• Формальды емес білім беру орталығы

   Орталықтың негізгі мақсаттары: білім беру бағдарламаларын және адамның біліктілігін арттыру мен жаңа білім мен технологияларды игерудегі әртүрлі қажеттіліктерін іске асыру үшін жағдайлар жасау, жастарға, ересектер мен зейнеткерлерге жеке және кәсіби құзыреттіліктерді игеруге мүмкіндіктер беру.

   Орталықтың негізгі міндеттері:

   • білім алушылар мен азаматтардың танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін білім беру қызметтерін көрсету;
   • қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру;
   • білім алушылар мен азаматтардың бұрын алған кәсіби білімдерін, дағдылары мен дағдыларын сақтау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру үшін кәсіби дамуы;
   • білім алудың ыңғайлы икемді дербестендірілген бағыттарын қалыптастыру.

   Формальды емес білім беру – «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңның 37-бабының 2) тармақшасына сәйкес оқытудың нәтижелерін растайтын құжатты берумен қоса берілетін, білім беру орнын, мерзімі мен нысанын есепке алмай көрсетілетін білім беру қызметін көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын білім беру түрі. Оқыту нәтижелерін растайтын құжат, курсты аяқтағандығы туралы сертификат болып табылады. Формальды емес білім берудің қосымша білім беру бағдарламалары бойынша курстардың тыңдаушылары Университет білім алушылары да, формальды емес білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өтуге ниет білдірген азаматтар да бола алады.

   Формальды емес білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өтуге ниет білдірушілер Орталықтың жауапты қызметкеріне мынадай құжаттарды тапсырады:

   • 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш
   • жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі

   Мекен-жайы: Алматы қаласы, Гоголь көш., 114, 324 кабинет

   Деректемелер: БИН 990240005438

   ИИК KZ128562203125036057 АҚ «Банк Центр Кредит»

   БИК KCJBKZKX

   КБЕ 16