Ғылым департаменті

  • Біздің университеттің Ғылым департаменті ғылыми-зерттеу жұмысының (ҒЗЖ) стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін әзірлеуде, үйлестіруде және іске асыруда шешуші рөл атқарады. Біздің негізгі мақсаттарымыз бен міндеттеріміз мыналарды қамтиды:

   • Университеттің ҒЗЖ әзірлеу және үйлестіру: біз университеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ететін ғылыми зерттеулерді әзірлеу және үйлестіру бойынша жұмыс істейміз. Біз сондай-ақ оларды жүзеге асырудағы прогресті қадағалаймыз.
   • Институттардың, ғылыми орталықтар мен зертханалардың ҒЗЖ үйлестіру: біз ресурстарды тиімді пайдалану және ғылыми мақсаттарға қол жеткізу үшін университеттің әртүрлі ғылыми бөлімшелері арасындағы келісімділік пен ынтымақтастықты қамтамасыз етеміз.
   • Қызметкерлер мен білім алушылардың хабардарлығы мен құзыреттілігін арттыру: біз қызметкерлер мен студенттерді халықаралық, шетелдік және қазақстандық ғылыми-техникалық жобаларды пайдалану бойынша, сондай-ақ ғылыми басылымдарда жариялау үшін ғылыми мақалалар мен баяндамалар дайындау бойынша оқытуды жүзеге асырамыз.
   • "Хабаршы" ғылыми журналының басылымы: біз ғылыми мақалалар мен зерттеу нәтижелерін жариялауға мүмкіндік бере отырып, жылдық жоспарға сәйкес ғылыми журнал шығарамыз.
   • Халықаралық конференциялар мен семинарларға қатысуға жәрдемдесу: біз қызметкерлер мен студенттерді кәсіби көкжиектерін кеңейту және ғылыми диалогқа қатысу үшін халықаралық ғылыми іс-шараларға іссапар ұйымдастырамыз.
   • Инновациялық қызметті ұйымдастыру және зерттеу нәтижелерін коммерцияландыру: біз ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру үшін стартап-жобаларды, бизнес-инкубаторларды және инновациялық белсенділіктің басқа түрлерін қолдаймыз.
   • Педагогикалық саланың ғылыми мәселелерін шешу үшін университеттің ғылыми әлеуетін пайдалану: біз білім беру сапасы мен педагогикалық практиканы жақсарту үшін зерттеу нәтижелерін қолдануға тырысамыз.

   Біздің Ғылым департаменті жоғары ғылыми нәтижелерге қол жеткізу және халықаралық ғылыми қоғамдастыққа белсенді қатысу үшін университеттің ғылыми қызметі мен ғылыми әлеуетін арттыру үшін қолайлы орта құруға бағытталған.

   Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі (2021)

   Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі (2022)

   Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі (2023)

   • Абдраймова Мөлдір Рашидқызы

    Лауазымы: Директор

   • Ақпарат

   Абдраймова Мөлдір Рашидқызы

   Лауазымы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

   87078927170, 87012429545

   Білімі

     Жылы

   Оқу орны

   Алған дипломы/дәрежесі

   2004-2008 жж.

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

   Химия бакалавры, 

   Химия пәнінің мұғалімі

   2008- 2010 қ.

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

   6М060600-химия мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі

   2014-2017 жж.

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

    

   6D060600-химия мамандығы бойынша PhD–докторант

    

   2018 ж.

   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2018 жылғы 14 наурыздағы №448 шешімімен "6D060600-Химия" мамандығы бойынша философия докторы (phD) дәрежесі берілді.

   Еңбек өтілі:

   Жұмыс кезеңі

   Жұмыс орны

   Лауазымы

   2010-2018 қ.

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

   аға проректороқытушыхимия кафедрасының

   2018-2019 қ.

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

   оқу үдерісі бөлімінің бастығы

   2019 қ.

   Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

   Менеджер бойынша жобаныңУниверситеттің м, 

   химия кафедрасының қауымдастырылған профессорының м.а.

   2019-2022 жж.

   Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

   Басшы ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімінің

   2022 жылдың қазанынан қазіргі уақытқа дейін

   Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

   Ғылым департаментінің директоры

   Ғылыми еңбектері:

   2017 жылдың 21 желтоқсанында "6D060600- Химия" мамандығы бойынша "S,-p,-d, - f элементтерінің күрделі оксидтерінің синтезі, құрылысы және магниттік қасиеттері" тақырыбында философия докторы (PhD) диссертациясы қорғалды.; 

   2013 жылдан бастап ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша 50-ге жуық ғылыми мақалалар жарияланды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің комитеті ұсынған журналдарда - 11 мақала, SCOPUS базасында – 11 ғылыми мақала, Thomson reutors базасында - 7 ғылыми мақала, шетелдік ғылыми басылымдарда 5 мақала, халықаралық және отандық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында 15 мақала;

   2 оқу–әдістемелік құралдың, 3 монографияның авторы, 3  ҚР инновациялық патентінің;

   Хирш индексі Scopus 3, web of science 1

   Халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың жеңімпазы.

   Ғылыми тағылымдама

   Ақпан, 

   2015 ж.

   Семинар тақырыбы: "Үстел үсті ұнтақты рентгендік дифрактометр (RigakuMiniFlex/600) (EG E-Globaledge Corporation)", Ресей;

   қазан, 

   2015 ж./

   2016 ж.

   Өзбекстан, Ташкент қ., Ұлттық Ташкент университеті, "Жоғары технологиялар орталығы", Кембридж-Ташкент, 

   Жетекшісі: профессор Хайролла Хамидов;

   мамыр,

   2016 ж.

   Ұлыбритания, Кембридж қ., Кембридж университеті, "Кавендиш" зертханасы

   Жетекшісі: профессор Сидхарт Шанхай (Монту) Саксена;

   ақпан-наурыз, 

   2017 ж.

   2018 ж.

   2019 ж.

   Атындағы физика институты. Л.В. Киренский Красноярск қаласында, Ресей 

   Жетекшісі: профессор Г.С. Патрин;

   Қазан, 2020 ж.

   Стамбул университеті, Стамбул қ., Түркия

   Сәуір –шілде, 

    2022 ж.

   Болашақ "500 Ғалым" халықаралық стипендиясының иегері

   Йылдыз техникалық университеті, Стамбул қ., Түркия

   Жобалар:

   ҚР БҒМ Ғылым комитетінің ғылыми жобаларының жауапты орындаушысы, ГФ/5, ГФ/4

   Жоба жетекшісі: х.ғ.д., профессор М.М. Матаев

   Тапсырманың немесе жобаның атауы: Жаңа буынның көпфункционалды магниттік материалдарының синтезі және физика-химиялық зерттеулері" 

   Жыл: 2015-2017қ.

   Іске асыру орны: Қазақстан

   Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Комитет Ғылымдар

   Жобаның нәтижелері: Қойылған міндеттерді орындау үшін авторлар жоғары температуралы қатты фазалық синтез, рентгендік фазалық талдау, жылу сыйымдылығын анықтаудың калориметриялық әдістері, магнитометриялық және төмен температуралық зерттеулер, электр өткізгіштігін зерттеу, физика-химиялық параметрлерді математикалық есептеулер сияқты заманауи тәжірибелік әдістерді таңдады. . 

   Алғаш рет құрамның қосылыстары жоғары температуралы қатты фазалық әдіспен синтезделді және (, , , , , , , , , , ), олардың сингонияларының типтері мен бірлік ұяшықтарының параметрлері рентгенографиялық жолмен анықталады.

   Тапсырманың немесе жобаның атауы: №АР05130165 "Мультиферроиктер класындағы жаңа кристалдық жүйелердің дамуы және физикалық негіздері"

   Жыл: 2018-2020

   Басымдық бойынша: Табиғи, оның ішінде су ресурстарын ұтымды пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар.

   Іске асыру орны: Қазақстан

   Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті

   Жобаның мақсаты: Жоба мультиферроиктер класында жаңа композиттік, поликристалды және наноөлшемді материалдарды құрастырудың іргелі мәселесін шешуге және магниттік және электрлік әсерлерге бейімділікті анықтайтын құбылыстардың физикалық негіздерін әзірлеуге бағытталған.

   Жобаның нәтижелері: Жұмыстың нәтижесінде күн энергиясын түрлендіру құрылғылары үшін магниттік жартылай өткізгіштердің жаңа материалдары, спинтроника құрылғыларына, микроэлектроникаға және компьютерлік технологияларға арналған материалдар алынуы мүмкін.

   Тапсырманың немесе жобаның атауы: АР08052805 (2 жылғы №98 келісім бойынша9.05.2020), "Уранды ұңғымалық өндіру жағдайында пайдалану ұңғымаларын және кенжар маңы қабатының аймағын регенерациялаудың құрамдастырылған технологиясын әзірлеу"

   Жылы: 2020-2022 (жас ғалымдар үшін ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру үшін

   Іске асыру орны: Қазақстан

   Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті

   Жобаның мақсаты:

   Күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда уранды жерасты ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) жағдайында геотехнологиялық ұңғымаларды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізудің тиімді технологиясын әзірлеу. Бұл жағдайда технологиялық ұңғымалардың өнімділігін арттыратын пневматикалық импульсті және химиялық әсер ету әдістерін біріктіретін ұңғымалар резервуарының сүзгі аймағына аралас әсер ету қамтамасыз етіледі. Бұл технология өнімді горизонттың өткізгіштігінің жоғарылауын және технологиялық ұңғымалардың үздіксіз жұмыс істеу мерзімінің ұлғаюын қамтамасыз етеді және кеуекті ортада шөгінділердің пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Бұдан басқа, әртүрлі тау-кен геологиялық блоктарынан уранды ұңғымалық өндіру процесінде химиялық реагенттердің, электр энергиясының, дизель отынының, еңбек шығындарының және басқа да өндірістік шығындардың үлестік шығындарын азайтуға қол жеткізіледі.      

   Біліктілікті арттыру және т.бұстау:

   2012 ж.

   Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, химия пәнінен ағылшын тілі курсы

   2013 ж. 

   Білім және ғылым министрлігі, "Өрлеу" АҚ, Валенсия политехникалық университеті, (Испания, Валенсия қ., 240 сағ.)

   2012-2013 жж.

   ҚазМемқызПУ, оқытушылар арасындағы рейтинг жүлдегері - 3 орын

   2013-2014 жж.

   2014 ж.

   2018 ж.

   2019 ж.

   2020 ж.

   ҚазМемқызПУ-дың аға оқытушылары арасындағы рейтинг - 2 орын

   Университеттің 70 жылдығына арналған "Ұлағат ұстаз" төсбелгісі

   «Білім беру саласының үздігі» -2018

   Байқау жеңімпазы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры жариялаған "Үздік жас ғалымдар кеңесі"

   Химиялық зертханалық аналитикалық таразыларда жұмыс істеуге арналған оқу курсы  RADWAG үлгі AS 220.R2 «TOO ALEMTRADE»