Физика кафедрасының оқытушылары

    • Сандибаева Назира Абдикадировна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастрылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сандибаева Назира Абдикадировна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастрылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77757518654

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

     Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін 1996 ж. бітірді. П.ғ.к.,  қауым. проф. м.а. 1997-2003 жылдары Қосжан Мүсірепов атындағы орта мектепте физика пәнінің мұғалімі.

    2003 жылдан бастап Қыздар университетінің физика кафедрасында оқытушы, аға оқытушы, қауым. проф. м.а.

    2016 ж. қыркүйегінен 2017ж. қарашасына дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Байқау кеңесінің хатшысы

    2013-2017ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналының жауапты редакторы

     2012-2017ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Бас ғалым хатшысы

    2012ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасының бастығы

    2010-2011жж. Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісі

    2006-2007 жылы Физика-математика факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

    2010 жылы «Мектептегі оқу эксперименті арқылы оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру» тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын табысты қорғап, педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ие болды.

    2015 жылдан бастап университет қауымдастырылған профессор міндетін атқарушысы,

    2021 жылдың қыркүйек айынан бастап бағдарлама көшбасшысы болып еңбек етеді.

    Қыздар университетіндегі жұмыс өтілі 18 жыл. Педагогикалық еңбек өтілі 25 жыл.

    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.

    • Т.Мырзабекова атындағы стипендия иегері;
    • 2018 ЖОО үздік оқытушысы;
    • 2021 «Болашақ» грантының иегері.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Н.А.Сандибаева министрлік тарапынан құрылған тесттердің сараптаушы комиссияларының мүшесі, 2011-2018ж. қарашаға дейін Қазмемқызпу Ғылыми кеңесінің Бас ғалым хатшысы, 2016-2018ж. қарашаға дейін Қазмемқызпу Байқау кеңесінің хатшысы,
    • 2011-2018ж. қарашаға дейін Қазмемқызпу Ректораты мүшесі, Қазмемқызпу ОӘК мүшесі, Факультет ОӘК төрайымы, Университет «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру  тобының мүшесі, факультет Ғылыми кеңесінің мүшесі.
    • 2012-2018 ж.ж.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Хабаршы» ғылыми журналының редакторы,
    • 2014 жылы  «Сапалы білім, озық ғылым, жасыл экономика – ғаламшар болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағының редакторы,
    • 2017 жылы п.ғ.к., профессор Н.И.Ильясовтың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағының редакторы, ұйымдастырушы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физиканы орта және жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;
    • Физиканы үштілде оқыту мәселелері;
    • Студенттердің шығармашылық қабілетін арттыру жолдары

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Азоттың кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан зерттеу» тақырыбындағы ҚРБҒМ ғылыми жобасының орындаушысы («№0118РК00514, 2018-2020ж.ж.).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. G.Kaptagay, N.Sandibaeva, Yu.A. Mastrikov, N.Koilyk, A.Dutbaeva Quantum-cemical simulation of water adsorption on N-doped Co3O4  20th International conference on Radiation Effects in Insulators. Nur-Sultan, р.155.19-23.08.2019
    2. G.A.Kaptagay, Yu.A.Mastrikov, E.A.Kotomin A.U.Abuova, N.A.Sandibayeva, L.S.Baikadamova Theoretical investigations of  the nitrogen doping of Co3O4 for electrode materialsJournal of Physics: Conference Series, 1115(3),032032, ISSN:1742-6588E-ISSN:1742-6596, Scopus
    3. G.A.Kaptagay, Y.Mastricov, A.Kopenbaeva, N.Sandibaeva First principles investigation on catalytic properties of bulk Tomsk Polytechnic University Publishing House  374s.16-18 September 2018
    4. A.M.Tatenov, G.Tugelbayeva, N.Sandibaeva, U.Baitukayeva, G.Bibosynova. Interactive virtualization in the program Delphy environment of algorithms and phenomena of the section of physics of «Electricity», for highly effective tutoring. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының хабарлары. №3(325)., 2019, 176-187 pp. ISSN 2518-1726
    5. 2) A.M.Tatenov, L.S.Baykadamova, N.Sandibaeva, V.V.Savelyeva, D.Baitukayeva Interactive virtualization in the environment of flash-cc, java script of algorithms the phenomenon of thermophysics and molecular physics, as achievement of highly effective training News of the academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. №2(324)., 2019 – 53-59pp. ISSN 2518-1726
    6. Экологическое воспитание и образование молодежи Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Мусина А.С., Сандибаева Н.А., Байташева Г.У., Амантай Г.Е. 2019. №8/2. Б111-116.  ISBN 2073-333Х
    7. Физика ғылымының тарихы: кеше, бүгін. Сандибаева Н.А., В.В.Пак ҚазҰҚПУ Хабаршысы №4  2019.
    8. Разработка лабораторного эксперимента по определению скорости звука в твердых телах для студентов младших курсов. Сандибаева Н.А., В.В.Пак ҚазҰҚПУ Хабаршысы №4  2019.
    9. Use of innovative teaching methods in natural science disciplines. Mussina A.S., N.Sandibaeva, Makhanbetova S.E. Вестник Иссык-Кульского университета, №48
    10. Methods of teaching natural science subjects in English. Mussina A.S., N.Sandibaeva, Makhanbetova S.E. Вестник Иссык-Кульского университета, №48

    Web of Science, Scopus бойынша Хирш индексі - 1

    ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Test tasks on general parts of physics G.A.Kaptagay, Sandіbayeva N., G.Tugelbayeva, The main problems of teaching physics school Kurmanbekkyzy N., Sandіbayeva N. 400  / 270 p. Methods of teaching physics (in English) Alimbekova G.B., Sandibayeva N.A., Mahanbetova S.E.

    МОНОГРАФИЯЛАРЫ:

    • Sandіbaeva N. Fundamentals of creative acтivity of School children,  
    • Mussina A.S., Yeleussizova M.Kh., Baitasheva G.U., Sandibayeva N.A., Imanova E.M. On ecology of the new millennium and environmental education of the younger generation JIPTO (Editions), 98 p., September 2019, ISBN 978-2-35175-065-0 EAN 9782351750650
    • 2019 жылы Түркия, Анкара қ., Хожа Теппе университетінде, World University Rankings нәтижелері бойынша ТОР-500-ге еніп, рейтинг бойынша 268-ші орында тұрған Ресейдің Томск қаласындағы орналасқан Томск мемлекеттік университетінде тәлімнамадан өтті

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • World University Rankings нәтижелері бойынша ТОР-500-ге еніп, рейтинг бойынша 268-ші орында тұрған Ресейдің Томск қаласындағы орналасқан Томск мемлекеттік университетінің «Умные материалы и технологии» институтында 2019 жылдың қараша айының 3-20 аралығында магистранттарға арналған «Индустрия 4.0. в преподавании дисциплины физики и в содержании обновленного образования» тақырыбында 72 сағаттық дәрістер курсын өтті.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

    1. G.Kaptagay, Yu.A.Mastrikov, N.Sandibaeva, N.Koilyk, A.Dutbaeva Quantum-cemical simulation of water adsorption on N-doped Co3O4. 20th International conference on Radiation Effects in Insulators. Nur-Sultan, р.155.19-23.08.2019
    2. ЖОО студенттеріне физикадан жаңартылған білім беру мазмұнында білім беру жолдары. VІ Халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» симпозиумы материалдары. 11-13 маусым 2019 ж. Алматы. 516-520 б.
    3. Methods and approaches in the teaching of natural sciences. Mussina A.S., N.Sandibaeva, Bulletin d'eurotalent-FIDJIP Издательство Международная академия КОНКОРД (Editions du JIPTO) (Romilu sur Seine) №3, 2019, Р.30-35.  ISSN:2101-5317
    4. Сандибаева Н.А. Инновационные методы и технологии преподавания физики «Человек в современном мире: Идентичность и межкультурная коммуникация» Материалы международной научной конференции / 8-11 июля 2019 года Материалы международной научной конференции. Сост. ред. Н.Б.Михайлова, И.Э.Соколовская. Дюссельдорф, Германия: Друкхаус Дуйсбург; Энциклопедист-Максимум, 2019. – 600 с.
    5. G.Kaptagay, N.Koilyk, N.Sandibaeva, A.Utebaeva Energy efficiency of the nitrogen-doped Сo3O4 (100) surface for water dissociation. 11th International conference ‘Chaos and structures in nonlinear systems. Theory and experiment’, E.A. Buketov Karaganda State University, 22-23 november, 2019 – pp. 253-273
    6. Сандибаева Н.А. Жаратылыстану пәндерін оқытуды жаңартылған білім мазмұнына көшірудің негізгі бағыттары. «ХІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ә.Т. Төлеубаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 518 б. ISBN 978-601-04-3969-6
    7. N.Sandibaeva «The formation of general educational skills and abilities in physics lessons». Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті ISBN 978-601-7917-57-9 УДК 378 (063), ББК 74.58 203-209 б.
    8. Ұлы даланың қайсар қыздары. Маханбетова С.Е., Сандибаева А.А. «Ұлы дала түркі халықтарының ортақ мекені» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік online конференциясының  материалдары (Алматы қ., 12 желтоқсан 2019ж.) ISBN 978-601-346-001-7.
    • Татенов Адамбек Максутович

     Лауазымы: Ф-м.ғ.к., доцент

    • Ақпарат

    Татенов Адамбек Максутович

    Лауазымы: Ф-м.ғ.к., доцент

    +77012458070

    • 1967-1972 жж. –  С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, физика факультетінің студенті.
    • 1972-1974 жж. –  Совет Армиясының қатарында қызмет  – офицер болып,-  отты  взвод, командирі, радиолокациялық взвод командирі- зениттік артиллерия полкінің батареясы құрамында, батарея командирі.
    • 1974-1991 жж. – лаборант, инженер, аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, ассистент, АҒҚ, доцент,  С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дің физика факультетіндегі физикалық гидродинамика кафедрасының профессоры.
    • 1991-1995 жж. –   О.А. Жәутіков атындағы Республикалық физика-математикаға дарынды балалар мектеп-интернатының директоры
    • 1995-1998 жж. –  Казақстан Республикасы Білім және мәдениет Министрлігінің Білімдегі ақпараттық технологиялар бойынша Республикалық Жаңа Технологиялар Орталығы директорының бірінші орынбасары.
    • 1998-2005 жж. –Алматы қаласы Әкімшілік Аппаратының Алматы қалалық Білімдегі Жаңа Технологиялар Орталығының директоры.
    • 2005-2010 жж. – «Ақпараттық- білімдер технологиясы» ЖШС-тік директоры («Инфотех»).
    • 2010-2011 жж. – .Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ті жанындағы Қазақстан-Корей –АТ-орталығының директоры.
    • 2010 ж. заместитель Директора Департамента Информационных Технологий КазНТУ им. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-нің Ақпараттық Технологиялар Департаменті директорының орынбасары.
    • 2012 жылдың март айынан бастап, Алматы Гуманитарлы-Техникалық Университетінің Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру кафедрасының меңгерушісі.  2013 ж -2014ж.  ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің – «Өрлеу»-Ұлттық Білім Жетілдіру Орталығы АҚ-ның Инновация және Қоғаммен Байланыс Департаментінің директоры. 
    • 2014ж. -2017ж. Евразия Технология Университетінің «Ақпараттық технологиялар және жаратылыс-ғылымдар пәндері» кафедрасының меңгерушісі.
    • 2017ж- Кәсіптік Оқыту ЖБП-кафедрасының жалпы физика курсы бойынша профессоры, осы физика курсы бойынша техникалық мамандарға арналған орыс тілінде оқулық кітапты жазып жариялады, осы кітаптың ағылшын және қазақ тілдеріндегі нұсқасын баспаға дайындады.   2015-жылдан бері аталған қызмет пен бірге   «Инфотех» ЖШС-гінің директоры. 
    • 2018-жылдың қырқүйек айынан бастап, Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің физика кафедрасының профессоры.

    БІЛІМІ:

    • 1972-жылы Аль-Фараби атындағы ҚазМУ-нің физика факультетін бітірген, Мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен 27.06.1972 жылы –Физик. Физика мұғалімі-деген мамандық-квалификация берілген.  (Дипломы- Щ №256570).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    КСРО Министрлер Кеңесінің жанындағы жоғарғы аттестациялық комиссия, , решением диссертационного Совета при Казахском Государственном университете \С.М.Кирова атындағы Қазақ мемлекеттік университеті жанындағы диссертациялық Кеңестің 1986жылғы 13-ші мамыр (протокол №26),шешімі бойынша  физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді, (Диплом КД № 005803),  диссертация тақырыбы: « Цилиндрлік денелердің екі фазалық дисперстік сұйықпен ағып өту кезіндегі гидродинамикасы және жылу алмасуы».

    КСРО халықтық білім Мемлекеттік комитеті шешімімен, 28-желтоқсан 1989 жылы (протокол № 1487/д), физикалық гидродинамика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді, диплом ДЦ № 018348.

    Д.А.Қонаев атындағы Университеттің Ғылыми кеңесі шешімі бойынша 28-ақпан 2005 жылы (протокол № 06), құрметті профессор атағы берілді, диплом пп № 071.

    Халықаралық Ақпараттандыру Академиясы- 24-ақпан 1997 жылы, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі болып сайланды, диплом , № 20-8730.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    1. Қазақ және орыс тілінде компьютерлік виртуалды-интерактивті зертханалар төмендегі пән бөліктеріне арналып жасалған:
    2. Физика пәні бөлімдерінен: Механика, молекулалық және жылу физикасы, элек-трлік физика. оптика-әрқайсысы 8-10 зертханалық жұмыстардан.
    3. Биология пәні бөлімдерінен: - гендік инженерия-Мендель заңдары, хромосомдық зертхана- Морган заңы, молекулалық биология, генетикалық код, фотосинтез.
    4. Химия пәні бөлімдерінен: - Д.И. Менделеевтің  химиялық элементтері  бойынша виртуалды-интерактивті периодтық кестесі, Химиялық элементтердің қосылу механизмдері көрнекіленген органикалық емес химиядан виртуалды-иртерактивті зертхана.

    2013-жылы  ғылыми-зерттеулерге,   Білім және ғылым Министрлігінің Ғылым Комитеті  жариялаған  конкурстың  гранттық қаржыландыруын  жеңіп  алдым, 3-жылға  бөлінген қаржысы-24-млн. тенге 2013-2015жж. аралығына. Ғылыми грант жұмысының тақырыбы: «Ақпаратты технологиялар негізінде  мұнай қабаттарынан мұнай өндіруді арттыруды зерттеу әдістемесі және газтурбиналық қондырғылардың конструкциясын, энергия беруді өсіру, мақсатында, зерттеу»

    «Универсалды дәнді-дақылдарды өңдеу ЗПМ-01 машинасының пайдалы моделі»-не патент алынды. № 790, 17.02.2012-жылы, Қазақстан Республикасы  Юстиция Министрлі-гінің  Интеллектуалды меншік құқығы бойынша Комитеттің шешімімен берілді, патент иесі және авторы Тәтенов Адамбек Мақсұтұлы.

     Гранттық қаржыландыру конкурстарына дайындалған ғылыми жобалардың ғылыми жетекшісі, сол жобалардың тақырыптары:

    • « № (19)KZ(13)А(11)-18663-Алдынала патентке сәйкес, «Ноу-Хау»-технология бойынша үнемді энергия алу, сыртқы қозғалтқышы жоқ,ішкі трансформаторы қосылысты түрде енгізілген,магнитті-индукциялық генератор өндірісін жасау»
    • «17.02.2012-жылғы № 790-патентке сәйкес, Универсалды дәнді-дақылдарды өңдеу-машинасы негізінде, табиғи түрде йод, темір т.б. микроэлементтері сақталған ұн және нан жасау өндірісін жолға қою».

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Татенов А.М., Байтукаев У.Б., Разработка технологии нетрадиционных видов муки из злаков с естественно-йодосодержащим составом, Известия Национальной Академии Наук, Алматы, 6,2015г.
    • Tatenov A.M., Bautykaev U.B., Devolopment of  technology of nonconventional types of flour from cereals with natural iodine –containing structure., International journal of Applied engineering research (10.10.2015 ).Scopus.
    • «Создание производства "Магнитно-индукционного генератора с трехфазным трансформатором, получение экономичной энергии по "Ноу -Хау"  технологии" атты иннициативті тақырыбы бойынша № (19)KZ(13)A(11) 18663» алдын-ала патентке сәйкес орыс тілінде есеп. 2017 ж.
    • Татенов А.М., Амирханова А.Ш., Савельева В.В. Виртуально –интерактивная визуализация механизмов атомных структур,электронных конфигурации,энергетических уровней в 3Д формате для построения виртуально-интерактивных лабораторий с механизмами химических реакций по неорганической и органической химиии, ВЕСТНИК НАН РК 2016 (117-121 стр)
    •  Adambek Tatenov, Akerke  Amirkhanova, Victoria  Savelyeva, Virtual-interactive visualization of atomic structures, electron configurations, energy levels in 3D format for the construction of virtual-interactive laboratories with the mechanisms of chemical reactions in inorganic and organic chemistry.- International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 5 (2016) pp 3319-3321 © Research India Publications. http://www.ripublication.com 3319.- (Scopus).
    • Татенов А.М. Информационные технологии в моделировании процессов в нефтяных пластах и энергетических установках // Труды Международной конференции «Высокие технологии - залог устойчивого развития».- Алматы: КазНТУ,2011.- С.312-315.
    • Tatenov A.M., Askarova Sh.M.   Virtual and Interactive Information Technology in Modeling Researches of Processes of Applied Problems of a Science.   World Applied Sciences Journal,-30.(Management, Economics,Technology), 2014.pp.-144-148. ISSN.1818-4952.Scopus/
    • A.M.Tatenov, A.S.Zhunisbekova.  Interactive virtualization in the environment of  Flash-CC, Java script of algorithms of mathematical communications the phenomenon of geometrical optics. Sci.J. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBJIC OF KAZAKHSTAN,Physico-mathematical series, Volume 2, Number 318, 2018 y, p.-61-65.- (Сlarivaties sciens-Thomson Reuters)
    • A.M.Tatenov, A.S.Zhunisbekova.  Interactive virtualization in the environment of  Flash-CC, Java script of algorithms of mathematical communications the phenomenon of wave optics. Sci.J. REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBJIC OF KAZAKHSTAN,Physico-mathematical series, Volume 2, Number 318, 2018 y, p.-47-53. -( Сlarivaties sciens-Thomson Reuters)
    • A.M.Tatenov, Sh.M.Askarova Theoretical Foundations of Object –Oriented Education Sistems in Preparing Future Specialists,  Journal-AENSI- (American-Eurasian Network for Scientific Information ). Advances in Environmental Biology. 2014. №8(13),pp. 105-108- Thomson Reuters.
    • А.М.Татенов - Универсальная зерноперерабатывающая машина «ЗПМ-01» Патент на полезную модель №790, 17.02.2012г.
    • А.М.Татенов, С.Т.Толеуханов-Исследование механизма распознавания раковых клеток Т-лимфоцитами имунной системы. Физика и химия данного механизма. Известия НАН РК,серия –биологическая и медицинская, №6,2015г, стр.65-68,ISSN-2224-5308.
    • И.Блохин, М. Касымбаев, А. Татенов, Г. Цесарский- Исследование воздействия электромагнитных резонансов Шумана на ритмы мозга в процессе сна. Вестник НАН РК, №3, 2015г, стр. 39-42, ISSN-1991-3494.
    • И.Блохин, М. Касымбаев, А. Татенов, Г. Цесарский- Роль оптических процессов в живой клетке.  Вестник НАН РК, №3, 2015г, стр. 77-80, ISSN-1991-3494.
    • А.М.Татенов, У.Б.Байтукаев-Создание виртуально-интерактивной модели нефтепласта с разнопроницаемыми каналами фильтрации нефти. Вестник НАН РК, №2, 2016г, стр.122-125. ISSN-1991-3494.
    • Adambek M. Tatenov and Sultan T. Tuleuhanov,-Research of the Mechanism of Recognition of Cancer Cells by T-limphocyties of Immune System. Physics and Chemistry of this Mechanism.-Research Journal of Medical Sciences-9(4). p. 237-239, 2015y. ISSN:1815-9346.
    • -A.M. Tatenov, V.V. Savelyeva, N.A. Sandibayeva, L.S. Baykadamova, D.Baitukayeva,- INTERACTIVE VIRTUALIZATION IN THE ENVIRONMENT OF FLASH-CC, JAVA SCRIPT OF ALGORITHMS THE PHENOMENON OF THERMOPHYSICS AND MOLECULAR PHYSICS, AS ACHIEVEMENT OF HIGHLY EFFECTIVE TRAINING,- N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES ISSN 1991-346Х https://doi.org/10.32014/2019.       2518-1726.12 Volume 2, Number 324 (2019 y),p, 53 – 59,- Web of Sciens-Thomson Rewters
    • -A.M.Tatenov,U.B.Baytukaev,N.A.Sandibaeva,G.T.Tugelbaeva,G.E.Bibosynova,-INTERACTIVE VIRTUALIZATION IN THE PROGRAM DELPHY ENVIROMENT OF ALGORITHMS AND PHENOMENA OF THE SECTION OF PHYSICS OF ELECTROCITY FOR HIGHLY EFFECTIVE TUTORING,- N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES ISSN 1991-346Х https://doi.org/10.32014/2019.2518-1726.37 Volume 3, Number 325 (2019 y),p, 176 – 187,- Web of Sciens-Thomson Rewters
    • -Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физика-математика. A.M. Tatenov, B.S.Bugubaev, V.V.Shilipko, M.N.Akynov, L.S.Baikadamova. /EXPERIMENTAL RESEARCHES OF JUMP-SHAPED CHANGES OF CURRENT AND VOLTAGE IN TRANSIENT SWITCHING CIRCUITS OF AC GENERATION  - №2(330). 2020г. https://doi./10.32014/2020.2518-1726.18
    • -2. EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY OF THE NITROGEN-DOPED Co3O4 (100) SURFACE FOR WATER DISSOCIATION.  Kaptagay, G. A.; Koilyk, N. O.; Tatenov, A. M.; с соавторами. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN-SERIES PHYSICO-MATHEMATICAL   Том: 5   Выпуск: 327   Стр.: 126-132   Опубликовано: SEP-OCT 2019
    • - А.М.Татенов, А. Копжасарова, - МЕХАНИЗМ СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТАБЛИЦЫ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА И ВИРТУАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВИЗАЦИЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ FLASH-CC.  Международный научный журнал НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА, ISSN 2073-333X,  - №10/2 (142).  2020 г.  Стр.: 287-292.
    • -А.М.Татенов1, Т.Р. Мырзақұл1, Т.Г. Гончарова2, Б.С. Бугубаев1, Н.Н. Шиныкулова1, - ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИГНАЛОВ И ПОВЕДЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗВИТИИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКОВЫХ КЛЕТОК: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Научно-практический журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА, ISSN 1684-93, - №3 (57). 2020г. Стр.: 48-53.
    • Қаптағай Гулбану Әлібекқызы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Қаптағай Гулбану Әлібекқызы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77787888739

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • PhD 6D060400-Физика, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2012-2015  
    • Физика магистрі, Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университеті, 2001-2003
    • Физика-информатика, бакалавр дәрежесі, Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университеті, 1997-2001

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Функционалды материалдарды квантты-химиялық моделдеу

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • 1.Азоттың кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан  зерттеу, 2018-2020жж. Ғылыми жетекші. 2018-2020 жж.  101 «Гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы
    • 2.Спинтроникада қолдану үшін толық компенсацияланған ферримагнитті материалдарды алғашқы қағидалық дизайндау. Жетекші ғылыми қызметкер. 2020-2022жж.
    • 3.Фотовольтаикалық перспективті материалды күн энергетикасында қолдану үшін кванттық моделдеу. Жетекші ғылыми қызметкер. 2020-2022жж.

     БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚЛАЛАРЫ:

    • 1. First principles modelling of the N-doped Co0.5-terminated (001) Co3O4 surface: T.M. Inerbaev, A.T.Akilbekov, N.O.Koilyk, A.U.Abuova /Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.№6. 2020
    • 2.Simulation of nitrogen doping on Co3O4 for water dissociation catalytically activity: G. Kaptagay, Yu.A.Mastrikov,E.A.Kotomin, S. A. Sandibaeva, A. S. Kopenbaeva, G .O. Baitasheva, L.S. Baikadamova. /Journal of conference Series. 2018.--1115(3). Scopus.
    • 3. Oxygen evolution reaction on the N-doped Co0.5-terminated Co3O4 (001) surface: G. Kaptagay, Sandibaeva N., T.M. Inerbaev, Yu.A. Mastrikov,  E.A. Kotomin/ Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 2020
    • 4.First principles modeling of N-doped Co3O4: G.A.Kaptagay, Yu.A. Mastrikov, E.A.Kotomin /Latvian journal of physics and technical sciences. – Riga, 2018. – №5. – Р.36-42. doi:10.2478/1pts-2018-0034. Scopus. IF 0.49
    • 5.Quantum-chemical consideration of nitrogen doping on Co3O4 for water dissociation: G.A.Kaptagay, L.S.Baikadamova /Вестник КазГосЖенПУ. Серия Физика-Математика. – Алматы: КазГосЖенПУ, 2018. – №3(75). – С.54-59. ISSN 2306-5079.
    • 6. Взаимодействие воды с поверхностью (100) Co3O4 с примесью углерода: Каптагай Г.А., Акилбеков  А.Т., Инербаев Т.М. /Вестник. Серия Физика. – Алматы: КазНТУ имени  К.Сатпаева, 2016. – №5(117). – С. 429-434. ISSN 2306-5079.
    • 7.Water interaction with  perfect and fluorine-doped  Co3O4  (100)  surface: G.Kaptagay, T.M.Inerbaev, Yu.A.Mastrikov, E.A.Kotomin, А. Akilbekov /Journal Solid state ionics. – №277. 2015. – P.77-82. Impact  Factor   2.56. doi:10.1016/jssi.2015.03.012. Scopus, Thomson Reuters.
    • 8.Formation of  the creative activity of  students on the basis of  educational experiment in physics: Massyrova R., Sandibayeva N., Kaptagay G., Kopenbayeva A., Аidarbekova A. /Procedia social and behavioral  sciences. Impact Factor   0.215. 177(2015). -P.440-444. 2015. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.02.391.Web of Science
    • 9.Каталитические свойства поверхности (111) Co3O4 для разложения  молекулы воды: Каптагай Г.А., Акилбеков А.Т., Инербаев Т.М. /Вестник.– Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2015. №4(107). – С. 17-21. ISSN 1028-9364.
    • Әбділлә Мағжан Әкімжанұлы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Әбділлә Мағжан Әкімжанұлы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77789048304

    Әбділлә Мағжан Әкімжанұлы – 2019 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін тәмамдаған. 2021 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде жаратылыстану ғылымдарының магистр дәрежесін алды.

    2019-2021 әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде теориялық және ядролық физика кафедрасында лаборант қызметін атқарған. 2021 жылдан осы уақытқа дейін, Қазақ Ұлттық Қыздар Университетінде оқытушылық қызыметін атқарып келеді.

    Әбділлә Мағжан Әкімжанұлы білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Рецезияланған журналдарда мақала, халықаралық ғылыми конференцияларда тезис баяндамалар жасаған.

    БІЛІМІ:

    • Жаратылыстану бакалавры, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Адами құндылықтарды дамыту
    • Рух пен сана биігін көтеру
    • Атомдық және ядролық физика
    • Аномальды құбылыстар
      

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Үш денелі кулондық жүйе. 2018-2019жж.
    • ВВРК реакторының қуатын импулсьтік төмендету кезіндегі LiTiO3 литийлік керамикасынан гелий мен тритийдің шығуын зерттеу: 2019-2021жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • М.Ә. Әбділлә, Е.В. Чихрай, С.Қ. Әскербеков, А.М. Аханов, А.Н. Бергузинов. «CIRRA» CCP-Қ ҚОНДЫРҒЫСЫНДА СӘУЛЕЛЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ БАРЫСЫНДА  КЛАПАНДАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГІЛЕУ ЖҮЙЕСІ // Торайғыров университетінің хабаршысы. Энергетикалық серия. №1(2021). 23-35 беттер.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • М.Ә. Әбділлә, А.Н. Базарова. HD+ СУТЕГІ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ИОНЫНЫҢ ПРЕЦЕЗИОНДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ // Халықаралық ғылыми конференция «Фараби әлемі», Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан, 2019. 35б.
    • Далелханкызы Анар

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Далелханкызы Анар

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77025631383

    Анар Дәлелханқызы – 2006 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін тәмамдаған. 2009 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде физика саласында магистр дәрежесін алды. 2015 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде физика саласында доктор PhD дәрежесін алды.

    Еңбек жолын әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің ғылыми қызметкерлігінен бастаған.

    2009-2013 жылдары М.Тынышбаев атындағы Қазақ Көлік және коммуникациялар академиясында оқытушы қызметін атқарған, 2015-2018 жылдары арылығында Алматы энергетика және байланыс университетінде аға оқытушы болып қызметтерін атқарған. 2018 жылдан осы уақытқа дейін, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде аға оқытушылық қызыметін атқарып келеді.

    Анар Дәлелханқызы білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Рецезияланған журналдарда мақала, жоғары импакт-факторлы шетелдік журналдар, халықаралық конференцияларда тезис баяндамалар жасаған.

    БІЛІМІ:

    • Доктор PhD, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • Физика магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Адами құндылықтарды дамыту
    • Рух пен сана биігін көтеру

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Атом ядросының коллективтік күйлерінің құрылысы, қасиеттері: 2011-2014жж.
    • Көпнуклонды жүйелердің  коллективтік күйлерінің микроскоптық  теориясы және оны басқа әдістермен және экспериментпен салыстыру: 2011-2014жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Baktybaev M.K. sd-steam theory of collective excitations and the validity of the model of interacting bosons// Adv. Studies Theor. Phys. - 2012. - Vol. 6, № 28. - P. 1399 -1404. Scopus (IF=0,250).
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Ramankulov K., Koilyk N., Baktybaev M.K. The nucleon-pair shell description of collective excitations of spherical nuclei// Adv. Studies Theor. Phys. - 2013. - Vol. 7, №12. - P. 595 -603. Scopus (IF=0,442).
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Baktybaev M.K. Description of Collective States of 102,104,106,108,110Pd Isotopes in Nucleon-Pair Shell Model// Adv. Studies Theor. Phys. - 2014. - Vol. 8, №10. - P. 475-484. Scopus (IF=0,433).
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Baktybaev M.K.  The scattering processes on spherical nuclei and the strong coupling method channels// Adv. Studies Theor. Phys., Vol. 9, 2015, no.10, 483-493. Scopus (IF=0,433).
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Baktybaev M.K., Koilyk N.O. Fermion theory of collective states of nuclei, its application to the structure of real systems // Известия НАН РК. -2019. №6 (328). С. 43-51. 
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Бактыбаев М.К. Микроскопическая теория коллективных возбуждений сферических ядер// ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №2(288).  -2013. -Б.31-34.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Раманкулов К.Е., Койлык Н.О., Бактыбаев М.К. Фермионно-динамическая  симметрия и ее бозонное отображение// ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №2(288). -2013. -Б.85-90.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Прочниак Л., Бактыбаев М.К. Возбужденные состояния атомных ядер и матричные элементы эффективного ядерного взаимодействия в нуклон-нуклонном канале// ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы. № 6(292). -2013. -Б.19-29.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Прочниак Л., Бактыбаев М.К. Роль нуклонных пар в образовании  коллективных  возбуждений в атомных ядрах//  ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №2 (294). -2014. - Б.223-228.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Бактыбаев М.К. Метод сильно-связных каналов и неупругие рассеяния альфа-частиц на четных изотопах Ne, Mg //  ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №2. -2015. - Б.66-72.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Бактыбаев М.К. Описание процессов рассеяния на изотопах методом сильной связи каналов ядерных реакций //  ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №4. -2015. - Б.159-166.
    • Бактыбаев К., Далелханқызы А., Бактыбаев М.К. Применение модели взаимодействующих бозонов в деформированных изотопах ядра урана
    • //  ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы. №5. -2016. - Б.195-202.
    • Baktybaev K., Baktybaev M., Naukenov D., Dalelkhankyzy A. Microscopic justification of the model of interacting bosons and a generelizedquasispin formalism in the theory of the nuclei // Известия НАН РК. Серия физ. мат. – 2017. №5(315). – С. 91-100.
    • Ташкеева Г.К., Турманова Қ.Н., Далелханкызы А. Дипломдық жұмыс – студенттің шығармашылық ізденістерінің нәтижесі / Хабаршы «Педагогика ғылымдары», №4 (64). 2019, С. 115-121.
    • Койлык Н.О., Бактыбаев К, Каптагай Г.А., Айдарбеова А.А., Далелханкызы А. Фермионная модель и структура состояний  - нестабильных ядер //Л.Н. Гумилев Хабаршысы №4(133) – 2020. –С. 23-32.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Baktybaev K., Baktybaev M.K., Dalelkhankyzy A. A. Fermionic structure of collective states of light nuclei and the dyson boson mapping// Халықаралық ғылыми конференция «Nuclear Science and its Application», Samarkand, Uzbekistan, 2012. 101р.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Koilyk N., Baktybaev M.K. Structure of collective excitions in fermion theory of many particles systems// LXIII International Conference «NUCLEUS 2013». – Moscow, 2013, 172р.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A. The nucleon-pair model of collective excitation of nuclei// X Mezinárodní vědecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2014». Прага, -Чехия, 2014. -V. 29.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A. Steadily steam-shell model and collective excited spherical isotopes of Pd// X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencjI «Naukowa myśl informacyjnej powieki -2014». -Пшемысль, Польша, 2014. - V. 27.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Koilyk N., Baktybaev M.K. The study of nuclear structure on the reaction coupled channels on collective bosonic states nuclear systems// VII Eurasian Conference «Nuclear science and its application. Baku, -Azerbaijan, 2014. 56р.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A., Koilyk N., Baktybaev M.K. nucleon-pair description of the collective excitations of spherical nuclei// LXIV International Conference «NUCLEUS 2014». Minsk, -Belarus, 2014. 131р.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A. Collective states of nuclear in the nucleon pair approximation and generalized seniority // LXV International Conference «NUCLEUS 2015» June 29 – July 3, 2015, -Saint-Petersburg, -Russia. -P.135.
    • Baktybaev K., Dalelkhankyzy A. Nuclear shape phase transition at the nucleon state and boson mapping approach // LXV International Conference «NUCLEUS 2015» June 29 – July 3, 2015, -Saint-Petersburg, -Russia. -P.136.
    • Айдарбекова Ақмарал Абылайқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Айдарбекова Ақмарал Абылайқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77475981894

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1996-2000 бакалавриат, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті (қазіргі уақытта Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті), Физика және информатика оқытушысы
    • 2001-2003  магистратура,  Абай атындағы Алматы университеті (қазіргі уақытта Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті), Физика магистрі

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 2003-2009 – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының «Физика» кафедрасында оқытушы
    • 2009-2017 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының «Физика» кафедрасында аға оқытушы
    • 2017-2020 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде докторант
    • 2020-2021 «Физика, математика және цифрлық технологиялар» жоғары мектебінің ғылым және инновациялық жұмыстар жөніндегі декан орынбасары
    • 2021 жылдың қыркүйегінен бастап «Физика, математика және цифрлық технологиялар» институтының ғылыми жұмыстар және халықаралық қатынастар жөніндегі директор орынбасары

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физиканы оқыту әдістемесі
    • Молекулалық физика және термодинамика пәні
    • Педагогикалық технологияларды жаңартылған білім беру аясында қолдану

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Ішкі энергия, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері.Сандар арқылы әлемді тану (Информатика, математика, физика). Республикалық ғылыми - әдістемелік педагогикалық журнал. №4(25) 2018, 20-24 б.
    2. Особенности организации STEM-образования. «Известия ВУЗов Кыргызстана» (Известия ВУЗов), Импакт-фактор РИНЦ 2017, -0,034. ISSN 1694-7681. www.science-journal.kg., №4, 2018. с 126-129.
    3. Некоторые возможности развития самостоятельной деятельности будущих учителей физики на аудиторных занятиях. НАУКА И МИР, Международный научный журнал, № 12 (64), 2018. Импакт-фактор -0,325. ISSN 2308-4804. с 19-22.
    4. Жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың тиімділігі. Материалы IV-ой Международной научно-практической конференции «Актуалные проблемы теории и практики подготовки педагогических кадров», Бишкек – 2019,  – с. 53-55.
    5. Молекулалық физиканы оқытуда  экологиялық білім берудің кейбір жолдары. "Science and education in the modern world: challenges of the xxi century" атты IV Халықаралық ғылыми-тəжірибелік  конференция материалдары, Нур-султан – 2019, 360-364 б.
    6. Formation of general education skills on molecular physics. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия Физика. Астрономия. 2020, 16-23.

    СЕРТИФИКАТТАРЫ:

    1. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Физика» пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін артыру курсы. 80 сағат. Сертификат БЖ №081621. 2.08-13.08.2018жж. Алматы қаласы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. 
    2. «Жаратылыстану ғылымдарын оқытуда заманауи технологияларды пайдалану» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. 5.11.-17.11.2018жж.. Халықаралық Кувейт университеті, Бішкек қаласы, Қырғызстан.
    3. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. 260 сағат. Сертификат №0320564. 01.04 -17.05.2019ж.  «ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ
    4. «Киберпедагогика негіздері. Қашықтан оқыту әдістері мен технологиялары» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы, 72 сағат. 12-25 тамыз 2020 ж. Алматы қ., ҚазҰлтҚызПУ. Тіркеу нөмірі №С-1391
    5. Қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми - әдістемелік орталығы ұйымдастырған «10-сыныптың физика пәнінен күрделі есептерді неғұрлым ұтымды тәсілдермен шығару» тақырыбындағы оқу әдістемелік семинары. №51. 10.01-30.10.2020ж. Алматы қ.
    6. «ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО әзірлеген «Қазіргі кездегі физиканы оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында біліктілікті арттыру курсы, 72 сағат. 2-14 қараша 2020 ж. Нұр-Сұлтан қ., 14.11.2020 ж. № 0214QS20-20445.
    • Түгелбаева Гүлнәзия Түгелбайқызы

     Лауазымы: Доцент, кандидат наук

    • Ақпарат

    Түгелбаева Гүлнәзия Түгелбайқызы

    Лауазымы: Доцент, кандидат наук

    +77077053105

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Физик,  Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1972 ж.
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының  физика-математика факультетін физика мамандығы бойынша Лениндік стипендия иегері бола жүріп, үздік дипломмен 1972 жылы бітірген.
    • 1972 - 1978 жж. Қазмемқызпидің теориялық физика және физиканы оқыту әдістемесі кафедрасында  Стажер-зерттеуші, аспирант Қаз ССР  ҒА ОКЭИ. 
    • 1979 жылы химия ғылымдарының кандидаты дәрежесіне 03.02.12- Физикалық химия мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғаған.
    • 1978 – 2006 жж. Аға лаборант, оқытушы, аға оқытушы, физика кафедрасының доценті, Қазмемқызпи.
    • 2006 - 2014 жж. Қазмемқызпу, Офис-регистрация бөлімінің бастығы.
    • 2014 жылдың қырқүйегінен бастап, қазірге дейін физика кафедрасының асс. профессоры қызметін атқарады. Сонымен қатар, Қазақстан Британ университеті, Халықаралық Бизнес университеттерінде дәріс оқыған.
    • 150 –ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 2 - авторлық куәлік; 2 – оқулық, 4 – оқу құралы, сонымен қатар шетелдік басылымдарда Tomson Reuters, Scopus бойынша: Чехословакия, Болгария, Жапония, Түркияда т.б. ғылыми мақалалары жарық көрген.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физиканы оқыту әдістемесі;
    • Экологиялық құбылыстардың физикалық негіздері және оны модельдеу.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Орта мектепте физиканы оқытудың тиімділігін және сапалылығын арттыру - Басылымға шыққан мақалалары

    Оқу құралы:

    1. G.T.Tugelbaeva, E.O.Kutkeldiyeva «Labjratory workshop on astronomy», Оқу құралы, Алматы: КазМемҚызПУ, 2019. –123б., ISBN 978-601-224-823-4
    2. Түгелбаева Г.Т. «Физика тарихына кіріспе», Оқу құралы, Алматы: КазМемҚызПУ, 2017. – 275б., ISBN 978-601-224-823-4
    3. Tugelbaeva G.T., Kaptagay G.A., Sandibayeva N. Test tasks on general parts of physics. Almaty, 2017,  p.1114
    4. Түгелбаева Г.Т. «Астрономия» // оқулық, Алматы: КазМемҚызПУ, 2015. С.-375, ISBN 978-601-224-673-3
    5. Түгелбаева Г.Т. «Астрономия пәніне арналған зертханалық практикум» // оқу құралы. Алматы:  ҚазМемҚызПУ, 2015. – 205б. ISBN 978-601-224-260-7

    Web of Science, Scopus деректер қорларына кіретін журналдардағы статьялары:

    1. A.M.Tatenov, U.Baitukayeva, N.A.Sandibayeva, G.Tugelbayeva, G.Bibosynova, Interactive virtualization in the program Delphy environment of algorithms and phenomena of the section of physics of "Electricity", for highly effective tutoring, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының хабарлары. №3(325)., 2019, 178-189 с.

    2. K.Tugelbayeva, M.Kunelbayev, L.Baikadamova, A.Aidarbekova, L.Saginbekova, N.Kabdylgazynova, N.Zaurbekova Hydrogenation of unsaturated compounds to irradiation-quantum Pd/-Al2O3 and Pt/-Al2O3. International Journal Chemical Science, Volume 15 issue 2, 2017 – 135-142рр.

    ККСОН ұсынған журналдардағы статьялар:

    • 1. Г.Т. Тугелбаева, Г.Каптагай, А.Дутбаева Кванттық-химиялық модельдеу физико-химиялық процесстерді ғылыми таным әдісі ретінде №1 (81), 2020, 38-46с., Вестник КазНацЖенПУ
    • 2. Tugelbaeva G.T, Duisenbaeva D.S. The theoretical predicting the state of atmospheric pollution with laws of statistical physics,  Наука и жизнь Казахстана, №12/2 , 2020, 288 с ,  ISSN 2073-333Х.
    • 3. G.T.Tugelbaeva,  M.T. Akhmetzhanova, Аnalysis of some factors affecting atmospheric pollution,  Наука и жизнь Казахстана, №11(143) 2020, 223 с
    • 4.Түгелбаева Г.Т., Рсалиева А.А. Ұлы далада алғашқы астрономиялық ұғымдардың қалыптасуы, КазҰПУ, ХАБАРШЫ, «Физика-математика ғылымдары» сериясы, №1(65) Алматы, 2019, 169 - 175 б.
    • 5. Г. Каптагай, Б.Керимбек, Г.Т. Тугелбаева, Н.Сандибаева, А.Копенбаева Квантово-химическое моделирование процесса расщепления воды на поверхности оксида кобальта. Наука и жизнь Казахстана, Международный научно-популярный журнал, №6 (68) 2018, 315-320 c, ISSN 2073-333 X,
    • 6 .Г.Т.Түгелбаева, Э.О.Құткелдиева Физикалық есептерді шығару арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, Физика-математика сериясы. №4 (60) 2017. – 126-132, ISSN: 1728-5496
    • 7.Түгелбаева Г.Т., Қожаева С.К. Билингвальное обучение как эффективный метод образовательной деятельности: // Научный журнал Вестник ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, №5(120)-2017, С. 251, ІІ часть, ISSN 1028-93647
    • 8. Г.Т.Түгелбаева, А.Е.Қанибекова Экологиялық білім негіздерін физика сабақтарына енгізу әдісін жүйелік талдау. ҚР Ұлттық ғылым академиясының хабарлары. Физика-математика сериясы. №2, 2016. – 104-107 б.
    • 9. Г.Т.Тугелбаева, Г.Қанибекова Кейбір экологиялық мәселелердің физикалық негіздері. ҚазҰТЗУ хабаршысы. Қоғамдық ғылымдар сериясы №3, 2016 – 825-827б.
    • 10. Г.Т. Тугелбаева, Г.Ж. Мусабекова, Б.А. Тойшыбекова Использование моделирования в физических системах. Вестник КазНТУ, №2 (108), Алматы 2015 – С.53-56

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЛІМНАМАДАН ӨТІП, СЕРТИФИКАТТАР АЛҒАН:

    • «Инновационные технологии в образовании», тақырыбы бойынша, Россия, (Санкт-Петербург, 2017).
    • Certificate of Attendance, This is to certify thar G. Tugelbaeva has participarted in our Teacher Training Seminars “Innovations in Tecching English as Foreign Language Teaching English for specifis Purposes”, Exptess EDUCATION. 15.01.2015.
    • This Certificate is awarded to G. Tugelbaeva for PaperTitled Dynamics of the Water in the Loop Micro-Hydropower Plants in technical presentation Conference on Substantial Environmental Engineering and Renewable Energy (SEERE-15), Abu Dhabi, 13-14 January 2015.
    • Ершина Айнакул Капасовна

     Лауазымы: Профессор

    • Ақпарат

    Ершина Айнакул Капасовна

    Лауазымы: Профессор

    +77772502135

    • 1967-1971жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, физика – математика факультеті, «физика» бөлімшесінің студенті.
    • 1971-1973жж. С.М. Киров атындағы ҚазМУ-де (қазіргі әл Фараби ат-ғы Қазақ Ұлттық Университеті) стажер-зерттеуші.
    • 1973-1986жж. ҚазМУ-да лаборант, аға лаборант, аспирант, кіші ғылыми қызметкер.
    • 1987ж. 01.04.14 – «Жылу физикасы және молекулалық физика» мамандығы бойынша «Турбуленттік газ факелінің аэродинамикасына дыбыстың әсерін зерттеу» атты кандидаттық диссертациясын қорғады.
    • 1987-2002жж. Қазақ мемелекеттік қыздар педагогика институтының теориялық физика кафедрасына аға оқытушы, доцент.
    • 2001 жылы 01.02.05 – «Сұйықтар, газдар және плазма механикасы» мамандығы бойынша «Қазақстан экологиясы мониторингінің кейбір аэродинамикалық мәселелері» атты тақырыпта докторлық диссертациясын табысты қорғады.
    • 2002 ж. бері Физика кафедрасының профессоры.
    • 2007-2011 жж. Физика кафедрасының меңгерушісі.

    Профессор А.К. Ершина 1995 жылдан бері жел энергиясын электр энергиясына айналдыратын жел электр қондырғыларын зерттеумен шұғылданады. Алдымен оны теориялық тұрғыдан қарастырып, жел турбиналарының аэродинамикалық характеристикаларын: қалақшаның көтеру мен маңдайлық кедергі күштерін, айналу моментін, бұрыштық жылдамдығын, турбинаның қуатын, жел энергиясын пайдалану коэффициентін және т.б. анықтады. Осылардың нәтижесінде Дарье жел агрегатының жетілдірілген жаңа конструкцияларының бірнеше модельдері ұсынылды. Ғылыми жұмыстарының нәтижелері ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеу жұмыстарына байланысты жүргізілген ашық конкурсының қорытындысы негізінде 2001ж. гранттық қаржыға басып шығарылған «Основы теории ветротурбины Дарье» монографиясына және докторлық диссертациясына енді.

    120-дан аса ғылыми еңбек жарық көрді, соның ішінде 1 монография, 1 оқулық (БжҒМ грифімен), 12 оқу құралы, 2-әдістемелік нұсқау, Скопус мәліметтер қорына кіретін журналдағы 6 мақаланың авторы, 4 өнертабысқа патент бар.

    Жаратылыстану саласындағы үздік ғылыми зерттеулері үшін 2004ж. Қ.И. Сәтбаев атындағы І сыйлықпен марапатталды.

    2012, 2020жж. Ресей Федерациясының Жаңарып тұратын энергия көздерін пайдалану Комитеті Қазақстан Республикасында жел энергиясын пайдалану саласында жүргізген зерттеулері мен мамандарды дайындауға үлкен үлес қосқаны үшін және юбилейіне байланысты Құрмет грамоталарымен марапаттады.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, мамандығы – физик.
    • 2011-2012 жж. ҚР Президентінің Халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегері. 1 жылдық ғылыми тағлымдаманы М.В. Ломоносов ат-ғы Мәскеу мемлекеттік университетінде өтті, Ресей Федерациясы.
    • «Халықаралық ұйымдар мен ғылыми ынтымақтастық» бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде көпсалалы тағлымдамадан Халықаралық Конкорд академиясында өтті (30.04.2014-10.05.2014жж. Париж, Франция).
    • Біліктілікті арттыру. 2020ж. 12-25 тамызда онлайн режимде «Киберпедагогика негіздері. Қашықтан оқытудың әдістері мен технологиялары» 72 академиялық сағаттық курсы бойынша сертификат.
    • Біліктілікті арттыру. 2020ж. 4-16 қазанда онлайн режимде «Қазіргі заманғы физиканың өзекті мәселелері (кванттық физикалық құбылыстар, қараңғы материя және қараңғы энергия, космология)» 72 академиялық сағаттық курсы бойынша сертификат.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 1. ҚР теориялық және қолданбалы механика жөнінен Ұлттық Комитетінің мүшесі
    • 2. Ресей Федерациясы жаңарып тұратын энергия көздерін пайдалану Комитетінің мүшесі
    • 3. Ресей жаратылыстану академиясының академигі
    • 4. Халықаралық Конкорд академиясының корреспондент мүшесі (Париж, Франция)
    • 5. Ресей жаратылыстану академиясы "International Journal of Applied and Fundamental Research" журналының редколлегия мүшесі
    • 6. 11 сыныпқа арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерінің сарапшысы
    • 7. «Алматы дарыны» конкурсында жюри мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ

    Жылуфизика, біртұтас орта механикасы және гидроаэромеханика салаларының маманы.

    Профессор А.К. Ершинаның ғылыми бағыттары негізінен әлем мен Қазақстанның экологиялық мәселелерімен байланысты, оның негізгі зерттеулері мен жетістіктеріне келесілерді жатқызуға болады:

    • өнеркәсіп пен жылу электр стансаларындағы зиянды шығарылымдардың мөлшерін төмендету мақсатында турбуленттік газ факелінің жану процесіне дыбыстың әсері зерттелді;
    • әлемдегі және Қазақстандағы қазіргі заманғы дәстүрлі және альтернативті энергетиканы жүйелеу, систематизациялау;
    • перспективті жел электр қондырғыларының бірі Дарье жел турбинасы теориясының негізі жасалды;
    • техника-экономикалық көрсеткіштері жоғары, жаңа түрдегі бірнеше жел агрегаттарының (Бидарье-1, HBI-ротор, Бидарье-2) жұмыс істеп тұрған лабораториялық моделдері мен жартылай өндірістік нұсқасы жасалынып, эксперименттер жүргізілді;
    • сонымен қатар центрден тепкіш күштердің әсерінен ЖЭҚ-ның қуыс элементтерінен табиғи конвекцияны пайдаланып жылы ауаны жіберу арқылы жел агрегаттарын қатал метеожағдайлардан жылулық қорғау әдісі табылды.
    • зерттеулердің теориялық нәтижелерінің дәлелдемесі ретінде жел турбиналарының бірнеше перспективті жаңа нұсқаларына патенттер алды.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • ҚР БжҒМ гранттық қаржыландырылған «Разработка, испытания полупромышленного образца ветроэнергетической установки, карусельного типа с системой антиобледенения и создание проектов стандартов организации» 2015-2017жж. жобасының жауапты атқарушысы.
    • ҚР БжҒМ гранттық қаржыландырылған «Разработка проектно-конструкторской документации и изготовление комбинированной ветроустановки (ВЭУ) карусельного типа промышленного образца с высокими технико-экономическими показателями» 2012-2014жж. жобасының жауапты атқарушысы.

    ГРАНТТАРЫ:

    • ҚР Президентінің Халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегері, (2011-2012 жж.)
    • ҚР БжҒМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегері, (2007, 2013 жж.)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ

    Отандық мерзімді басылымдарда (ККСОН/ВАК)

    1. Ершина А.К., Менеш С. Механикалық және электромагниттік тербелістерді үйретуде компьютерлік модельдеуді мектепте қолдану – заман талабы. //Торайғыров университетінің хабаршысы. Педагогикалық сериясы. //Вестник Торайгыров университета. Педагогическая серия, №3 (2021), Павлодар, 2021. – 128-137 б. https://doi.org/10.48081/NQU15615
    2. Ершина Айнагүл Қапасовна, Нұрлыбекова Айдын Әлсейтқызы. Альтернативті энергия көздерін пайдалану – еліміздің тұрақты дамуының кепілі. //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»,  №12/2 (148) 2020. Алматы. 451-456 б.
    3. Ершина А.К., Қарымбай А.Н. Айналу өсі вертикаль орналасқан қос роторлы НBI-ротор жел энергетикалық агрегаты. //Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы (ҚазҰлтҚызПУ хабаршысы) № 4 (80) Алматы, 2019. – 72-79 б.
    4. Yershinа А.К.  Ydyrysova A.A. Determining the aerodynamic characteristics of sailing wind turbine. // Eurasian Physical Technical Journal, 2018, vol. 15, No.2(30) – p. 104-109.        
    5. Ершина А.К., Сарсембаева А.К. Энергетикалық жəне экологиялық тұрғыдан тиімділігі жоғары ғимараттардың құрылыс материалдарының жылу энергетикалық сипаттамаларын талдау. // Қазақстан - Британ техникалық университетінің хабаршысы. ISSN 1998-6688. Aлматы 2017, том. 14, Issue 1, No.1 (40) – 112-118 б.
    6. Ершина А.К., Байсапарова А.К. Использование энергии ветра с целью снижения парникового эффекта. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  ХАБАРШЫ “Физика-математика ғылымдары” сериясы № 4 (60) Алматы, 2017.- 126-131б.
    7. Yershin Sh.,  Yershina A.K., Ydyryssova A.А. Vertical–axial two–rotor wind power units Вidarrieus-1. // Eurasian Physical Technical Journal, 2017, vol. 14, No. 2(28) – Р. 108-112.

    SCOPUS БАЗАСЫНА ЕНГЕН ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    1. Yershinа А.К., Sakipova  S.E. A method for increasing the efficiency of a wind turbine. // Eurasian Physical Technical Journal, 2020, vol. 17, No.2 (34) – рр. 73-77. DOI 10.31489/2020No2/73-77 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55849381800
    2. Yershinа А.К., Sakipova  S.E.,  Manatbayev R.K. Some design features of the carousel type wind turbine Bidarrieus. // Eurasian Physical Technical Journal, 2019, vol. 16, No.2 (32) – рр. 63-67. DOI 10.31489/2019No2/63-67 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55849381800
    3.  Yershinа А.К., Yershin Sh.A. About high efficiency of two-rotor wind power unit Вidarrieus-2.// Eurasian Physical Technical Journal, 2019, vol. 16, No.1 (31) – рр. 82-87. DOI 10.31489/2019No1/82-87. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55849381800
    4. A.Yershina, R.Manatbayev, A.Tulepbergenov, A.A.Kuikabayeva, A.E.Tursynbayeva, E.Zulbukharova. Application of Reynolds analogy during study of heat exchange of symmetric airfoil NASA-0021 // Journal of Engineering and Applied Sciences. 12(22) 2017 – рр. 5968-5972.

    Хирш индексі - 2

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2007, 2011, 2013. II, VII, VIII Международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина. Kiev, Ukraine. INTERNATIONAL CONFERENCE «PROBLEMS OF INDUSTRIAL HEAT ENGINEERING». Kiev, Ukraine.
    • 2008, 16-20 сентября. Международная научно-практическая конференция «Современные энергосберегающие тепловые технологии»-СЭТТ– 2008. Москва-Тамбов, Россия. International scientific-practical conference "Modern energy-saving thermal technologies" - SETT - 2008. Moscow-Tambov, Russia. September 16-20, 2008.
    • 2009, 26 April - 1 May. International symposium on Convective heat and mass transfer in sustainable energy CONV-09. Hammamet, Tunisia.
    • 2009, 27-29 May. 20th International Conference OIL – GAZ AGH 2009 «New Methods and Technologies in Petroleum Geology, Drilling, Geoengineering, Reservoir Engineering and Gas Engineering» Cracow, Poland.
    • 2009, 2013, 2014. VI, Х, ХI Международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика. Москва, Россия. International conference “Renewable and Small Energy. Moscow, Russia.
    • 2010, from May 16th to 19th. ASME – ATI – UIT 2010. Conference on Thermal and Environmental lssues in Energy Systems. Sorrento, Italу.
    • 2010, 2012, 2014. Всероссийская научная молодежная школа с международным участием «Возобновляемые источники энергии», МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, Россия. All-Russian Scientific Youth School with International Participation "Renewable Energy Sources", Moscow State University M.V. Lomonosov, Russia.
    • 2011, 2012, 2014. Международная конференция «Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное образовательное пространство». Ереван, Армения. «International scientific conference  Education, science and economics at universities. Integration to international educational Area». Yerevan, Armenia.
    • 2011. XIX Mежд. научно-метод. конф. «Высокие интеллектуальные технологии и инновации в национальных исследовательских университетах». СПбГТУ, Санкт-Петербург.
    • 2012. XIV Минский международный форум по тепло- и массообмену. Минск, Белоруссия.
    • 2014. 24, 25 th of May. International scientific and practical Conference «Creen economy is the future of humanity», Ust-Kamenogorsk. Международная научно-практическая конференция «Зеленая экономика-будущее человечества» 24, 25 мая. Усть-Каменогорск-2014.
    • 2014. Международный форум «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Пути повышения энергетической и экономической эффективности». REENFOR –2014. Москва, Россия.
    • 2014, 18-20 November. International scientific conference. Education and science without borders. Мunich, Germany.
    • 2014, 2015, 2020. І, II, VІІ «Халықаралық түркі әлемі зерттеулері» симпозиумы. Нийде, Турция. International Research Symposium on the Turkish World. Nigde, Turkey.
    • 2015, 2019. Международная научная конференция «Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент», КарГУ им. Е.А. Букетова. Казахстан,  Караганда.
    • 2016. 15th "International Scientific Conference" RE & IT - 2016, SMOLYAN – BULGARIA.
    • 2017, April 12-13. "International Conference on Renewable and sustainable energy (ICRSE 2017)" India.
    • 2017, 19-20 june. World Scientific and Engineering Gongress. «Future energy: innovation scenarios and methods of their implementation» WSEC-2017, Astana.
    • 2018, 2021. XIX, XXII  международная научно-практическая конференция «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность в XXI веке»26 -28 сентября 2018 г. Киев, Украина. International Scientific and Practical Conference "Renewable Energy and Energy Efficiency in the XXI Century". Kiev, Ukraine.
    • 2018, 2019, 2021 Second International Scientific Conference (AESMT’). Alternative Energy Sources, Materials & Technologies. (AESMT’). Sofia, Bulgaria.
    • 2020, 23 желтоқсан. «Білім берудің инновациялық дамуы, ғылымды қажет ететін өндіріс және баламалы энергия көздері» атты халықаралық ғылыми онлайн конференция,  Алматы.

    Халықаралық конфернцияда жарияланған мақалалар:

    • А.К. Тулепбергенов, Д.Е. Туралина, А.Қ. Ершина, А.А. Амангельди. Моделирование вращающейся ветровой турбины Дарье с помощью comsol multiphysics. Материалы XXII-ой международной научно-практической конференции «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность в XXI веке», 20 -21 мая 2021 г. Киев, Украина. – С. 665-667.
    • Zh.E. Baizhuma, R.K. Manatbayev, A.K. Yershina, A.G. Georgiev, A.Zhumabayev. Performance evaluation of the G-shaped Vertical Axis Wind Turbine using commercial software. // Fourth International Scientific Conference ALTERNATIVE ENERGY SOURCES, MATERIALS AND TECHNOLOGIES AESMT ’21 Proceedings of short papers Vol 3 Ruse, Bulgaria, 14-15 June 2021, pp. 73 -75.

    ПАТЕНТТЕР:

    • 1. Предварительный  патент №19114 РК, F03D 3/06 (2006/01). Ветротурбина Бидарье /Ершина А.К. и др. - № 2006/0166.1; заявлено 15.02.2006; опубл. 15.02.2008, бюл. №2.
    • 2. Предварительный  патент №20748РК, F032D  9/00 (2006/01). Вертикально-осевая составная ветротурбина карусельного типа (варианты)/ Ершина А.К. и др. - № 2006/0165.1; заявлено 15.02.2006; опубл. 16.02.2009, бюл. № 2.
    • 3. Патент «Способ тепловой защиты работающей ветроэнергетической установки карусельного типа и устройство для его осуществления (варианты)». Ершина А.К. и др. № 2447318 Российская Федерация, МПК F03D 3/06 (2006/01). - №2008137251/06; заявлено 18.09.2008; опубл. 10.04.2012, бюл. № 10. – 15с.
    • 4. Патент №31662 РК, F03D 3/06 (2006/01). «Ветродвигатель». / Ершин Ш.А., Ершина А.К., Ершин Ч.Ш., Манатбаев Р.К. - №2016/0337.1; заявлено 11.04.2016; опубл. 15.11.2016, бюл. №15.

    МОНОГРАФИЯ, ОҚУЛЫҚ, ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Ершина А.К., Ершин Ш.А., Жапбасбаев У.К. Основы теории ветротурбины Дарье. –    Монография. Алматы: КазгосИНТИ, 2001. – 104 с.
    • Ершина А.Қ., Шериазданов Ғ.Б.Тұтас орта механикасының теориялық негіздері және классикалық модельдері. Оқулық. Алматы. Қазақ университеті, 2005. –167 б.
    • Ершина А.Қ., Сәндібаева Н.А. Оқу экспериментін ұйымдастыру және зертханалық жұмыстар. Оқу құралы. Алматы. ҚазМемҚызПУ. 2010. – 115 б.
    • Ершина А.Қ., Қаптағай Г.А. Жылу физикасы. Оқу құралы. Алматы. ҚазМемҚызПУ. 2012. – 190 б.
    • А.А. Айдарбекова, А.Қ. Ершина, А. Шакарбекқызы. Механика: Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті», 2013. – 166 б.
    • Ершина А.К. Теория и практика использования возобновляемых источников энергии: Учебное пособие. - Алматы: издательство «Эверо», 2016.-220 с. -ISBN 978-601-310-400-3.
    • Ершина А.Қ. Механикалық қондырғылар: Оқу құралы. Алматы: «Эверо» баспасы, 2016.-220 б. -ISBN 978-601-310-400-3.
    • Ершина А.Қ. Жаңарып тұратын энергия көздерінің теориясы мен практикасы. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-216 б.
    • Ершина А.К., Шакарбек А., Байтұрсын Н., Маханбетова С. Механика пәнінен зертханалық жұмыстар: Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті», 2016. – 98 б.
    • Б.А.Ташев, А.Қ. Ершина, А. Шақарбекқызы, Н. Байтұрсын. Механика пәнінен есептер жинағы: Оқу құралы. – Алматы: «Қыздар университеті», 2019. – 244 б.
    • Ершина А.К., А.А. Утебаева А.А. «Жаңарып тұратын энергия көздерін пайдалану»: Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті», 2020. – 158 б.
    • Ершина А.К., Байкадамова Л.С. Ағын теориясы: Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті», 2022. – 170 б. (баспада).
    • Заурбекова Нурбике Джумабаевна

     Лауазымы: Техника ғылымдарының кандидаты

    • Ақпарат

    Заурбекова Нурбике Джумабаевна

    Лауазымы: Техника ғылымдарының кандидаты

    +77077390563

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Физик,  С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университеті, 1988 ж.

    Заурбекова Нурбике Джумабаевна  1988 жылдан Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ  «Ашық кен жұмыстары» кафедрасында  инженер, 2002 жылдан  лаборатория меңгерушісі және 16 жыл штаттан тыс аға оқытушы болып қызмет етті.

    2016 жылғы 1 қыркүйектен  Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Физика» кафедрасының аға оқытушысы. 2019 жылдан бастан осы кафедрада ассоцияцияланған профессор міндетін атқарушы.

    2010 жылы 25.00.22 - Геотехнолгия (жерасты, ашық және құрылыс) мамандығы бойынша «Обоснование устойчивости бортов карьеров с учетом запредельной деформируемости горных пород» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғап, техника ғылымдарының кандидаты дәрежесін алды. 60-тан астам ғылыми мақалалар мен  оқу-әдістемелік еңбектің, соның ішінде 1 монографияның, 1 оқу құралының авторы.  Thomson Reuters мәліметтер қорына кіретін журналда 4 мақала, Скопус мәліметтер қорына кіретін журналда 4 мақала, барлығы 6 мақала жарияланды.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физика, физиканы оқыту әдістемесі;
    • Тау кен жыныстарының физикасы;
    • Өндіріс аймағы атмосферасының ластануын математикалық модельдеу.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • ҚР БҒМ қаржыландырған №0393/ГФ4  «Метод оценки влияния нефтегазодобывающей отрасли на экологическую обстановку окружающей природной среды» ҒЗЖ, 2015-2017 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Монография:

    • 1. Модели прогноза изменений качества компонентов природной среды южных промышленных регионов от техногенной нагрузки и их влияния на показателей изменения здоровья населения - Монография, ISBN 978-601-263-350-4. – Алматы, 2016. – 240 с.

    Оқу құралы:

    1. Физика: учебное пособие для студентов дистанционной формы обучения и второго образования - Физика: учебное пособие для студентов дистанционной формы обучения и второго образования

    Web of Science, Scopus деректер қорларына кіретін журналдардағы статьялары:

    • 3. Analysis and mathematical modeling of big data processing  – Peer-to-Peer Networking and Applications. (2020). - 14 (5) , pp.2626-2634, https://doi.org/10.1007/s12083-020-00978-3 Web of Science: Q2;  Scopus: 78 процентиль.
    • 4. Emission spread from mass and energy exchange in the atmospheric surface layer: Two-dimensional simulation - Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects. volume 40, 2018 - Issue 23. - Pages 2832-2841,  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15567036.2018.1511656; Web of Science: Q2, Scopus: 75 процентиль
    • 5. Mathematical Modelling of Atmospheric Pollution in an Industrial Region with a View to Design an Information System Software for Ecological Situation - Ekoloji, 2019, Issue 107, Pages: 349-358;  Web of Science: Q4;  Scopus: 37 процентиль
    • 6. The Estimation of Height of the Mouth of the River of Sources and Influence of Building of Industrial Facilities at the Modelling of Pollution of the Atmosphere by the Emissions - Research Journal of Applied Sciences 10 (2): 54-58, 2015 ISSN: 1815-932X © Medwell Journals, Pakistan, 2015 – pp. 54-58;  Scopus: 23 процентиль
    • 7. Informational and Matematical Modeling of the Impact of  Emissions into the Atmosphere on Public Health - Ad Alta – Journal of Interdisciplinary Research, vol. 9, issue 1, special issue V. – Pages:  74-79; Web of Science: квартилы жоқ

    Патенттер:

    • 8. Механизированные подмости - Патент №3398 на полезную модель – Заключение о выдаче патента  РГП НИИС МЮ РК  № 39701 от 31 октября 2018 г. (удостоверение автора №105948)
    • 9. Захват манипулятора - Патент на изобретение – Решение РГП НИИС МЮ РК  № 1174 от 30.07.2018

    ККСОН ұсынған журналдардағы статьялар:

    • 10. Моделирование процесса распространения активных примесей в приземном слое атмосферы с учётом диффузии, химической реакции и переноса вещества течением воздуха - Вестник Национальной инженерной академии – Вычислительные технологии: совместный выпуск. Октябрь 2020. Выпуск 3. Часть 2. - С. 161-167.
    • 11. Физиканы оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану -   Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы, №1(65), Алматы, 2019 – 136-142 бб.
    • 12. Информационная система реализации модели упруго-пластической среды - Вестник КазНИТУ, №5 (129). Алматы, 2018. - С. 349-356
    • 13. Білім беру мазмұнында мұғалімдердің ақпараттық  құзыреттілігін дамыту - Вестник Казахского Национального Педагогического университета имени Абая, серия физико-математические науки, №4 (60), Алматы, 2017. – С. 240-244.
    • 14. Тау жыныстарындағы акустикалық қасиеттерінің негізгі факторларға әсер етуі - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, Серия Физико-математические науки № 3(59), 2017ж. – 172-176  бб.
    • 15. Жаңа форматтағы педагог тұлғасын дайындау - Қазақстан жоғары мектебі, №1/2017 (17).  ISSN 2413-5488 – С. 72-74
    • 16. Исследование воздействия на окружающую природную среду деятельности НГДУ «Жайыкнефть» - Вестник КазНТУ имени К.И. Сатпаева, №3. - Алматы, 2016. – С. 316-322

    КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ  РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 1. Stochastic model for calculating the dispersion of pollutants in the air-  19th International Conference “Aviation and Cosmonautics” (AviaSpace-2020). Abstracts. Moscow, MAI 23-27 November, 2020. – С. 547-548.
    • 2. Моделирование процесса распространения активных примесей в приземном слое атмосферы с учётом диффузии, химической реакции и переноса вещества течением воздуха - Тезисы докладов международной конференции «Вычислительные технологии в науке, технике и образовании» (CITECH-2020) – Алматы, 2020 – с. 35.
    • 3. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері - V Халықаралық түркіәлемі зерттеулері симпозиумы, Алматы, 11-13 қазан 2018 ж.  3 том. - 548-552 бб. «Инновационное развитие образования, наукоемкое производство и альтернативные источники энергии», 23 декабря 2020г., Алматы,  КазГосЖенПУ, 2020, халықаралық конференциясында 4 баяндама:
    • 4. Модели эколого-экономического состояния природной среды при техногенной нагрузки атмосферы 
    • 5. Болашақ АКТ мамандарының экологиялық құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері
    • 6. Математическое моделирование состояния породного массива: идеально-пластическая среда с равнообъёмным характером течения
    • 7. Мектептерде физиканы оқытуда CLIL технологиясын пайдалану Материалы IХ Международной научно-методической конференции посвященной 75-летию профессора Е.Ы. Бидайбекова и 35-летию школьной информатики «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке», Алматы, 2020 – атты конференцияда 3 баяндама:
    • 8. Математическое моделирование влияния деятельного слоя почвенного покрова склона и бортов промышленных карьеров на загрязнения воздуха региона с учетом аэрологии ограниченной области в нижнем слое атмосферы
    • 9. Обзор аналитических методов и моделей анализа напряжённо-деформированного состояния массива при открытой разработке месторождений
    • 10. Численные методы и модели анализа напряженно-деформированного состояния массива при открытой разработке месторождений.
    • Копенбаева Аманкуль Санаккалиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Копенбаева Аманкуль Санаккалиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071933667

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • жоғары, Физика магистрі
    • бакалавр дәрежесі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Мамандығы: физика 1997-2001 жж.
    • магистратура, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Мамандығы: физика. 2001-2003 жж.
    • докторантура, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.  Мамандығы: физика. 2018-2021 жж

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • 1р-қабықшалы ядролар үшін нуклондар мен кластерлердің спектроскопиялық факторлары және оларды ядролық процесстерді сипаттауда қолдану

     ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ

    • 1. Ғылыми қызметкер. Қыста Солтүстік, Орталық және Шығыс Қазақстанның жағдайында жұмыс істейтін жел қондырғыларын қорғау мәселесінің техникалық және технологиялық шешімі. 2009 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
    • 2. Ғылыми қызметкер. «Жел туннелінде вертикаль-осьтік композиттік жел турбинасының қазіргі зертханалық үлгісін әзірлеу, өндіру және техникалық-технологиялық сынау». 2010 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
    • 3. Ғылыми қызметкер. Азот қосылған кобальт оксидінің каталитикалық қасиеттерін кванттық-химиялық модельдеу. 2018-2021 жж Kazgoszhenpu
    • 4. Ғылыми қызметкер. Жеңіл атом ядроларындағы кластерлік, мультикластерлік және нуклондық еркіндік дәрежелері. 2017-2020 жж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

     БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН  МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Studying the Cluster Structure of the 11B Nucleus Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2020, 84(10), с. 1179-1182
    • 2. Cluster Structure of the Ground and Excited States of 9Be and 10B Nuclei Springer Proceedings in Physics, 2020, 238, с. 259-262
    • 3. Isotopic spin in light nuclei.  LXX International conference ”NUCLEUS – 2020. Nuclear physics and elementary particle physics. Nuclear physics technologies”. Section 1. Experimental and theoretical studies of the properties of atomic nuclei. 13 October , 2020
    • 4. Многочастичная модель оболочек и структурные факторы в ядрах 9Be и 12С. Международная конференция  «Инновационное развитие образования, наукоемких производств и возобновляемых источников энергии»,  посвященной 70-летию доктора физико-математических наук, профессора  Казнацженпу Ершиной А.К., декабрь 2020
    •  
    • Коштыбаев Талгат Бектасұлы

     Лауазымы:  Қауымдастырылған профессор м.а., Доцент

    • Ақпарат

    Коштыбаев Талгат Бектасұлы

    Лауазымы:  Қауымдастырылған профессор м.а., Доцент

    +7707 172 31 75

    Жоғарғы білімі мен мамандығы:

    Коштыбаев Талгат Бектасұлы– 1986–1991 жылдары қазіргі Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика факультетінде оқып, Физик. Физика оқытушысы деген біліктілік алған.

    • 1999–2003 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ Шымкент бөлімінде аға оқытушы, доцент міндетін атқарушы, доцент, декан орынбасары;
    • 2003–2004  жылдары Халықаралық қазақ-араб университетінде кафедра меңгерушісі;
    • 2004–2005 жылдары «Ұлағат» академиясының оқу істері жөніндегі проректоры;
    • 2005-2007 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ Кентау институтында директордың кеңесшісі-аудиторы, оқу-әдістемелік бөлімнің бастығы, факультет деканы, кафедра меңгерушісі;
    • 2007-2011 жылдары ХҚТУ Шымкент институты «Физика»  кафедрасының   профессоры

    Ғылыми дәрежесі :

    • Физика–математика ғылымдарының кандидаты (10. 02. 1998 ж, Қаз МҰУ)

    Ғылыми атағы  :

    • Доцент   (ВАК, 17.04.2002 ж)
    • ХҚТУ профессоры (02.03.2007 ж)

    Ғылыми жұмыстары:

    •  2 кандидаттық диссертацияларға оппоненттік жасаған

    Жарияланған еңбектері:

    Жалпы саны 72 ғылыми, оқу және әдістемелік еңбектердің авторы

    • Б.Ә. Камал, Т.Б. Диқамбай, Т.Б Коштыбаев. Кинематикалық және динамикалық теориялардың прогрессиялық негізі  Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы, физика‒математика ғылымдары сериясы, «Физикалық процестер мен механикалық жүйелерді модельдеу» (КОКСОН), DOI:https://doi.org/10.51889/2959-5894.2023.84.4.008. Том 84, № 4 (2023)
    • М.Е. Алиева, Т.Б Коштыбаев Динамиканың математикалық негізі Международный научный журнал «Академик » (г. Астана)  № 1 (239), 2024 г. Стр. 4‒9 https://journal-academic.com/vypuski.zhurnala  https://journal-academic.com/
    • Т.Б Коштыбаев Э.О. Құткелдиева, М.Е. Алиева  Денелердің Жерге құлауы Международный научный журнал «Академик » (г. Астана)  № 1 (239), 2024 г. Стр. 28‒33. https://journal-academic.com/vypuski.zhurnala https://journal-academic.com/
    • Т.Б Коштыбаев М.Е. Алиева, Б.Ә. Камал, Э.О. Құткелдиева Дөңгелектің қозғалысы Международный научный журнал «Академик » (г. Астана)  https://journal-academic.com/vypuski.zhurnala https://journal-academic.com/
    • Т.Б Коштыбаев Э.О. Құткелдиева Жазық конденсаторларды жалғау теориясы Международный научный журнал «Академик » (г. Астана  https://journal-academic.com/vypuski.zhurnala  https://journal-academic.com/
    • Байкадамова Лаура Сериковна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Байкадамова Лаура Сериковна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77072227909

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Физика магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
    • Физика, бакалавр дәрежесі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Баламалы энергия көздері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫЛАРЫ:

    1. Азоттың кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан  зерттеу, 2018-2020жж.
    2. Автономды тұтынушылар үшін микрогидроэлектрстанциялар жасау. 2013-2015жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. G.A.Kaptagay, Y.A.Mastrikov, E.A.Kotomin, G.O.Baitasheva, L.S.Baikadamova  Theoretical investigations of nitrogen doping on Co 3 O 4 for water dissociation catalytically activity. Journal of Physics: Conference Series, 2018, 1115(3), 032032
    2. B.S.Baltabay, A.A.Akzholova, L.S.Baikadamova Asynchronous motor – operating principle and device: International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online), 2018  
    3. K.Tugelbayeva, M.Kunelbayev, L.Baikadamova, A.Aidarbekova Hydrogenation of Unsaturated Compounds to Irradiation-Quantum Pd/-Al2O3 and Pt/-Al2O3. International Journal Chemical Science, ISSN: 0972-768X, Volume 15 issue 2, 2017
    4. A.Zh.Zhamalov, A.Dzh.Obozov, M.M.Kunelbayev, L.S.Baikadamova Capacity and Power Characteristics of Disk Generator with Counter-Rotation of Double-Rotor Wind Turbine / Middle-East Journal of Scientific Research 15(12), 2013, – рр. 1655-1662. ISSN 1990-9233
    5. А.Zhamalov, A.D.Obozov, S.A.Issaev, M.M.Kunelbayev, L.S.Baikadamova Simulation Model of Two-Rotor Wind Turbine with Counter-Rotation / World Applied Sciences Journal 22(2): 215-219, ISSN 1818-4952, IDOSI Publications, 2013, P. 215-219
    6. Екі роторлық жел қондырғысының базасындағы бивалентті модулі атты пайдалы модельге патент. А.Жамалов, М.Кунельбаев, Л.С.Байкадамова / ҚР ӘМ, Пайдалы модельге патент №1576, 08.07.2016
    • Байтурсын Нурай

     Лауазымы: Аға оқытушы, Ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Байтурсын Нурай

    Лауазымы: Аға оқытушы, Ғылым магистрі

    +77086670039

    Нурай Байтурсын – 2006 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Физика-информатика пәндерінің білім бакалавры академиялық дәрежесін алды, 2013 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің физика магистрі дәрежесі алды.

    Еңбек жолы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2012 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Физика-математика факультеті «Физика» кафедрасының оқытушысы, Физика-математика факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары (наурыз 2015 – қыркүйек 2016) 

    Алматы облыстық Ш.Смағұлов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының физика пәнінің оқытушысы (қыркүйек 2006 – тамыз 2012)

    БІЛІМІ:

    • Физика магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты;
    • Физика-информатика бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Орта мектепте физиканы оқытудың тиімділігін және сапалылығын арттыру;
    • Қазақстанда дәстүрлі емес энергия көздерін дамыту.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Механика пәнінен зертханалық жұмыстар:  А.К.Ершина, А.Шақарбекқызы, Н.Байтұрсын, С.Е.Маханбетова. /Оқу құралы. Алматы: "Қыздар университеті" баспасы, 2016.- 98 б. ISBN 978-601-224-697-1
    • Элементар бөлшектер және химиялық элементтердің түзілуі:  Н. Ілиясов,
    • Ө. Парманбеков, Н.Байтұрсын /Оқу құралы. Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 84 бет. ISBN 978-601-224-687-2
    • Молекулалық физика және термодинамика пәнінен зертханалық жұмыстар: Н.Ильясов, Ө.Парманбеков, А.Шақарбекқызы, Н.Байтұрсын /Оқу құралы. Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 74 б.
    • Атом және атом ядросының физикасы пәнінен зертханалық жұмыстар: Ө.Парманбеков, А.Шақарбекқызы, А.С.Көпенбаева, Н.Байтұрсын /Оқу құралы. Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 56 бет. ISBN 978-601-224-688-9
    • Оптика пәнінен зертханалық жұмыстар: Ө.Парманбеков, А.С.Көпенбаева,
    • А.Шақарбекқызы, Н.Байтұрсын /Оқу құралы. Алматы: "Қыздар университеті" баспасы, 2015.- 130 б. ISBN 978-601-224-692-6
    • Электр және магнетизм пәнінен зертханалық жұмыстар: Ө.Парманбеков, С.С.Сугуров, А.Шақарбекқызы, Н.Байтұрсын /Оқу құралы. Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 100 б. ISBN 978-601-224-690-2
    • Астрономия пәнінен зертханалық жұмыс: Г.Т.Түгелбаева, Ө.Парманбеков, А.Шақарбекқызы, Н.Байтұрсын /Оқу құралы Алматы: "Дәуір", 2015.- 70 б. ISBN 978-601-224-693-3
    • Физиканы оқыту әдістемесі пәнінен зертханалық жұмыстар: Ө.Парманбеков, Н.Ә.Сәндібаева, Н.Байтұрсын, А.Шақарбекқызы /Әдістемелік нұсқаулық Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 58 б. ISBN 978-601-224-618-6
    • Механика пәнінен есептер жинағы: оқу құралы.  Ершина А.К., Ташев Б.А., Байтұрсын Н. Алматы: Қыздар университеті, 15,25 б.т. ISBN 978-601-346-418022-2

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Альтернативті энергия көздеріне көшу – таза экология кілті. А.Қ.Ершина, Н.Байтурсын, Шақарбекқызы А, Бижанова А. «Анадолыдан бір сөз» 1/1 Түркия, Нийде. Осак 2015
    • Жасыл экономиканың басым бағыттарының бірі – жаңарып тұратын энергия көздері. Н.Байтурсын, А.Шақарбекқызы, А.Бижанова. ІІ халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Қазмемқызпу, Алматы. 2015
    • Физикалық  есептерді  шығарудың кейбір ерекшеліктері. Н.Байтурсын, А.Шақарбекқызы, А.Байсапарова. ІІ халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Қазмемқызпу, Алматы. 2015
    • Элементар бөлшектердің классификациясы ұғымына әдістемелік талдау. Н.Байтурсын, Л.С.Байкадамова. VІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Нийде қаласы, Нийде Өмер Халисдемир университеті, 20-23.10.2020ж.
    • Куткельдиева Эльзира Оразбековна

     Лауазымы: Аға оқытушы, педагогикалық ғылымдар магистрі

    • Ақпарат

    Куткельдиева Эльзира Оразбековна

    Лауазымы: Аға оқытушы, педагогикалық ғылымдар магистрі

      8 707 373 3536

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2005-2009 бакалавриат, 050110-Физика, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.
    • 2014-2016 магистратура, 6М011000-Физика, педагогикалық ғылымдар магистрі. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ.
    • 2017-2020 докторантура, 6D011000-Физика, Абай атындағы ҚазҰПУ.

    Зерттеу аясы:

    • Физика, Физиканы оқыту әдістемесі
    • Классикалық механика және термодинамика заңдылықтарын оқытудың әдістемесі

    Басылымға шыққан мақалалары:

    • Т.Сапарбаев, Э.О.Куткельдиева, Ж.К.Дошниязов,  К.Е.Алимбетов. Особенности народный педагогики в трудовом воспитании., XLIV International Multidisciplinary Conference “Recent Scientific Investigation”. Proceedings of the Conference., May, 2023. Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2023. рp.
    • Т.Saparbaev, E.O.Kutkeldiyeva, S.K.Kakhkhorov, Kh.O.Juraev. Determination of the surface tension coefficient of a liquid using virtual technologies., PEDAGOGICAL SKILLS The scientific-theoretical and methodical journal, Uzbekistan, Bukhara, - 2023, № 4, рр.158-164.
    • Т.Сапарбаев, Э.О.Куткельдиева. Усовершенствование методы преподавания на тему «Электрический ток в металлах»., «НИЦ Вестник науки»., Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития / Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции., 2.12.2022 г., г. Уфа.
    • Г.К.Наурызбаева, Э.О.Куткельдиева. Педагогические вопросы в формировании технических компетенций студентов вуза на занятиях физики., Япония, Токио. SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES. 25-26.11.2021. р.120.
    • Л.Х.Мажитова,  Г.К.Наурызбаева, Э.О.Куткельдиева. Features of the organization of the process of teaching physics., Материалы международной научно-практической конференци: Вопросы современной  науки: новые достижения., НИЦ «Мир науки»., Болгария, г.София,  17.02.2020г.  стр. 8-14.
    • Л.Х.Мажитова,  Г.К.Наурызбаева, Э.О.Куткельдиева. Pedagogical questions of teaching in physics., Материалы международной научно-практической конференций: Инновационное развитие и потенциал современной науки., НИЦ «Мир науки»., Чехия, г.Прага, 17.02.2020г.  стр. 215-223.
    • B. Ya. Yavidov, Т.Saparbaev, A.N.Kurmantayev, E.O.Kutkeldiyeva «A Trick of Finding of Hermitian Conjugate of  ¶n /¶xn Operator», Australia. International Journal of Advanced Science and Technology. ISSN: 2005-4238 IJAST Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 14761–14765. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/issue/view/261
    • B. Ya. Yavidov, Т.Saparbaev, S.Tulepbergenov, E.O.Kutkeldiyeva «On increasing the effectiveness of classes in physics by demonstrating historical-financial symbols», Philadelphia, USA., International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 12 Volume: 92 Published: 23.12.2020., pp. 263-272. Indexed by Clarivate Analytics. Scopus ASCC: 3304.  http://T-Science.org
    • А.Қ.Қозыбай, Э.О.Куткельдиева., ЖОО –да физика пәнін оқытудың инновациялық технологиялары., «Вестник ПГУ», Серия педагогическая, г.Павлодар., -2019, №4, стр.250-257.
    • Г.К.Наурызбаева, Габдуллина Г.Л., Э.О.Куткельдиева., Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыру– бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі ретінде., «Вестник КазНПУ имени Абая», Серия педагогические наук, г.Алматы.,  -2019, №2 (62), стр.92-97.
    • Г.К.Наурызбаева, Э.О.Куткельдиева. Информационно деятельностный подход к обучению конкурентоспособных кадров в ВУЗе., Современный менеджмент: теория, методология, практика: Материалы II научно-практической конференции с международным участием. – Казань: ИЦ Университета управления «ТИСБИ», 2019. – 216 с. ISBN 978-5-93593-279-4.
    • E.O.Kutkeldiyeva. Problems of improvement of methodical preparation of future physics teachers in higher education institutes., Germany, Bonn city, International conference of European Academy of science. Section: Social sciences / Higher education. May 21-31, 2019. Page 72.
    • G.T.Tugelbaeva, E.O.Kutkeldiyeva «Labjratory workshop on astronomy», Оқу құралы, Алматы: КазМемҚызПУ, 2019. –123б., ISBN 978-601-224-823-4
    •  Э.О.Куткельдиева., Болашақ физика мұғалімдерінің әдістемелік дайындығын жетілдіру., Қазақстан, Алматы қаласы, Тезистер жинағы, «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми конференциясы, 8.04-11.04. 2019ж. б.416.
    • Т.Сапарбаев, Э.О.Куткельдиева., Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса., Авторская права. На 3-х языках. Виртуальная лабораторная работа. №2399, 20.03.2019г.
    • Қозыбай А.Қ., Искакова А.Б., Э.О.Куткельдиева., Перспективы развития образовательных инновационных технологий в казахстане. Казахстан, г.Алматы, международной научно-практической конференций. Садыковские чтения – V. «Актуалные проблемы науки и образования на современном этапе». 26.09.2018г. стр.75-78.
    • Г.Т.Түгелбаева, Э.О.Құткелдиева Физикалық есептерді шығару арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, Физика-математика сериясы. №4 (60) 2017. – 126-132, ISSN: 1728-5496

    Сертификаттары

    • Курс «Методические модели и технологий обучения физике в ВУЗе». г.Алматы (04.11.2019 – 08.11.2019);
    • Курс «Современные подходы в системе высшего образования». г.Алматы (06.01.2020 – 18.01.2020);
    • Курс «Проектирование в среде Solidworks». г.Алматы (23.01.2021 – 13.02.2021);
    • Курс «Применение VR/AR – технологий в решении профессиональных задач». г.Москва (20.09.2021 – 06.10.2021);
    • Курс «Современные инновационные технологии, преподаваемые на занятиях по физике». г.Алматы (15.11.2021 – 27.11.2021);
    • Курс «Решение некоторых уравнений математической физики». г.Алматы (07.12.2022 – 23.12.2022);
    • Курс «Реализация цифровых образовательных технологий в преподавании математики и физики». г.Алматы (16.01.2023 – 28.01.2023).
    • Мұратхан Жантай

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Мұратхан Жантай

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77478119304

    Мұратхан Жантай – 2016 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін тәмамдаған. 2018 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде жаратылыстану ғылымдарының магистр дәрежесін алды. 2019-2023 Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті физика кафедрасында оқытушы қызметін атқарған. 2023 жылдан осы уақытқа дейін, Қазақ Ұлттық Қыздар Университетінде оқытушылық қызыметін атқарып келеді. Мұратхан Жантай білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Рецезияланған журналдарда мақала, халықаралық ғылыми конференцияларда тезис баяндамалар жасаған.

    БІЛІМІ:

    • Жаратылыстану бакалавры, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Адами құндылықтарды дамыту
    • Рух пен сана биігін көтеру
    • Атомдық және ядролық физика
    • Аномальды құбылыстар
      

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Кварктардың коварианттық моделін зерттеу 2018-2019 жж.
    • Коварианттық кварк моделіндегі B→S ауысуының форм факторларын есептеу 2020-2023 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • М.А. Иванов, Г.С. Нурбакова,. Ж.Муратхан  Вычисление формфакторов  BS перехода  Известия национальной академии наук Республики Казахстан, серия физ. – мат.  6, 316
    • G.S Nurbakova, N Khabyl, Zh. Muratkhan Materials of the International Scientific conference dedicated to the 80th anniversary of Academician of the NAS RK Abdildin Meirkhan Mubarakovich. Abdildin Readings: Actual Problems of Modern Physics.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Ж. Муратхан. Кварктардың коварианттық моделінің негізінде, төрт кварктан тұратын мезондардың қасиеттерін зерттеу // Халықаралық ғылыми конференция «Фараби әлемі», Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, (Казахстан), 2018. 30б.
    • З. Муса, Ж. Муратхан. Кварктардың коварианттық моделінің негізінде В-мезонының ыдырауын сипаттау// IV Халықаралық Фараби оқулары «Фараби әлемі». Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, (Казахстан), 2019. 20б
    • Құрбанғалиев Ұлан Бекболатұлы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Құрбанғалиев Ұлан Бекболатұлы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77082297555

    Құрбанғалиев Ұлан Бекболатұлы – 2021 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін тәмамдаған.2023 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде физика саласында магистр дәрежесін алды. Құрбанғалиев Ұлан Бекболатұлы білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Рецезияланған журналдарда мақала, халықаралық ғылыми конференцияларда тезис баяндамалар жасаған.

    БІЛІМІ:

    • Жаратылыстану бакалавры, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
    • Физика мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физиканы оқытуда дифференциалланған әдістерді қолдану
    • Физиканы саралап оқытудың артықшылықтары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ұ.Б.Құрбанғалиев.  Оқытуды дифференциалдау әдісімен орта мектепте физика курсын оқыту // Республикалық ғылыми-əдістемелік журнал. №6(2022). 15-18 беттер.
    • Ұ.Б.Құрбанғалиев.  Физика курсында дифференциалды оқытуды пайдалану // «Геомеханиканың және компьютерлік-математикалық модельдеуді оқытудың заманауи мәселелері» атты халықаралық конференция.(2022). 194-196 беттер.
    • Нысан Гүлшат Мұханқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Нысан Гүлшат Мұханқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77023178795

    Гүлшат Нысан – 2016 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің бакалавриатын бітірген. 2018 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде физика саласында магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Алматы қаласындағы жалпы білім беретін мектепте физика пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған.

    2018-2021 жылдарда Абай атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінде физика мамандығы бойынша докторантурада оқыған.

    Гүлшат Нысан білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Ол халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар жариялаған

    БІЛІМІ:

    • Физика мамандығы бойынша білім бакалавры, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
    • Физика мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (докторантура)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Физиканы оқытуда интерактивті әдістерді қолдану
    • Жаңартылған білім беру бағдарламасының артықшылықтары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • G.M.Nysan, J.Q.Sydyqova, G. S.Arynova (2016) Fızıkany oqytýda ınteraktıvti ádisterdi qoldaný. Abaı atyndaǵy Qazaq ulttyq pedagogıkalyq ýnıversıtetiniń habarshysy. Jas ǵalym. Izdenister. Máseleler. Zertteýler serıasy. 2016 jyl №2 (8). 63-66 b.
    • G.M.Nysan, Qozybaı A.Q. (2021) Dástúrli jáne jańartylǵan oqý baǵdarlamasynyń erekshelikteri L.N.Gýmılev atyndaǵy Eýrazıa atyndaǵy Ulttyq ýnıversıteti. Pedagogıka serıasy.
    • G.M.Nysan, Qozybaı A.Q. (2021) Metametodıkalyq tásil negizinde bolashaq fızıka muǵalimderin ınovasıalyq qyzmetke ádistemelik daıarlaýdy jetildirý
    • AКОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:
    • 2017, 15 мамыр, «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның БАҒДАРЛАМАСЫ, Тұрақты маниттер. Тұрақты магниттердің магнит өрісін оқытуда интерактивті әдістерді қолдану
    • 2019, 25-30 мамыр, «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты VI Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция ЖИНАҒЫ. НУР-СУЛТАН, Жаңартылған білім беру бағдарламасының артықшылықтары
    • 2019, 15 июнь, «Advances in Science and Technology» XXI Международная научно-практическая конференция. Moscow, Отличия традиционного и обновленного программы обучения
    • 2019, IV-ой Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики подготовки педагогических кадров», посвященной 10-летию организации педагогического факультета и 70-летию д.п.н.,чл.-корр. МАНПО, профессора Н.О. Мааткеримова. Бишкек, Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы мұғалімнің рөлі