• Білім беру

  • Кафедра туралы

   Математика кафедрасының тарихы 1944 жылы институт ашылған кезден басталады.

   Математика кафедрасының 1950-1963 жылдардағы меңгерушілері:

   • 1950-1957- ф.-м.ғ.к., доцент М.Р.Решетов;   
   • 1957-1959- ф.-м.ғ.к., доцент; М.О. Әмірбаев;
   • 1959-1962- ф.-м.ғ.к., доцент; Л.Н. Ермолаева;
   • 1962-1963- ф.-м.ғ.к. доцент. Г.Т. Ұзақов.

   1963 жылы – Кафедра қыркүйек айында «Жоғарғы математика» және «Элементар математика» болып екіге бөлінді. 1963-2003 жылдардағы кафедра меңгерушілері:

   • 1963–1968 жылдары «Жоғары математика» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ.к., доцент Ұзақов Г.Т.
   • 1963–1968 жылдары «Элементар математика» кафедрасының  меңгерушісі ф.-м.ғ.к., доцент Әмірбаев М.О.
   • 1968-1970 жылдары «Элементар математика» кафедрасының меңгерушісі ф.-м.ғ.к., доцент Қаниев С.Қ.
   • 1970-1972 жылдары «Геометрия және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі ф.-м.ғ.к., доцент Қаниев С.Қ.
   • 1972-1975 жылдары «Математикалық талдау» кафедрасының меңгерушісі ф.-м.ғ.к., доцент Қаниев С.Қ
   • 1972-1986 жылдары «Геометрия және математика оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ.д., профессор Үмбетжанов Д.Ү.
   • 1986-1990 жылдары «Математикалық талдау» кафедрасының меңгерушісі  п.ғ.к., доцент Сұрағанов Қ.М.
   • 1990-1995 жылдары «Жоғары математика» кафедрасының меңгерушісі ф.-м.ғ.к., доцент Майсақанов С.Ж.,
   • 1995-1998 жылдары «Математика-информатика» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к., доцент  Баймаханов Р.Б.,
   • 1998-2000 жылдары «Математика-информатика» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.д., профессор Есқалиев М.Е.,
   • 2000-2002 жылдары «Математика-физика» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.д., профессор Жамалов А.Ж

    2003 жылы «Математика» факультет ішінде жеке кафедра болып бөлінді. 2003-2020 жылдардағы кафедра меңгерушілері:

   • 2003-2006 жылдары т.ғ.д., профессор Баймахан Р.Б.,
   • 2006-2008 жылдары ф.-м.ғ.к., доцент Искакова А.Қ.,
   • 2008-2012 жылдары ф.-м.ғ.к., доцент Б.Ж.Жақашбаев,
   • 2012-2013 жылдары т.ғ.к., доцент Б.Д.Дюзбенбетов.
   • 2014- 2015 жылдары ф.-м.ғ.к., Н.Құрманбекқызы,
   • 2015-2019 жылдары пед.-ғ.к., аға оқытушы А.У. Дәулетқұлова,
   • 2019-2020 жылдары PhD доктор, аға оқытушы К.М. Шияпов.

   Қазіргі уақытта «Математика» кафедрасының бағдарлама көшбасшысы PhD доктор, аға оқытушы Мекебаев Нурбапа Отанович..

   Математика кафедраларында ұзақ жылдар қызмет атқарып, шәкірттерді тәрбиелеуде зор үлестерін қосқан кафедра ұстаздары: Ханжарова Баян Серикбаевна, Кокажаева Амангуль Базарбековна, Бекболганова Алма Кусаиновна, Есимова Алма Тельмановна.

   Қазіргі уақытта «Математика» кафедрасында ғылым кандидаттары-доценттер: Ханжарова Б.С., Кокажаева А.Б., А.Есимова, Минглибаева Б.Б. , Бекболганова А.Қ., Бакирова Э.А. Мекебаев Н.О., Шияпов К.М. , аға оқытушылар:  Төлеуханова З.М., Батырбаева Г.А., Сагынбаева Э.Е., Слямова М.С., Баетов К. Х. және оқытушылар: Долдықан М. , Омарбаева Б .

   Білім беру бағдарламалары

    • Бостанов Бектас Ғаниұлы

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Бостанов Бектас Ғаниұлы

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77078203301

    • 1990-1995 жылдары Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, Физика-математика факультеті, математика және информатика мамандығы бойынша, Математика және информатика пәнінің оқытушысы.
    • 1997-2000 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Алгебра мамандығы бойынша аспирантурасын бітірген.
    • Педагогика ғылымдарының кандидаты," Болашақ информатика мұғалімдерін электрондық білім беру құралдарын жасау мен пайдалануға оқытудың әдістемелік негіздері", 2010. 13.00.02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру) мамандығы бойынша.
    • 1995-2000 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ физика-математика факультетінің алгебра, геометрия және қолданбалы логика кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы.
    • 1997-2000 жылдары "Алгебра" мамандығы бойынша аспирантурада оқыды.
    • 2001-2009 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ информатика және қолданбалы математика кафедрасының аға оқытушысы.
    • 2010 ж.кандидаттық диссертация қорғады. 13.00.02. Педагогика ғылымдарының кандидаты.
    • 2010-2014 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура және PhD докторантура институтының математика, информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының аға оқытушысы.
    • 2015-2018 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және информатика институтының Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының аға оқытушысы.
    • 2019-2020 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ педагогикалық STEM паркінің директоры.
    • 2020-2021 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және информатика институтының Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының қауымдастырылған профессоры міндетін атқарушы.

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, Физика-математика факультеті, математика және информатика мамандығы бойынша, Математика және информатика пәнінің оқытушысы (Қазақстан);
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Алгебра мамандығы бойынша аспирантурасын бітірген (Қазақстан) ;
    • Педагогика ғылымдарының кандидаты," Болашақ информатика мұғалімдерін электрондық білім беру құралдарын жасау мен пайдалануға оқытудың әдістемелік негіздері", 2010. 13.00.02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру) мамандығы бойынша (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білімді ақпараттандыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Web of Science және Scopus халықаралық деректер базасына кіретін ғылыми журналдарда

    • Development of information competency in students during Training in Al-Farabi's geometric heritage within the framework of supplementary school education // European Journal of Contemporary Education, 6(3), 479-496. (2017).
    • Information technology in teaching mathematical heritage of Al-Farabi // CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org): Selected Papers of the XI International Scientific-Practical Conference Modern Information Technologies and IT Education (SITITO 2016), Moscow, Russia, November 25-26, 2016. — Vol. 1761. — 2016. — P. 426-439.
    • Integration of robotics design into the learning process at school | Integração de projeto robótico no processo de aprendizagem na escola // Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), с. 404-424
    • Criteria-based assessment as the way of forming students' functional literacy in computer science | AvaliaÇÃo baseada em critÉrios como modo de formaÇÃo da alfabetizaÇÃo funcional dos estudantes em ciÊncia da computaÇÃo // (Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), с. 41-54
    • Al-Farabi's mathematical legacy and algorithmic approach to resolving problems regarding geometrical constructions in geogebra environment | Patrimônio matemático de Al-Farabi e uma abordagem algoritmica à solução de problemas em construções geométricas no ambiente geogebra // Periodico Tche Quimica, 2020, 17(34), с. 599-620
    • Information technology as the factor of usage of the mathematical heritage of al-farabi in the modern education // 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). Valencia, SPAIN. MAR 11-13, 2019.  INTED Proceedings, pages: 8838-8847 DOI: 10.21125/inted.2019.2202: Proceedings Paper Рейтингтік (рецензияланатын) шетелдік ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер Алыс шетелдер
    • Инфoрматика пәнiнeн cыныптан тыc cабақтарды ұйымдаcтыруға арналған web–қocымшаларын құру // iScience.IN.UA /Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 5(37). Часть 6. Май 2018 г. -С.205-108 // Включен в наукометрические базы: РИНЦ http://elibrary.ru/title _about.asp?id=58411/ Google Scholar https://scholar .google.com.ua.citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov .ua/bpnu/index.php?page_sites=journals Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/ ++++,p24785301,3.html
    • Возможности применения информационных технологии для формирования критического мышления учащихся // East European Scientific Jornal Pedagogical -№ 6. Варшава: 2016.-С.34-36. – Импакт-фактор РИНЦ –http://eesa-journal.com
    • Возможности использования мобильного обучения // East European Scientific Jornal / Pedagogical. №6. Варшава, 2016. -С.37-39. Импакт-фактор РИНЦ –http://eesa-journal. com/.
    • Роль применения SMART образования в средней школе // East European Scientific Jornal / Pedagogical. №6. Варшава, 2016. -С.37-39. Импакт-фактор РИНЦ –http://eesa-journal. com/.
    • Об организации и поведении внеклассного мероприятия по информатике «Математическое наследие аль-Фараби духовная ценность» // Современные информационные технологии и ИТ-образование. - Москва, 2016. - № 4. – Т.12. - С. 197-207.
    • Информационные технологии в обучении математическому наследию аль-Фараби // Международная научно-практическая конференция: Современные информационные технологии и ИТ-образование. - Москва, 2016. - № 3, часть 2. – Т.12. - С. 197-210.
    • Об использовании компьютерной программы GeoGebra при решении задач из математического наследия аль-Фараби //Научно-методический журнал информатика и образование. №2(281) Москва, 2017. -С.32-38. Жарияланған монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары
    • Информатизация математического образования как фактор совершенствования подготовки будущего учителя математики к профильному обучению в школе / Монография. КазНПУ им.Абая. Алматы, 2016. –184 с.
    • Математикалық білім берудегі аспаптық және мамандандырылған пакеттер / Әдіс.құрал. – Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2016. -126 б.
    • Әл-фарабидің тригонометриялық мұрасы  / Оқу-әдіс. құрал,  -Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2016.-166 б.
    •  Әл-Фраби. Геометриялық салу есептері (Геометриялық фигуралардың жұмбақтары жайлы рухани айлалы тәсілдер мен табиғи сырлар кітабы) / Оқу құралы. Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2017. -156 б.
    • Әл-Фарабидің арифметикасы, алгебрасы мен музыка теориясы қазіргі білім беру жағдайында / Оқу әдістемелік құралы.-Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ: «Ұлағат» баспасы,2017.-114 б7
    • Әл-Фарабидің заманауи білім берудегі геометриялық мұрасы заманау білім беруде / Оқу-әдістемелік құралы / Алматы: Алматы Абай ат.ҚазҰПУ,2018.- 246 б.
    • Анимациялы математика / Оқу құралы. Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2019. -380 б.
    •  Оқытудағы робототехника / Оқу құралы. Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2019. -150 б.

    Ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми еңбектер, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған

    • Комплекс сандар үшін арифметикалық операцияларды Geogebra ортасында оқыту // Вестник.КазНПУ им.Абая. Сер. «Физика. математика.информатика». Алматы, 2017.-С.307-310
    • Әл Фарабидің математикалық мұрасы бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың әдістері // Вестник КазНПУ им.Абая. серия «Физико-математические науки» Алматы.-2017. №3(59).-С.51-58
    • О необходимости подготовки будущих учителей информатики к обучению образовательной робототехники // Вестник КазНПУ им.Абая. Сер. «Физико-математические науки» №4(60) Алматы.-2017.-С.216-220
    • Ауданбек Көбесов – мұсылман шығысы математика ғылым тарихы мен педагогикасы бойынша көрнекі ғалым, фарабитанушы // Педагогика және психология. №4(33).-Алматы.-2017.-С.169–179.
    • Әл Фарабидің есептерін шештіру арқылы оқушылардың АКТ-құзырлылықтарын қалыптастыру // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. - Алматы, 2016. - №4 (56). - 202-206 Б.
    • Әл Фарабидің геометриялық мұрасын цифрландыру // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. - Алматы, 2018. - №2 (62). - 223-230 Б.
    •  Болашақ мұғалімдерді цифрлық білім беру ресурстарын жасауға және пайдалануға оқытудың қажеттілігі туралы // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. - Алматы, 2018. - №2 (62). - 223-230 Б.
    • Бұлттық технологияларға негізделген желілік сервистердің көмегімен болашақ информатика мұғалімдерін даярлау хақында // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. - Алматы, 2018. - №4 (64). - 127-130 Б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    Конференциялардағы, жиналыстардағы баяндамалар тізімі Жақын шетелдер

    • Математическое наследие аль-Фараби по тригонометрии в современном информатико-математическом образовании // Материалы I международной научной конференции в рамках IV Международного научно-образовательного форума «Человек,семья и общества: история и перспективы развития».Красноярск 2016.-С.177-182
    • О средствах обучения учащихся математическому наследию аль-Фараби во внеклассной работе // IX Международная научно-практическая конференция. Общество,Государство,Образвоание. Инфо-Стратегия, Самара, 2017.-С.270-275
    • Формирование  ИКТ –компетенции во внекласной работе по математическому наследию аль-Фараби // Материалы I международной научной конференции в рамках IV Международного научно-образовательного форума «Человек,семья и общества: история и перспективы развития». Красноярск 2016.-С.172-177

    Қазақстан

    • Әл-Фарабидің геометриялық мұралары және қазіргі заман // Республиканский учебно методический журнал. МИФ. №6(39) Алматы, 2016. -С. 2-5
    • Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды онлайн ұйымдастыру // Труды международной научно-практической конференции информатизация общества. ЕНУ. Астана,2016.-С.215-218
    • Geometric heritage of al-Farabi in education // Third International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2016): The Abstract Book. (Тезисы докладов) / Ред. Allaberen Ashyralyev. - Алматы, 2016. - С.189.
    • Электрондық оқытудағы білім игерудің психологиялық механизмі // http://group-global.org/ru/search/node 2016
    • Web-дизайн шеберлігін оқытудың қажеттілігі және олардың оқу үдерісінде алатын орны // http://group-global.org/ru/search/node 2016
    • Болашақ информатика мұғалімдерін білім беру сайттарын жасауға оқытудың қажеттілігі // Казахстан в международном образовательном пространстве Материалы IX Международной научной конференции молодых ученых. Алматы,2017. –С.79-82
    • Болашақ педагогтарды оқытудың электрондық құралдарын жасауға және пайдалана алуға оқытудың қажеттілігі // Абай ат.ҚазҰПУ, Хабаршы.№1(44). «Бастауыш мектеп және мәдениеті» сериясы. Алматы, С.81-85
    • Әл-Фарабидің математикалық мұраларына оқытудағы ақпараттық технологиялар  // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и тенденции инноваций в современной науке и образовании», посвященной 60-летию профессора Т.А. Турмамбекова. - Туркистан, 2017. - С.4-13.
    • Оқушылардың АКТ-құзырлығын Әл Фарабидің математикалық мұрасын оқыту арқылы қалыптастыру // «Механика жүйелерін және физикалық процесстерін математикалық моделдеу» III  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2016. – 124-125 Б.
    • Әл-Фарабидің сфералық тригонометриясы geogebra ортасында // Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған VIII халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: ҚазҰПУ, 3-4 қазан, 2018. – 18-22 Б.
    • Болашақ мұғалімдерді цифрлық білім беру ресурстарын жасауға және пайдалануға оқытудың қажеттілігі туралы // Абай атындағы ҚазҰПУ.Хабаршы.№2(62) 2018.  С.130-134
    • Ауданбек Көбесов – мұсылман шығысы ғылымы тарихы мен педагогикасы бойынша көрнекті ғалым, фарабтанушы // Педагогика және психология.  Ғылыми әдістемелік журнал. Абай ат. ҚазҰПУ,. 4(33)2017. 169-180 Б.
    • Бұлттық технологияның білім беру жүйесіндегі алатын орны мен артықшылықтары // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Алматы, 2018 жыл, 69 бет.
    • Білім беру робототехникасының информатикамен пән аралық байланыстағы рөлі мен алатын орны // Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда: профессор Е.Ы. Бидайбековтың 75-жылдығына және мектеп информатикасының 35-жылдығына арналған iх халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2020. -476-481 .
    • Мекебаев Нурбапа Отанович

     Лауазымы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а., 

    • Ақпарат

    Мекебаев Нурбапа Отанович

    Лауазымы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а., 

    +77272370039

    Мекебаев Нурбапа – 2001 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика-информатика мамандығын тәмамдаған. 2004 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде педагогика (Математиканы оқыту әдістемесі) саласында магистр дәрежесін алды. 2020 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  6D060200-Информатика философия докторы дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2001 жылы Алматы қаласындағы №17мектеп-интернатта математика-информатика пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған.

    2004 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Информатика және қолданбалы математика кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. қызметін атқарып келеді.

    Нурбапа Мекебаев білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Оның 50-ға жуық ғылыми мақалалары түрлі шетелдік және Отандық журналдарда жарық көрген.

    БІЛІМІ:

    • 6D060200-Информатика философия докторы дәрежесі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан);
    • Педагогика (математиканы оқыту әдістемесі) магистрі дәрежесі, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық  университеті, (Қазақстан);
    • Математика-информатика бакалавры дәрежесі, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық  университеті, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жасанды интеллект
    • Компьютерлік лингвистика
    • Кибер педагогика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • ЖТН –АР05131207 «Терең нейрондық желілерді пайдаланатын мультитілдік автоматты сөйлеуді тану технологиясын құру» 2018-2020 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Speech Recognizer-Based Non-Uniform Spectral Compression for Robust MFCC Feature Extraction
    • SIGMA-NOT, Przeglad Elektrotechniczny, № 94(6),2018
    • Генетикалық алгоритм көмегімен сөйлеуді автоматты танудағы гендерлік сәйкестендіру АЭБУ хабаршысы, арнаулы басылым, 2018
    • Система распознавания слитной казахской речи на основе глубоких нейронных сетей АЭБУ хабаршысы, арнаулы басылым, 2018
    • Кіріккен қазақ сөйлеуін тану жүйесі ҚБТУ хабаршысы, № 3 (46), 2018
    • MFCC негізіндегі дикторды анықтау жүйесі. ҚазҰТЗУ хабаршысы, № 2 (132), 2019
    • Автоматическое распознавание казахской речи с использованием DNN. ҚБТУ хабаршысы,№2 (49),2019.
    • Систематический обзор и анализ особенностей идентификации по голосу ҚБТУ хабаршысы,№2 (49),2019.
    • Automatic Recognition of Kazakh Speech Using Deep Neural Networks11th Asian Conference, ACIIDS 2019, Yogyakarta, Indonesia, April 8–11, 2019, Proceedings, Part II
    • Voice Identification Using Classification Algorithms We are IntechOpen, the world’s leading publisher ofOpen Access books Built by scientists, for scientists.   , June 25, 2019. London.
    • Машиналық оқытуды қолдануда дауыстың гендерлік жіктелінуі ҚазҰТЗУ хабаршысы, № 6 (136), Алматы,2019
    • Neural Architectures for Gender Detection and Speaker Identification Journal Cogent Engineering. ISSN: 2331-1916. Volume 7, 2020 - Issue 1
    •  Algorithms for detection gender using neural networks. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2020, 14, стр. 154–159
    • Құзіретті мұғалім-жаңашыл мұғалім. КазАТК. Вестник 2020, №4

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • N Mekebayev, O Mamyrbayev, M Turdalyuly, D Oralbekova, M Tasbolatov. Algorithms and architectures of speech recognition systems// 32nd World Conference on Applied science, Engineering and Technology, Goa. (32nd WCASET-2020)
    • Nurbapa Mekebayev, Orken Mamyrbayev, Dina Oralbekova, Madiyar Tasbolatov. Single-word speech recognition using convolutional CNN neural networks // “International Conference on Science, Engineering & Technology (ICSET-2021)” on 28th - 29th January 2021 in Singapore.
    • Мекебаев Н.О., Назкенова Б.Б., Білім беру саласындағы жасанды интеллектінің алатын орны// СБОРНИК материалов международной научной онлайн конференции  «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» посвященной 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности профессора А.К. Ершиной. С. 411-416
    • О.Ж. Мамырбаев, Н.О. Мекебаев, М. Тұрдалыұлы. Қазақ сөйлеуін тануда іргелі және қолданбалы зерттеуге арналған фонетикалық мәтін // «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жолдауын іске асыру шеңберінде «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLII Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Алматы, 2018. – Т. 2. – Б. 81-87.
    • О.Ж. Мамырбаев, М. Тұрдалыұлы, Н.О. Мекебаев. Қазақ тілі сөйлеуінің акустикалық және тілдік модельдерін құру // Материалы XIV Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». – Алматы, 2018. – Т. 2. – Б. 344-347.
    • О.Ж. Мамырбаев, Н.О. Мекебаев, М. Турдалыулы. Алгоритмы и архитектуры систем распознавания речи // Материалы ІІІ Международной научной конференции «Информатика и прикладная математика» посвященная 80-летнему юбилею профессора Бияшева Р.Г. и 70-летию профессора Айдарханова М.Б. – Алматы, 2018. – Т. 2. – С. 108-121.
    • Оrken Mamyrbayev, Mussa Turdalyuly, Nurbapa Mekebayev, Kuralay Mukhsina, Alimukhan Keylan, Bagher BabaAli, Gulnaz Nabieva, Aigerim Duisenbayeva and Bekturgan Akhmetov. Continuous Speech Recognition of Kazakh Language // AMCSE 2018 - International Conference on Applied Mathematics, Computational Science and Systems Engineering. -  Rome, Italy, 2018, v24 – 2019
    • Мамырбаев О.Ж., Н.О.Мекебаев., М.Тұрдалыұлы. Идентификация диктора используя mffc // IV международной научно-практической конференции "Информатика и прикладная математика", посвященной 70-летнему юбилею профессоров Биярова Т.Н., Вальдемара Вуйцика и 60-летию профессора Амиргалиева Е.Н.Алматы, 2019
    • Есімова Алма Тельманқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Есімова Алма Тельманқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77079285477

    Алма Есімова - 2013 жылдан бері Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің математика кафедрасында аға оқытушы.

    Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика кафедрасында аға оқытушы (қыркүйек 1995-тамыз 2008).

    Алматы архитектура және құрылыс институтының жоғары математика кафедрасында оқытушы(мамыр 1990-желтоқсан 1991).

    Қазақ политехникалық институтының қолданбалы математика кафедрасында инженер (желтоқсан 1987- сәуір 1990).

     Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының физика-математика факультетінде НИС-тің кіші ғылыми қызметкері (қыркүйек 1986 -желтоқсан 1987ж).

    Қазақ ССР Орталық Статистика басқармасының Республикалық есептеу орталығында инженер (тамыз 1984 - қыркүйек 1986).

    БІЛІМІ:

    • С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика және қолданбалы математика факультетін бітірген. Мамандығы: математик (қыркүйек 1979-шілде 1984ж.)
    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің күндізгі бөлім аспирантурасында математикалық талдау кафедрасында оқыды (желтоқсан 1991ж.- 1994ж.)
    • Физика–математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. ( 1996ж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математикалық талдау;
    • Математикалық физика теңдеулері;
    • Жоғары математика
    • Сингулярлы ұйытқыған дифференциалдық теңдеулер теориясы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    – Об оценках решений сингулярно возмущенной краевой задачи с начальным скачком нулевого порядка // Вестник КазГУ. Сер. матем. Алматы, 1993. №1. С. 140–145;

    – Об оценках решений краевой задачи с начальным скачком первого порядка для линейных дифференциальных уравнений третьего порядка // Изв. НАН РК. Сер. физ.- матем. Алматы, 1995. №1. С. 16–21; №3. С. 42–46;

    –  Краевая задача с начальным скачком для нелинейного сингулярно возмущенного дифференциального уравнения// Современное состояние и перспективы развития математики в рамках программ «Казахстан в третье тысячелетие». Алматы, 2000 г.;

    – О нераспадающей краевой задаче для линейного интегро-дифференциального уравнения третьего порядка с малым параметром // Вестник МОН РК, НАН РК Алматы, 2000. №5. С.34-44;

    – «Об асимптотике решения одной сингулярно возмущенной краевой задачи с начальным скачком». Сборник III International Scientific and Practical Conference «Methodology of Modern Research». – ОАЭ, Дубай, 2017ж

    – «Сингулярлы ұйытқыған шеттік есептің шешімін құру және бағалау» // \Вестник АГУ им.Абая. Сер. физ.-мат.  Алматы, 2017, №2.

    – «Сызықты дифференциалдық теңдеу үшін бастапқы секірісті шектік есеп шешімін бағалау». Вестник КазНПУ им. Абая, серия «физико-математические науки» №1(69), с. 168 – 173, 2020

    – «Бір сингулярлы қобалжыған шеттік есептің асимптотикалық шешімі туралы» // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №7, с. 248–253, 2020

    • Ханжарова Баян Серікбаевна

     Лауазымы: Профессор, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ханжарова Баян Серікбаевна

    Лауазымы: Профессор, ғылым кандидаты

    +77057199167

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1970-1974ж  Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты, физика- математика факультеті,  математика бөлімі.
    • 1975-1978 жылдары аль-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің аспиранты.
    •  1991 жылы Москва қаласы ПҒА кандидаттық диссертацияны қорғады, педагогика ғылымдарының кандидаты (КД №043111, 4қыркүйек 1991ж.), доцент (ДЦ №0002900, 27 ноября 1998г

    ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

    1974 Шымкент қаласы №46 мектептің математика пәні мұғалім ретінде бастады. 1979 жылдан бастап Қыздар ұлттық педагогикалық университеті математика кафедрасында 42 жыл еңбек етіп математиканы оқыту әдістемесі, математикалық есептер шығару практикумы, математика тарихы, жоғары математика, сызба геометрия, информатика, сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия, сандық әдістер, алгебра және сандар теориясы, геометрия, топология және дифференциалдық геометрия, мектеп геометриясының таңдаулы сұрақтары, геометрияның фундаментальды мәселелері, қисықтар мен беттер теориясы және т.б.  пәндерінен дәрістер оқып, практикалық сабақтар жүргізді.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Дифференциалдық геометрияның қысқаша курсы// Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспаханасы,2013
    • Developmentinverter FET together with Solar Panels// Advances in Environmental Biology /8(13) August 2014
    • Methods teaching the theory valid variable functions//«Современные концепции  научных исследований» Х1Х халықаралық ғылыми –практикалық конференция. Москва,30-31қазан, 2015
    • Improvement of the training content of professionals to innovative professional work in the conditions of informatization of society// Eastern european scientific journal.Augabe 1-2016
    • Дифференциалдық геометрия// Оқу құрал. Алматы, Қыздар университеті баспасы. 2016
    • Геометрия негіздері// Оқу құрал. Алматы, Қыздар университеті баспасы. 2016
    • Нақты айнымалы функциялар теориясының негіздерін оқыту туралы// Қарағанды университетінің «Хабаршысы» педагогика сериясы, N1 (85)/2017
    • On teaching of bases of real variable functions theory// BLLETIN of  the Karaganda university. PEDAGOGY Series N 1(85)/2017
    • Разноуровневое обучение на уроках математики как средство активизации познавательной деятельности учащихся// «Iternational scientific news 2017»  халықаралық ғылыми –практикалық конференция. Желтоқсан 2017
    • Дифферениалды геометрия//монография ,2017
    • Математика пәнін оқытуда оқушыларға экологиялық білім мен тәрбиеберудің ерекшеліктері//Наука ижизнь Казахстана N 4/1 2020

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ МЕН ҚОНАҚ  РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Междун. научно-метод. кон-ференции «Образо-вание и пед. наука в социальной модерни-зации казахстанского общества» 2012г.
    • Междун. научно-метод. кон-ференции «Геомеханика және жаратылыстану пәндерін оқыту проблемалары» Алматы, 2012г.
    • Әлемдің ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында// рес-публикалық ғылыми-тәжірибелік конференция-Алматы, 2013 г.
    • «Современные концепции  научных исследований» Х1Х международная научно-практическая конференция. Москва,30-31окт.2015
    • «МАТЕМАТИКА: ғылым мен білімнің инновациялық әдістері»  тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция-Алматы, мамыр,  2015 жыл
    • Научно-практ.конференция «Проблемы математического образования в информационном обществе» Алматы, 8апрель, 2016
    • Международная научно-практическая конференция «Iternational scientific news 2017», декабрь,2017
    • Бесінші түркі әлемі зерттеулері  симпозиумы.Алматы, 11-13 қазан, 2018
    • Turkic World Congress on science and Engineering.  Nidge, Turkey,2019
    • Бакирова Эльмира Айнабековна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты 

    • Ақпарат

    Бакирова Эльмира Айнабековна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты 

    +77016483807

    Бакирова Эльмира Айнабековна 1996 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының физика математика факультетін тәмамдаған. 2007 жылы  физика математика ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілді. 2011 жылы математика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді.

    Еңбек жолын Алматы қаласының № 30 орта мектебінің математика мұғалімі болып бастаған. Бакированың ғылыми зерттеулерінің негізгі саласы - интегралдық-дифференциалдық, жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты екі нүктелі шеттік есептер болып табылады.

    Бүгінгі күнге дейін Бакированың 150 жуық ғылыми еңбектері жарық көрген және көптеген халықаралық, республикалық ғылыми конференциялар мен жиындарда жан-жақты талқылаудан өткен.

    Алған ғылыми нәтижелер негізінде, 2006-2008 жж. ҚР Білім және Ғылым министрлігінің талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері болды.

    Бакирова Э.А. ҚР Білім және Ғылым министрлігінің «2016 жылдың жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» төс белгісі мен атағына ие болды.

    2018 жылдан бастап университетіміздің «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналының редакциялық алқасының мүшесі.

    БІЛІМІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, физика математика факультеті;
    • ҚР БжҒМ Математика институтының аспирантурасы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Дифференциалдық, жүктелген дифференциалдық және интегралдық-дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер;
    • Дифференциалдық және интегралдық-дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудің жуықтау және сандық әдістері.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • ҚР БжҒМ 2015-2017 жылдарға арналған гранттық жоба:  «Качественные свойства и методы решения краевых задач для дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений»  
    • ҚР БжҒМ 2018-2020 жылдарға арналған гранттық жоба: «Дифференциалдық және интегралдық-дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын процестерді басқару есептерін шешудің сандық әдістері» 

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. Об одном подходе к выбору начального приближения решения нелинейной краевой задачи для нагруженных дифференциальных уравнений // Вестник Карагандинского унив. Серия матем. - 2016. - №4 (84). - С. 8-17.
    • Dzhumabaev D.S., Bakirova E.A. On the unique solvability of the boundary value problems for Fredholm integrodifferential equations with degenerate kernel // Journal of Mathematical Sciences (United States). -2017. - V. 220. - No 4. -P. 440-460.
    • Бакирова Э.А., Армия Т., Искакова Н.Б. Екінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін сызықты шеттік есебінің шешілімділігі // ҚР ҰҒА «Хабарлары» Физ.-мат. сериясы. - 2015. - № 2 (300). - Б.83-88.
    • Бакирова Э.А., Жумакунова А., Маметжанова Н.Х. Жүктелген дифферен-циалдық теңдеу үшін үшнүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі туралы // Хабаршы ҚазҰПУ. Физ.-мат. сериясы. - № 1 (53) - 2016.- Б.13-17.
    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. Алгоритмы нахождения решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма с интегральным условием на основе сплайн-аппрок-симации // Математический журнал Алматы. - 2016. - Т. 16. - № 1. – С. 17-34.
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж. М. О разрешимости линейной многоточечной краевой задачи для нагруженных дифференциальных уравнений // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. - № 5 (309). - 2016. - С.168-175.
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж.М., Илиясова Г.Б. О разрешимости линейной краевой задачи для систем нагруженных дифференциальных уравнений с многоточечным интегральным условием // Вестник Иссык-Кульского унив. Бишкек. - 2016. - № 42. -С. 5-11.
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж.М., Кенжебаева К.П. Жәй дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін сызықты көпнүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі // ҚазҰТЗУ Хабаршысы. - № 6 (118). - 2016. -Б. 332-338.
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж.М., Момынжанова К.Р., Кенжебаева К.П. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесіне арналған көпнүктелі шеттік есепті шығарудың сандық жүзеге асырылуы // Хабаршы ҚазҰПУ. Физ.-мат. сериясы. № 1 (57). 2017. - Б. 8-15.
    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б., Уаисов Б. Об одном алгоритме решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма с параметром // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. № 3 (313). - 2017. -Б.173-180.
    • Assanova A.T., Bakirova E.A., Kadirbayeva Zh. M. Numerical implementation of solving a boundary value problem for a system of loaded differential equations with parameter //News of the NAS RK. - 2019. №3(325). - С.77-84. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1726.27 
    • Dzhumabaev D.S., Bakirova E.A., Mynbayeva S.T. A method of solving a nonlinear boundary value problem with a parameter for a loaded differential equation // Mathematical Methods in Applied Science. – 2020. - Vol. 43. - P. 1788-1802.
    • Bakirova E.A., Iskakova N.B., Assanova A.T. Numerical method for the solution of linear boundary-value problems for integro-differential equations based on spline approximations //Ukrainian Mathematical Journal. -2020. - Vol. 71, № 9. - P. 1341-1358. https://doi.org/10.1007/s11253-020-01719-8
    • Assanova A.T., Bakirova E.A., Kadirbayeva Zh. M. Numerical solution to a control problem for integro-differential equations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 2020. - Vol. 60, № 2. - P. 203-221.
    • Assanova A.T., Bakirova E.A., Kadirbayeva Zh.M., Uteshova, R.E. A computational method for solving a problem with parameter for linear systems of integro-differential equations //Computational and Applied Mathematics. - 2020. - Vol. 39. № 248. https://doi.org/10.1007/s40314-020-01298-1
    • Assanova A.T., Bakirova E.A., Uteshova R.E. Novel approach for solving multipoint boundary value problem for integro-differential equation // Kazakh Mathematical journal. – 2020. - Vol. 20, № 1. - P. 103 –124.
    • Bakirova E.A., Kadirbayeva Zh.M. Numerical solution of the boundary value problems for the loaded differential and Fredholm integro-differential equations //International Journal of Information and Communication Technologies. -2020. - Vol. 1, № 2. - P.77-86.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. О корректной разрешимости аппроксимирующей краевой задачи для системы интегро-дифференциальных уравнений // Тезисы докладов межд. научн. конф. "Актуальные проблемы математики и математического моделирования" Алматы. 1-5 июня. - 2015. -С. 30.
    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. О применении сплайн-аппроксимации для численного решения краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма // Материалы VII межд. научн.-метод. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке", посв. 70-летию проф. Е.Ы. Бидайбекова и 30-летию школьной информатики. Алматы. 1-2 октября. - 2015. - С. 285-289.
    • Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. Приближенное решение линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма // Материалы международной научн. конф. "Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры". Актобе. 8-9 октября. 2015. - С. 13-17.
    • Джумабаев Д.С., Бакирова Э.А. Алгоритмы нахождения решения нелинейной краевой задачи для интегродифференциального уравнения Фредгольма // Материалы международной научн. конф. "Алгебра, анализ, дифференциальные уравнения и их приложения", посв. 60 летию А.С. Джумадильдаева, Алматы. 8-9 апреля. - 2016. - С. 141-143
    • Джумабаев Д.С., Бакирова Э.А. Алгоритмы нахождения решения нелинейной краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма // Труды межд. конф. «Информатика и прикладная математика», посв. 25-летию Института информационных и вычислительных технологий. 21-24 сентября 2016. - С. 262-269.
    • 11 Dzhumabaev D.S., Bakirova E.A. Necessary and sufficient conditions of the existence an isolated solution to a nonlinear boundary value problem for the Fredholm integro-differential equation // Materials of the international scientific-method. сonf. "Mathematics in Kazakhstan - past and prospects", dedic. 100-anniv. Kh.I. Ibrashev, Almaty (November 23-25, 2016) – 2016. - P. 29-31.
    • Dzhumabaev D.S., Bakirova E.A. A unique solvability of the family of boundary value problems for Fredholm integro-differential equations // Abstracts of Ann. scient. April. conf. IMMM, dedic. to the Science Day and scientific seminar «Differential Operators and Modeling of Complex Systems» (DOMCS-2017), dedic. 70-anniv. prof. M.T. Dzhenaliev, Almaty (April 7-8, 2017) -2017. - P.60.
    • Bakirova E.A., Imanchiev A.E. On the solvability of second order multi-point boundary value problem for the Volterra integro-differential equations // On two-point boundary value problem for the Fredholm integro-differential equations // International scientific Conference «Weighted estimates of differential and integral operators and their applications», Astana (May 4-6, 2017) -2017. - P. 121-124.
    • Bakirova E.A., Kadirbayeva Zh.M. An approximate method for solving a boundary value problem for Fredholm integro-differential equations with degenerate kernels // Materials of Intern. conf. «Differential equations and their applications», Kamenets-Podol’sk, Ukraine (May19-21, 2017) -2017. –P. 14-15.
    • Dzhumabaev D.S., Mynbayeva S.T. Solving a nonlinear boundary value problem for the Fredholm integro-differential equation // International conference Mathematical Analysis, Differential Equation and Applications MADEA – 8, Bishkek, Kyrgyz Republic, 2018. - P. 56.
    • Bakirova E.A., Uteshova R.E. Solving a boundary value problem for a nonlinear loaded differential equation with weak nonlinearity // Traditional International April scientific conference in honor of the Science Day. Almaty, 2018. - P. 25-26.
    • Джумабаев Д.С., Бакирова Э.А., Мынбаева С.Т. Об одном методе решения нелинейной краевой задачи с параметром для нагруженных дифференциальных урав-нений // Материалы Межд. научн. конф. «Теоретические и прикладные вопросы математики, механики и информатики». Караганда, 2019. - С.73-74.
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж.М. О численном решении задачи управления для обыкновенных дифференциальных уравнений с трехточечным условием // Материалы научной конференции. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». Алматы, 2020. - С. 86-93.
    • Батырбаева Гульниет Асильхановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Батырбаева Гульниет Асильхановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77014967784

    2021- математика кафедрасының аға оқытушысы.

    2007-2021 – Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің математика кафедрасында аға оқытушы.

    2003-2007 жж. – Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының математика кафедрасында оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • «Математика» мамандығы, әл-Фараби атындағы  Қазақ Ұлттық Университеті, 1995-1999, мемлекеттік біліктілік комиссиясының 1999 жылғы 30 маусымдағы шешімі бойынша бакалавр академиялық дәрежесі, математик, математика пәнінің оқытушысы біліктілігі берілді (ЖБ № 0057933)
    • «Математика»  мамандығы, әл-Фараби атындағы  Қазақ Ұлттық Университеті, 2001-2003, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2003 жылғы 20 маусымдағы шешімімен математика магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесі берілді (МТБ № 0007963)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математиканы оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Enhancement of math skills of people with ID in education process. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2019, 7 Batyrbaeva G.,Kokazhaeva Amangul, Kulzhagarova Bazarkul, Tugelbayeva Gulmira
    • Метрикалық кеңістіктегі тізбек жинақтылығы: Батырбаева Г.А., Капарова Г.К./ Вестник КазНИТУ,  №2, 2017 наурыз, ISSN: 1680-9211
    • The main types of educational and cognitive activity of students, International scientific news: Батырбаева Г.А., М.С.Слямова/XXVIII Международная научно-практическая конференция.  22.12.2017, г. Москва, ISBN 978-5-6040286-5-0
    • Тraining of future teachers of mathematics to the formation of research skills of        students: Батырбаева Г.А., Қасқатаева Б.Р./Международный журнал инженерных технологий и исследований. 28.12.2017. Индия. ISSN: 2454-1907
    • Психолого - педагогические основы развития логического мышления: Батырбаева Г.А., Бекбoлгaнoв Е. Ж., Cyлтaнгaзиeвa Ж/. Sciences of europe  №12 (12), 2017 , Рedagogical sciences. Чехия. ISSN: 3162-2364
    • Разделенные разности в вопросах построения устойчивых спектральных разложений: Батырбаева Г.А./ Вестник КазНИТУ, №4, 2016 қыркүйек. ISSN: 1680-9211
    • The aims and objectives of environmental education of schoolchidren in learning mathematics. Батырбаева Г.А.,  Ханжарова Б.С., Кокажаева А.Б./Российско-китайский научный журнал «Содружество», №8(7), 2016
    • Ахатова Жанар Едресовна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Ахатова Жанар Едресовна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77477018969

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    Қарағанды мемлекеттік университетің 1987 ж бітірді, квалификация - Математик., оқытушы

    • Біліктілікті арттыру туралы сертификат Multilingual Education: Teories and Practics,  University Ss Cyril and Methodius (Trnava,Slovakia) г. Аркалык, 2017 ж.
    • Біліктілікті арттыру туралы Successfully completed the Philosophy of Education in the context of Globalization and European integration processes, Аркалык, 2016 ж.
    • Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде "Математика" жалпы білім беру пәні бойынша біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша Сертификат, онлайн курс, 2020 ж.
    • Біліктілікті арттыру туралы сертификат Қашықтан оқытуды үйренемін, онлайн курс, 2020 ж 13.08

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Оқыту мен оқудың белсенді әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Внедрение в учебном процессе новые педагогические технологии - // Аркалыкский педагогический государственный институт им. И.Алтынсарина республиканской научно-практической конференции на тему «Современные методики и технологии в модернизации системы образования»
    • Оқыту үрдісіндегі компьютерлік оқытушы жүйесіне ақпараттық технологияларды қолдануды теориялық жақтары // республиканской научно-практической конференции на тему «Алтынсаринские чтения - 2012» «Образование-фактор качественного роста человеческого капитала Казвхстана» Арқалык, 5 октябрь 2012г.
    • Применение информационных технологии в работе с одарёнными детьми на уроке информатики // «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» международная научно-практическая конференция ІІ часть, Казахстан, г.Аркалык, 14 февраль 2013 год.
    • Решение задачи о максимальном потоке в сети помощью программы MS Excel // Заманауи әлемдегі ғылым мен білім. Материалы конференции Международных научно –практическтх конфереции. Том 3 Караганда  Болашак , 22-23 февраля 2013г.
    • На основе профессиональной подготовке будущих учителей обучению информационных технологии //«Информационно интеллектуальных и коммуникационных  технологии – Стратегия «Казахстан - 2030» І Международная научно-практическая конференция. 7-8 июнь 2013 г. НЕУ, г.Астана 
    •  «Сельская малокомплектная школа: современное состояние, проблемы и перспективы развития» // «Шағын жинақты мектептерді жаңғырту-ауылдық мектеп оқушыларының сапалы оқу үдерісін жетілдіру негізі»  республикалық білімдарлық форумы. г.Арқалык, 11-12 декабря 2013г.
    • Применение компьютерных и информационных технологии в обучении // «Әлеуметтік жаңғырту жағдайында білім беру жүйесін жетілдіру» сборник материалов международная научно-практическая конференция 6-7 декабря, 2013 г.. г.Астана
    • Білім беру үрдісін ақпараттандыруда жаңа инновациялық технологияларды қолдану ерекшеліктері // «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім.» Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конфереция материалдары. Қарағанды  Болашақ , 2014 21-22 ақпан
    • Графическое обучение на языке программирования Турбо Паскаль // «Тулегеновские чтения» республиканская научно-практическая конференция  г. Аркалык.  2014 год . 11 апрель
    • Информационные и инновационные технологии в образовании // «Наука и образование в XXI веке: теория, практика, инновации» международная заочная научно-практическая конференция. Консалтинговая компания «Ар-Консалт». г.Москва. 29 мая 2014 г.
    • Применение информационных технологии в изучении предмета Информатика // Международная научно-практическая  конференция. Карағанда 2014г. 25 апрель
    • Методика проведения интегрированных уроков в условиях малокомплектной школы // «Методологические и методические проблемы современного обучения в малокомплектногй школе» материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринскик чтения-2014», г.Аркалык
    • Особенности использования новых инновационных и коммуникационных технологий в учебном процессе // «Актуальные проблемы развития образования и науки в условиях глоболизации» 19-20 декабря 2014 года, Алматы, Вестник Университета «Кайнар»
    • Инновационные тенденции развития современного образования // II Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 30-31 марта 2015г.г.Переяслав-Хмельницкий
    • Инновационные методы обучения в вузе // Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития современной науки и образования» Журнал «Альманах мировой науки» Москва, 2015г
    • Роль лабораторных работ в учебном процессе // XII  International scientific and practical conference. "Science and civilization" 30 January-07 February 2016.
    • Орта мектепте информатиканы оқытуда ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыру// Международная научно-практическая конференция «Cистемная модернизация педагогического образования республики  казахстан: проблемы, пути решения» КазНПУ 26-27 мая 2016 года. Алматы қ.
    • Решение математических задач , функций в Turbo Pascal, Delphi  ина Excel // "АКМЕ"-ғылыми зерттеушілік орталығы. "Инновация в образовании теория и практика" республикалық ғылыми - практикалық конференциясы.25.03.2016ж.
    • Білім берудегі компьютерлік технология ерекшеліктері // «Жаңа ақпараттық технологияларды ұолданудың білім беру мазмұнын нығайтуда алатын орны мен ерекшеліктері» аймақтаық ғылыми-практикалық конференция. Арқалық. 11.03.2016ж.
    • Инновационные технологии в обучении // Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития современной науки и образования» Журнал «Альманах мировой науки» Москва, 2015г.

    ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Создание прикладных программ в среде Delphi // Электронный учебный материал АркГПИ, РББ
    • Практикум по Open Office.org // Учебно - методическое пособие АркГПИ, РББ
    • Бағдарламалау тілдері// АркГПИ,   Аркалык-2015г., Электронный учебно-методический комплекс
    • Сейтбекова Гульжан Оразбаковна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Сейтбекова Гульжан Оразбаковна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77015616775

    1991 жылы математика және информатика мамандығы бойынша Жамбыл педагогикалық институтын тәмамдаған. 2015 жылы Алматы технологиялық университетінің 6М070300- ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алған.

    Еңбек жолын 1992 жылы  Тараз қаласындағы №4 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі қызметкерлігінен бастаған. 1999-2001 жылдары  Қ-айнар университетінде математика, информатика пәнінің оқытушысы, 2001-2003 жылдары Тараз мемлекеттік университетінің теориялық математика кафедрасының оқытушысы, 2003-2020 жыл аралығында Алматы технологиялық университетінің ақпараттық технология кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарды. 2021 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің математика кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • Жоғары. Математика және информатика мамандығы,  Жамбыл педагогикалық институты.
    • Магистр. 6М070300 -ақпараттық жүйелер мамандығы,  Алматы технологиялық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математиканы оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдерін зерттеу.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • SCOPUS. Detection of heartbeat abnormalities from phonocardiography using machine learning.  Proceedings of the Confluence 2021:11th international Conference on Cloud Computing, Data Science and Engineering, Virtual, Nodia, 2021, 167955. ISBN: 978-073813160. Page: 843-847. Omarov.B., Gamry K., Baturbekov A., Dauytova Z.
    • Применение параллельных вычислений современных методах криптоанализа «ИНТЕРНАУКА» Научный журнал № 17(146) Май 2020 г. Москва. Часть 1. С.26-29. ISSN 2687-0142.,  Жусипбек Б.К., Койшиева Т.К.
    • Применение Алгоритмов метода квазиобращения к решению некоторых прикладных задач.  VI Международного научнопрактического конкурс. - г. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. С. 22-26., 5 мая 2019 г. г. Пенза.  Нуржау А, Тайбай Д.
    • Решение граничной обратной задачи теплопроводности методом квазиобращение  Международный журнал «Наука в цифрах» №2 (3), ISSN 2500-1353 Г.Чебоксары, 24 май 2017 г. ст.28-33. 0,38 Атанбаев С.А., Сыдыкова М.М.
    • Методы решения некорректно поставленной задачи металлургической теплотехники/ Вестник АТУ №1 (106),  ISSN 2304-5681 2015г., с.74-77.
    • Математическое моделирование баланса влаги в атмосфере./ Materials of XI International research and Practice conference “Areas of Scientific thought -2014/2015”, vol. 20. Decembaer 30,2014 – January 7, 2015. – Sheffield UK, 2015. -  13- 16 pp.
    • Математическое моделирование влияние деятельного слоя почвенного покрова на загрязнение региона с учетом    аэрологии ограничной области в нижнем слое атмосферы/ Международные Сатпаевские чтения – 2015 «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана» Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, 10 апреля 2015 г.с.285-288.
    • Методы решения обратной задачи металлургической теплотехники/  ТРУДЫ «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана» Международных сатпаевских чтений Том IV – Алматы., Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева,10 апреля 2015 г.,ст.386-389.
    • Су ресурстарын рациональды пайдалануда ақпараттық жүйені қолданудың тиімділігі/ Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие птщевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства»  29-30 октября 2015 г.
    • Проблемы и риски информационной безопасности./ Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука, образование, молодежь». 21-22 апреля 2016г., Алматы 2016. С.202-204
    • Характеристики информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системе образования./ Материалы международной научно-практической конференции «независимость: история  современность, будущее» посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан. Семей., 9 декабря 2016г., ІІ том, ст. 23-25. 
    • Рысбаева Акмарал Алтынбековна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Рысбаева Акмарал Алтынбековна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77027802472

    Рысбаева Акмарал Алтынбековна – 2002-2006ж аралығында Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педаогикалық университетінен «Матеметика-Информатика» мамандығын бойынша математика-информатика бакалавры атағын алдым.

    • 2006-2008ж аралығында Қазақ Түрік лицейлерінде  математика мұғалімі болып жұмыс атқардым.
    • 2007-2009ж аралығында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алып Информатика магистрі атандым.
    • 2009-2018ж аралығында Достық білім беру орталығында директор орынбасары қызметін атқардым.
    • 2018-2020ж аралығында Ustaz UPLC компаниясында үштілділік жобасы бойынша жаратылыстану пәндерінің 78 мұғаліміне ментор болдым.
    • 2020-2021ж аралығында «Елбсы медалі» жобасында эксперттік қызмет атқардым.
    • 2018-2021ж аралығында Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педаогикалық университетінен «Матеметика,физика және информатика» кафедрасында  PhD доктарантураны бітірдім.

    БІЛІМІ:

    • Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алып Информатика магистрі.
    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педаогикалық университетінен «Матеметика,физика және информатика» кафедрасында  PhD доктарантурасын бітірдім.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Геометрияны оқыту әдістемесі
    • Жоғары сынып оқушыларына математиканы оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Геометрияны оқыту барысындағы кеңістіктік ойлауын дамыту: психологиялық аспект. МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМДЕ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДА: профессор Е.Ы. Бидайбековтың 75-жылдығына және мектеп информатикасының 35-жылдығына арналған IХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдарының жинағы, Алматы, 2020. 
    • Mentoring in education. Білім әлемінде В мире образования In the world of  education, №3(6) 2018.
    • Types of mathematics and science integration. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» VI Халқаралық ғылыми-практикалық конференция. Нұр-Сұлтан. –2019.
    • Развитие пространственного мышления на уроках геометрии в старших класса. «Инновационные подходы в современной науке» LVIII Халқаралық ғылыми-практикалық конференция. - Москва, 2019.
    • Развитие пространственного мышления на уроках геометрии. «Математика және  Естествознание: проблемы современной технологии образования в условиях цифровизации»,  Профессор Алиева Шаршеналының 70-жылдығына арналған Халқаралық ғылыми-практикалық конференция на тему:  Бишкек, Кыргызстан.2021
    • Использование инновационные технологии при преподовании геометрии. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» XI Халқаралық ғылыми-практикалық конференция. Нұр-Сұлтан. –2020.
    • Геометрия курсын сабақтастыра оқытудың кейбір мәселелері. ҚазҰПУ хабаршысы, физика-математика сериясы. 2020. Майбазарова Б. Д., Баетов К.Х.
    • Минглибаева Баян Балтабаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Минглибаева Баян Балтабаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77058888165

    Минглибаева Баян Балтабаевна 1987 жылы Қазақ Мемлекеттік Университетінің математика факультетін тәмамдаған. 2007 жылы физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі  берілді.

    Еңбек жолын Казақ ССР Ғылым академиясы сейсмология институтында бастаған. 2000-2003 жылдары Математика институтының аспирантурасында оқыды. 2007 жылы ф.-м.ғ.д., проф. Д.С.Джумабаевтың жетекшілігімен «Жәй дифференциалдық теңдеулер жүйелері үшін сингуляр параметрлі шеттік есептер және оларды аппроксимациялау» тақырыбында  кандидаттық диссертация қорғады. 2003 жылдан бастап Математика және математикалық модельдеу институтының ғылыми қызметкері

    БІЛІМІ:

    • С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті,  математика факультеті
    •  ҚР ҒБМ Математика институтының аспирантурасы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • ҚР БжҒМ 2020-2022 жылдарға арналған гранттық жоба: «Жалпыланған түрдегі бөлікті-тұрақты аргументі бар гиперболалық теңдеулер үшін шеттік есептер және олардың қолданыстары»

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Dzhumabaev D.S., Minglibayeva B.B. Properties of an isolated solution to a nonlinear boundary value problem with parameters // Third International Conference on Analysis and Applied Mathematics ICAAM. Almaty (September, 7-10, 2016) -2016. - P. 55.
    • Джумабаев Д.С., Минглибаева Б.Б. Об одной численной реализации метода параметризации решения задачи управления для дифференциального уравнения //Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». Кыргызская Республика, Чолпан - Ата, 2018. - С. 200-207.
    • Imanchiyev A.E., Abildayeva A.D.,   Minglibayeva B.B. Dzhumabaev parametrization method for solving an initial- boundary  value problem for higher order partial differential equations // International Journal of Information and Communication Technologies, Vol. 1, Issue 2, June 2020, p. 16-22.  IITU, Almaty, 2020
    • A.D. Abildayeva, A.T. Assanova, B.B. Minglibayeva  AN EXISTENCE SOLUTION TO AN IDENTIFICATION PARAMETER PROBLEM FOR HIGHER-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS International Journal of Mathematics and Physics 11, №1, 28 (2020), p. 28-35
    • Elmira A. Bakirova, Bayan B. Minglibayeva, Asemgul B. Kasymova    An algorithm for solving multipoint boundary value problem for loaded differential and Fredholm integro-differential equations. Kazakh Mathematical Journal, Vol.20, No. 4(2020), p.107-118
    • B.B.Minglibayeva and A.T.Assanova An existence of an isolated solution to nonlinear two-point boundary value problem with parameter //  Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, Vol.42, No.3, p.587-597
    • Илиясова Гуляим Болатбековна

     Лауазымы:  Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Илиясова Гуляим Болатбековна

    Лауазымы:  Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77072121818

    2021- математика кафедрасының аға оқытушысы.

    2020-2021 - информатика және қолданбалаы математика кафедрасының бағдарлама көшбасшысы

    2010ж. наурыз - тамыз  – информатика және қолданбалаы математика кафедрасының меңгерушісі міндетін атқарушы

    2008-2017 – Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Информатика және қолданбалы математика кафедрасында аға оқытушы.

    2003-2008 жж. – Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының Математика кафедрасында оқытушы.

    2002-2003 жж. – Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында стажер зерттеуші.

    БІЛІМІ:

    • “Математика және информатика” мамандығы, Казақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты;
    • “6M070300-Aқпараттық жүйелер” мамандығы, Алматы гуманитарлық-техникалық университеті;
    • “6М010900–Математика” мамандығы, Абай атындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.
    • “6D010900–Математика” мамандығы, Абай атындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математиканы оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Салғараева Г.И., Илиясова Г.Б., Маханова А.С. The Effects of Using Digital Game Based Learning in Primary Classes with Inclusive Education. European Journal of Contemporary. Education. 2021. 10(2): 450-461. DOI: 10.13187/ejced.2021.2.450
    • Илиясова Г.Б. Использование систем динамической математики при формировании математических понятий в курсе математического анализа в педагогическом вузе. Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №1 2020. –С.70-75
    • Илиясова Г.Б. Возможности использования систем компьютерной математики при обучении математическому анализу в педагогическом вузе. //Вестник КазНПУ, Серия "Физико-математические науки", №3 (67), 2019. – С.44-48
    • Бакирова Э.А., Кадирбаева Ж.М., Илиясова Г.Б. О разрешимости линейной краевой задачи для систем нагруженных дифференциальных уравнений с многоточечным интегральным условием. Иссык-Куль университетінің Хабаршысы, №42, 2016 г. ISSN 1561-9516. Илиясова Г.Б., Маханова А.С. Компьютерлік математика жүйелерін қолдану арқылы студенттердің кеңістіктік елестетулерін дамыту жолдары. ҚазҰТЗУ хабаршысы, №3, 2016 ж. 674-679 бб.
    • Искакова Ақжолтай Құрмантаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты 

    • Ақпарат

    Искакова Ақжолтай Құрмантаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты 

    +77072555602

    БІЛІКТІЛІГІ:

    • 09.2013ж. осы күнге дейін - Математика және математикалық модельдеу кафедрасының профессоры. Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті.
    • 08.2013-11.2011 - Кәсіптік практика және жұмыспен қамту секторының меңгерушісі. Қазақ ұлттық аграрлық университеті.
    • 11.2011-09.2010 - Ғылым және халықаралық қатынастар басқармасының бастығы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.
    • 09.2010-09.2008 - Математикалық талдау, алгебра және геометрия кафедрасының доценті. Абай атындағы ҚазҰПУ
    • 07.2008-11.1991 - Математика кафедрасының меңгерушісі, доцент, аға оқытушы, оқытушы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.
    • 11.1991-09.1988 – Оқытушы. Алматы энергетика институты.
    • 12.1987-10.1983 - Есептеу математика кафедрасының стажер-оқытушы, аспирант. Қырғыз мемлекеттік университеті.
    • 09.1983-08.1979 - Инженер программист. Киргизский филиал ЦСУ СССР

    БІЛІМІ:

    • Мамандығы – қолданбалы математика; Біліктілік – математик.Диплом нөмірі ЖВ No245773 1979 жылы 26 маусымда берілген.
    • Физика-математика ғылымдарының кандидаты (ҒК No0010379, 16 мамыр 2003), мамандығы 01.01.02 - Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физиканың теңдеулері.
    • Доцент (ДЦ No0002609, 07 желтоқсан 2011), мамандығы - 01.01.00 - Математика.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • математикалық физиканың дифференциалдық теңдеулері мен теңдеулерінің шекаралық есептер проблемаларына тарылуы теориясын қолдану;
    • Математиканы оқыту әдістемесі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ (2016-2021ж.):

    • 1) ИскаковаА.Қ., Батырбаева Г. Нақты айнымалылы функциялар теориясына кіріспе. Введение в теорию функций действительного переменного. Учебное пособие. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы. 2016. С.80.
    • 2) ИскаковаА.К., Бексултанова А.М. Математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытудың кейбір мәселелері. Вестник АУЭС. №4(35). 2016. 101-106с.
    • 3) ИскаковаА.К., БайсаловаМ.Ж., КимР.Е. Некоторые аспекты преподавания математических дисциплин на английском языке в неязыковых вузах. Materials of the II International scientific – practical conference “Integration of the scientific community to the global challenges of our time”. March 7-9, 2017. Osaka, Japan. Volume III. 154-159р.
    • 4) ИскаковаА.К., ХанжароваБ.С., Кокажаева А. On teaching of bases of real variable functions theory. Вестник Карагандинского университета. №1(85)/2017. 76-80с.
    • 5) ИскаковаА.К., М.Ж.Байсалова. О профессионально ориентированной подготовке специалистов в неязыковых вузах на примере математики. II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном режиме: Восток-Запад пересечения культур. Япония, Киото, Университет Киото Сангё. 2-6 октября 2019. Т.2. С.484-489.
    • 6) ИскаковаА.К., Абдулланова Ж.С. Математиканы қашықтықтан оқыту әдісі туралы. Ізденіс. №3(1) C.10-15. Алматы. 2019.
    • 7) Iskakova A.K., Anar Iskakova. Digital literacy - efficient system of professionalization of education. The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). Volume 4, Р.85-90. Issue III, November 2019. Vermont, USA.
    • 8) ИскаковаА.К., Байсалова М.Ж. Problems that lead to the development the integral calculus. Материалы XI международной научно-технической конференции «Энергетика, инфо-коммуникационные технологии и высшее образование» АУЭС им Г.Даукеева. Алматы, 2020. С.261-263.
    • 9) ИскаковаА.К., Байсалова М.Ж. О интеграле как пределе суммы и интеграле как первообразной. UDC 001.1 Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan: Osuki Press, 2021. Р.160-166. ISBN 978-4-272-00922-0.
    • 10) ИскаковаА.К., Байсалова М.Ж. Две ветви интегрального исчисления. Вестник КазНИТУ имени К.Сатпаева №2. 2021. С.85-91.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ОҚУЛЫҚТАР МЕН ОҚК ҚҰРАЛДАРЫ (2016-2021ж.):

    • 1) ИскаковаА.Қ., Сатыгулова С., Айтжанов С.Е. Математикалық анализ 1. Оқу құралы. Аль Фараби атындағы ҚазҰУ. -Алматы: Қазақ университеті, 2020. -236 бет. ISBN 978-601-04-4714-1
    • 2) ИскаковаА.Қ., Кокажанова А.Б., Байсалова М.Ж. Theory Probability Lectures. Textbook. Kazakh National State women’s teacher training university. 2020 - 88 pp. ISBN 978-601-346-051-2
    • 3) ИскаковаА.Қ., Байсалова М.Ж Теория вероятностей. Электронный учебник. Свидетельство №11672 от 18.08.2020.
    • 4) ИскаковаА.Қ., Ханжарова Б.С. Дифференциалдық геометрия. Монография. Алматы: «Онон» баспасы. 2017. С.220.
    • 5) ИскаковаА.Қ., Батырбаева Г. Нақты айнымалылы функциялар теориясына кіріспе. Введение в теорию функций действительного переменного. Учебное пособие. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы. 2016. С.80.
    • 6) ИскаковаА.Қ., Слямова М.Б., Сыдыков А.А. Математикадан типтік есептер шығару әдістемесі – 2. Учебное пособие. Алматы: Қыздар университеті. 2016. С.129.

    ДӘРІСТЕР ЖИНАҚТАРЫ (2016-2021ж.):

    • 7) ИскаковаА.Қ. Уравнения математической физики Конспект лекций для студентов образовательных программ 6В07111 –Космическая техника и технологии, 6В07112 – Космическая инженерия. – Алматы: АУЭС, 2021. – 64с.
    • 8) ИскаковаА.Қ. Математикалық физика теңдеулері. 6В07111 – «Ғарыштық техника және технологиялар», 6В07112 – «Ғарыштық инженерия» білім беру бағдарламалары студенттері үшін дәрістер жинағы. -Алматы: Ғ.Даукеев атындағы АЭжБУ, 2021. – 64 б
    • 9) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Прикладная статистика. Конспект лекций для студентов специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение». Алматы: АУЭС имени Г.Даукеева. 2020. С.78.
    • 10) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Қолданбалы статистика. 5В070400 – Есептеу техника және бағдарламмен қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы. Алматы: Ғ.Даукеев атындағы АЭжБУ. 2020. C. 58.
    • 11) ИскаковаА.Қ. Численные методы и их компьютерная реализация. Конспект лекций для студентов специальности 5В071800 – Электроэнергетика. Алматы: АУЭС, 2019. С.42.
    • 12) ИскаковаА.Қ. Есептік әдіс және оларды компьютермен іске асыру. 5В070200 - Электрэнергетика мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы. Алматы: АЭжБУ. 2019. С.50
    • 13) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Математика 2. 5В070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін дәрістер жинағы. Алматы: АЭжБУ. 2018. С.55.
    • 14) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Математика 2. Конспект лекций для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление. Алматы: АУЭС. 2018. С.55.
    • 15) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Математика 1. 5В070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы. Алматы: АЭжБУ. 2017. С.71.
    • 16) ИскаковаА.Қ., Есботаева Э.С. Математика 1. Конспект лекций для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление. Алматы: АУЭС, 2017.  С.73.
    • 17) ИскаковаА.Қ., Бексултанова А.М. Теория вероятностей и математическая статистика 2. Конспект лекций для студентов специальности 5В074600 – Космическая техника и технология. Алматы: АУЭС, 2016. С.47.
    • 18) ИскаковаА.Қ., Бексултанова А.М. Ықтималдық теориясы және математикалық статистика 2. 5В074600 - Ғарыштық техника және технологиялар мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы. Алматы: АЭжБУ. 2016. С.41.
    • Кокажаева Амангуль Базарбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты 

    • Ақпарат

    Кокажаева Амангуль Базарбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты 

    +77071432289

    БІЛІМІ:

    • «Физика-математика» мамандығы (Семей қаласы Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институты, 1982-1987), 10-шы шілдедегі шешімі бойынша математика және физика мұғалімі деген біліктілік берілді (ЖБ  № 0213585)
    • Қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы. Бұйрық №43, 04.03.2014ж Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2009 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен (№4 хаттама) биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0002912), диссертация тақырыбы: «Өзен-Жетібай жерлеріндегі мұнаймен ластанған сұр-құба топырақтың экологиялық жағдайын бағалау».

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математиканы оқыту процесінде оқушыларға экологиялық тәрбие беру жолдары;
    • Мектеп математика курсындағы пәнаралық байланыс;
    • STEM бағыттары бойынша оқыту.

    БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2015 жылдың 29 қарашасынан 2016 жылдың 29 қаңтар аралығында «Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы» бойынша 232 академиялық сағат көлеміндегі тренерлерді оқыту курсын аяқтады,. Педагогикалық шеберлік орталығы ТО № 000037;
    • 2017 жылдың 12 маусымынан .-31 тамызы аралығында «Certificate This to certify that has completed the language courses «Foreign Language for Teacher Training Specialties» starting from. 12.06.17.-31.08.2017».  ЖОО оқытушыларына арналған ағылшын тілі курсы өтті. Алматы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Сертификат- 160 сағат
    • 2017 жылдың 16-28 желтоқсан аралығында «Көкжиек» Республикалық ғылыми-методикалық орталығынмен ұйымдастырылған «Эффективные технологии и методы решения задач повышенной сложности по математике» (72 акад.сағат) өтті.
    • 2017 жылдың 11-23 желтоқсан аралығында «Көкжиек» Республикалық ғылыми-методикалық орталығынмен ұйымдастырылған «Разработка и использование мультимедийных образовательных ресурсов» (72 акад.сағат) өтті.
    • 2017 жылдың 15-25 қараша аралығында «Көкжиек» Республикалық ғылыми-методикалық орталығынмен ұйымдастырылған «Психолого-педагогические технологии развития у обучающихся познавательной активности» (72 акад.сағат) өтті.
    • 2017 жылдың 10-22 желтоқсан аралығында «Көкжиек» Республикалық ғылыми-методикалық орталығынмен ұйымдастырылған «Педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процессов» (72 акад.часов) организованного Республиканским научно-методическим центром «Көкжиек» с 10 по 22 декабря 2017 года.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Theory and practice of professional oriented education»  Tolenova U., Baltabayeva /„East West“ Association for Advances Studies and Higher. Education GmbH. Monograph, Vienna, 2018. –Austria, Vienna, ISBN 978-3-903197-16-9
    • «Model of formation of professional competence of future specialists», Ospanova D, Kurmanbayeva A, Zulkarnaeva Dzk, Koishygulova L. /Social Science and Humanity, published in the conference reports 8th The International Conference “Social Science and Humanity” 23-29 March 2018
    • «Критериальный оценочный подход в изучении иностранного языка» / «Наука и жизнь Казахстана» международный научно-популярный журнал №2  (57) 2018, Астана.
    • «Жалпы білім беретін мектептерде жеті модуль бойынша оқытудың ерекшеліктері», / «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №3/1 (59) 2018, Астана
    • «Профессиональная языковая компентенция при изучении военных терминов», Рахымгожин Б. Б., Бисенбаева Ж., /«Наука и жизнь Казахстана» международный научно-популярный журнал №2/3 (57) 2018,
    • «Знакомство школьников с топологическими свойствами фигур как фактор формирования устойчивого интереса к геометрии», Ханжарова Б.С. / «Хабаршы» Абай атындағы ҚҰПУ №4(56) / 2016
    • «Нақты айнымалы функциялар теориясының негіздерін оқыту туралы», Искакова А.Қ. Ханжарова Б.С. / Қарағанды университетінің «Хабаршысы» педагогика сериясы, №1 (85) /2017ж
    • «Методика изучения математического моделирование, обеспечивающие усиление прикладной направленности обучения в процессе решение сюжетных задач»  Бекболғанова А,  Омарбаева Б. / Sciences of Europe,  № 12 (12),  Vol 3, 2017 Pedagogical sciences,
    • «The aims and objectives of environmental education of schoolchildren in learning mathematics», Khanzharova B.C., Batyrbaeva G.A. / Российско-китайский научный журнал «Содрудество» ежемесячный научный журнал научно-практической конференции № 8(7) 2016
    • «Геометрия негіздері», Ханжарова Б.С. / Оқу құралы, «Қыздар университеті» баспасы, 2016 ж.
    • «Экологическое воспитание школьников в процессе обучения математике» УДК 574 (075.8) Монография, 224 стр.  Издательства «Арда», Алматы 2016 г ISBN 978-601-276-456-7
    • ЗНАЧИМОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ, ВЕСТНИК КазНИТУ, № 1 (137), 573-579 стр.
    • Кокажаева А.Б., Ханжарова Б.С., Ізбасарова М.А. МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, Международный научный журнал Наука и жизнь Казахстана, №4/1 2020, 153-158 стр.
    • Решение показательных неравенств методом обратных действий. ISSN 1728-7901, ХАБАРШЫ Серия «Физико-математические науки» №1(69) 2020, 32-38 стр.
    • МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАЗМҰНДЫ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ, АПН Казахстана № 1 / 2020
    • ПОВЫШЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ VOL 3, No 47 (2020) Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)
    • «Орта мектеп математикасында пәнаралық байланысты оқытудың маңыздылығы» OECD STUDIES CONFERENCE ON TRANSFORMATIVE EDUCATIONAL STUDIES March 19-21, 2020 Ankara, Turkey
    • «Мектеп математика курсында оқушыларға экологиялық білім берудің әдістемелік негіздері» 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen
    • Ibragimova Tursunai, Kokazhaeva Amangul, Kuanbaeva Bayan, Batyrbayeva Gulniet, Zhanat Bissenbayeva, Kadyrova Saltanat. Enhancement of Creativity in Math Skills of People with ID in Education Process, Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Vol 7, No 4 (2019)
    • Слямова Меруерт Сериккалиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Слямова Меруерт Сериккалиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77472710751

    БІЛІМІ:

    • Математика магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
    • Математика, бакалавр дәрежесі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Математика сабақтарында экологиялық мазмұнды есептер шығарудың өзектілігі, Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №4 (шілде-тамыз), 2020 жыл
    • МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ, ISSN 2073-333X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ №7 2020 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN
    • ОҚУШЫЛЫРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ, «ӘЛЕМДІК АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰСТАЗ ҚОЛЫНДА» атты Жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылымипрактикалық конференция, 9 қараша, 2018 ж., Алматы. ISBN 978-601-224-422-9
    • Социально-педагогические проблемы подготовки будущих специалистов к инновационной профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясындағы «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 16 мамыр, 2018. ISBN 978-601-224-956-9
    • Нeгізгі мeктeптeгі мәтіндік eceптepді шeшу үpдіcіндe aлгeбpaны oқытудың қoлдaнбaлығын жүзeгe acыpудың жoлдapы мeн тәcілдepі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ “Физика-математика ғылымдары” сериясы № 1 (61) 48- 52 бб. 2018. ISSN 1728-7901
    • PSYCHO – PEDAGOGICAL BASES OF IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL MEASUREMENT OF THE QUALITY OF SCHOOL EDUCATION., VOL 3, No 12 (12) (2017) Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) The journal is registered and published in Czech 27-30 рр. ISSN 3162-2364
    • Основные виды учебно-позновательной деятельности учащихся, International Scientific news 2017, XXVIII Международная научно-практическая конференция, 22 декабря 2017. ISSN 978-5-6040286-5-0
    • Оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамытуда қолданылатын өндірістік мазмұндағы есептерге қойылатын дидактикалық талаптар, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ “Физика-математика ғылымдары” сериясы № 3 (59) 2017 ж. 63-68 бб. ISSN 1728-7901
    • Математикадан типтік есептер шығару әдістемесі-2, Оқу құралы, «Қыздар университеті», Алматы, 2016. ISBN 978-601-224-845-6
    • Баетов Каирден Хаирбекович

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Баетов Каирден Хаирбекович

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77076757800

    БІЛІМІ:

    • Математика мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі. Абай атындағы ҚазҰПУ
    • Математика мамандығы бойынша бакалавр. Павлодар Университет.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білім беру саласындағы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Find the height of the pyramid. Мақала. ҚазМемҚызПУ Хабаршысы, 2015,
    • Students ' creative thinking through the comparative analysis of methods of functions studying, Eastern European Scientific Journal, 2016, Suhanberdieva E. K.
    • Кейбір практикалық есептерді шешуде математиканы қолдану. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы. 2016, Омарбаев Д. Е.
    • Graphing of linear equations. Ай сайынғы "Scientia" журналы, физика және математика. 2016, Кунелбаев М., Майбазарова Б. Ж.
    • The method to find roots of equations. "Жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік мәселелері"атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. 2017. Хасантаева Н., Шаимова Ж.
    • Application of statistical research for analysis of increase or decrease of various problems in every day. "Жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік мәселелері"атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. 2017. Сағидуллина А. Муталипова Б.
    • Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін қалыптастырудың әдіснамалық негіздері. International scientific news 2017. Мәскеу. Даулеткулова А. У. Бекболғанов Е. Д.
    • Белгілі бір интегралдың көмегімен масса центрін табу. Конференция, Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 16.05.2018. Майбазарова Б. Итенова К. Ч.
    • Тербелмелі тізбек ішінде өтетін процестерге туынды қолдану әдістерінің бірі. 25 сәуір 2019 "ХХІ ғасырдағы ересектерге білім беру: қазіргі заманғы үрдістер"республикалық форумы. Шияпов.Рахова А.
    • Геометрия курсын сабақтастыра оқытудың кейбір мәселелері. ҚазҰПУ хабаршысы, физика-математика сериясы. 2020. Майбазарова Б. Д., Рысбаева А. А.
    • Долдыкан Маралбек

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Долдыкан Маралбек

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77015401119

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Жоғары білім, аға оқытушы, 2012 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Математика-050109» мамандығын (бакалавр),2014 жылы осы университеттің 6M010900-Математика мамандығын (магистратура) бітірдім.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Математика және геометрияның өзекті мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    Бакалавриатта математикалық талдау курсы бойынша өзіндік жұмыстың қойылысы  «Хабаршы» журналы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «физика-математика ғылымдары» сериясы.№ 4(40)-2012. 141-144 беттер;

    • Математикалық талдау курсы бойынша өзіндік жұмыстың қойылысы «Математическое моделирования и информационные технологии а образовании науке (ММ ИТОН)» атты тақырыптағы IV  халықаралық ғылыми-методикалық конфереция материалы. 25-26 қазан. 2013ж. 119-122 беттер;
    • Риман интегралының анықтамасы «МИФ» журналы,№2-2014ж.4-7 бет;
    • «эвристики-наука о творчетве и учение о методах ускоряющих решение творческих задач» international scientific news 2017, XXVIII международная-научно практическая конференция, 22.12.2017.
    • Математика сабағында электронды білім берудің ресурстарын пайдаланудың жолдары, « инновациялық технологиялар, қашықтықтан оқыту мәселелері және қазіргі білім беруді дамытудың перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2021.