Жарияланымдар

  • SCOPUS

                           

      сілтеме

     Web of Science   

                        

      сілтеме

   КОКСОН

   Ғылыми енбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы

   Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім

   саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынатын басылымдардың тізбесі

    2023 жыл 

    2022 жыл   

     2021 жыл

     2020 жыл