Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушылары

    • Ашинова Кунипа Ахатқызы

     Лауазымы: Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

    • Ақпарат

    Ашинова Кунипа Ахатқызы

    Лауазымы: Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

    +7 705 146 66 99

    • 1997 – 2003 Аға оқытушы, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылай Хан, Қазақстан, Алматы
    • 2004 – 2008  Меңгерушісі. кәсіби ағылшын тілі кафедрасы, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылай Хан, Қазақстан, Алматы
    • 2008 – 2009  Еуразия ұлттық университеті. Гумилева, кафедра доценті
    • 2009 -2013   Меңгерушісі. кәсіби ағылшын тілі кафедрасы, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылай Хан, Қазақстан, Алматы
    • 2013 – 2014   "Болашақ" халықаралық стипендиясы. University College London, London, UK. Академиялық және кәсіби дағдылар курсы. The University of Reading, UK. Ғылыми тағылымдама
    • 2014 - 2015   Меңгерушісі. кәсіби ағылшын тілі кафедрасы, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылай Хан, Қазақстан, Алматы
    • 2016 - 2017   Халықаралық қатынастар кафедрасының доценті, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылай Хан, Қазақстан, Алматы
    • 2020 – 2022   Аккредиттелген әкімші, ETS Global a subsidiary Educational Testing Service (TOEFL / TOEIC)заңды өкілі
    • 2017 - 2022   Шет тілдерін оқыту орталығының директоры, Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.
    • 2022 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің, шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушысы .

    БІЛІМІ:   

    •  1982 – 1987  жылы Алматы педагогикалық шет тілдер институты, ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі
    • 2007 жылы Филология ғылымдарының кандидаты, доцент м. а., 
    • 2012-2014 Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.
    • Қазақстан Педагогика Ғылымдары Академиясының корреспондент-мүшесі, 2021                         

    Публикации:

    • Problems of Modality in Turkic and Kazakh Languages. Media Watch 11 (4) 2020, p. 728-735. e-ISSN 2249-8818, DOI: 10.15655/mw/2020/v11i4/ 204631. Scopus
    • Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің өзіндік сипатты белгілері. Монография. Алматы, 2018. «Полилингва» баспасы, 183 б.
    • Салалық терминдер табиғаты// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (131). Алматы, 2011, 90-93 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • Language in Diplomacy in Qazaq and English Languages. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы. №4 (66) 2018, 144-147 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • The morphological organization of diplomatic terms. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6/3 2020, 260-262 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • Қысқарған және біріккен дипломатиялық терминдер. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. №3(132)/2020. Нұр-Сұлтан, 2020, 60-65 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • Formation system of diplomatic terms. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  №8 2020, 166-168 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • International terms in diplomacy. Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Хабаршы. Филология сериясы. №4 (180) 2020. Алматы “Қазақ университеті”. 10-17 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • The syntactic organization of diplomatic terms. Қазақ білім академиясының Баяндамалары №4/2020. 293-298 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • The semantic organization of diplomatic terms. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы. №2 (72) 2020. – Алматы, 2020. 151-156 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • Дипломатиялық терминдердің негізгі функциясы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  №9/ 2020, 193-196 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • Characteristic features of diplomatic terms. Торайғыров Университетінің Хабаршысы. Филологиялық сериясы. №1 (2021). -Павлодар, 2021. -45-53 бб. Журнал ККСОН МОН РК ВАК
    • English for Regional Studies. Учебник Гриф МОН РК. 2012, 235 стр. English for International Law. Учебник Гриф МОН РК. 2014, 302 стр.
    • Казахско-русский-английский словарь дипломатичкских терминов. Алматы, 2010, 203 бб.
    • Kazakh-English-Russian and English-Kazakh-Russian Dictionary on International Business (международные финансы, международный маркетинг, международная банковская система, международная торговля и инвестиционная система. Алматы, 2012, 189 бб.

    Сертификаты:

    • Methods & technologies of teaching foreign languages in the field of Humanities. December 10-January 19, 2022. O.Tabachnikova, University of Central Lancashire, Preston, England, 72 hours, certificate
    • Basics of pedagogical master's degree. "Roskonkurs January 2020", Diploma 1-degree No. 726493
    • Dialogue of Young Scientists. December 6, 2019, NJSC “Kazakh National Agrarian University”, 72 hours, certificate
    • IELTS preparation course, CEFR Level C1 (Advanced) 08.07.2019-28.07.2019. London, Great Britain. Britannia School of English, 90 hours
    • 150 Hours Master TESOL course. The PPTC 31 October 2018, Oxford Prime Plus Training and Certification Oxford 150 Hours Certificate № K-02556
    • Teaching for Success Engaging with learning technologies – cyber well-being. 2017-2018 academic year, British Council online courses
    • «Концептуальные исследования и когнитивная лингвистика». 18.12.2016-24.12.2016, НОУ ВПО Институт Иностранных языков, 72 часа
    • «Cognitive Linguistics: Methodological bases», 23.03.16-30.03.16
    • Svetlana A. Zhabotinska, Cherkasy State Universuty, Ukraine, 72 hours
    • Certificate of Internship: 22 February 2014–13 June 2014, University of Reading, Great Britain
    • “Professional Development for a Career in Higher Education”, Dr. Carmel McNaught, 2 credits, 90 hours, 08.09–20.09.2014
    • Certificate of Academic & Professional skills course, 4 March–30 August 2013, UCL, London, Great Britain
    • Certificate of British Council: Preparation course for Modules 2 and 3 of the Teaching Knowledge Test, 25 November–6 December 2013, Stephen Hindlaugh.
    • Ерсултанова Гаухар Тилеукабуловна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    • Ақпарат

    Ерсултанова Гаухар Тилеукабуловна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    87021409945

    • Қыркүйек 2007 - Тамыз 2009 45 мектеп гимназиясы, Шымкент қаласы, ағылшын тілі мұғалімі
    • Қыркүйек 2009 - Тамыз 2011  Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық  Қатынастар және Әлем тілдері Университеті Менеджмент және халықаралық коммуникация факультеті Халықаралық туризм менеджменті кафедрасы ағылшын тілінің оқытушысы
    • Қыркүйек 2011 - Тамыз 2014 Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Шетел тілдері кафедрасы ағылшын тілінің аға оқытушысы
    • Қыркүйек 2015 – Қаңтар 2023  Алматы Менеджменті Университеті  Тілдерді дамыту орталығы ағылшын тілі ассистент профессоры
    • Қыркүйек 2022 - Тамыз 2022  Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы ағылшын тілі доценті міндетін атқарушысы
    •  2023 жылдың ақпан айынан бастап, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Филология Институты «Шетел тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының бағдарлама көшбасшысы

    БІЛІМІ:   

    • 2003-2007 Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті “Шетел тілі: екі шетел тілі” бакалавры
    • 2007-2009 Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  “Шетел филологиясы” магистрі
    • 2016-2019 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті “Лингвистика” мамандығы бойынша философия докторы (PhD)
    • 2020 – Тамыз - Қыркүйек Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)
    • 2022 – Желтоқсан - Сәуір Arizona State University – Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
    • 2022 – Наурыз - Желтоқсан Болашақ бағдарламасы «Педагогика» бағыты бойынша тағылымдама University of Illinois Urbana-Champaign – Innovations and Trends in Higher Education

    Зерттеу саласы:

    • Лингвистика және Қолданбалы Лингвистика

    Жоба:

    • Professional Development Program, Nazarbayev University. August-November, 2016
    • Modern trends in education: intercultural communication and multilingualism. Abai Kazakh National pedagogical university, 2018-2019
    • University program for Afghan women in Kazakhstan (the UN project)- 2019-2020

    Сертификаттар:

    • TKT trainer (3 modules), StudyInn-2016
    • Newcastle, UK-2013- Methods of teaching foreign languages
    • International Cyprus University – Teaching Academic English, 2016
    • Ege University – Research methods, 2017
    • IELTS trainer, InterPress- 2020
    • UIUC, USA- Master course in online teaching- Illinois, 2022

    Жарияланған мақалалар:

    1. Cognitive lingua-cultural methodology as a universal model for the formation of the language personality. Opcion. – Volume 34(87-2), 2018. – pp. 208-219.
    2. Language personality in the context of journalism (mass media) AD ALTA: Journal of International Disciplinary Research. Relevant results and theoretical developments of science and research. Special Issue VII, Volume 9. 2019. -  P. 90-96 ISBN
    3. Influence of national characteristics on the formation of conceptual structure of diplomatic style. Philological sciences. Scientific essays of higher education. Учредители: ООО “Инновационный научно образовательный издательский центр «АЛМАВЕСТ»” ISSN: 2310-4287
    4. Modern Methods in Training Professional Foreign Language for Students majoring in Agriculture. International Journal of Environmental and science education. Volume 11. Issue 18. pp 12289-12297.
    5. Modern Methods in developing speaking skills. ПМУ хабаршысы. Филология сериясы. 4 (2018). 86-95 б. Павлодар
    6. Influence of the personal subjectivity on formation of communicative leadership. ISPEC International Journal of Social Sciences and Humanities. E-ISSN: 22717-7262. Vol. 3, Issue:1,2019
    7. Заманауи тіл біліміндегі тілдік тұлға ұғымы туралы түсінік. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -  Астана, 2017. - №6 (50). – 89-92 бб. ISSN 2073-333Х
    8. Тілдік тұлға ұғымының қалыптасу тарихы. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы - «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы: 2017. - №3 (61). - 39-44 бб. ISSN 1728-7804
    9. Тіл білімінде “тілдік тұлға” феноменін зерттеу дәстүрі. Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы - филология ғылымдары сериясы. – Көкшетау: Ш. Уалиханов атындығы КМУ, 2017. - №3. – С. 59-64 ISSN 1608-2206
    10. Дискурстағы тұлғаның үш түрлі (инициатор, адресант, адресат). Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -  Астана, 2018. - №2 (57). – 74-80 бб. ISSN 2073-333Х
    11. Публицистикалық дискурстағы тілдік тұлғаның статикалық және динамикалық сипаты. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы - «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы: 2020. - №1 (71). - 147-155 бб.№10109
    12. Тілдік сана және тілдік тұлға (Language consciousness and language personality. Regional academy of management, European Scientific Foundation Institute of Innovation: Materials of the III International-Practical Conference «Quality management: search and solutions (Kuala Lumpur, 2017). - 458-462 p. ISBN 978-601-267-251-0 (UDC 005) 
    13. Тілдік тұлға” ұғымының құрылымдық мәні. А.Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары –Алматы, 2017-  287-290 б.
    14. Публицистикалық дискурстағы “ел” концептісінің когнитивті модельдері. Өркениеттің түпқазығы – жазу. Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары.- 131-142 б. Қазақстан білім және ғыдым министрлігі Ғылым комитеті, А. Байтұрсынұлы атындығы Тіл білімі институты.
    15. Публицистикалық дискурстағы “ел” концептісінің когнитивті модельдері. ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы: Телжан Шонанұлы мұрасы Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары.- 150-161 б. Қазақстан білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті, А. Байтұрсынұлы атындығы Тіл білімі институты.
    • Тусупова Алма Кокбаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Тусупова Алма Кокбаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77022136332

    БІЛІМІ:                                

    • Жоғары-Алматы педагогикалық шет тілдер институты, 1974, мен № 225557.

    ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ, ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ:

    • Филология ғылымдарының кандидаты, 29.06.1994, ҒК № 0001344, ҚР ЖАК доценті 23.01.2004 ДЦ №0005680.                                                                  

    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТТАРЫ:

    "Қазақстан Республикасының ғылымы мен білімін дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төсбелгісі 14.12.2007 №01101, "Қазақстан халқының әдебиеті" ұжымдық монографиясы үшін "Арғұм" әдеби сыйлығының куәлігі, ред.екінші, толықтырылған. Қазақстан халқы Ассамблеясы, 2015. Оқу құралы үшін авторлық құқықты куәландыратын құжат-қаламның 30 қадамы. ОАУ студенттері мен магистранттарының аудармаларындағы кіші формадағы көркем әдебиет, №1210, 13 мамыр 2019.

    • Бисенбаева Жанат Николаевна

     Лауазымы: қауымдастырылған профессор, PhD доктор

    • Ақпарат

    Бисенбаева Жанат Николаевна

    Лауазымы: қауымдастырылған профессор, PhD доктор

    +77073851878

    • 1994 жылы Семей облысы Шар ауданындағы орта мектепті бітіргеннен кейін Семей жоғары педагогикалық училищесінің шетел филологиясы факультетіне оқуға түсіп, 1997 жылы колледжді үздік бітірді.
    • 1997-2001 жылдар аралығында Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде оқыды (диплом үздік). Оқу кезінде мектепте мұғалім, содан кейін ағылшын тілінің аудармашысы болып жұмыс істеді.
    • 2001-2002 – Мәскеу университетінің лингвистика кафедрасының аға оқытушысы (Алматы филиалы).
    • 2002 ж. – заманауи педагогикалық технологиялар бойынша оқыту, Мәскеу.
    • 2002-2006 жылдары Радиоэлектроника және байланыс әскери институтының шет тілі кафедрасының меңгерушісі.
    • 2003–2004 АҚШ, Техас, Сан-Антониодағы білім алды.
    • 2004 жылғы 25 шілде. Сербия және Черногория, Белград, біліктілікті арттыру курстарын өтті.
    • 2005 ж Албания, Тирано, шет тілдерін оқытудың мамандандырылған курсын пайдалану бойынша біліктілікті арттыру курсына қатысты.
    • 2014 жылы «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Философия ғылымдарының докторы» ғылыми дәрежесін алды, дипломдық жұмыстың тақырыбы «Заманауи педагогикалық технологиялар негізінде болашақ офицерлер арасында коммуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыру».

    БІЛІМІ: 

    • Колледж – Семей жоғары педагогикалық училищесі
    • Бакалавриат – Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
    • Магистр – Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті
    • Докторантура – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

    Зерттеу аймағы:

    • Психология және педагогика         
    • Білім беру технологиялары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:  

    •  Application of Modern Educational Technologies for Managing Project Activities of Master of Education -Technical and Vocational Education and Training, 2018, 28, стр. 93–98 (PDF) Application of Modern Educational Technologies for Managing Project Activities of Master of Education (researchgate.net)
    •  Enhancement of creativity in math skills of people with ID in education process - Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2019, 7(4), стр. 260–264 View of Enhancement of Creativity in Math Skills of People with ID in Education Process (lifescienceglobal.com)
    • The value dominant “Laicite” as part of the media picture of the world of France - XLinguae, 2020, 13(1), стр. 75–85XLinguae1_2020_6.pdf
    •   Axiological concepts of journalistic texts (Lingua-stylistic analysis) - XLinguae, 2020, 13(2), стр. 225–234 XLinguae2_2020_19.pdf
    •  Development of Electronic Resources on the Formation of Personal Qualities of Schoolchildren - Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8(4), стр. 777–783
    •  View of Development of Electronic Resources on the Formation of Personal Qualities of Schoolchildren (lifescienceglobal.com)
    •   “Brexit” models in the Russian-language Internet discourse - XLinguae, 2021, 14(2), стр. 276–285 XLinguae2_2021_20.pdf
    •   FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS STUDYING FRENCH// Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, №5, 2021, с. 236–242. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.189
    •  New trends of communicative competence formation in foreign language// Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, №1, 2022, с. 173–178. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/3168
    •  Case-Method Of Teaching In The System Of Modern Medical Education Through Interactive Web Technologies.// Вестник Национального медицинского университета. 277-279. (2021). DOI:10.53065/kaznmu.2021.12.93.048. 10.53065/kaznmu.2021.12.93.048.
    •   Actual Problems Of Overcoming Of Psychological Barriers On The Example Of Students Of Medical Educational Institutions. // Вестник Национального медицинского университета. 258-261. (2021).  10.53065/kaznmu.2021.98.42.044.DOI:10.53065/kaznmu.2021.98.42.044
    •  Methods Of Formation Of Public Speaking Skills In Medical Students. // Вестник Национального медицинского университета. 254-257. (2021). 10.53065/kaznmu.2021.74.84.043.DOI:10.53065/kaznmu.2021.74.84.043
    • Жалалова Акшай Мақсұтқызы

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    • Ақпарат

    Жалалова Акшай Мақсұтқызы

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    +77272370148

    1992 ж. Алматы шетел тілдері педагогикалық институты, ағылшын тілі факультеті, орта мектептің ағылшын тілі мұғалімі мамандығы бойынша білім алған Акшай Максұтқызы еңбек жолын Жамбыл облысы, Талас ауданы, Үшарал орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып бастаған.

    2012 жж. 6М010300 - Педагогика және психология, педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін иемденді;

    2016 жж. докторантура (PhD) 6Д020500 - Филология мамандығы білім алып, «Интонацияның дискурстық сипаты (қазақ және ағылшын тілдеріндегі материалдар негізінде)» тақырыбында диссертация қорғады.

    2019 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып келеді.

    Ғылым саласында жобаларға аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер ретінде қатысып, зерттеу жұмыстарымен айналысып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Алматы шетел тілдері педагогикалық институты (бакалавриат);
    • Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (магистратура);
    • Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (докторантура). 

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 2021 ж. Болон процесі бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша ББ сарапшысы (Қазақстан). 
    • 2021 ж. Алтынсарин ат. Ұлттық білім академиясының базасында «Ағылшын тілі» пәнінің Үлгілік оқу бағдарламасын әзірлейтін жұмыс тобының  мүшесі (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Салыстырмалы-салғастырмалы, сегменттік және суперсегменттік фонетика
    • Интонология
    • Когнитивті лингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • 2015-2017 жж. 0115РК01824 - Қазақстанның білім беру жүйесіндегі тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелілігін арттыру, ҚР  БжҒМ жобасы,  ғылыми қызметкер;
    • 2018-2020 жж.  AP05130793 - Қазақстандағы көптілді білім беру жағдайында болашақ педагог пән мұғалімдерін тілдік құзыреттілік-коммуникативтік модельде дайындау, ҚР  БжҒМ жобасы, ғылыми қызметкер;
    • 2018-2020 жж. AP05134119 - Дыбысталған дискурстың сегментті-просодикалық сипаты,  ҚР  БжҒМ жобасы, аға ғылыми қызметкер;
    • 2021-2023 жж. AP09260204 – Көне түркілер дүниетанымындағы концептілер жүйесі, ҚР  БжҒМ жобасы, жетекші ғылыми қызметкер.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ЕҢБЕКТЕРІ:

    • Modern Principles and Approaches of Adult’s Social Work Arrangement. Review of International geographical education. ISSN: 2146-0353. Rigeo, 11(5), Spring, 2021.
    • Description of One-dimensional and Multi-dimensional Distinctive Features in the Kazakh Phonology. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, Brazil, Rio de Janeiro. 2018. - P. 1035-1044.
    • Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language. International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, - NO. 10, 03 August, 2016. – P. 3669 – 3678.
    • The intonation in gender analysis of linguistics. Science and Education journal. Materials of the VIII International research and practice conference. – Munich, 2015. – P. 227-229.
    • Changes in the Higher Education System of Kazakhstan. ScienceDirect. Procedia - Social and Behavioral Sciences 185. The 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS- 2014. 2015. - P. 49 – 53.  Elsevier.
    • Терминологиялық қазақша-орысша-ағылшынша-түрікше-қытайша гидрогеологиялық және геоэкологиялық сөздік. Жалпы редакциясын басқарған академик Ж.С. Сыдыков. Алматы, 2017. - 135 б.
    • Кәсіби бағытталған шет тілі (болашақ пән мұғалімдерін тілдік-құзыреттілік – коммуникативтік модельде дайындау). Оқу құралы - Алматы: «Балауса», 2018, - 122 б.
    • The developed texts for improving students’ communicative competence. Оқу құралы. – Almaty, «Balausa», 2019. – 288 p.
    • Methods of scientific research.  Оқу құралы. – Aлматы, ҚазҰҚПУ баспасы, 2020. – 128 б.
    • Сейдалиева Гулдана Омарқызы

     Лауазымы: қауымдастырылған профессор, PhD доктор

    • Ақпарат

    Сейдалиева Гулдана Омарқызы

    Лауазымы: қауымдастырылған профессор, PhD доктор

    8 702 906 23 77

    • 1996 - 2010 жыл ға оқытушы, Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті
    • 2010 – 2012  жыл аға оқытушы, Абылай хан атындағы Қазақ  Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті
    • 2012-2014 жыл Педагогикалық ғылымдарының магистрі, аға оқытушы, Сулейман Демирел Университеті
    • 2016 жыл Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, Филология институты, Шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі

    БІЛІМІ:  

    •  1992-1996 жыл ағылшын және француз тілдері мұғалімі, Қорқыт-ата атындағы Қызылорда Гуманитарлық Университеті
    • 2010-2012 жыл Педагогика ғылымдарының магистрі, Оңтүстік Қазақстан Педагогикалық Университеті
    • 2013-2016 жыл PhD докторантура,  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту әдістемесі
    • Прагмалингвистика
    • Мәдениетаралық қарым-қатынас

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР: 

    • Стереотиптің әлеуметтік және лингвистикалық табиғаты мен мәні // Абай ат ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясы №4 (62), Алматы 2017, 68-75бб
    • The pragmatic turn in linguistics // Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №4-5 (70) 2017, 92-99бб
    • Прагмалингвистика және оның зерттеу нысаны  // Ш.Уәлиханов ат Көкшетау мемлекеттік университеті Хабаршысы, Филология сериясы №3, 2020, 71-80бб
    • Шеттілдік білім беруде интербелсенді «Дебат» технологиясын қолдану ерекшеліктері //  Торайғыров университетінің ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ «Филология» сериясы ISSN 2710-3528 № 1 (2022), 58-70 бб
    • Formation of communicative competence and cognitive interest based on modern technologies // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print)Volume 1, Number 395 (2022), 168-172
    • Methods of compiling textbooks using the content and language integrated teaching approach // ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», No2(74), 2022 г.
    • Шеттілдік білім беруде коммуникативтік құзыреттің компоненттері //  Торайғыров университетінің ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ «Филология» сериясы ISSN 2710-3528 № 3 (2022), 71-80 бб
    • Специфика использования этностереотипов // Annali d’Italia Scientific journal of Italy Vol. 3, 2020 (7) 54-59 pp
    • Characteristics of distance education //International scientific discussion: problems, tasks and prospects. Brighton, Great Britain, 21-22.10.2021, 45-50 pp
    • The use of interactive approach in teaching speaking skills in an English lesson //«Innovation Management and Technology in the Era of Globalization» Materials of the IX International Scientific-Practical Conference January 5-7. 2022, 132-140 pp Edinburgh (UK)
    • Английский язык – глобальный язык общения. Препятствия в процессе изучения // «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization»  Materials of the IX International Scientific-Practical Conference January 5-7. 2022, 81-89 pp Edinburgh (UK)
    • Classroom interaction and its significance // «Шет тілдік білім берудегі модернизация, инновация, прогресс және филологияның өзекті мәселелері» атты 2 - халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы 22 сәуір 2022 жыл, 64-70 бб Алматы, 2022
    • Effectiveness of using video materials in teaching a foreign language // «Шет тілдік білім берудегі модернизация, инновация, прогресс және филологияның өзекті мәселелері» атты 2 - халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы 22 сәуір 2022 жыл, 74-78 бб Алматы, 2022 ж
    • Importance and use of problem-based learning technology in learning English // Science in the environment of rapid changes. In cooperation with Eurasia Innovative Scientific-Research Center, Almaty, Kazakhstan Brussels, Belgium. 06-08.09.2022 77-82 pp   
    • The development of critical thinking skills in foreign language classroom // Astra Salvensis – review of history and culture, year V, № 10, 2017 Supplement №1, 227-240бб (Scopus)
    • Media text as powerful means of mass media // Turkish online journal of educational technology Special issues for IETC 2017, November 2017, 81-89бб (Scopus)
    • Linguistic stereotyping in mass media  // Turkish Online Journal of Educational Technology, 2016 (December Special Issue), стр. 69–73 (Scopus)
    • Modelling of teaching content in a foreign language at the university based on CLIL approach //   Review of International Geographical Education ISSN 2146-0353 11(5) 2021
    • Enhancement of scientific research function of future teachers in modern education system // Cypriot Journal of Educational Sciences Volume 17, Issue 3, (2022) 741-751 (Scopus) https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.6936
    • Modeling of Teaching Content in a Foreign Language at the University Based On CLIL Approach // REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ISSN: 2146-0353 ● RIGEO ● 11(5), SPRING, 2021
    • Белялова Айгерим Ермековна

     Лауазымы: аға оқытушы, PhD., педагогика ғылымдарының докторы

    • Ақпарат

    Белялова Айгерим Ермековна

    Лауазымы: аға оқытушы, PhD., педагогика ғылымдарының докторы

    +77470638300

    • Еңбек жолын 2019 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультеті Қиыр Шығыс кафедрасында aға оқытушы болып бастаған.
    • 2020 жылдан бастап осы күнге дейін Қиыр Шығыс кафедрасында ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары қызметінде.
    • 2022-2023 оқу жылының күзгі семестрінен бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ: 

    • 2011 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультетін «Аударма ісі» мамандығы бойынша бітіріп шықты.
    • 2015 жылы «Корей тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Оңтүстік Кореядағы Сонгюнгван университетінің Филология факультетінде магистратураны бітірді.
    • 2019 жылы «Білім беру жүйесін басқару және саясат (Educational Administration and Policy)» мамандығы бойынша Донгук университетінің педагогика факультетінде докторантураны аяқтады.

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • халықаралық және жаһандық білім беру
    • оқыту бағдарламаларын бағалау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру
    • жоғары білім және әкімшілік
    • Оқу жоспары және оқу құралы
    • білім беру саласындағы серіктестік және халықаралық байланыстар
    • инновациялық менеджмент

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Belyalova, A. (2017). A comparative study of emotional expression idiomatic phrases in Korean and Kazakh languages. The Linguistic Association of Korea Journal, 25(3), 153-171.
    • Belyalova, A., & Park, S. H. (2017). An Analysis of Educational Satisfaction on the Implementation of Educational Cooperation Systems in Vocational High Schools between CIS Countries and Korea, Focusing on Exchange Students from Kazakhstan and Kyrgyzstan. The Korean Journal of Comparative Education, 27(4), 211-230.
    • Cho, K. S., & Belyalova, A. (2017). A Study on the Application of Design Indicators of the High School Facilities-Focused on High School in Gyeonggi-do. The Journal of Korean Institute of Educational Facilities, 24(6), 45-53.
    • Cho, K. S., & Belyalova, A. (2017). A Comparative Study on Teachers' Satisfaction about High Schools Equipped with Excellent Facilities and with General Facilities-Focusing on high schools in Gyeonggi-do. The Journal of the Korea Contents Association, 17(12), 11-24.
    • Сарбасова Қ., Бекмaғaмбетов A., Белялова А. (2017). Оңтүстік Кореядағы білім беру мен тәрбие мазмұнының ерекшеліктері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, 5(49), 125-128.
    • Cho, K. S., & Belyalova, A. (2018). A Study on Survey Research Design Quality Indicators for the Educational Building-Focused on Teachers, School Personnel and Education Office Supervisor. The Journal of Korean Institute of Educational Facilities, 25(5), 3-12.
    • Belyalova, A., & Park, S. H. (2018). An Analysis of Educational Effectiveness of the Kazakhstan Intellectual School International Baccalaureate Diploma Programme(IBDP). The Korean Journal of Comparative Education, 28(3), 103-133.
    • Belyalova, A. (2018). Exploration policy implications for Gifted Education through comparative analysis of IBDP Operation and its implementation factors: Focused on South Korea and Kazakhstan state schools. Presentation at the Korean Society for the Study of Teacher Education Conference.
    • Belyalova, A., & Kozhegulova, M. (2018). A study on Strategies and Perspectives of Educational Cooperation between Kazakhstan and South Korea in the “Post-2015” development framework: focusing on Higher Education. Presentation at The 19th International Conference on Education Research (ICER-2018).
    • Belyalova, A. (2018). The recent issues and trends of private tutoring in Kazakhstan. Presentation at Eastern Europe Private Education Forum, Sungkyunkwan University Private Education Innovation Research Institute, South Korea.
    • Belyalova, A., & Park, S. H. (2019). An analysis of the implementation and development of the International Baccalaureate Diploma Programme for the Global Students: Focusing on the National School of Kazakhstan. Global Studies Education, 11(4), 3-25.
    • Sailaukenova, A., & Belyalova, A. (2020). A comparative study of emotional expression idiomatic phrases and paroemias in Korean and Kazakh languages. Science and life of Kazakhstan, 6(4), 308-313.
    • Begaliyeva, M., & Belyalova, A. (2020). The problem of suicide among young people in South Korean society and ways to solve it. Science and life of Kazakhstan, 6(3), 406-411.
    • Белялова А., & Нуркенова Г,. (2020). Ли Кван Су-основоположник корейской современной прозы. Наука и жизнь Казахстана, 12(1), 760-766.
    • Belyalova, A., & Chun, B. S. (2020). Organizational Culture and Social climate in Kazakhstani Higher Education Institutions during the COVID-19 Crisis: KazNU Case Study. Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology17(2), 151-164. (SCOPUS).
    • Belyalova, A., & Park, S. H. (2022). Development Task and Direction of Overseas Korean Studies to Foster Global Citizens: Focusing on Central Asia. The Review of Korean Studies, 25(2), 205-230. (SCOPUS).
    • Садыкова Роза Каримовна

     Лауазымы: Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.

    • Ақпарат

    Садыкова Роза Каримовна

    Лауазымы: Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.

    +77272370148

    Садықова Роза 1995 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетін «Иран филологиясы» мамандығы бойынша тәмамдаған. 1993-1994 жылдары білімін Иранның Тегеран университетінде жалғастырып, парсы тілін жетілдірген.

    1995 – 2015 жылдары аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Шығыс филологиясы кафедрасында оқытушы, парсы бөлімінің жетекшісі қызметтерін атқарды.

    1996 – 2000 жылдары аралығында Ирандағы Тарбиатэ модарес университетінде  білімін жетілдірді.

    Роза Садықоваға 2008 жылы Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университетінің доценті ғылымит атағы берілді. 2003 жылы Алматы қаласындағы Иран  Елшілігі  жанындағы   мәдени өкілдігінің тапсырмасы бойынша парсы тілі  (жалпы білім беретін мектептің 5 сыныбына арналған) оқулығын әзірледі және аудармамен айналысты.

    2010 жылы  28 қыркүйекте  профессор А. Алдашеваның жетекшілігімен әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Түр мен түс атауларының аудармада берілуі («Абай жолы» эпопеясының парсы тіліндегі аудармасы негізінде)» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын табысты қорғады. 2011 жылдың 26 ақпанында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми атақ берілді.

    Роза Садықова 2015 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушылық қызметпен айналысып келеді. Жалпы педагогикалық еңбек өтілі – 26 жыл.

    2018 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы ғылыми атағы берілді.

    2021жылы ҚР Жоғары оқу орнының үздік оқытушы атағыының игері аттанды.

    Роза Кәрімқызы өз  ғылыми зерттеулерінде жоғары оқу орындарында парсы тілін оқытудың тиімді әдістерін, оқу үдерісінде қолданылатын заманауи технологиялар мен болашақ парсы тілі (екінші тіл) мұғалімдерін, аудармашыларын дайындаудың маңызды жолдарын қарастырады.

    Сондай-ак бірнеше рет Иранда өткен  шетелдік  парсы тілі мен әдебиеті оқытушыларының халықаралық жиындарға қатысып, шығыс филологиясының бүгінгі мәселелері, қазіргі парсы тілі лексикасын оқытудың ең тиімді жолдары бойынша баяндамалар жасап, атақты шетелдік ғалымдардың тәжірибелерімен бөлісіп келді.

    Бұдан өзге ғалым аударма, шығыстану саласындағы ғылыми мақалаларды тұрақты түрде жариялап отырады.

    Белсенді ғылыми-зерттеу қызметі және заманауи ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін «World Science» Дипломын алған.    

    Ол ғылыми ізденістерінің негізінде көптеген оқу құралдары мен монографиялар шығарды.

    Роза Садықова Иран мен Қазақстанның достық қарым-қатынастарын  нығайтудағы қызметі  үшін шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің Алғыс хаттарымен, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесі мен белсенді қызметі үшін оқу орны ректорының Алғыс хатымен марапатталған.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Диплом, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  (Қазақстан).
    • Филология ғылымдарының кандидаты әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  (Қазақстан).
    • Тіл ұстарту курсы  Тегеран университеті (Иран)
    • Тарбиатэ модарес (Иран)
    • Невшехир Хажы Бекташ Вели Университеті (Турция)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту әдістемесі
    • Қазіргі парсы тілінің лингвистикалық сипаттамасы
    • Қазақстан  мен Иран арасындағы мәдени байланыстар
    • Авеста ескерткішінің зерттелу тарихы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Етіс категориясын оқытудың көкейкесті мәселелері  Абай ат. ҚазҰПУ  «Хабаршысы» / ВАК/  № 3 (57)
    • Концепт және оның зерттелуі  Абай ат. ҚазҰПУ  «Хабаршысы» / ВАК/  №  (57) Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы №1, (59) 2017 103-107бб.
    • Ноғай  әдеби тілінің қалыптасуы //ЕНУ «Хабаршысы» №1 (122) 2018 // 88-94бб.
    • Analysis  of research on Foreign Language Translations of the Epopee “The Path of Abay”//Opcion, Aйo 33, №85 (2018) 362-373)ISSN 1012-371587/ISSNe  2477-9385 Scopus//
    • Role of the project methodology in the process of languages teaching. Role of the project methodology in the process of languages teaching // «Astra Salvens is – review of history and culture» Vol.6. – ISSN. 2457-9807.– P. 269-274. Scopus // 
    • «Абай шығармалары негізінде жастарды эстетикаға тәрбиелеу аспектілері» «Педагогика және психология» Абай атындағы ҚазҰПУ журналы  №1 (34) 2018.   206-211 бб.
    • Қазақ және парсы әдеби байланыстарының даму жолдары //Аль Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршы» журналы 1 (34) 2018, 206-211 бб.
    • Парсы және қытай тілдерін оқыту арқылы тіл үйренушілердің линвоелтанымдық дағдыларын қалыптастыру Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы» журналы  №4  (59) 2018, 206-211 бб.
    • «Наурыз» мейрамының тарихи ерекшеліктері Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №2 (57) 2018, 377-381 бб.
    • Қазақ мәдениетінде кездесетін Иран элементері (үйлену тойы) Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №1 (60) 2019 371-375 бб.
    • Парсы және қытай тілдерін оқыту арқылы тіл үйренушілердің линвомәдени дағдыларын қалыптастыру Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы»  №4 (59) 2018. 409-412 бб.
    • Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы //Наука  и жизнь №7 (72) 2018,113-117 бб.
    • Шетел тілін ойын технологиясы арқылы оқыту   Наука и жизнь  №7 (70) 2018,148-152 бб.
    • Қытай және парсы тілдеріндегі сыпайылық категориясы және сәлемдесу формалары// Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №2 (61) 2019, 301-308бб.
    • Innovative techniques and methods of studying the graphic elements of the chinese language.  Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің "Хабаршысы". №1  2019ж  501- 505 бб.
    • Иран Ислам Республикасына қарсы санкциялар: өткені мен бүгіні Абай ат. ҚазҰПУ  Хабаршысы  «Тарих және саяси- әлеуметтік ғылымдар сериясы» No4 (63), 2019 450-454бб.
    • Тахкики бадей қиесии  чехраи Спитамен ва  Искандар Вестник Таджикского Национального университета //Душанбе.  №1   2019.  -257-264 стр.
    • Парcы тіліндегі түркі кірме сөздері ҚазҰлтҚызПУ«Хабаршы»№2 (82),2020
    • M. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының шет тілдік аудармаларының зерттелу сипаты Abay  Kunanbayev  anisina Turkiye  ve Turk Dunysi   arastirmalari –III  Turkey Ankara 2020. -161-176 бб.
    • Абуова Ақжаркын Тилешовна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Абуова Ақжаркын Тилешовна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77014284747

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1988-1994  - әл-Фараби атындағы ҚМҰУ Филология факультетінің «Орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті» бөлімін оқып бітіріп: филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы мамандығын иеленді.
    • 1994-1995 – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспирантурасының «Қазақ тілін оқыту методикасы» бөлімінде оқыды.
    • 1996-1997 - Түркияның Измир қаласында «TÖMER» түрік тілін үйрету орталығында түрік тілі 
    • 1998-2004 - Түркия Гази Университеті доктарантурасында Түрік тілі саласы бойынша білім алып, «Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimi Sorunları» тақырыпта докторлық диссертациясын қорғап, 04.01.2004 күні Ph.D докторы дәрежесін алды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Түркі халықтарының мәдени құндылықтары
    • Түркология және Елтану
    • Қазіргі түркі тілдеріінің мәселесі
    • Қазақ және түркі тілдер арасындағы аударма мәселелері
    • Қазіргі түрік тілін шетел тілі ретінде оқыту әдіс-тәсілдері
    • Түркі тілдерінің терминология мәселелері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • 2002-2003 Түркі тілдер арасындағы аударма
    • 2020-2023 Көне түркілердің дүниетанымындағы концептілер жүйесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    І. Шетелдерде жарияланған еңбектері

    • Abiş Kekilbayulu "ÜLKER" romanının üçüncü bölümü "Sinsi Boğuşma"yı Türkiye Türkçesine aktardı, AKM Yay. (аударма). Ankara. AKM Yayınları, cilt II, 2003. S. 207-384
    • “Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimsel Sorunları” adlı doktora tezi (докторлық диссертациясы және аударма). Ankara. Gazi Üniversitesi, 2004, s. 370
    • Türk Dünyasında Aktarma // Ankara. "Yüce Erek" derg. 2003 yılın 31-32 sayısında yayınlandı
    • 2001-2003 yılları arasında yayınlanan "TÜRKSOY", "Jelmaya" vb. dergilerde çevirileri yayınlandı.// Ankara, 2001-2003
    • Kazak Türkçesinde Kelime Grubunun Kavramı ve Terimi Üzerine // Ankara. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 25, Bahar 2008, s. 7-17.
    • Talas Yazıtları // https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/
    • Tölevbay KORDABAYEV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 325-329.
    • Gubaydulla AYDAROV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 329-333.
    • Marhabat TOMANOV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 413-419.

    II. Қазақстан Республикасы басылымдарында жарияланған еңбектері

    • Türk Dünyasında Aktarma  Sorunları // Алматы, «Жас ғалым». АГУ, Хабаршысы,  2006 ж.
    • Lehçeler Arasındaki Deyimlerin ve Atasözlerin Aktarılmasına Ait Sorunlar // Алматы, СДУ. Хабаршысы №2, 2008.
    • Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // Тіл және қоғам, 4 (28) 2011 Альманах, Тіл комитеті
    • Түрік тілі: Тест жинақтары. Алматы, " Қазақ университеті" баспасы, 2016, 120 б.
    • Интербелсенді әдістер арқылы шет тілі ретінде түрік тілін меңгерту // Алматы, "Вестник Казну" (серия востоковедения) № 4(79), 2016, 110-115 бб.
    • Түрік публицистикaсы және оның қоғaмдaғы рөлі // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1(80), 2017. 4-9 бб.
    • Түрік тілінен қaзaқ тіліне aудaру бaрысындa туын дaйтын қиындықтaр // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1(80), 2017, 142-147 бб.
    • Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі (аударма). Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, ROND&A баспасы, 2017 ж.- 304 б
    • Түрік тіліндегі көркем шығармаларды қазақ тіліне аудару кезінде трансформацияның жасалу ерекшеліктері // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 3 (82), 2017, 82-89 бб.
    • Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-семантикалық аспектісі //  Вестник Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.(Филологические науки) № 3, 2018, 20-32 бб.

    ІІІ. Шетелдердегі халықаралық конференциялар

    • Orta Asya Halklarının Manevi Değerleri // Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association. The part to alliance of civilizations association university of Indonesia, Jakarta 4-6 November 2009.
    • Kazakistan’daki Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // Türkiye Bilişim Derneği tarafından 18-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bilişim’09 Ulusal Bilişim Kurultayı
    • Kazak Folklorundaki Çocuk Eğitimi // Баку. 2008 ж. 13-15 қараша. Баку қаласында өтетін «Түркі халықтарының балалар әдебиеті конгресі» жинағы.
    • Türk Dünyası Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // 23-27 Haziran 2010, Baku “Uluslar arası Türk Dünyası Ortak Terim Çalışmaları” adlı konferans.
    • The nature and space combination in traditional Kazakh culture // 5th International Conference  of  the Asian Philosophical Association  to  be  held  jointly  at Chikushi Jogakuen University and Seinan Gakuin University in Fukuoka, Japan on April 13-15, 2011. (7-9 желтоқсан 2011 ж.)
    • Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Sorunları ve Çözümleri // III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu. 25-27 Mayıs, 39-43, 2016 Baku / Azerbaycan
    • Качество высшего образования: проблемы и перспективы // Математическое моделирование процессов и систем: Материалы VII Межд. молодежн. науч.-практ. конф.,– Часть I / отв. ред. С.А. Мустафина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. – 395 с. ISBN 978-5-86111-609-1, 7-9 декабря 2017 г., 72-78 с г. Уфа
    • Қазақтың  шешендік сөздері мен аңыз әңгімелері туралы түрік ғалымдарының  пікірлері // Жинақ: «ҮII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu» 20-23 Қазан, 2020 Нигде университеті

    ІҮ. Қазақстан Республикасы деңгейіндегі  халықаралық конференциялар

    • Достық дәнекері // Алматы. КазГУ. "Алыптар тобының асылдары" халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 24-25 наурыз, 2005 жыл.
    • Қазақ және түрік тілдері арасындағы аударма мәселелері // Алматы. ЖенПИ. «Әлемдік рухани құндылықтар және қазіргі қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 27 ақпан, 2007 жыл.  
    • Қазақ және түрік тілдеріндегі есімше формасының берілуіндегі ерекшеліктер // Алматы. СДУ. 2009ж. 24-25 сәуірінде өтетін «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция жинағында.
    • Türk Dünyası Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // Этнос және тіл. Академик Ә.Т.Қайдардың 85 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, 2009
    • Түркі тілдер арасындағы көркем әдеби шығармалардың аударма мәселелері // KIMEP International Research Conference VII KIRC 2010. Almaty, Kazakhstan March 25-27, 2010
    • Türk Dünyasında Çevirinin Rolü // «Мәдениеттер тоғысыдағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция жинағы. 23-24 сәуір 2010 жыл
    • Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың тиімді жолдары // KIMEP International Research Conference VIІI KIRC 2011. Almaty, Kazakhstan April 22-23, 2011
    • Түрік тілін оқытудың тиімді жолдары // Алматы. СДУ. 2011 ж. 29-30 сәуірінде өткен «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция жинағында.
    • Түркі тілдер арасындағы аударма мәселелері // Астана. Түркі академиясы, «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары, 19-21 мамыр, 2011.
    • Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // Астана. Тіл комитеті, «Түркітілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі (терминжасам және өзара терминалмасым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері)» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы, 17-18 қараша, 2011
    • Жоғары оқу орындарында интербелсенді әдістермен оқытудың тиімділігі // «Болон үдерісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ: проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты ғылыми-практикалық конференция, 9 ақпан, 2012 ж.
    • Интербелсенді әдістер арқылы қазақ тілін үйрету // Тіл комитеті, Ш.Шаяхметов ат. Тілдерді дамытудың респ-лық үйлестіру-әдістемелік оталығы ұйымдастырған халықаралық Ана тілі күніне орай «Кәсіби қазақ тілін оқыту» атты респ-лық дөңгелек үсте, 21 ақпан, 2012 ж.
    • Türk Dili Uzmanları Yetiştirme Bölümünde Ders Kitaplarının Yetersizliği // Astana Yunus Emre Kültür Merkezi “Türkiye Türkçesi Öğretimi Çalıstayı”, 27 Ocak, 2012 y
    • Жоғары оқу орындарында интербелсенді әдістермен оқытудың тиімділігі // Астана, «Болон үдерісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ: проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты ғылыми-практикалық конференция, 9 ақпан, 2012 ж.
    • Интербелсенді әдістер арқылы қазақ тілін үйрету // Астана, Тіл комитеті, Ш.Шаяхметов ат. Тілдерді дамытудың респ-лық үйлестіру-әдістемелік оталығы ұйым-дастырған халықаралық Ана тілі күніне орай «Кәсіби қазақ тілін оқыту» атты респ-лық дөңгелек үсте, 21 ақпан, 2012 ж.
    • Қазақ және парсы тілдерінің өзекті мәселелері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ Шығыс-тану факультеті «Қазақстан және Иран: мәдениеттер тоғысындағы интеграциялық үдеріс» атты ІІ Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 04-15.04.2016ж., 6-7 бб.
    • Түрік тілін базалық және екінші шетел тілі ретінде оқыту әдістемесі мен түрік тілін оқытатын мамандардың біліктілігін көтеру // «Өрлеу» біліктілікті артыру ұлттық орталығының ұйымдастырылуымен өткізілген «Білім берудегі инновация және тәжірбе – уақыт талабы» тақы-рыбындағы екінші республика-лық педагогикалық оқулары-ның қалалық кезеңі. Алматы қ., 7-8 сәуір 2016 ж.
    • Түрік тілін екінші шетел тілі ретінде үйретудің тиімді әдістері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ Шығыс-тану факультеті «Қазақстан-дағы түркітану ғылымының да-муы және оны оқытудың мәсе-лелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конфе-ренция материалдары, 13.05.2016 ж..
    • Шетел тілін меңгерту барысында рөлдік және іскерлік ойындардың тиімділігі // Абай ат. ҚазҰПУ. Жинақ: «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи білім беру» атты халықаралық ғылыми конференция. 22 желтоқсан, 2016ж., 174-178 бб.
    • Қазіргі түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // ҚазМемҚызПУ, Жинақ: Мемлекеттік тіл саясаты қазақстандықтардың бірігуінің факторы, Қыркүйек, 2016
    • Yabanci Dilin Öğretiminde Dinlemenin ve Konuşmanin Önemi // әл-Фараби ат. Қазақ Ұлттық университеті, Шығыстану факультеті, Түрксой кафедрасының ұйымдастыруымен ”TURKOLOGY IN THE MODERN WORLD” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материал-дары жинағында. 17 қараша, 2017 ж., 243-246 бб.
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктердің зерттелуі // Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ, Жинақ: Белгілі тарихшы және публицист Қойшығара Салғараның мерейтойына арналған "Ұлы Дала өркениеті: тарих, тұлға, тағлым" атты ғылыми-тәжірибелік конференция. 17-18 мамыр, 2019ж., 206-209 бб.
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктер // әл-Фараби Қазақ Ұлттық университеті Жинақ: «Тарих және таным: Көне мұралар тілін зерттеудің парадигмасы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 24.05.2019.
    • Түрік – қазақ тілдерінің өзіне тән ерекшеліктері мен олардың трансформацияның жасалуына ықпалы // Түркі Акадкмиясы: ІҮ форумы, Гуманитарлық ғылымдар, «Ұлы Дала» жинағы,  24 маусым, 2019
    • Түрік фольклористикасындағы қазақ мифологиясы мен тұрмыс-салт жырларының зерттелуі // Жинақ: «ТҰЛҒА. ТАНЫМ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ», ҚазҰҚызПУ , 11 қараша, 2020

    СЕМИНАРЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазіргі кезеңдегі ЖОО-дағы ауызша және жазбаша аударманы оқытудың белсенділігін арттыру. SDÜ, 15 қаңтар 2010
    • Türkiye Türkçesi Çağdaş Öğretim Metodları. Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, 29.04.2010
    • Қазіргі түркі тілдері арасындағы аударма мәселелері. SDÜ, 15 қаңтар 2011
    • «Көптілді білім берудің өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинарда «Түрік тілін үйретудің тиімді әдістері». 13 сәуір, 2016 жыл ҚазМемҚызПУ
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктер. 25 қазан, 2017 ж. әл-Фараби ҚазҰУ
    • Түрік тілін оқыту барысында қолданылатын әдістер. 22 Қаңтар 2019 ж. ЕҰУ, Астана
    • Қалиева Нұргүл Шамшарханқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Қалиева Нұргүл Шамшарханқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370148

    Нұргүл Шамшарханқызы – Халықаралық «Meвлана» бағдарламасының грант иегері. 2002 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2014 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде  шетел филологиясы магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Орталық Азия университетінде түрік тілі пәні оқытушысы, деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметінен бастаған.

    2011-2012 жылдары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары, 2012-2015 жылдары әдістемелік бөлім басшысы, 2015-2017 жылдары Ғылым және халықаралық қатынастар басқармасының басшысы қызметтерін атқарды. 2017-2019 жылдар  аралығында  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде  филология мамандығы бойынша  докторантураны тәмәмдады.

    Нұргүл Шамшарханқызы оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізумен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын да  үздіксіз жүргізіп келеді.

    БІЛІМІ:

    • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (бакалавриат).
    • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (магистратура).
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (докторантура).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Когнитивтік лингвистика;
    • Лингвомәдениеттану;
    • Лингвоелтану.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА ҚАТЫСУЫ:

    • Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары. 2017-2020ж.ж.
    • Көне түркілер дүниетанымындағы концептілер жүйесі. 2021-2023ж.ж..

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Түркілік дүниетаным және Ұмай ана культі. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Хабаршы. Филология сериясы, №4 (168). 2017ж.
    • Тарихи және қазіргі түркі жазба тілдеріндегі Ата және Ана ұғымын білдіретін сөздердің фонетикалық және лексика-семантикалық ерекшеліктері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Филология сериясы, №3 . 2018ж
    • Түркі тілді дискурстағы анаға қатысты қаратпалардың қолданылуы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық журналы. №3/2 2020ж. 
    • Лингвокультуремаар сөздігін түзудің маңызы Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық журналы. №9/1 2020ж. 

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • «Ж.Баласағұнның «Құтты білік» дастанының танымдық ерекшелігі». Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті TURKSOY Халықаралық Түркі Мәдениеті ұйымының қолдаумен «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы контекстінде Ұлы түркі ғұлама ойшылы Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығына арналған «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи білім беру» тақырыбында өткен Халықаралық дөңгелек үстел. 22 желтоқсан, 2016ж.
    • Ата және Ана концептілерінің ұлттық танымда берілу формасы. Өмер Халисдемир университеті. ІV Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.15 – 18 Сәуір 2017ж. Түркия, Нийде.
    • Türk halklarında Ana kavramı (Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi. Özbek Türkçesi üzerine). Қазіргі жаҺандану үдерісіндегі Түркі халықтары мен соның ішінде Авшар түркмендерінің орны атты халықаралық конференция.Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI  18-20 сәуір 2018ж. Адана,  Түркия.
    • «Жеті ата» ұлттық концептісінің тілдік санадағы көрінісі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. V Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. 11-13 қазан, 2018ж
    • Interpretation of the concept “Hatun” in the Turkic language. 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics. 2-3 мамыр 2019ж. Ташкент, Өзбекстан.
    • Паремиялар концептуалды талдау құралы ретінде (қазақ, түрік, өзбек тілдеріндегі «Ана» концептіне қатысты мақал-мәтелдер негізінде). Баку Еуразия университеті VІ Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.. 13-15 маусым, 2019ж.Баку, Әзербайжан.
    • Representation of conceptualsphere man in myth and legends (on the example of Turkic languages). VIII Түркі әлемі зерттеулері  симпозиумы.2-5 маусым 2021ж. Түркия. Нийде.
    • Аргингазина Шолпан Байкадиевна

     Лауазымы: аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты

    • Ақпарат

    Аргингазина Шолпан Байкадиевна

    Лауазымы: аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты

    8 701 185 18 00

    Педагогигалық жұмыс өтілі:40

    • 1982 – 1993   №24-орта мектеп мұғалімі, Өскемен қаласы
    • 1993 – 1995 Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, aғылшын тілінің оқытушысы
    • 1995-1995 Мемлекеттік медициналық институт, ағылшын тілі оқытушысы, Семей қаласы
    • 1996-1996 Семей қаржы- экономикалық техникумы, ағылшын тілі оқытушысы, Семей қаласы
    • 1996-1999 Еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы, ағылшын тілі аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 1999-2000 Менджмент академиясы, ағылшын тілінің аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2000-2001 Әл – Фараби атындағы Қазақ  мемлекеттік Ұлттық университеті, ағылшын тілінің аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2001-2003 Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, ағылшын тілінің аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2003-2011 Әл – Фараби атындағы Қазақ  мемлекеттік Ұлттық университеті, ағылшын тілінің аға  оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2007-2018 КИМЭП, Тіл орталығы, лектор, Алматы қаласы
    • 2018-2019 Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, ағылшын тілінің аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2020-2021 Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, ағылшын тілінің аға оқытушысы, Алматы қаласы
    • 2021 Қоқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, шетел тідері және аударма кафедрасы, онлайн аға оқытушы

    Зерттеу саласы:

    • Шетел тілдерін оқыту әдістемесі
    • Салыстырмалы – тарихи типологиялық тіл білімі
    • Мәдениетаралық қарым-қатынас

    Жарияланған мақалалар:

    •  “Преподавание иностранного языка с использованием пословиц и высказываний”
    • Аль-Фараби 1-й Международный конгресс по общественным наукам, 11-14 мая 2017 года,  Газиантеп, Турция
    •  “Роль социокультурной компетенции для повышения мотивации к изучению иностранного языка” xxii «Ахановские чтения» международный workshop Тюркский мир:  Мыслители великой степи, КазНУ им аль Фараби, 24-27 апрель, 2019
    •  “Воспитания межэтнической толерантности на уроках иностранного языка” xxii «Ахановские чтения» международный workshop Тюркский мир:  Мыслители великой степи, КазНУ им аль Фараби, 24-27 апрель, 2019
    •  “Роль аутентичных материалов в обучении английскому языку” xxii «Ахановские чтения» международный workshop Тюркский мир:  Мыслители великой степи, КазНУ им аль Фараби, 24-27 апрель, 2019
    • . “Использование информационно-коммуникативных технологии при формировании компетенции на уроках английского языка” xxii «Ахановские чтения» международный workshop Тюркский мир:  Мыслители великой степи, КазНУ им аль Фараби, 24-27 апрель, 2019
    •  “Использование аутентичных текстов в обучении английскому языку” Научно-методический журнал «Проблемы педагогики» №1 (52). Февраль 2021, Москва
    • “Socio-pedagogical prevention of anxiety in adolescent children”
    •  Международной научно-практической конференции «Образование и наука Казахстана: новые реалии и вызовы», посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан. Кызылординский университет имени Коркыт Ата , 14 декабрь, 2021  г. Кызылорда
    • “Application of some types of innovative technologies in geography classes” Коркыт Ата атындағы Қызылорда университеті, “Хабаршы” №1, Қаңтар, 2022 Қызылорда қаласы
    • Салихова Сұлушаш Құрмашқызы

     Лауазымы: аға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    • Ақпарат

    Салихова Сұлушаш Құрмашқызы

    Лауазымы: аға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    +77782295398

    • Еңбек жолын 2009 жылы Алматы көпсалалы техника-экономикалық колледжінде оқытушы болып бастаған.
    • 2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:  

    • 2009 жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық университетін бітірген, ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі біліктілігін алған.
    •  «6M0202 « Халықаралық қатаныстар» білім беру бағдарламасы (Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010-2012), әлеуметтік ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді;

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту методикасы

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • “Grammar exercises for ESL” учебное пособие,  Алматы 2015
    • “Construction of the Nations in Post-soviet on the Condition of Russian Diasporas “Post Imperial Syndrome”” //Procedia - Social and Behavioral Sciences //Elsevier// Volume 106, 10 December 2013, Pages 714–722                                       
    • “Creative technologies in teaching foreign languages” \\ Materials of XIII International Conference in UK \\30April, 2017, Volume  9, ISBN 978-966-8736-05-6  
    • “Assessment reflection through portfolio”// Международная научно- прак. конференция: Реформирование образования Effective ways of teaching foreign languages//вестник Казгосженпу Comparative work as a powerful approach//международная конференция Portfolio// республиканский журнал 45- kz ЕҚЫҰ: қауіпсіздік мәселелері. // вестник КазНПУ
    • Ұлттық қауіпсіздік Қазақстан Республикасы дамуының басым бағыты ретінде//материалы международной научно- теоретической конф: «Мировая политика и Казахстан» КазГУМОи МЯ Қазақстан -АҚШ –тың стратегиялық әріптесі// вестник КазНПУ Қазақстан мен АҚШ арасындағы қауіпсіздік саласындағы серіктестік// вестник КазНПУ
    • Мусанова Баян Койшибаевна

     Лауазымы: аға оқытушы

    • Ақпарат

    Мусанова Баян Койшибаевна

    Лауазымы: аға оқытушы

    +77073114166

    БІЛІМІ:  

    • 1982 жылы Алматы педагогикалық шет тілдер институтын (қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті) бітірген, ағылшын және француз  тілдерінің мұғалімі біліктілігін алған.
    • 1984-1997 жж. Алматы қаласында №58  орта мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 1997-2002 жж.  Т.Рысқұлов атындағы экономикалық университетінде жұмыс істеді.  Шетел тілдері кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы.  Оқыту бағдарламаларын жасау және құрастыру.
    •  2002-2007 жж.  Әл-Фараби атындағы мемлекеттік университетінде жұмыс істеді.  Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Оқыту бағдарламаларын жасау және құрастыру.
    •  2007-2016 жж.  ҚМЭБИ-де жұмыс істеді. Тіл орталығының нұсқаушысы.
    •  2016-2019 жж. ҚМЭБИ-де жұмыс істеді. Кешкі тіл курстарының нұсқаушысы.
    •  2019-2020 жж. Сатбаев атындағы университетте жұмыс істеген.  Ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы
    • 02.09.2022 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы.
    • Кошкарбаева Бибисара Калмакановна

     Лауазымы: аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Кошкарбаева Бибисара Калмакановна

    Лауазымы: аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77073087996

    ЕҢБЕК ЖОЛЫ: 

    • Еңбек жолын 1998 жылы  Алматы қаласындағы   Ы. Алтынсарин атындағы №159 мектеп-гимназиясында бастаған.
    •  1999-2000жж. Алматы қаласындағы № 36 мектеп-гимназиясында ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 2000-2001 жж. Алматы қаласындағы №131 мектеп-гимназиясында ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    •  2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:   

    • 1994-1998 жж. Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынас және әлем тілдері университетін 5В011900- Шетел тілі:екі шет тілі мамандығын бітірген, ағылшын тілі мұғалімі біліктілігін алған.
    • «6М011900-Шетел тілі екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті  (2012-2014жж..), педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді;

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    •  «Лингвомәдениеттанудағы символдардың рөлі»  Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынас және әлем тілдері университеті " Хабаршы" №6.2019ж.
    •  «Ағылшын жіне қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің , қанатты сөздердің лингвистикасы». «Образование в XXI веке» г. Москва, №1, 2019ж.
    •  «Бастауыш сыныптарында шетел тілін ойын арқылы үйретудің тиімді жолдары»,  Республикалық Журнал "Ағартушы" №1. 2018ж.
    •  «Ағылшын тілін оқыту үрдісінде көркемфильмді қолданудың мүмкіндіктері «Актуальные научные исследования в современной мире», №4 (24) 2017ж. ISSN 2524-0986
    •  «Supporting the learner in self-working» «Актуальные вызовы  современной науки», №5 (13) 2017ж.
    • «Мәдениетаралық қарым-қатынас барысында туындайтын өзекті мәселелерді шешу жолдары»,  Абай атындағы ҚҰПУ «Хабаршы» №1.(17) 2017г
    •  «The function of  stylistic device of irony in literary texts»,  ОҚМПИ ЭКСПО-2017" Кәсіби педагог мамандарды даярлаудағы инновациялық бағыттар» - Байтанаев оқулары -5   2017ж.
    • «Competence formation in professional development of future specialists»  6th The International Conference ‘Social Science and Humanity’ Held by SCIEURO in London 23-29 March 2017
    • Ашегова Бахтыгуль Нурахметовна

     Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Ашегова Бахтыгуль Нурахметовна

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77013761241

    БІЛІМІ: 

    • 1993 жылы Алматы педагогикалық шет тілдер институтын (қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті) бітірген, ағылшын және орыс тілдерінің мұғалімі біліктілігін алған.
    • «6M010300 Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы (Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2010-2012), педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді;
    • Еңбек жолын 1987 жылы Семей облысы Үржар ауданы, Науалы аулындағы № 2 балабақшасында тәрбиеші болып бастаған.
    • 1994-1995 жылдары Алматы қаласында №164   мектеп-гимназиясында ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 1995-1998 гг. жылдары Алматы қаласында №104   мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 1995-2006 жылдары Алматы қаласында №62   мектеп-гимназиясында ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 2006-2008 жылдары Алматы қаласында Н.Назарбаевтың білім беру фонды, Халықаралық  “Мирас” мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді.
    • 2008-2015 жылдары Алматы қаласы, Абай атындағы КазҰПУ, «Шетел тілдерімен байланыс және аударма ісі» кафедрасында ағылшын тілі және аударма ісі пәндері бойынша аға оқытушы болып жұмыс істеді.
    • 2015-2022 жылдары Алматы қаласындағы «Тұран» университетінде « Аударма ісі және журналистика» кафедрасының ағылшын тілі және аударма ісі пәндері бойынша  аға оқытушы болып жұмыс істеді.
    • 02.09.2022 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту методикасы
    • Аударматану

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • “Presentation as communicative activity in teaching and learning English”, Ұлыбритания, Лондон XXXVIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Еуропалық зерттеулер: ғылым, білім және технологиядағы инновациялар» 6-7 наурыз 2018 ж.
    •  «Аударма және аударма трансформациясының лингвистикалық және мәдени аспектісі» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналы №2, Астана, ақпан 2019 ж.
    •  «Фильм атаулары аударма объектісі және аса маңызды этнолингвистикалық мәселе ретінде» Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы No1 2019 ж. Филология сериясы
    •  «Шетел тілі сабақтарында студенттерге адамгершілік-эстетикалық тәрбие беру» Ресей Федерациясы, ИНТЕРНАУКА, Мәскеу, ХХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары негізінде мақалалар жинағы №2 (20) ақпан 2019 ж.
    •  «Ағылшын тіліндегі «Үй» ұғымының ерекшелігі» «ИНТЕРНАУКА», Ресей Федерациясы, Мәскеу, ғылыми журналы No 15 (97) 2 бөлім, сәуір 2019 ж.
    •  «Фильмдердің аударма және бейімделу атауларының ерекшеліктері» Польша, Краков, халықаралық тәуелсіз ғылыми журнал №4 2019 Т. 2 наурыз, 2019 жыл
    • “Stylistic figures of English” Ресей Федерациясы, ИНТЕРНАУКА, Мәскеу №1(177) Қаңтар 2021 ж. 3-ші бөлім.
    •  «Фразеологиялық бірліктерді аудару ерекшеліктері» «ИНТЕРНАУКА», Ресей Федерациясы, Мәскеу, ғылыми журналы No 4 (180) ақпан 2021 ж., 2 бөлім.
    • «Аударма қызметіндегі лингвоэтникалық кедергі проблемалары» «ИНТЕРНАУКА» РФ Мәскеу, ғылыми журналы № 16 (192) мамыр 2021 ж. 2 бөлім.“
    •  Британ және үнді халық ертегілерінің аудармасының ерекшеліктері» Ресей Федерациясының «ИНТЕРНАУКА», Мәскеу, ғылыми журналы No 2-2 (225) : 2022 ж.
    •  «VRCHAT қосымшасында қашықтықтан оқытуда шет тілін тиімді оқыту үшін иммерсивті виртуалды шындық технологиясын қолдану» Варшава, Польша, “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them” ХХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 24-27 мамыр 2022 ж.
    • Нуртаева Айсулу

     Лауазымы:  аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Нуртаева Айсулу

    Лауазымы:  аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +7 707 3053433

    • Қыркүйек, 1994 – тамыз 2007 аралығында Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті Шетел тілін оқыту әістемесі кафедрасының оқытушысы қызметінде (Алматы қ.);
    • Қыркүйек 2005 – тамыз 2018 аралығында Қазақ түрік гуманитарлы технологиялық колледжінде арнайы пәндер оқытушысы қызметінде (Алматы қ.);
    • Қыркүйек 2007 – тамыз 2019 аралығында Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасында магистр, аға оқытушы қызметінде (Алматы қ.);
    • 2022 оқу жылынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті,  Шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасында магистр, аға оқытушы қызметінде

    БІЛІМІ:  

    • Ағылшын және орыс тілдері  мамандығы бойынша Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды (1989-1994), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1994 жылғы 30 мамырындағы шешімі бойынша ағылшын және орыс тілдері пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (ЖБ-І № 0029471);
    • Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде білім алды (2011-2013), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2013 жылғы 17 мамыр шешімімен (№33 хаттама) педпгогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (ЖООК-М №0040933).
    • 2019-2022 оқу жылынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті  8D02301–«Филология» БББ бойынша докторантура;

    Марапаттары

    • Өндірістік және педагогикалық практикадан өту кезеңінде практикант-студенттерге педагогикалық-әдістемелік тұрғыдан көмек көрсеткені үшін ҚазМемҚызПУ ректоры Д.Ж.Нөкетаева алғыс хатпен марапаттады, 2017

    Біліктілікті арттыру курстары: 

    • Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби « Из опыта применения результативных методик обучения иностранному языку» 14-20.02.2021 72 часов,
    • Regional English Language Office U.S. Embassy in Kazakhstan «For completion of a 20- hours virtual training on English Language teaching methodology and content development of online classes» 14.09-30.10.2020,
    • Аl-Farabi Kazakh National University and Suleyman Demirel University «Diversity and Education: crossed views» 2020,
    • InterPress «Using Effective Techniques for Developing Main Language Skills in the ELT Classroom» 22.01.2020,
    • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын 80 академиялық сағат көлемінде курс 2019 ж. 22.04-03.05,
    • ҚазМемПУ «Pedagogy and Inclusive education»  Chimine Arfuso 04.12-08.12.17ж  72 сағат, 
    • EDUSTREAM «General English and Teaching Methodology» 180 сағат,
    • Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті 05.01.- 06.01.2018 «Modern  methods of  teaching foreign languages and translation» 72 сағат

    Жарияланымдары (Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар)

    • 2021 Teaching online enantiosemia and word diffusion aspect to the language students during corona virus.  Xlinguae European Scientific Language Journal 2020 Сөзжасамдық антонимияның уәждемелік сипаттары.
    • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы-Вестник  (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журналы  №2, Энантиосемияның түрлері және олардың мағыналарын шектеуші құралдар.
    • С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми журналы («ПМУ Хабаршысы»№3  Тілдік оппозиция: антонимдер мен қарама-қарсы мәндес сөздердің пайда болу диалектикасы Е.А.Букетов атындағы КарУ ғылыми журналы (ҚарУ Хабаршысы)  филология сериясы №3 Қазіргі коммуникация құралдарының тіл тазалығына әсері. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы-Вестник  (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журналы  №4(69)«Building intercultural competence in the language classroom» Материалы ХІV международной науно-практической конференции, Cофия 15-22 февраля 2018 «Мәдениетаралық қатысымдық құзіреттілікті қалыптастыру жолдары» Материалы международной конференции, Польша 07-15 марта 2018 «Мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру ұғымы» «Ағартушы» республикалық қоғамдық ғылыми-танымдық газет журналы №1, наурыз 2018 2017 «Мәдениетаралық коммуникация халықаралық қатынастар факторы» Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік педагогикалық университеті, «Экспо-2017: кәсіби педагог мамандарды даярлаудағы инновациялық бағыттар  - Байтанаев оқулары – 5» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, ІІ бөлім, Шымкент-2017 «Effective CLIL lesson planning: what lies behind it?» ҚазМҚПУ-нің хабаршысы, №2 (68) 2017 «Оқу үрдісінде бастауыш сынып оқушыларының қабілетін дамытудың  маңыздылығы» Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Филолоия және әлем тілдері факультеті, Шет тілдер кафедрасы, «Көп тілділік пен тілдік емес университеттерде шетел тілдерін оқытудың ауқымды мәселелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Алматы, 20 сәуір, 2017 ж. «Коммуникация теориясының негізгі қағидалары мәдениетаралық коммуникация құзыреттілігі» Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті, «Мемлекеттік тіл саясаты – қазақстандықтардың бірігуінің факторы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 2016 жылғы 29 қараша, Алматы қаласы «What causes culture shock?» News of Science and Education, №18 (42), 2016, ISSN 2312 – 2773, Science and Education Ltd, Sheffield, UK
    • Снабекова Марита Мурзабековна

     Лауазымы: aға оқытушы, аударма ісі магистрі

    • Ақпарат

    Снабекова Марита Мурзабековна

    Лауазымыaға оқытушы, аударма ісі магистрі

    +77479058461

    Марита Снабекова еңбек жолын Талғар қаласындағы №1 орта мектепте, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған.

    2007-2012 жылдар аралығында Қазақ түрік гуманитарлы-технологиялық колледжінде ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.

    2010-2012 оқу жылдары Шет тілдер және іскерлік карьера Университетінде  «Аударма ісі» мамандығы бойынша магистратурада білім алды.

    2018-2021 оқу жылдары ҚазҰҚызПУда «Филология» мамандығы бойынша PhD доктарантураны аяқтады.

    2019 жылы Нидерланды корольдігінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, «Халықтық космонимдердің лингвомәдени негізі» атты зерттеу тақырыбында қазақ және ағылшын тілі деректері бойынша жұмыстар жүргізді.

    БІЛІМІ:

    • 2004-2007 Шет тілдер және іскерлік карьера Университеті, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша бакалавр
    • 2010-2012 Шет тілдер және іскерлік карьера Университеті, «Аударма ісі» мамандығы бойынша магистр
    • 2018-2021 ҚазҰқызПУ, «Филология» мамандығы бойынша PhD

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Онамастика (аспан денелерінің атауларының шығу арналары)
    • Лингвомәдениет (халықтық космонимдердің әлемдік тілдік бейнесі)
    • Салғастырмалы тіл білімі (ағылшын және қазақ тіліндегі халықтық космонимдердің фразеологизмдердегі көрінісі)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Снабекова М.М. Lexico-semantic features of the “Stars” nominations in English, Russian and Kazakh languages (Жұлдыз атауларының Ағылшын, орыс және қазақ тіліндегі лексика-семантикалық ерекшеліктері) ART ACADEMY scientific journal # 4 (9) 2018 (71-76) ISSN 2523-4684
    • Снабекова М.М.Ұлттық мәдениетімізді дәріптеуде аңыздардың ролі Профессор Б.Қ.Қалиевтің 80 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 25.01.2019 Алматы- 404-407 бб.
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламасы шеңберінде ХХІІ «Аханов оқулары» аясында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің және белгілі түркітанушы ғалым А.С. Аманжоловтың 85 жылдық мерейтойына орай «Түркі әлемі: ұлы дала даналары» атты халықаралық workshop 24-27 сәуір 2019ж. 187-189бб. Алматы-Тараз.
    • Снабекова М.М. «Көшпелі мал шаруашылығы дамуындағы халықтық космонимдердің маңызы» Тезис Халықаралық Алтай қоғамдастықтары симпозиумы - VIII: Жануарлар мен мал шаруашылығы, Қырғызстан, Бішкек, 19-23 тамыз, 2019
    • Снабекова М.М. Космонимдер – ономастиканың құрамдас бөлігі Профессор Қ.Қ.Жұбановтың 120 жыл және профессор Е.Жұбановтың 90 жасқа толуына байланысты «Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу реформасы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы 19.12.2019 Алматы- 160-162 бб.
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер – этномәдени дереккөз «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журнал, №7, 2020. ISSN: 2073-333Х, Париж, наурыз, 167-169-бб.
    • Снабекова М.М.
    • Космонимдік атаулардағы әлемнің тілдік бейнесі мәселесі Абай атындағы ҚазҰПУ-дің  Хабаршысы, «филология ғылымдары» сериясы - №2 (72), 2020. ISSN: 1728-7804, Алматы- 269-273 бб.
    • Снабекова М.М.FUNCTION OF NATIONAL COSMONYMS IN ABAY KUNANBAYEV'S APHORISMS
    • Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi Volume: 47, Autumn-2020, p. (73-90) ISSN: 1308-6200 DOI Number: https://doi.org/10.17498/kdeniz.738394 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер. Ш.Уәлиханов атындағы  КПУ-дің Хабаршысы,  филология сериясы - №4 (2) / 2020, 12-17 бб
    • Рысқулова Назгуль Асановна

     Лауазымы:aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Рысқулова Назгуль Асановна

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77475346564

    БІЛІМІ:

    • Абылай хан атындағы қазақ мемлекттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті шетел тілі: екі шетел тілі француз тілі мұғалімі (1999-2003), (ЖБ-0414193)
    • Орталық Азия университеті. 6М011900 – Шет тілі; екі шет тілі мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі дәрежесі берілді (2011-2013), (ЖООК-М №0041600)

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті Шетел тілдері кафедрасының  магистр аға оқытушысы (Алматы қ.)
    • 2005-2015жж Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті француз тілінің аға оқытушысы

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің 80 жылдық мерекесіне орай марапаттау хат 2008ж;
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минитрлігінің факультет студенттері білімін кешенді тестілеуге дайындау және Мемлекттік аттестациялау барысында белсенділік танытқаны үшін мадақтама хат берілді (2012)

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    • Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы: «Жоғары оқу орындарындағы оқытыушылардың біліктілігін арттыру» курсы (240 сағат), «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы (02.09.2013-28.09.2013)
    • Франция Виши қаласы лингвистикалық орталық (CAVILAM) педагогикалық стажировка 2013ж
    • Сертификат - Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану ерекшеліктері (72 сағат)Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті. Алматы, Мамыр 2019ж.
    • Сертификат -9th Annual Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL).Korean University of International Studies, Gubkin in Tashkent Tashkent, Uzbekistan, Мамыр 2019ж.
    • 3.Сертификат - «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» (260 сағат)«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. Маусым-шілде 2019ж

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ:

    • бакалавриат студенттері үшін:
    • Шет тілі  (екінші) 1 курс ,
    • Шет тілі  (екінші) 2курс
    • Екінші шет тілі  ( В1)
    • Екінші шет тілі  ( В2)
    • Іскерлік француз тілі
    • Практикалық грамматика
    • Елтану (француз тілі)

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    • 1.«Оқушыларды зерттеп білудің әдістері» Педагогикалық кеңес журналы, Алматы қаласы, 2009ж №4
    • 2.«Шет тілін оқытудағы кейбір басты мәселелердің әдістері»Республика мұғалімі, Алматы қаласы, мамыр 2011ж
    • 3.«Төменгі сынып оқушыларының шет тілінен сөздерді есте сақтауы» Педагогикалық кеңес журналы, Алматы қаласы, 2011ж №4
    • 4.«Тілдік жүйедегі лексика фразиологиялық өрістің құрылымы» Ізденіс, Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, 2013ж. №2
    • 5. «Бастауыш мектепте ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстардыңайтылуымен тыңдау дағдыларын үйрету әдісі». IX халықаралық ғылыми конференция FLTAL Шетел тілін оқытудағы қолданбалы лингвистика. Ташкент, 2019 2-3 мамыр
    • 6. «Жаһандану жағдайында шетел тілінің маңызды ролі» «Қазақстан – 2050» стратегиясы мен Қытайдың «Бір белдеу - бір жол» бастамасы жәнеҰлы Абайдың туғанына 175 жыл толуына орай өтетін IV кезекті шетелтілдерін оқытудың халықаралық тәжірибелік семинары. Алматы, 2019
    • Онгарбаева Меруерт Сырлыбаевна

     Лауазымы:  aға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    • Ақпарат

    Онгарбаева Меруерт Сырлыбаевна

    Лауазымы: aға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

    +77078520644

    БІЛІМІ:

    Оңғарбаева Меруерт Сырлыбаевна - 2017-2020 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантура бағдарламасы бойынша білім алған, Мамандығы: Шетел филологиясы (ағылшын тілі). әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі, гуманитарлық ғылымдар магистрі, Шетел филологиясы (ағылшын тілі) 2012-2014 жж. және 2008-2012 жж. гуманитарлық білім бакалавры, Шетел филологиясы (ағылшын тілі) мамандығы бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі болып табылады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел филологиясы, лингвистика
    • Аударматану

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • EU project DIREKT Erasmus+ (Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning)
    • Өмір бойы оқу үшін өңіраралық ақпараттық сауаттылықты дамыту, 2016-2019 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1- The Concepts of MARRIAGE and FAMILY as a Reflection of the Kazakh and English Mentalities // Вестник БГУ; Кыргызстан,  2017 г., 2-К ВОПРОСУ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА КОНЦЕПТОВ 2017, Вестник КазНУ Серия Филология
    • 2-Structural-semantic pecularities of meteorological metaphor in the English and Kazakh languages Opción Journal, Universidad del Zulia. Venezuela, (April, 2020) №91 (36), С.583-600 ISSN:1012-1587 (SCOPUS)
    • 3- Linguocultural Aspects of the Research of the Concepts MARRIAGE and FAMILY // Вестник КазНУ Серия Филология №  1  (165 ) 2017
    • 4-The Analysis of the Lexemes "Marriage" and "Family" According to Kazakh, English and Russian Dictionaries   // Eurasian journal of Social Sciences and Humanities. KazNU. Volume 1 ISSUE 1, 2017, ISSN 2411-2461 R.M. Tayeva, M.S. Ongarbayeva,
    • 5-Interlanguage Phraseological Equivalents (on the material of English and Russian Languages) // Вестник КазНУ Серия Филология №  1  ( 165) 2017. R.M. Tayeva, M.S. Ongarbayeva
    • 6.AN EXPERIENCE OF USING AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN THE STUDY OF THE CONCEPTS OF „НЕКЕ« AND „ОТБАСЫ« 2018 - г. 5 стр. «Вестник КазНУ. Серия филологическая №1 (169)
    • 7. THE IMPORTANCE OF TEXT ANALYSIS IN DEFINING A PHILOLOGICAL COMPETENCE, 2018 - №3 (171). «Вестник КазНУ. Серия филологическая»
    • 8 INTERACTION OF MEDIA CULTURE WITH THE PUBLIC CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION, 2018 - Herald of journalism. №1 (47). 2018 «Вестник КазНУ. Серия журналистика»
    • 9. “Дистрибутивно-статистический анализ (ДСА) в исследовании смысловой близости слов одной лексико-тематической группы  (ЛТГ)” ККСОН Научно-методический журнал «Вестник КазНУ. Серия филологическая»  No 1 (173), 2019 г.
    • 10. “Cемантическая структура существительных со значением “холод” в метафорическом значении” ККСОН «Вестник ПГУ» № 3 (2019 г.) Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Издательство «Кереку»
    • 11. “Meteorological мetaphor investigation in the british and kazakh national corpora“ ККСОН Научный журнал "Вестник" КГУ им. Ш. Уалиханова, 2019 № 4, декабрь. ISSN 1608-2206
    • 12. “ENGLISH AS AN ACADEMIC LINGUA FRANCA IN PERIODICALS” ККСОН Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Издательство «Кереку» «Вестник ПГУ»  № 3, 2020 г.
    • 13.“Teaching language disciplines for masters of language specialties” Вестник КазНУ, № 4, декабрь 2020, 4 квартал, cерия филологическая
    • 14. National specificity of meteorological metaphors in the English and Kazakh languages (based on corpus data) “Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая, № 1, С.54-61, 2021 г.
    • Cансызбаева Бакыт Курманаевна

     Лауазымы: аға оқытушы, аударма ісі магистрі

    • Ақпарат

    Cансызбаева Бакыт Курманаевна

    Лауазымы: аға оқытушы, аударма ісі магистрі

    +77272370011

    Cансызбаева Б.К. – 2004ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Аударма ісі мамандығы бойынша бакалавариатын тәмамдаған. 2006 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде аударма ісі саласында магистр дәрежесін алды.

    2006-2008 жж. АҚ ҰК «Қазақстан темір жолы» Қызылорда облыстық бөлімшесінде аудармашы қызметінен бастады.

    2008-2011 жж. №4 мектепке дейінгі шағын орталығы бар лицей, ағылшын тілі мұғалімі.

    2014-2015жж. Экономикалық-гуманитарлық колледж, ағылшын тілі мұғалімі

    2016 жылдан бастап осы уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, «Шетел тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы

    БІЛІМІ:

    • Аударма ісі магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан);
    • Аударма ісі, бакалавр әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • “Active teaching methods and their place in the educational process”, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Хабаршысы», Филология ғылымдары сериясы №1(71), Алматы, 2020жыл.
    • “Modern pedagogical technologies at the lessons of English in professional education” Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау университетінің Хабаршысы. Филология сериясы, №4(2)/2020, ISSN 1608-22066 0,4бет.
    • Карбозова Макбал Ауезқызы

     Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Карбозова Макпал Ауезқызы

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77024253628

    «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінде білім алды (2003-2007), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2007 жылғы 30 шілдедегі шешімі бойынша орта мектептің ағылшын және жапон тілдері  мұғалімі біліктілігі берілді (АЖБ № 0073907, тіркеу № 1070);

    6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде (2009-2011) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2011 жылғы 25 мамырдағы шешімімен «6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді (ЖООК М № 0009830)

    2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті «Шетел тілін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы қызметінде (Алматы қ.); Қыркүйек, 2013 – тамыз, 2015 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Болон үдерісі орталығында университеттің академиялық ұтқырлық координаторы  (Алматы қ.); қыркүйек, 2012 – тамыз, 2013 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасында магистр оқытушы (Алматы қ.); қыркүйек, 2007 – тамыз, 2012  аралығында Алматы қазақ-түрік гуманитарлық-технологиялық колледжінің ағылшын тілі мұғалімі (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    • Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды
    • Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақ поэзиясын аударудағы лингвопрагматикалық аспектісі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    2018

    • Cultural presupposition in poetry translation. «Социальные и гуманитарные науки на дальнем востоке» Ғылыми-теориялық журналы (РИНЦ), Том ХV, шығарылым 1, Хабаровск қ., Ресей, 2018. 75-77 бб.
    • The pragmatic role of background knowledge in poetry translation // «Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Екатеринбург қ., Ресей, 2018. 26-28 бб.  ISSN 2413-5291
    • The role of translating cultural-specific words for saving pragmatics in poetry translation //  Студенттер мен жас ғалымдардың «Мәдениет пен тілдердің өзара қатынасындағы аудармашылық қызмет» атты І  халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы, Астана қ., 26 сәуір, 2018. 145-150 бб. ISBN 978-601-326-194-2

    2017

    • Pragmatics in literary translation. Абай атындағы КазҰПУ Хабаршысы, «Филология ғылымдарының» сериясы, 2017,  № 1,  296- 299 бб. ISSN 1728-7804.
    • Innovative technology of teaching foreign language: Cooperative Learning // Халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинар материалдары «Тілдерді оқыту әдістемесін жетілдіру және озық тәжірибелер алаңы» (Қазан – Астана – Измир, 2017). – Казань:  Казан ун-ті баспасы, 2017. 519-523 бб. ISBN 978-5-00019-794-3
    • Қазақстан аудармашыларының құқықтық мәселелері // «Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми симпозиум материалдары, Алматы қ., 2017. 590-594 бб.
    • Поэзияны аударудың ерекшелігі // «Ғылым және білім-2017» cтуденттер мен жас ғалымдардың XII Халықаралық ғылыми конференция материалдары, Астана қ., 2017. 2922-2925 бб. ISBN 978-9965-31-827-6.

    2016

    • Difficulties and ways of poetry translation // «Ғылым мен білім -2016» студенттер мен жас ғалымдардың ХІ Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Астана, 2016, 2639- 2642 бб. ISBN 978-9965-31-764-4.
    • Сеидомарова Сауле Нурлановна

     Лауазымы: aға оқытушы, шетелдік филология магистрі

    • Ақпарат

    Сеидомарова Сауле Нурлановна

    Лауазымы: aға оқытушы, шетелдік филология магистрі

    +77084012920

    seydomarova.@qyzpu.edu.kz

    Сейдомарова Сауле 1991 жылы Алматы педагогикалық шетел тілдері институтының француз факультетін үздік дипломмен аяқтады, 2014 жылы Шетел филологиясы мамандығы бойынша магистратураны аяқтады, 2018-2021 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша докторантурада оқыды.  2013 жылы Ольштында (Польша) шетелдік тағылымдамадан өтті. 2016 және 2019 жылдары Эразмус+ бағдарламасы бойынша Via Domitia университетінде шетелдік тәжірибеден өтті (Перпиньян, Франция).

    БІЛІМІ:

    • Француз және неміс тілі оқытушысы, Алматы педагогикалық шет тілдер институты.
    • Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, Шетел филологиясы магистрі.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ:

    • Marathon numérique : Le numérique au service des enseignants des FLE, Ambassade de France et Alliance française de Nour-Soultan, 31 мамыр-5 шілде
    • Жаңартылған орта білім мазмұны жағдайында оқу процесін басқару және ұйымдастыру, ҚазҰПУ оларды. Абай, 12-23 қазан, 2020, (80 сағат)
    • Жаңартылған орта білім мазмұны жағдайында оқу процесін басқару және ұйымдастыру, ҚазҰПУ оларды. Абай, 7-11 қазан, 2019 жыл;
    • Қазіргі лингвистикалық прагматика мен дискурс, ҚазҰПУ. Абай, 4 қараша-29 қараша, 2019 жыл
    • «Erasmus +» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы:, Via Domitia Perpignan университеті, Франция, 7-20 шілде, 2019 жыл;
    • Қазіргі лингвистикалық антропология, ҚазҰПУ оларды. Абай, 5 қыркүйек-5 қазан 2018 ж.
    • француз тілінде méthodologie d'enseignement de la langue française қалыптастыру,
    • Institut Sorbonne-Kazakhstan, Alliance française, Ambassade de France au Kazakhstan, 2 arash 2018;
    • « Erasmus +» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы:, университеті Via Domitia Perpignan, Франция, 10-22 шілде, 2016 ж.
    • Séminaire de oluşum en méthodologie d'enseignements du français, Сорбонна-Қазақстан институты Франция елшілігімен бірлесіп Алматы, 3-5 қараша, 2016 ж.

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • - Лингвокогнитология
    • - Салыстырмалы лингвистика
    • - Мәдени лингвистика.

    ШЫҒАРЫЛҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • «Объект атрибуты болудың синтаксистік концепциясы» мақаласы ВестникКазНПУ им. Абай No1, 2021, ККСОН, Филология сериясы
    • «18 ғасырдың соңы 19 ғасырдың басындағы орыс тілінің синтаксисіндегі галликизм» мақаласы, Хабаршы Павлодар университеті, No 1,2020
    • «Француз синтаксистік конструкциялары А.С. Пушкин », FLTAL конференциясы, шет тілдері мен қолданбалы лингвистиканы оқыту бойынша халықаралық конференция. Ташкент, 2-3 мамыр 2019 ж Екінші шет тілін оқыту әдістемесі, оқу құралы бойынша дәрістер курсы, Kazgoszhenpu,
    • Мақала «Негізгі шекаралық сигналдардың бірі ретінде», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журналы No 4 (60), KKSON, ISSN 2073-333X, Филология сериясы, Астана, 2018 ж.
    • Қазақстандарт аударма теориясының зертелуі, халықаралық әдістемелік конференция материалдары. ҚазҰУ оларды. Әл-Фараби, 17 қараша, 2017 ж
    • Шет тілдерін оқытуды ұйымдастыру принциптері, Халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары «Көп тілді кадрлардың лингвистикалық құзыреттіліктерін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері», 92-97 бет, Алматы, 25 Қазан 2017 ж.
    • «Әдебиеттердің құрылымдық ерекшеліктері» мақаласы, «International Journal of Experimental Education» ғылыми журналы, ISSN 2618-7159, Impact factor RSCI -0.460, шілде 2017 ж.
    • «Le citoyens de Leningrad, mes enfants ...» мақаласы, Халықаралық ғылыми -теориялық конференция материалдары, «Жамбыл Жабаев - Ұлы даланың халық ақыны», Алматы, 25 ақпан 2016 ж.
    • «Сөйлеу этикетіндегі апелляциялар» мақаласы, Халықаралық қолданбалы және негізгі зерттеулер журналы, ISSN 1996-3955, Impact Factor RSCI -0,800, шілде 2016 ж.
    • Мақала «Апелляция формалары», ІІ Халықаралық Түркі әлемі зерттеулер симпозиумы, Алматы, Мамыр 2015 ж
    • «Коммуникативті процесс және тіл функциялары» мақаласы, Халықаралық қолданбалы және негізгі зерттеулер журналы, ISSN 1996-3955, Импакт -фактор RSCI -0,804; 2015 ж
    • Конференцияларға қатысу: 2018 ж 3 мамыр, Шетел тілдері мен қолданбалы лингвистиканы оқыту бойынша халықаралық конференцияда «А.С. Пушкин шығармаларындағы француз синтаксистік конструкциялары» тақырыбында баяндама
    • Даниярова Гүлмира Далелханқызы

     Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Даниярова Гүлмира Далелханқызы

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77272370148

    Гульмира Даниярова – 2005 жылы Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2007 жылы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің 6M011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.

    Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің 6D011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша докторантурада білім алуда.

    Еңбек жолын 2004 жылы Алматы экономикалық колледжінде оқытушылық қызметінен  бастаған.

    2005-2010 жылдары Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің Аударма ісі факультетінде оқытушы қызметін атқарған.

    2010 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасында аға оқытушы болып қызмет атқарып келеді.

    Гульмира Даниярова білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Халықаралық ғылыми журналдарда бірнеше мақалалары жарық көрген.

    БІЛІМІ:

    • Білім магистрі, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті, (Қазақстан);
    • Шетел тілдері, бакалавр дәрежесі, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шеттілдік білім беру әдістемесі
    • Кіріктірілген бағдарлама бойынша оқыту ерекшеліктері
    • Жоғарғы оқу орны мен мектеп бағдарламалары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Digital educational content in foreign language education Opción, Año 36, Especial No.27(2020): 524-550  Opcion (Venezuela) Universidad del Zulia 63% ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 SCOPUS
    • Формирование иноязычной научно-исследовательской компетенции будущих учителей на основе современных инфокоммуникационных систем и технологии ККСОН МОН РК Международный научно-популярный журнал. Наука и жизнь Казахстана. Алматы 2020  ISSN 2073-333X  №3/3 2020
    • The main problems of preparing future chemistry and biology teachers in Kazakhstan 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics 2-3 May 2019 Tashkent, Uzbekistan  ISSN: 2303-5528 Volume 6 - Number. 3 – 2019
    • Using special chemistry terminology in teaching foreign language Мир педагогики и психологии / Международный научно-практический журнал/ Теория и методика проыессионального образования №3 (32) Март 2019  Научно-электоронная библиотека e-Library РИНЦ
    • Formation of professional communicative competence of teachers in the study of natural sciences in foreign language XIV - International scientific conference  2018  Perspektywiczne opracowania są  nauką  i technikami - 2018 ★ Volume 4 pp 61-65 (Чехия, Прага) Nowoczesne metody nauczania  Педагогические науки / Nauka I studia 2018  ISBN 978-966-8736-05-6
    • Methodological features of integrated teaching of some subjects on the basis of informatization International Academy journal Web of scholar/ Multidisciplinary scientific journal ISSN 2518-167X 4(22), Vol.4, April 2018 РИНЦ https://ws-conference.com/webofscholar
    • Химия пәнін ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері «Заманауи білім: әдіснама, теория мен тәжірибе» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  26-27 қазан, 2018ж, Tараз
    • Жаратылыстану бағытындағы пәндерді шет тілінде оқытуда мұғалімдердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. V-ші халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018ж, Aлматы
    • Methodological features of integrated teaching of some subjects International Academy journal Web of scholar/ Multidisciplinary scientific journal ISSN 2518-167X 4(22), Vol.4, April 2018 РИНЦ
    • Жобалау әдісі- шет тілдерін оқытудағы белсенді әдіс КазНПУ им. Абая/ Вестник №2(60), 2017 ISSN 1728-7804
    • Competence formation in Professional development of future specialists Science and Humanity/ The 6th International Conference “Social Science and Humanity” by SCIEURO in London, 23-29 March 2017 РИНЦ
    • Distance Teaching English for specific purposes Scientific-experimental republican conference «Tolegenov’s works» (Arkalyk, 14 april, 2017)
    • Teaching English for specific purposes and distance learning International scientific-practical conference “Modern early and primary education: theory, methodology and experience” devoted to the anniversary of professor Kazna Aitmagambetovna Айтмагамбетовой (Almaty, 28 april 2017.)
    • Useful principles and  methods in teaching foreign language VESTNIK KazNU
    • Competence formation in professional development of future specialists The international conference “Social Science and Humanity” London (РИНЦ) 2017.
    • Шетел тіліне оқытуда монологтық іскерлікті қалыптастыру. Section: Education and science.   site: G-global
    • «Teachıng monologue speech based on the communıcatıve method» International scientific-practical conference UK, 2016

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • The main problems of preparing future chemistry and biology teachers in Kazakhstan 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics 2-3 May 2019 Tashkent, Uzbekistan 
    • Жаратылыстану бағытындағы пәндерді шет тілінде оқытуда мұғалімдердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. V-ші халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018ж, Aлматы
    • Саурукова Гулбагира Ибраимовна

     Лауазымы: aға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    • Ақпарат

    Саурукова Гулбагира Ибраимовна

    Лауазымы: aға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    +77473735415

    • 2007 жылдың ақпан айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті, Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының магистр аға  оқытушысы қызметінде (Алматы қ.); қараша, 2005 – қаңтар 2007 аралығында Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің Роман-герман филологиясы факультетінде ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

    БІЛІМІ:   

    • 5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінде білім алды (2002-2005). Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2005 жылғы 28 маусымдағы шешімі бойынша бакалавр академиялық дәрежесі, ағылшын және түрік тілі мұғалімі біліктілігі берілді  (ЖБ 0063834, тіркеу № 3392);
    • 6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде (2009-2011) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2011 жылғы 25 мамырдағы шешімімен «6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді (ЖООК М № 0009828);

     Біліктілікті арттыру курстары:

    • «Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті 05.01.- 06.01.2018 «Modern methods of teaching foreign languages and translation» 72 сағат
    • «Пән мен тілді кіріктіріп оқыту- CLIL әдісі ». 72 сағат. «Advance» тіл орталығы. 25.09-29.09.2017ж.
    • «Жоғары және орта білім жүйесінде тіл үйретудің заманауи технологиялары». 72 сағат. С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті. 03.03.2018ж.
    • Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы: ҚазМемПУ «Pedagogy and   Inclusive education» Chimine Arfuso 04.12-08.12.17ж 72 сағат.
    • «Шетел тілін оқытуда жаңа заманауи технологияларды қолдану әдістері»72 сағат. «Advance» тіл орталығы. Тіркеу номері 26. 25.09-29.09.2017ж.

     БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ

    • Г.И. Саурукова «Шетел тілін оқытуда сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданудың маңызы». «Ағартушы», №1, наурыз  2018 ж.
    • . Г.И. Саурукова «Диалогтың құрамдық бөлшектерінің коммуникативті-прагматикалық сипаттамасы» III международная научно-практическая конференция « Менеджмент  качества: поиск и решения» Куала-Лумпур, Малайзия, 27-29 ноября 2017 г. 
    • . Г.И. Саурукова «Teaching vocabulary in English classes», «Көптілді педагогикалық кадрлардың тілдік құзіреттілігін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, 25 қазан 2017ж. Қазақ мемлекттік қыздар педагогикалық   университеті
    •  Saurukova G.I. «FORMING THE STUDENTS’ EFFECTIVE LEXICAL VOCABULARY»,  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ» Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының  80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ Шымкент-2017.                                                  
    • Джансеркеева Эльдана Нұрланқызы

     Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Джансеркеева Эльдана Нұрланқызы

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77078213523

    БІЛІМІ:

    • 5В011900-Шетел тілі:екі шетел тілі  мамандығы бойынша Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды (2002-2005), ағылшын және қытай  тілі  мұғалімі біліктілігі берілді;
    • 6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі білім беру бағдарламасы бойынша Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды (2005-2006), педпгогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді;

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Оқу жоспары мен құрылымы
    • Болашақ шетел тілі мұғалімінің біліктілігін арттыру
    • Шетел тілін оқыиу әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Э.Н.Джансеркеева, А.К.Садыкова «Formation of socio-cultural competence of future foreign languages teachers» КазҰУ «Хабаршы», 2020ж ISSN 1563-0226
    • Э.Н.Джансеркеева, М.А.Карбозова «Кәсіптік білім беру мен оқытуда әлеуметтік-мәдени құзіреттіліктің құрылымын дамыту» Журнал "Наука и жизнь" №6.2020г
    • Р.К.Садыкова, Э.Н.Джансеркеева «Қазақ және парсы әдеби  байланыстарының даму жолдары» КазҰУ «Хабаршы», №1(84) 2018, 197 ISSN 1563-0226
    • Э.Н.Джансеркеева «The advantages of promoting writing skills to young learners» Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, №2 (68) 2017.
    • Э.Н.Джансеркеева «Competence formation in professional development of future specialists»  6th The International Conference ‘Social Science and Humanity’ Held by SCIEURO in London      23-29 March 2017
    • Конференцияларға қатысуы мен қонақ ретінде берген дәрістері 18-20 октября 2017г, Сингапур  «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий» II международная научно-практическая конференция, «Білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңыздылығы»
    • 15 - 22 November 2017, Болгария Mтериали XIII международна научна практична конференция Achievement of High School – 2017 «Лексикалық интерференцияның рөлі мен маңызы»
    • Гулнар Акан

     Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Гулнар Акан

    Лауазымы: aға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77074123307

    БІЛІМІ:

    • Іле Педагогикалық Университетінің Қытай тілі факультетінде білім алды (1990-1995), (ҚХР, Құлжа қ.) (ЖБ-Б0251277);
    • Шетел тілдер және іскерлік карьера университеті. 6М011900 – Шет тілі; екі шет тілі мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі дәрежесі берілді (2015-2017), (ЖООК-М №0103454);

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Университеттің ректоры атынан «Үздік қызметкер» медалімен марапатталды(2010);
    • Университеттің 70 жылдық мерекесіне орай «Жас ғалым» атағымен марапатталды(2014); 
    • «Шетел тілдері» мамандықтары бойынша Республикалық студенттер олимпиадасын ұйымдастыруына қатысқандығыңыз және Қазақстан тілдердің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін алғысхат берілді(2017);

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы: «Жоғары оқу орындарындағы оқытыушылардың біліктілігін арттыру» курсы (240 сағат),
    • «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, (07.04.2014-03.05.2014);
    • «Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы (84 сағат), ҚХР, Хубэй Ухан педагогикалық университеті(10.07.2015-24.07.2015);
    • «Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы (84 сағат), ҚХР, Хубэй Ухан Хуадоң педагогикалық университеті (22.06.2015-07.07.2016);«Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы ( 240 сағат),
    • ҚХР, ШҰАР, Іле педагогикалық университеті (30.03.2017-28.04.2017);

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Әйелдер құқығы және  қазақ қоғамындағы әйелдердің орны. ҚХР «Тарбағатай» журналы, мамыр 2015;
    • Қытай тілі пәні бойынша 1-4 курс студенттеріне арналған бақылау жұмыстарының жинағы.Астана (Өрнек баспасы)2015ж;
    • Әйелдер құқығы идеясы және 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі әйелдер образы. II халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы,мамыр, 2015;
    • «Құбының құба жоны», (Қытайдағы қазақ ақындарының таңдамалы жыр жинағы), Алматы қ, Шетел әдебиеті баспасы 2016ж;
    • «Күңгіртот» (Қытайдағы қазақ ақындарының таңдамалы проза жинағы), Алматы қ, Шетел әдебиеті баспасы 2016ж;
    • “Қытай тілі” оқу құралы, Қазмемқызпу, 2016ж;
    • “Саябақ” поэмасы(аударма), ҚХР Харбин «Шылин» журналы  2017 №2;
    • Қытай тілі пәні бойынша 2,3,4 курс студенттеріне арналған аралық бақылау жинағы. Казмемқызпу , Алматы, 2010;
    • “Арақұс” аударма жыр жинағы. Алматы, АRNA-B, 2012.

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Әйелдер құқығы идеясы және 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі әйелдер
    • образы.
    • II халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы,мамыр, 2015;
    • The pecularities of women’s image in M.Auezov’s prose works. 
    • Баспа 9th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Book of Abstracts, 2-3 May 2019 TASHKENT   
    • Абай дүниетанымындағы Сократтық Ойлау.         
    • Қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткен «АБАЙ МҰРАСЫ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ» атты ON-LINE негізіндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2020ж.  

    ҒЫЛЫМИ ГРАНТТАР/ЖОБАЛАР:

    • «Мельбурн, жалғыз ағаш» by Ouyang YU, Australian Council for the Arts, Translation Fund, ARNA-b, Almaty, 2021
    • Мұхан Әсем Азаматқызы

     Лауазымыоқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Мұхан Әсем Азаматқызы

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77078702512

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2019 ж.-2021 ж. Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: бакалавр
    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2016 ж.-2018 ж. Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2012 ж.-2016 ж. Мамандығы: "Информатика" Дәрежесі: бакалавр

    ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР:

    • Ресей, Ростов-на-Дону "Тіл білімінің өзекті мәселелері"тақырыбы бойынша 2018 жылдың 20 қаңтары мен 2018 жылдың 30 қаңтары аралығында 48 академиялық сағат көлемінде ғылыми-зерттеу тағылымдамасы.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • 2-13 қараша 2020 ж. және 21-22 қаңтар 2021 ж. - 72 hours international scientific and methodological conference dedicated to the «Internationalization of education: contemporary methods of teaching foreign languages for specific
    • 27 наурыз 2019 ж. - ҚР БҒМ аясында дарынды жастармен жұмысқа қатысу22 апреля 2017 г. - участие в Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых по теме: Молодежь и третья модернизация Казахстана: наука, технологии и инновации»

    ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР ТІЗІМІ:

    • ЖОО студенттерінің оқу-тәрбие процесі және әлеуметтік ынтымақтастығы. \ ҚР ХҒА жаршысы 2019
    • Педагогикалық дискурс \ ОАУ хабаршысы 2017 мысалында оқушылардың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру
    • Оқушыларда коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру әдістері \ ОАУ хабаршысы 2017
    • Мектеп оқушыларын коммуникативтік тәсіл шеңберінде ағылшын тілі грамматикасына оқыту \ ОАУ хабаршысы 2017
    • Юлдашева Венера Аббасовна

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Юлдашева Венера Аббасовна

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77757454765

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Абай атындағы ҚазҰПУ 2006-2010ж Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: бакалавр
    • Оқу орны: Қазақ ұлттық кыздар педагогикалық университеті 2016-2018 Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • «Центр профессионального развития ZIAT-IQ12» казан 2020 ж. және 21-22 қазан 2021 ж. - 72 hours international scientific and methodological conference dedicated to the «Internationalization of education: contemporary methods of teaching foreign languages for specific
    • «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік орталығы 03.09.2020 «Педагогтердің IT- құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 36 сағат өтілді
    • Educational Center “Study Smart” attended an Upper-Intermadiate course in General English from 16.01.2020-16.03.2020
    • Толеубекова Мадина Нурхановна

     Лауазымы:оқытушы, педагогика ғылымының магистрі

    • Ақпарат

    Толеубекова Мадина Нурхановна

    Лауазымы:оқытушы, педагогика ғылымының магистрі

    +77474083885

    БІЛІМІ: 

    • 2010-2014 Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті (Алматы, Қазақстан) Филология факультеті, Шетел тілі: Екі шетел тілі (ағылшын-қытай)
    • 2020-2022 Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті  (Алматы, Қазақстан) Тарих және шетел тілі институты, Шетел тілі: Екі шетел тілі (ағылшын-түрік)

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілін оқыту әдістемесі

    ЖАРЫҚ КӨРГЕН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ENGLISH TEACHERS THROUGH INDEPENDENT WORK IN A DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 4(227). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/227 (дата обращения: 02.02.2022).
    •  Толеубекова М.Н. Улучшение профессиональной компетенций будущих преподавателей иностранного языка с помощью проектной работы / М.Н. Толеубекова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CCLXII Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 20(262). – М., Изд. «Интернаука», 2022.
    • Акажанова Айгерим Бах-Рашидқызы

     Лауазымы: оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    • Ақпарат

    Акажанова Айгерим Бах-Рашидқызы

    Лауазымы: оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі

    tel:+77074178418

    БІЛІМІ:

    • 2009-2013 ҚазМемҚызПУ 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі
    • 2013-2017 Орталық Қытайдың классикалық университеті (ҚХР, Ухань) Шетел филологиясы ғылымдарының магистрі

    Біліктілікті арттыру: 

    • 16.10.2019- 02.11.2019 «Шет тілін оқытудың аралас әдістемесі» 72 сағаттық оқу курсы Алматы қ.
    • 01.02.2020-15.02.2020 «Цифрлық өзгерістер дәуіріндегі мұғалімдердің жаңа рөлі» (72 сағат) Алматы қ.
    • 2022 жылдың 25 қарашасы  Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі
    • V кезекті қытай тілінен шеберлік сабақтары мен Халықаралық конференциялары
    • Сертификаттар: HSK деңгейі 6
    • Бақтияр Аружан Нұрбақытқызы

     Лауазымы: оқытушы

    • Ақпарат

    Бақтияр Аружан Нұрбақытқызы

    Лауазымы: оқытушы

    +77714532149

    БІЛІМІ:  

    • Педагогикалық ғылымдар магистрі GPA 3.51
    • Шетел тілдері педагогтарынн даярлау Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ
    • Білім бакалавры GPA 3.62
    • Шетел тілі: екі шет тілі Ағылшын-қытай тілдеріАбылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ
    • Академиялық ұтқырлық бағдарламасы                         
    • Ағылшын тілі және әлебиеті Аджу университеті, Сувон, Оңтүстік Корея

    Мақалалар мен жарияланымдар: 

    • «Халықаралық дискурсты оқытудың лингводидактикалық аспектілерін жүзеге асыру ерекшеліктері»Қазақстан халықаралық білім кеңістігінде.  ҚазҰПУ халықаралық конференциясы, сәуір, 2022 ж

    БІЛІКТІЛІКТІ ДАМЫТУ КУРСТАРЫ:  

    • “Blended and Hybrid Learning in Foreign Languages” бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы, ҚазҰҚПУ, Біліктілікті арттыру орталығы, 7-25 қараша 2022 ж.
    •  Тәжірибелік курс:“Методы и технологии начального иноязычного школьного образования” , (72 сағат) «Өрлеу» БАҰО» АҚ – ҚазБМЗУ, сәуір, 2022 ж.
    •  «ELT Assessment Literacy» тақырыбындағы вебинар, British Council, ақпан-наурыз, 2022 ж.
    •  «Мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін дамыту» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы, «Өрлеу» БАҰО» АҚ, 2021 ж.
    •  Практикалық курс: “Modeling the subject content and technology of teaching a professionally oriented foreign language in the framework of the areas of social and humanitarian, natural science, economics, engineering and technical profiles”. (72 сағат), КазУМОиМЯ, 2021 ж

    ЖЕТІСТІКТЕРІ: 

    • «Лингвистика және заманауи тілдер» бағыты бойынша «Open Doors” ресейлік халықаралық стипендия  жобасының жеңімпазы, РФ 2021 ж.
    • Қытай тілінен республикалық пәндік олимпиадасының бірінші орын иегері, Алматы, 2021 ж. «28.09.2020-04.10.2020 аптаның үздік волонтер мұғалімі» UCAN коммерциялық емес ұйымы
    • Бегілда Әйгерім Айдарқызы

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Бегілда Әйгерім Айдарқызы

    Лауазымы:оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі 

    8 778 990 37 10

    • 2021 жылдың қыркүйегі – 2022 жылдың тамызы – Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы; Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы. 
    • 2019 жылғы қараша – 2021 жылғы тамыз – «Банк ЦентрКредит» АҚ қызмет көрсету жөніндегі маманы.
    • 2019 жылдың қаңтары – 2019 жылдың қазаны Офис менеджері; (аудармашы: түрік-орыс/қазақ; қазақ/орыс-түрік); «MLPCARE MEDICAL PARK» түрік халықаралық компаниясы.
    • 2018 ж. қыркүйек – 2018 ж. желтоқсан – Мұғалім (ағылшын тілі қазақ, орыс топтарында); «Happy and Bright» балалар білім беру орталығы.
    • 2018 ж. сәуір – мамыр 2018 жыл – гид-аудармашы (қазақ-түрік, орыс-түрік, ағылшын-қазақ, орыс-ағылшын); MUSIAD – Түркиядағы кәсіпкерлер қауымдастығы.
    • 2018 жылғы қаңтар – 2018 жылғы сәуір – маман; DEVEXPOGROUP/ IZPEK – түрік құрылыс компаниясы.

    ЖЕТІСТІКТЕРІ:

    • 3 орын; «Аймақтану және халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша пәндік олимпиада; (2015; 2016). «Жүрек жылуы» әлеуметтік жобасы бойынша халықаралық конференцияда 2 орын.
    • 2016-2017 жылғы Президенттік стипендияның иегері. «Үздік студент-2017»; («Elite» компаниясы ұйымдастыруымен. Республикалық дәрежеде және Таяу шетелдерден студенттер қатысуымен өткізілген).

    БІЛІМІ: 

    • 2019-2021 (магистратура) Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Тарих және шет тілдер институты
    • Мамандығы: Шет тілі: екі шет тілі
    • 2014-2018 жж (бакалавриат) Тұран университеті
    • Факультет: Гуманитарлық-құқықтық
    • Мамандығы: Халықаралық қатынастар

    ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Қазақстан мен Түркия арасындағы қарым-қатынастың қазіргі саяси аспектілері; «Әлеуметтік шиеленіс: келісім мен келісімге ұмтылу» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 11 желтоқсан 2015 ж.
    • Қазақстан мен Түркия арасындағы экономикалық байланыстар; «Орталық Азия мен Қытай арасындағы қарым-қатынастардың тарихи, мәдени және экономикалық аспектілері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары; 2015 жылдың 28 сәуірі.
    • Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасы арасындағы қарым-қатынастардың негіздері; «Еуразияның өркениеттік құндылықтары: тарихы мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 қараша 2016 ж.Communicative competence as a value of humanity; №12 (146), Қазақстанның ғылымы мен өмірі, 2020 жыл.
    • Development of communicative competence in English in adults and young learners in a modern multilingual environment; «Қазіргі білім беру жүйесінің заманауи контексі жағдайында Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беруі»: 2021 жылдың 19 ақпандағы Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми тəжірибелік конференция материалдары. II Кітап. – Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, 2021. – 582 б.
    • Development of communicate competence in English in adults and young learners in a modern multilingual environment; «Эффективная трансформация и модернизация образования и науки для достижения целей устойчивого развития», в честь 30-летия независимости Казахстана: сборник материалов международной научно-практической конференции/. - Алматы: Центр оперативной печати, 2022 – 655 с.
    • Ермекқызы Ақниет

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Ермекқызы Ақниет

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    8 702 069 07 58

    • Мамыр 2017 жыл – Наурыз 2019 жыл «Алғабас» білім беру орталығының  ағылшын және түрік тілдерінің оқытушысы;
    • Қыркүйек-Қараша 2019 жыл Еңбекші орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімі;
    • Қыркүйек 2019 жыл –  Тамыз 2020 ағылшын тілінен қазақ тіліне штаттан тыс аудармашы (техникалық аудармалар)
    • Қыркүйек 2020 жыл –  Маусым 2022 ағылшын және түрік тілдерінен жеке оқытушы;
    • 2022 жылдың қыркүйек айынан  бастап, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті  «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының оқытушысы

    БІЛІМІ: 

    • 2015-2019 ж.ж Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, Филология факультеті, екі шет тілі (ағылшын-француз)
    • 2020-2022 ж.ж Сүлейман Демирел университеті, Педагогикалық-гуманитарлық факультеті, екі шет тілі

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту методикасы

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР: 

    • Using ICT applications in EFL teaching: Challenges and Experiences of Novice vs. Experienced English Teachers (Вопросы Педагогики халықаралық журнал)
    • Using ICT applications in EFL teaching: Challenges and Experiences of Novice vs. Experienced English Teachers)  (“EdArXiv Preprints” халықаралық сайты)
    • Есіркеп Бибісара Мұғалбекқызы

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Есіркеп Бибісара Мұғалбекқызы

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    8 747 016 40 34

    БІЛІМІ:  

    • 2014-2018  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Филология факультеті, Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы
    • 2019-2021 Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті,  Филология факультеті, Шет тілі: екі шетел тілі мамандығы

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту методикасы

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР: 

    • Ағылшын тілі пәнін оқытуда топтық оқыту әдісі ( Вестник КазНУ)
    • Шет тілін оқытудағы жеке оқыту әдісі ( Қазақстанның ғылымы мен өмірі)
    • Токсеитова Айдана Ерғалиқызы

     Лауазымы:  оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Токсеитова Айдана Ерғалиқызы

    Лауазымы:  оқытушы, ғылым магистрі

    87472849160

    toxeitova.aidana@qyzpu.edu.kz

    БІЛІМІ:  

    • 2009-2013  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Шет тілдері бойынша білім бакалавры: екі шет тілі (ағылшын/түрік)
    • 2014-2016  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Түркология мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі.

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР: 

    Сертификаттар

    •  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, Research.Copmpilation and classification methodology and techniques in folkloreand folk literature,72-hour,03-29 October 2022
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық  университеті , «Blended and Hybrid Learning in Foreign Language» (72 сағат),           25 қараша  2022ж.
    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, Reasearch methodology and academic writing in Literature.Translation and Pedagogy,72-hour, 10 october – 4 November 2022
    • Международный инженерно-технологический университет, Межкультурная коммуникативная компетенция как цель обучения английскому языку в вузе,72 часа, 8-14 декабрь 2022 г.
    • Телибаева Ләззат Әсетқызы

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Телибаева Ләззат Әсетқызы

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77051512320

    • Телибаева Ляззат Асетовна еңбек жолын 2008-2012 жылдар аралығында Алматы қаласындағы №90 Лицейде, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған.
    • 2013-2014 жылдар аралығында Алматы индустриалды колледжінде ағылшын тілі пәнінің оқытушысы қызметін атқарды.
    • 2014-2019 ж.ж., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасында магистр оқытушы лауазымында қызмет атқарды.

    БІЛІМІ:  

    • 2004-2008 ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы (ағылшын, фпанцуз тілдері), бакалавр.
    • 2011-2013 ж.ж. «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы (ағылшын, түрік тілдері) педагогикалық ғылымдар магистрі, Абай атындағы ҚазҰПУ 
    • 2019-2022 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ PhD докторантура бағдарламасы бойынша білім алған, мамандығы: Лингвистика
    • 04.10.2021 – 15.10.2021 ж.ж. аралығында Түркия республикасы, Стамбул қаласы, Стамбул университетінінің Әдебиет факультеті, Қазіргі түркі тілдері мен әдебиеттері бөлімінде «Коммуникативтік этикеттегі ұлттық этномәдени стереотиптер» тақырыбында 72-сағаттық тағылымдамадан өткені туралы сертификат иегері

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ: 

    • Лингвистика, коммуникативтік этикет, ұлттық этномәдени стереотиптер
    • Шетел тілдерін оқыту

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР: 

    • «Основные принципы обучения профессионально-ориентированного общества иностранному языку» Научный журнал «Хабарши» КазМемКызПУ, №6 (71), 2017 г., стр. 66-69. № 13965-Ж
    • «Игровые технологии, их роль и место в обучении профессиональному иноязычному общению» Республиканский общественный научно-просветительский газетный журнал «Агартуши», № 2(2) март 2018 г., стр. 41-42.
    • «Значение разогрева студентов» Материалы международной научно-практической конференции «Дни Веды», том 4, 22-30 февраля 2018 г., стр. 115-117. ISBN 978-966-8736-05-6
    • «Методическое значение ролевых игр в обучении иностранному языку» Материалы международной научно-практической конференции «Лидерство и управление: современные направления развития теории и практики» стр. 83-85.
    • «Коммуникативный этикет и его особенности» Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №4/4 2020г. стр. 240-244. соавтор - к.т.н., доцент Кобланова А.Ж.
    • «Стереотип как элемент национальной культуры» Хабарши КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и филология иностранных языков», сборник к международной практической конференции «Предметное интегрированное обучение: опыт и пути его реализации». № 3(31), 2020 г. стр. 200-207. ISSN 2307-7891, соавтор - к.т.н., доцент Кобланова А.Ж.
    • Шәмішева Айбану Жәнібекқызы

     Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Шәмішева Айбану Жәнібекқызы

    Лауазымы: оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

    +77016262628

    Шәмішева Айбану – Халықаралық Конфуций институты гранттық бағдарламасының бакалавр, магистр түлегі. 2018 жылы Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) университетінің бакалавриатын үздік дипломмен тәмамдаған. 2020 жылы Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) университетінде халықаралық қытай тілін оқыту саласында магистр дәрежесін алды.        

    Еңбек жолын Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-нің шығыстану факультетінде  эдвайзерлік қызметінен бастаған. 2021 жылдан бері Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университетінде қытай тілі оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • 2018 -2020 Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) , Халықаралық білім институты. «Халықаралық қытай тілін оқыту» мамандығы бойынша магистратура.
    • 2014 -2018 Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) , Халықаралық білім институты. «Халықаралық қытай тілін оқыту» мамандығы бойынша бакалавр. Үздік диплом.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • 26.10.2020 -26.12.2020 Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті  Оңтүстік-Батыс университетімен (ҚХР) бірлесіп жасаған, Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының қытай тілі оқытушыларының біліктілігін арттыруға арналған  76 сағаттық онлайн семинары

    СЕРТИФИКАТТАР:

    • HSK 6-шы деңгей
    • HSKK (Қытай тілінен халықаралық ауызша емтихан), жоғары деңгей.
    • Алматы қаласындағы қытай тілі оқытушыларының 3-ші кезекті әдістемелік сайысы (III-дәрежелі диплом,  ҚХР- дың Алматыдағы Бас Консулдығы 2021 ж.)
    • Халықаралық қытай тілін оқыту бойынша магистранттар арасындағы педагогикалық біліктілік сайысы (II-дәрежелі диплом, Пекин қаласы, 2019 ж.)

    ЖОБАСЫ:

    • "Қазақ тілінің ұлттық корпусының публицистикалық мәтіндер кіші корпусін әзірлеу" : 2021-2022 жж.
    • Задаханова Алия Азатхановна

     Лауазымы: Оқытушы 

    • Ақпарат

    Задаханова Алия Азатхановна

    Лауазымы: Оқытушы 

    +7 707 605 10 68

    • Алия Азатханқызы – 2015 жылы Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2016 жылы ҚХР-дың Чженьжень провинциясында қытай және ағылшын тілдерінен тілдік даярлау курсынан өткен. 2017 жылы әл Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде «гуманитарлық ғылымдар магистры» дәрежесін алды. 2018 жылы St. Mary’s университетінде тағылымдамадан өткен және Oxford House College Лондон қаласында ағылшын тілдік даярлық курсына қатысқан. Еңбек жолын Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушы қызметкерлігінен бастаған. 2020 жылдан бастап ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша грантты иеленген жобасының аға ғылыми қызметкері. 7М01705 – Шетел тілі:екі шетел тілі, магистратура білім беру бағдарламасы және  8D01703 – Шетел тілі: екі шетел тілі, докторантура білім беру бағдарламаларын құрастырушы.

    БІЛІМІ:  

    • Гуманитарлық ғылымдар магистрі, әл Фараби атындағы ҚазҰУ, (Қазақстан).
    • Шет тілі: екі шет тілі, бакалавр дәрежесі, Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, (Қазақстан).
    • Jiangsu university of science and technology, China – қытай тілі курсы (Қытай)
    • St. Mary’s university тағылымдама (Лондон, Ұлы Британия)
    • Oxford House College, London – ағылшын тілі курсы (Лондон, Ұлы Британия)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • лингвистика, лексика-семантика, концептілер жүйесі, қытай тілі.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ): 

    • “How Kazakhs Use Proverbs to Define Themselves in a Globalized World: a Discourse Ecologies Approach” код: SHSS2019002
    •  ИРН АР09260204 «Көне түркілердің дүниетанымындағы концептілер жүйесі».
    • Америка елшілігі қаржыландырып отырған Scaffolding PUDP «Secondary School Teacher’s Training» жобаның локальды тренеры
    • Дүниежүзілік банк қаржыландырған «Педагогикалық білім беруді жетілдіру үшін мұғалімдердің біліктілік бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асыру» жобасының қатысушысы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    •  Journal: Science and life of Kazakhstan. - No. 5, (63), 2018-213-217 p. The functioning of the language units of the lexical-semantic group "Travelling";
    • Lexico-semantic relations in the language unit system “Traveling (V International Farabi Readings: Materials of the International Scientific and Theoretical Conference "XXI Akhanov Readings" "Language, Intercultural Communication and National Identity: A Look into the Future", Almaty, May 5-6, 2018) National and cultural pecularities of the lexico-semantic group "Traveling"  (V International Farabi Readings: International Scientific Conference of Students and Young Scientists "World of Farabi" Almaty, Kazakhstan, April 9-12, 2018)
    • InterCorf Scientific Publishing Center, the VII International and Practical Conference international Forum: Problems and scientific solutions, held on November 6-8, 2022, Melbourne, Australia. Scientific article: “Effective strategies of applying visual aids for developing communicative skills”
    • The concept of "World" in the Sumerian and Turkic consciousnesses, Hagia Sophia 4th International conference on multidisciplinary scientific studies, February 11-13, 2022, Istanbul, Turkey “Verbalization in the linguistic consciousness of the concept Friendship in the ancient turkic worldview”, The 3rdInternational Modern Scientific Research Congress -III, May 06-08, 2022, Istanbul Gedik University, Istanbul, Turkey
    • Journal «Bulletin of Ablai Khan KazUIRandWL» series «Philological sciences»: “The Concept of «Steppe» in the Nomads Worldview”. Published in journal recommended by Education and Science Control Committee of the Ministry of Education and Science, 2022. P.145-158
    • «The concept of "World" in the Sumerian and Turkic consciousnesses», Hagia Sophia, 4. Internatıonal conference on multıdıscıplınary scıentıfıc studies. February 11-13, 2022 y. Istanbul, Turkey, pp. 830-831 Verbalization in the linguistic consciousness of the concept Friendship in the ancient turkic worldview”, International Modern Scientific Research Congress-III , May 06-08, 2022 y. Istanbul, Turkey. p- 310
    • "The concept of "Wealth" in ancient Turkic worldviews, IY international Ankara Multidisciplinary studies congress, Ankara, 2022
    • "Monotheism in ancient turkic people", International Conference "Modernization of consciousness: the nature of transmission of the image "World" in the spiritual heritage", October 11, 2022, pp-56-59 
    • Конференцияларға қатысуы мен қонақ ретінде берген дәрістері: 
    • «The concept of "World" in the Sumerian and Turkic consciousnesses», Hagia Sophia,4. Internatıonal conference on multıdıscıplınary scıentıfıc studies. February 11-13, 2022 y. Istanbul, Turkey, pp. 830-831
    •  Verbalization in the linguistic consciousness of the concept Friendship in the ancient turkic worldview”, International Modern Scientific Research Congress-III , May 06-08, 2022 y. Istanbul, Turkey. p- 310
    • "The concept of "Wealth" in ancient Turkic worldviews, IY international Ankara Multidisciplinary studies congress, Ankara, 2022