• Білім беру

  • Кафедра туралы

   Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университетінің Биология кафедрасы - кәсіби білім беруге және ғылыми қызметке қабілетті, педагогикалық, терең зерттеушілік, басқарушылық дағдылары қалыптасқан, ғылыми жетістіктерін білім беруде пайдалана алатын, нарық экономикасы сұранысына сай, ізденімпаз  жоғары білімді бакалавр биология мұғалімдерін, сонымен қатар педагогика ғылымының магистрін және биология саласында терең теориялық білімі бар, ғылыми-зерттеу және педагогикалық инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана алатын философия докторларын (PhD) дайындайтын педагогикалық ұжым. Жоғары білімді мамандарды даярлау деңгейін көтеру мақсатында 1959 жылы 4-қыркүйекте биология кафедрасы өз алдына жеке кафедра болып ұйымдастырылды. 1960 жылдың 29-тамызындағы № 645 институтының бұйрығымен биология кафедрасы жеке ботаника және зоология кафедрасына бөлінді.

   Ботаника кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарған  ғалымдар:

   • Таубаев Т.Т. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1960-1963 ж.ж.
   • Тартенова М.А. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1963-1965 ж.ж.
   • Қисықов О.Қ. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1965-1974 ж.ж.
   • Хамитова Р.А. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1974-1984 ж.ж.
   • Қожантаева Ж.Ж.- биология ғылымдарының докторы, профессор, 1984-1989 ж.ж.
   • Сағындықов Ж.С.- биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1989-1996 ж.ж.

   Зоология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарған  ғалымдар:

   • Досжанов Т.Н. - ҚР ҰҒА академигі, биология ғылымдарының докторы, профессор, 1960-1967 ж.ж.
   • Ысмағұлова Ф.Ә. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1968-1980 ж.ж.
   • Қуандықова У.С. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1980-1987 ж.ж.
   • Нәрібаев Б.Н. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 1987 -1992 ж.ж.
   • Сартаев А.С. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, зоология кафедрасын 1992-1996 жылдар аралығында, екі кафедра бірігіп аталған биология-экология кафедрасын 1996-1997 ж.ж.

   Биология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарған (атқарушы) ғалымдар:

   1. Бейсембаев Ж.Қ. - биология ғылымдарының докторы, профессор, 1997-1998 ж.
   2. Жексембиев Р.Қ. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент,  1999-2017 ж.
   3. Ануарова Л.Е. - биология ғылымдарының кандидаты, 2017-2020 ж.
   4. Тулеугалиева С.С. - биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 2020-2021 оқу жылы.
   5. Қалекешов А.М. – Биология ғылымдарының кандидаты, 2021 жылдан бүгінге дейін

   Білім беру бағдарламарын жүзеге асырушы ПОҚ туралы ақпарат

   Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігі көрсетілетін қызметтердің сапасы үшін негіз болып табылады. "Биология" кафедрасының негізгі штаты-жоғары білікті педагогтар, кәсіби міндеттердің кең спектрін шешуге Құзыретті ғалымдар. Ғылыми дәрежелері мен атақтары бар ПОҚ үлесі – 60%. А-ш.ғ.к., профессор м.а. Байташева Г.У., PhD, асс. Профессор м.а. Калиева А. Н. "жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағының иегерлері. ПОҚ біліктілігін арттыру бойынша жұмыстар жоспарлы түрде жүргізілуде (курстар, семинар-тренингтер, тағылымдамалар). Соңғы үш жылда ПОҚ-ның 100% - ы біліктілігін арттырудан өтті.

   Профессор-оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары:

   Биология кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми-зерттеу жұмысының бірнеше бағыты бар. Атап айтқанда, мысалы Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу болып табылатын, Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктерін зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу және оларды дәрілік өсімдік шикізаты ретінде пайдалану үшін ұсынымдар бойынша білім алушылармен бірлесіп жұмыстар жүргізілуде. Ғылыми зерттеулердің жаңа бағыттарының бірі: "Ұлттық ашытылған сүт сусындарын дайындау үшін сүт қышқылы бактерияларын зерттеу" және "Биологияны оқыту мен оқыту тәжірибесінен қазақстандық мұғалімдердің іс - әрекетіндегі зерттеудің ғылыми-әдістемелік тәсілдері". Сонымен қатар ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігімен қаржыландырылған жоба "Флавоноидтар мен таниндердің тиімділігі Agrimonia Asiatica Juz. Қазақстанның фармакологиялық шикізаты ретінде", ғылыми жетекшісі РhD, ассоц проф м.а. А. Н. Қалиева. Іске асыру мерзімі-2021ж., қаржыландыру көлемі-8 млн теңге. Жобаға сонымен қатар Н.С. Мамытова, магистрант А. Е. Нұрманбек РhD тартылды.

   Университеттің ішкі гранты бойынша орындалатын ғылыми зерттеулер:

   "Көлді агробиостанциясы базасында Алматы қаласының экологиясы мен тұрғындарының денсаулығын жақсарту үшін ғылыми-өндірістік зерттеулер жүргізу" жобасы. Жоба жетекшісі-б.ғ.к., бағдарлама көшбасшысы А.М. Қалекешов. Іске асыру мерзімі 2023-2024жж.,қаржыландыру көлемі 3 млн. теңге. Жобаға оқытушылар, білім алушылар да қатысады: т.ғ.д., профессор Мусина А.С., а/ш. ғ. к., ассоц.профессор Байташева Г.У., РhD, ассоц. профессор м. а. А. Н.Калиева, б. ғ.к., ассоц. профессор м.а. Сартаева А.А., ассоц. профессор м. а. Э.А. Қырбасова, докторант А. Е. Смағұлова, студенттер Ерғалиқызы А., Пердебай Қ. "Сүт қышқылы бактериялары мен лактоза ашытқы консорциумы"жобасы микробқа қарсы әсері бар ұлттық ашытылған сүт сусындарын дайындау".  Жоба жетекшісі-б.ғ. к., ассоц. профессор м.а. Сартаева А. А. іске асыру мерзімі 2023 – 2024жж., қаржыландыру көлемі-3 млн. теңге. Жобаға сондай-ақ РhD ассоц. профессор м.а. Э.А. Кырбасова, б. ғ. к., ассоц ассоц. профессор м.а. М.Х. Парманбекова, а/ш. ғ. к., ассоц М. А., профессор Э. м. Иманова, магистрант Д. Куйчибекова қатысты.

   ПОҚ келесі бағыттар бойынша ғылыми зерттеулермен айналысады:

    "Биология, экология, биотехнология, физиология және ботаниканың теориялық мәселелері"; "Биотехнология зерттеулерді қолдану негізінде биологияны оқыту (жоғары сатыдағы су өсімдіктерін биологиялык белсенді талдауды мысалға)";  "Оңтүстік-шығыс Қазақстан аймағын Agrimonia Asiatica Juz.  дәрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері"; "Жиделер тұқымдасы (Elaeagnaceae) жемісіндегі натрий мен калий мөлшерін атомды абсорбциялық спектрометрия әдіспен анықтау";  "ҚР мектептері мен жоғары оқу орындарында Биологияны оқыту мәселелері";Кафедраның осы бағыттарына сәйкес іргелі, ғылыми-практикалық, ғылыми-әдістемелік зерттеулерді жүзеге асырады, ақпараттық, консультациялық қызметтер көрсетеді, оқу процесіне инновациялық технологияларды әзірлейді және енгізеді. Оқыту, ғылыми зерттеулер мен оқыту арасындағы өзара іс-қимыл ПОҚ-ның ғылыми зерттеулері негізінде оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар әзірленетіндігінде көрінеді. ПОҚ ғылыми зерттеулердің нәтижелерін "Scopus", "Web of Ѕсіепсѕе", "РИНЦ", "КОКСОН" базаларында және басқа да журналдарда, ҚР және шет елдердің ғылыми-практикалық конференцияларының материалдарында жариялау бойынша белсенді жұмыс істейді.

   Халықаралық ынтымақтастық:

   Кафедра Биология активно принимает зарубежных лекторов по академической мобильности в рамках международного сотрудничества кафедра Биология сотрудничает с Нийде университетом (Турция), Государственным университетом долины Миссисипи Валлей (MVSU, Соединенные Штаты Америки, Итта Бена). В сфере международного сотрудничества кафедра биологии Университета Нийде Халисдемир Омер (Турция), PhD, доцент Коксал Айше была приглашена для участия в программе академической мобильности в ноябре 2021 года. Из Университета Балыкесир Наджатибей (Турция) 2023-2024 уч.году профессор  Гульжан Четин приглашена для чтения лекций в рамках программы академической мобильности.

   Жоғарыда көрсетілген білім беру бағдарламаларды бітірген түлектер:

   • білім саласында мемлекеттік және мемлекеттік емес сектордың (орта мектепте, лицейде, гимназияда, колледжде, жоғары оқу орнында) биология мұғалімі;
   • түрлі деңгейдегі мемлекеттік мекемелердегі өндірістік және басқару қызметі (білім бөлімі, әкімшілік, бау-бақша ұйымдары, экология);
   • зерттеу саласы (бейінді зерттеу ұйымдары: ботаника, зоология, адам анатомиясы, физиология, экология, генетика, молекулалық биология, биотехнология және т.б.) жас натуралистер станциясы, ұлттық парктер, қорықтар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары кәсіптік білімді талап ететін басқа да салалардың мамандары болып қызмет жасай алады.

   Инфрақұрылым: 

   Кафедрада  оқу зертханалары, арнайы пән дәрісханалары қазіргі заман талабына сай оқыту құрал-жабдықтарымен жабдықталған. 2015 жылы химия кафедрасымен бірлесе отырып «Кешенді химия-биология орталығы» ғылыми зертханасы ашылды. Оқу-дала практикалары Қарасай ауданындағы Агробиостанция мен Қапшағай су қоймасы маңындағы оқу базасында өтіледі.

   Білім беру бағдарламалары

    • Байташева Гаухар Умиралиевна

     Лауазымы: а/ш.ғ.к., Доцент, Жаратылыстану институтының  директоры

    • Ақпарат

    Байташева Гаухар Умиралиевна

    Лауазымы: а/ш.ғ.к., Доцент, Жаратылыстану институтының  директоры

    +7 747 644 14 70

    ЖЕТІСТІКТЕР

    • 2022 ж. - «Болашақ 500 ғалым» бағдарламасы бойынша халықаралық стипендия иегері
    • 2018 жылы "2017 жылдың үздік оқытушысы"атағын алды.
    • Ахмет Байтұрсынов атындағы күміс медальмен марапатталды
    • 2014ж Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына орай, ғылыми-педагогикалық қызметінің үздігі медалімен марапатталды,
    • "Білім беру үздігі" белгісімен марапатталған.
    • Республикалық деңгейде "әдіскер-жаңашыл" атағының иегері.

    БІЛІМІ:

    • «Биология» мамандығы (әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті, 1992-1996) Мемлекеттік емтихан комиссиясының 1996 жылғы 10 шілдедегі шешімі бойынша бакалавр академиялық дәрежесі және биолог, орта оқу орнындағы биология пәнінің оқытушысы біліктілігі берілді (Диплом ЖБ-ІІ №0100204)
    • «Ботаника» мамандығы (әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті, 1996-1998) Мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен ботаника магистрі академиялық дәрежесі берілді
    • «06.01.12 – мал азығы өндірісі және шалғындық шаруашылығы» мамандығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылдың 23 қазандағы шешімімен (№ 8 хаттама) ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (FK № 0000822), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Оңтүстік-Шығыс Қазақстан суармалы жағдайында құмай мен гүлтәжіні бірге өсірудің негізгі тәсілдері
    • «Экология» мамандығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылы 27 желтоқсандағы шешімімен (№9 хаттама) доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ №0002701)

    ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ

    • Қыркүйек, 2002 – қыркүйек  2005  аралығында  Қазақ қыздар педагогикалық институты  Ғылым  және  халықаралық байланыстар басқармасының маманы (Алматы қ.)
    • Қыркүйек, 2005 -  шілде  2006  Қазақ  қыздар  педагогикалық  институты Ғылым  және  халықаралық  байланыстар  басқармасының  маманы,  Биология кафедрасының оқытушысы
    • Қыркүйек, 2006 – шілде  2009  Қазақ  мемлекеттік  қыздар педагогикалық  институты  Биология  кафедрасының  оқытушысы
    • Шілде, 2009 - қыркүйек  2009  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты  Экология  кафедрасының  оқытушысы
    • Қыркүйек, 2009 - қаңтар 2010  Экология кафедрасының аға оқытушысы
    • Қаңтар, 2010 - желтоқсан  2011 Доцент міндетін атқарушы
    • Желтоқсан, 2011 - қыркүйек  2012  Экология  мамандығы  бойынша доцент ғылыми атағы берілді
    • Мамыр, 2016 - қыркүйек  2016  Профессор міндетін атқарушы
    • Қыркүйек, 2016 - наурыз 2019  Ғылым  және  халықаралық  байланыстар басқармасының басшысы
    • Наурыз, 2019 - тамыз 2021 «Рухани жаңғыру» кеңсесінің басшысы
    • Қыркүйек, 2021-  Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  институты  Жаратылыстану институты  директоры 

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Экологиялық білім мен тәрбие берудің жаңа парадигмаларын қалыптастыру мәселелері

    ОҚУ ҚҰРАЛЫ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ:

    • Жалпы экология негіздері. Оқу-әдістемелік құрал (зертханалық жұмыстар), «Қыздар университеті» баспасы,- Алматы\ Қыздар университеті. 2015.- 82 бет.
    • Экологиялық  білім беру және дүниетаным.  Оқулық (2-ші басылым), Қарағанды\ Қыздар университеті. ЖШС\Medet Group. 2015.-222 бет.
    • Геоэкология. Оқулық. Алматы\ Қыздар университеті. 2015.-227 бет.
    • Қоршаған орта және оны қорғау. Оқулық. Алматы\ Қыздар университеті. 2015.-232 бет.
    • Экология және тұрақты даму практикумы. Оқу құралы. Қарағанды\ (2-ші басылым). ҚызМемПУ. Medet Group. 2015.-226 бет.
    • Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Әдістемелік құрал. Алматы\Қыздар университеті. 2015. -124 бет.
    • Қоршаған орта туралы ілім. Электронды оқулық. Куәлік № 2609 12.12.2016ж. ИС006819. (CD диск тіркелген, Куәлік № 2609 12.12.2016 ж. ИС006819.
    • Бөлме өсімдіктерін өсіру тәсілдері. Оқу құралы. «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • Бөлме өсімдіктерін өсіру тәсілдері. Оқу құралы. «Darkhan» баспасы,  2018ж.  
    • Қазақстан ландшафтары және экология. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік. Куәлік № 985 14.12.2018.
    • Химиялық экология. Оқулық. Баспаға Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университеті жанындағы  ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласындағы Оқу-әдістемелік бірлестігімен  ұсынылған.  «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • Экологиялық білім беру негіздері. Қазақ – орыс – ағылшын тілдеріндегі Ғылыми түсіндірме сөздік. «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • “On Ecology of the New Millennium and Environmental education of the younger generation”. Monograph. Monograph –2019. 98 р. Editions du JIPTO, Bibliothegue nationale de France, ISBN 978-2-35175-065-0.
    • Қоршаған орта және улы металдар. Оқу құралы.  «Darkhan» 2019., ISBN 978-601-7243-65-4. 122 б.
    • Экология және тұрақты даму практикумы. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік алынды. ҚР Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік. 2019 27.11 № 6687.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Комплексное решение экологических проблем-оптимальный путь для устойчивого развития. Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP6 2015, №8, С.28-30, ISBN
    • Мұғалім құзіреттілігін қалыптастыруды «студент-практикант» әдісінің тиімділігі, «Қазіргі әдістемелік қызмет және оның даму болашағы» республикалық семинар. Б. 249-252. -Алматы қ. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы  14-15 мамыр 2015ж.
    • Өсімдіктер әлемін қорғау тақырыбын әдісін пайдаланып балқылау. Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(05) 236-239 бет. Өлгий 2015.
    • Coleus өсімдігін тұқым арқылы өсіру. Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(05).  232-235 бет. Өлгий. (Монголия) 2015.
    • Рациональное использование хозяйственно- ценных свойств сорго. Материалы МЭСК «Экология России и сопредельных территорий»- Новосибирск 2015г, -68-70 стр.                                                                                                Экологиялық тәрбие берудің басты міндеттері. Хабаршы –Вестник. «Жаратылыстану» сериясы  №1(55)2015ж. 232-237 бет
    • Интербелсенді дәрісті өткізудің тиімді жолдары. Хабаршы –Вестник. «Жаратылыстану» сериясы  №1(55)2015ж. 224-231 бет
    • Кәсіби құзіреттілік ұғымы және оның даму тенденциялары. Абай атын. ҚҰПУ Хабаршы (Педагогика  ғылымдары сериясы). КОКСОН. №3 (55)-Б.49-54. Алматы, 2017ж.
    • ОБСӨЖ, СӨЖ сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану ұтымдылығы. БҚМУ хабаршысы, КОКСОН. 2018, №3, С.81-87. ISSN 1680-0761.
    • Арал теңізінің экологиялық мәселелері. Промышленность Казахстана. КОКСОН. № 3(104 ) 2018. С. 56-60. ISSN 1608-8425.
    • Автокөліктердің шектен тыс шоғырлануының мәселелері. Промышленность Казахстана. КОКСОН. № 3 (104) 2018. С.52-56 ISSN 1608-8425
    • Студенттердің сыныптан тыс әрекеттерін әлеуметтік желіге кіріктіре оқыту мәселелері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» КОКСОН №3 (58)2018г. 216-219 стр. (КОКСОН) ISSN 2073-333X.
    • Бірлескен топтық жұмысты пайдаланудың тиімді әдістемесі. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» КОКСОН №3 (58) 2018г. 211-215 стр. (КОКСОН) ISSN 2073-333X.
    • The negative effect of the traffic growth to the air basin. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. (КОКСОН) №3 (75) 2018. 6 -11 бб. ISSN 2306-5079.
    • Раушангүлділер (Rosaceae) тұқымдасының түрлерінің фитохимиясы негізінде таксономиясындағы өзгерістерді нақтылау. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. (КОКСОН) №3 (75) 2018. 12-17 бб. ISSN 2306-5079.
    • Қоршаған ортаны қорғау дағдыларын қалыптастыру мәселелері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» (КОКСОН) №6 (66) 2018г. 93-99 стр.
    • Күрделігүлділер (Compositae) тұқымдасының кең тараған гүлдерінің  биоэкологиялық ерекшеліктері.  Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» (КОКСОН) №4(62) 2018. 246-254стр.
    • Пәндерді интеграциялаудың кейбір мәселелері. Педагогика және психология. Ғылыми-әдістемелік журнал. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. – Алматы, (КОКСОН)  2018. №4 (37) Б. 80-87.
    • Drug types of rosaceae in Kazakhstan. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. (РИНЦ) СМУС Выпуск №4 (23) Т. 3. 2018. Стр.51-54. ISBN 2308-2127.
    •  Студенттердің теориялық және практикалық даярлықтары негізінде зерттеушілік дағдыларының дамуы. БҚМУ Хабаршысы. №4 (76)-2019. Б. 209-213. (КОКСОН) ISBN 1680-0761.
    • Экологическое воспитание и образование молодежи. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. 2019. №8/2. Б111-116.  (КОКСОН) ISBN 2073-333Х
    • Some approaches to ecological education of youth. Of the national academy/ Series of social and human sciences. 2019. №6  (328) С.57-64 (КОКСОН)  ISBN 2224-5294
    • Problems of municipal solid wastes in the Republic of Kazakhstan. Of the national academy/ Series of biological and medical. 2019. №6 (336) С. 28-34  (КОКСОН) ISBN 2224-5308
    • Способы очистки поверхности металлов группы железа и сплавов на их основе перед нанесением гальванических покрытий. Қазақ ұлттық қыздар педегогикалық университетінің хабаршысы. (КОКСОН) №3(79) 2019. С.38- 45.
    • Углеродсодержащие материалы и методы их получения. Промышленность Казахстана. (КОКСОН) 2019. №4 (108). С.33- 39.
    • Педагогтің кәсіби шеберлігін арттыруда деңгейлік бағдарлама мазмұнының рөлі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (КОКСОН) ISSN 2073-333Х. №4 (79), 2019.
    • Химия пәнін оқытудың жаңартылған бағдарламасы бойынша оқыту. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (КОКСОН) ISSN 2073-333Х. №2 (77), 2019.
    • Biological and phytochemical features of underground organs of medicinal plants of the genus Aegopodium l. Әл-Фараби атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ. – Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, (КОКСОН) ISSN 1563-0218№1 (78) 2019.
    • Білім алушылардың биология пәніне қызығушылығын арттыруда жобалап оқыту технологиясын пайдалану ерекшеліктері. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «ПЕДАГОГИКА және ПСИХОЛОГИЯ» ғылыми әдістемелік журналы. ISSN 2077-6861. № 3(44) 2020  Б. 172-182.  – Baitasheva
    • The role of higher vascular plants in biological wastewater treatment. Қазақстан республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары (кОксон) №2. 2021. Б. 94-98
    • Цифрландыру жағдайында биология пәнін оқытудың мүмкіндіктері. ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫ «Педагогикалық ғылымдар» сериясы №2 (71) 197-207 беттер. (КОКСОН) Алматы 2022ж https://doi.org/10.26577/JES.2022.v71.i2.017. –
    • Creation of a collection of microorganisms as a method for conservation of biodiversity. БҚУ Хабаршысы, № 2(82) – 2021 Б.276-279
    • Theoretical investigations of nitrogen doping on Co 3 O 4 for water dissociation catalytically activity. Journal of Physics: Conference Series Том 1115, Выпуск 327 November 2018 Номер статьи 0320326th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects 2018, EFRE 2018Tomsk16 September 2018 до 22 September 2018Код 142762 ISSN 17426588. DOI 10.1088/1742-6596/1115/3/032032. 
    •  Manganite synthesis by different methods. Oriental Journal of Chemistry Том 34, Выпуск 3, Страницы 1312 – 1316. 2018. ISSN 0970020X. DOI 10.13005/ojc/340315
    • Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant aegopodium podagraria L. Growing in Kazakhstan. International Journal of Pharmaceutical ResearchТом 10, Выпуск 4, Страницы 689 – 6972018 ISSN 09752366. DOI 10.31838/ijpr/2018.10.04.119
    • Control of trace quantities of metals in the environmental samples, using mercury-film indicative microelectrodes // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2018, 3(430), стр. 195–200. ISSN:2224-5278E-ISSN:2518-170X. DOI:10.32014/2019.2518-170X.16
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load // Israel Journal of Ecology and Evolution, 2018, 64(1-4), стр. 35–43/  ISSN 15659801. DOI 10.1163/22244662-06303005.
    • Study of a microelectrode manufactured of a new material – kovar, and a mercury - film electrode on the basis of this material. Of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 2019 №6 (438) С.77-84.  (Web of science) ISSN 2224-5278
    • Highly sensitive methors for determining trace amounts of mercury in the environmental objects. Of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 2019 №1 Volume 1, Number 433, 127-132. (Web of science) ISSN 2224-5278
    • Reaction of Aquatic Plants of Small Rivers of the Turkestan Region of Kazakhstan to Heavy Metal Ions. «Journal of Ecological Engineering» 2022, 23(6), 43–49 https://doi.org/10.12911/22998993/147838 ISSN 2299–8993, License CC-BY 4.0. 0 ISSN 22998993. DOI 10.12911/22998993/147838.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Зоология пәнінен сабақтан тыс іс-шараларды ұйымдастыру. Қазақ Үлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, "Ғылым мен білімді жаңғыртудың жүйелі аспектілері" атты Халықаралық ғылымипрактикалық онлайн-конференцияның материалдар жинағы. ISBN 978-601-224-435-9. 60-62 стр. 1-бөлім, 2021. 26 қараша.
    • 3D үлгілер арқылы мультимедиялық оқыту мәселелері. Қазақ Үлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, "Ғылым мен білімді жаңғыртудың жүйелі аспектілері" атты Халықаралық ғылымипрактикалық онлайн-конференцияның материалдар жинағы. ISBN 978-601-224-435-9. 104-108 стр. 1-бөлім, 2021. 26 қараша.
    • Атмосфераға түскен зиянды заттардың шекті мөлшерінің ережелерін есептеу. Қазақ Үлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, "Ғылым мен білімді жаңғыртудың жүйелі аспектілері" атты Халықаралық ғылымипрактикалық онлайн-конференцияның материалдар жинағы. ISBN 978-601-224-435-9. 180-183 стр. 1-бөлім, 2021. 26 қараша.
    • Интеграциялап оқыту мәселелері. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, "Ғылым мен білімді жаңғыртудың жүйелі аспектілері" атты Халықаралық ғылымипрактикалық онлайн-конференцияның материалдар жинағы. ISBN 978-601-224-435-9. 95-99 стр. 2-бөлім, 2021. 26 қараша.
    • Білім беру жүйесіндегі steam технологиясы. Д.И. Менделеевтің туған күніне орай «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері» атты дәстүрлі VIII республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы (Алматы қаласы, 29-30 наурыз 2022ж.) 275-278 стр. ISBN 978-601-346-136-6
    • История создания учебной литературы. Современные проблемы образования в области физической культуры, безопасности жизнедеятельности и биологии. № 61, 198-204 стр. Материалы II Международной научной конференции 14–15 марта 2022. г. Екатеринбург
    • Экологическое воспитание студентов в условиях модернизации высшего педагогического образования. Современные проблемы образования в области физической культуры, безопасности жизнедеятельности и биологии. № 61, 251-257стр., Материалы II Международной научной конференции 14–15 марта 2022. г. Екатеринбург
    • Оқулықтың тәрбиелік қызметі. «Ұрпақ тәрбиесіне жүйелі көзқарас: заман талабы және болашақ» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 20-24 стр., Алматы, 2022.
    • Биология сабақтарында ойын элементтерін қолданудың тәрбиелік мәні. «Ұрпақ тәрбиесіне жүйелі көзқарас: заман талабы және болашақ» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ, 93-97 стр.,Алматы, 2022.
    • ИНТЕГРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ БИОЛОГТАРДЫҢ ЦИФРЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, Халықаралық ғылыми-практикалық гибридті конференцияның МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 323-325 стр., Алматы, 2023. ISBN 978-601-346-148-9
    • ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ КЕЙБІР ӘДІСТЕРІ. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, Халықаралық ғылыми-практикалық гибридті конференцияның МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ  380-385 стр., Алматы, 2023. ISBN 978-601-346-148-9
    • МЕКТЕП МҰРАЖАЙЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, Халықаралық ғылыми-практикалық гибридті конференцияның МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ  394-396 стр., Алматы, 2023. ISBN 978-601-346-148-9
    • ОҚУШЫЛАРҒА АЙМАҚТЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ТҮСІНУДІРУДЕ ВИДЕО КОНТЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНУ. АРДАГЕР ҰСТАЗ ХАММЕТОВ АСЫЛБЕК ХАММЕТҰЛЫНЫҢ МЕРЕЙЛІ 80 ЖАСҚА ТОЛУЫНА АРНАЛҒАН «ҒЫЛЫМ МЕН
    • БІЛІМ БЕРУДЕГІ САНДЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 86-91 стр., Атырау, 2023. ISBN 978-601-262-519-6
    • Диметил (1 – гидрокси – 1 -фенилэтил) фосфанатты (акку-36) қолдану арқылы қызанақ дақылдарының өсуіне стимулятордың әсерін зерттеу. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЫНЫҢ ШӨЛДЕНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ, Алматы, 22.09.2023.245-248 б.
    • ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. Proceedings of the 4th International Scientific Conference,  №4, Zurich, Switzerland 19-20.10.2023. 44-48 б.

    ПАТЕНТ ПЕН АВТОРЛЫҚ КУӘЛІКТЕР:

    • Экофизиология. Авторлық куәлік. Куәлік №34625 2023жылғы «13» сәуір
    • Экофизиология практикумы. Авторлық куәлік. Куәлік № 34405 2023 жылғы «6» сәуір
    • Оқушылардың жас ерекщелік физиологиясы. Авторлық куәлік. Куәлік № 34703 2023 жылғы «14» сәуір
    • Диметил (1-гидрокси-1-фенилэтил) фосфанатын көкөніс дақылдарының өсуіне үдеткіш ретінде қолдану. Патент. № 8460 2023 жылғы «29» қыркүйек

     

    • Калекешов Аскар Маралович

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Калекешов Аскар Маралович

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    +77783162050

    • 1997 - Адам және жануарлар физиологиясы институты, аспирантура.
    • 2000 - Адам және жануарлар физиологиясы институтында ғылыми қызметкер.
    • 2003 - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында аға оқытушы.
    • 2011 - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Жаратылыстану-география факультетінің декан орынбасары.
    • 2013 - Адам және жануарлар физиологиясы институты, асқорыту физиологиясы зертханасының меңгерушісі.
    • 2017 - Адам және жануарлар физиологиясы институты, коммерциялау бойынша маман.
    • 2019 - Адам және жануарлар физиологиясы институты, бас директордың ғылым жөніндегі орынбасары.
    • 01.04.2021 - Генетика және физиология институты, асқорыту физиологиясы зертханасының меңгерушісі.
    • 01.09.2021 - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, биология кафедрасының бағдарлама көшбасшысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1997 жылы «Биология-география» мамандығы бойынша Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетін биологии және география мұғалімі (ЖБ-II №0173738) дипломы.
    • 2001ж - 03.00.13 "Физиология" мамандығы бойынша биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі ҚР БҒМ қадағалау және аттестаттау комитетінің ҒК №0008128 дипломы.
    • 2020.ж - Түркия мемлекетінің Ескишехир қаласындағы Анадолу университетінің ғылыми зерттеу орталығында тәжірибе алмасу.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    Қазақстан Республикасы аймағында уақыттық белдеуді қолдану мәселелері бойынша Үкіметтік жұмыс тобының мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Адам және жануарлар физиологиясы
    • Спорттық физиология

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Ауыл шаруашылығы малы мен құстарының өнімділігін арттыру үшін, азық құрамындағы микроэлементтер мен протеин тапшылығының алдын-алып, оңтайландыру мақсатында жем қоспаларын дайындап, өндіру».
    • «Қазақстанның Каспий маңы бөлігіндегі тұрғындардың соматикалық денсаулығын зерттеу».
    • «Жылқы мен кейбір басқа жануарлардың қан жасушаларының бетінде тасымалданатын заттардан биологиялық препараттарды әзірлеу».
    • «Тыныс алу тренажерын шығару және Гипокситерапия сауықтыру орталығында мөлшерлі басқарылатын гипоксия әдісімен тұрғындарға емдік-профилактикалық, оңалту қызметтерін көрсету».
    • Организмді мутагендік әсерден қорғаудың, табиғи ресурстардың өнімділігін арттырудың және халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың жаңа геномдық технологияларын әзірлеу және қолдану.

    СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:

    Оқу басылымдары: Қоршаған орта және улы металдар. Оқу құралы. Алматы. ҚазҰлтҚызПУ, 2019.

    Ғылыми мақалалар мен нұсқаулықтар:

    • The Specifics of Adrenergic Innervation of Lymph Nodes from Different Body Regions in young, mature, and old animals / DOI 10.1007/s10517-021-05052-3/ Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Vol. 170, No. 3, January, 2021, p.283-287
    • Cellular, biochemical, immunological composition, physical and chemical, rheological parameters of lymph and blood, volume of interstitial fluid, diuresis in young, mature and old animals/ N e w s of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan asfendiyarov Kazakh national medical university series of biological and medical 3 (339) may-june 2020.
    • The influence of environmental factors on the activity of blood cell apoptosis / Journal of International Scientific Publications. Ecology & safety. Issn 1314-7234, volume 10, 2016.- P. 107-113
    • Особенности адренергической иннервации лимфатических узлов из разных регионов тела у молодых, зрелых и старых животных / Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2020, том 170, № 9. С№268-273.
    • Изучение субстанций переносимых на поверхности эритроцитов / Вестник КазНМУ, №1, 2020г., с.471-474.
    • Гипоксиялық камерада жүргізілген жаттығулардың тыныс алу, жүрек - қан тамырлары жүйесі қызметіне әсері / Вестник КазНМУ, №4, 2019, с. 310-314
    • Интервальные гипоксические тренировки ускоряют адаптивные возможности организма / Известия национальной академии наук Кыргызской Республики. 2019 г. с-30.
    • «Интервальные гипоксические тренировки и гипокситерапия по оказанию лечебно-профилактических и реабилитационных услуг населению». Методические рекомендации. – Алматы, 2019.-  25 с.
    • Функциональные особенности щитовидной железы у населения Мангистауской области Доклады НАН РК.- 2017.- Vol.1, N311 .-С.118-123.
    • Оценка риска воздействия техногенного влияния на здоровье населения Атырауской области Казахстана и методы его коррекции. Методические рекомендации, Алматы,2016.- 31 с.
    • Исследование здоровья населения Мангистауской области Казахстана и профилактика выявленных нарушений. Методические рекомендации, Алматы,2017.- 61с.
    • Влияние кормовой добавки на основе бентонита и хлореллы на организм сельскохозяйственных животных и птиц. Известия, серия биологическая и медицинская, 2016 г., №3 (315), с.27-33
    • Кормовая добавка для сельскохозяйственных животных на основе бентонита и хлореллы. Известия, серия биологическая и медицинская, 2016 г., №3 (315), с.78-84.
    • Влияние БАД из бентонита, хлореллы и овса в организм лабораторных животных. Известия НАН РК, серия биологическая и медицинская, 2016 г., №2 (302), с.105-108.
    • Разработка биологической активной добавки к кормам сельскохозяйственных животных. Известия НАН РК, серия биологическая и медицинская, 2016 г., №2 (302), с.62-66.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Регенеративные свойства мукогена при экспериментальном колите. Материалы VIII съезда КФО РК посвященный памяти Президента казахского физиологического общества РК академика НАН РК Казис Ташеновича Ташенова, Алматы, Казахстан, 26-28 сентября 2018г. Журнал «Физиология» №2(1), 2018, с 103.
    • Влияние липоевой кислоты на функцию печени при экспериментальном токсическом гепатите. Материалы VIII съезда КФО РК посвященный памяти Президента казахского физиологического общества РК академика НАН РК Казис Ташеновича Ташенова, Алматы, Казахстан, 26-28 сентября 2018г. Журнал «Физиология» №2(1), 2018, с 100.
    • Разработка биопрепаратов из субстанций, переносимых на поверхности клеток крови сельскохозяйственных животных. Материалы VIII съезда КФО РК посвященный памяти Президента казахского физиологического общества РК академика НАН РК Казис Ташеновича Ташенова, Алматы, Казахстан, 26-28 сентября 2018г. Журнал «Физиология» №2(1), 2018, с 80-81.
    • Всасывательная функция желудочно-кишечного тракта при интоксикации организма солями тяжелых металлов. Материалы VIII съезда КФО РК посвященный памяти Президента казахского физиологического общества РК академика НАН РК К.Т. Ташенова, Алматы, Казахстан, 26-28 сентября 2018г. Журнал «Физиология» №2(1), 2018, с 98.
    • Батаева Дариға Серікқызы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Батаева Дариға Серікқызы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77757518767

    • 2019 жылдың кыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану институты директорының оқу және тәрие жұмысы жөніндегі орынбасары
    • 2017-2019 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Биология кафедрасының  аға оқытушысы (Алматы қ.).
    • 2014 -2015 жылдары Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ-ң кіші ғылыми қызметкері (Алматы қ.).
    • 2010 -2013 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Биология кафедрасының  аға оқытушысы (Алматы қ.).
    • 2006 - 2010 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Биология кафедрасында оқытушысы (Алматы қ.).
    • 2005 -2006 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Зоология және ихтиология кафедрасында маманы (Алматы қ.).
    • 2003- 2005 жылдары  №81 арнайы мектебінде химия пәнінің мұғалімі (Алматы қ.).

    БІЛІМІ:

    • Химия-биология  мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында білім алды (1999-2003),  мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2003 жылғы  29 маусымдағы шешімі бойынша биология және химия пәнінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ №0049243).
    • 510850–Биология даярлау бағыты бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алды (2003-2005), мемлекеттік аттестациялау комиссиясының 2005 жылғы 25 маусымдағы шешімімен биология магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесі берілді (Диплом МТБ №0012411).
    • 6D011300-Биология мамандығы бойынша  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде докторантурада білім алды (2013-2016). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің диссертациялық Кеңесінің шешіміне сәйкес, 2019 жылғы 26 қыркүйектегі №04-02-02-02/91 бұйрығымен «6D011300 – Биология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.  

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. A.B. Rysbekova, I. Sartbaeva, K.Zhambakin,  K.Berkimbay , D.Batayeva  // Prebreeding selection of rice with colored pericarp based on genotyping Rc and Pb genes // Genetika. 2017 Jan;53(1):43-53. (Scopus)
    • 2. D.Batayeva, B.LabacoCh. Ye, Xiaolin LiB.UsenbekovA.Rysbekova,  G.DyuskalievaG. VergaraR. Reinke, and Hei Leung//Genome-wide association study of seedling stage salinity tolerance in temperate japonica rice germplasm// BMC Genet. 2018; 19: 2// Published online 2018 Jan 3. DOI: 10.1186/s12863-017-0590-7 (Web of Science)
    • 3.I.SartbayevaB.UsenbekovA.RysbekovaD.KazkeyevY. ZhanbyrbayevD.BatayevaKh. BerkimbayK.ZhambakinSh. MatsubaT.Umemoto// Haplotype Analysis of Wx and Alk Genes and Amylopectin Chain-Length Distribution among Kazakhstan Glutinous Rice Lines// 2017 Volume 51 Issue 2 Pages 147-153. DOI https://doi.org/10.6090/jarq.51.147 (Scopus)
    • 4. D.S. Batayeva, B.N. Usenbekov, A.B. Rysbekova, Zh.M. Mukhina, D.T. Kazkeyev, Ye.A. Zhanbyrbayev, I.A. Sartbayeva, S.V. Garkusha, S.A. Volkova // Estimation and selection of parental forms for breeding Kazakhstan salt tolerant rice varieties// Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2017, Vol. 52, № 3, p. 544-552. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.544eng//UDC 633.18:631.522/.524:575.2:58.051(574) (Scopus)
    • 5. Батаева Д.С., Дюскалиева Г.У. Болашақ биолог мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру// Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы. – Алматы.–2016. №4(66). -Б.65-68. ISSN:1991-3494 (ҚР БҒМ БК ).
    • 6. Батаева Д.С., Дюскалиева Г.У. ,Қазкеев Д.Т., Жаңбырбаев Е.А. Күріштің коллекциялық үлгілерін онтогенездің алғашқы кезеңдерінде хлоридті, сульфатты және карбонатты тұздану төзімділігіне биохимиялық бағалау жүргізу//Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. (Биология сериясы)-Алматы.  -2015. ISSN:1563-0218.   № 1(63). -Б. 26-30. (ҚР БҒМ БК).
    • 7. Батаева Д.С., Дюскалиева Г.У., Усенбеков Б.Н., Қазкеев Д.Т., Жаңбырбаев Е.А. Онтогенездің ерте даму  сатысында әр түрлі типті тұздану жағдайында күріш сорттары мен гибридтерінің төзімділігін бағалау//Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. (Экология сериясы) - Алматы. - 2015. №1/1 (43).  -Б.223-229. (ҚР БҒМ БК ).
    • Садыкова Дамежан Адилхановна

     Лауазымы: Ғылым және инновация жөніндегі директордың орынбасары, PhD

    • Ақпарат

    Садыкова Дамежан Адилхановна

    Лауазымы: Ғылым және инновация жөніндегі директордың орынбасары, PhD

    +77789210336

    Дамежан Садыкова – Нийде Өмер  Халисдемир университетінің түлегі, Еуразия  зерттеулері  мамандығының «Экономикалық география және туризм» бағыты  бойынша  PhD докторы.

    Еңбек  жолын  Алматы   облысы   Жамбыл  ауданы  Әсет Бейсеуов атындағы орта  мектебінде  география  пәнінің  мұғалімі  қызметкерлігінен  бастаған. 2006-2021 жылдары  Қазақ  мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінің «Қазақ мектебінің даму мәселелері» зертханасының аға ғылыми қызметкері, «География» кафедрасының  оқытушысы, «Қазақ мектебінің  даму  мәселелері» зертханасының  меңгерушісі, Экология кафедрасының  аға  оқытушысы, Биология  кафедрасының аға оқытушысы   қызметтерін  атқарған.

    Дамежан  Садыкова  білім  беру саласында  үздіксіз  еңбек  етіп  келеді.  2003-2016  жылдар  аралығында   ҚР  Білім  және  Ғылым Министрлігінің, Кіші  Ғылым  Академиясының  «Құрмет  Грамотасы», «Диплом», Алғыс хаты, «Білім  саласындағы  ерекше  еңбегі  үшін»  «Ы.Алтынсарин медалі» мен марапатталған. 2017-2019 жылдарда  Халықаралық  ИКСАД экономикалық  даму және әлеуметтік зерттеулер  институты «Алғыс хаты», 2020 жылы  «Көшбасшы Педагог -2020» атағының иегері ретінде Ұлттық сертификаты,  ҚР Білім және ғылым министрлігі, Республикалық «Дарын» ғылыми орталығының I дәрежелі Дипломы, Польша  Республикасындағы  Ян Амос Каменский орталығының  «Ян Амос Каменский» медалімен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Еуразия  зерттеулері  PhD докторы, Нийде Өмер Халисдемир университеті (Түркия);
    • Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан)
    • География, бакалавр дәрежесі В.И.Ленин  атындағы Ташкент  мемлекеттік  университеті  (Өзбекстан).

    ҰЙЫМДАРҒА  МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • Халықаралық  Экология, Инженерия, Педагогика  Академиясының мүшесі .
    • Халықаралық  ИКСАД экономикалық  даму және әлеуметтік зерттеулер  институты  Ғылыми  Алқа  мүшесі.
    • Халықаралық жаратылыстану ғылымдары бағытындағы «EJONS» журналының  редакторы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әлеуметтік  география  және  аймақтық  даму
    • Экономикалық  аймақтану  және  урбандалу
    • Туризм  және  экотуризм
    • Экология  және  тұрақты  даму

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Қазақ мектептерінің даму мәселелері : 2006-2010 жж.
    • Қазақстандағы экотуризмді  дамыту бағыттары: 2011-2012.
    • Экология  және  тұрақты  даму: 2013-2014.
    • "Марка қала" және  аймақтық экономикалық  даму 2014-2021.
    • "Байкалдан  Балқанға дейін Түрік әлемі зерттеулері" 2015-2021

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1.“Opportunities for the development of medical and recreational  tourism in  Kazakhstan”- AL-FARABI  International Journal on Social Sciences  ISSN - 2564-7946 (2017)
    • 2."International tourism features and international tourism market" ( Atlas international referred journal on social sciences/ISSN 2619-936 Issue:8 may 2018)
    • 3. "Language is the ethnic value of the formation of a nation the period of the formation of the Turkic languages" ( Journal of academic social resourcesAtlas international refereed/ISSN 2636-7637 Issue: 16.06.2018)
    • 4. "Deputy director for educational work in school activities and methodical work" ( Social science development Journal/ISSN 2636-7637 Issue: 30.05.2018)
    • 5."Tourism  Facilities of Astana City" (Pearson Journal Social Sciences  Humanities international indexed refereed №4, 2019, ISSN 2717-7386)
    • 6."Opportunities  for  Tourism  Development  in  the  Economic  Zone  of  North  Kazakhstan" (İjosper Journal: International Journal Of Social, Political And Economic Research.No 6, 2019)
    • 7."Ecological Condition of the City of Almaty" (Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural,Medical Sciences/ ISSN 2667-6702 Issued in 25 may 2020)
    • 8. Ela Ayşe, D.А. Sadykova, Surye Inan «Future science teachers‘ awareness of STEM»( ВАПНК №6 (қараша-желтоқсан 2020)
    • 9.К.Н.Мамирова.,Д.А.Садыкова«Формирование экологической и краеведческой культуры студентов в высшем учебном заведении» №1 (қаңтар-ақпан), 2021 жыл
    • 10. «Analysis of the planning strategy of Astana as a "Brand City" in the Development of the Economic Zone North Kazakhstan» Scopus, Academy of Strategic  Management  Journal (Print ISSN: 1544-1458; Online  ISSN: 1939-6104)
    • Ануарова Ляйля Ермекхановна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ануарова Ляйля Ермекхановна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77077231117

    Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық институтында 1998-2001 жылдары  аралығында  күндізгі бөлімінің аспиранты;

    2001-жылдың қазаны 2004 жылдың қыркүйегі аралығында даярлық бөлімінің оқытушысы, 2004 жылдың қыркүйегінен – 2012 жылдың қыркүйегі аралығында «Биология» кафедрасының аға оқытушысы;

    2012 жылдың қыркүйегінен 2017 жылдың қыркүйегі аралығында  «Жаратылыстану» факультетінде деканның оқу-ісі жөніндегі орынбасары және биология кафедрасының қауымдастырылған профессор міндетін атқарушысы;

    2017 жылдың қыркүйек айынан бастап 2020 жылдың қырқүйек айына дейін  «Биология» кафедрасының меңгерушісі;

    2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    Алматы қаласындағы №260 балалар бақшасында тәрбиешісі және әдіскері (қыркүйек 1990 – тамыз 1998)

    БІЛІМІ:

    • 1985-1990 "Химия және биология" бағдарламасының маманы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты.
    • 1998-2001 жылдары – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының 03.00.05 – ботаника, 03.00.24-микология мамандықтары бойынша күндізгі бөлімінің аспиранты. ҚР БҒМ Ботаника және фитоинтодукция институты (Қазақстан).
    • 2010 жылғы 25 қаңтарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 25 қаңтардағы шешімімен (№1 хаттама) биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді

    ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Республикалық пәндік олимпиада ұйымдастыру (Биология)
    • 6В01509-Биология Білім бағдарламасын құрастырушы

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Микология, Ботаника

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:Scopus, Web of Science

    • 1. Mildew of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) registered in large industrial cities (Pavlodar, Aksu, Ekibastuz) of the Pavlodar region. Ospanova, A.K.Kaliyeva, A.B.Anuarova, L.E., (...), Ramazanova, A.A.Sekenov, I.E. Saudi Journal of Biological Sciences, 2018. 25(3), с. 446-451. Q1.
    • 2. Fungal pathogens of shrubs in industrial cities. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Bairmurat, K. Journal of Plant Diseases and Protection. 2018. 125(1), с. 83-88. Q1.
    • 3. Cytospora cankers on tree plants in urban areas (Karaganda, Astana, Pavlodar) of central and northern Kazakhstan. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Baidalinova, B. Ekoloji. 2018. 27(106), с. 63-69. Q1.
    • 4. Biological specifics of some species of fungi on seeds of grain crops. Abdrassulova, Z.T.Kuzhantaeva, Z.Z.Anuarova, L.E. Life Science Journal., 2014. 11(SPEC. ISSUE 6),13, с. 79-82.
    • 5. Phytochemistry of leguminous species. Ashirova, Z.B.Anuarova, L.Е.Berik, N.Т., ...Abdrassulova, Z.T.Aimagambetova, K. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 9(1), стр. 6630–6633.
    • 6. Saudi Journal of Biological Sciences.Том 28, Выпуск 1, Страницы 55 – 63. January 2021
    • Fungal pathogens found in tissues of herbaceous plants growing in the Yereymentau District, Akmola region. . Q1. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Baidalinova, B.
    • 1. РHOMA SАСС. туысы түрлерінің даму циклы. Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы. – Биология сериясы. –2014. - №3 (67). – 158-161б. ISSN 1607-2774.
    • 2. Сары тат ауруына коммерциялық күздік жұмсақ бидай сорттарының төзімділігін анықтау. ҚазҰУ хабаршысы, №2/2 (44) 2015ж. ISSN 1563-034Х . индекс 75880:25880.
    • 3. Биотехнологиялық зерттеулерді қолдану негізінде биологияны оқыту әдістемесі. (жоғары сатыдағы су өсімдіктерінен биологиялық белсенді заттарды анықтау мысалында). ҚазҰУ хабаршысы, «Педагогикалық ғылымдар сериясы» №2 (55) 2018ж. ISSN 2520-2634 .
    • 4. Project  based science in the context of the international systems of the research PISA, TIMSS.   Красноармейка ауылында өсетін дәнді-дақылдардың ауру қоздырғыш тат саңырауқұлақтары. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2015.  - №4 (107). – 230-232 б. ISSN 1028-9364 ҚР Ұлттық ғылыми академиясының «Хабаршысы» ISSN 1991-3494. №5. 2017.
    • 5. Гүлді өсімдіктерге ауру туғызатын Ascochyta Lib. туысы түрлерінің даму циклы    . Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2017.  - №4 (119). – 264-268-235 б. ISSN 1028-9364.
    • 6. Астана, Павлодар қалаларының көшелерінде отырғызылған ағаш тектес өсімдіктерінің  ақұнтақ  саңырауқұлақтары және оларға экологиялық факторлардың әсері. «Павлодар қаласының Ертіс өзенінде кездесетін балдырлардың сығындыларын антиоксидантты және мембранпротекторлы қасиеттерін зерттеу».        печатный        Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы. –  Биология сериясы. – 2015. - №4 (72). – 205-209 б. ISSN 1607-2774.
    • 7. Павлодар  қаласында  отырғызылған  Кәдімгі  еменнің (Quercus robur L.)  ауру қоздырғыш   саңырауқұлақтары. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2016.  - №2 (111). – 184-189 б. ISSN 1028-9364
    • 8. Павлодар қаласының демалыс бақтарында өсетін жеміс-жидекті өсімдіктерді зақымдайтын пикнидалы саңырауқұлақтар. Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы.   – Биология сериясы. – 2016. - №1 (73). – 160-162 б. ISSN 1607-2774.
    • 9. Обеззараживание семян сои-обязательное мероприятие. Новости науки Казахстана. Научно-технический журнал №2 (136), Алматы, 2018. ISSN 1560-5655.
    • 10. Биологиядан оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи түрлері    Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Наука и жизнь Казахстана. ISSN 2073-333 X Международный научный журнал №7/3 2020.

    ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ, МОНОГРАФИЯ:

    • 1. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы пәнінен зертханалық сабақтар. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015. - 120 бет. ISBN 978-601-04-3502-5.
    • 2. Биогеохимия негіздері. Оқу құралы. «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» жанындағы ҚР БжҒМ жоғары және жоғары білім беруден кейінгі РОӘК ОӘС гуманитарлық жаратылыстану ғылымдар мамандықтарының Кеңесі бекіткен. Қарағанды: -2015. -205 бет. ISBN 978-601-7508-79-1.
    • 3. Мектеп оқушыларының ғылыми зерттеу жұмыстарын қорғауды ұйымдастыру. Әдістемелік нұсқаулық. Алматы «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ», 20018. ISBN 978-601-04-3502-5. Ғылыми кеңесі және Редакциялық баспа кеңесі шешімімен ұсынылған (№6 хаттама 4 мамыр 2018 жыл) 80 бет.
    • 4. Болезни сои в Казахстане. Учебник. Печатный  Министерство образования и науки республики Казахстана. Алматы, 2018  ISBN 978-601-7241-80-3.
    • 5. Өсімдіктер, жануарлар микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. Электронды оқулық. Авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК. № 0567. 31 наурыз 2016жыл.
    • 6. Биологиялық экология салалық ғылыми үш тілде түсіндірме сөздігі. Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы, Алматы, 2016. -156 бет. ISBN 978-601-224-753-4.
    • 7. Ботаникадан оқу дала практикасы. Оқу құралы. Печатный  «Қыздар университеті» баспасы, Алматы, 2014. -253 бет. ISBN 978-601-224-580-6.
    • 8. Экология және Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар.Оқу құралы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті оқу-әдістемелік Кеңесі шешімімен ұсынылған. (№4 хаттамасының 31 мамыр 2013 жыл). Алматы, «Полиграфия сервис и К» 2013. 200 бет.   ISBN 978-601-7399-37-5.
    • Асенов Әуесхан Рахышұлы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессоры м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Асенов Әуесхан Рахышұлы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессоры м.а., ғылым кандидаты

    +77072204162

    БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2021 жылдың   қыркүйек айынан бастап-Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасының қауымдастырылған профессорының м. а.
    • 2020 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ биология  кафедрасының аға оқытушысы;
    • 2015-2020 жылдары. Тағамдық биотехнология кафедрасының сениор-лекторы, АТУ.
    • 2011-2015жыджары  Қызылорда "Болашақ" университетінің- Биология , экология және спорт кафедрасының аға оқытушысы"
    • 2011ж. - "Болашақ" университетінің техника, экономика және құқық факультетінің деканы"
    • 2008-2011 жж. -. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік университетінің Биология, география және экология кафедрасының аға оқытушы
    • 1993-1994 жж. Қызылорда агроөндірістік инженерлер институты - КИИАП Экология кафедрасының оқытушысы
    • 1985-1992 жж. Қызылорда қаласының  №235, № 7 орта мектептерінде  биология және химия мұғалімі.

    СОҢҒЫ 5 ЖЫЛДА БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • Сертификат № 003537 Platonus Automated information system for High School Астана 2014
    • Ағылшын тілі курсын бітіргені туралы Сертификат –Beginner 04.05.2015 ж.
    • Ағылшын тілі курсын бітіргені туралы АТУ сертификаты Elementary and Pre-Intermediate-Almaty 2016
    • Ағылшын тілі курсын бітіргені туралы АТУ сертификаты Intermediate-Almaty 2017

    МАРАПАТТАРЫ:

    Мәскеу қаласындағы ауылшаруашылық көрмесінде Алтын медаль иегері

    СЕРТИФИКАТТАР:

    • 2014 ж.-халықаралық жарыстарға қатысу. конф. Шәкәрім атындағы Семей университеті ұйымдастырған " Арал өңірі жағдайында түйнек бактерияларымен тұқымдарды инокуляциялау кезіндегі соя шығымдылығы. "
    • Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 32 сағат көлемінде өткізілген "индустрия, ауыл шаруашылығы және Биотехнологиядағы ақпараттық коммуникациялық технологиялар"Семинарына қатысу серификатым бар.2009 жылғы желтоқсан
    • 2010ж.-Қызылорда қ. Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетінде 72 сағат көлемінде" Agilеnt 7890/5975 хромато-масс спектрометрін пайдалана отырып органикалық қосылыстарды талдау"
    • 2010 ж. - "Арал өңірінің экологиялық аймағында жаңа биотехнологиялық өнімдер" атты біліктілікті арттыру және қашықтықтан оқыту курстарынан өткендігі туралы Сертификат

    БІЛІМІ: 

    •  Жоғары білім туралы Диплом – НВ№070553, 03 Шілде 1985     ж., Н. В. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының Жаратылыстану факультетін "Биология және химия" мамандығы бойынша бітірген»; 
    •  030016 - ЭКОЛОГИЯ мамандығы бойынша биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін беру туралы Диплом FK № 0006940 24 мамыр 2011 ж. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті, 

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақстан жағындағы Арал теңізі өңіріндегі мұнай өндірісі қалдықтарының тұрғылықты халықтың денсаулығына зиянды әсері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • 2012-2015 жж. Қызылорда қаласындағы Болашақ университетінің Биология кафедрасының мұғалімдерімен бірлесіп - Мұханов Н. Б., Асенов А. Р. Садуакасов М. С., Арал теңізі өңірі жағдайында түйнек бактерияларымен тұқымды инокуляциялау кезінде сояның өнімділігі- атты / Алматы қаласының Микробиология және вирусология институтының қаржыландырылуымен 3-жылдық жобаның орындаушысы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Арал теңізі өңіріндегі мұнай кәсіпшілік мекемелерінің топырақтарақ  құрамында ауыр металдар мен мұнай өнімдерінің жинақталуы. – 2010. - № 3(047)
    •  Арал теңізі өңіріндегі мұнай кәсіпшілігі ауданындағы экологиялық жағдай /Экологияның қазіргі заманғы мәселелері және қоғамның тұрақты дамуы: халықаралық қатынастар. ғылыми – практ. конф. – Алматы, 2010
    • Бектас және Қоныс кен орындарының мұнайшыларының респираторлық жүйесінің жағдайы / Экология. Радиация. Денсаулық: Тез. докл. VI Халықаралықғылыми-абду.конф. - Семей, 2010
    • Өтесінов Ж. Ө., Асенов А. Р. Сирбаева Г. "Иммунология негіздері". Оқу құралы. Қызылорда, 2015
    • Асенов А. Р.,Салтыбаев А. Д.,Муратова А. А., Арал өңірінің қазақстандық бөлігіндегі әртүрлі кен орындарының мұнаймен ластанған топырақтарының экологиялық жағдайы/ XII-ші Халықаралық конференцияның мақалалар жинағы-XXI ғасырдағы ғылымның дамуы. Харьков қ., Украина, 16 Сәуір 2016 ж.
    • Асенов А. Р., Ахметова Н., 4 курс студенті. ҚР Кіші Ғылым академиясының 42 – ші Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы баяндамаларының тезистері
    • Асенов А. Р. Биотехногия нысандары пәнін оқыту инновациялық оқыту технологияларын оң нәтижелері/ "Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства"атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. АТУ, Алматы, 29-30 қазан 2015, с 14-16.
    • Мұханов Н. Б., Асенов А. Р. Садуакасов М. С., Арал өңірі жағдайында түйнек бактерияларымен тұқымды инокуляциялау кезінде сояның өнімділігі / "Вестник"атындағы Семей мемлекеттік университетінің Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, №2, 2015 ж.
    • М. Мұханов Н. Б., Асенов А. Р., Садуакасов М. С., "Арал өңірі жағдайында түйнек және целлюлиттік бактериялардың белсенді штаммдарын пайдаланудың жоғары өнімділігіне әсері/"Вестник" Семипалатинского госуниверситета им. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, №1, 2015 ж.
    • Изучение влияния микроорганизмов на усвоение растениями соединений фосфора  Тезисы докладов 42-й Республиканской научно-практической конференции Малой Академии наук Республики Казахстан  Алматы-2016 -
    • Изучение потребности дрожжей рода SACCHAROMYCES CEREVISIAE в витаминах и ростовых веществах Сборник Алматинского Технологического университета Вестник №1, Алматы,   2016 г.
    • «Scopus»: Development of a recipe and  technology for the production of drinking yogurt from camel milk for gerodietetic nutrion based on the enzime, probiotics and nutrient additive-Asenov A.R./ EurAsian Journal of BioSciences (Eurasia J Biosci, e-ISSN 1307-9867) is an international, refereed electronic journal. (Volume 14, Issue 1, January-July 2020) p.355-363.
    • Влияние заквасочных культур на процесс сквашивания и потребительские свойства иогурта / Материалы мнпк "Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства" 24-25 октября 2019. С. 37-39.
    • Биотехнологические аспекты массового тиражирования картофеля в культуре in vitro/ Международная научно-практическая конференция//Наука и образование в современном мире: ВЫЗОВЫ ХХІ ВЕКА г.Нурсултан, 10-12 дек.2019г.
    • Иследование содержания витамина С в корне имбиря/ / Каймбаева Л.А.,Узаков Я.М., Асенов А.Р., Кененбай Ш., Белесбек А.Казахский национальный аграрный университет, Алматы; Алматинский технологический университет, Алматы Вестник КазНАУ/2020 г. №4
    • Calligonun arich I.Өсімдігінің антиоксидантты белсенділігі   «Биология және салауатттылық негізі» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы, №3 2022ж.
    • Жеміс- жидектерді зақымдайтын саңырауқұлақтардың биоэкологиялық ерекшелітерін зерттеу  «Биология және салауатттылық негізі» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы, №5 2022ж. Парманбекова М.Х.
    • The effect of using active strains of tuber-associated and cellulolytic bacteria on the productivity of alfalfa in the Aral Sea region International Journal of Design & Nature and Ecodynamics Vol. 18, No. 4, August, 2023, pp. 885-892 Journal homepage: http://iieta.org/journals/ijdne.  Aueskhan Asenov, Damezhan Sadykova, Amantai Kunakbayev, Marzhan Iliyaskyzy, Ainur Rizbekova

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА  ҚАТЫСУ МЕН ҚОНАҚ  РЕТІНДЕ   БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Асенов А. Р. Арал өңіріндегі мұнай кәсіпшілігі аудандарындағы экологиялық жағдай / / экологияның қазіргі заманғы мәселелері және қоғамның тұрақты дамуы: Халықаралық қатынастар. ғылыми – практ. конф. - Алматы, 2010. – С. 47-49.
    • Асенов А. Р. Бектас және Қоныс кен орындарындағы мұнайшылардың респираторлық жүйесінің жағдайы / / Экология. Радиация. Денсаулық: Тез. докл. VI Халықаралық ғылыми-практ.конф. - Семей, 2010. – С. 63.
    • Колбай И. С., Саданов А. Қ. Асенов А. Р. жай-Күйі жүрек-қан тамырлары жүйесі мұнайшылар кен Бектас және Қоныс // Экология. Радиация. Денсаулық: Тез. докл. VI Халықаралық ғылыми-практ.конф. - Семей, 2010. – С. 162.
    • Колбай И. С., Асенов А. Р. Арал өңіріндегі мұнай кәсіпшілігі аудандарында адамдарда қан жүйесінің жағдайы / / экологияның қазіргі заманғы мәселелері және қоғамның тұрақты дамуы: халықаралық стандарттар.Халықаралық ғылыми – практ. конф. - Алматы, 2010. – С. 193-196.
    • Медеуова Галия Джумакановна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Медеуова Галия Джумакановна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77011413203

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2016 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі күнге дейін «Биология» кафедрасында қауымдастырылған профессоры міндетін атқарушы

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің экология кафедрасында  аға оқытушы (2007–2014), қауымдастырылған профессор міндеттін атқарушы (2014 –2015)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде биология кафедрасында оқытушы (2000 –2007)

    Қазақ ұлттық аграрлық университетінің биохимия кафедрасында аспиранты (1993 – 1996)

    Қазақ ұлттық аграрлық университетінің клиндиагностика кафедрасында аға лаборант (1983 – 1992)

    Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті жанындағы мамандандырылған кеңестің 1997 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№12 хаттама) ауыл шаруашылығы   ғылымдарының  кандидаты  ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0003811), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Активность ферментов сыворотки крови у овец казахской мясо – шерстной породы и их связь с продуктивностью»

     БІЛІМІ:

    • «География және биология» мамандығы (Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтыны, 1977-1982), мемлекеттік емтихан  комиссиясының 1982 жылғы 6 шілдедегі шешімі бойынша  география және биология  мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ИВ №283730)
    • Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті жанындағы мамандандырылған кеңестің

    1997 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№12 хаттама) ауыл шаруашылығы   ғылымдарының  кандидаты  ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0003811), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Активность ферментов сыворотки крови у овец казахской мясо – шерстной породы и их связь с продуктивностью»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • «Қазақстандағы өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктерін зерттеу»
    • «Қазақстан өсімдіктер әлемі, өсімдіктер қорын тиімді пайдалану»

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    оқу құралы, Оқу-әдістемелік нұсқаулық:

    • Экология және Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар оқу құралы//А: «Полиграфия сервис и К»,2013,-200 б.,  ISBN 978-601-7399-37-5
    • Экотоксикология оқу құралы екінші басылым//А; 2019, 208 б., ҚазҰҚПУ. 2019ж. ISBN 978-601-06-1690-5
    • Биогеохимия негіздері оқу құралы//А.; Экономика, 2015ж, 156 б., ISBN 978-601-225-735-9 ҚР БҒМ
    • Экотоксикология оқу құралы екінші басылым//А.; 2019, 240 б., ISBN 978-601-232-895-0 ҚР БҒМ
    • Арпа, сұлы, тары (Күріш суармалы егіншілігі жағдайында өсіру технологиясы және агробиологиялық негіздемесі) монография//А.: Ғылым. 2020. 116 бет. ISBN 978-601-7999-20-9
    • Экологиялық топырақтану оқу құралы/ А.: ҚазҰҚПУ.2021ж. ҚР БҒМ

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Anatomical, Morphological and Biochemical Analysis of Medicinal Species Agrimonia L. Growing at South-east of Kazakhstan: /Biosciences, Biotechnology Research Asia. India. 2015. V.12(2). Р.1709-1717., DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1834. Scopus.
    • Biological features of medicinal plants of Agrіmonіa L. in South Eastern Kazakhstan:/ Modern Applied Science. Published by Canadian Center of Science and Education.  2015. V.9. -No.5. Р.63-70., ISSN 1913-1844 (Print)   ISSN 1913-1852 (Online). DOI: https://doi.org/10.5539/mas.v9n5p63. Scopus.
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load ISRAEL JOURNAL OF ECOLUTION том64 выпуск 1-4 стр35-43 2018
    • Calorimetric and thermodynamic studies of complex ferrites in the temperature range of 298,15-673K 2015
    • Anatomic–morphological and biochemical characteristics of Patrinia intermedia (Horn.) Roem. Et Shult in conditions of the South-East of Kazakhstan:/ World Applied Sciences Journal, V. 29, Issue 12, 2014, P.1473-1483., ISSN 1818-4952. Scopus.
    • Biological Features of Medicinal Plant Elaeagnus rhamnoides Growing at    South-East of Kazakhstan.Periodico Tche Quimica . SSN 2179-0302. (2020);  
    • Медеуова Ғ.Ж.Оптимизация фотосинтетической деятельности и формирование высокоц урожайности сортов риса в зависимости от способов внесения азотных удобрений и нормы высева семян.
    • Известия НАН РК.Серия биологическая и медицинская.№2 2019ж.
    • Медеуова Ғ.Ж. Формирование агроценозов сортов риса и уражайность зерна в зависимости от дозы удобрения.
    • Известия НАН РК.Серия биологическая и медицинская.№3 2019ж.Медеуова Г.Ж. Жайлыбай К.Н.,Кішібаев К.О. Изучение химического состава снега г.Алматы

    Доклады НАН РК.№4 2020ж.

    • Медеуова Ғ.Ж.,Жәнібекова М.Р.Калиева
    • АҚТ құралдарын білім беру сапасын арттыруда пайдалану ерекшеліктері.
    • Наука и Жизнь Казакстана
    • Международный научный журнал №11/2(145)2020ж. ISSN2073-333Х

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Тұқымды көшетсіз әдіспен өндіру және наноэлектромагниттік технологияны қолдану: Ғ.Ж.Медеуова, Р.Қ.Жексембиев, Д.А.Садыкова, Ф.Худайбергенова, А.Даулетхан /Биология ғылымдарының докторы, профессор, Россия жаратылыстану академиясының академигі Жайлыбай Келіс Нұрмашұлының 80 жылдық мерейтойына және 55 жылдық ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған «Жаратылыстану; Химия; Биология; География; Биотехнология; Экология салаларындағы ғылым мен білімнің заманауи даму прцестері»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 25-26 қараша, Алматы 2016. ISSN 978-601-224-520-2
    • Экология ғылымының қалыптасуының қысқаша тарихы: Ғ.Ж.Медеуова,
    • К.Н.Жайлыбай, Х.Н.Кобегенова, Б.Ш.Калиев //Биология ғылымдарының докторы, профессор, Россия жаратылыстану академиясының академигі Жайлыбай Келіс Нұрмашұлының 80 жылдық мерейтойына және 55 жылдық ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған «Жаратылыстану; Химия; Биология; География; Биотехнология; Экология салаларындағы ғылым мен білімнің заманауи даму прцестері»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 25-26 қараша, Алматы 2016. ISSN 978-601-224-520-2
    • Кадмий ауыр металының HORDEUM VULGARE және ZEA MAYS өсімдігінің тұқымдарының өнгіштігіне әсері: Ғ.Ж.Медеуова, Д.З.Абильмажинова, А.Даулетхан, Ф.Худайберген /Д.И.Менделеевтің туған күніне орай «ЖОО-ның жастар бірлестіктерінде инновациялық ортаны қалыптастыру» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясы. 16-17наурыз. Алматы. 2017. ISSN 978-601-224-863-0
    • Г.Ж.Медеуова, К.Н.Жайлыбай, Д.А.Абильмажинова,А.Жарқынбек Күріштің
    • «Титан», «Айсәуле» сорттарының құрғақ биомассасының жинақталуына ауыр металдар тұздарының әсері. BOBEK «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы  Астана 2019-360 бет
    • Калиева Анар Нургайыповна

     Лауазымы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

    • Ақпарат

    Калиева Анар Нургайыповна

    Лауазымы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

    +77074596151

    2017 жылдың  наурыз айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультеті Биология кафедрасының қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы (Алматы қ.)

    қыркүйек, 2006 – қаңтар 2012 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультеті Биология кафедрасында оқытушы, аға оқытушы (Алматы қ.)

    қыркүйек, 1989 – тамыз, 2006 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты Жаратылыстану факультеті Ботаника кафедрасында лаборант, аға лаборант (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    • Жеміс-баубақша және жүзім мамандығы бойынша Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді ауыл шаруашылық институтында білім алды (1982-1987), (Диплом ПВ № 057653)
    • Химия-биология мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында білім алды (2003-2005), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2005 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен химия және биология мұғалімі біліктілігі берілді (Үздік Диплом ЖБ №0060582)
    • 6М060700 -Биология мамандығы бойынша Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде білім алды (2008-2010), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2010 жылғы 21 маусым шешімімен (№3 хаттама) жаратылыстану ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом ЖООК-М №0006540)
    • 6D011300-Биология мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде білім алды (2012-2015), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2016 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№260 бұйрық) 6D011300 - Биология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒД №0001177), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Биолог мамандарын дайындауда Аgrimonia L. туысы дәрілік түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін білім беру жүйесінде пайдалану»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • «Қазақстанның дәрілік  өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктерін зерттеу»
    • «Қазақстан өсімдіктер әлемі, өсімдіктер қорын тиімді пайдалану»

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • ИРН AP09562667 «Қазақстандағы фармакологиялық шикізат ретінде Agrimonia asiatica Juz. өсімдігіндегі флавоноидтар мен илік заттардың тиімділігі». (2021-2023)- ҚР ҒБМ

    оқу құралы, Оқу-әдістемелік нұсқаулық:

    • Жиделер тұқымдасының емдік қасиеті мен зерттеу әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық.     ЖШС «Sk-Print», Алматы, Төле би, 108. 2019. 42б. ISBN 978-601-346-004-8
    • Laboratory manual of Cytology».  Оқу құралы. Almaty: Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019.-172 pages.ISBN 978-601-346-017-8.
    • Аgrimonia  L.  туысы дәрілік өсімдігінің ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Оқу-әдістемелік нұсқаулық . Алматы: Арда баспасы. 2014.28 б., ISBN 978-601-224-480
    • Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер Атлас-анықтама. (3 тілде). Алматы:ҚазҰҚПУ.2019ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістері: жусан (Artemisia L.) түрлерін зерттеу.Алматы:ҚазҰҚПУ. 2020ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиядан зертханалық тәжірибелерді ұйымдастыру әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық. Алматы: ҚазҰҚПУ 2020ж.– 37б. «Асыл кітап»

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Anatomic–morphological and biochemical characteristics of Patrinia intermedia (Horn.) Roem. Et Shult in conditions of the South-East of Kazakhstan:/ World Applied Sciences Journal, V. 29, Issue 12, 2014, P.1473-1483., ISSN 1818-4952. Scopus.
    • Biological features of medicinal plants of Agrіmonіa L. in South Eastern Kazakhstan:/ Modern Applied Science. Published by Canadian Center of Science and Education.  2015. V.9. -No.5. Р.63-70., ISSN 1913-1844 (Print)   ISSN 1913-1852 (Online). DOI: https://doi.org/10.5539/mas.v9n5p63. Scopus.
    • Anatomical, Morphological and Biochemical Analysis of Medicinal Species Agrimonia L. Growing at South-east of Kazakhstan: /Biosciences, Biotechnology Research Asia. India. 2015. V.12(2). Р.1709-1717., DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1834. Scopus.
    • Implementation of New Approaches to Zoology and Ecology Teaching Based on the Bioecology of Snakes and Sarcosporidia Course.  Ekolojithis link is disabled, 2018, 27(106), стр. 249–255, e106042 .Web of Science.
    • Biological Features of Medicinal Plant Elaeagnus rhamnoides Growing at South-East of Kazakhstan.        Periodico Tche Quimica . ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (n°36). Página – 334-345. Scopus.
    • Formation of professional competence of learners in teaching medicinal plants. Cypriot Journal of Educational Sciencesthis link is disabled, 2021, 16(4), стр. 1803–1815. Scopus.
    • Xanthium strumarium L. өсімдігінің морфологиялық-анатомияық ерекшеліктері: /ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы. 4 (316) шілде-тамыз. 2016 ж. Алматы. ISBN 2224-5308
    • Оңтүстік-шығыс Қазақстан аймағындағы  Agrimonia asiatica Juz.  дәрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері.    ҚарМУ Хабаршы. Биология сериясы №1. ISSN 2518-7201. 2018ж. 28-33б.
    • Формирование профессиональной компетентности современного педагога. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, No4(60), 2018 ж. 151-155 б.
    • Биологиялық өлкетанудың маңызы мен ерекшеліктері.       ҚарМУ Хабаршы. Педагогика сериясы №2. 2019ж. 38-43 б.
    • Жиделер тұқымдасы (Elaeagnаceae) жемісінің құрамындағы натрий мен калий мөлшерін атомды-абсорбциялық спектрометрия әдісімен  анықтау. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршы. Биология сериясы. №2 (79). 2019.32-42 б.   ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498
    • Методика проведения лабораторных занятий по курсу «Анатомия и морфология растений» в вузе с использованием микроскопа MCX100. Казахский национальный женский педагогический университ. Вестник № 4(80), 2019. 7-13б.
    • Biomass accumulation by rice cultivars depending on heavy metals salts solutions concentration. ҚР ҰҒА Хабарлары Биология және медицина сериясы. ISSN 2224-5308. №4 (340) 2020.19-26.
    • Содержание и компенентный состав эфирных масел у эндемичных видов полыни Южного Казахстана.       КазНУ им Аль-Фараби. Вестник, №4 (85). Алматы «Қазақ университеті» 2020г. 33-44 стр. ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498.
    • Molecular genetic plant analysis Artemisia L. genus with ISSR-markers REPORTS of the national academy of sciences of the Republic Kazakhstan. 6(334):35-41.DOI:10.32014/2020.2518-1483.133.
    • АКТ құралдарын білім беру сапасын арттыруда пайдалану ерекшеліктері. Халықаралық ғылыми журнал. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №11/2(145) 2020, 301-304б. ISSN 2073-333Х.
    • Influence of heavy metals on the development of corn varieties         Reports of the National Akademy of sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 2518-1483 (Online), ISSN 2224-5227 (Print) 2021. №2. 39-45 p.
    • Қант құмайының (Sorghnum saccharatum (L.) PERS F2 ұрпағы мен ата-аналық формаларының биометрлік көрсеткішіне талдау жасау әдістемесі. Халықаралық ғылыми журнал. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №12/1(145) 2020, 427-436 б. ISSN 2073-333Х.

    Патент пен авторлық куәліктер

    • Патент на полезную модель. Способ получения эфирного масло из полыни Artemisia porrecta Krasch. Ex Poljakov      РК Патент №6236. 16.07.2021
    • Авторлық куәлік.Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер.Атлас-анықтама. ҚР Авторлық куәлік 2021 жылғы «18» наурыз № 16033
    • Жиделер тұқымдасының емдік қасиеті мен зерттеу әдістері  ҚР Авторлық куәлік 2020 жылғы «4» ақпан № 7950
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістері: жусан (Artemisia L.)  түрлерін зерттеу. ҚР Авторлық куәлік 2021 жылғы «23» маусым № 18926

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Алматы қаласының экологиясын жақсарту мәселелері. tural. Sciences International Congress on Mathematic, Engineering and NaII. TOKYO SUMMIT EJONS September 18-25, 2017. 21-29 рр. ISBN 978-605-9885-46-1
    • Тұздың өсімдіктердің өсуіне тигізетін әсері. International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-II, TOKYO SUMMIT EJONS September 18-25, 2017. 12-21рр. ISBN 978-605-9885-46-1.
    • Білім беру мазмұнында кәсіби құзіреттіліктің рөлі.    «Білім-Образование-Education» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық орталығы «Жас зерттеуші» атты Халықаралық ғылыми-практикалық қашықтық конференциясы 2017ж. ISSN 2522-1191
    • Педагогикалық жоғары оқу орындарында студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру. «Заманауи Қазақстандағы инновациялық даму мен ғылымға деген сұраныс» XI халықаралық ғылыми конференциясы. (Алматы, 23-24 қараша 2017 ж.), 221-226 б. ISBN 978-601-06-4762-6 (часть 3)
    • Оқу үдерісінде инновациялық әдістерді қолданудың маңызы. «Заманауи Қазақстандағы инновациялық даму мен ғылымға деген сұраныс» XI халықаралық ғылыми конференциясы. (Алматы, 23-24 қараша 2017 ж.), 161-166 б. ISBN 978-601-06- 4762-6 (часть 3).
    • Морфология и полезные свойства Лоха остроплодного (ELAEAGNUS OXYCARPA SCHLECHT.) ИАП НААН VІ международная научно-практическая конференция «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям». Материалы шестой Международной научно-практической конференции 26-27 декабря 2017 г. 45-48 стр. ISBN 978-966-7919-88-7.
    • Морфологичекие особенности облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.). Жастар және ғылым: Бүгіні мен болашағы: 71-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылымитәжірибелің конференциясы аясындағы ғылыми марафоны материалдарының жинағы 12 сәуір. 2018 жыл. ISBN 978-601- 224-920-0
    • Бәсекеге қабілетті маман дайындауда кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Материалдары. Қыздар университеті.11-13 қазан, 2018 ж. 3 том. 245-250 б.
    • Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының маңызы. Халықаралық ғылыми –практикалық конференция. Экология және жануарлар әлемін сақтау. Абай ат. ҚазҰПУ Жаратылыстану институты. Материалдар.143-148 б.  6 қараша 2018 жыл. ISBN 978-601-298-728-7
    • Экологиялық факторлардың Aloe arborescens Mill. өсімдігінің өсуіне әсері. ҮІ халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты ғылыми конференция материалдары. Алматы, Қазақстан, 8-10 сәуір 2019ж. 453б.
    • Экологиялық білім беруде ерекше қорғалатын аумақтарды оқыту. ҮІ халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты ғылыми конференция материалдары. Алматы, қазақстан, 8-10 сәуір 2019ж. 453б.
    • Изучение морфолого-анатомических особенностей Artemisia karatavica Krasch. ИАП НААН VІІ международная научно-практическая конференция  «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям». 30-31 мая 2019 года.
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетану мәселелері мен болашағы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. 2019 жыл 12 сәуір. 272-277б
    • Қазақстанда Artemisia туысының таралуы және биоэкологиялық ерекшеліктері.     М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде «Әуэзов оқулары-17: «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер: өзекті мәселелер мен жетістіктер» атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция.
    • Formation of professional competence in study the discipline “Medicinal plants and resources”.     Science and Society. 14th International Scientific Conference «Science and Society» by SCIEURO in London, 27-29 November 2019. IBSN 978-1-78972-759-3. 210-216p.
    • Дəрілік өсімдіктерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы: (20-23 Қазан 2020 Нийде 20-23 қазан 2020ж. 67-80 б. ISBN: 978-605-70218-3-0.
    • Применение стратегий скаффолдинга на уроках биологии. Р.Сәтімбековтің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған «Білім, ғылым, инновация: рухани жаңғыру діңгегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Қазақ  Ұлттық қыздар  педагогикалық университеті. 2020. май.
    • Утегалиева Раиса  Сақтағанқызы  

     Лауазымы: б.ғ.к, доценті

    • Ақпарат

    Утегалиева Раиса  Сақтағанқызы  

    Лауазымы: б.ғ.к, доценті

    +77075546351

    • 1978 - Гурьев қаласы №10 орта мектептің биология және химия пәнінің мұғалімі.
    • 1984 - Гурьев педагогикалық институты зоология кафедрасының оқытушысы.
    • 1985  -  ҚР Ғылым Академиясының адам және жануарлар физиологиясы институтының аспиранты.
    • 1989 - ҚР ҰҒА адам және жануарлар физиологиясы институтының мембраналық физиология зертханасының аға лаборанты
    • 1991 - Мембраналар физиологиясы зертханасының кіші ғылыми қызметкері.
    • 1993 - Қан айналымы физиологиясы зертханасының ғылыми қызметкері
    • 1995 - Қан айналымы физиологиясы зертханасының аға ғылыми қызметкері.
    • 2011 - Мембраналар физиологиясы зертханасының жетекші ғылыми қызметкері.
    • 2012  - Мембраналар физиологиясы зертханасының меңгерушісі
    • 2015 -Алматы технологиялық университетінің "тамақ биотехнологиясы" кафедрасының доценті
    • 2022 - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті биология кафедрасының доценті

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1978 ж. - «Биология - химия» мамандығы бойынша А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының. (Г-и №251090) "Биология және химия мұғалімі.
    • 1993 ж. - 03.00.13 "Физиология" мамандығы бойынша биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі ҚР БҒМ қадағалау және аттестаттау комитетінің Г - №00360 дипломы. ғылыми дәрежесі.
    • 2007 ж. - ҚР БҒМ қадағалау және аттестаттау комитетінің биология бойынша № 0000963 доцент дипломы
    • 2017 ж. Андонг қаласы Андонг ұлттық университетінде тәжірибе алмасу

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мембрана физиологиясы және қоршаған орта физиологиясы саласындағы зерттеулер:
    • Табиғи және жасанды биологиялық белсенді қосылыстармен ағзаның төзімділігін арттыру мүмкіндігін зерттеу.
    • Қан физиологиясы. Қоршаған ортаның экстремалды факторларының қан жасушаларына әсері.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Биогенді аминдермен жасуша мембраналарының күйін реттеу механизмдері және олардың экстремалды факторлардың әсерінен организмнің төзімділігін арттыруға қатысуы. Жедел және созылмалы гепатит кезінде ағзаның функционалды жағдайын түзетудің дәрілік емес әдістерін жасау. Дәрілік заттардың тиімділігін арттырудың физиологиялық негіздерін, диагностика әдістерін, функционалдық түзетуді, адамның әлеуметтік маңызы бар ауруларының алдын алу мен емдеуді әзірлеу. Әр түрлі жас кезеңдерінде қорғаныс механизмдерін сақтаудағы тотығу стрессінің рөлі және отандық Өсімдік шикізатынан оқшауланған биологиялық белсенді қосылыстардың жасқа байланысты өзгеруін азайту мүмкіндігі. Органикалық және бейорганикалық токсиканттардың ағзаға әсер етуінің жасушалық механизмдерін зерттеу және әртүрлі жас кезеңдерінде табиғи биологиялық белсенді препараттармен организмнің төзімділігін арттыру. Тәжірибелік қант диабеті кезіндегі Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінен алынған фитопрепараттардың қорғаныш рөлі.

        СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:                                                                                                                                                             

    Ғылыми мақалалар мен нұсқаулықтар

    • Тағамдық жане санитарлық микробиология. Оқу құралы. Алматы: Лантар Трейд, 2019. Жасуша биотехнологиясы. Оқу құралы. Алматы: Лантар Трейд, 2020 A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against car tetrachloride-induced hepatotoxicity//Biomedicine & Pharmacothera,  2017, Desember № 96. - р.1283 -1291. Повышение биологической ценности йогуртовых напитков с использованием различных наполнителей// Materials of the 4 International Scientific-рractical conference "Integration of the Scientific  Community to the Global Challenges of Our Time". Sapporo. Japan, 2019. – С.174-1 Сравнительное изучение влияния тяжелых металлов на резистентность мембран эритроцитов в условиях in vitro//Вестник КазНУ, серия биологическая - 2019, -№3 (80) - С.182-1991. Облепиха крушиновидная (Hippophae Rhamnoides L.) - источник биоактивных веществ. //Вестник Алматинского технологического университета -  2020. - №1 -С. 82-88. Жануарлар лимфасындағы биохимиялық көрсеткішке қорғасын  тұзының  әсері//Доклады НАН РК, -Алматы -2021, -№1 -С.83-89. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдік түрлерін қолдана отырып нан  өнімін алу//Интернаука: научный журнал. 2022. № 18(241). часть 8,С.8-13. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдіктерді тағам түрлерін  дайындауда пайдалану//АТУ хабаршысы, Алматы 2022 №3 (137) б.19- 25. 
    • A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity//Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, Desember № 96. - р.1283 -1291.Повышение биологической ценности йогуртовых напитков с использованием различных наполнителей// Materials of the 4 International Scientific-рractical conference "Integration of the Scientific Community to the
    • Global Challenges of Our Time". Sapporo. Japan, 2019. - С.174-179. Сравнительное изучение влияния тяжелых металлов на резистентность мембран эритроцитов в условиях in vitro//Вестник КазНУ, серия биологическая - 2019, -№3 (80) - С.182-191 
    • Облепиха крушиновидная (Hippophae Rhamnoides L.) - источник биоактивных веществ. //Вестник Алматинского технологического университета -  2020. - №1 - С. 82-88.
    • Әбдірешов С.Н., Серік Б.М., Маматаева А.Т., Утегалиева Р.С., Жапаркулова Н.И.// Жануарлар лимфасындағы биохимиялық көрсеткішке қорғасын тұзының әсері. Доклады НАН РК, -Алматы -2021, -№1 -С.83-89.
    • Маматаева А.Т, Абжанова Ш.А, Аралбаева А.Н, Утегалиева Р.С, Сагинбек Г.А, Алмагамбетова К.И.//Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдіктерді тағам түрін дайындауда пайдалану. АТУ хабаршысы, Алматы 2022 №3 (137) б.19-25.
    • Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдік түрлерін қолдана отырып нан өнімін алу Интернаука: научн. журнал. 2022. № 18(241). часть 8, -С.8-13. 
    • Влияние растительного препарата на изменение резистентности эритроцитарных мембран. German International Journal of Modern Science (РИНЦ), Germany, Wissenschaft,  – 2022   - №31 - С. 7-10.
    • Syman K., Turpanova R., Utegaliyeva R., Bekenova N., Demeuova L., Regulation of potato morphogenetic processes in vitro by hormonal and light actions Journal of chemical health risks. Vol.13(0), 21 February 2023. 12p. ISSN 6727
    • Kuanysh Syman, Raissa Utegaliyeva, Abdreshov Serik Nauryzbaevish, Zharylkassynova Zhazira, Aytzhanova Mira Onlanbekovna, Kalekeshov Askar Maralovich, Mamataeva Aigul Tumaevna //Comparative analysis of casein complex and amino acid composition in single-humped and double-humped camel milk: Implications for dairy camel breeding.  Caspian Journal of Environmental Science Volume 21_Issue3_P.523-532.
    • H. Muhammag A. Gassem A., Muhjaha A., Mazin A.A., Farah A.D.., Yasir A.A., Zinah A.A.,  Mohammad K. //Investigating the effect of streptozotocin indused diabetes on the ovariation tissue of Nmri mice following the injection of MgO and MgO NPs. Journal of nanostructures. Vol. Issue 1.January 2023 p. 1-7.
    • Nadirova S.A., Sinyavskiy Yu.A., Utegalieva R.S., E.Zh.Gabdullina, Abdreshov S.N. //Molecular genetic identification of bacteria isolated from goat milk.  Вестник КазНУ. Серия биологическая. Том 94 № 1 (2023).Утегалиева Р.С., Парманбекова М.Х. ., Ілиясқызы М. //Өсімдік шикізаттарынан тағамдық табиғи бояғыш заттар алу көрсеткіштерін анықтау. Проф.Қожантаева Ж.Ж. 80 жыл толуына орай «Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері және биологиялық білім берудің заманауи тәсілдері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы Алматы, 2023ж. 3.03.2023ж. 214б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:  

    • Шырғанақтан микроклонды көбейту жолымен регенерант өсімдік алу// Материалы    МНПК «Инновационное развитие пищевой легкой промышленности и индустрии» АТУ. 25-26 октябрь, 2018  с. 125-126.
    • Биотехнологические аспекты массового тиражирования картофеля в культуре in vitro//Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы ХХI века» Нурсултан. Серия «Биологические науки». 2019. -С.3-6.
    • Жергілікті өсімдіктерден дайындалған фитопрепараттардың антитотықтырғыштық қасиеттерін зерттеу//«Тағам, жеңіл өнеркәсіптері мен қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 24-25
    • қазан, -2019.- С.138-140. Исследование параметров получения натуральных пищевых  красителей//Материалы Межд. научно-практ.конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» 24-25. Казан, -2020. - С.95-97. Мембранопротекторные  свойства вегетативных частей облепихи//Материалы ХVІ Международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2022: central asia», Нурсултан.  Серия «Биологические науки». 2022 -С.46-49.
    • Сартаева Акмарал Алтынбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессоры м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сартаева Акмарал Алтынбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессоры м.а., ғылым кандидаты

    +77022615522

    1997 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    БІЛІМІ:

    • 1993жылы  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің биология факультеті, «Адам және жануарлар физиологиясы»  кафедрасының түлегі.
    • 2006 жылы 03.00.07-микробиология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғап, биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • 1.G.U.Baitasheva, N.О. Myzakhmetova, M.А. Zholmaganbetova,A.A.Sartaevа..Highly sensitive methods for determining trace amounts of mercury in the environmental objects.News of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, series of geology and engineering sciences/ 2019, №1 (433). C.127-132.  (Web of science) ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278. Scopus.
    • 2.Yernazarova G.I., Turasheva S. K., Sartayeva A. A., Orazova S.B., Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae International Journal of Biology,май 2018.Scopus.
    • 3. Sartayeva A.А., Кurbasova E.A  Anatomical, morphological features and phytochemical analysis of Aegopodium alpestre Ledeb, growing in Kazakhstan.  Journal of Botany.2020 .Web of science Q2.
    • 4. Ramza Berzhanova Akmaral Sartaeva, Maya Shigaeva. The studying of diversity of lactic microorganisms isolated from shubat of various areas of Kazakhstan. Journal of Biotechnology September 2015, Pages S82 European Biotechnology Congress. Web of science Q1.
    • 5 Sartayeva A., Baitasheva G., Imanovа E., Parmanbekova M., Ashirova Zh. CREATION OF A COLLECTION OF MICROORGANISMS AS A METHOD FOR CONSERVATION OF BIODIVERSITY .Вестник ВКГУ Серия биол.№ 2/1(64))2021.
    • 6. Сартаева А.А.,  Иманова Э.М., Байташева Г.У., Педагогтың кәсіби шеберлігін арттыруда деңгейлік бағдарлама мазмұнының рөлі. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №4 (79)2019г. 79-84 стр.  ISSN 2073-333X170X (Online), ISSN 2224-5278.   .
    • 7. Сартаева А.А., Алжанова Ж. Зерттеу мен іздену-шығармашылық әлеуетті дамытудың бағыты. //Наука и жизнь.-Алматы. №11/2(145)2020.Б.358
    • 8. Сартаева А.А, Мукашева Т.Ж.,Бержанова Р. Сүт қышқылы микроорганизмдердің жаңа дақылдарын бөліп алу және қасиеттерін зерттеу. Хабаршы КазҰУ Серия биол.№ 2/1(64) .2018.
    • 9.СартаеваА.А.Топырақтан бөлініп алынған актиномицеттердің морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық қасиеттерін зерттеу. Хабаршы Л.Н Гумилев атындығы ЕҰУ 2018.№4(119) ККСОН
    • 10. Сартаева А.А., Сыдықова Ж. Сүт қышқылы бактериялардың ұзақ уақыт сақтаудан кейінгі тіршілік ету қабілетін арттыру.С.Д Асфендияров атындығы ҚММедҰУ.IХалықаралық конгресс тезистері, Алматы 2018.
    • 11. Zhoshibekova B.S.1 , Syzdykova M.N.2 , Sartaeva A. ANCIENT HEREDITARY THEORY. Замануй жастардың ғылыми пікір: өзекті мәселелері, жетістікткрі және инновациялары» атты дәстүрлі VІ Республикалық ғылыми – тәжірбиелік конфереция. 27-28 ақпан 2019 ж.
    • 12. Иманова Э.М.., Сартаева А.А., А.Асанбекқызы Интербелсенді әдіс тәсілдерін қолдану арқылы білім беру үрдісінің тиімділігін арттыру . С.Д Асфендияров атындығы ҚММедҰУ IХалықаралық конгресс тезистері, Алматы 2018 

    ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ:

    • A.S.Musina, G.U.Baitasheva, S.S.Bitursy, Sartaeva A. Some methods of teaching biology and ecology . «Darkhan»,  P. 71. Almaty 2019.(оқу құралы).
    • Парманбекова. М.Х, Э.Қырбасова., Сартаева А.А.,Иманова Э.М.,Аденова Б. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. (Электрондық оқулық) Қыздар университеті баспасы, Алматы 2018.
    • Сартаева А.А., Л.Е. Ануарова., Э.М Иманова.  Биологиялық экология салалық ғылыми үш тілде түсіндірме сөздігі.2018ж.
    • Sartayev A.C.,  Sartayeva A.A.,   Zhoshibekova B.S . Genetic exercises, with keys. (оқу құралы) Алматы 2021.
    • Байташева Г.У., Сартаева АА. Авторлық куәлік № 6687 . Объектінің  атауы:  Экология және тұрақты даму  практикумы 
    • Парманбекова Меруерт Хамитбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Парманбекова Меруерт Хамитбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77019521774

    ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

    • 1996-2003 жылдары-ҚР БҒМ Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері.
    • 2004 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасының қаумдастырылған профессор м.а.

    БІЛІМІ:

    • 1996 жылы  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің биология факультеті, «Адам және жануарлар»  кафедрасының түлегі.
    • 2002 жылы 03.00.13- физиология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғап, биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    1. БҒМ, Erasmus ,БҒМ ҚР.
    2. АҚ «Ғылым Қоры», «Производство тренажера дыхания и оказание лечебно- профилактических и реабилитационных услуг населению методом управляемой дозированной гипоксии в оздоровительном Центре гипокситерапии»

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Мырыш тұзының әсері кезіндегі ауылшаруашылық малдары қанының құрамындағы аммиак, мочевина мөлшерлері мен қыкметінің өзгерістері. КазНУ хабаршысы.2015, №2 (64), 440-446б.
    • Изучение структурных и функциональных свойств мембраны у беременных женщин с малым весом плода.  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 30-32
    • Изучение влияния сорбента на сокращения кровеносных и лимфатических сосудов при кадмиевой интоксикации. Вестник КазНУ, сер.эколог. 2016, №1(43), С.257-261.
    • Влияние органических соединений на сократительную активность лимфатических узлов. Вестник КазНУ, серия биолог. 2016.№1, С.24-31.
    • A.A. Mautenbaev,  G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, M.Kh. Parmanbekova, G.U. Baitasheva,  Zh.B. Аshirova,  Sh.S. Shynybekova,  G.I. Issayev,  Zh.Т. Аbdrassulova //Using the Mindmap Method (Associogram) in the Study of Biology//Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2018. –  Vol. 10(12). – P. 3214-3215.
    • «Адам және жануарлар физиологиясы» курсын оқыту үдерісінде болашақ мұғалімдердің зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру. Хабаршы. ҚазҰПУ.Жаратылыстану ғылымдары сериясы.№1 – 2017. 52-56 бб. Парманбекова М.Х.  ISSN 1728-8975.
    • Организмге қорғасын тұзының әсері кезіндегі ішек-қарын жолының азықты сіңіру қызметін және адсорбент –цеолитті қолдануды зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия Ұлттық Университеті. «Хабаршы» №4 (119) 2017. Парманбекова М.Х. ISSN 1028-9375
    • Изучение влияния солей тяжелых металлов на всасывательную функцию тонкого кишечника жвачных животных. (подана в печать Вестник ЕНУ, серия биолог.)
    • Изучение влияния кадмия на эндотелий-зависимые реакции кровеносных и лимфатических сосудов крысы и детоксицирующее действие СУМС-1(подана в журнал Scopus)
    • Изучение влияния солей тяжелых металлов на всасывательную функцию тонкого кишечника жвачных животных (тезис для участия в междун.конференции).
    • Иманова Эльмира Мырзабековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Иманова Эльмира Мырзабековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77077216843

    Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде 2010–2017жж.  биология кафедрасының а.ш.ғ.к., аға оқытушысы, 2017 жылдан қазіргі уақытқа дейін биология кафедрасының  а.ш.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.;

    2008-2010 жылдары Ботаника және фитоинтродукция институтында кіші ғылыми қызметкер;

    2004-2008 жылдары «Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институты» ЖШС – ғылыми қызметкер;

    2001-2003 жылдары аспирантурада Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институтының аспирантураның күндізгі бөлімінде оқыды;

    1997-1998 жылдары Адам және жануарлар физиологиясы институтында аға лаборант;

    БІЛІМІ:

    • 1.«Биолог» мамандығы (әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 1991-1996), мемлекеттік емтихан комиссиясының  1996 жылғы 20 маусымдағы шешімі бойынша Биология және химия оқытушысы біліктілігі берілді (Диплом ЖБ – II № 0099309).                                                                                        
    • 2.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен (№ 4 хаттама) ауыл шаруашылығы ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0004414), диссертация тақырыбы «Қазақстанның оңтүстік шығысының шөл-далалық аймағында селекциялық алғашқы материал ретінде еркекшөп коллекциясын кешенді бағалау».

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    1. Мал азықтық өсімдіктердің селекциялық құнды белгілерін бағалау;
    2. Өсімдіктердің биохимиялық құрамына талдау жасау.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Биологиялық экология салалық ғылыми үш тілде түсіндірме сөздігі. ҚазМемҚызПУ, 2016ж. Оқу құралы. 9,7 б.т. Ануарова Л.Е., Сартаева А.А., Иманова Э.М.
    2. Монография. Қазақстанның оңтүстік шығысының шөл-далалық аймағында селекциялық алғашқы материал ретінде еркекшөп коллекциясын Кешенді бағалау.«Darkhan» баспасы,  Алматы, 2017. Бет-200 Хаттама №3. 29.10.2017ж. 

    ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ-ҚҰРАЛЫ:

    • Қазақстан ландшафтары және экология. (Г.У. Байташева, А.С. Мусина) Алматы. 2018. 296 б. (CD диск). Куәлік № 985 14.12.2018 ж.   

    АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ОҚУ ҚҰРАЛЫ:

    • Some methods of teaching biology and ecology (A.S.Musina, G.U.Baitasheva, S.S.Bitursyn) «Darkhan»,  P. 71. Almaty 2019.
    • Scopus. Identification of fungi storage types by sequencing method. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, 2018
    • Бірлескен топтық жұмысты пайдаланудың тиімді әдістемесі. ҚазҰУ хабаршысы,  № 1, 2018 119 -126б.
    • Highly sensitive methodsfor determining trace amounts of mercury in the environmental objects. (А.S.Musina
    • G.U.Baitasheva, N.О. Myzakhmetova, M.А. Zholmaganbetova, A.A.Sartaeva) News of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, series of geology and engineering sciences/ 2019, №1 (433). C.127-132.  (Web of science) ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278.  
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load (Aitzhamal S. Mussinaa,, Gaukhar U. Baitasheva, Meruyert S. Kurmanbayevab, Galia J. Medeuova, Adilhan A. Mauy, Akbota Zh. Kurasbaeva, Zaida S. Rachimova, Yerlan S. Nurkeyev) Wef of Science Israel Journal of Ecology & Evolution, 2018http://dx.doi.org/10.1163/22244662-06303005
    • Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae. (G.I. Yernazarova, 1*S.K. Turasheva, A.A. Sartayeva, S.B. Orazova)International Journal of Biology and Chemistry Al-Farabi Kazakh National University 11, № 1, 4 (2018)ISSN 2218-7979(ВестникКазну,  № 1, 2018 119 -126-стр.)
    • Anatomical, morphological and phytochemical properties of Aegopodium alpestre Ledeb.: a case study of Kazakhstan // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici CLUJ-Napoca, 2020. – Vol. 48, Issue 3, No 3. – P. 1473-1482.
    • Кырбасова Эльзира Артыкбаевна

     Должность: PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

    • Ақпарат

    Кырбасова Эльзира Артыкбаевна

    Должность: PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

    +77272370025

    2006 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы, 2009 жылдан аға оқытушысы, 2021 жылдан  PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

    2003-2006 жж. Х. Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері.

    БІЛІМІ:

    • 6D011300-Биология мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • 6М011300-Биология мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Биолог, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ биологтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Anatomical, morphological and phytochemical properties of Aegopodium alpestre Ledeb.: a case study of Kazakhstan // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici CLUJ-Napoca, 2020. – Vol. 48, Issue 3, No 3. – P. 1473-1482.
    • Biological and phytochemical features of underground organs of medicinal plants of the genus Aegopodium L. // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршысы», Биология сериясы. –  №1 (78). –  2019. -  Б. 28-35.
    • Оқыту мен оқуды жетілдіруде ақпараттық коммуниациялық технологияны қолдану / ҚазМемҚызПУ «Жаратылыстану: химия, биология, география, биотехнология, экология салаларындағы ғылым мен білімнің заманауи даму процестері»: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –  Алматы, 2016. – Б. 356-359.
    • Болашақ мұғалімдердің коммуникативтілік құзыреттілігін қалыптастырудың маңыздылығы / Қазмемқызпу «ЖОО-ның жастар бірлестіктерінде инновациялық ортаны қалыптастыру»: халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция матер. –  Алматы, 2017. – Б. 251-256. 
    • Features anatomic structure leaves of different population of medicinal plants Aegopodium alpestre Ledeb. / Қазмемқызпу «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы»: ғылыми-тәжірибелік конференция матер. –  Алматы, 2017. – Б. 206-207.
    • Болашақ биолог мамандарының кәсіби құзыреттілікітерінің мазмұны мен құрылымы / ҚазМемҚызПУ «Үздксіз білім беру жағдайында педагогтардың кәсіби дамуы» (6 секция): халықаралық ғылыми-практикалық конференция матер. – Алматы, 2017. – Б. 185-188.
    • Дәрілік өсімдіктер – дәрумендер көзі // ҚазмемҚызПУ «Хабаршысы».  – Алматы, 2017. – № 4-5 (70). – Б. 12-15.
    • Дәрілік өсімдіктердің биологиялық белсенді заттарын қолдану перспективалары / Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті  «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары»:  халықаралық ғылыми-практикалық конференция матер. – Алматы, 2017. –  Б. 131-134.
    • Болашақ биологтардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың  теориялық негіздері  («Дәрілік өсімдіктер қоры» пәні тәжірибесінде) / EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences. Turkey, 2018. –  Vol: 2. –  P. 40-47.
    • Болашақ биолог мұғалімдерінің коммуникациялық құзыреттілігін қалыптастыруда көптілді білім беру жолдарын дамыту / Uluslarasi Kazak tarihi –kulturu ve edebiyati sempozyumu, Antalya (Turkey). - 20-23 Mart 2018.
    • Іле Алатауы жағдайындағы Aegopodium alpestre L.  дәрілік өсімдігінің әртүрлі популяциясындағы морфологиялық және анатомиялық құрылымының салыстырмалы биометриялық көрсеткіштері // ҚР ҰҒА өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институтының хабарлары. Биология және медицина сериясы. –  2017. – №1. –  159-166 б.
    • ЖОО педагогикалық мамандықтарының бітіруші курс студенттерінің АКТ сауаттылығы // ҚазҰҚызПУ «Хабаршысы». – №1 (77). – 2019. –  7-12 б.
    • Дәрілік өсімдіктер және оның қоры. Электронды оқу құралы. Алматы, 2018 ж.
    • Биологиялық деректер базасы және BLAST бағдарламасымен жұмыс істеу әдістемесі. Оқу-әдістемелік нұсқаулық. –  Алматы: ҚазМемҚызПУ, «Book Plus» баспасы, 2018. –  25 б.
    • Авторлық куәлік № 2067, 01.03.2019 ж.
    • Fatkullin  R.Potoroko, I.Kalinina, I.Kenzheyeva, Z.Kyrbassova, E. Providing bioavailability of plant antioxidants using encapsulation processes AIP Conference Proceedings, 2021, 2419, 050004 (Scopus)
    • E. Kyrbassova, А. Sartayeva, М. Parmanbekova, E. Imanova, G. Yernazarova PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE RBCL GENE SEQUENCE OF THE PLANT GENUS AEGOPODIUM L.// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршысы», Биология сериясы. – Алматы, 2023. –   №4 (97). –  Б. 88-94.
    • Kyrbassova E.A. Role of bioinformatics in the genetic study of medicinal plants /Cukurova 8th international scientific researches conference held on april 15-17, 2022/Adana Turkey
    • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы (Электронды оқу құралы), Алматы, 2023 ж.
    • Айтжанова Мира Онланбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а. ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Айтжанова Мира Онланбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а. ғылым кандидаты

    +77079003552

    1997 жылы Республикалық медициналық колледждің мейірбике ісі мамандығын тәмамдаған. 2003 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Биология факультетінің Медициналық –биология ісі мамандығын тамамдаған. 2007 жылы ҚР Зоология институтының  энтомология зертханасында кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғап, биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1997-1998 жылдары № 1 қалалық балалар ауруханасының хирургия бөлімшесінің мейірбикесі қызметінен бастаған.

    2006-2007 жылдары Зоология институтының  энтомология зертханасында кіші ғылыми қызметкер қызметтерін атқарған.

    2007 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық  университеті, Жаратылыстану  факультеті, Биология кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • Мейірбике ісі, Республикалық  медициналық  колледж (Қазақстан).
    • Медициналық - биология ісі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан).
    • Аспирантура, мамандығы: энтомология, ҚР БҒМ Зоология институты (Қазақстан).

    ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Республикалық пәндік олимпиада ұйымдастыру (Биология)
    • 6В01509-Биология Білім бағдарламасын құрастырушы
    • ҰБТ дайындау

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Энтомология

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • T.M. Sekerova, Zh.S. Tileubayeva, M.O. Aitzhanova, K.Sh. Bakirova, M.Mutlu, G.B. Admanova. Evaluation of resistance  of different Kazakhstani wheat varieties to rust in field conditions. International journal of biology and chemistry. No.1, 2021.
    • Секерова Т, Нұрмағанбетова М, Айтжанова М.О.«Фитопатология пәнінде бидай қоңыр тат ауруын (Puccinia recondita) зертхана жағдайында оқыту». ҚазҰҚПУ «Хабаршы»журналы, №2(82) 2020ж. 
    • Сапарбаева Н., Айтжанова М.О. The Current State of the RheumWittrockii Lundstr.(Polygonaceae) Population in the Northern Tien Shan (Kazakhstan). Scopus Q3. «Jornal of Computational and Theoretical Nanoscience». Vol. 16.2019.
    • Айтжанова М.О., Тилеубаева Ж.С., Сардар А. Арпа дақылының маңызы. Биология және салауаттылық негізі. № 6(96), 2018. Б.13-15
    • Мауи А.А, Ануарова Л.Е., Айтжанова М.О. Фузариозды шірудегі алдыңғы зардаптанған зиянкес саңырауқұлақ түрлерінің рөлі. Qyzdar universitety Хабаршысы. «Жаратылыстану сериясы» №1 (73), Алматы, 2018 ж.
    • Айтжанова М.О., Тилеубаева Ж.С. АҚБӨКЕНДЕР (SAIGA TATARICA) ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ // Халықаралық ғылыми –практикалық конференция «ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІН САҚТАУ» Б.30-32
    • Айтжанова М.О. Дәрілік өсімдіктерді зақымдайтын  өсімдікбиттері (Homoptera, Aphidinea). Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары:инновация және тәжірибе» 2017.
    • Златанов Б.В., Айтжанова М.О. Антофильные двукрылые (Insecta, Diptera)  на цветках спиреи зверобоелистной  и вишни  тянь-шанской в Джунгарском Алатау (Юго-Восточный  Казахстан). Selevinia –2017. Том 25. С.120-123
    • Мауи А.А, Айтжанова М.О., Оразбаев К.И. Қазақстанда қант қызылшасының егісінде ризомания ауруының таралуы мен зияндылығы: /ҚазМемҚызПУ. Хабаршы. «Жаратылыстану сериясы» №4-5 (70) 2017 ж. 5-12 беттер.
    • Ешей З., Асылханова М, Айтжанова М.О. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ШЕТ ЕЛ ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ЖАПЫРАҚ ТАТЫ АУРУЫНА (PUCINIA RECONDITA F.SP, TRITICI) ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ  ҚАСИЕТІ //Международная научная конференция студентов и молодых  ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 10-11 апреля 2017. С. 11
    • Златанов Б.В., Айтжанова М.О. Мухи –журчалки (Diptera, Syrphidae) ущелья реки Каскасу (Западный Тянь-Шань, Угамский хребет). Selevinia –2015. Том 23. С.117-120
    • Златанов Б.В., Айтжанова М.О. Антофильные мухи города Чардара и его окрестностей (Южный Казахстан). Selevinia –2014. Том 22. С.104-107
    • Рахимова Заида Сериковна

     Лауазымы: аға оқытушы, магистр 

    • Ақпарат

    Рахимова Заида Сериковна

    Лауазымы: аға оқытушы, магистр 

    +77021682498

    • 1999-2003жж. Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Аққайнар ауылында Т.Бокин атындағы мектепте «Биология» пәнінің мұғалімі (тамыз 1999- тамыз 2003)
    • 2013 жылдың қыркүйектен бастап қазіргі күнге дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Биология» кафедрасынның аға оқытушысы

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1999 -  «Биология және фермерлік шаруашылықты ұйымдастыру» мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Биология пәнінің мұғалімі және фермерлік шаруашылығының ұйымдастырушысы (ЖБ № 0064996) дипломы.
    • 2013 – 6М010300-Педагогика және психология  мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,  педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді. (ЖООК-М № 0046120) дипломы.
    • 1.Института химической физики им.Н.Н.Семенова РАН (Россия, город Москва) по теме: «Роль химии в современной энергетике» 72 часа с 30.12.2016
    • 2022 жылдың 17 қазанынан 29 қазан аралығында «Жоғарғы оқу орындарында педагогикалық үдерісте оқытуды ұйымдастыру формалар және олардың дидактикалық дамуы» тақырыбында 72 академиялық сағат көлемінде қашықтықтан біліктілікті арттыру курсынан өтті   

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Биологияны оқыту әдістемесі
    • Биологияны оқыту технологиясы
    • Критериалды бағалау технологиясы
    • Мұғалімнің кәсіби бағдары

    СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:  

    • Changes in the Taxonomy based on Phytochemistry of the Species of the Rose Family (Rosaceae)
    • Zh.Zh. Ashirova et al /J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(12), 2018, 3261-3264
    • «Интерактивные методы обучения один из способов формирования экологической культуры студентов» Воспитательный процесс в учоеждениях образования состояние перспективы, инновации.Материалы Международной научно-практической конференции(г. Черкесск, 15-16 февраля 2018 г. 146-149-б) ISBN978-59973-4383-5
    • «Білім сапасын артыруда жаңа технологияны қолдану.»ONGRE TAM METİN KİTABI 20-23 MART 2018 134-135-б ULUSLARARASI ABAY KUNANBAYOĞLU KAZAK KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYU İSBN: 978-605-9885-98-0
    • «Тұқымды көшетсіз әдіспен өндірі кезінде, наноэлектромагниттік технологияны қолдану.»/KONGRE TAM METİN KİTABI 20-23 MART 2018  424-429б ULUSLARARASI ABAY KUNANBAYOĞLU KAZAK KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYU İSBN: 978-605-9885-98-0
    • «ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ»  /INTERACTIVE TEACHING METHODS – ONE OF THE WAYS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS ISBN 978-5-907078-17-8ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИИ Материалы Международной научно-практической конференции (г. Черкесск, 15-16 февраля 2018 г,34-35-б.) казақша
    • «Білім беру үрдісінде жаңа технологиялардың түрлері және олардың маңызы.» /«Білім мен ғылымның дамыуының биология, экология және география бойынша замануи бағыттары»атты халықаралық ғылыми-конференция материалдары (Алматы қ, 27-қазан,2017ж,253-255б ISBN 978-601-224-925-
    • «Биология курсын оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілеттілігін арттырудың  жолдары.» «Білім мен ғылымның дамыуының биология, экология және география бойынша замануи бағыттары»атты халықаралық ғылыми-конференция материалдары (Алматы қ, 27-қазан,2017ж,256-258б) ISBN 978-601-224-925-5
    • «Қазақстанда және шетелде инновациялық оқытудың дамуы.»
    • /«Қазақстан жоғарғы мектебі» 2/2016ж ,201-203б, ISBN 1560-1749
    • «Биология пәні мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі –педагогикалық үдерісіне қатысушылардың өзара тиімді іс-әрекетінің алғы шартты.» Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы,229-231-б,2016ж ISBN978-601-224-746-6
    • «Проблема формирования творческой активности студентов» /NAUKOWA MYSL INFORMACYJNEJ-2016 07-15 marca 2016.,39-41б ,ISBN 978-966-8736-05-6
    • «Білім беру үдерісінде дидиактикалық технологияны топтық және ұжымдық оқыту».Биология ғылымдарының докторы, профессор Россия жаратылыстану академиясының академигі К.Н.Жайлыбай 80 жылдық мерейтойына және 55 жылдық ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған «Жаратылыстану: химия,биология,5география, биотехнология,экология салаларындағы ғылым мен білімнің замануи даму процестері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. (Алматы, 25-26 қараша,371-373-б). ISBN 978-601-224-520-2
    • «.Шағын жинақталған мектептің білім беру үрдісіндегі интеграция мен дифференциация »Халықараалық ғылыми-практикалық конференция.26.04.2016ж.,109-112-б«Қазіргі шағын мектептердегі педагогикалық процестегі биология сабағын ұйымдастырудың ерекшеліктері. ISBN978-601-224-751-0
    • Койлыбаев Жасулан Жамигатович

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Койлыбаев Жасулан Жамигатович

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071510630

    Алматы қаласында  Ө.О.Оспанов атындағы Қазақ Топырақтану және агрохимия институтында кіші ғылыми қызметкері (қыркүйек, 2012 – , қыркүйек 2014)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2014 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Жаратылыстану факультеті Биология кафедрасының оқытушысы (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    • Биология және география мамандығы бойынша Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде білім алды (2006-2010), мемлекеттік аттестаттау  комиссиясының 2010 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№8 хаттама) Биология және география пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ-Б № 0020512)
    • Биология мамандығы бойынша Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде білім алды (2010-2012), мемлекеттік аттестаттау  комиссиясының 2012 жылғы 15 маусымдағы шешімімен (№10 хаттама) педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом ЖООК-М №0021116)  диссертация тақырыбы:  «Картоп будан тұқымдарын жылы жайда көшет арқылы өсіріп, бағалы қасиеттеріне байланысты сұрыптау»

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • МОН РК – 055 «Повышения плодородия почв под лесным насаждениям г Астана (2012 – 2014 гг);
    • МСХ РК – 212 «Разработка агротехнологий повышения плодородия низко-продуктивных орошаемых земель»

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Состояние и перспективы развития биологического образования студентов и школьников в Казахстане: Ж.Ж. Койлыбаев/ К.Тыныстанов атындағы Ыстық – Көл Мемлекеттік университетінің 75 – жылдығына арналған   халықаралық ғылыми – практикалық конференция. 12-13 шілде 2015, Каракол ш., 326-329 бет.
    • Қазақстанның ЖОО орындарында генетиканы оқытудың кейбір мәселелері: Ж.Ж. Койлыбаев/Профессор Рысбай Сәтімбековтың 75 жылдық мерейтойына және 47 жылдық ғылыми – педагогикалық еңбегіне арналған «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары. 28 мамыр 2015 Алматы, 374-376 б.,
    • ISBN 978-601-224-920-0.
    • Картоп дақылының вирус аурулары және олардың зерттелу тарихы: Ж.Ж. Койлыбаев/  «Заманауи педагогика және білім проблемалар мүмкіндіктер және даму болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  13-14 мамыр  2016. Тараз. 193-206б., ISSN 2307-1079
    • Білім беруде инновациялық технологияларды пайдалану үрдістері: Ж.Ж. Койлыбаев/  «Қазіргі кезеңдегі тарих және қоғамдық пәндер оқытудың әдістемесін дамыту мен жетілдірудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 22 сәуір 2016, Алматы. 106-110 б.,
    • Қазіргі білім беру саласындағы инновациялық технологияларды қолдана отырып оқытудың әдістемесі: Ж.Ж. Койлыбаев/  «Заманауи педагогика және білім проблемалар мүмкіндіктер және даму болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  13-14 мамыр  2016. Тараз. 59-62 б., ISSN 2307-1079
    • Күріш дақылының маңызы және таралу аймақтары: Ж.Ж. Койлыбаев/  «Заманауи педагогика және білім проблемалар мүмкіндіктер және даму болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  13-14 мамыр  2016. Тараз. 206-209 б., ISSN 2307-1079
    • Патогены растений. Вирусы - Учебное пособие: Г.П.Илюхин, Т.А.Ашимов, А.А.Мауи, Ж.Ж. Койлыбаев/ Баспа  «ОНОН»,. 2018  Алматы. 190 бет.
    • ISBN 978-601-06-4972-9
    • Рухани жаңғыру: тектілік туралы: Ж.Ж. Койлыбаев/ КазМемҚызПУ  SMART NATION. KZ  «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 71 – Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми – тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми марафоны материалдарының жинағы 12 сәуір 2018. Алматы. 219 бет. ISBN 978-601-224-920-0.   
    • Білім берудегі инновациялық технологиялардың даму қарқыны. Ж.Ж. Койлыбаев., Ешей З/«ҒЫЛЫМ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛЕР – 2021» халықаралық ғылыми конференцияның 28-29 қаңтар 2021  ISBN 978-601-08-0388-6 Нұр-Сұлтан: «Bilim Innovations Group» 193-196 б
    • Биология пәнін оқыту барысында жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалану үдерістері: Ж.Ж. Койлыбаев., Ешей З/ ХІІ Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» № 1(12). Февраль 2021 41-44 б
    • Study Of The Quality Of Natural Components To Solve Environmental Problems Of The Transboundary Syrdarya River: Dr. Sadykova DAMEZHAN Senior Lecturer, Master's Degree Koilybaev ZHASULAN / INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS KAZAKHSTAN 13-14 March 2021. 224-232 ISBN: 978-625-7636-11-7
    • Наурызбаева Жадыра Еркиновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Наурызбаева Жадыра Еркиновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77073222523

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап Жаратылыстану институтында, Биология кафедрасында лаборант, 2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Биология кафедрасының магистр аға  оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • «Биология» мамандығы  (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде білім алды (2005-2009), мемлекеттік емтихан комиссиясының 2009 жылғы 04 шілдеде шешімі бойынша биология және экология  пәндерінің мұғалімі біліктілігі және Бакалавр академиялық дәрежесі берілді. (Диплом ЖБ- № 0182247)
    • «Биология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде білім алды (2014-2016), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2016 жылғы 27 маусым шешімімен (№229 хаттама) педагогикалық ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді. (Диплом ЖООК – М № 0089220)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Раушангүлділер (Rosaceae) тұқымдасының дәрілік түрлері және қоры: Ж.Б. Аширова, Ж.Е. Наурызбаева/ «Заманауи əлемдегі ғылым мен білім» Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция №2  ISBN 978-601-273-166-8.  Қарағанды Болашақ-Баспа 2018
    • Итмұрын раушан (Rosa Canina L.) және құс таспа  (Polygonum Aviculare L.) түрлерінің биологиялық активті заттарының сандық мөлшері:  Л.Е.Ануарова, Ж.Ж.Кужантаева, Ж.Е.Наурызбаева, М.К.Кадирбаева/ «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция ISBN 978-601-224-925-5. Алматы-2017.
    • Дәрілік өсімдіктер: Ж.Ж. Кужантаева, Ж.Е.Наурызбаева/ «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция №3 ISBN 978-9965-20-597-2. Ақтөбе -2014.
    • Кулбекова Айман Абдижапбаровна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Кулбекова Айман Абдижапбаровна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071280988

    2021 жылдық қыркүйек айынан бастап – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің аға оқытушысы;

    2011 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультетінің Биология кафедрасында аға лаборант;

    2011-2012 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультетінің әдіскер-тіркеуші;

    2014-2018 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультетінің Биология кафедрасында аға оқытушы;

    2019-2020 жылдары Алматы қ., Алмалы ауд., №67 ЖББ орта мектебінің Биология пәні мұғалімі;

    БІЛІМІ:

    • «060507-Биология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2007-2011) диплом (№);
    • «6М011300-Биология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2007-2011) диплом (№);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ranunculaceae Juss. тұқымдасының кейбір дәрілік өсімдіктерінің таралуы
    • Даражарнақты гүлді өсімдіктердің экобиологиялық ерекшеліктерін оқытуда студенттердің өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы. Б.Н.Сауранбаев, А.А.Кулбекова / ҚазМемҚызПУ. 2017ж. Оқулық. 360 бет. ISBN978-601-224-913-2
    • «Алтай» шаруа  қожалығының жайлымдарын  қалпына  келтіру» Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік мәселелері бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ҚазМемқызПУ Алматы 2015ж. ISBN 978-601-7478-33-9
    • «Жалаң қызыл мияның Қызылорда обылысы, Жаңақорған ауданында таралуы мен қоры» Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік мәселелері бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ҚазМемқызПУ Алматы 2015ж. ISBN 978-601-7478-33-9
    • Шығыс Қазақстанда кездесетін  бәрпі туысының кейбір пайдалы өсімдіктерінің таралуы және қоры. Экология, өлкетану және туризмнің географиялық проблемалары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы 2014ж. 140-142 беттер. ISBN 978-601-298-155-1
    • Особенности выращивания люцерны в системе полевых севооборотов-«Хабаршы» журнал №1 (55) 2015ж. 83-88 б.
    • Блум таксономиясы бойынша «Студенттердің бидай өсіруде смарт технологияларын пайдалану туралы жүйелі білімін дамыту» атты тақырыпта студенттердің сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамуты -«Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives» 9th International symposium 27th January, 2016 у.
    • Іле Алатауы шалғындықтарының өсімдіктеріне сипаттама //Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалыҗ университеті, Нийде Өмер Халисдемир университеті, Баку Еуразия университеті, М.Ақмулла атындағы, Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті: V Халықаралық Түркі Әлемі зерттеулері симпозиумы/3 том  11-13 қазан, 2018 ж. 393-397 б.
    • Жуалар туысының азықтық түрлерінің биоэкологиялық ерекшеліктері //IV Международной научно-практической конференции: «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA», 21 января 2018 года в городе Астане, Казахстан.
    • Даражарнақты өсімдіктердің суда өсетін түрлері // “Еуропалық Одақтың агробизнес менеджменті тәжірибесін Қазақстан мен Орта Азия елдеріне трансформациялау” атты ХІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: ХІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция/ М.Дулатов оқулықтары 2019. 74-79 б.
    • Қазақстан флорасындағы сүйсіндер тұқымдасының биоэкологиялық ерекшеліктері //“Заманауи жастардың ғылыми пікір таласы: өзекті мәселелері және инновациялары” Жаратылыстану факультеті. 27-28 ақпан 2019ж.
    • Сарсембаева Айман Шаканқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сарсембаева Айман Шаканқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77017340050

    2023 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасының аға оқытушысы. 2005 жылдан 2023 жылға дейін - «Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-нің генофонд және мал азықтық дақылдар селекциясы бөлімінің аға лаборанты, кіші ғылыми қызметкері, ғылыми қызметкері, аға ғылыми қызметкері.2002-2005 жж – Қазақ мал азығын өндіру және жайылымдар ғылыми-зерттеу институтының аспирантурасының күндізгі бөлімі.

    БІЛІМІ:

    • «Биология-экология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1997-2001 ж.ж.), Мемлекеттік біліктілік комиссиясының 2001 жылғы 26 маусымдағы шешімімен биология және экология мұғалімі біліктілігі берілді (ЖБ 0026517 үздік дипломы).                                                                                     
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 26 сәуірдегі шешімімен (№ 4 хаттама) ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. (Диплом МК №0000130), диссертация тақырыбы: «Оңтүстік-Шығыс Қазақстандағы тәлімі жерде жоңышқаның сорт үлгілері мен будандарын селекциялық құнды белгілері бойынша бағалау».

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Мал азығын өндірісі, жайылым шаруашылығы

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қазақстанның шалғындық-жайылымдық өсімдіктері. Справочник -  Алматы: «ҚМШжЖӨҒЗИ» ЖШС, «ҰАҒББО» ҚЕАҚ, ҚР АШМ, 2022. - 280 б.
    • Суармалы жайылымдарды жасау мен пайдаланудың заманауи тәсілдері. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының баяндамалары. – 2022. №4- 51-60 стр.
    • «Қазіргі заманда мал шаруашылығы мен жемшөп өндірісінің қарқынды дамуын ғылыми-практикалық қамтамасыз ету» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары- III-ТОМ. -Алматы, 2023- 64-71.
    • Ecological assessment of various corn hybrids in the conditions of northern kazakhstan. - Научнo-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана «Наука и образование». - 2-бөлім № 2-2 (71) 2023. - 242-251 стр.
    • Рекомендации по использованию пастбищ в условиях сухостепной зоны Карагандинской области на примере СКП «Бауыржан». - Типография АО «НЦ НТИ»,-Алматы, 2014. - 30стр.
    • Возделывание смешанных посевов из традиционных и нетрадиционных культур для производства кормов в павлодарской области / Рекомендации. - Красноармейка, 2011. - 30 стр.
    • Сортовые технологии производства семян допущенных к использованию  и перспективных сортов житняка в Павлодарской области / Рекомендации. - Красноармейка, 2011. - 30стр.

     

    • Ілиясқызы Маржан

     Лауазымы: Ғылым магистрі, аға оқытушы 

    • Ақпарат

    Ілиясқызы Маржан

    Лауазымы: Ғылым магистрі, аға оқытушы 

    +77074222477

    • 2011 – Алматы технологиялық университеті, бакалавриат.
    • 2013 - Алматы технологиялық университеті, магистратура.
    • 2013 - Алматы технологиялық университеті оқытушы.
    • 2015 - Алматы технологиялық университеті, Тағам технологиялары факультеті, декан орынбасары.
    • 2019 - Алматы технологиялық университеті, докторантура.
    • 2019 - Алматы технологиялық университеті, аға оқытушы.
    • 2022 - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, биология кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2011 жылы «Биотехнология» мамандығы бойынша Алматы технологиялық университеті, техника және технология бакалавры (ЖБ-Б  №0185838) дипломы.
    • 2013ж - «Биотехнология» мамандығы бойынша Алматы технологиялық университеті, техника ғылымдарының магистрі (ЖООК – М № 0034735) дипломы.
    • 2018.ж - Пловдив қ., Болгария, Тамақ технологиялары университетінде ғылыми тағылымдама., тақырыбы:"Жылқы етінен шикі ысталған шұжық технологиясын жасауда штаммдарды қолдану". Өткізу мерзімі: 18.06.2018-29.06.2018ж.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Биотехнология, Биология

    СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:

    Ғылыми мақалалар мен нұсқаулықтар:

    • Изучение свойств штаммов некоторых молочнокислых бактерий с целью создания стартовой культуры для производства ферментированных мясных изделий.  Сборник трудов ХІV Международной научно практической конференции «ПИЩА ЭКОЛОГИЯ КАЧЕСТВО» (Новосибирск, 8-10 ноября 2017г.). Том І.,.УДК 640.2+39.3. ББК 65.011.151+65.431-80+65.42-803.4
    • Применение принципов биотехнологии в колбасном производстве. Электронный научно-образовательный журнал Вестник «Здоровье и образование в XXI веке»,2017, VOL. 19, No 11. ISSN – 226-7417.
    • Изучение биологических особенностей растений павловнии для получения клеточных культур. Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостепримства» посвященной 60-летию Алматинского технологического университета, 6-7 октября 2017 года. г. Алматы. УДК 641.002.
    • Исследование биологической ценности продуктов из конины. Труды XV международной научно-практической конференции (Красноборск, 27-29 июня 2018г.), «ПИЩА ЭКОЛОГИЯ КАЧЕСТВО»,. ISBN 978-5-00122-580-5.
    • Биотехнологические подходы направленные на идентификацию технологически значимой микрофлоры сырокопченых колбас из конины. Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» 25-26 октября, 2018г.
    • Разработка технологий использования конины с применением биотехнологических методов обработки. VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Central Asia International scientific practical conference. Nur-Sultan (Astana), May 9-13th 2019.
    • Разработка технологий варено-копченой Казы «Алматы» с добавлением стартовых культур. Сборник трудов ХVІ Международной  научно-практической конференции «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО». 24-26 июня 2019года, г. Барнаул.
    • Разработка технологий использования конины с применением биотехнологических методов обработки. VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Central Asia International scientific practical conference. Nur-Sultan (Astana), May 9-13th 2019.
    • Разработка технологий варено-копченой Казы «Алматы» с добавлением стартовых культур. Сборник трудов ХVІ Международной научно-практической конференции «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО». 24-26 июня 2019года, г. Барнаул.
    • Identification and study of the properties of lactic acid bacteria strains used as starter cultures for the manufacture of raw smoked horse meat sausages. REPORTS of the National Academy of Sciences of the Republic of KAZAKHSTAN. Series: Biological sciences. ISSN 2224-5227           https://doi.org/10.32014/2019.2518-1483.109 Volume 4, Number 326 (2019), 20 – 26. UDC  62.09.39
    • Choice and Research of the Properties of Strains Used  as Starter Cultures for Making Raw-Smoked Horsemeat Sausages. Materials of the VI International  Scientific-Practical Conference  "Integration of the Scientific Community  To the Global Challenges of Our Time". February 10-12, 2021  Yokohama (Japan). Volume III, SECTION IV / СЕКЦИЯ IV. GREEN WORLD / ЗЕЛЕНЫЙ МИР. p.13-20.
    • Йогурттың биологиялық құндылығын арттыру. «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ», International Scientific Journal «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021. № 1(12). Февраль 2021 Серия «Биологические Науки», Том II, стр 30-34.
    • Дәстүрлі емес шикізаттармен толықтырылған сүтқышқылды сусындар алу биотехнологиясы. «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ», International Scientific Journal «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021. № 1(12). Февраль 2021 Серия «Биологические Науки», Том II, стр 24-29.
    • Изучение микрофлоры нефтепластовых вод Месторождений «Жетыбай» и «Кульсары». Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. УДК 574.6 : 577.1 (061.3) ББК 35. 662 Я 431 Б 63 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: Материалы VII междунар. науч.- практ. конф. Ч.2 – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2021. – с. 199.
    • Перспективные пути и методы внедрения Механизмов «зеленой экономики» в решении экологических проблем Республики Казахстан. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. УДК 574.6 : 577.1 (061.3) ББК 35. 662 Я 431 Б 63 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: Материалы VII междунар. науч.- практ. конф. Ч.2 – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2021. – с. 199.
    • Разработка способов повышения технологических свойств гречневой муки. Пищевые технологии будущего: инновации в производстве и переработкес ельскохозяйственной продукции. III Международная научно-практическая конференция В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ХЛЕБА И СОЛИ. (г. Саратов, 16-17 марта 2022 г.). «Разработка технологии получения функционального йогурта с использованием фито экстрактов». VII Международная научно-практическая конференция «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии» в г. Мерсин (Турция) 4–6 мая 2022 г. Секция IV / естественные науки. "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology" Materials of the VII International Scientific-Practical Conference. May 4-6, 2022. Mersin (Turkey). Volume III. Mersin, 2022. UDC 001.18. LBC 72. E 91. ISBN 978-601-267-399-9. www.regionacadem.org
    • Толықтырылған сүтқышқылды сусындар алу биотехнологиясы. МАТЕРИАЛЫ X Международной научно-практической конференции
 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века». 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 5-10 февраля 2022 г. НҰР-СҰЛТАН – 2022. УДК 378 (063). ББК 74.58. С 940
    • Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының ХАБАРЛАРЫ. Series Chemistry And Technology 4 (453) October – December 2022. Almaty, NAS RK. https://doi.org/10.32014/2518-1491.138 Volume 4, Number 453 (2022) 96-106. ӘОЖ: 637.12.639. ҒТАМАТ 65.63.03. ЕШКІ СҮТІ – БИОЛОГИЯЛЫҚ ТОЛЫҚҚҰНДЫ ШИКІЗАТ.
    • Маматаева Айгүл Тұмайқызы

     Лауазымы: Биология  ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)

    • Ақпарат

    Маматаева Айгүл Тұмайқызы

    Лауазымы: Биология  ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)

    +7 747 644 14 70

    БІЛІМІ:

    • Білім жөніндегі диплом – ОАБ-І №0025386, 15 маусым 1996ж. Есік педагогикалық колледжі, мамандық «мектепке дейінгі тәрбие»;
    • Жоғары білім туралы диплом – ЖБ №0197979, 01 шілде 2001 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті, мамандық «биология»;
    • Магистр дипломы – МТБ №0007892, 28 маусым 2003 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
    • Ғылым кандидаты дипломы FK №0002915, 22 сәуір 2009 ж. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті.
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің шешімімен қауымдастырылған профессор ғылыми атағы берілді. 2021 жылғы 30 шілдедегі №0000470 до (№627 бұйрық).

    Зерттеу саласы мен бағыттары: физиология, өсімдіктер биохимиясы

    Ең маңызды басылымдардың тізімі (монографиялар, патенттер, әзірленген стандарттар):

    • Маматаева А.Т.,  Мурзахметова М.К., Утегалиева Р.С., Турмухамбетова В.К. Организм резистенттілігіне өсімдік препараттары мен токсиканттардың бірлескен әсері // VII Всероссийской конференции с международным участием, «Механизмы функционирования висцеральных систем», посвященной 160-летию со дня рождения И.П.Павлова г. Санк-Петербург, 29 сент. -2 окт. 2009г. - С.303-304.
    • Маматаева А.Т., Өтеғалиева Р., Өсербаева Ш., Қайыңбаева А. Егеуқұйрықтардың эритроцит мембранасы төзімділігіне тетрахлорметанның in vitro жағдайындағы әсері // Международный симпозиум «Современные проблемы лимфологии» г. Алматы, 15-16 октября 2009г. - С.51-5
    • Маматаева А.Т., Аралбаева А.Н., Мурзахметова М.К.  Жүрек-тамыр ауруларын емдеу кезінде қолданылатын кейбір өсімдік дәрілерінің мембранатұрақтандырушы және антиоксидантты қасиеттерін зерттеу // Здоровье и болезнь. -2009. -№9(85). – С.132-135.
    • А.Т. Маматаева, О. А. Зубова, А.Ж. Хамитов. Атмосфералық ауаның сынаппен улануы кезіндегі организм төзімділігінің өзгеруі // ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. - №1/1(43). – Алматы, «Қазақ университеті»  2015ж.
    • А.Ж. Хамитов, А.Т. Маматаева. Оңтүстік Балқаш маңы биотоптарындағы Rana Ridibunda Pallas, 1771 (Anura, Amphibia, Ranidae) көл бақасының флуктуирлық асимметриясын мекендеу  ортасы күйінің көрсеткіші ретінде қарау // - Алматы, «Қазақ университеті» Хабаршы 3(42) 2014г.
    • О.А. Зубова, А.Т. Маматаева. Қайта өңдеудің тиімді әдістері және ЖЭС күл-қожды қалдықтарын алдағы уақытта  пайдалану // ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. -№1/1(43). – Алматы, «Қазақ университеті» 2015г.
    • А.Т. Маматаева, Е. Ә. Аққазин,  К.А. Темирбаева. Қазіргі кезде экология мамандығын игерудегі оқыту тәжірибесінің маңызы // Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е,  - № 3(26) 2015ж.
    • Хамитов А.Ж., Таныбаева А.К., Маматаева А.Т. Оңтүстік Балқаш маңы биотоптарындағы Rana Ridibunda Pallas, 1771 (Anura, Amphibia, Ranidae) көл бақасының негізінде құйрықсыз амфибиялардың флуктуирлық асимметрия дәрежесі бойынша қоршаған ортаның күйін бағалау // ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. - №2/2(44). – Алматы,  «Қазақ университеті» 2015г.
    • Кусумжанов Y.A., Шаменов Д.Ж., Маматаева А.Т., Аралбаева А.Н., Мурзахметова М.К. Өмірлік маңызды органдардың клетка мембраналарының күйіне пестицид әсерін іn vitro жағдайында зерттеу // ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. - №2/2(44). – Алматы, «Қазақ университеті» 2015 г.
    • Утегалиева Р.С., Лесова Ж.Т., Аралбаева А.Н., Маматаева А.Т. Дәрілік өсімдіктер негізінде алынған фитопрепараттардың мембранотұрақтандырушы қасиеттері // «Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлық индустриясының инновациялық дамуы» атты халықаралық ғылыми практикалық конф. материалдары 29-30 қазан,2015. С.51-52.
    • Жапаркулова Н.И., Мырзахметова М.Қ., Аралбаева А.Н.,  Маматаева А.Т., Утегалиева Р.С. Клетка мембраналарының күйіне гербицид әсерін зерттеу // КазМУхабаршысы, экология сериасы, 2015, №3/45.- Б.140-145.
    • Лесова Ж.Т., Абдрешов С.Н., Маматаева А.Т., Ребезов М.Б. Егеуқұйрықтардағы аллоксан диабетінің көрсеткіштерін төмендету үшін соя сүті мен α-токоферолды пайдалану// Вестник ЮУрГУ. Серия: Пищевые и биотехнологии, АПК России. –2016. – Т. 75. – № 1.– С. 30–34.
    • Мурзахметова М.К., Аралбаева А.Н., Р.С.Утегалиева, А.Т. Маматаева, Г.Т. Жаманбаева «Қартаю кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштеріне өсімдік препараттарының әсері» // Известия НАН РК, биол. и мед. сериясы 2016.- №3. – с: 85-89.
    • Маматаева А.Т. , Абдрешов С.Н., Аралбаева А.Н.,Өтеғалиева Р.С. Жүзім сығындысының биологиялық құндылығы және адам ағзасының функционалдық жағдайына әсері//«Тағам өнеркәсібінің инновациялық дамуы: идеядан өндіріске» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары, 26-27 қазан, 2016, 110-112
    • Аққазин Е.Ә., Маматаева А.Т., Тілеуберді Е. «Студенттерге химия курсын оқытудың кейбір мәселелері» // Химия және химиялық технология бойынша IX халықаралық Бірімжанов съезінің еңбектері 9-10 желтоқсан 2016. – Алматы, ҚазҰУ 555-559 б.
    • Маматаева А.Т. «Биологиялық құндылығы жоғары өсімдік шикізатының адам ағзасына әсері»  АТУ хабаршысы, 4 (117) шығарылымы, Алматы 2017, 79-83 б.
    • Шайхынбекова Р.М., Маматаева А.Т., Байболатова Л.М. «Хлорлы сынаппен уланған егеуқұйрықтардың эритроциттері мембранасының осмостық төзімділігінің өзгеруі» "Физиология"ғылыми журналы. Қазақстан физиологтарының VІІ съезі.  - №2 (1) 2018ж. 133б.
    • А. Н. Аралбаева, А. Т. Маматаева, М. В. Замараева, М. К. Мурзахметова "Дәрілік өсімдік экстрактілерінің антиоксиданттық және мембранопротекторлық қасиеттерін салыстырмалы бағалау"  Халықаралық биология және химия журналы 11, № 2, 75 (2018) Әл-Фараби, -C. 75-82
    • Маматаева А.Т., Әбділдаева А.М. «Өсімдіктекті ББҚ-мен байытылған сүт қышқылды өнім құрамындағы ақуыз қорының өзгеру дәрежесін анықтау» Еуразиялық ғалымдар одағы (еғо). Ғылыми журнал № 2 (59) / 2019 3 бөлім, -Б. 13-15.
    • С. Н. Әбдірешов, Н. А. Ахметбаева, Г. К. Атанбаева, А. Т. Маматаева, У. Б. Наурызбай "Гипотиреоз кезіндегі қалқанша безінің, қан және лимфа түйіндерінің адренергиялық иннервациясы" эксперименталдық биология және медицина Бюллетені, 2019. Том 168. № 8. –Б.255-260
    • Хасенова А.Б., Аралбаева А.Н., Утегалиева Р.С., Маматаева А.Т., Мурзахметова М.К. Облепиха крушиновидная (Hippophae Rhamnoides L.) — источник биоактивных веществ Вестник Алматинского технологического университета. - 2020. — №1. — С. 82-88.
    •  С.Н. Әбдірешов, Б.М. Серік, Маматаева А.Т., Р.С. Утегалиева, Н.И. Жапаркулова Жануарлар лимфасындағы биохимиялық көрсеткішке қорғасын тұзының әсері Доклады национальной академии наук Республики Казахстан.  -2021. Бөлім 1, №335. –с. 83 – 89
    • Маматаева А.Т., Абжанова Ш.А., Аралбаева А.Н., Утегалиева Р.С., Сагинбек Г.А., Алмагамбетова К.И. Антиоксиданттьщ белсенділігі жогары өсімдіктерді тағам түрін дайындауда пайдалану Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2022; (3):19-25.
    •  A.Aralbaeva, Mamataeva A.T., Zhaparkulova N. I., Utegalieva R. S., Khanin M., Danilenko M., Murzakhmetova M. K. A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, – Vol. 96. – Р.1283 -1291
    • S. N. Abdreshov, N. A. Akhmetbayeva. G. K. Atanbayeva, Mamataeva A.T., U’ B’ Nauryzbay Adrenergic innervation of the thyroid gland, blood and lymph nodes in hypothyroidism Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2019. – Vol.168, No. 8. – P.255-260
    • Alibek Ydyrys, Nazgul Zhaparkulova, Arailym Aralbaeva , Mamataeva A.T. , Ainur Seilkhan, Sayagul Syraiyl, Maira Murzakhmetova. Systematic Analysis of Combined Antioxidant and Membrane-Stabilizing Properties of Several Lamiaceae Family Kazakhstani Plants for Potential Production of Tea Beverages Plants 2021, 10(4), 666. – Р. https://doi.org/ 10.3390/plants10040666
    • Утегалиева Р.С., Муратова А.А., Маматаева А.Т., Жапаркулова Н.И. Өсімдіктердің клеткалық биотехнологиясы: (оқу құралы) – Алматы: «Ұлағат», 2017.-116 стр. ISBN 978-601-263-400-6
    •  Аралбаева А.Н., Жапаркулова Н.И., Сейдахметова З.Ж., Маматаева А.Т. Сельскохозяйственная биотехнология (учебное пособие) Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2020. – 240с. ISBN 978-601-7320-25-6
    •  Маматаева А.Т. Ауыр металмен улану кезіндегі клетка мембранасындағы өзгерістер және оларды қалпына келтіру жолдары. Монография. - Алматы: «Жания-Полиграф», 2020.-138 стр. ISBN 978-601-263-558-4
    •  Алмагамбетова К.И., Маматаева А.Т., Утегалиева Р.С.Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдік түрлерін қолдана отырып нан өнімін алу. Студенческий Вестник. Науч. Журнал. -Москва. -2022. № 18 (241). -С.8-13.
    • Сағынбек Г.А., Маматаева А.Т. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары шөптесін өсімдіктерді пайдалана отырып кондитерлік өнімдер жасаудың маңыздылығы. Студенческий Вестник. Науч. Журнал. -Москва. -2022. № 18 (241). -С.30-34.
    • Маматаева А.Т., Камали Ф.Д. Биоморфологические особенности различных видов морских капуст и перспективы их использования. Вестник науки. Научный журнал. Инновационные научные исследования. Выпуск №1-2(15) январь 2022г. -С.5-11.
    •  Fariza Kamali, Mamataeva A.T. Determination of the characteristics of vegetable raw materials in ready-made foods based on seaweed Интернаука: научный журнал. 2022г. №17 (209) часть 12, -С.42-47.
    • Утегалиева Р.С., Маматаева А.Т. Шырғанақ өсімдігінің вегетативті мүшелерінің мембрана тұрақтандырушы қасиеттері          «Глобальная наука и инновация 2022: центральная азия» № 2(16). Апрель 2022 Серия «Биологические науки». -С.61-64.
    • Utegalieva R.S., Mamataeva A.T., Aralbayeva A.N. Abdreshov C.N. Влияние растительного препарата на изменения резистентности эритроцитарных мембран. German International Journal of Modern Science. - №31. – 2022. Р. 7-10.
    • Утегалиева Р.С., б.ғ.к., Абдрешов С.Н., Алибаева Б.Н., Маматаева А.Т. . Көкөніс қалдықтарынан табиғи тағамдық бояғыш заттар алу. «Глобальная наука и инновация 2022: центральная азия» № 2(16). Апрель 2022 Серия «Биологические науки». -С.57-60.
    •  Утегалиева Р.С., Абдрешов С.Н., Маматаева А.Т. Влияние фитокомпозиции на активность каталазы эритроцитов при возрастном изменении. «Scientific-discussion» Praha, Czech Republic. - V.1. - № 65. 2022.  -С. 13-16.
    • Абдрешов С.Н., Аманбекова А.А., Маматаева А.Т., Кемелбек Ә.С., Спабек А. Өсімдіктер негізінде дайындалған нәрсулардың маңыздылығы. Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука, образование, молодежь», 20-21 апреля 2023 г. -С. 255-257. - Алматы, АТУ.
    •  Kuanysh S., Utegaliyeva R., Abdreshov S., Zheldybayeva A., Aytzhanova M., Kalekeshov A., Mamataeva A.T. Comparative analysis of casein complex and amino acid composition in single-humped and double-humped camel milk: Implications for dairy camel breeding Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). - Vol. 21, No. 3, July 2023.
    • Abdrazak Babashev, Mamataeva Aigul Tumaevna, Abdreshov Serik Nauryzbaevish, Kalekeshov Askar Maralovich, Raissa Utegaliyeva, Anar Yeshmukhanbet, Makpal Yessenova, Zheldybayeva Ainur Amangeldinovna A physiological characterization of the high-fat diet on the induction of obesity in adult male Swiss mice Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). – 2023. - Vol. 21, No. 4. pp. 931-938.

    Ғылыми тағылымдамалар: -

    Ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызметтегі жетістіктер (наградалар):

    • Құрмет грамотасы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай егемен еліміздің білім беру жүйесіндегі зор еңбегі мен шығармашылық ізденісі және жас ұрпақ тәрбиесіндегі табысы үшін. Алматы 2021жыл.
    • Куәлік, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласының «Үздік педагогы» ҚР ЖОО Қауымдастығы. - №20/21  25.11.2021ж.
    • Алғыс хат, 2021-2022 оқу жылында қашықтықтан өтетін олимпиадалар мен "Олимпиадалар әлемі" конкурстарының порталында өткізілетін биология бойынша І Бүкілресейлік олимпиаданың жеңімпаздарын (қатысушыларын) дайындағаны үшін"

    Қосымша мәліметтер

    • Факультет кеңесінің мүшесі (2020-2023)
    • Формальды және бейресми білім беруді оқытудың бұрын қол жеткізілген нәтижелерін тану үшін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша бейіндік комиссиялардың құрамында (2020-2023)
    • ҚР БҒМ «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы», «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізілімі» ақпараттық жүйесінде, білім беру бағдарламаларының топтары бойынша сараптамалық комиссиялардың құрамына қатысты (2019-2022)
    • «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» КеАҚ сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының құрамында сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының мүшесі.
    • "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КеАҚ-тың Жаратылыстану институты, сапаны қамтамасыз ету Комитетінің төрайымы (2023-2024)
   • Рамазанова Алия Амангельдиевна

    Лауазымы: PhD, оқытушы

    +77471915845

    • 2013-2016 жылдар аралығында Қазақ мемлкеттік қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасында оқытушы міндетін атқарды.
    • 2019 жылдың 13-наурыз және 13-сәуір аралығында Түркия Республикасы, Мугла қаласы, Мугла Сыткы Кочман университетінің  Білім беру факультеті, Математика және ғылым бөлімінде  шетелдік  ғылыми тағылымдамадан өтті.   
    • 2022 жылдан бастап Қазақ Ұлттық  қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2007 - 2011 ж.ж.- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 050607 - биология мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесі.
    • 2011-2013ж.ж. - Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық университетінің  6M011300-Биология мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.
    • 2017-2020 ж.ж. - Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің «6D011300-Биология» мамандығы бойынша PhD докторы (қорғау күні 22.06.2022ж.).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Биотехнологияны оқыту әдістемесі;
    • Биолог студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруда STEM интеграциясын қолдану және дамыту;
    • Өсімдіктердің биотехнологиялық маңызын зерттеу.

    МАРАПАТТАРЫ:                                                

    • 2019 жылы «Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» ұйымдастырған «Педагогикалық идеялар панорамасы» білім беру ұйымдарына арналған бейне – дәрістердің республикалық конкурсына «Биотехнологияны оқытуда STEM интеграцияланған білім беру бағыты» бойынша даярланған видео сабақ үлгісі ұсынылып,  бірінші дәрежелі дипломмен  марапатталды.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:  

    • Оқу басылымдары: Биолог студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы: ҚазМемҚызПУ, «Офсет» баспасы, 2020.-б.60. Авторлық құқық куәлігі. 2022 жылғы «22» маусым № 27386 (электронды оқулық).  
    • Ғылыми мақалалар:
    •  Mildew of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) registered in large industrial cities (Pavlodar, Aksu, Ekibastuz) of the Pavlodar region. Saudi Journal of Biological Sciences Volume 25, Issue 3, March 2018, Pages 446-451.
    •  Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum //Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Т. 7. – №. 1. – С. 2075-2082.
    •  Determination of the content of biologically active substances in some aquatic higher plants //Pak. J. Bot. – 2021. – Т. 53. – №. 5. – С. 1893-1899.
    •   Биологические и лечебные свойства кумыса //Мир современной науки. – 2015. – №. 2 (30). – С. 15-19.
    •  Микробалдырлардың моно-және аралас дақылдарының физиологиялық көрсеткіштеріне хромның әсері //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2015. – Т. 65. – №. 3. – С. 190-195.
    •   Алматы облысы су өсімдіктері орналасқан су қоймасы мен жол жиегі аралығындағы ауыр металлдардың таралу ерекшеліктері.. //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2015. – Т. 59. – №. 3/1. – С. 231-235.
    •  Method of use of biotechnological research (for example, biologically active substances of higher aquatic plants) in teaching Biology //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2018. – Т. 55. – №. 2. – С. 66-73.
    •  Eichhornia crassipes су өсімдігінің жапырақ және тамырындағы биологиялық белсенді заттар //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2018. – Т. 77. – №. 4. – С. 45-56.
    •  Биолог студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруда зертханалық жұмыстың маңызы //ХАБАРШЫСЫ. – 2019. – С. 86.
    •  Биолог зерттеушінің ізденімпаздылық іскерлігін қалыптастырудың негізі //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2020. – Т. 62. – №. 1. – С. 35-42.
    •  STEM білім беру бағытында биотехнологияны оқытуда студенттердің ғылыми біліктілігін арттыру. ПМУ «Хабаршысы», Педагогика сериясы. -2020.№1, ISSN 1811-1831-Б.356-367.   

     КОНФЕРЕНЦИЯ МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Биотехнология пәнін оқытуда STEM интеграциясын пайдалану. International Scientific Conference. «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020. P.148-152.
    • Biological active substances in higher water plants.  VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ  Алматы, Қазақстан, 2-12 сəуір, 2019 жыл  Студенттер мен жас ғалымдардың  "ФАРАБИ ƏЛЕМІ" атты халықаралық ғылыми конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. Б.295 296.
    •   Lemna minor су өсімдігінің биологиялық белсенді заттар құрамын анықтау. «Science and education in the modern world: challenges Of the XXI century» атты III халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Б. 372-375.10-12 маусым, 2019 жыл.
    •   Биолог студенттердің зерттеу қызметі негізінде құзыреттіліктерін қалыптастыру. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 3 жылдығы аясында Қыздар университетінің құрметті профессоры, доцент Р.Сәтімбековтың туғанына 80 жыл толуына орай ұйымдастырылған  «Білім, ғылым, инновация: Рухани жаңғыру діңгегі»  халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  материалдары 2020 жыл, 28 мамыр.Б.193-194.
    •                                       
    • Анарбекова Гульшат Джумабаевна

     Лауазымы: б.ғ.к., қауымдастырылған профессор

    • Ақпарат

    Анарбекова Гульшат Джумабаевна

    Лауазымы: б.ғ.к., қауымдастырылған профессор

    +77028992101

    • ҚазҰАУ зертханашысы-2006 жыл;
    •  ҚазҰАУ ассистенті-2008 жыл;
    •  ҚазҰАУ аға оқытушысы-2011 жыл;
    •  ҚазҰАУ қауымдастырылған профессоры-2015 жыл;
    • ҚазҰАУ Экология кафедрасының меңгерушісі-2017-2023 жыл;
    • ҚР БҒМ ҒК" Өсімдіктер биологиясы және Биотехнологиясы институты " РМК ғылыми қызметкері 2023 жыл;
    • ҚазҰҚПУ Биология кафедрасының қауымдастырылған профессоры 2023 жыл.

    Білім:

    • Мамандығы - "Биология" (И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік педагогикалық университеті, 1999-2003ж.) мемлекеттік емтихан комиссиясының 2003 жылғы 27 ақпандағы шешімімен Биология оқытушысы қосымша "Экология" мамандығы (ЕБ №60581) біліктілігі берілді;
    • Мамандығы - 6N0608 Экология (Қазақ ұлттық аграрлық университеті) мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2009 жылғы 29 маусымдағы шешімімен академиялық дәрежесі бар "Экология" біліктілігі берілді магистр (ҒПЖ№0006548);
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 4 мамырдағы шешімімен (№4 хаттама) биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі (ҒК №0006921 дипломы), диссертация тақырыбы: Алматы қ.топырақтарының ауыр металдармен ластануына физика-химиялық және биологиялық реакциялары ".
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитетінің 2022 жылғы 1 тамыздағы шешімімен (№321 бұйрық) қауымдастырылған профессор (доцент)ғылыми атағы берілді.

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • "Ластанудың қоршаған ортаға әсері"
    •  "Флора мен фаунаны қорғау"

    ОҚУ ЖӘНЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ:

    • Экология. Оқулық. Алматы: New book6 2021 ж.-157б. Экологиялық биоклиматология. Оқу құралы. Алматы: CyberSmith, 2021. – 115 с.ISBN 978-601-352-246-3.
    • Экологическая биоклиматология. Учебное пособие. Алматы: CyberSmith, 2021. – 118 с.ISBN 978-601-352-246-3.
    • Қоршаған ортаның химиясы және физикасы. Оқу құралы. Алматы: CyberSmith, 2021. – 128 с.ISBN 978-601-352-054-4.
    • Окружающая среда и проблемы ее охраны. Учебное пособие. Алматы:Типография Центр оперативной полиграфии, 2022-223 с.

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • ECOLOGICAL FACTORS` IMPACT ON THE CONDITION OF MAUSOLEUM OF KHOJA AHMED YASAWI. REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, V 4, N 332 (2020), 50-56, ISSN 2224-5227.https://doi.org/10.32014/2020.2518-1483.88.
    • THE ROLE OF THE WELL WATERS OF THE MAUSOLEUM OF KHOJA AHMED YASAVI IN THE FORMATION OF SALTS. REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, , V5, N 333 (2020), 125-132 ISSN 2224-5227. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1483.128.
    • Дендробионтные полужесткокрылые (heteroptera)  Чарынского государственного национального  природного парка (Юго-Восточный Казахстан). Вестник КазНУ им.Аль-Фараби, Серия биологическая. Алматы, 2020. №2 (83).-С.126-137. https://doi.org/10.26577/eb.2020.v83.
    • Factors influencing the state of wellwater of the Mausoleum H.A.Yasavi. EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY №2, 2020,С. 42-45. ISSN 2073-4972.
    • Биоразнообразие полужесткокрылых (Heteroptera)  инфраотряда Pentatomomorpha I Иле-Алатауского  государственного национального Природного Парка. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕ-МИЯСЫНЫҢ   БАЯНДАМАЛАРЫ.Volume 2, Number 336 (2021), 105 – 111. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1483.37
    • ІЛЕ-АЛАТАУ ТАБИҒИ ПАРКІНДЕГІ СIMICOMORPHA I ИНФРАОТРЯДЫ ЖАРТЫЛАЙ ҚАТТЫҚАНАТТЫЛАРЫНЫҢ (HETEROPTERA) БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ. Experimental Biology. №4 (93).стр88-95., 2022 https://bb.kaznu.kz ҒТАМР 34.33.19.https://doi.org/10.26577/eb.2022.v93.i4.09.
    • Comprehensive environmental study on the state of the monument of the world heritage "MausoleiumKhoja Ahmed Yassawi".Science Review// (импакт-фактор по Индексу Коперника - 85,90 )2018. May 4(11). С 89-96.
    • Современные спектральные и биологические исследования в мониторинге городских почв. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки №3, 2018 г. C 99-109.
    • Математическое моделирование трендов динамики производственных систем. ҚазҰТЗУ хабаршысы-2020, №4(140) ,  ISBN 1680-9211.
    • Мониторинг почв Туркестанского региона. Вестник Казахстанско-Британского Технического Университета, ISSN 1998-6688,  №3 (54), 2020.
    • Экология и биоразнообразие pentatomomorpha II (Heteroptera) Иле-Алатауского ГНПП. Вестник КазНУ. Серия биологическая. ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498 Experimental Biology. №2 (95). 2023.стр.128-135. DOI:https://doi.org/10.26577/eb.2023.v95.i2.012

    Патент және авторлық куәлік:

    • №EC-01-003041 "Қорғасын өндірісінің қалдықтарынан қорғасын және мырыш оксидтерін алу тәсілі" Шетелдік авторлық туынды (авторлық туындылардың Халықаралық депозитарийі).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • «О синей птице в условиях Алматинского государственного природного заповедника». «Молодой исследователь вызовы и перс-пективы» Сборник статей по материа-лам CLXI международной научно-практичес-кой конференции,  Москва, С. 100-103., 2020г.Определение качества воды казахстанского сектора Каспийского моря с использова-нием фитопланктона. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты V Халықар. ғыл.-тәж. конф. материалдары (X ТОМ).
    • Отходы и их влияние на окружающую среду. Материали за XIV международна научна практична конференция// Новината за напреднали наука-2018, София «Бял ГРАД-БГ» ООД, V-22, С. 42-45.
    • Әр түрлі экологиялық өсу жағдайларында сирек Кездесетін Островский (tulipa Ostrowskiana regel) қызғалдақтарының тұқымының пісіп жетілуі. Materiły  xvii międzyna-rodowej naukowi-praktycznej konferencji.Naukowa przestrzeń europy - 07 - 15 kwietnia 2021 roku, Volume 8.
    • «Сарыағаш ауданында грек жаңғағының өсіруі және тағамда экологиялық тиімділігін зерттеу».Materialy XIV mezinarodni vedecko-practica konference// VEDECKY PRUMYSL EVROPSKEHO KONTINENTU-2018, PRAHA, V-8,С. 6-8.«Жамбыл Мұражай аумағының өсімдіктерінің жағдайы». Materialy XIV mezinarodni vedecko-practica konference// vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2018, Praha, V-6,С. 36-37.
    • Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі территориясындағы cimicomorpha инфраотряды жартылай қаттықанаттылары. Қысқы Халықаралық Мектеп шеңберінде Қысқы Халықаралық Мектеп шеңберінде жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы ISBN 978-601-241-683-1 22.01.- 03.02.2018.
    • Сұр топырақтағы каталаза ферментінің белсенділігіне ауыр металдар  мен тыңайтқыш-мелиоранттардың әсері. II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Экология және Биоалуантүрлілікті сақтау»(23-24 қазан 2019ж.)С 107-110.
    • АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАБАЙЫ ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ. Қазақстанның ауыл шаруашылығына еңбек сіңірген қызметкері, академик Қалдыбек С.С. 90 жылдығына арналған «Ғылымдағы сабақтастық - аграрлық ғылым мен өндірістің тұрақты дамуының негізі» атты жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы 20-21 сәуір 2023 жыл.
    • Внедрение раздельного сбора отходов, как инструмент развития отрасли переработки и производства продукции из вторичного пластика. Сборник статей международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвященной 90- летию заслуженного работника сельского хозяйства Казахстана, академика Сабденова К.С. «преемственность в науке – основа устойчивого развития аграрной науки и производства» 20-21 апреля 2023 года 2-часть.стр.34-39.

     

     

     

     

     

    • Казыханова Айнур Оринбековна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Казыханова Айнур Оринбековна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370025

    2009 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің аға лаборанты, 2020 жылдан  оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • Химия және биология мамандығы бойынша Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогика институтында білім алды (2003-2007), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2007 жылғы 06 шілдедегі шешімі бойынша химия және биология пәнінің мұғалімі деген біліктілігі  берілді (Диплом АЖБ№ 0041151)
    • Қаржы мамандығы бойынша Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінде білім алды (2007-2009), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2009 жылғы 22 мамырдағы  шешімімен қаржы бакалавр академиялық дәрежесі берілді (Диплом ЖБ№ 0253165)
    • Биология мамандығы бойынша Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінде білім алды (2016-2018), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2018 жылғы 13 маусымдағы  шешімімен (№3/0024хаттама) 6M011300-Биология мамандығы бойынша педагогикағылымдарының магистрі дәрежесі берілді. (Диплом ЖООК-М № 0138109)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ биологтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Биология сабағында оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалану «Жаратылыстану пәндерін әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. 15 мамыр. А.  2017ж.251-252бб.
    • Иннавационные технологии на современных уроках «Жаратылыстану пәндерін әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. 15 мамыр. А. 2017ж. 241-242бб.
    • To take nursery transplant of potato without virus in the state of in vitro, International Journal Of advanced Research Impact Factor: 6.118 CrossRef DOI 10.21474/IJAR01 ISSN 2320-5407
    • Биология пәндерін ағылшын тілінде оқыту көріністері «Жастар, ғылымы және инновациялар» атты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы студенттер, магистранттар, аспиранттар, докторанттар және жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының Материалдары 2018 ж. 12сәуір
    • Физико-Химические Свойства Белкового Ингибитора Эндогенной Альфа-Амилазы, ХХХVІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии»СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 31 мая 2021 г. Переяслав – 2021
    • Муратова Феруза Турганжановна

     Лауазымы: Биология  жаратылыстану ғылымдарының магистрі,  оқытушысы

    • Ақпарат

    Муратова Феруза Турганжановна

    Лауазымы: Биология  жаратылыстану ғылымдарының магистрі,  оқытушысы

    +77762300823

    • 2012 жылдың қыркүйегі – 2014 жылдың қыркүйегі – ҚР БҒМ ҒК Жалпы генетика және цитология институтының (МГК) аға лаборанты, Алматы, Қазақстан.
    • 2014 жылғы қазан – 2019 жылғы қаңтар – ҚР БҒМ ҰҚК ХҚКО кіші ғылыми қызметкері, Алматы, Қазақстан.
    • 2020 жылдың сәуір – 2021 жылдың маусымы – С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ҰМУ гистология кафедрасының ассистенті. Ағылшын тілінде шетел кафедрасының 1-2 курс студенттері үшін адам гистологиясы және эмбриологиясы бойынша онлайн сабақтарын өткізу
    • 2020 жылғы наурыз – 2022 жылғы қаңтар – «Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС ғылыми қызметкері.
    • Қыркүйек 2022 ж. – биология кафедрасының оқытушысы

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2005 - 2010 жж. - атындағы ҚазҰУ. Әл-Фараби, мамандығы – «Медициналық-биологиялық iс», біліктілігі – «Медициналық-биологиялық істер саласындағы маман», Адам физиологиясы және биофизика кафедрасы. Үздік диплом. Курстық жұмыс дисбактериоз мәселесін зерттеуге арналған.
    • 2012 - 2014 жж. - атындағы ҚазҰУ. Әл-Фараби, биология магистрі, біліктілігі – биология жаратылыстану ғылымдарының магистрі, молекулалық биология және генетика кафедрасы. Магистрлік жұмыс бұрынғы Семей ядролық полигоны аумағында тұратын адамдар популяциясындағы ДНҚ репарация гендерінің полиморфизмі бар радиациялық факторды ассоциативті талдауға арналған.
    • Қыркүйек – желтоқсан 2019 ж. – KazMUCE, «Клиникалық зертханалық диагностика» пәні бойынша қайта даярлау циклі.

    СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР:  

    • Ғылыми мақалалар мен нұсқаулықтар:
    • Муратова Ф.Т., Нуржибек, Жунусбекова Б.Б., Хусаинова Э.М., Бекманов Б.О., Джансугурова Л.Б., Берсимбай Р.И. Изучение полиморфизма Lys751Gln гена репарации ДНК (XPD) у людей, подвергшихся действию радиации // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия биологическая. № 1/1 (60). 2014. С. 142-145.
    • Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов, Б.Б. Жунусбекова, А.С. Амиргалиева, Ф.Т. Муратова, Нуржибек, Л.А. Скворцова, Г.М. Абылкасымова, А.В. Перфильева, О.А. Иксан, О.Б. Мухамбетов, С.А. Касимуратова, Р.Ж. Жапбасов, Л.Б. Джансугурова, Р.И. Берсимбай. Анализ ассоциации полиморфизмов генов АТМ и ТР53 с фактором облучения в казахстанских популяциях // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 1(307). 2015. С. 134-140. (Web of Science)
    • Э.М. Хусаинова, Ф.Т. Муратова, Н.К. Алтынова, О.Г. Чередниченко, А.С. Амиргалиева, С.А. Касимуратова, О.А. Иксан, О. Сапаргали, Л.Б. Джансугурова, Б.О. Бекманов. Цитогенетическая оценка влияния антропогенных факторов среды на жителей Атырауской области // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 6 (318). 2016. С. 113-116. (Web of Science)
    • Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов, Г.М. Абылкасымова, К.Б. Джантаева, А.С. Амиргалиева, Ф.Т. Муратова, Л.А. Скворцова, А.В. Перфильева, Нуржибек, С.Е. Абдикерим, К.С.Утегенова, С.А. Касимуратова, М.О. Бегманова, О.А. Иксан, О.Б. Мухамбетов, Г.С Жунусова, Л.Б. Джансугурова. Изучение полиморфизмов генов, участвующих в антиоксидантных реакциях у людей, подвергшихся действию радиации // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия биологическая. № 2 (67). 2016. С. 141-148.
    • З. А. Беркимбаева, Ф. Т. Муратова, К. Б. Джантаева, О. Г. Чередниченко, О. Сапаргали, А. С. Амиргалиева, С. Е. Абдикерим, А.В.Перфильева, С.А.Касимуратова, Г. С. Жунусова, Л. Б.Джансугурова, Б. О. Бекманов, Э. М. Хусаинова. Влияние антропогенных загрязнителей на геномные повреждения лимфоцитов периферической крови населения Мангыстауской области: оценка вклада полиморфизмов генов репарации и детоксикации // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 5 (323). 2017. С. 135-143. (Web of Science)  
    • Халықаралық конференциялардың жинақтарында тезистер:
    • Бекманов Б.О., Жунусбекова Б.Б., Муратова Ф.Т., Нуржибек, Алтынова Н.К., Абылкасымова Г.М., Амиргалиева А.С., Скворцова Л.А., Джансугурова Л.Б., Хусаинова Э.М., Берсимбай Р.И. Изучение вклада генетического полиморфизма в формирование индивидуальной радиочувствительности генома у населения, проживающего в районе действия бывшего Семипалатинского ядерного полигона // VI Конгресс ВОГиС и ассоциированные генетические симпозиумы. Ростов-на-Дону, Россия. Июнь 15-20, 2014. С. 198.
    • Bekmanov B.O., Zhunussbekova B., Djantaeva K., Muratova F., Nurzhibek. Association of DNA damage response genes polymorphism with individual radiosensitivity in Kazakhstan population // FEBS EMBO 2014 Conference. 2014. Paris, France. P.712.
    •  B.O. Bekmanov, F.T. Muratova, Nurzhibek, G.M. Abylkasimova, O.A. Ixan, K.B. Djantaeva, A.S. Amirgalieva, S.A. Kasimuratova, B.B. Zhunisbekova, R.Zh. Zhapbasov, A.V. Perfilyeva, E.М. Khussainova, L.B. Djansugurova, R.I. Bersimbai. Identification of gene variants predisposing to increased radiosensitivity // IV International conference “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution” dedicated to the 115th anniversary of the birth of N.W. Timofeeff-Ressovsky.  Abstracts. Papers by Young Scientists. Saint-Petersburg, 2-6 June, 2015. P. 81.
    • L. Djansugurova, E. Khussainova, A. Perfilyeva, G. Zhunussova, L. Skvortsova, O. Iksan, F. Muratova, K. Djantayeva. Possibility of genetic screening of cervical, esophageal, and colorectal cancers in population from Almaty, Kazakhstan // 2nd International Conference “Personalized medicine and global health”. May 13-14, 2015. Astana, Republic of Kazakhstan. P. 27-28.
    • Muratova F.T., Altynova N.K., Bekmanov B.O., Khussainova E.M., Djansugurova L.B., Bersimbai R.I. Analysis of individual radiosensitivity of people living around the former Semipalatinsk nuclear test site // 10th International conference "Nuclear and radiation physics". 8-11 September, 2015, Kurchatov, Republic of Kazakhstan. Abstracts. P. 159.
    • Ф.Т. Муратова, Л.Б. Джансугурова, Ю.Е. Дуброва, Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов. Изучение ассоциации генов APEX1 и OGG1 с фактором облучения в казахстанской популяции // Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы биотехнологии: от лабораторных исследований к производству» в рамках III Международных Фарабиевских чтений. 7-8 апреля, 2016, Алматы, Казахстан. С.134.
    • Leyla B. Djansugurova, Elmira M. Khussainova, Liliya A. Skvortsova, Nurzhibek, Feruza Muratova, Nazim K. Altynova, Bakytzhan O. Bekmanov, Rakhmetkazhi I. Bersimabai. The genetic risk assessment on human population which exposed by radiation for several generations // Association for Radiation Research 2016. Leicester 27th-29th June 2016. Programme and abstract book. P. 24
    • Ережетова Улжан

     Лауазымы: Ғылым магистрі,оқытушы

    • Ақпарат

    Ережетова Улжан

    Лауазымы: Ғылым магистрі,оқытушы

    +77012534444

    • 2013-2014 жж. – Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар академиясының кіші ғылыми қызметкері.
    • 2014-2016 жж. – Ботаника және фитоинтродукция институты, Тұқым шаруашылығы және өсімдіктерді қорғау зертханасының зертханашы қыметкері.
    • 2018-2019 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының маманы.
    • 2021 жылдан бері – Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университетінің оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 5В060800 - «Экология» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры, Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті, (Қазақстан);
    • 6М061300 - «Геоботаника» мамандығы бойынша жаратылыстану  магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, (Қазақстан).
    • 6D061300 - «Геоботаника» мамандығы бойынша PhD докторант, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, (Қазақстан). 

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Болашақ биологтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: Халықаралық рецензияланған ғылыми мақалалар  журналдар (Scopus, Web of Science )  

    • Terletskaya, N.V.; Lee, T.E.; Altayeva, N.A.; Kudrina, N.O.; Blavachinskaya, I.V.; Erezhetova, U. « Some Mechanisms Modulating the Root Growth of Various Wheat Species under Osmotic-Stress Conditions». Plants 2020, 9, 1545.
    • N.V. Terletskaya, V.YU. Stupko, N.A. Altayeva, N.O. Kudrina, I.V. Blavachinskaya, M.S. Kurmanbayeva, U. Erezhetova « Photosynthetic activity of Triticum dicoccum × Triticum aestivum alloplasmic lines during vegetation in connection with productivity traits under varying moister conditions». Photosynthetica 2021, 59 (1):74-83   
    • ҚР БҒМ Білім және ғылым мониторингі комитеті ұсынған басылымдардағы мақалалар:
    • Н.В. Терлецкая, А.Н. Зорбекова, Н.А. Алтаева, Г.Т. Бари, У. Ережетова. «Влияние засухи на ростовые параметры и пигментный комплекс линий пшеницы, полученных от межвидовых скрещиваний». // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, Серия биол. 2018 г.  №3 (76), с. 130-139.
    • Н.В. Терлецкая, Н.А. Алтаева, У. Ережетова « Влияние засухи на функционирование фотосинтетического аппарата флагового листа у аллоплазматических линий, полученных в результате межвидовых скрещиваний пшеницы» // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң хабаршысы №4(129)/2019 Нұр-Сұлтан, 58-68 стр.
    • Н.В. Терлецкая , Н.А. Алтаева , У. Ережетова , А.Н. Зорбекова « Морфофизиологические аспекты изучения засухоустойчивости межвидовых гибридов пшеницы» // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, Серия экологическая , №1 (62). 2020, -c.36-44.
    • У. Ережетова, Н.В. Терлецкая « Изучение засухоустойчивости генетического материала коллекции различных видов и межвидовых гибридов пшеницы // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии», посвященной Году молодежи в Республике Казахстан – Нұр-Сұлтан, 2019.- c.27.
    • Ережетова У., Терлецкая Н.В. Изучение засухоустойчивости генетического материала коллекции различных видов и межвидовых гибридов пшеницы // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии», посвященной Году молодежи в Республике Казахстан – Нұр-Сұлтан, 2019.- c.27.
    • Терлецкая Н.В., Ережетова У., Алтаева Н.А., Зорбекова А.Н. Морфометрические параметры листа как показатели засухоустойчивости пшеницы // Экология и эволюция: но-вые горизонты: материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию академика С. С. Шварца (1–5 апреля, 2019, г. Екатеринбург). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2019. – С. 286-288.
    • Erezhetova U. « Photosynthetic activity of species and interspecific hybrids of winter wheat in field agrocenosis and its grain productivity» // Материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» Алматы, 6-9 апреля 2020 года, - c 255.
    • U. Erezhetova, G.M. Sultangalyeva, N.V. Terletskaya, M.S. Kurmanbayeva, M.H. Hoffmann «Anatomical parameters of the flag leaf  of alloplasmic lines and their parental forms in drought conditions» //  Том 67 № 2 (2021): Вестник КазНУ. Серия экологическая  
    • Монографиялар
    • Terletskaya N., Kurmanbayeva M., Erezhetova U. « Morphophysiological and Photosynthetic Reactions of Wheat (T. aestivum L.) and Its Wild Congeners to Drought Condition In Vivo and In Vitro» // Chapter in book “Recent Advances in Grain Crops Research”, Ed .: Shan F., Khan Z., Iqbal A., Turan M, Olgun M. - Intechopen, London, UK, - 2020. - P. 45-72. doi: 10.5772 / intechopen.78117.
    • Ризбекова Айнұр Серікқалиқызы

     Лауазымы: Ғылым магистрі, оқытушы

    • Ақпарат

    Ризбекова Айнұр Серікқалиқызы

    Лауазымы: Ғылым магистрі, оқытушы

    +77781084518

    • 2018 – Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің әдіскері.
    • 2021 -  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Жаратылыстану институты, Биология кафедрасында координатор.
    • 01.09.2022-Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Жаратылыстану институты, Биология кафедрасының магистр, оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2018 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 5В011300- «Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесі берілді. (ЖБ-Б № 1315660) дипломы.
    • 2020 жылы – Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің 6М011300-«Биология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді. (ЖООК-М № 0194652) дипломы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ биологтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:   

    •  «ШЕЛЕК ТОҒАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ БАЛЫҚТАРДЫҢ ПАРАЗИТОФАУНАСЫ» ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми кщнференция. 6-8 сәуір 2022 жыл.
    •  «Фузариозы сои в орошаемых условиях Юго-Востока Казахстана и их биологические особенности». Қазақстан жоғары мектебі –Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. Алматы, 2022 № 1, 181-193 бет.  ПOЛИМEPЛIК КOМПOЗИТ КOМПOНEНТТEPIНIҢ COЯ ТҰҚЫМЫНЫҢ ӨСІП ШЫҒУЫНА ӘCEPI. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  5 қараша 2022 жыл.
    • БҰРШАҚ ТҰҚЫМДАСЫ ТҮРЛЕРІНІҢ ДӘРІЛІК ҚҰРАМЫ. ЖАНТАҚТАР. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 25 қараша 2022 жыл.
    • ИТМҰРЫННЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  25 қараша 2022 жыл.

     

    • Абдукадировa Жансая Абдимуратовна

     Лауазымы:  Аға оқытушы, PhD 

    • Ақпарат

    Абдукадирова Жансая Абдимуратовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, PhD 

    +77471676268

    2012-2013 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің экология кафедрасында оқытушы қызметін атқарды.

    2015 жылдың 4-қараша мен 1-желтоқсан аралығында АҚШ-тың Вирджиния штаты, Вирджиния мемлекеттік университетінің политехникалық институтындағы «Молекулалық-генетика» лабораториясында және 2016 жылдың 4 - сәуір мен 1-мамыр аралықтарында Польшаның Люблин қаласындағы Люблин Политехникалық университетінің «Молекулалық биология» зерттеу орталықтарында шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті.

    2016-2021 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің биология кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • 6D011300 – Биология мамандығы бойынша (PhD) докторы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • 6M011300 – Биология мамандығы бойынша «Биология магистрі»,  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • 050113 – Биология мамандығы бакалавр дәрежесі, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты,  (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ospanbayev Zh.O., Kurmanbayeva M.S., Abdukadirova Zh.А.,Kenenbayev S.B., Doszhanova A.S., Nazarbekova S.T. (2016) Water  use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan //Applied Ecology and Environmental Research, – Budapest, Hungary, - № 15(4) . – P. 1581-1603. ISSN: 1785-0037.
    • Kurmanbayeva M.S. Zharaspayeva S. Noketayeva D.Zh. Zhexembiyev R.K. Childebayev Zh.B. (2017) Morphological and anatomical changes of Soybean under different conditions of cultivation // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.-  № 7(4). – P. 1683 – 1692. ISSN: 0975 – 8585.
    • Kurmanbayeva M.S. Ospanbayev Zh.O. (2016) Effect of Mulch on Soybean (Glycine Max L. Merr.) at Cultivation under Drip Irrigation in the South-east of Kazakhstan // Biosciences Biotechnology Research Asia,  Vol. 13(2).  – P. 751-759. ISSN: 0973-1245.
    • Kurmanbayeva M.S. Mukhitdinov N.M. Almerekova Sh. (2016) S.The influence of heavy metal on the anatomical structure of soybean // Актуальная биотехнология. – Москва, –№1 (16). – С. 64-68. ISSN: 2304-4691.
    • Kurmanbayeva M.S. Mukhitdinov N.M. Almerekova Sh. S. (2015) The Bioecological Featurres of Fungi Affecting Grains in Granaries / Obtaining research skills on studying of the elective subject. 3rd International scientific conference Theoretical and Applied Sciences in the USA. – New York, USA, –P. 38-41.
    • Kurmanbayeva M.S. Almerekova Sh. S. (2015) Influence nodule bacteria on growth and development of soybean under drip irrigation /Influence nodule bacteria on growth and development of soybean under drip irrigation.  Proceedings of the  International Scientific and Practical Conference. Scientific Issues of the Modernity. Vol. II. – Dubai, UAE, – P.5-9. ISSN:  978-966-316-373-4.
    • Abdrassulova Zh. T. Kuzhantaeva Zh. Zh. Childibayev J. B. Salybekova N. N. Bazargaliyeva A.A. (2015) Using interactive methods during the lectures on the elective subject «Bioecological particular species of fungi affecting grain in granaries» / Continuity of education levels: contents, management, monitoring. Materials of the II international scientific conference. – Prague, – P. 72-75.

   Байланыстар