• Кенебаева Айнұр Сейтбатталқызы

      PhD, доцент

      «Әлеуметтік және гендерлік зерттеулер» институтының директоры

      Ғылыми қызығушылықтары: әлеуметтік зерттеулер, зерттеу әдістемесі, қонақжайлылық индустриясы және туризм, кәсіпкерлік, маркетинг, тұтынушылардың мінез-құлқы.

    Айнұр Сейтбатталқызы Кенебаева - «Болашақ» бағдарламасының түлегі. Аталмыш бағдарлама аясында 2011 жылы «International College of Hospitality Administration Cesar Ritz» оқу орнын Халықаралық бизнес магистрі дәрежесімен тәмамдады және Manchester Metropolitan (Ұлыбритания) университетінде «Postgraduate Degree» дәрежесі бойынша білім алды. 2011-2014 жылдар аралығында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде докторантура бағдарламасы бойынша білім алды. 2014 жылдың желтоқсанында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің диссертациялық кеңесі негізінде ағылшын тілінде «Туризм» бағыты бойынша докторлық диссертациясын қорғады. 2015 жылы PhD докторы дәрежесі берілді. в Pittsburg State University, (Канзас, АҚШ) университетінің Kelce College of Business бизнес колледжінде ғылыми тағылымдамадан өтті. 2005-2009 жылдар аралығында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің экономика факультетінде «Туризм» мамандығы бойынша бакалавриат бағдарламасы аясында білім алды.

    2020 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Әлеуметтік және гендерлік зерттеулер» ғылыми-зерттеу институтының директоры. 2015-2020 жылдар аралығында Халықаралық Бизнес Университетінде (UIB) Ғылыми-зерттеу департаментінің директоры, «Modern Business Studes» ғылыми орталығының жетекшісі, Менеджмент және бизнес кафедрасының меңгерушісі, Менеджмент және бизнес кафедрасының доценті болып қызмет атқарды. 2015-2020 жылдар аралығында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «Болон үдерісі және білім беру бағдарламалары» бөлімінің бас маманы лауазымында жұмыс істеді.

    Айнұр Кенебаева Journal of Global Business Insights (АҚШ) және Near East University Online Journal of Education (Түркия) халықаралық ғылыми журналдарының редакторлық кеңесінің мүшесі және рецензенті.

    ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР  

    Жоғары дәрежелі халықаралық ғылыми басылымдар
    Kenebayeva, A.S. (with Olya, H. & Altinay, L., Farmaki, A., Gursoy, D.). (2020). “Hospitality Supply Chain’s Sustainability Practices and Hotel Guests’ Familiarity, Attitudes and Behaviours, Journal of Sustainable Tourism (Impact Factor 3.400 Clarivate Analytics)

    Kenebayeva, A.S. (with Farmaki, A. & Altinay, L.& Prokopis, Ch.). (2019). “Religion and Entrepreneurship in Hospitality and Tourism”, International Journal of Contemporary Hospitality Management (Impact Factor: 4.531 Clarivate Analytics).
    Kenebayeva, A.S. (with Gursoy, D. & Altinay, L.). (2017). “Religiosity and entrepreneurship behaviours”. International Journal of Hospitality Management, 67:87-94. Publisher: Elsevier, United Kingdom (Impact Factor: 2.787 Clarivate Analytics).

    Kenebayeva, A.S. (2017), “How do rural tourism providers exploit opportunities? Insights from Kazakhstan”, International Journal of Entrepreneurship, Vol.21 Iss: 2. Publisher:  Allied Business Academies, USA (Scopus Q-2 Level)
    Kenebayeva, A.S. (2014), "A study of consumer preferences regarding agritourism in Kazakhstan: A comparative study between urban and rural area consumers", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 6 Iss: 1, p.27 – 39. Publisher: Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom (Scopus Q-3 Level, Emerging Sources Citation Index Clarivate Analytics)
    Kenebayeva, A.S. (2014), “Consumer’s willingness to pay for agritourism products”, Actual Problems of Economics, №4 (154), p.344-354, Ukraine.
    Шет елдік кітап басылымындағы тарау (IGI Global халықаралық баспасы)
    Kenebayeva A.S. (2018), "Internationalization of Higher Education in Kazakhstan: National Capacity-Building Initiatives” in Book "Policies and Initiatives for the Internationalization of Higher Education in Developing Nations", IGI Global, p.153-174.
    Монография (ағылшын тілінде)
    Kenebayeva A.S. (2017). ABC’s of Agritourism through the Prism of Marketing, - 164 p. Monograph

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / БАЯНДАМАЛАР

    Kenebayeva, A.S. (2020). ANALYSIS OF MODERN STRATEGIES OF DIFFERENTIATION OF SERVICES OF ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY AND TOURISM ENTERPRISES / А.S. Kenebaeva // Innovative approaches in modern science: The LXVIII International scientific-practical conference "Innovative approaches in modern science." - No. 8 (68). - M., Ed. Internauka, 2020.
    Kenebayeva A.S & Tazhina G.O. (2019). “Do Socio-Psychological Features Affect Generation-Z’ Attitudes towards Leading Hospitality Trends?”, Global Conference on Business and Economics, Istanbul, 1-3 October. 
    Kenebayeva A.S. & Nurmagambetova A.I. (2018). “Attitudes of Kazakh consumers towards experiential hospitality services” International Scientific Researches Congress, Tbilisi.
    Kenebayeva A.S. & Xiaotian, Zh. (2017). “Entrepreneurial Motivations of Opportunity, Necessity and Irrational Entrepreneurs: Multi-case Evidences from Central Asia”, 43rd European International Business Academy Conference, Milan, Italy, 14-16 December. (Paper in English).
    Kenebayeva A.S., Farmaki, A. & Altinay, L. (2017). “Religion and Hospitality and Tourism Entrepreneurship”. 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, Florida, USA, 8-11 December. (Paper in English).
    Kenebayeva A.S. & Xiaotian, Zh. (2017). “Understanding the Nature of Motivations of Rural Tourism Entrepreneurs: Social, Commercial, Irrational or Mix?”. Global Conference on Services Management (GLOSERV 2017), Volterra, Tuscany, Italy, 3-7 October. (Paper in English) 
    Kenebayeva A.S. & Nurmagambetova A.I. (2017). “Attitudes of tourist towards Uzbekistan as a tourism brand”, Conference: “Opportunities and prospects of development of the tourist free economic zone in Bukhara”, in Bukhara, Uzbekistan, 27 May. (Paper in Russian) 
    Kenebayeva, A.S. (2012), “Agritourism as a factor of economic development of rural areas of the Republic of Kazakhstan”, 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 24-29 April, Fethiye, Turkey. (Paper in English) 
    Kenebayeva, A.S. (2013), “Study on Consumers’ Preferences in Agritourism Services Depending on Gender: A Study on an Example of Kazakhstan”, 6th International Conference of Service Management, Cyprus, 24-23 June. (Paper in English) 
    Kenebayeva, A.S. & Syzdykbayeva B.U. (2013), “Development of rural economy. Innovative agritourism business initiative”, IX International Research and Training Conference «Scholarly Discussion: Innovations of the Modern World», Moscow. (Paper in English) 
    Kenebayeva, A.S. (2012), “Agritourism as a way of preserving identity in the context of globalization", Conference: «Cognition of the Countries of the World: History, Culture, Achievements», Novosibirsk, Russia, April. (Paper in English)  
    Kenebayeva, A.S. (2013), “New entrepreneurial initiative: rural tourism”, V Astana Economic Forum Conference: «New solutions in Economics and Management», Astana, Kazakhstan, 22-24 May (Paper in Kazakh)  

    ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті бекіткен басылымдар

    Kenebayeva, A.S. (2020). “Consumer behaviour towards sustainable business practices:
    Insights from Baby boomers and X, Y, Z generational segments”, The Bulletin of KazNU al-Farabi (KKSON MON RK)
    Kenebayeva A.S. (with Nurmagambetova A.I.) (2020). “Attitudes of Kazakhstani consumers towards experiential hospitality and tourism services”, The Bulletin of Karaganda State University (KKSON MON RK)
    Kenebayeva, A.S. (2017), Building business networks for rural tourism, Herald of S.Toraigyrov Pavlodar State University, №3: 94-101. (Paper in English)  
    Kenebayeva, A.S. (2017), Analysis of agrtiourism potential and expected financial outcomes, Scientific Journal Herald L.N.Gumilyov Eurasian National University, №1(116): 388-393. (Paper in English)  
    Kenebayeva, A.S. (2017), Managing consumer expectations and quality of services through consumer behavior in the hotel and restaurant business, S.Toraigyrov Pavlodar State University, №3: 103-107. (Paper in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. & Syzdykbayeva B.U. (2014), Sustainable development through rural tourism, Scientific Journal Herald L.N.Gumilyov Eurasian National University, №1 (98): 5-7. (Paper in English)  
    Kenebayeva, A.S. & Syzdykbayeva B.U. (2013), A study on consumer’s preferences for experiential agritourism services, Scientific Journal Herald L.N.Gumilyov Eurasian National University, №5 (96):15-20. (Paper in English)  
    Kenebayeva, A.S. & Syzdykbayeva B.U. (2012),“ Agritourism as a new tourism product in the domestic market”, Scientific Journal «Researcher», №№1-2 (69-70), Astana. (Paper in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2012),“ Agritourism and its importance in improving rural population’s lives”, Scientific Journal «The World of Scientific Studies»,№№7-8 (61-62) Astana. (Paper in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2012),“Agritourism concepts: study on foreign experience” Scientific Journal «Researcher», December, Astana. (Paper in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. & Syzdykbayeva B.U. (2013), “Functions of Agritourism: Foreign Experience”, Scientific Journal Herald L.N.Gumilyov Eurasian National University, №5 (96):35-40. (Paper in Russian) 

    ГРАНТТЫҚ ЖОБАЛАР  

    2020 – Жоба жетекшісі: «Stress Factors for Female Teachers at Distance Learning Environment in Conditions of COVID-19» (ЮНЕСКО қаржылық қолдауымен)
    2019 - Inclusive and innovative workspaces for economic breakthrough and social well-being of residents of remote regions of Kazakhstan
    2019 - Iterative study of addiction of logistics and ecology in the conditions of megalopolises of the Republic Kazakhstan
    2018 - Erasmus+Jean Monnet.  Entrepreneurship Development in European Union: An Integrated Market for a Better Business
    2018 – International Standards for Research and Publications (Supported by the US Diplomatic Mission in Kazakhstan. Grand Holder – Zhussupova Zh.)
    2017 - Erasmus+Jean Monnet. “Rural Sustainable Development through the EU Tourism Practices” (with Aidana Tokbura)
    2017 - The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. “"Agropolis: a Model of Sustainable Development of Rural Areas in the Aspect of the Proposed Concept of Bio-Food Security". (University of International Business, Research Leader – Isabayev, G.A.)
    2017 - The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. “Formation of the brand of Kazakhstan medical tourism and promotion of medical services of the Republic of Kazakhstan to the international market”. (Turan University, Research Leader – Kalenova S.A.)
    БАҚ- ғы талдау мақалалар
    Kenebayeva, A.S. (2011), “Challenges of Tourism Development”, «KazInform» National Information Agency http://www.inform.kz/kaz/article/2345188 (Article in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2011), “How to develop Agritourism?”, «KazInform» National Information Agency  http://www.inform.kz/kaz/article/2350346 (Article in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2011), “Ulytau region as a source of tourism profit”, «KazInform» National Information Agency http://www.inform.kz/kaz/article/2351081 (Article in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2011), “Bologna Process in Kazakhstan”, «KazInform» National Information Agency  http://www.inform.kz/kaz/article/2358915 (Article in Kazakh)  
    Kenebayeva, A.S. (2011), “Social problems of orphanhood”, «KazInform» National Information Agency http://www.inform.kz/kaz/article/2351602 (Article in Kazakh)

    • Салимжанова Айжан Серікқызы
     • Салимжанова Айжан Серікқызы
     • Экономика саласында PhD кандидат

      Директордың м.а.

      ҚазҰҚПУ Әлеуметтік және гендерлік ғылыми-зерттеулер институтының директоры м.а.

      Ғылыми қызығушылықтары: гендерлік экономика, ақысы төленбейтін үй жұмысы және үй шаруашылығы экономикасы

    Салимжанова Айжан Серікқызы