстүрлі киімдерде ұлттық ою-өрнектер мен бояу түстерінің композициялық шешімі.«Офицер инженердің кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру. Әскери педагогикалық аспектілері» атты III ведомства аралық  Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы.Алматы, 2013.
    • Қазақстан суретшілерінің туындыларындағы батырлар бейнесінің стилистикалық және семантикалық ерекшеліктерін талдау.ҚР Суретшілер Одағының 80 жылдығына арналған «Бейнелеу өнерінің қалыптасуы мен заманауи даму кезеңдері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Алматы, 2013. – 275 бет.
    • Өмірбаян. Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиясы, 2013 жыл.–123бет. ISВN 9965-593-42-6
    • Педагогические условия успешного формирования индивидуального стиля студента-дизайнера. Материалы XI Международной научно-практической конференции «Этнодидактика народов России: многомерные управленческие компетенции». Россия, 2013 г.
    • «Artistic and aesthetic development of students taste based on traditional falk art»The Strategies of  Modern Science Development. II International scientific-practical conference. Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2013.–143 p. (119-123 pp.)

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕР:

    • Мұғалімдер күнін мерекелеу шеңберінде «Алтын қолдар» кәсіби суретшілер мен қолданбалы өнер шеберлерінің ІІ Халықаралық көрме-байқауы. «Қолданбалы өнер» номинациясы бойынша І дәрежелі диплом иегері. 05.10.2021 жыл.г.Тобольск. интернет–портал «Арт Птица»: https://www.art-ptica.ru.                                                                                                                 
    • «Құрақ өнерінің рухани – мәдени құндылықтары», Республикалық әдістемелік дөңгелек үстел (online). Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. 17 ақпан 2021 жыл.
    • Заманауи Қазақстан бейнелеу өнерінің дамуына сюрреализмнің ықпалы.«Түркі әлемі» атты VII Халықаралық симпозиум. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 20-23. қазан 2020 жыл.
    • Ұлттық музыка мен бейнелеу өнерінің мазмұнды көркемдік тілі мен ерекшелігін қалыптастырған тұлғалар. «Өнер және дизайндегі жаңашылдық» атты V Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция. Инновациялық Еуразия университеті, Павлодар обласының мәдениет депертаменті.11-12 ақпан 2021жыл.
    • «Өнер және дизайндегі жаңашылдық» атты V Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция аясында өткен онлайн көрменің жеңімпазы. Диплом Инновациялық Еуразия университеті, Павлодар обласының мәдениет депертаменті. 11-12 ақпан 2021 жыл. https://ineu.edu.kz/novosti-i-sobytija/913-vystavka-novoe-v-iskusstve-i-dizajne.html
    • Дәстүрлі салт жорадағы әйел киімдерінің семантикалық мәні.«Түркі әлемі» VII Халықаралық симпозиум. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 20-23.қазан 2020 жыл.
    • Жалпы білім беру жүйесінде қашықтықтан оқытуды қолдануға қатысты мәселелер (шығармашылық өнер сабақтары мысалында).«Қашықтықтан оқытуда студенттердің шығармашылық жұмыстарын өз бетінше орындау жолдары» атты Республикалық әдістемелік онлайн – семинар. Қ. Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік университет. 2020 жыл.
    • «Көркем білім беру бағыттары бойынша мамандарды қайта даярлау курстарын ұйымдастыру». Жалпы дамудың пәндік мамандануымен мұғалімдерді/педагогтарды даярлау (көркем білім, графика және жобалау) бағыты бойынша жоба командасының секциялық онлайн мәжілісі. Абай ат. ҚазҰПУ, 24 желтоқсан 2020 жыл.
    • Амина Нұғманова – қазақтың әншілік дәстүрін зерттеуші біртуар тұлға.«Ұлы дала аруларының Еуразия тарихындағы рөлі». Халықаралық ғылыми конференция. Атырау: Х.Досмұхамедов ат.  Атырау мемлекеттік университеті. 2019 жыл.
    • Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерінің көркемдік сипаты.V халықаралық Түркі әлемі  зерттеулері симпозиумы. Алматы: Қазмемқызпу.11-13.10. 2018 ж.
    • «Ұлттық натюрморт» атты Республикалық көрме-конкурсы. «Ұлттық натюрморт» атты Республикалық көрме-конкурсының жеңімпазы. Диплом. ҚР Ұлттық Орталық Мұражай, Алматы қаласы. 26.11-8.12.2018 жыл.
    • «Қазақ халқының ұлттық қолөнері».IV Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Түркия, НИЙДЕ университеті. 26-28.04. 2017 жыл. 
    • «Қазақстан өнеріндегі визуальды бейнелердің негізгі даму тенденциялары». Халықаралық ғылыми конференция. Братислава, 2017 жыл.
    • «Қазақстан бейнелеу өнеріндегі  заманауи көркем бағыттар».«Заманауи әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. «Сымбат» сән академиясы. 18 мамыр 2017 жыл.
    • Тақырыбы «Жаңартылған білімге-жаңаша көзқарас». Республикалық онлайн-семинар.  ҚазМемҚызПУ, 2017 жыл.
    • Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күні құрметіне арналған «Рухани жаңғыру» Ұлттық бағдарламасы аясында «Мәңгі ел, Қазақстаным!» атты өнер фестивалінің «Сән» сайысының Бас жүлде иегері. Диплом, медаль. 2017 ж.
    • «Бояулар үні» атты ғылыми-семинар. Қазмемқызпу. (Қазақстан), 2017 жыл.
    • «Ұрпаққа аманат» атты Республикалық көрме «Керамика» номинациисы бойынша II дәрежелі Диплом, Алғыс хат.Талдықорған қ., ЖМУ. 9.12.2016 жыл.
    • «Ұлы Дала» бояулары халықаралық суретшілер симпозиумы «Кескіндеме» номинациясы бойынша I дәрежелі Диплом. Алматы, 2016 ж. Қазақстан Суретшілер Одағы.
    • Ізденімпаз тұлға тәрбиелеу - ұстаз құзырында. Әлем өзгеруімен біз де өзгереміз.«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы. Астана, 2015 жыл.
    • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ПШО Кембридж  университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірленген ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы.Семинарлық курс. Назарбаев Шеберлік Орталығы, Астана қ. 2 ақпан-20 наурыз 2015жыл.
    • «Арнайы аккредитациялық ұйым және институттар үшін эксперттік дайындық» семинар-тренинг курс. Демирел ат. Қазақ-Түрік университеті, 15.05.2015жыл.
    • «Өнерлер тоғысы» атты халықаралық шығармашылық туындылар симпозиумы. I дәрежелі Диплом. Алматы,  Қазмемқызпу. 28.03.2014 жыл.
    • «Түркілер дүниетанымының дәстүрлі киімде қалыптасу алғышарттары». I Халықаралық  Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Түркия. Нийде университеті. 18-21 наурыз 2014 жыл.
    • «Қазіргі Қазақстан өнеріндегі дәстүрлі киім үлгілерінің өркениеттік - мәдени дамуы мен жаңару жолдары».«Ауэзов оқытулары-11: «Қазақстан қоғамдық білім жолында: білім мен мәдениет, ғылымның даму инновациялық бағыттары». Халықаралық ғылыми - практикалық конференция, Шымкент, 2012 жыл.
    • «Бейнелеу өнері сабағында дәстүрлі түстердің көркемдік ерекшеліктері арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын арттыру».«Сапалы білім беру мен ғылымды дамыту – заман талабы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, Қазмемқызпу. 2014 жы.
    • Қазақстан бейнелеу өнеріне Әбілқан Қастеев шығармашылығының құндылығы.Ә.Қастеев туғанына 110 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Алматы: ҚР СО және Абай ат. ҚазҰПУ. 2014 жыл.
    • Ұлттық киімдер арқылы жастарға эстетикалық тәрбие берудің педагогикалық мүмкіндіктері.Отбасы құндылықтары: тарих және қазіргі заман. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Алматы: «Қыздар университеті». 2014 жыл.
    • “Gelenekten Modernlige” dokuma sergi katalogu. Katalog. Turkia. Akdeniz universitesi, Guzel Sanatlar Fakultesi Dekanligi.  07.01-26.01. 2014.
    • Дарменова Рахия Абрашетовна

     Лауазымы: Ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Дарменова Рахия Абрашетовна

    Лауазымы: Ғылым кандидаты

    +77773030198

    Дарменова Рахия - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010ж. педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді.

    Еңбек жолын (1985-1992) Алматы қаласы 1 Май тігін фабрикасында инженер-технолог болып бастаған. Алматы қаласының  технологиялық техникумында (1992-1994жж) оқытушы болды. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде 1994 жылдан бастап Кәсіптік білім кафедрасының аға оқытушысы, 2007жылдың қазан айынан бастап қазіргі күнге дейін п.ғ.к., профессор м.а. 2008 жылдан  кафедра меңгерушісі. 2010ж. қауымдастырылған профессор, 2008ж. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы». 2010ж. Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығы А.Байтұрсынов атындағы медаль. 2016ж. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы күәлігі берілді. 2016ж. Европаның өндірістік палатасының дипломымен марапатталды. 2018ж. білім ғылым технология порталының «Білім беру ісінің үздігі» «Өрлеу» төсбелгісімен марапатталды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтын «Тігін бұйымдарының технологиясы» инженер-технолог мамандығы бойынша 1985ж. бітірген.
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2007 ж. шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. Диссертация тақырыбы: «Пәнаралық байланыс негізінде студенттердің эстетикалық талғамын дамытудың педагогикалық шарттары»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • жеңіл өнеркәсіптегі жаңалықтарды педагогикамен байланыстыру, білім саласындағы инновациялық әдістер.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Болашақ мамандарды қолданбалы қолөнерге  үйретудің    әдістемелік  жолдары,  Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Педагогика ғылымдары сериясы», Хабаршы №3  (47), 2015, Қрықбаева С.
    • Сәндік-қолданбалы қолөнер тарихы арқылы болашақ мамандардың кәсіби, шығармашылығын қалыптастыру,  Педагогика ғылымдарының академиясы, 2015ж.
    • Формирование компетентности будущих специалистов профессионального обучения средствами проектирования, утверждена к публикации в сборнике материалов конференции "Science, Technology and Higher Education". 2015,  Канада
    • Болашақ кәсіби оқыту маманының құзіреттілігін арттыру, Бастауыш мектеп №2-3,2015.
    • Professionalismofthe teacherOfthe vocational education asCondition of improvement of quality and training of students, International Journal of Scientific & Technology Research(IJSTR) Impact Factor: 3.023, 2015 Ashirbekova J.B., Otegenova B.N., Bakirovа L.Sh
    • Болашақ кәсіби оқыту маманның құзыреттілігін арттырудағы педагогикалық практиканың рөлі, Республиканская научно-практическая конференции,  «Взаимосвязь истории и опыта Казахского ханства с идеей «Мәңгілік Ел» посвященной 550-летию Казахского ханства. 2015 год.
    • Aesthetic education of youth with traditional arts and crafts. International Journal Of Applied And Fundamental Research. – 2015. – № 2
    • Ұлттық қолданбалы қолөнер: қалыптасу кезеңдері мен төл тарихпен байланысы, Қазақ тарихы, ғылыми- әдістемелік журнал, №7 (138), 2015
    • Қазақтың ұлттық киімдер арқылы оқушыларға эстетикалық  тәрбие берудің педагогикалық бағыттары, Хабаршы, Вестник  «Педагогика ғылымдары»сериясы №4, 2015.
    • Formation of national culture of young generation, using the technology of makingclothes from felt, WALIA journal 31(S7): 2015, Available online at www.Waliaj.com ISSN 1026-3861
    • Формирование национальной культуры молодого поколения с испльзованием технологии изготовления одежды из войлока, Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна, выпуск 13, 2015год.
    • ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ МЕҢГЕРУ-БОЛАШАҚ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕРІ, Союз транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS" 27 октября 2015 г. 
    • Развитие художественной культуры студентов в изучении национальной одежды, Ү международная научно-практическая конференция, «Достижения и проблемы современой науки» 2016г. Санкт-Петербург
    • Қолданбалы өнері арқылы студенттердің эстетикалық талғамын қалыптастыру, «Жастаржәне ғылым: бүгіні және болашағы» тақырыбындағы студенттер магистранттар, PhD докторанттар мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы,  2016ж.
    • Қазақ халқының қолөнер тарихы, Қазақ тарихы, №2 , 2016ж.
    • Сәндік қолданбалы өнері негізінде студенттердің эстетикалық талғамын қалыптастыру, ІІІ Халықаралық симпозиум «Түркі әлемі зерттеулері», 2016ж.
    • Болашақ кәсіпкерлік мамандықтарын педагогикалық технология негізінде даярлаудың әдіснамалық негіздері,  №2, 2016ж. Хабаршы Абай атын. ҚҰПУ
    • Болашақ кәсіптік оқыту оқытушыларын педагогикалық  технологияларды  жобалауға дайындау, №2(50), 2016ж. Хабаршы Абай атын. ҚҰПУ.
    • Сән өнері және дизайн туралы, Қазақстанның жоғары мектебі №4, 2016ж.
    • Ұрпақ тәрбиесін халықтық құндылықтар негізінде жетілдіру, Абай ат. ҰПУ, Хабаршы вестник,  2016ж.
    • Қолданбалы қолөнер негізінде кәсіптік оқыту студенттерінің эстетикалық талғамын қалыптастыру, Т.Жургенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы,  2016ж.
    • Кәсіптік оқыту мамандарын педагогикалық технология негізінде даярлау, Студенттердің ХХ ғылыми конференциясының материалдар жинағы, 2016ж.
    • Жемісті еңбектің зейнеті мол, Ұлы дала бояулары, Халықаралық суретшілер симпозиумы 2016ж.
    • Сәндік өнер арқылы болашақ мамандардың эстетикалық талғамын қалыптастыру, Ұлы дала бояулары, Халықаралық суретшілер симпозиумының материалдары, 2016ж.
    • Кілем тоқу мәдениетінің даму тарихы, Ұлы дала бояулары, Халықаралық суретшілер симпозиумы, 2016ж.
    • Қолданбалы қолөнер тарихы, Қолданбалы қолөнер тарихы
    • Основные аспекты подготовки студентов профессионального обучения с использованием элементов декоративно прикладного искусства, «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» республикалық ғылыми тәжірибелік конференция 2017ж.
    • КӘСІПТІК ОҚЫТУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНУЫ G - GLOBAL  13.01.17
    • «БОЛАШАҚ ОҚЫТУШЫЛАРДЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖОБАЛАУҒА ДАЙЫНДАУ» G - GLOBAL  27.01.2017
    • «БОЛАШАҚ КӘСІПКЕРЛІК МАМАНДЫҚТАРЫН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ДАЯРЛАУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ»G - GLOBAL  27.01.2017
    • Көркемдеп  тоқудың технологиясы,  Эверо баспасы, 2016ж. 8,75ш.б.т.
    • "FOLK COSTUMES AND ARTS AND CRAFTS IS ONE OF THE MAIN ETHNO-CULTURAL SOURCES", «INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH» №3, 2017 ссылке http://www.science-sd.com/471-25319 
    • Студенттерді педагогикалық мамандыққа даярлау, Қазақ тарихы 2017ж  №6.
    • Сәндік қолданбалы өнер, Оқу құралы, 2017ж.
    • Пәнаралық байланыс негізінде студенттердің эстетикалық талғамын дамытудың педагогикалық шарттары, Монография, 2016ж.
    • Қолданбалы қолөнер тарихы Қазақ тарихы 2017ж.
    • Он екі жылдық мектептерде кәсіптік білім беру сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану, Астана қаласының 20жылдығына арналған «Нұрпейіс  оқулары» аясында өтетін «Астана-тәуелсіз Қазақстанның рухани жаңғыруы мен жетістіктерінің нышаны» аттыхалықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 2018ж.
    • Болашақ мамандарды педагогикалық технология негізінде даярлау «Жастар және ғылым:  Бүгіні мен болашағы атты Ресубликалық жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы» 2018ж.
    • Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерін даярлаудағы сәндік қолдан.балы өнердің қажеттілігі, Ү Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, 2018ж., Алматы.
    • AESTHETIC AND ARTISTIC CULTURE DEVELOPMENT OF STUDENTS IN STUDYING OF NATIONAL CLOTHES, 17-22 ноября 2018г. Мюнхен конференция EDUCATION AND SCIENCE WITH OUTBORDERS ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ, стр 1\3-3\3
    • Кәсіптік білім беру жүйесінде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту жолдары, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы Вестник Bulletin «Көркем өнерден білім беру: өнер-теориясы-әдістемесі» сериясы, №3(56), №4(57) Алматы, 2018ж.
    • Болашақ мамандардың кәсіби білімін жаңарту мәселелері, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы Вестник Bulletin «Көркемөнерден білім беру:өнер-теориясы-әдістемесі»сериясы, №3(56), №4(57) Алматы,2018ж.
    • Көркем еңбек пәнінде оқушыларды қолөнер арқылы үш тілділікке үйрету, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Педагогикалық инновациялар заманауи білім бері жүйесін дамыту ресурсы» 2019ж. Ақтөбе.
    • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, Қазақ тарихы,  ғылыми-әдістемелік журнал, №4, 2019ж.
    • Болашақ мамандардың кәсіби білімін жаңарту аспектілері, Білім хабаршысы-№2-2019ж. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал
    • Кәсіптік білім беру жүйесінде болашақ мамандардың ақпараттық және коммуникативтік құзіреттілігін жетілдіру, Білім хабаршысы-№2-2019ж. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал
    • Қазақтың қолданбалы өнері арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру, Қазақ тарихы -№6 (173)-2019ж. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал
    • «Қазақтың өнері арқылы білім алушыларға ұлттық тәрбие беру», «Жаһандық әлемдегі халықаралық білім беру жобаларының экономикалық рөлі» халықаралық ғылыми іс-шараларының екінші циклінің материалдары 2019 ж.
    • Білім алушыларды ұлттық тәрбиеге баулу, «Қазақ тарихы», Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.№10, 2019жылШығармашыл тұлғаны қалыптастыруда құзіреттіліктің маңыздылығы.  Ү Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Нұр-Сұлтан-2019
    • Тігін өндірісінің құрал-жабдықтары, Алматы қ. «Қыздар университеті», оқу құралы, 2019 ж.
    • Тігін бұйымдарының технологиясы, Алматы қ. «Қыздаруниверситеті»  оқу құралы, 2019 ж.
    • Қысқаша кәсіби терминологиялық сөздік,  Алматы қ. «Қыздар университеті», оқу құралы, 2019 ж.
    • Қолданбалы өнер арқылы кәсіби білімді жетілдіру, Қазақ тарихы-ғылыми-әдістемелік журнал. №1, 2020жыл
    • Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігі және оны ұлттық өнер арқылы қалыптастыру,  Қазақ тарихы-ғылыми-әдістемелік журнал. №7 2020жыл
    • Кәсіби білім беру жүйесінде жаңа форматтағы оқытушылардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіру, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2020жыл, С.И.Оспановты еске алу.
    • Қoлдaнбaлы Қoлөнeрдің Иннoвaциялық Тeхнологиялaрды Пaйдaлaнудa Білıмгерлерге Бeретін Мaңызы, VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, XVIII, 2020 жыл
    • Дәстүрлі қолөнер-мәдени ерекшелікті қалыптастыру құралы, Қазақ тарихы, №2 2021жыл
    • Рахметова Нурзия Байтукешевна

     Лауазымы: Ғылым кандидаты, профессор м.а.

    • Ақпарат

    Рахметова Нурзия Байтукешевна

    Лауазымы: Ғылым кандидаты, профессор м.а.

    +77788973162

    Рахметова Нурзия Байтукешевна – 1980 – 1982 ж.ж Әйел жеңіл және сырт киімдерін пішуші (закройщик) (Павлодар)

    • 1982 – 1986 ж.ж Әйел және ерлер жеңіл және сырт киімдерін пішуші (закройщик) (Шар қаласы ШҚО)
    • 1986 – 1993 ж.ж Кәсіптік техникалық училищесінде оқу шебері және арнайы пән оқытушысы (Шар қаласы ШҚО)
    • 1993 – 2006 ж.ж   Қаз.Мем.Қыз.ПИ аға оқытушы,
    • 2006 – 2012 ж.ж Абай атындағы Ұлттық педагогика университетінің, сәндік қолөнер кафедрасының педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
    • 2012 – 2016 ж.ж Қаз.Мем.Қыз.ПУ «Кәсіптік білім» кафедрасын меңгерушісі.   
    • 2016 жылдан Қаз.Мем.Қыз.ПУ «Кәсіптік білім» кафедрасының п.ғ.к., профессор м.а.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1986 ж. Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты,  инженер – технолог. (тігін  бұйымдарының технологиясы мен құрастыруы)
    • 2006 ж. педагогика ғылымдарының кандидаты.
    • 2010 ж. педагогика мамандығы бойынша доцент.

    ҰЙЫМДАРҒА   МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • ҚР «2010 жылдың ЖОО-ң үздік оқытушысы»
    • Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесі;
    • М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің РОӘК мүшесі;
    • 12 жылдық және жалпы білім беретін мектепке арналған «Еңбекке баулу» пәнінің бағдарламасы мен оқулықтары, оқу- әдістемелік құралдарының авторы. Жалпы білім беретін мектептеріне арналған  1- 4 сыныптарына арналған «Еңбекке баулу» бағдарламасының автор бірлестігі.
    • «Назарбаев Зияткерлік мектебі», Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, ЖОО ғалымдары және жалпы білім беретін мектептермен бірлескен  «Көркем еңбек» білім беру бағдарламасының авторлар құрамында.
    • Мектеп оқу-әдістемелік кешендері және ЖОО мен ЖОО-нан кейнгі білім беру бағдарламаларының сарапшысы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ көркем еңбек мұғалімдерін даярлау;
    • Жаңартылған білім беру негізіндегі мектептегі кіріктірілген "Көркем еңбек" оқу әдістемелік кешені.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Theory аnd practice of professional training in dual education. Монография. Austria, Vienna 2016 –120 p. ISBN 978-3-903115-03-3;
    • «Кәсіптік оқыту әдістемесі (сала бойынша)» пәніне оқу құралы және электрондық оқу құралы «Қыздар университеті» баспасынан. 2020 ж 15,25 б.т;
    • «Болашақ мұғалімдер ді көркемдік-конструк торлық іс-әрекетке кәсіби даярлау» Монография.2020 ж. «Бизнес полография» ЖШС баспасы 8,5 б,т;
    • «Компьютерлік графика және жобалау» Оқу құрал. «Қыздар университеті» баспасынан. 2020 ж. 11,25 б.т.
    • «Кәсіптік оқыту әдістемесі пәнінен электрондық оқу құралы.
    • Педагогические условия формирования компетентности будущих педагогов профессионального образования Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований ISSN 1996-3955.  РИНЦ = 0,764. №4 (ч.5) за 2016 г 987-991 стр;
    •  The requirements of foundation of future fine art teacher`s pedagogical competence. Indian Journal of Science and Technology. ISSN:0974-6846. №4, 2016;
    •  Применение инновационных технологий в профессиональном оброзование. Актуальные научные исследова ния в современном мире. Переяслав-Хмельницкий. 2016г 90-95 стр;
    • «Формирования компетентности будущих педагогов профессионального оброзования». Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А.Тимирязева. Международная научная конференция «Актуальные проблемы педагоги ки и психологии: вызовы ХХІ века». г.Москва.27.04.2017г. 2-101 стр.
    • Color Scope Imaginative-Aesthetic Features in Modern Design of the Republic of Kazakhstan. Global Media Journal ISSN 1550-7521.Vol. 14 No.27:54. 2017 1-8 р.
    • Творческий подход учителя к педагогической деятельности. Инновационные подходы в развитии науки и оброзование. Bratislava 2017. ISSN: 978-80-972920-0-37. 107-116 стр;
    • Perfection of the Creative Activity of Specialists in Artistic Work. Международный симпозиум, научные проблемы и решения тюркского мира. Тркия. Кастамонский университет 8-9 октября. 2018г С. 193-196;
    • Выбор и обоснование оптимального комплекта спецодежды штукатура. Россия. № 6 (378) Технология текстильной промышленности 2018.
    • Математическая модель технологического процесса производства спецодежды. I Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие произ водства новых волокон и текс тильных изделий» 15.05. 2019 г 113-114 стр;
    • Разработка методов обработки спецодежды с использованием приемов малооперационной технологии. I Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие производства новых волокон и текс тильных изделий»15.05. 2019 г 104-105 стр;
    • Болашақ технология пәні мұғалімдерін кәсіби даярлауда педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны. Вестник имени Абая, МВК. Серия «Педагогические науки»  №1(49), 2016 г. С. 179-183;
    • Ұлттық киім әзірлеу арқылы студенттердің кәсіби білімдерін жетілдіру. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева вестник №1 (110), Астана - 2016г.С. 335-338;
    • Дизайнер мамандары на кәсіптік білім беру арқылы көркемдік-конструкторлық іс-әрекетке даярлау   мүмкіндіктері. ҚМҚПУ. Хабаршы №01 (61) 2016. 182-186 бет;
    • Болашақ технология пәні мұғалімдерінің кәсіби педагогикалық даярлығы. Казахский университет между народных отношений и мировых языков им. Аблайхана. Вестник №3 (42) 2016г.с. 44-51;
    • Болашақ көркемөнер мамандарының кәсіби біліктілігін арттыру  мүмкіндіктері; Л. Н. Гумилева атындағы ЕҰУ Хабаршы. №1, Астана-2017ж.234-238б;
    • Мектептегі кіріктіріл ген көркем еңбек пәніндегі пәнаралық байланыстың рөлі мен маңызы. КазНПУ имени Абая. Вестник серия» педагогичес кие науки " №4 (56), 2017 г. С. 178-182;
    • Кәсіби білім беруде саласында білімгер лердің креативті ойлау қабілеттерін жетілдіру. Вестник Казахского государ ственного женского педагогического университета №6 (71) /2017 ISSN 2306-5079. С. 133-136;
    • Болашақ мамандардың кәсіби шеберлігін өзіндік жұмыстарды орындау арқылы жетілдіру. ЕНУ. им. Л.Н.Гумилева Вестник №2 (123)/2018 Астана. ISSN 2616-6895 c.131-136;
    • Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдері нің шығармашылық жобалар орындау мүмкіндіктер. КазНПУ имени Абая. Вестник серия "педагогические науки",№3 (59), 2018 г. ISSN 1728-5496;
    • Болашақ кәсіптік білім педагогтарының креативті қырлары мен креативтілік потенциа лын дамыту жолдары. КазНУ имени Абая. Вестник серия "педагогические науки",№ 1 (61),2019 г. ISSN1728-5496.196-201с;
    • Инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіпке және әлеуметтік ортаға бейімдеу. Наука и жизнь Казахстана. №4/3 2020ж. ISSN2073-333.309-314 с;
    • Білім сапасын дамытудағы халықаралық зерттеулердің маңызы. Наука и жизнь Казахстана. №4/3 2020 ж.  ISSN 2073-333X. ВАК 305 -309 с;
    • Кәсіби біліктілікті кешенді бағалау (Болашақ қолөнер мамандарының мысалында). «Казахская история» №4(181),2020ж. ККСОН 71-74 с;
    • Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарының зерттеушілік функциясының қалыптаструдың тұжырымдамалық негізі. «Казахская история» №6 (182), 2020 ж. ККСОН; 
    • Болашақ мамандарды конструктивтік – шығармашылық қызметке бағыттау. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/1. 2020 ж.  480-485 бет. ISSN 2073-333Х;
    • Конструктор - модельерді өндірістік қызметке кәсіби даярлаудың педагогикалық негіздері. Хабаршы. Педагогика ғылымы. 2-ші сериясы. Абылайхан атындағы ҚХҚӘТУ.30.06. 2021ж

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА  ҚАТЫСУ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • "Көркем шығармашылық саласындағы мамандардың қызметін дамыту" Халықаралық симпозиум, Түркі әлемі ғылыми мәселелері және шешімдері. Тркия. Кастамон университеті 8-9 -қазан. 2018ж
    • "Көркем еңбек пәні мамандарының шығармашылық іс әрекетін жетілдіру ". V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиум. Алматы. ҚМҚПУ 13-қазан. 2018ж.
    •  "Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы заманауи мектеп оқулығы" тақырыбында 01.03–12.03.2021 жылы және 26.04 – 06.05.2021 жылы мектептегі  Көркем еңбек пәні бойынша ОӘК жазатын авторларға Абай атындағы ҚҰПУ.
    • Бегешова Улжан Нугмановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, техникалық ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Бегешова Улжан Нугмановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, техникалық ғылым магистрі

    +77470103352

    Бегешова Улжан 1990-1995 жылы Алматы жеңіл өнеркәсіп және тұрмыстық техникумы. 2004 жылы Алматы технологиялық университетінің бакалавриатын және 2009 жылы Алматы технологиялық университетінің «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» мамандығы саласы бойынша техникалық ғылым магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1995-1998 жылы Қазақ және Канада бірлескен тігін кәсіпорында мастер қызметінен бастаған. 2000-2007 жылы Мемлекеттік №357 бала бақшасында шаруашылық жөнінде меңгерушінің орынбасары қызметін атқарған. 2009-2011 жылы Алматы технологиялық университетіндегі «Жеңіл өнеркәсіп және Дизайн» кафедрасында ассисент қызмет атқарған. 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті "Кәсіптік білім"  кафедрасына қызмет етеді.

    • ҚР Еуразиялық Дизайнерлер одағының мүшесі,  «SÀN ÀLEMI» ortalyg'y жетекшісі
    • Республикалық "Асар" номинациясы байқауының  алтын медаль иегері

    БІЛІМІ:

    • Алматы тұрмыс қажетін өтеу және жеңіл өнеркәсіп технологиялық техникумы
    • Алматы технологиялық университеті

    ҰЙЫМДАРҒА   МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • ҚР Еуразиялық Дизайнерлер одағының мүшесі
    • Республикалық "Асар" номинациясы байқауының  алтын медаль иегері

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Құрылысшы монтажшыларға арналған костюм
    • Детальдарды түрлендіру әдісімен киізден жасалған әйелдер костюм
    • Нуно-киіз әдісі және этникалық дизайнмен тігілген қыздар көйлегі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ethno cultural traditions of a national suit in design of modern clothes,  Life Science Journal (США, импакт-фактор IF =0,165)   SOURCEThomson Reuters,  стр. 82-85
    • The current state of supplying installation personnel witn working clotnes in accordance witn the conditions of numan vital activity: U.N.Alashabaeva/ "Science and Society" Held by SCIEURO in London, s. 9-13, 23-30 March, 2015 - ISPC ISBN: 978-1-90866-49-4S87-92
    • The current state of supplying installation personnel with working clothes in accordance with the conditions of human vital activity: U.N. Alashabaeva / The International Conference on Social Science and Humanity London, 27-28 September, 2013. ISPC ISBN: 978-1-90866-49-4S87-92
    • Жаһандану жағдайында кәсіптік білім беру жүйесіндегі маңызы: Хабаршы- Вестник Педагогика ғылымдары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, № 2 №02 (46), 125-128бет. 2015. ISSN 1728-5496
    • Кәсіптік білім беруде білім сапасын тәуелсіз бағалау жолдары: У.Н. Алашабаева / Қазақстан педагогикалық хабаршы журналы №6 (68), 47-51бет, 2015. ISSN 207-4046
    • Киізден жасалған бөлшектерді түрлендіру мүмкіндіктерін талдау: Журнал «Ізденістер, нәтежелер, Исследования, результаты» Қазақ Ұлттық аграрлық университеті №02 (070) 183-185бет. 2016. ISSN 1728-5496.
    • Кәсіптік білім беруде құзіретті маман даярлаудың инновациялық жолдары: Хабаршы-Вестник Педагогика ғылымдары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, № 1 №02 (49), 9-12бет 2017 ISSN 2304-3334-02.
    • Жүннен жасалған бөлшектердің физика–механикалық қасиеттеріне тескіш әсерін зерттеу: Журнал «Ізденістер, нәтежелер, Исследования, результаты» Қазақ Ұлттық аграрлық университеті 5-9бет, №2 (74) 2017. ISSN 2304-3334-02
    • Білім берудің ұлттық моделін жетілдіруге сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту: ХабаршыВестник Педагогика ғылымдары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, №1 (53). 2017. 74-78бет, ISSN 1728-5496
    • Кәсіптік білім беруде ақпараттыкоммуникациялық технологияны пайдалану жолдары: Хабаршы-Вестник Педагогика ғылымдары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, №4 (60). 2018. 204-208бет, ISSN 1728-5496
    • Киім дизайнын жобалауда студенттердің сыни ойлауын дамыту: ХабаршыВестник Педагогика ғылымдары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, №4 (64). 2019. 143-149бет, ISSN 1728-5496
    • Ұлттық білім беру жүйесінде студенттерді саралап оқытудың ерекшіліктері: III Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы Баку, 535-538бет, 25-27 мамыр 2016.
    • Қазақ ұлттық киімді трансформациялау элементтері: IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Түркия Нигде Симпозиум, бет 955-958. 26-28 сәуір, 2017
    • Білім беруде инновациялық ойшыл маманды кәсіби даярлау бағыттары II Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері, ҚазМемҚПУСимпозиум, бет 267-269., 20-22 май, 2015
    • Қазақ өнеріндегі ұлттық киімнің композициялық шешімі. Ұлы дала бояулары Сипозиум 46-48бет,ҚазМемҚызПУ, 2016ж
    • Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі дүниежүзілік тарихи дамудың бірлігі мен өзгешіліктері: ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына «Тәуелсіз қазақстанның әлеуметтік- экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, ҚазМемҚПУ,2016ж
    • Қазіргі жастардың құндылығын қалыптастыруға ақпараттық технологиялардың әсері., Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Елбасының тарихи миссиясы: Жаһанданған әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақтылық» Тараз, 2019ж
    • Техникалық және кәсіптік білім беруде топтық жұмысты пайдалану, ІV Жаһандық ғылым және инновациялар, 2019: Орталық Азия  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Астана,2019ж
    • Дәстүрлі мәдениеттің еуразия кеңістігіндегі рухани құндылықтарының ерекшеліктері: /«Ұлттық рухани құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық технологиялар» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік Талдықорған,2018ж
    • Кәсіптік білім беру жүйесінде сыни ойлауды дамытудың технологиясы«Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика, психология, этнопсихологияның өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет, 77-79 бет, 16 қаңтар, 2015. ISBN 978-601-263-217-0

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазақ ұлттық киімді трансформациялау элементттері: У.Н. Алашабаева IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Түркия Нигде Симпозиум, бет 955-958. 26-28 сәуір, 2017
    • Ұлттық білім беру жүйесінде студенттерді саралап оқытудың ерекшіліктері: У.Н. Алашабаева III Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы Баку, 535-538бет, 25-27 мамыр 2016
    • Қазақ өнеріндегі ұлттық киімді трансформациялау жақсы талғамға меңзейді: У.Н. Алашабаева/ Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция «XXI ғасыр басындағы Қазақстан: Дамытудың саяси-экономикалық, әлеуметтік-мәдени аспектілері». 5-7бет. Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,  28 қараша 2016.
    • Жүннен жасалған киім бөлшектеріне тескіш параметрлерінің әсерін зерттеу: У.Н. Алашабаева / Халықаралық ғылыми  конференция "Наука и инновации молодых" ҚР тұңғыш президенті -Елбасы қоры, 31-34 бет, 2015.
    • Білім беруде инновациялық ойшыл маманды кәсіби даярлау бағыттары II Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері, ҚазМемҚПУСимпозиум, бет 267-269., 20-22 май, 2015
    • Қазіргі жастардың құндылығын қалыптастыруға ақпараттық технологиялардың әсері., Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Елбасының тарихи миссиясы: Жаһанданған әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақтылық» Тараз, 2019ж
    • Тұрғымбай Марат Еңсебекұлы

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Тұрғымбай Марат Еңсебекұлы

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77017664841

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1980-1985ж. Т.Жүргенов атындағы Алматы Мемлекеттік
    • көркемсурет-театр институтын көркем тоқыма мамандығы бойынша сәндік қолданбалы суретші квалификациясы берілді.
    • 1973-1979ж. Н.В. Гоголь атындағы көркем-сурет училищесін бітірді.

    МАРАПАТТАРЫ:

    • 1988ж. ҚР суретшілер Одағының мүшесі.
    • 2016ж. ҚР Көркем Академиясының академигі.
    • 2016ж. РФ және Армения Суретшілер одағынын құрметті мүшесі.
    • Халықаралық симпозиумдар, көрмелердің димпломанты, қатысушысы.
    • 2015 «Жоғары оқу орнының үздік қызметкері» атағының иегері;

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Көркемдеп тоқудың технологиясы, оқу құралы, Эверо баспасы, 2016ж. 8,75 ш.б.т. ISBN 978-601-310-787-5
    • Салалық мататану негіздері, оқу құралы, Алматы 2017 Эверо баспасы шартты баспа табағы 11,  ISBN 978-601-240-736-5
    • Калдыбаева Кульмария Ауелхановна

     Лауазымы: қауымдастырылған профессор м.а.

    • Ақпарат

    Калдыбаева Кульмария Ауелхановна

    Лауазымы: қауымдастырылған профессор м.а.

    +77015517798

    Калдыбаева Кульмария –1992 жылы Т. Жүргенов атындағы Алматы мемлекеттік театр және сурет өнері институтының түлегі.  1985 жылы Алматы Н.В. Гоголь атындағы көркемсурет училищесін тәмәмдаған. 2017 жылы  Аймақтық әлеуметтік инновациялық университетінде өнертану ғылымдары магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Көркем сурет графикалық факультетінде «Кескіндеме» кафедрасында  2004-2011 жылдар аралығында аға оқытушы қызметін атқарған. Кульмария Калдыбаева білім беру саласында ғылыми зерттеулер мен шығармашылық ізденісте  үздіксіз еңбектер жасап келеді. Ол Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен симпозиумдар және ғылыми журналдардағы өзекті мақалалар саны мен ғылым мен білім саласына қосқан үлесі үшін университет алғыс хаты мен төс белгілермен марапатталған.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Алматы Н.В. Гоголь атындағы көркемсурет училищесі, 1981-1985), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1985 жылы 25 шілдеде шешімі бойынша театр- декораторы біліктілігі берілді.
    • Т. Жүргенов атындағы Алматы мемлекеттік театр және сурет өнері институты, 1987-1992, мемлекеттік емтихан комиссиясының 1992 жылғы 26 маусымның шешімі бойынша сахна суретшісі -«Театр безендіру өнері» мамандығы біліктілігі берілді
    • «Дизайн» мамандығы (Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті, 2015-2017), мемлекеттік емтихан комиссиясының 2017 жылғы 22 маусымдағы шешімі бойынша өнертану ғылымдары магистрі дәрежесі берілді

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, (Қазақстан). 2012 жыл.
    • 6В01402-«Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» мамандығының БББ жетекшісі/құрастырушы.
    • Педагогикалық практикаға білім беру бағдарламасын құрастырушы.
    • Студенттер эдвайзері.
    • «DARYN ECOART» сурет және көркем қолөнер қалалық экологиялық конкурсының әділқазы мүшесі. Алматы. «Дарын» РҒПО.  2020 жыл
    • «Бояулар үні» атты ғылыми-семинар. Модератор.  Қазмемқызпу. (Қазақстан), 2017 жыл.
    • «Өнерлер тоғысы» атты халықаралық шығармашылық туындылар симпозиумы ұйымдастыру комитетінің хатшысы, модератор. Қазмемқызпу. 28.03.2014 жыл.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • АРТ-менеджмент және өндірістік өнер саласының өзекті мәселелері
    • Кескіндеме  өнердегі түстер мен композициясының мәні
    • Өнертану ғылымының әдістемелігі.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Этноархеологиялық көздерде қазақ тілінің тарихи-мәдени қорын дамыту» Калдыбаева Г.А. /Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын әзірлеушісі: Ғыл. жоба. проректор В.Н.Косов. Алматы, 01. қаңтар 2008 ж. 31 желтоқсан 2009 ж.
    • ҚазҰҚПУ. Қазақ халқының батырлық эпостарына негізделген комикстер сериясы. «Сұлтан Бейбарыс». ӘОЖ94 (574) КБЖ63.3 (5КазС85) Г.Т. Алдамбергенова, Ф.Б.Асилбаева. ISBN978-601-346-002-4. Алматы 2019ж

    Басылымға шыққан мақалалары:

    • Қрыкбаева С.М., Жеделов К.О., Серікбай Б.Ф., Иманқұлова Л.Б., Калдыбаева Г.А., Бакирова. Л.С. «Эстетико-художественное цветового решение графического дизайне Казахстана» . Түстер гаммасы. Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы дизайнындағы бейнелі-эстетикалық ерекшеліктері.. / Global Media Journal / 1-8 б. Web of Scienct: Әлеуметтік философия журналы. Сингапур, 2017ж. ISSN 1550-7521. / Global
    • Darmenova R. A., Rahmetova N.B., Krykbayeva S.M., Kaldibaeva G., Abdurahmanova G. «Formation of national culture of young generation, using the technology of makingclothes from felt» WALIA journal 31(S7): 1-3, Available online at www.Waliaj.com. ISSN 1026-3861. Darmenova R. A., Rahmetova N.B., Krykbayeva S.M., Kaldibaeva G., Abdurahmanova G. 2015ж.
    • Камбарова Г. «Табиғат аясында кескіндеме жазудағы қолданылатын әдістердің   жүйесі» Турция .симпозиюм. https://cloud.mail.ru/stock/eQ5MxMRnHXNHuLWKkaKv3iRq бойынша Халықаралық түркіәлемі зерттеулер симпозиумы Vii. Uluslararasi Türk dünyasi araştirmalari sempozyumu сертификат. 2020ж.   
    • Камбарова Г. Жаңартылған білім беру жағдайында оқушыларды көркем эстетикалық пәндер бойынша Халықаралық түркіәлемі зерттеулер симпозиумы Vii. Uluslararasi Türk dünyasi araştirmalari sempozyumu сертификат.  https://cloud.mail.ru/ 2020ж.
    • «The peculiarities of thr educational still lift» Особенности учебного натюрморта) 3-Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ғылыми қоғам : Пән бойынша зерттеу Гамбург. Германия.. 224б. 2021ж. https://www.interconf.top/documents/2021.03.16-18.pdf .
    • Маханова Г.М., Калдыбаева Г.А., Оспанали А.Е. «Краткая характеристика профессионального терминологического словаря» Опубликованной в Международном научном журнале “Школа Науки” №2 (27). УДК 391.2М31. • Февраль.Россия. Москва/2020ж
    • Мизанбаев Р.Б., «Кәсіптік білімгерлерге нобай өнерінің маңыздылығы» «Хабаршы» ҚазҰҚПУ.№1(81). ISSN2306-5079. Индекс 75138. Калдыбаева Г.А. Қaзақстан бейнелеу өнepіндeгі архитиптік образдар мен белгілердің бейнеленуі көрінісі. Астана: «Қазақстанның ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы, №8 2020. - 232-236
    • «Заманауи  қазақстан бейнелеу өнеріндегі «скиф-сақ стилінің» нышандары» Қазақстан Ғылымы мен өмірі. (Халықаралық ғылыми журнал) №11/2(145).ISSN2073-333Х.227-233 бет.2020ж.
    • «Обучение учащихся особенностями закономерности композиции Инновационные подходы в развитии науки и образования». Славакия Братислава 146-151 бет. 2017ж.
    • Крыкбаева С.М., Қалдыбаева Г.А. Дәстүрлі халық киімінің «әлем үлгісі» бейнесіндегі дүниетанымдық белгілері. Алматы: Т. Жүргенов ат. ҚазҰӨА. Орталық–Азия өнертану журналы, №2 (2) 2016. 170 бет.
    • «Қазақстан бейнелеу өнеріндегі тұрмыстық жанр туындыларының танымдық және тәрбиелік мәні» ХI Международная научная конференция. Актуальные научные исследования в современном мире. г. Переяслав Хмельницкий. Украина. Выпуск 11 Часть 5. Контакты оргкомитета: Сайт http://iscience.in.ua e-mail: iscience.in.ua@gmail.com 26-27 марта 2016 ж. 
    • Крыкбаева С. М., Калдыбаева Г.А. «Қазақстан бейнелеу өнеріндегі архитиптік образдар мен белгілердің бейнеленуі көрінісі». Қазақстан ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. (қ.ғ.д. профессор Дуйсенов Эркин Эрманович 60 жыл). №8. ISSN2073-333Х. 2020ж.
    • Крыкбаева С. М., Калдыбаева Г.А. «Кескіндеме өнерінде қазақ әйел бейнесінің ұлттық нақыштағы көркемдік ізденістер». Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №5 (41). Астана. 2016ж.
    • Айғабыл А.  Калдыбаева Г.А., Мектеп оқушыларына кескіндеме жазудың әдіс тәсілдерін үйрету: /Жастар және ғылым: бүгінгі және болашағы. Тақырыбындағы студенттер, магистранттар, PhD докторанттар жас ғалымдардың 68-республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалының жинағы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 29 сәуір, 2015ж.
    • Крыкбаева С. М., Калдыбаева Г.А. «Дәстүрлі қазақ киімінің қазіргі Қазақстан бейнелеу өнері мен әлемдік көркем өнердегі көрінісі»  Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал№1 (35) Астана. 2016ж.
    • «Визуалды өнердің көркем бейнелеу іс-әрекеттерінің негіздері» Педагогика ғылымдарының докторы проф. Қалиев С.Қ. 90жыл мерейтойына арналған «Заманауй этнопедагогика тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практик.конференция матер.1қараша 2019ж. ISBN978-601-224-998-9.ӘӨЖ: 378. КБЖ74.58
    • Бейнелеу өнері және сызу мамандығына арналған оқу (пленэр) практикасы арқылы кескіндеме жазу технологияларын қолдану мүмкіндіктерін арттыру: Калдыбаева Г. А. /90-жылдығына арналған «Заманауй өнер мен білім беру мән мәтінінде: мәселелері тенденцияларымен келешегі». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 27 ақпан 2018 ж. ISВN 978-601-232-947-6
    • Медет М.К. Калдыбаева Г.А.,./ Кескіндеме өнеріндегі натюрморт жанрының ерекшеліктері: 90-жылдығына арналған «Заманауй өнер мен білім беру мән мәтінінде: мәселелері тенденцияларымен келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 27 ақпан 2018 ж. ISВN 978-601-232-947-6
    • Оқушыларға кәсіби білім беру арқылы шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру мәселелері: Калдыбаева Г.А., Крыкбаева С.М. /Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметінің 100 жыл, Халықаралық ғылыми –практикалық конференция Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы, Алматы, 15 қараша 2017ж.
    • Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А., Кескіндеме өнерінде қазақ әйел бейнесінің ұлттық нақыштағы көркемдік ізденістер:  /Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы, Астана, №5 (41), 2016 ж. Веб-сайт: www.nauka-zan.kz е-mail: nauka-zan@mail.ru
    • Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А.,  Дәстүрлі қазақ киімнің қазіргі қазақстан бейнелеу өнері мен әлемдік көркем өнердегі көрінісі: /Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы, Астана. №1 (35) 2016 ж. Веб-сайт: www.nauka-zan.kz е-mail: nauka-zan@mail.ru;
    • Ұлттық құндылықтарымызды дамытудағы көркемөнердің маңызы. /Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, Қазмемқызпу. Алматы,  7 желтоқсан 2016 ж. ISBN 978-601-224-838-8
    • Мелдеханова А.Ө.  Калдыбаева Г.А., 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу мамандығына арналған оқу (пленэр) практикасының міндеттері мен ерекшеліктері: /ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Білім және ғылым –болашаққа бастар жол» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Сырдария» университеті. Шымкент, 2016 ж. ISBN 978-9965-898-73-0.
    • Табиғат аясында пленэрлік кескіндеме жазу жұмыстарына баулудың міндеттерімен ерекшеліктері: Калдыбаева Г.А. /«Ұлы дала бояулары» Халықаралық суретшілер симпозиумы, Қазмемқызпу. Алматы, 2016. ISBN 978-601-224-87-37-1
    •  Калдыбаева Г.А., Бекмырза А.Б. Бейнелеу өнеріндегі пейзаж жанры арқылы студенттерді шығармашылық жұмысқа баулудың әдістемелік бағыты : М./ХХ-ХІ ғасырдың басындағы өнертанудың  мәселелері, халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы Алматы, 5 сәуір 2016 ж. ISBN978-601-7283-27-8.
    • Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А.,  Кескіндеме өнерінде қазақ әйел бейнесінің ұлттық нақыштағы көркемдік ізденістер. /Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №5 (41). Астана, 2016 ж. Веб-сайт: www.nauka-zan.kz е-mail: nauka-zan@mail.ru
    •  Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А. Қaзақстан бейнелеу өнepіндeгі архитиптік образдар мен белгілердің бейнеленуі көрінісі. Астана: «Қазақстанның ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы, №8 2020. - 232-236 бб.
    • Жас ұрпаққа ұлттық рухани, мәдени құндылықтар негізінде тәлім-тәрбие беру:  /Ұлттық рухани құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық технологиялар. Республикалық ғылыми-тәжірибелік симпозиюмдық материал жинағы, І. Жансүгіров атындағы жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған, 5 сәуір 2018 ж. ISBN 978-601-216-442-8
    •  Жас ұрпаққа көркемдік білім мен тәрбие берудің педагогикалық маңызы: Калдыбаева Г.А. /ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы» Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 29 наурыз. ISBN9 78-601-224-864-7
    •  «Бейнелеу өнеріне оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен даму сатылары». Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығы.Абай атындағы ҚазҰПУ. Республикалық ғылыми-практикалық конференция.13.02.2017.189-204  бет. (0,3б.т).
    •  «Ұлттық құндылықтыарымызды дамытудағы көркемөнердің маңызы» Қазмемқызпу. 7.12.2016ж.
    •  Крыкбаева С.М., Калдыбаева Г.А., Дәстүрлі халық киімінің «Әлемді үлгісі» бейнесіндегі дүниетанымдық белгілері:  /Орталық-Азия Өнертану журналы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы, Алматы, №2 (2). ISSN 2414–4177
    •  Бейнелеу өнерін жаңаша көркемдік білім берудің педагогикалық теориялары: Калдыбаева Г.А. /Көрнекті ғалым К. Нұрпейісұлының 80 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында өтетін «Тұлға ғалым. Ұстаз». Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, ISBN978-601-224-634-6.
    • G-globol. 2017ж. Жас ұрпақтың рухани-эстетикалық және өнертану өрісінің дамуы».  Категория Ғылым және білім 11.02.2017
    • G-globol. «Мектеп оқушыларын  шығармашылық өнерге баулу арқылы эстетикалық таным-түсініктерін кеңейту». Категория Ғылым және білім 11.02.2017
    • G-globol. Маханова Г. «Основы закономерности  композиции и особенности» Категория Ғылым және білім 23.02.2017
    • G-globol. С.М. Крыкбаева. «Ұлттық құндылықтарымызды дамытудағы көркемөнердің маңызы». Категория Ғылым және білім 13.02.2017

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕР:

    • Жаңартылған білім беру жағдайында оқушыларды көркем эстетикалық пәндер бойынша Халықаралық түркі әлемі зерттеулер симпозиумы Vii. Uluslararasi Türk dünyasi araştirmalari sempozyumu сертификат. https://cloud.mail.ru/ 2020ж.
    • Камбарова Г.  «Табиғат аясында кескіндеме жазудағы қолданылатын әдістердің жүйесі» Турция .симпозиюм. 2020ж. Халықаралық түркіәлемі зерттеулер симпозиумы Vii. Uluslararasi. Türk dünyasi araştirmalari sempozyumu сертификат. https://cloud.mail.ru/
    • «Бояулар үні» атты ғылыми-семинар. Қазмемқызпу. (Қазақстан), 2017 жыл.
    • «Ұрпаққа аманат» атты Республикалық көрме «Керамика» номинациисы бойынша II дәрежелі Диплом, Алғыс хат.Талдықорған қ., ЖМУ. 9.12.2016 жыл.
    • «Ұлы Дала» бояулары халықаралық суретшілер симпозиумы «Кескіндеме» номинациясы бойынша I дәрежелі Диплом. Алматы, 2016 ж. Қазақстан Суретшілер Одағы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

    • 2020ж. «Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері мамандықтарының студенттеріне арналған терминдердің қысқаша сөздігі». Казгосженпу издательство протокол Казахский государственный женский педагогический университет. Методическое пособие (Казах-Русс-Англ) Дарменова Р.А.Маханова Г.М., Оспаналиева А.Е.
    • Шагирова Кунимай Абдипаизовна

     Лауазымы: Ғылым магистрі, аға оқытушы

    • Ақпарат

    Шагирова Кунимай Абдипаизовна

    Лауазымы: Ғылым магистрі, аға оқытушы

    +77774917563

    Шагирова Кунимай– Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты түлегі. 2004 жылы қазақтың ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2013 жылы Кәсіптік  білім» мамандығы бойынша білім беру магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1 МАЙ атындағы тігін өндірісінде бастаған

    • 1983-1998 жылдары «1 МАЙ» атындағы тігін өндірісінде мастер, технолог, 2000-2021 жылдары арылығында қазақтың ұлттық қыздар педагогикалық университетінің оқытушы, аға оқытушы қызметтерін атқарған.
    • Шагирова Кунимай 2016 жылы Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін ҚР Білім және ғылым министрінің алғысымен, 
    • 02.09.2014 ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  70 жылдығына. «Құрмет белгісі» медалімен,2014 жылы  Білім беру жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін Құрмет грамотасымен, 2021 жылы. Алғысыпен марапаталған. Қазақ  ұлттық қыздар педагогикалық университеті.
    • Дизайн саласындағы жетістікткері үшін. Диплом. Еуразиялық дизайнерлер одағының 2012жылдың  17 қазаны.
    • Оқу –өндірістік  тәжірибе кезінде мектеп өміріне белсене араласқан білімдіде біліеті студенттер тәрбиелегені үшін Алғыс хат.
    • Диплом жұмыстарының республикалық байқауы. ІІІ -орын.   Диплом.  Республикалық Әдістеме кеңесі. 05.02.2016жылдың 5 ақпаны.  Шымкент қаласы
    • 2015 г. Талдыкорган қ. Диплом. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Ұрпақты сақтау» республикалық көрмесінде киім дизайны бойынша номинация бойынша 1 орын.
    • 2019-2020гг. Оқу кезінде мектепті белсенді түрде оқитын оқушыларды оқытқаны үшін алғыс хат
    •  2012 года 17 октябрь Дизайн саласындағы жетістіктер үшін. Диплом. Еуразиялық Дизайнерлер одағы.

    БІЛІМІ

    • 1983г. Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтыМамандығы - тігін технологиясы. Біліктілігі – инженер –технолог(IB ID 328427);
    • 2004 ж КазЖенПУ мамандығы «Кәсіпптік оқыту» кәсіптік білім мұғалімі, қолданбалы және көркем -декоративті өндіріске маманданған(CU 0060628);
    • 2013 ж.  «Кәсіптік  білім» мамандығы бойынша білім беру магистрі (MSU-M0124809);

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ

    • 2012 жылдың 17 қазаннан  Еуразиялық Дизайнерлер Одағының мүшесі
    • 2014 жылдың 1 қазаннан Халық аралық мұғалимдер одағының мүшесі ( Куәлік)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ОҚУЛЫҚ, ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ, МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Тігін бұйымдарының технологиясы оқу құралы. 2019 ж. ISBN 978-601-346-026-0
    • Технология сабағында тігін бұйымдарын көркемдеп өңдеу технологиясының негізі G globol. 2017жылы.
    • Болашаққа  бағдар: рухани жанғыру G globol. 2017жылы.
    • Жаңаны біліп, танып, уйренуге талпыну заман талабы. Педагогика және өнер. 4(66) 2017. too_limara@mail.ru
    • Елді  жаңғырту үдерісінің басты үйлестірушісі  - жастар G globol 2017жылы.
    • Жаңашыл болу менің басты мақсатым.  NIS.  Әлем өзгеруімен бізде өзгереміз.  Астана -2016 ж.
    • Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
    • Prcedia-Sociai және мінез-құлық ғылымдары. SBSPRO23289       S1877042815022594. 10.1016/j.sbspro.2015.03.466 Baitukaeva A., Baitukaeva D.,Shagirova K.A.
    • Университет студенттерінің өзін-өзі оқыту туралы. WALIA jounal 31 S6 38-42 2015 Онлайн режимде қол жетімді. www.Waliaj.com ISSN 1026-3861 Жұмабаева Зайда. Құрманғазы  Жеделов. Шагирова Кунимай
    • Технология пәнінде жобалау әдісін пайдаланудың  тиімділігі.  Мектеп. Отбасы. Қоғам. Республикалық қоғамдық педагогикалық және отбасылық журнал. №6, 2014
    • Технология пәнін оқыту барысында жобалар әдісін пайдалану. Қазақстан Мектебі. № 2,   2012. Алматы.  ISBN 0206-3409
    • Технология  оқулық 7сынып  Алматы «Жазушы» баспасы 2012.  Оралбекова Т.Ш., Шагирова К.А. т.б.. ISBN 978-601-200-358-1
    • Технология. оқу құралы  ҚазМемҚызПУ.2012., Шагирова К.А. т.б.. ISBN 978-601-200-358-1
    • Оқушыларды тігін ісіне дайындаудағы технологиялық оқу жобасының ролі. Сымбат Дизайн және Технология академиясы  Ғылыми журнал «Дизайн және технология индустриясы» №4-2012. ISSN 2226-1753
    • Технология  оқулық. 5сынып  Алматы «Жазушы» баспасы 2011.  Оралбекова Т.Ш., Шагирова К.А.т.б.  ISBN 978-601-200-255-3
    • Технология  5 сынып    оқулық   Алматы «Жазушы» баспасы 2010.  Оралбекова Т.Ш., Шагирова К.А.    ISBN 978-601-200-256-0
    • Технология  6 сынып  оқулық Алматы «Жазушы» баспасы 2010ж  Оралбекова Т.Ш.,  Шагирова К.А.т.б.    ISBN 978-601-200-254-6
    • Технология  7 сынып    оқулықАлматы «Жазушы» баспасы 2010 Оралбекова Т.Ш.,  Шагирова К.А.    ISBN 978-601-200-252-2
    • Технология  5 сынып    оқулық (орыс кл.)Алматы «Жазушы» баспасы 2010ж  Оралбекова Т.Ш.,  Шагирова К.А.т.б.    ISBN 978-601-200-256-3
    • Технология  7 сынып    оқулық (орыс кл.)Алматы «Жазушы» баспасы 2010ж  Оралбекова Т.Ш., Шагирова К.А.т.б.    ISBN 978-601-200-260-7
    • Технология  «Жобалар әдісі» оқу құралы ЖШС «Полиграфия-сервис и К» 2010ж Дарменова Р.А. Шагирова К.А.т.б.   ISBN 978-601-224-182-2
    • Технология пәнінде интерактивті тақтаны қолдану арқылы оқушылардың ұлттық қолданбалы өнерге баулу. Абдикалыкова А. Жен ПУ. Хабаршы № 3 2010.
    • 050120-«Кәсіптік білім» мамандығы студенттеріне диплом жұмысын жазуға әдістемелік нұсқау.  Дарменова Р.А., Шагирова К.А.т.б. ЖШС «Полиграфия-сервис и К» 2009ж.    ISBN 978-601-224-056-6
    • Болашақ мұғалімдерге арналған материалдарды өңдеу технологиясы. Оқу -әдістемелік құрал.  ДарменоваР.А. Абдурахманова Ғ.А.  Шагирова К.А.  ЖШС «Полиграфия-сервис и К» 22.08.2009. ISBN 9965-755-248
    • Қолөнер сабағында жаңа технологияны қолдану арқылы шығармашылық қабілетті дамыту.  Қожабекова Г.И. Жен ПУ. Хабаршы. № 3.  2009.
    • Технология сабағында тігін бұйымдарын өңдеу арқылы шығармашылық жұмыстарын жетілдіру. «Сымбат» сән бизнесі Академиясы
    • Қазақ ұлттық ою-өрнек өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктері. Өмірбекова С.Т  магистр.  Жен ПУ. Хабаршы № 3. 2008. 
    • Қазақ ұлттық ою-өрнек өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктері. Еңбекке үйрету   -  республикалық ғылыми әдістемелік журнал.     №7-8. 2007
    • Көкейкесті мәселе. Қазақстан мектебі  № 9.  2006 жылы.ISBN 0206-3409
    • Қазіргі таңдағы еңбек пәнінің маңызы мен қажеттілігін қоғам талабына лайық ұйымдастыру.  Жен ПУ.  Хабаршы № 4.  2006

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Киізден киімдерді өңдеу арқылы жас ұрпақтың ұлттық мәдениетін қалыптастыру. Ұлы  дала  боялары   атты халықаралық суретшілер симпозиумы  2017 жылы
    • Киізден киім жасау технологиясын қолданып, жас ұрпақтың ұлттық мәдениетін қалыптастыру. Көркемөнер және графика факультетінің  40 жылдығына және Новосібір мемлекеттік педагогикалық университетінің 80 жылдығына арналған «Көркемөнер- педагогикалық білім - XXI ғасыр» атты бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция (халықаралық қатысуымен)Р.А .  Дарменова, К.А. Шагирова, 2015жылы.  ISBN 978-5-00023-875-2
    • Технология пәнінде жобалау әдісін пайдалану әдісінің тиімділігі . //Халықаралық конференция /ҚазМемҚызПУ 20 мамыр 2013 ISBN 978-601-224-436-6
    • Технология пәніндегіоқытудың жобалық технологиялары.Халықаралық конференция. Қаз ҰПУ. 2011ж. ISBN 978-601-232-583-6
    • Оқушылардың технология пәнінде ұлттық киімдерді даярлауда еңбекке қызығушылығын арттыру.  Студенттердің 64 ғылыми – практикалық конференциясы.   29-сәуір 2011ж. Жен ПУ. Алимжанова Б.
    • Мектеп оқушыларына технология сабағында бұйымдарды ұлттық нақышта әшекейлеу арқылы эститетикалық талғамын арттыру . Студенттердің 62 ғылыми – практикалық конференциясы. Толықбаева Б.   Жен ПУ.  21-22 ақпан 2009.
    • Қазақстандағы бейнелеу және графикалық дизайндағы мәдени символдық нышанын талдау.  Центр науковых публикаций  «ВЕЛЕС» «ІV    Осенни  наукови читания» халықаралық конференциясы (М.Киів  12 жовтня 2015 р)  С.М.Крыкбаева, Шагирова К.А. 082, ББК 94.3,  ISSN: 6827-2341
    • Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция.   15 ақпан 2008жылы . ISBN 9965-658-14-5
    • Технология сабағында киізден тігілген ұлттық киімдерді өңдеудің тәрбиелік маңызы.
    • Халықаралық ғылыми – практикалық конференция. 21-22 ақпан 2008. Жен ПУ.  ISBN 9965-658-14-5
    • Қазақтың ұлттық киімдерінің  және ою-өрнектердің тәрбиелік мәні. Студенттердің 60 ғылыми – практикалық конференциясы. Утелова Р. Жен ПУ. 11-22 мамыр 2007.
    • Ұлттық ою-өрнекті технология пәнінде оқушыларға үйретудің тәрбиелік мәні. «ХХ1 ғасырдағы
    • қазақ мектебі: даму болашағы» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция. .  Жен ПУ.  28-29 наурыз 2006. ISBN 9965-774-33-1
    • Отегенова Баян Нурахуновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Отегенова Баян Нурахуновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77473717690

    Отегенова Баян Нурахуновна - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 2000 жылдың тамызынан 2007 жыл аралығында Кәсіптік білім кафедрасының гобелен шебері, 2009 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі күнге дейін аталмыш кафедраның аға оқытушысы.

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №260, 2014 жылдың 2 қыркүйегі

    ІІ-Дәрежелі Диплом «Өнерлер тоғысы» атты халықаралық шығармашылық туындылар симпозиумында «Сәндік қолданбалы өнер саласындағы шығармашылық жұмыстар» номинациясы бойынша айрықша еңбектері үшін берілді. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы-2014 ж

    І дәрежелі Диплом «Ұлы дала бояулары» атты Халықаралық суретшілер сипозиумында «Кескіндеме» номинациясы бойынша марапатталды. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 26тамыз -02 қыркүйек 2016 ж

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесі мен белсенді қызметі үшін «Алғыс хатпен» марапатталды. 2017 жылғы 27 желтоқсан

    БІЛІМІ:

    • «Еңбек және қазақтың қолданбалы өнері» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1996-2000), мемлекеттік біліктілік комиссиясының 2000 жылғы 15 маусымдағы шешімі бойынша Еңбек және қазақтың қолданбалы өнері мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ 0134354)
    • Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2009 жылғы 18 маусымдағы шешімі бойынша (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2007-2009), МАГИСТР академиялық дәрежесі және Кәсіптік білім магистрі біліктілік берілді (Диплом ҒПЖ №0006280)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қазақ қолөнерінің тәрбиелік мәні: Б.Н.Отегенова / «Хабаршы» ғылыми журнал,   Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогика институты, Алматы. №3 (2) 2007 ж .
    • Тақыр кілем тоқу арқылы студенттердің шығармашылығын қалыптастыру: Б.Н.Отегенова/ «Хабаршы» Ғылыми журнал, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, Алматы. №3 2010 ж.
    • Болашақ «Технология» пәні оқытушыларын дайындаудың педагогикалық мәселелері: Р.А. Дарменова., Б.Н.Өтегенова /Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Ш.К.Беркімбаеваның 70 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстан қоғамын әлеуметтік-жаңғырту жағдайындағы білім мен педагогикалық ғылым» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы 2012 ж . ISBN 978-601-224-384-0
    • «Кілемге түсетін ою-өрнек әуендерінің орналасу ерекшеліктері»: Б.Н.Өтегенова /«Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени-интеллектуалдық мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы  20 мамыр 2013 ж. . ISBN 978-601-224-436-6
    • »Жеке тұлғаның қалыптасуындағы ұлттық қолөнердің тәрбиелік мәні: Досымбек Ғ.Қ., /«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ» тақырыбындағы студенттер, магистранттар, PhD докторанттар мен жас ғалымдардың 6 шы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы,  Алматы  «Қыздар университеті» баспасы, 12 сәуір 2016 ж. ISBN 978-601-224-746-6
    • «Қолданбалы өнердің тұрмыстық-әлеуметтік сипаттамасы»: Б.Н.Өтегенова /«Ұлы дала бояулары» Халықаралық суретшілер симпозиумының материалдары. Алматы «Қыздар университті» баспасы. 2016 ж.  ISBN 978-601-224-837-1
    • Professionalism Of the teacher  Of the Vocational Education As Condition Of improvement Of Quality and Training Of Students. Р.А.Дарменова, Ж.Б.Аширбекова, Б.Н.Отегенова, Л.Ш.Бакирова /International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR) Impact Factor:/ 3. 023, 17-20, сәуір 2017 жыл ISSN 2277-8616
    • Сәндік-қолданбалы өнер. оқу құралы. Р.А.Дарменова, Б.Н.Отегенова, М.Е.Тұрғымбай/ «Қыздар унивеситеті» баспасы, ISBN 978-601-224-903-3, 2017ж.
    • Ұлттық озық дәстүрлер жаңғырудың маңызды алғышарттары: Б.Н.Отегенова / Педагогика және өнер. Журнал 4 (66). 2017 ж
    • Ковраткачество на занятиях-декоративно-прикладного искусства: Маханова Г.М., Аскарова Ж.А., Отегенова Б.Н /Халықаралық ғылыми – практикалық конференция. 22-30 мамыр 2018 ж . Прага қ.  ISBN 978-966-8736-05-6
    • Абдурахманова Галя Алимгазиновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Абдурахманова Галя Алимгазиновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77013764575

    Галя Абдурахманова, Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының 1986 жылғы  түлегі бакалавриатын тәмамдаған. 2008 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика  институты 050510-Мемлекеттік және жергілікті басқару, экономист – менеджер мамандығын тәмамдаған.

    Еңбек жолын 1986-1988 жылдары аралығында Қостанай облысы Амангельді ауданы Тасты ауылындағы орта мектепте сызу, енбек, сурет мұғалімі, 1988-1990жылы Арқалық қаласындағы №21 бала бақшада тәрбиеші,  1990-1994 жылдары Түркмен Республикасында Ташауз қаласында №3 мектепте сурет мұғалімі қызметін атқарған, 1994-1995жылы УВД Алматинской облысы, Учереждения ЛА №155/8 оператор, 1995-2004жылы Алматы қаласындағы №63 мектепте сурет, сызу панінің мұғалімі, 2004 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық унивеситетінде Кәсіптік білім кафедрасында педагогикалық еңбегін жалғастыруда.

    Галя Абдурахманова білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. ҚазҰҚПУ дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалімен марапатталды. 2014жылы, Еліміздің жоғары білім беру жүйесінің дамуына қосқан зор үлесі және жоғары білікті мамандар дайындаудағы ерен еңбегі үшін А.Байтұрсынов атындағы қола медальмен марапатталды 2019жылы. Ол халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар саны: 58.

    БІЛІМІ:

    • 2011-2013жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 6М012000-Кәсіптік оқыту білім магистр дәрежесін алды, 2013 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 6М012000-Кәсіптік білім беру магистр мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысу бейіні пәндерінің циклын меңгерді.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Еуразиялық дизайнерлер одағы мүшесі 2012 жылдан,  №138.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    •  Ұйымдастыру мәдениеті және көшбасшылық
    •  Студенттердің икемділігі мен қызығушылығын ескере отырып, олармен жеке жұмыс жасау.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Ұлттық қолөнер арқылы болашақ мұғалімдердің этномәдениетін қалыптастыру
    • Оқушылардың мәдени дағдыларын қазақ халқының ежелгі қолөнерімен ұштастыру 

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Дайындау  технологиясын  пайдалана отырып,  жас ұрпақтың  ұлттық  мәдениетін  қалыптастыру киізден жасалған киім.  Жыл журналы 31 (S7): 1-3, 2015 Интернетте бойынша қол жетімді www.Waliaj.com ISSN 1026-3861 © 2015ВАЛИЯ
    • Бүгінгі мектеп түлегі – ертеңгі елдің тірегі: /«Кәсіби бағдар жұмысы» Қостанай таңы газетіне жарияланды 27 мамыр 2016ж
    • Қазақ халқының қолөнерінің өткендегісі мен бүгінгі даму жағдай, және өзіне тән ерекшеліктері: /«Ұлы дала бояулары» халықаралық суретшілер симпозиумы. 62-64 бб. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 27 тамыз - 2 қыркүйек 2016ж.ISBN 978-601-224-837-1
    • Ұлттық ою-өрнек түрлері және олардың мән мағынасы:« Ұлы дала бояулары» халықаралық суретшілер симпозиумы. 91-93 бб.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016ж.ISBN 978-601-224-837-1
    • Жастарға кәсіби құзыретті маман болып қалыптасуына бағдар беру. Педагогика және өнер журналына жарияланды 2017
    • Ұлттық қолданбалы қолөнерді технология сабағында қолдана білу. g.globyl мақалалары  07.02.2017
    • Эстетикалық көзқарасты тәрбиелеудің негізгі құралы- ұлттық қолөнер. g.globyl мақалалары 07.02.2017
    • Кәсіби білікті маманның қалыптасуына жастардың бағдары: "Педагогика және өнер журналында" 2017 ж.жарияланған.
    • Қазақстан жоғары оқу орнындағы кәсіби орыс тілі /Еуропа ғылымдары Прага қ. 4 бөлім, 24 (2018ж) 19-21бб.  Нөмірі 3162-2364
    • Білім беру жүйесінде болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің маңызы Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал ISSN 2073-333X  №2/2, 2020ж. 246-250 бет
    • Өнертану Ғалымдардың еуразиялық одағы(есу) Мәскеу қ., Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Ресей Ай сайынғы ғылыми журнал, № 2 (71) / 2020ж. 2 бөлім
    • Заманауи дәстүрлі көркем ши өнерінің трансформациялануы Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал, ISSN 2073-333X,  №8 2020, 236-239бет
    • Қазіргі Қазақстанның сюрреалист-суретшілерінің шығармашылығындағы архетиптер мен бейнелердің мазмұны. Австрия Адам құқықтары мен әлеуметтік ғылымдар журналы 11-12. 2020 қараша-желтоқсан ISSN 2310-5593 Австрия, Вена

    КОНФЕРЕНЦИЯДА ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Студенттердің еңбекке деген қызығушылығын қалыптастырудың ғылыми негіздері (Қазақ ұлттық киімінің негізінде) Мальта, 2014ж ақпан. Дүние жүзілік конференция. (Италия) авторлық  бірлестік
    • Этнопедагогика – ұлттық мәдениеттің бір бөлігі Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика, психология, этнопсихологияның өзекті мәселелері. -416б. Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы  Абай атындағы қазҰПУ,  (16 қаңтарда 2015ж).
    • Болашақ мұғалімдерде этнопедагогикалық мәдениетті қалыптастыру Білім берудегі педагогикалық кәсібилік. Ғылыми еңбектер жинағы НГПУ-нің 80 жылдығына арналған ХІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция  Новосибирск қ. (18-19 ақпан 2015ж)  ІІІ бөлім.
    • Ұлттық ою-өрнек арқылы болашақ ұрпаққа  білім беру «100 нақты қадам-Қазақстанның білім және ғылым жүйесін нығайтудың жаңа кезеңі» конференция журналы. 22.12.2015ж.  Сырдария университеті.
    • Болашақ мамандардың шығармашылық қабілетін қалыптастыруда жаңа технологияны қолданудың ерекшеліктері 120-124бб. «Кәсіби-педагогикалық білім беруде жобалау инновациясының ғылыми негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы  Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Арқалық қ. 14.04.2016ж  ISВN 978-601-7556-88-4
    • Жаңа технологияны қолдану арқылы студенттердің көркем шығармашылық қабілетін қалыптастырудың қазіргі жағдайы: /«Қазақстан Республикасының педагогикалық білімін жүйелі жаңғырту: мәселелері, шашу жолдары» атты Халық. ғылыми- тәжірибелік конференция жинағы. Абай ат. ҚазҰПУ459-461бб. Алматы   14.04.2016ж  ISBN 978-601-298-351-7
    • Дәстүрлі қолөнер негізінде білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіру:  /«Материали за ХІІ- международна научна практична конференция бъдещето въпроси от света на наукатапедагогически  науки том 5.78-82бб. София «бял град-бг» оод. 17- 25 декабря 2016  ISBN 978-966-8736-05-6  
    • Қазақстандағы қолөнер және  оның бала тәрбиесіндегі маңыздылығы «Жастар жəне ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 70-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тəжірибелік конференциясы Алматы  12 сəуір, 2017 жыл
    • Қазақстандағы көптілділік туралы: "Ғылым және өркениет - 2017" ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 18-22рр. 30 қараша-07 желтоқсан 2017 ж. Шеффилд  ISBN 978-966-8736-05-6
    • Кулинария пән сабақтарда: XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары "ғылымның заманауи жетістіктері-2018" қ.Прага 56-60бб 22-30 қантар 2018ж 
    • ISBN 978-966-8736-05-6
    • Қазақ қолөнерінің манызы мен тәрбиелік мәні: /Жастар және ғылым:Бүгіні мен болашағы»атты  71-Республикалық студенттер  магистранттар  доктаранттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми марафоны 587-589бб. ISBN 978-224-920-0 12 сәуір 2018ж.   
    • Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі: /ХLII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, М.Тынышбаев ҚазККА 59-62бб. ISBN978-601-325-029-818 сәуір 2018ж
    • Жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына студенттердің тілдерін меңгере отырып: / XIV материалдар "Жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы студенттердің тілдерін зерттей отырып" Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ол жариялады "ақ ГРАД-БГ" ООД Болгария қаласы София қаласы ауданы "Триадиц" булл "Витоша" №4 эт.524-528бб. ISBN 978-966-8736-05-6  София 15-22 сәуір 2018ж.
    • Этно-көркем білім беру және оқушыларды тәрбиелеу /Қазіргі қоғамдағы білім берудің әлеуметтік-экономикалық аспектілері "III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция  материалдары" Vol.2, 20 желтоқсан, 2018, Warsaw, Poland
    • Киімде күн энергиясын пайдалану XV халықаралық ғылыми конференциясы Ғасырдың  ғылыми ақпараттық ойы – 2019, 07-15 наурыз 2019, көлемі 6 ISBN 978-966-8736-05-6  Педагогикалық ғылым, әлеуметтану өнер кәсібі ғылым  3 зерттеу 2019.
    • Ұлы дала кестелері Көшбасшылық және менеджмент: теория мен практиканың қазіргі даму тенденциялары  Халықаралық ғылыми мақалалар жинағы Абай ат.ҚазҰПУ Алматы 223-225бб.  14 мамыр 2019   ISBN 978-601-298-760-7 
    • Білім беру бағдарлама мазмұнын жаңарту заман талабы  «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция.4-7бет, Ақтөбе-2020 ӘОЖ 37.0 (063) ББК 74.00 Ж26 ISBN 978-601-7818-36-4
    • Ұлттық музыка мен бейнелеу өнерінің мазмұнды  көркемдік тілі мен ерекшелігін қалыптастырған  тұлғалар  ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Инновациялық Еуразия университетінің 30 жылдығына арналған «Өнер  және дизайндегі  жаңашылдық  халықаралық ғылыми-практикалық конференция» атты VХалықаралық ғылыми-практикалық конференция  Павлодар қ. 2021 жылғы 11-12 ақпан
    • Токкулиева Улбала Косибаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Токкулиева Улбала Косибаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078615314

    Тоққұлиева Ұлбала – 1990 жылы Абай атындағы қазақ мемлекеттік университетінің бакалавриатын тәмамдаған. «Сызу және сурет» мамандығын бітірген. 2015 ж. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің «өнертану ғылымдарының» магистрлік дәрежесін алды.

    • Еңбек жолын: 1990 ж. Жамбыл атындағы техникалық университетінде оқытушы.
    • 1998-2003 жж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінде оқытушы.
    • 2003 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің аға оқытушы.
    • 2004-2007 жж. Экономикалық білім және сервис факультетінің тәрбие ісі бойынша декан орынбасары.
    • 2007-2011 жж. Тарих-экономикалық факультеттің оқу ісі жөніндегі декан    орынбасары.
    • 2011-2018 жж. жылдан бастап тәрбие жұмысын ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің басшысы.
    • 2017-2018 жж. Қоғамдық жұмысын ұйымдастыру бөлімінің менеджері.
    • 2018 жылдан бастап Кәсіптік білім кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс жасаймын.

    БІЛІМІ:

    • 1985-1990 жж. Абай атындағы қазақ мемлекеттік университетінің «Сызу және сурет» мамандығын бітірген.
    • 2013-2015 жж. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің «өнертану ғылымдарының» магистрін бітірген

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • - Графикалық техника  және  жобалау;
    • - Инженерлік графика және жобалау;
    • - Композиция;
    • - Компьютерлік графика;
    • - Костюм композициясы;
    • - Өндірістік (педагогикалық) практика;
    • - Костюм композициясы
    • - Костюм композициясы
    • - Графика және жобалауды оқыту әдістемесі;
    • - Костюм композициясы және графика;
    • - Киімді жобалау және модельдеу;

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Заманауи этнопедагогика; тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
    • «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
    • Бакирова Ляйля Шораевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Бакирова Ляйля Шораевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77022765005

    Ляйля Бакирова – 1995 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының «Математика-физика» мамандығын,  2004 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының «Кәсіптік оқыту және еңбек» мамандығын тәмамдаған. 2013 жылы Қазақ  Мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Кәсіптік білім магистр дәрежесін алды.

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2001 жылдан бастап жұмыс жасайды, 2005 жылдан 2009 жыл аралығында Кәсіптік оқыту және еңбек кафедрасының оқытушысы, 2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін Кәсіптік білім кафедрасының аға оқытушысы.

    2009-2010 оқу жылының қорытындысы бойынша университеттің Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры ұсынған «Құрмет грамотасы» марапатталды.

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына «Медальмен»  марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Кәсіптік білім магистрі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті;
    • Кәсіптік білім, магистрі, Қазақ  Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті;
    • Кәсіптік оқыту және еңбек, мамандығы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты;
    • Математика-физика, мамандығы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жаңарған қоғам талаптарына сәйкес келетін, сауатты, шығармашылықпен ойлана алатын маман қалыптастыру
    • Инновациялық білім беруді дамыту
    • Ғылыми-зерттеу әрекетімен кіріктірілу
    • Әлеуметтік және экономикалық сала талаптарымен тығыз байланыста болу
    • Ақпараттық және білім беру технологиясын жетілдіру, педагогикалық техника, өзін-өзі басқаруды игеру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Бейнелеу өнеріндегі сюрреализм бағытының алғышарттары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктері Еуразиялық ғалымдар одағы (ESU) Ай сайынғы ғылыми журнал № 10 (79) / 2020. ISSN 2411-6467. DOI: 10.31618 / ESU.2413-9335.2020.4.79
    • Маханова Г.М., Бакирова Л.Ш., Муратбай А.Ж. Күннен қуат алатын материалдарды қолдана отырып киім тігу. Журнал мұрағаты. «Еуропалық ғылым» ғылыми журналы «Еуропалық ғылым» ғылыми органы. 19 ақпан 2019 жыл. 1 (43) 2019 ISSN PRINT 2410-2865, ISSN ONLINE 2541-786X
    • Маханова ГМ., Бакирова ЛШ., Абдурахманова ГА. «Сыныпта тамақ дайындау пәні» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Прага, 22-30 қаңтар, 2018 ж. ISBN 978-966-8736-05-6
    • Бакирова Л.Ш. Тоқу өнер мен қолөнердің бір түрі ретінде. «3 (45)» 2018 конференциялар жинағы «Халықаралық ғылыми шолу».  ISBN 978-1-948507-06-6
    • Бакирова Л.Ш. Қолданбалы қолөнер сабақтарында оқушылардың іскерлігін қалыптастыру жолдары: /Сәуір 2018 жыл Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
    • Бакирова Л.Ш., Дарменова Р.А. Ұрпақ тәрбиесін  халықтық құндылықтар негізінде жетілдіру. Мақала, Абай ат. ҚазҰПУ  «Хабаршы» журналы, Алматы, 2017 жыл, 0,18, ISSN 1728-5496
    • Бакирова Л.Ш. Қазақтың ою-өрнек элементтерін, қол кестесін қолдана отырып қыздарға арналған жиынтық топтамасын әзірлеу. Cәуір 2017 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
    • Крыкбаева С.М., Рахметова Н.Б., Жеделов Қ.О., Бакирова Л.Ш. Қазақстандағы заманауи дизайн өнеріндегі түсті шешімдердің эстетикалық және көркемдік ерекшеліктері. Махала. Түс ауқымы Қазақстан Республикасының заманауи дизайнындағы қиялды эстетикалық ерекшеліктері. Global Media журналы. 2017, 14:28. Скопус. 2017 жылы өмір сүрген, Global Media Journal, ISSN 1550-7521
    • Бакирова Л.Ш. Қазақстанның жаңғыруы бойынша ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік. Мақала. «Педагогика және өнер» журналы. 06.2017  
    • Бакирова Л.Ш. Қолөнер сабақтарын жаңа технология негізінде оқыту. Мақала. G-Globall. 20.02.2017 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Қолөнер сабақтарында жаңа технологиясын қолданудың тиімділігі. Мақала. G-Globall Мамыр, 2017 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Бейнелеу өнерінің көркем бейнесіндегі символдың рөлі. Магала, ғылым және өмір. Ресей 2017 ж. ISSN  2414-4487
    • Бакирова Л.Ш. Ұлттық қолөнерді оқу үрдісінде пайдаланудың педагогикалық негіздері. Словакия Республикасы, Eurasian Academy. 12.2017 ж. 0,31 б.т. ISBN 978-80-972920-0-3
    • Бакирова Л.Ш. «Сәндік-әшекей бұйымдардың сакральды мәні» Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 3 (38) 2016. ISSN 2073-333Х
    • Маханова ГМ., Бакирова ЛШ. «Киімнің шығу тарихы» XVII Халқаралық Ғылыми мақала конференциясы. Қазіргі әлемдегі нақты ғылыми зерттеулер: XVII Халықаралық ғылыми конференция. Переяслав Хмельницкий. Украина 26-27 қыркүйек.  2016. УДК 001.891 (100) «20» ББК 72.4 А43
    • Баккирова Л.Ш. «Халық қолөнер мұраларының ұрпаққа бере тәлім-тәрбиесі». «Ұлы дала бояулары» халықаралық суретшілер симпозиумы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 2016 жыл. ISBN978-601-224-87-37-1 60-62 бб.
    • Иманкулова Л.Б., Абдурахманова Г.А., Бакирова Л.Ш. Дәстүрлі қолөнер негізінде білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіру:  «Материали за ХІІ- международна научна практична конференция бъдещето въпроси от света на наукатапедагогически  науки том 5,78-82бб. София «бял град-бг» оод. 17- 25 декабря 2016  ISBN 978-966-8736-05-6
    • Бакирова Л.Ш. Көркем-эстетикалық білім мазмұнын  рухани мәдениет құндылықтармен гуманизациялау проблемалары. «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан - 2050» стратегиясының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалы. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған, 23-24 қазан, 2015 жыл. 129-132 беттер. ISBN 978-601-216-340-7
    • Бакирова Л.Ш. Кәсіптік білім беру жүйесінде сыни ойлауды дамытудың технологиясы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық  университеті «Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика, психология, этнопсихологияның өзекті мәселелері» тақырыбындағы, Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 16 қаңтар, 2015 жыл.
    • Бакирова Л.Ш. Қолөнер сабақтарын жаңа технология негізінде оқыту. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалы. Көрнекті ғалым К.Нұрпейісұлының 80 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында өткен конференция 13 наурыз 2015. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. ISBN 978-601-224-634-6
    • Рахметова Н.Б., Қамақ Ә.О., Бакирова Л.Ш. Шынайы кәсіпке жол. «Білімді ел» Республиканская образовательная общественно-политическая газет. №10 (23), 26 мая 2015 г.
    • Дарменова Р.А., Аширбекова Ю.Б., Өтегенова Б.Н., Бакирова Л.Ш. Жарияланғандығы туралы куәлік. Авторлар ұсынған «Кәсіби білім беру мұғалімінің кәсібилігі - біліктілікті арттыру мен студенттерді даярлаудың шарты ретінде» деп аталатын бұл мақала IJSTR 4 томында - 04 шығарылымы, 2015 ж. Сәуір, 2015 жылғы шығарылым - ISSN 2277-8616. (Халықаралық ғылыми -техникалық зерттеулер журналы). 15 сәуір, 2015 ж. Импофактор. ISSN 2277-8616
    • Бакирова Л. Құрылыс персоналын өмірлік жағдайға сәйкес жұмыс киімімен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы. Сертификат. Бұл «Ғылым және қоғам» 7 -ші халықаралық ғылыми -практикалық конференцияға қатысқанымыздың дәлелі. RSCI 2015 жылы 23-30 наурызда Лондонда SCIEURO өткізеді.
    • Бакировв Л.Ш. Дәстүрлі сәндік қолөнерді еңбекке баулу үрдісінде пайдаланудың өзекті проблемалары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалы.  Ұлы Дала және Еуразиялық құндылықтар: көркем білім мен эстетикалық тәрбие. Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық Университеті, Астана, 5-7 қараша, 2015 жыл. 393-398 беттер. ISBN 978-601-248-709-1
    • Бакирова Л.Ш. Болашақ мамандарға кәсіби білім берудің интеграциялық  мүмкіндіктері мен иновациялық технологиясы. Түрік әлемі. ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері сипозиумы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Нийде университеті,  М.Ақмулла атындағы Башқұрт Мемлекеттік педагогикалық универститеті. Қазақстан/Алматы 20-22 мамыр, 2015 жыл. Симпозиум 2015.  ISBN 978-601-224-649-0
    • Құдайқұлов М., Тымболова А., Бәкірова Л., Мауленова Р. Бәсекеге қабілетті болуды үйре. Оқу-әдістемелік құрал, , 3,75 (60 бет), Желтоқсан, 2015
    • Бакирова Л.Ш. Ұлы суретші Ә.Қастеев шығармашылығының ұлттық сипаты. Ә.Қастеевтің туылғанына 110 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы. 21 қараша 2014 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Тоқыма өнерінің студенттерге берер тәрбиелік мәні. «Мектеп. Отбасы. Қоғам» Республикалық қоғамдық-педагогикалық және отбасылық журнал Алматы, №6, 2014 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Технологияны оқытудың заманауи әдістері. ІХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Наука и студья» журналы. Польша 2013 жыл ISBN 978-966-8736-0506
    • Бакирова Л.Ш. Технология сабақтарында қолөнердің алатын орны. Халықаралық конференция материалы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 2013 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Қолданбалы қолөнердің технология пәніндегі мазмұны. Халықаралық конференция материалы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 2013 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Ши тоқудың технологиясы. Халықаралық конференция материалы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 2013 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Қолөнер арқылы кәсіби білім беру. «Исаев оқулары» атты ғылыми мақалалар жинағында. 13 сәуір, 2013 жыл
    • Бакирова Л.Ш. Қолөнерді оқытудың жаңа технологиялық әдістері. «Образования и наука без границ» конференция. Польша 2013 жыл ISBN 978-966-8736-0506
    • Иманкулова Ляйля Болаткуловна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Иманкулова Ляйля Болаткуловна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77014038435

    Ляйля Иманкулова – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2005 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  Педагогика және бастауыш оқыту әдістемесімамандығы бойынша «Бастауыш сынып мұғалімі» біліктілігі берілді (№ЖБ- 0075815 Үздік  диплом). 2008 ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 6N0120- «Кәсіптік оқыту» мамандығының магистратурасын, 2020 жылы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 6D012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығының PhD докторантурасын тәмамдады.

    Еңбек жолын 2005 - 2006 жж Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында тәрбиеші, 2006 жҚазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында іс – қағаз жүргізуші, 2006-2008 ж.ж. магистратураның күндізгі бөлімінде оқыған. 2008-2017 ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты Кәсіптік білім кафедрасында аға оқытушы. 2017-2020 жж М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 6D012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығының PhD докторантура. 2020 ж қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Кәсіптік білім кафедрасында аға оқытушы.

    Ляйля Болаткуловна білім беру саласында ғылыми зерттеулер мен шығармашылық ізденісте үздіксіз еңбектеніп келе жатқан жас ғалым. Ол Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен симпозиумдар және ғылыми журналдардағы өзекті мақалалары мен ең үздік ғылыми жұмыстары үшін БжҒМ-нің дипломы мен, «Үздік жас ғалым – 2021» байқауының жеңімпазы үшін диплом, төс белгілермен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Кәсіптік оқыту магистрі, Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).
    • PhD докторантура М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Еуразиялық Дизайнерлер Одағының мүшесі, (Қазақстан). 2012 жыл
    • 7M01402-«Кәсіптік оқыту» мамандығының БББ жетекшісі/құрастырушы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарының зерттеушілік функциясын қалыпсатыру
    • Сәндік қолданбалы өнер
    • АРТ-менеджмент және өндірістік өнер саласының өзекті мәселелері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «12 жылдық білім беру жүйесі негізінде болашақ көркемөнер мамандарының кәсіби құзыреттілігін арттыру» 2015 ж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ұлттық бұйымдарды жобалауда компьютерлік бағдарламаларды пайдалану мүмкіндіктері ІІ Международное книжное издание стран Содружества Независимых  Государств «Лучший молодой ученый-2021» г. Нур-Султан, Казахстан, 20-21 апреля 2021 г 55-59 УДК 001 ББК 70/79 Ж 33 ISBN 978-601-332-991-8
    • Крыкбаева с.м., Иманкулова Л.Б., Жолдасбекова С.А Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Куәлік № 13485 2020 жылғы «25» қараша
    • Иманкулова Л.Б., Рахметова Н.Б., Тастанбек Д.МБолашақ педагогтардың зерттеушілік функциясын қалыптастырудың тұжырымдамалық негізі Қазақ тарихы №6 (183), маусым  2020 жыл 74-76 бет
    • G.Karatayev, L.Imankulova, F.Babakhanov,G.Makhmudov, S.Zholdasbekova «Case technology in the process of management of student's scientific-research activity»  ournal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. Canada 298-306https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3/82-abstract/jiddt/4021-abstract-case-technology-in-the-process-of-management-of-student-s-scientific-research-activity
    • Иманкулова Л.Б., Жолдасбекова С.А., Тастанбек Д.М Болашақ мамандардың ғылыми зерттеушілік функциясы арқылы жобалаушылық даярлығын жетілдіруАбай атындағы ҚҰПУ Хабаршы. – №4(64), 2019 ж.Алматы. 236-241
    • L.Imankulova, S.Zholdasbekova  Use of computer technologies in scientific research work of future teachers professional training Akdenizüniversitesigüzelsanatlarenstitüsüuluslararasilisansüstüeğitimisanatvetasarimsempozyumu 11/12 nisan 2019 Р 161-173
    • Иманкулова Л.Б, Жолдасбекова С.А., Кабылбекова З.Б Дидактические условия формирования научно-исследовательских способностей учащихся на уроках художественного труда Международный научно-популярный журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – наука и жизнь казахстана» № 1 (73) 2019 С 170-174
    • L.Imankulova,Оmer Zaimogly, Saule  Zholdasbekova Gelenekselsanat Еğitiminde Eğitim Kalitesini Аrttırmaуа Yönelik Uygulama Çalışmaları: Kazakistan Örneği Applicationstudies to Improve the Quality of Education in Traditional Art Education: Kazakhstan CaseYüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum, Sergi, Konser, Çalıştay etkinliğine. 08-09 Ekim/Octover 2018 – Kostamonu 245-252
    • Saule  Zholdasbekova, Оmer Zaimogly, L.Imankulova, Dina MadiyevaScientific and methodological support of experimental work on the formation of the research functions of future teachers//V International conference of industrial technologies and engineering. ICITE. 2018. -Shimkent. 210-216.
    • Жолдасбекова С.А. Үздіксіз кәсіби педагогикалық білім беруде студенттердің зерттеушілік функциясын арттыру  мүмкіндіктері «Үздіксіз педагогикалық білім беру мәселелері: дәстүр және инновациялар» Еуразиялық педагогикалық университеттер қауымдастығының халықаралық форумының бағдарламасы 4 қазан 2018ж Алматы 80-83б
    • Омер Займоглы, Иманкулова Л.Б Bilimsel araştirma faaliyeti için geleceğe yönelik öğretmen eğitimi V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы  Қазмемқызпу. Алматы. 2018. С 605-610
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б, Бектай А.К «Кәсіби білім беру жүйесіндегі ғылыми зерттеу негіздері» (Программа для ЭВМ-электронное учебное пособие)
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б., Каратаев Г.С., Мокроусова А.Е.«Факторы, влияющие на формирование научно-исследовательских способностей учащихся «Гуманитариум» №3 (8), ISSN 2500-1337 2018 С 15-21
    • Жолдасбекова С.А., Сейдина М.З., Мокроусова А.Е «Научно-исследовательские способности учащихся, как категориальное понятие и фактор  личностного развития»Вестник КазНПУ им.Абая . – 2018.- №2 (58) серия «Педагогические науки» ISSN  1728-5496. Алматы.2018. С 34-42
    • Иманкулова Л.Б., Жолдасбекова С.А «Кәсіби білім беру жүйесінде болашақ мамандардың ғылыми-зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру жолдары»«Әуезов оқулары – 16: «Төртінші өнеркәсіптік революция: Қазақстанның ғылым,білім және мәдениет саласындағы жаңғырудың мүмкіндіктері»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Шымкент, 2018. 30-33 б.
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б «Болашақ кәсіптік оқыту педагогының ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыру мүмкіндіктері»Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. №2(123)/2018ISSN 2616-68. Астана,2018. 78-83б.
    • Saule Zholdasbekovaa, RikhsibayMamedova, Zhanat Nurzhanbayevaa, DaniyarBazarbayevb, GalymzhanKaratayeva, Abdimazhit Saipov, L.Imankulova «The level indicators of the professional readiness of future teachers to dual training»Man In India, 97 (21) : 705-714© Serials Publications Scopus.
    • Маханова Г.М, Иманкулова Л.Б, Бакирова Л.Ш «Knittingasakindofartsandcrafts / Вязание как разновидность декоративно-прикладного искусства.XLIII international scientific and practical conference «international scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (boston. usa. 2018). Р 99-101
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б «Формирование научно-исследовательской компетентности будущих педагогов профессионального обучения»» Инновационные подходы в развитии науки и образования Bratislava 2017(Словакия). С 133-139
    • Saule  Zholdasbekova, Zhanat Nurzhanbayeva, Оmer Zaimogly Formation of research competence of future teachers in conditions of dual trainingIV International conference of industrial technologies and engineering. October 26-27. 2017 ICITE M.Auezov South Kazakhstan State University Shimkent. Kazakhstan. P.339-342
    • Крыкбаева С.,БакироваЛ.Ш.  КипшаковС.А. «ЖОО болашақ дизайнер мамандарына кәсіби білім берудің мазмұны» Dmitriyavorinitskii. internationaleuropeancongressonsocialsciencesKiev – Ukraіnе. 2017 С 14-23
    • Krykbayeva S, Rakhmetova N,Zhedelov K, L.Imankulova, Serikbai B, Kaldybaev G, Bakirova L Color Scope Imaginatve-Aesthetc Features in Modern Design of the Republic of Kazakhstan
    • Аскарова Ж.А «Кәсіби білім беру жүйесіндегі ғылыми зерттеу негіздері» «Қыздар университеті» баспасыАлматы. 2017. -144 бет Оқу құралы50 дана
    • Иманкулова Л.Б «Қолданбалы қолөнер сабақтарын өзіндік жұмыстар арқылы ұйымдастыру жолдары» Педагогика және өнер №4 (66) Алматы. 2017. С. 37-43

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕР:

    • «Құрақ өнерінің рухани – мәдени құндылықтары», Республикалық әдістемелік дөңгелек үстел (online). Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. 17 ақпан 2021 жыл.
    • Аскарова Ж.А., Сураншиева М., Иманкулова Л.Б «Нравственно-духовные ценности личности  как важнейшая составная часть образования» Материалы XVІІ международной научно – практической конференции Прага, Чешская республика.2017. С 87-91
    • Жолдасбекова С.А.«Кәсіби білім беру жүйесінде болашақ педагогтарды ғылыми –зерттеу жұмыстарына баулу үдерісі» «Рухани жаңғыру: ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе» Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары ІІ-том. Шымкент.2017. 431-437
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б«Педагогические основы формирования исследовательской функции будущих педагогов профессионального обучения в вузе» Актуальные проблемы технологического образования:школа, колледж,ВУЗ. Материалы VМеджународной заочной научно-практической конференции Мозырь. 2017. 43-44
    • Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б«Кәсіби білім беру жүйесінде болашақ педагогтарды ғылыми –зерттеу жұмыстарына баулу үдерісі» «Рухани жаңғыру: ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе» Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары ІІ-том.
    • Иманкулова Л.Б., Рахметова Н.Б., Тастанбек Д.М Болашақ мамандардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттіліктерін өзіндік жұмыс арқылы қалыптастыру мүмкіндіктері «Заманауи өнер мен білім беру, ұлттық және ғаламдық педагогикалық білім беру контекстінде: мәселелері, тенденциялары мен келешегі» атты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90- жылдығына арналған Халықаралық ғылыми практикалық конференция Алматы. 2018. С 255-258
    • Иманкулова Л.Б, Жолдасбекова С.А «Методы формирования научно-исследовательских функций будущих специалистов на основе информационно-компьютерных технологий» Образование, наука и технологии: проблемы и перспективы Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне 26 марта 2020 г. 58-60 стр г. Стерлитамак, Российская Федерация г.Актобе, Республика Казахстан
    • Өмірзақ Айнұр

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Өмірзақ Айнұр

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77758998297

    Өмірзақ  Айнұр – Т,Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының түлегі. 2005. Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының Суретші – монименталист біліктілігі берілді. 2010-2014 жылдары  Л.Н Гумилов атындағы Еуразия  ұлттық университетінде оқытушы лауазымын атқарған.

    2015 жылдан   Қазақ  мемілекеттік  Қыздар педагогика институтында аға оқытушысы лауазымын атқарады.

    2004 жылдан Республикалық және халықаралық көрмелерге қатысып келеді. Шығармашылық жұмыстары Қазақстан, Германия, Франция, Туркия, Ресеи т.б. елдердің жеке коллекциясында, сондай-ақ  ҚР Президент әкімшілігінің ғимаратында сақтаулы.

    БІЛІМІ:

    • Суретші – монименталист біліктілігі, Қазақ Ұлттық Өнер академиясы (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, (Қазақстан).2013 жыл.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Крыкбаева С.М., Өмірзақ А.Р. Ұлттық ою-өрнектер мен бояу түстерінің дәстүрлі киім композициясындағы мәні.Алматы: ҚазБСҚА Хабаршысы №4 (58) 2015. 53-60 бб.

    КӨРМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ШЕБЕРЛІК СЫНЫПТАР:

    • 2003 ж. ``Шабыт`` V халықаралық шығармашыл жастар фестивалі. Астана қ.
    • 2003 ж. ``Атамекен `` әулет көрмесі ``Окан -Интерконтиненталь``. Астана қ.
    • 2003 ж. ``Дала үні`` әулет көрмесі. Шарденов атындағы казіргі заман өнер мұражайы  Алматы қ.
    • 2004 ж. ‘’Өнер  сазы’’ әулет көрмесі.   ҚР. Суретшілер одағы.  Алматы қ..
    • 2004 ж. Дүние жүзі қазақтарынын кіші құрылтайы. Көрме. Берлин.
    • 2005 ж. Дүние жүзі қазақтарының III құрылтайы. “Әлем қазақтарының өнер шеберлерінің көрмесі”. Астана қ.
    • 2005ж. ҚР Тәуелсіздігінің 15 жылдығына арналған көрме. «Тәуелсіздік тынысы» Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы. Алматы қ.
    • 2011 ж. ‘’Атамекен’’ әулет көрмесі. Қазақ мемлекеттік орталық музейі. Алматы қ.
    • 2012 ж. ‘’Дала сазы’’ әулет көрмесі. Тәуелсіздік сарайы. Астана қ.
    • 2013 ж. ‘’Алматы куні’’ көрме. Қазақ мемлекеттік орталық музейі. Алматы қ.
    • 2014  ж.“ ӨМІР ДЕГЕН ЖАҚСЫ ” атты отбасылық жекек көрме . Люхенбург қ.
    • 2015 ж. Туңғыш президент музеиі “Дала аруы” Әпкелі сінілі жеке көрме. Астана қ.
    • 2015 ж.«Елім-ай» Әлем қазақтарының қолданбалы және қазіргі заман өнер шеберлерінің көрмесі. Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы. Алматы қ.
    • 2015 ж. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған суретщілер көрмесі Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы. Алматы қ.
    • 2021ж. ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған көрме. «Тіл және Тәуелсіздік» атты қылқалам шеберлерінің Республикалық көрме байқауы. II дәрежелі Диплом. Талдықорған қ. Алматы облысының әкімдігі.