• Білім беру

  • Кафедра туралы

   Қазақ КСР Министрлер Кеңесі Халық Комиссариатының 1944 жылғы 15 тамыздағы Әйелдер педагогикалық институтын құру туралы қаулысына сәйкес тарих факультетінің базасында педагогика кафедрасын құру туралы шешім қабылданды. Бөлім бастығы болып Ш.Коқымбаев тағайындалды. 1950-1970 ж.ж. кафедрада К.Б.Бержанов, А.РЖұмаханов, А.Б.Мұқанова, т.б. сияқты республикамызға белгілі оқытушылар жұмыс істеді; 1980-1990 ж.ж кафедраны профессорлар И.М.Мадин, Д.Сейдуалиев және Грузия, Ресейдің педагогикалық ғылым академиясының академигі К.Қ.Құнантаева басқарды; 1995-2021 ж.ж. аралығында кафедраны п.ғ.к., доцент Б.Ю.Юсупов, п.ғ.д., профессор Л.К.Керімов, п.ғ.к., доцент Ж.А.Асқарова, п.ғ.д., профессор А.К.Кұсайынов, п.ғ.д., доцент Г.А.Муратбаева басқарды. Педагогика кафедрасында жоғары білікті ғалымдар мен оқытушылар, профессорлар Ш.Т.Таубаева, С.Т.Иманбаева, Қ.Ж.Қожахметова, А.Е.Дайрабаева, Ш.Майғаранова, Т.Б.Машенбаев, М.К.Сураншиева, А.К.Рысбаева, т.б. қызмет жасады.  2021 жылдан бері кафедраны  п.ғ.к., профессор М.К.Бұлақбаева басқаруда. Бүгінгі күні жалпы педагогика кафедрасы университеттің жетекші кафедраларының бірі болып жоғары ғылыми әлеуетімен ерекшеленеді. Кафедрада п.ғ.д., доцент К.Н.Сариева, п.ғ.д., доцент  К.С.Құдайбергенева, п.ғ.д., доктор Ш.Т.Таубаева, п.ғ.д., доцент К.С.Абдиев,  п.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а. А.М.Кенжан, п.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а. М.К.Садықова, п.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а. К.Т.Медеубаева, п.ғ.к., доцент Л.Т.Сайдахметова, п.ғ.м., аға оқытушы Б.С.Қылышпай, п.ғ.м., оқытушы Ж.Қ.Адасқанова, п.ғ.м., оқытушы А.Қ.Құттыбек, п.ғ.м., оқытушы А.Д.Сарбасова, п.ғ.м., оқытушы Ф.С.Баекеева, PhD, аға оқытушы Д.Қ.Садирбекова. Академиялық ұтқырлық бағытында соңғы жылдары университетке шақырылған ғалымдар дәрістері мен тәжірибелік сабақтары өз нәтижелерін білім алушылардың ғылыми еңбектерінде көрініс алды. Меморандум аясында шақырылған белгілі ғалымдар: Ресей білім беру академиясының Білім беруді дамыту Стратегия Институтының доценті, п.ғ.к. Н.Н.Найденова, Сеченов атындағы Бірінші медициналық университетінің профессоры, п.ғ.д. М.Б.Челышкова және Басқару ассоциация төрағасы В.И.Звонников, Литва университетінің профессоры, п.ғ.д. Римантас Желвис, Кембридж университетінің докторы Томас Харриет. 2023 оқу жылы жақсы жаңалықтармен басталды. Финдік тәжірибелерге сүйене отырып, бірнеше оқу бағдарламалары іске қосылды:

   • 6В01802 – Әлеуметтік педагогика
   • 7М01103 – Білім берудегі көшбасшылық және менеджемент
   • 7М01104 – Білім берудегі зерттеулер

   Халықаралық байланыс:

   Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті 58-ден астам шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен халықаралық ынтымақтастық орнатады және дамытады. https://kazmkpu.kz/kz/zarubezhnie-vuzi-partneri  Келісімдер студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық, қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді оқыту, жетекші ғалымдардың қонақ дәрістерін, сонымен қатар шетелдік ғалымдарды тарту бағдарламасы бойынша PhD докторанттары мен магистранттарын шақыру, бірлескен ғылыми зерттеулерді жүргізу, докторанттар үшін ғылыми тағылымдамалар және т.б. мәселелерін қарастырады.

   Шетелдік серіктес ЖОО-ның атауы:

    

   Білім беру бағдарламалары

    • Бұлақбаева Мейрамгуль Кеңесбайқызы

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Бұлақбаева Мейрамгуль Кеңесбайқызы

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77475676611

    Бұлақбаева Мейрамгуль Кеңесбайқызы – 2003 жылы «Бастауыш сынып оқушыларын этнопедагогика материалдары арқылы еңбекке баулу» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 150-ден артық ғылыми мақалалар, 10 оқу құралы жарық көрген. 1995-2004 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде «Жалпы және этникалық педагогика» кафедрасында оқытушылық қызметте болды. 2004 ж. қаңтар айынан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қызмет атқарады.

    • «Білім беру саласының үздігі» медалі, Куәлік № В1-867.
    • «Қазақстанның үздік ғылым кандидаты», Куәлік №1-234.
    • А.Байтұрсынов атындағы күміс медаль.

    БІЛІМІ:

    • Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық институты, Физика және математика факультеті, физика пәнінің мұғалімі және тәрбие жұмысының әдіскері
    • Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, күндізгі бөлім аспирантурасы (13.00.01 – Жалпы педагогика және білім беру тарихы, этнопедагогика)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шығармашылық пен дарындылық;
    • Диагностика, тестілеу тоериясы мен технологиясы, мониторинг;
    • Тьюторлық, менторлық және коучинг;
    • Көшбасшылық негіздері: білім берудегі ииновация

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Бакалавриат  бітірушінің құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін педагогтың кәсіби стандарты негізінде бағалау құралын жасау //СПЕНСЕР.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Creatively going near the research culture of students  /Россия и Европа: связь культуры и экономики. Материалы XXI международной научно-практической конференции. - Прага, Чешская республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 18 июня 2018 года. – С. 38-41.
    • Diagnostics of Creative Abilities of Students /Materials of the IV International Scientific-Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time» - Sapporo (Japan), February 13-15, 2019. Volume II. – Р. 21-25.
    • WEB-QUEST technology –one of the methods of measuring information competences of students /Наука и практика в решении стратегических и тактических задач устойчивого развития Рос-сии.  - СПб.: КультИнформПресс, 2019. – С. 57-59.
    • Шкалирование и педагогический мониторинг как показатели измерения учебных достижений /Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и перспективы: сборник научных трудов. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. – С.209-211.
    • Peculiarities of Development of Pedagogical Tasks and Stages of Application of Their Learning Results. The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology /Materials of the V International Scientific-Practical Conference. In three volumes. Volume II – Ankara, Turkey: Regional Academy of Management, 2020. – РР. 221—226.
    • Жас ғалымдар мектебі: педагогикалық өлшемдер саласындағы жаңа зерттеулер қандай мәселелерге арналуы мүмкін //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, №4/3 2020. - Б. 20-24.
    • Педагогикалық тапсырмаларды құрастырудың ерекшеліктері және оларды оқыту нәтижелерін қолданудың кезеңдері //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, №4/3 2020. - Б. 124-127.
    • Тест тапсыру кезіндегі оқушылардың психоэмоциональды ерекшеліктері //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, №4/3 2020. - Б. 128-131.
    • Составление и применение тестовой диагностики контроля знаний и исследовательской культуры учащихся //Вестник международного центра образования и научной информации (Германия)» 2019 г. – Дюссельдорф, Выпуск 1.2020. – С. 28-32.
    • Құзыреттілік тұғыр аймағында оқыту нәтижелерін талдаудың педагогикалық-психологиялық аспектілері //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, №11/2 (145),  2020. – Б. 196-199.
    • Психологиялық тренингтер және Интертеймент технологиясын қолдану арқылы эмоционалдық тұрақтылық пен кәсіби дағдыларды дамыту Қазақстанның ғылымы мен өмірі //Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, №12-5 (151),  2020. – Б. 127-131.
    • The Pedagogical Conditions for Reflexive Culture Improvement of Future Teachers Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 580-585.
    • Issues and Challenges in the Formation of Future Teacher Reflexive Culture in Kazakhstan https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 6, Issue 12, 2019http://www.ijicc.net/
    • Сторителлинг (STORYTELLING) әдісі заманауи трендтердің ерекшелігі ретінде Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер. Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары. – Алматы: ҚҰҚПУ ППЖМ, 23 сәуір 2021. – Б. 31-35.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Мамыр-маусым, 2020. Пандемия кезіндегі волонтерлық көмек /Интертеймент технологияларын қашықтан оқытуда қолдану ерекшеліктері. Республиканың орта мектептері.
    • 14.11.2020. Сандық білім беру мен қашықтан оқытуда ІТ технологияларды қолдану. №200 орта мекеп.
    • 10.02.2021. Қашықтан оқытудағы Интернет платформалардың маңызы. Қарулы күштер академиясы.
    • Таубаева Шаркул Таубаевна

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Таубаева Шаркул Таубаевна

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +7 777 2060827

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 1969-1971 жж. – Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының№3 орта мектеп-интернатында бастауыш сыныптар және  тарих пәнінің мұғалімі.
    • 1977-1986 жж. – Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институты гуманитарлық пәндер кабинетінің әдіскері, озат тәжірибені ендіру кабинетінің меңгерушісі.
    • 1986-1991 жж. – Ы. Алтынсарин атындағы педагогика ғылымдарының ғылыми-зерттеу институтында ақпарат бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, дидактика секторының аға ғылыми қызметкері, үйлестіру бөлімінің ғылыми хатшысы.
    • 1991-1993 жж. – Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институ­тының педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы.
    • 1993-1998 жж. – Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім проблемалары институтының ғалым хатшысы, директордың ғылым жөніндегі орынбасары.
    • 2001-2006 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ­ситеті жалпы және этникалық педагогика кафедрасының доценті, профессоры, «Білім беруді стандарттау, сараптама және креативті ақпарат» орталығының жетекшісі.
    • 2006-2008 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар  педагогикалық институтының  педагогика және психология факультетінің деканы.
    • 2008-2010 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің оқу-әдістемелік бірлестік жөніндегі проректоры.
    • 2011 жылдан әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
    • педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының профессоры.
    • 2006 жж – осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар  педагогикалық университетінің жалпы  педагогика кафедрасының профессоры.

    БІЛІМІ:

    • 1971-974 жж. – Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының  аспиранты.
    • 1985-1988 жж. – КСРО Педагогика ғылымдары академиясының жалпы педагогика институтының озат тәжірибені зерделеу зертханасында сырттай аспирантурада оқыды.
    • 1992 ж. – «Система деятельности институтов усовершенство­вания учителей по изучению, обобщению и использованию передового педагогического опыта» тақырыбында педагогика ғылымдары кандидаты дәрежесін алу үшін диссертация қорғады (Алматы).
    • 1996 ж. – Доцент ғылыми атағын иеленді.
    • 1998-2001 жж. – Абай атындағы Алматы педагогикалық университетінің педагогика кафедрасыныңдокторанты.
    • 2001 ж.. – «Научные основы формирования исследовательской культуры учителя общеобразовательной школы» тақырыбында педагогика ғылымдары докторы дәрежесін алу үшін диссер­тация қорғады.
    • 2002 ж. –Педагогика ғылымдары докторы  ғылыми дәрежесін иеленді.
    • 2004-2017 жж. – Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде, Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік әлем тілдері мен халықаралық қатынастар университетінде,  Қазақ мемлекеттік қыздар  педагогикалық университетінде, Абай атындағы Қазақ ұлттық  педагогикалық университетінде, Қазақ­стан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі Академиясында докторлық диссертацияларды қорғау кеңестерінің мүшесі.
    • 2005 ж. –Қазақстан Педагогика ғылымдары академиясының академигі.
    • 2006 ж. – Профессор ғылыми атағын иеленді.
    • 2009 ж. – Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының академигі.
    • 2010-2011 жж. –Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты.

    МАРАПАТТАРЫ:

    1982 ж. – «Қазақ ССР оқу ісі үздігі» төсбелгі.

    2007 ж. –«Қазақстан Республикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгі.

    2017 жыл – ««Қазақстан Республикасы құқық қорғау әскеріне 25 жыл» кеуде белгісі.

     2017 жыл «ЖОО Үздік оқытушысы -2017»  ҚР БҒМ грант иегері

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    1. В 2010-2011 учебном году прошла научную стажировку в лаборатории педагогических измерений Института теории и истории педагогики Российской академии образования как стипендиат Международной программы Президента РК «Болашак» по специальности: «Педагогическая диагностика»,«Оценка и управление качеством образования», в Российском государственном социальном университете по специальности: «Социальная педагогика». Участвует в подготовке образовательной программы по специальности «Педагогические измерения», «Социальная педагогика».  

    2. В период с 17 по 27 июня 2013 года прошла стажировку в Чешской республикепо организации университетского образования.

    Получен Сертификат.

     3. В период 20 по 30 июня 2018 года прошла стажировку на тему «Подходы и методы работы с детьми и взрослыми с особыми потребностями: клиническая психология и инклюзивное образование» в г. Поморие Болгарии, организованную Компанией академического и культурного обмена «Предтечи БГ», партнером Казахского национального университета им. аль-Фараби, совместно с Софийским университетом им. Св. Климента Охридского (Болгария) по Приглашению№ Р-095 20 марта, 2018 года. Сертификат «Подходы и методы работы с детьми и взрослыми с особыми потребностями: клиническая психология и инклюзивное образование», с 20.06.2018 до 29.06.2018 г. 72 часа, в г. Поморие Болгарии, участие на семинаре-тренинге, организованном Софийским университетом-партнёром КазНУ им. Аль-Фараби.  Регистрационный № 21936/29.06.2018 г.

    4. В период 24 ноября - 3 декабря 2018 г. прошла стажировку на тему«Непрерывное  образование: контенты, конструкты, лучшие практики университетов» в топ-университетах Азии(Гонконг и Сингапур).

    Цель программы: ознакомление с опытом центров превосходства и лучшими практиками топ-университетов Азии по обучению, развитию, оценке профессорско-преподавательского состава, конструированию дизайна образовательных программ, анализа учебной среды. (Гонконгский институт образования, EdUHK (QSWorld Universities Rankingsby Subject #1);Гонконгский политехнический университет, PolyU. QSWorldUniversitiesRanking #106);Национальный Университет Сингапура, NSU (QSWorldUniversitiesRanking #11); Сингапурский Университет Менеджмента, SMU (QSWorldUniversitiesRanking #500).

    Была представлена уникальная возможность ознакомления и обмена опытом с лучшими образовательными практиками топ-университетов Азии; обсуждения дизайна образовательных программ, инструментов оценки, разбора образовательных кейсов с лучшими экспертами-практиками в сфере образования и менеджмента в образовании, нетворкинг, дискуссионная площадка.

    По результатам встреч и стажировки:

    - получен Сертификат Almaty Management University о повышении квалификации: «Непрерывное образование: контенты, конструкты, лучшие практики университетов», заверенные международными партнерами, у которых слушатели программы прошли обучение;

    (Сертификат выдан Таубаевой Шаркуль Таубаевне о том, что прошла обучение в рамках зарубежного семинара в период 26-30 ноября 2018 г., по теме «Cеntrefor Teaсhing Excellence: контенты, конструкты, лучшие практики университетов».ALMA Almaty management UNIVERSITY. В объеме  72 часов, организованном Cеntrefor Teaсhing Excellence – Институт развития образования Almaty management UNIVERSITY, а также вузов-партнеров; Certificate of Attendance at a seminar conducted by the Educational Development Cеntre on devdloping professional pedagogical competencies Sharkul Taubayeva. 27 November 2018. The HongKong Polytechnic University Educational  Development  Cеntre).

    5. 5-11 февраля 2019 года прошла стажировку в целях изучения и обобщения опыта подготовки социальных педагогов в Российском государственном социальном университете, а также для участия в работе Всероссийской конференции с международным участием и XXII социально-педагогических чтений.  Для полноценного участия были подготовлены и опубликованы следующие статьи:

    - «Вклад  профессора Л.В. Мардахаева в развитие методологии социальной педагогики»  в журнале  «Педагогическая наука и образование»;

    - «Методология социальной педагогики в научном творчестве  профессора Л.В. Мардахаева: от концепции до технологии» – в коллективной монографии «Теоретико-методологические основы социальной педагогики и перспективы ее развития».

    - «Методологическое пространство учебника профессора Л.В. Мардахаева «Социальная педагогика: полный курс» - на маиериалах Всероссийской конференции с международным участием,XXII социально-педагогические чтения, посвященные  75-летию со дня рождения профессора, заслуженного работника высшей школы Льва Владимировича Мардахаева «Социальная педагогика: теоретико-методологические основы и перспективы развития». Все статьи опубликованы в Москве.

    Получен Сертификат «Социальная педагогика: теоретико-методологические основы и перспективы развития» с 5 по10.02. 2019 года, за участие в работе Всероссийской конференции с международным
    участием. XXII социально-педагогические чтения, посвященные 75-летию со
    дня рождения Льва Владимировича Мардахаева, Москва.

    6.  Также  изучен опыт разработки учебно-методических материалов по дисциплинам докторантуры, посвященные вопросам педагогической диагностики и экспертизы, в Институте стратегии развития образования РАО в лаборатории педагогических измерений (зав.лаб. д.п.н., проф.  Н.Н. Найденова). В целях совершенствования учебной программы по базовой дисциплине докторантуры «Философия и методология педагогики»  в Институт стратегии развития образования РАО, в лаборатории философии педагогики. (зав.лаб. д.п.н., проф. Я.С. Турбовской). Выступила на темы: «Проблемы реализации глобальных трендов высшего образования в Казахстане (на примере КазНУ имени аль-Фараби)», «Философия и методология педагогики как базовая дисциплина (как средство развития инновационного мышлыения у докторантов и магистрантов (аспирантов)». Проводила круглый стол с аспирантами и докторантами Института стратегии развития образования РАО на тему «Методологическая подготовка магистрантов (аспирантов) и докторантов: содержание, форма и результат» по заранее подготовленным вопросам. Информация на сайте университета.

    7. Сертификат Таубаева Шаркуль Таубаевнаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің шетел ғалымдарын шақыру бағдарламасы негізінде 01.10.2018-26.10. 2018 ж. аралығында Литва мемлекеті Вильнюс университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Римантас Желвистің 72 сағат көлемінде оқытылған«Жаhандану және білім беру»тақырыбындағы дәрісін тыңдағаны үшін берілді.

    8. Сертификат Таубаева Шаркуль Таубаевнаға Қазақстан Республикасы   Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Шекара Қызметінің Академиясының жоғары әскери мектептегі әскери педагогика мен психология кафедрасында «Оқытудың замануи технологиялары» бағыты бойынша оқытушылық құрамның біліктілігін жетілдіру курсын (120 сағат) оқығаны жөнінде берілді

    ҒЫЛЫМИ ГРАНТТАРЫ, ЖОБАЛАРЫ

    1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім беру мазмұнын жасау, инновациялық оқыту мәселелері бойынша республикалық жобалар (1987-2001 жж.).

    2. «Кредиттік оқыту технологиясы жағдайындағы педагогикалық ЖОО оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету» тақырыбындағы қолданбалы жоба (2005-2007 жж.).

    3. «Педагогикадағы әдіснамалық білімді құрылымдау мен құрастыру – ұлттың интекллектуальдық әлеуетін дамыту факторы» атты іргелі жоба (2008-2011 жж.).

    4.  «Қазақстан мен Еуропа елдерінің білім беру саясатын зерттеу: адами ресурстар мен интеллектуальдық әлеуетті қалыптастыруды салыстырмалы талдау аспектісі» (2012-2014).

    5. «Қазақстанның замануи жастарының өзін өзі кәсіби анықтау дағдыларын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері» жобасы (2015-2017).

    6.  Қазіргі уақытта «Синергетические основы и эвтагогика для саморазвития личности и развития  духовно-нравственных качеств» тақырыбындағы жобаға  бас ғылыми қызметкер  ретінде қатысуда (2020-2022).  

    7.   Реализация Государственной программы «Мәдени мұра» по теме «Педагогика  советской эпохи». Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында дайындалған   «Әлемдік педагогикалық ой-сана» : 10 томдық / жетекшісі К. Ж. Қожахметова. – Алматы: «Таймас», 2011. – 8-том : Кеңестік дәуірдегі педагогика. – 400 б.

    8. Теория и практика проектирования содержания и технологий послевузовского военно-педагогического образования в системе КНБ РК.

    9. Концептуализация системы внедрения дидактических инноваций в учебный процесс  в условиях интеграции всузов органов национальной безопасности с октября  2020 года.

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ

    • бакалавриат студенттері үшін: Методология научно-педагогического исследования/  Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасы, Проектирование в сфере образования/Білім саласындағы жобалау.
    • магистранттар үшін: Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері/Методология и методы педагогических исследований,  Экспертиза в образовании , Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұғыр/Культурно-исторический и деятельностный  подход в психологии и образовании.
    • докторанттар үшін: Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы/ Философия и методология педагогики, Академиялық жазуАкадемическое письмо, Өлшемдегі тестілеу/Тестирование в измерении, Формирование оценка жизненных навыков обучающихся/Білім алушылардың өмірлік дағдыларын қалыптастыру және бағалау, Білім алушылардың функциональдық сауаттылығын бағалау|Оценка функциональной грамотности обучающихся.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

    Монографии – 3

    1. Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика формирования. / Таубаева Ш.  – Алматы: Алем, 2000. -380 с.

    2.  Исследовательская культура учителя: от теории к практике. / Таубаева Ш.  –  Алматы: Ғылым, 2001. - 350 с.

    3. Исследовательская культура учителя: от теории к практике/ Монография. / Таубаева Ш . -Алматы: «Қазақ университеті», 2016.- 423 с.

    Разделы в коллективной монографии – 7

    4.  Таубаева Ш. Образовательная политика: теории и концепции, тенденции стратегии развития. – Алматы: Қазақ униветситеті, 2014. –227 с. (в соавторстве: Мынбаева А.К.,  Булатбаева А.А., Анарбек Н.).

    5. Таубаева Ш. Профессиональная самореализация учителей общеобразовательных школ: инновационный аспект: монография.  – Алматы: Қазақ университеті,  2017. – 174 с. (В соавторстве:.Кудайбергенова К.С.).

    6.  Таубаева Ш.Т. Зарубежный и казахстанский опыт формирования профессионального самоопределения современной молодежи: монография. .  – Алматы: Қазақ университеті,  2017. – 104 с. (В соавторстве: А.Б. Мукашева, Г.К. Ахметова,  А.А.  Булатбаева, П. Митева, Е.С. Оналбек.).

    1. Таубаева Ш.Т. Методология социальной педагогики в научном творчестве профессора Л.В. Мардахаева: от концепции до технологии (Глава 3) Социальная педагогика: теоретико-методологические основы и перспективы развития: Коллективная монография.\Под редакцией Л.В. Мардахаева.- М.: Перспектива, 2019, с.51-70

    8.Теория и практика проектирования содержания и технологий послевузовского военно-педагогического образования в системе КНБ РК. Монография. Под ред. докт. пед.наук Таубаевой Ш.Т., наук  канд.воен. наук Алтынбекова Р.М. в 2-х частях. Часть 1. – Алматы: АПС КНБ РК, 2020. - 294 с. (в соавторстве: подразделы - 1.1.,1.2.,1.5; 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,3.2., 3.6., 3.7)

    9. Теория и практика проектирования содержания и технологий послевузовского военно-педагогического образования в системе КНБ РК. Монография. Под ред. докт. пед.наук Таубаевой Ш.Т., наук  канд.воен. наук Алтынбекова Р.М. в 2-х частях. Часть 2. – Алматы: АПС КНБ РК, 2020.  - 319 с. (в соавторстве: подраздел 1.5). В коллективной монографии предсталены результаты внтрикафедального проекта на тему «Теория и практика проектирования содержания и технологий послевузовского военно-педагогического образования в системе КНБ РК».

    Учебник с грифом РУМС МОН РК - 10

    1. Педагогиканың философиясы және әдіснамасы. Оқулық. /Таубаева Ш. -  Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 388 бет.

    2. Философия и методология  педагогики. Учебник. /Таубаева Ш.  - Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 438  с.

    3. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Оқулық /Таубаева Ш..  Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 360 бет.  

    4. Методология методы педагогического исследования. Учебник /Таубаева Ш. -  Алматы: Қазақ  университеті, 2019.- 334 с.

    5. Taubayeva Sh.T. Scientife pedagogical research metods: Textbonk// Sh Taubayeva. - Almaty: Qazaq University. 2019. – 214.p.

    6. Әлеуметтік педагогика. Оқулық.- Алматы: «Полиграфия-сервис К», 2012.- 340 б. (авторлық бірлестікте: Л.В., Мардахаев, Ш.К. Беркімбаева, С.Т Иманбаева, Л.Ө Тастемірова, Ш.М. Майғаранова, Ғ.Ә Абаева, Ш.Ж Қолымбаева).

    7. Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері. (авторлық бірлестікте:  Мұратбаева Г.А., Қоңырбаева С./ Оқулық. – Алматы: ИП «Ашикбаева», 2018. – 185 бет.

     8. Теоретические основы педагогических измерений. (авторлық бірлестікте:  Муратбаева Г.А., Конырбаева С.С./ Учебник. – Алматы: ИП «Ашикбаева», 2018. – 232 с.

    9. Педагогика тарихы: білім беру және педагогикалық ойлар тарихы : оқулық / ҚазМемҚызПУ. – Алматы, 2009. – 398 б. / Ш.К. Беркімбаева, К.Ж. Кожахметова, К.Қ. Құнантаева, С.Қ. Қалиев, Ш.М. Майғаранова, С.Т. Иманбаевамен бірге.

    10.  Методология и методика педагогического исследования.  Учебник.   / Таубаева Ш. – Алматы: КазГосЖенПУ, 2011. - 141 с.

    11.  Педагогика.Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,  Берикханова А.Е. /Оқулық. – Алматы: ИП «Ашикбаева», 2018. – 340 бет. 

    12. Әдебиеттік оқу : хрестоматия : жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған. – Алматы : Атамұра, 2015. – 160 б. / П. Қ. Жаманқұл, Г. С. Құрманбаймен бірге.

    13. Педагогика: пед. жоғары оқу орындары мен пед. колледждер студ. арналған оқулық / ред. басқ. П.И. Пидаксистый; аударғандарГ.К. Ахметова, Ш.Таубаева. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2006. – 336 б.

    Учебное пособие с грифом РИСО вуза

    1.  Передовой педагогический опыт. / Таубаева Ш.  – Алматы: Республиканский изд. кабинет, 1997. -    120 с.

    2. Педагогический эксперимент. Краткий курс лекций. – Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2000. – 120 с. (в соавторстве: З.А. Исаева).

    3. Введение в методологию и методику педагогического исследования. / Таубаева Ш.  – Туркестан, 2007. – 190 с.

    4. Методология и методика педагогического исследования:  в помощь начинающему исследователю : учеб. пособие. – Астана : Дарын, 2009. – 244 с.

    5. Научно-педагогическое исследование: методология и методика // Серия «Методологическая культура исследователя» : учеб. пособие. – Алматы, 2010. – 238 с.

    6. Әлемдік педагогикалық ой-сана : 10 томдық / жетекшісі К. Ж. Қожахметова. – Алматы: «Таймас», 2011. – 8-том : Кеңестік дәуірдегі педагогика. – 400 б.

    7. Зерттеу университеттеріндегі оқытушы мен кафедра ұжымының инновациялық іс-әрекетке даярлығы : әдістемелік нұсқау. – Алматы, 2013. – 51 б.

    8. Педагогика әдіснамасы. Оқу құралы.  / Таубаева Ш. – Алматы: Қарасай, 2013. - 432 бет. (Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша Оқу-әдістемелік секциясының және ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған. (Хаттама № 3, 28.05.2013 ж.).

    9.  Методология и методика дидактического исследования. Учебное пособие. Алматы Қазақ университеті, 2015. - 246 с.

    10.  Методология и методика педагогического исследования. Учебное пособие. Алматы Қазақ университеті, 2015. - 246 с . (в соавторстве:  Булатбаева А.А.).

    11. «Рухани  жаңғыру: патриоттық тәрбие берудің теориясы мен практикасы»  тақырыбындағы халықаралық  ғылыми-практикалық  семинар  материалдары. Жалпы редакциясын басқарған   п.ғ.д., профессор  Ш.Т. Таубаева  - Алматы: ОНОН,   2018 жыл.    – 200 бет. Жинақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Ғылыми кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды.

    13.  Философия и методология педагогики: научные школы стран СНГ и Республики Казахстан: хрестоматия. Под ред. д.филос.н., профессора А.Р. Масалимовой.  - Алматы: Қазақ университеті, 2017 .- 402 с.

    14. Білім беру ұйымдарындағы стратегиялық менеджмент. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2017. -  148 б.   (Авторлық бірлесиікте: Булатбаева А.А., Садвакасова З.М.).

    15. Білім беру жүйесіндегі инновациялық менеджмент. Оқу құралы. – Алматы,  2017. – 140 б.( Авторлық бірлестікте: А.А.  Булатбаева, Қ.Ж. Аганина).

    16. Магистрлік диссертацияны орындауға берілетін нұсқаулар : оқу құралы / Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. – Алматы, 2006. –98 б. / А.Қ.Құсайынов, М. Бұлақбаевамен бірге.

    17. Дидактикадағы инновация. Оқу құралы. – Алматы: Қарасай, 2020. - 368 бет. (авторлық бірлестікте: Максутова И.О.)

    18. Педагогикалық колледждер мен институттар, универ­ситеттер студенттерінің курстық және дипломдық жұмыстарды жазып даярлау әдістемесі. – Алматы, 2002. – 55 б. / Қ.Ж. Аганина, З.Ж. Әділбековамен бірге.

    Учебно-методическое пособие  с грифом РИСО вуза

    1. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в системе образования. Научный фонд. Книга1. Алматы: Научно–изд. центр „Ғылым”, 2001. – 266 с. (в соавторстве: С.Н. Лактионова).

    2.   Методология общей и этнической педагогики в логико-структурных схемах: учебно-методическое пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, магистрантов, аспирантов и докторантов в области педагогики. – Алматы, 2005. - 174 с. (в соавторстве: К.Ж. Кожахметова, Ш.И. Джанзакова.).

    3.Организация и проведение самостоятельной работы слушателей адьюнктуры : учеб.-метод. пособие / Военный ин-т комитета национальной безопасности РК. – Алматы, 2008. – 84 с. / Соавт.: А.А. Булатбаева.

    4.  Интенсивные образовательные технологии и их применение начинающими преподавателями вуза. Учебно-методическое пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 500 с. (в соавторстве: Бакиров И.И., Максутова И.О.).

    • Сариева Кульпаш Нтымакбаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Сариева Кульпаш Нтымакбаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым докторы

    +7707 463 17 49

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

    • Қазақ ұлттық қыздар университетінің Жалпы педагогика кафедрасының доценті-(2019)
    • «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» филиалы ББЖ КБАРИ Жоғары мектептегі оқыту мен білім беру әдістемесі» кафедрасының доценті (2016).«Тілдерді дамыту және мәдениеттану» кафедрасының (2008-2011) «Педагогика және инклюзивті білім беру» кафедрасының профессоры (2014-2015), меңгерушісі.
    • «Ұлттық ақпараттандыру орталығы. Жетекші ғылыми қызметкер, «Қазақ тілі» (1-б сынып) электрондық оқулықтарының ғылыми-әдістемелік жетекшіс, б сынып электрондық оқулығының авторы (2006 -2008)
    • Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы. «Қазақ тілі және әдебиетті оқыту әдістемесі» лабораториясының жетекші ғылыми қызметкері, меңгерушісі, «Оқулықтарды сараптау орталыгы» директорының ғылыми жүмыс жөніндегі орынбасары (1988-2005)
    • Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақ әдебиеті кафедрасының, Республикалық және Алматы қаласының педагогтар білімін жетілдіру институттарының аға оқытушысы(1996-1998)
    • Қазақстан кинематографистер одағы Кино үйінің аға әдіскері (1971-1974). Қазақ кино өнерінің тарихын зерттеу, дәрістер оқу; шетелдік киногерлермен кездесу, қазақ киноларының премьерасын ұйымдастыру.
    • Алматы, Атырау облыстары орта мектептерде қазақ және орыс тілі, қазақ және орыс әдебиет пәндер мұғалімі) (1975-1987)

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультеті, мамандығы орыс тілі және әдебиет мұғалімі (1967-1971)
    • Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымының докторы (13.00.02), диссертация тақырыбы: «Қазақстандағы орыс тілді мектептердегі қазақ әдебиетін оқыту жүйесі» (2007)
    • Ғылыми атағы: доцент (1997); Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі (2010).

    МАРАПАТТАРЫ:

    «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығының «Құрметті қызметкері» медалі,2013;Почетная грамота МОН РК, 1993; Почетная грамота Министерства информации и общественного согласия,1998; Ы.Алтынсарин ат. Қазақ білім академиясының Құрмет грамотасы;

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    • Оңтүстік Кореяда Сеул қ. ақпараттандыру саласында біліктілік арттыру (2011) );
    • «Сорос-Қазақстан» қорының «Окулық» Халықаралық бағдарламасына қатысу (1996-1997);
    • Москва, Санкт-Петербург, Рига; Таллин  білім ұйымдарында гуманитарлық білім мәселелерімен танысу (1992)
    • Халықаралық американдық мектептегі  тәжірибе  (1998)

    ҒЫЛЫМИ ГРАНТТАРЫ, ЖОБАЛАРЫ:

    • Жобалар:2020 -Білім берудің жол картасы,
    • 2015-Педагогтың кәсіби біліктілігі моделі,
    • 2003-Мектеп оқулықтарының сапасының мониторинг моделі

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ:

    • Педагогика,
    • Заманауи инновациялық технологиялар ,
    • Білім берудегі менеджмент,
    • Оқулықтар сапасын сараптау

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    • Монографиялар: «Қазақстандағы орта білім((1995-2015)» АО НЦПК Өрлеу»,2016
    • Методика преподавания казахской литературы в школах с русским языком обучения.-Алматы, 2002
    • Мониторинг качества учебников и УМК. - Алматы: КАО им. Ы.Алтынсарина, 2003
    • Қазақ тілі, 9 класс, учебник для школ с русским языком обучения. - Алматы: Мектеп,2002, 2005г.
    • ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. «Орыс тілді мектептердегі қазақ тілі» оку пәні.(5-11 сыныптар) - Алматы: КАО,2000,2002.
    • Бағдарлама «Қазақ тілі» (5-11 сынып). - Алматы: «РИК»,2000.
    • Программа «Казахская литература» (5-11 кл.) - Алматы:«РИК»,2000.
    • Қазақ тілі 5 сынып (оқулық). - Алматы: "Білім", 1996-2000.
    • Қазақ тілі және Елтану (оқу құралы).-Алматы: Сорос-Қазақстан Қоры»1997, «Балауса»2000.
    • Суретті қазақ тілі. - Алматы: "Ана тілі",1999.
    • «Мы говорим по-казахски» (пособие). - Алматы: «Қазақстан», 1992,1998.
    • Казахская литература (учебник-хрестоматия) для 5,6,7,8 кл. - Алматы: Жеті Жарғы, 2000.
    • Қазақ тілінен тестілер және жұмыс дәптері. - Алматы: "Білім”, 1998.
    • Модульдік күнтізбелік-тақырыптық жоспар. -Алматы, «Ғылым», 2001,2002.
    • Қазақ тілінен емтихан билеттері және тест тапсырмалары. - Алматы: "Білім", 2001.
    • 2020 «Орта білім мазмұнының ноосфералық моделі»  «Қазақстан ғылымы мен өмірі» журналы
    • 2019«Үштілділік-бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі»  Халықаралық семинар-форум «Мемлекеттік тілде сөйлету амалдары» атты баяндама  жинаққа  басылды.
    • 2019  «V Оразов  оқулары: Түркі өркениетінің ғылым мен білімді дамытуға қосқан үлесі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Еңбектер жинағына «Қазақтың ұлттық ұғымдар мен үлгілер  жүйесі-ұлттық идеология негізі» атты мақала басылды.
    • «Тренды в образовании» ж.Әдіскер – Методист 1-2021
    • Құдайбергенева Кульзада Саековна

     Лауазымы: Доцент. ғылым докторы

    • Ақпарат

    Құдайбергенева Кульзада Саековна

    Лауазымы: Доцент. ғылым докторы

    +77013318821

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Педагогика ғылымдарының докторы, доцент.
    • «Ы. Алтынсарин атындағы төсбелгі» 2005 ж., «ҚР БҒМ «құрмет грамотасы». 2014 жыл «Бейбітшілік әлемі» халықаралық шығармашылық бірлестігінің  «Білім көшбасшысы» медалі. 2014 жыл

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    1. Мұғалімдердің өзін-өзі жүзеге асыруы
    2. Құзырлылықтың педагогикалық категоряи ретіндегі мәртебесі
    3. Сапа саясаты, білім сапасының адам сапасына тәуелділігі.
    4. Адам сапасын өлшеу
    5. Студенттердің көшбасшылығы  

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    1. IT  арқылы озық педагогикалық тәжірибені жинақтау  технологиясы: 1993-1996
    2. Жаңа буын оқулықтарын сараптау: 2000-2002
    3. Қазақстан Республикасының біліктілігін арттыру стандарты мен тұжырымдамасы: 2002-2004
    4. Құзырлылық - нәтижеге бағытталған білім сапасының критерийі: 2005-2007
    5. Біліктілік институтарындағы on-line курстар бағдарламасы: 2007-2013
    6. Білім парадигмасындағы өзгерістер,  деңгейлік бағдарламалар: 2013-2017 жж
    7. Адам сапасын өлшеу. Студенттердің көшбасшылығы: 2020-2022 

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    1. Formation of the key pedagogical competencies of the teacher in modern conditions. Volume 34 Issue 87-2, 1 Jnuary 2018. Pages 120-134. Кудайбергенева К. Оракова А., Ахметова К.Саинова Л. Subagatjva G. процентиль важности 98,609
    2. The principles and laws development of competence as pedagogical categoryb//Austrian journal of Humanities and Social Sciences. - Vienna. 2 April.– 2016. bISВN -13 978-3-903115-14-9  ІSВN -10 3-903115-14-2 .Р.44-51
    3. Развитие педагогического коучинга в Казахстане   //Innovations and modern pedagogical technologies in the education system. Prague 2016. Materials of the VI international scientific conferenct Februaru Praque 20-21. 2016.  ISBN978-80-7526-081-9. 121-124 стр.
    4. Профессиональное самореализация учителей общеобразовательных школ инновационный аспект: философское осмысление. //Наука и жизнь Казахстана.  №1 (43) 2017 . ISSN 2073-333X
    5. Квалитологияның философиялық–әдіснамалық алғышарттары  //Қазақстанның ғылымы мен өмірі.- №4 (61) 2018 ISSN 2073-333X
    6. Qualimetric Approach in Pedagogical Measurements //Materials of the V International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time" February 12-14, 2020 Tokyo, Japan Volume II
    7. Іс-әректті зерттеу тақырыбын негіздеудегі көңіл  аударатын мәселелер //Қазақстанның білім және ғылым әлемі №5.- 2014ж.  ISSN 1997-1443
    8. «Deliberate actions of coaches in improving the quality of human capital» //European Applied Sciences: challenges and solutions, proceedings of the 2nd International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 25.05. 2015.
    9. «Проблемы повышения квалификации по уровневым программам» //Проблемы современной науки и образования (№9 (39) РИНЦ Москва 2015).
    • Әбдиев Қали Сейілбекұлы

     Лауазымы: Доцент, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Әбдиев Қали Сейілбекұлы

    Лауазымы: Доцент, ғылым докторы

    +77051142310

    БІЛІМІ:

    • 1979, ҚазМУ, Алматы, «қолданбалы математика» мамандығы, біліктілігі  – математик
    • 1986, физика-математика ғылымдарының кандидаты, СССР ҒА Сібір бөлімшесі, Есептеу орталығы
    • 1991, информатика және есептеуіш техника доценті, СССР ЖАК
    • 2010, педагогика ғылымдарының докторы, Ұлттық білім беру академиясы, Астана

    ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАРҒА ҚАТЫСУЫ

    • «Қазақстанда білім беру сапасын бағалау» қоғамдық бірлестігінің төрағасы,
    • Евразия білім беру сапасын бағалау ассоциациясының мүшесі (ЕАОКО, Москва)
    • «Качество образования в Евразии» (Москва) журналы редакциялық кеңесінің мүшесі
    •  «Информатика негіздері» журналы (Алматы) редакциялық кеңесінің мүшесі

    ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ БАҒЫТТАРЫ

    Педагогикалық өлшеу, білім беру сапасын бағалау. Ақпараттық технологияларды әртүрлі салаларға ендірудің теориялық-әдістемелік негіздері, информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі, білім беруді ақпараттандыру.

    ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ:

    • «Қазақ тілін шет тілі немесе екінші тіл ретінде» үздіксіз білім беру моделі негізінде қазақ тілін оқытуға арналған стандарт-технологиясын және оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу,  2011-2012 жж., ҚР Ақпарат және мәдениет министрлігінің тапсырысы.
    • Оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық сауаттылығын бағалауды модельдеудің ғылыми негіздері, 2015-2017 жж., ҚР БҒМ Ғылым комитетінің гранты.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    НСОКО: обзор национальных экзаменов и мониторинговых исследований в среднем образовании: учебно-методическое пособие для руководителей органов управления образования и исследователей – Астана: Национальный центр тестирования Министерства образования и науки, 2016. – 67с. (совместно с Примбетовой Г.С.)

    Оценивание информационно-коммуникационной грамотности школьников: коллективная монография – Астана: Национальный центр тестирования, 2017. – 140 с. (совместно с Кунаковой К.У., Умербаевой Г.К., Турсынбековой А.Е. )

    Поступление в вузы в постсоветских странах: экзамены как инструмент решения государственных задач: сост. и науч. ред. В.А.Болотов, Р.В.Горбовский; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2020. -168 с. (в коллективе авторов) 

    Оценка работы школ в постсоветских странах [Электронный ресурс] / сост. и науч. ред. В. А. Болотов, Р. В. Горбовский, Е. А. Ленская; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Электрон. текст. дан. (686,0 Кб). — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 166 с. — Режим доступа: https://publications.hse.ru/books/430141473 (в коллективе авторов) 

    О результатах экспериментальной проверки инструмента оценки ИК-грамотности школьников / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация образования», г.Москва, 2017, том 14, №4, с. 475-483. (совместно с Г.К.Умербаевой, А.Е.Турсынбековой)

    Project training method as a graduate research activity development tool // Abstracts of the International scientific-practical conference “Active teaching methods”, Almaty, 23-24 November 2017, p. 70-72. (in association with Bektemessov A.T., Kuatbayeva A.A., Kossynbay Y.B., Dosanalieva A.)

    ЕНТ 2004-2016: история в документах и публикациях СМИ: сборник статей // составители – К.С.Абдиев, Т.О.Балыкбаев, И.У.Сагындыков. Астана, Национальный центр тестирования. – 2017 – 409 с.

    Актуальные задачи практики педагогических измерений в высшем образовании // Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Физико-математические науки»,  №4, 2018. – с.112-116.

    Функциональные особенности информационных систем, предназначенных для сопровождения процедур оценивания результатов обучения // Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Физико-математические науки»,  №2, 2019. – с.203-208.

    Ұлттық мониторинг нәтижелерін түсіндіру мәселелері // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы, №4(80), 2019. - 223-230 б. (Б.Ш. Амзеевамен бірлестікте)

    The Mechanism of Admission to Universities and the Accessibility of Higher Education in Kazakhstan // Higher Education in Russia and Beyond, Issue 1(26), 2021. pp. 14-16.

    Оценка качества образования в условиях ДО в Казахстане // В кн.: Оценка качества образования в условиях дистанционного обучения: Опыт проживания пандемии системами школьного образования стран постсоветского пространства. Составители и научные редакторы В.А. Болотов, Т.А. Мерцалова – М.: «Алекс» (ИП Поликанин А.А.), 2021. – с. 52-59.

    1. Конференцияларға қатысуы

    VI ежегодная международная конференция ЕАОКО «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования», Санкт-Петербург, г.Пушкин, 22-23 сентября 2017г. Доклад: Актуальные задачи по оценке ИКТ-грамотности и предметных знаний по информатике (совместно с Г.К.Умербаевой, А.Е.Турсынбековой).

    Международная научно-практическая конференция «Современные направления развития образования и науки в области химии, биологии, экологии и географии», г.Алматы, КазГосЖенПУ, 27 октября 2017г. Доклад: Возможности инструмента оценки ИК-грамотности школьников (совместно с С.С.Тлемисовым)

    VIII  Международная научно-методическая конференция «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке» посвященная 90-летнему юбилею КазНПУ им. Абая, г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 3-4 октября 2018г. Доклад: ЕНТ как инструмент решения государственных и общественных задач.  (совместно с Г.С.Примбетовой)

    Республиканская научно-практическая конференция «Стратегия «Казахстан-2050»: университеты как драйверы модернизации общества», г.Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 24 мая 2019г. Доклад: Как готовить выпускников бакалавриата к квалификационным экзаменам?

    IX  Международная научно-методическая конференция «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке» посвященная 75-летию проф. Бидайбекова Е.Ы и 35-летию школьной информатики, г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 1-2 октября 2020г.  Доклад: Отражение актуальных проблем педагогических измерений в тематике магистерских диссертаций.

    Международный форум приуроченный к Международному дню образования «Будущее системы образования в условиях COVID-2019», г.Алматы, КазНацЖенПУ, 11 февраля (онлайн). Доклад: Функционирование НСОКО Казахстана в условиях пандемии.

    Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования: глобальные вызовы и неравные возможности». 18-20 февраля 2021г., г.Москва, Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), Круглый стол (онлайн) «Утечка» лучших выпускников из регионов: как повышая качество образования, привлекать таланты в региональную экономику?

    «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары»: К.Қ.Құнантаеваның 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция. Алматы, ҚазҰҚПУ, 19 наурыз 2021ж. Баяндамалар: 1. Студенттерде инновациялық жобаларды сараптау түсінігінің деңгейін анықтау (Д.О.Жұбановамен бірлестікте). 2. Қазақстан Республикасында білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі (Г.Ш.Бейсенбаймен бірлестікте)

    • Кенжан Айсұлу Молынбайқызы

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    • Ақпарат

    Кенжан Айсұлу Молынбайқызы

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    +77755660357

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ

    1. Қазақстан Республикасы Білім министрлігінде, Орта және мектепке дейінгі оқу басқармасының бас маманы (1993-1999 жж.)
    2. Алматы педагогикалық колледжінің психология пәнінің оқытушысы (1991-1993 жж.)
    3. 2000 жылдан Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінде «Жалпы педагогика» кафедрасының аға оқытушысы, 2016 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі күнде дейін аталмыш кафедраның қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы.

    БІЛІМІ:

    • Мемлекеттік квалификациялық  комиссия шешімі бойынша «Педагогика және психология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институті, 1987-1991),  педагогика және психология (мектепке дейінгі)   әдіскер-тәрбиеші мамандығы берілген (0065161)
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитет 2003 жылғы  26 қыркүйектегі (14 хаттама) шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК 00100721)

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    «Внутришкольное оценивание. Разработка компетентностно-ориентированных заданий»

    Ресей Федерациясы. Мәскеу қаласы. Сертификат  72 сағат.  07.11.2017-12.11.2017 ж.

    «Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы. Алматы қ,Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»Акционерлік қоғам.240 сағат.тіркеу №0053329. 2018ж.Сертификат.

    «Даму»Республикалық педагогикалық-психологиялық даму орталығы.

    Туркия Республикасының Жоғары Оқу Мекемесі.Гази Университеті.Абай атындағы ҚҰПУ біріккен.

    «Білім беру мен педагогика ғылымының теориясы мен әдістемесі» тақырыбында 72 сағат көлемінде семинар-тренинг өтілді.13-18 сәуір.2019ж

    «Педагогтың кәсіби құзіреттілігінің теориялық-әдіснамалық негіздері»тақырыбы бойынша курс өтілді. 2020Ж.03.10. 72 сағат.Сертификат №3472. «Білім берудегі менеджменті;Сандық білім беру

    Мен қашықтықтан оқытудағы заманауи ақпараттық технологиялар»курсын бітірдім. 17.08-28.082020ж (72 сағат)

    «Назарбаев  Зияткерлік мектептері»ДББҰ Педагогикалық шеберлік.(Бәләм мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілікті арттыру курсын  бітірдім.30.10.2020ж72сағат.Сертификат. БЖ №148086. Researcher Academe On Campus.Certificate of Attendance. 2020.09dekember..

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    * Ұлттық құндылық,

    * Жастардың бойына ұлттық рухани құндылықтарды қалыптастыру.

    *Ұлттық тәрбие арқылы инновациялық білім беру.

    ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ:

    * Қазіргі жастардың бойына ұлттық салт-дәстүрлер арқылы  құзіреттілікті қалыптастыру.

    * Болашақ мұғалімдердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру

    * Ұлттық  салт –дәстүр арқылы елжандылықты қалыптастыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    021ж.17.03«ТәуелсізҚазақстан:жасампаздық тарихы және Мемлекеттілікті нығайтудың өзекті мәселелеріатты халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. Рухани жаңғыру-ұлттық қүндылық

    Жасөспірімдердің әлеуметтік ортаға бейімделуі.«ХХ!Ғасырдың білім беру парадигмасы:Жаңа үрдістері,тәсілдер мен технологиялар»атты Халықаралық ғылыми-практикалық ондайн-конференциясы. 2021ж.13 .04

    Жастардың бойына ұлттық рухани құндылықтарды қалыптастыру. Куләш Құнантайқызы Құнантаеваның 90 жылдығына арналған «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция. 19 наурыз, 2021ж.

    Болашақ мұғалімдердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. Халықаралық ғылыми конференция. Түркістан қаласы, Халықаралық Қазақ-түрік университеті – 2019.-Б.  ISBN 978-601-324-6. 

    Ұлттық тәрбие арқылы инновациялық білім беру. Алматы, ҚазМемҚызПУ.- 2018. - ISBN 978-601-232-707-6

    Жастардың бойына рухани құндылықтарды дамыту. М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті. 2018. 28 наурыз ,ISBN 978-601-224-741-1

     Ұлттық  салт –дәстүр арқылы елжандылықты қалыптастыру.  Хабаршы №2. Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті 2017.  ISBN 978-601-289-424-8

     «Педагогикалық диагностика». Оқу құралы 2017.   ISBN 978-601-224-655-1

     «Педагогика» лекция жинағы, 2015.   ISBN 978-601-224-207-2   

    « Этнопедагогика». Оқу құралы 2015.  ISBN 978-601-224-655-3

    « Қарым-қатынас педагогикасы.оқу құралы»  2016.  ISBN 978-601-224-492-2

    • Медеубаева Кенжехан Турапбековна

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    • Ақпарат

    Медеубаева Кенжехан Турапбековна

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    +7 701 390 87 32

    Кенжехан Медеубаева 1987 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін филолог, «Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы» мамандығы бойынша тәмамдаған. 2001-2004 жж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасында аспирантура бітірген. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 23 қыркүйектегі шешімімен (№8 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

    ШҚО Аягөз ауданы Тарбағатай орта мектебінде аға тәлімгері (желтоқсан 1980 – қыркүйек 1987); мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары (ақпан 1988 – қазан 1990); қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (қазан 1990 – тамыз 1997) қызметтерін атқарған.

    1997 – 2013Алматы қаласы М.Әуезов атындағы №128 ЖББМ қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып қызмет істеген.

    2013 жылдың мамыр 2014 жылдың қыркүйегі аралығында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті «Жалпы педагогика» кафедрасы жанындағы «Қазақ мектебінің даму мәселелері» зертханасының аға ғылыми қызметкері, 2014 жылдың қыркүйек айынан бастап «Жалпы педагогика» кафедрасының аға оқытушысы, 2016 жылдың қазан айынан бері аталмыш кафедраның қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы.

    БІЛІМІ:

    • Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филолог, «Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы»
    • Педагогика ғылымдарының кандидаты

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Орта мектептерде қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
    • Қазіргі білім беру жүйесіндегі оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Formation Of Tolerance In The Upcoming Generation Within The Family Nurturing System: Makpal Zhazykova, Sanim Kozhayeva, Kenzhekhan Medeubayeva, Assel Tumenbayeva, Gulim Yeleussinova, Salima Seitenova/ Opción, Año 35, No. 88 (2019): 605-621 ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385 Recibido: 09-01-2019 Aceptado: 28-03-2019. Interaktive teaching in the educational environment of a university: K.Medeubaeva /18th international multidisciplinary scientific geoconference SCEM 2018. 2-8 july, 2018. 161-169бб. Albena, Bulgaria. ISBN 978-7408-49-2, ISBN 1314-2704

    2. Компетентность и инновационная культура будущих педагогов: К.Медеубаева, Г.Палымбетова /ОБРАЗОВАНИЕ: традиции и инновации Материалы XVII международной научно-практической конференции. Прага, Чех республикасы 26 сәуір 2018 жыл. 156-162 бб. ISBN 978-80-88005-38-4. СБОРНИК ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRAR.RU) (договор с ООО «НЭБ» №526-02/2015К)

    3. Pedagogical significance of the use of active methods and innovative technologies of education in high school: K.Medeubaeva, G.Demeeva /ОБРАЗОВАНИЕ: традиции и инновации Материалы XVII международной научно-практической конференции. Прага, Чех республикасы 26 сәуір 2018 жыл. 153-156 бб. ISBN 978-80-88005-38-4. СБОРНИК ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRAR.RU) (договор с ООО «НЭБ» №526-02/2015К)

    4. Interaktive teaching in the educational environment of a university: K.Medeubaeva /18th international multidisciplinary scientific geoconference SCEM 2018. 2-8 july, 2018. 161-169бб. Albena, Bulgaria. ISBN 978-7408-49-2, ISBN 1314-2704

    5. Значение национальных ценностей в формировании межличностной культуры: К.Медеубаева, Л.Сайдахметова /ОБРАЗОВАНИЕ: традиции и инновации Материалы XIV международной научно-практической конференции Прага, Чех республикасы. 27 сәуір 2017 жыл. 146-149 бб. ISBN 978-80-88005-38-8. СБОРНИК ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRAR.RU) (договор с ООО «НЭБ» №526-02/2015К)

    6. Features of psychological and pedagogical support gifted childrenin educational institutions: K.Medeubaeva, G.Demeeva /ОБРАЗОВАНИЕ: традиции и инновации Материалы XV международной научно-практической конференции Прага, Чех республикасы. 12 қазан 2018 жыл. 138-143 бб. ISBN 978-80-88005-32-2. СБОРНИК ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRAR.RU) (договор с ООО «НЭБ» №526-02/2015К)

    7. Ways of the mastering kazakh language through dialogue for other nationalities: К.Медеубаева, С.Сейтенова /Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Севастополь қаласы. 27 сәуір 2018 ж. 40-42 бб. Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 2306-10/2016К. от 24 октября 2016 г. УДК 001.1 ББК 94.3

    Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері: К.Медеубаева/ Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №4 (81) 2019

    8. Болашақ педагог-мамандардың кәсіби әрекетіндегі инновациялық сипат: К.Медеубаева, Г.Палымбетова /Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №4(60) 2018. Алматы, 2018, мамыр. 146-151 бб. ISВN 2073-333Х

    9. Болашақ педагог-мамандардың құзыреттілігі мен инновациялық мәдениеті: К.Медеубаева, Г.Палымбетова /Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. Алматы, №2 (наурыз-сәуір), 2018 жыл. 25-32 бб.). ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. ISBN 2070-4046

    10. Электронды оқулықтардың заманауи білім беру жүйесіндегі мәні мен маңызы: К.Медеубаева, Г.Палымбетова /Вестник Академии педагогических наук Казахстана, №2 (70) 2018. ISBN 2070-4046

    11. Оқыту нәтижелерін бағалау әдістемесі. Оқу құралы. К.Медеубаева, Д.Садирбекова/ Алматы, «Альманах» баспасы, 2019ж., 138 б.

    • Садыкова Махаббат Каримовна

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    • Ақпарат

    Садыкова Махаббат Каримовна

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а

    87015660101

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын тарих және педагогика факультетінің «Тарих» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1981 - 1987), Мемлекеттік емтихан комисиясының 1987 жылғы 30 маусымдағы қарары бойынша тарих пәнінің мұғалімі біліктілігі берілді  (Диплом HB № 085387) .

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының 13.00.01- жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша күндізгі бөлім аспирантурасының аспиранты (1998-2001 ж.ж.)  
    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрлігінің Жоғары аттестациялық комиссиясының Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтындағы диссертациялық кеңестің  2002  жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№7 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом FK № 0010189), диссертация тақырыбы: «Қазақстан мектептерінде оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының  дамуы (1940-1960жж.)»
    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік № 274, 2014 жылдың 2 қыркүйегі; 
    2018- «Үздік оқытушы» Грамотасы;

    Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша курсқа қатысты.( 2015 ж. 26.10 -18.11.15)  240 сағат. Валенсия қ., Испания

    МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Қазақ мектебіндегі білім мазмұны. //«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – қазақ мектебін дамыту стратегиясы. Садықова М.К./ Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2014. И.Б.Юсуповамен бірге. ISBN 978-601-224-546-2
    2. Тұлғаға бағдарлы білім беруде педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың маңызы. //«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – қазақ мектебін дамыту стратегиясы.  Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2014. А.Ш.Икрамовамен бірге. ISBN 978-601-224-546-2
    3. Өткені өнегелі, дана басшы, ұлағатты ұстаз... Библиографиялық көрсеткіш , ғалым Күләш Құнантайқызы Құнантаева  туралы эсселер/-Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-230 б. ISBN 978-601-224-802-9
    4. Дала ғұламаларының тәлім - тәрбие мәселелері туралы ой-пікірлері. Садықова М.К./  Күләш Құнантайқызы Құнантаеваның 85 жылдығына арналған « Қазақстан республикасы мен әлемдік кеңістіктегі білім және ғылымның даму тарихы, заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция, Алматы, 14 қазан 2016 А.Ш.Икрамовамен бірге ISBN 978-601-224-799-2
    5. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік: кәсіби бағдар беру мәселелері. Қазақстанның үшінші жаңғыруы: «Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». /Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. - Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 29 наурыз, 2017ж.,-219б. -116-119бб.Г.А.Абиловамен бірге. ISBN 978-601-224-864-7
    6. Білім ұйымдарындағы әлеуметтік-педагогикалық үрдістерді басқару ұстанымдары. Al-farabi 1st  international  congress on social  sciences Gaziantep / TurkeyEditors May 11-14, 2017  Б.812-816 И.Р.Халитовамен бірге
    7. Оқушыларға кәсіптік бағдар берудің заманауи мүмкіндіктері. Садықова М.К./ Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, №2 (74) 2018, «Қыздар университеті» баспасы, Алматы, 2018. А.Ш.Икрамовамен, И.Б.Юсуповамен бірге. ISSN 306-5079 
    8. Использование вебинаров в учебном процессе. Цифровизация и ее влияние на жизнь современного общества.Монография/Под общей ред.М.В.Посновой.
    9. Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020.– С. 114-132
    10. Современные технологии для организации дистанционного обучения. Анализ состояния проблем и перспектив развития современного образования. Монография/Под общей ред.М.В.Посновой. Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021.– С. 84-103
    11. Features of development of the education system of the Republic of Kazakhstan. /Человек в современном мире: Идентичность и межкультурная комму-никация.Международной научной конференции. Дюссельдорф, Германия. 8 – 19.11.2020.  – С.94-102. К.К.Кунантаева, А.Ш.Икрамова,  И.Б.Юсуповамен  бірге
    12. Білім беру үдерісінде педагогикалық технологияларды пайдалану ерекшеліктері//Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Астана, №11/2 2020. –Б. 343-348.А.Ш.Икрамовамен бірге
    13. Дала ғұламаларының еңбектеріндегі отбасының қоғам өмірінде алатын орны туралы ой-пікірлері. //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Астана, №7/3 2020. –Б.120-123 стр. А.Ш.Икрамовамен бірге
    • Сайдахметова Ляззат Турлыгазиевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сайдахметова Ляззат Турлыгазиевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77077683441

    КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ:

    2012 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Жалпы педагогика»  кафедрасында доцент қызметінде жұмыс істейді.

    2010-2012 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде ЖОО-нан кейінгі білім беру бөлімінің меңгерушісі.

    2004-2006 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының Педагогика және психология факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарған.

    1999-2002 жылдары осы институттың оқу бөлімінде  оқу процесі бойынша аға инспектор.

    1994-1996 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының «Жалпы педагогика» кафедрасында оқытушы.

    БІЛІМІ: 

    1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «География» мамандығы бойынша бітірген. ЖБ-ІІ № 0001683

    1996-1999 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының «Педагогика» мамандығы бойынша аспирантурасын бітірген.

    2002 жылы «Қазақстан мектептерінде оқушыларды патриотизмге тәрбиелеудің дамуы (1970-2000 жж.)» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған. Жоғары аттестациялық комиссиясының 2003 жылы 20 маусым айында № 8 хаттама шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі ҒК № 0010607 берілді.

    Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің  2011 жылы 27 желтоқсандағы № 5 хаттама шешімімімен  педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы ДЦ № 0002751 берілді.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    1. «Педагогтың кәсіби құзыреттілігінің теориялық-әдіснамалық негіздері» тақырыбында 21.09-03.10.2020 (72 сағат) Тіркеу номері № 3473
    2. «Киберпедагогика негіздері. Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» тақырыбында 12.08-25.08. 2020ж. (72 сағат) Тіркеу номері № 0105
    3. «Білім берудегі менеджменті: Сандық білім беру мен қашықтықтан оқытудағы заманауи ақпараттық технологиялар» тақырыбында 13.07-24.07. 2020ж. (72 сағат) Тіркеу номері № 0105
    4. «II Uluslararasi Develi-Asik Seyrani Ve Turk Kulturu kongresi. Қатысу сертификаты. Түрік мемлекеті. Кайсери. 10-12.11.2019
    5. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу» ҚРБЖҒМ, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. Сертификат. Тіркеу номері № 0321327. 26.07.2019.

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ОҚУШЫЛАРДЫ ОТАНШЫЛДЫҚ ПЕН ЕЛЖАНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ
    • РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР
    • ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
    • РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ РӨЛІ

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    «Шағын жинақты мектептердің өзіндік ерекшеліктері» //«Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары. 23 сәуір 2021. 132-135 б.

    «Problems of formation of research culture of students» Қазақ білім беру академиясының академигі, п.ғ.д., проф. К.Қ.Құнантаеваның 90 жылдығына арналған «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-пр. онлайн-конференция 19 наурыз, 2021. 399-402 б.

    «Қаржылық сауаттылық – оқушыларға экономикалық білім берудің құралы ретінде» //Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №11/2(145) 2020, 134-139 б.

    «Communicative Competence Of StudentsWays To Increase / Оқушылардың коммуникативтік құзіреттілігін арттыру жолдары» 1th INTERNATIONAL SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS. KAZAKHSTAN / TURKEY ONLINE PRESENTATIONS 13-14/03/2021. 193-200 с.

    RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGICAL MEASUREMENTS: TYPES AND TESTS 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION IN NEW WOR LD, ISBN: 978-625-7720-07-6. November 13-15, 2020. Manhattan, New York City. 191-194 стр.

    «Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін бағалау әдістері» // Наука и жизнь, 2020, №5/1.

    «Қазіргі кезде оқыту жүйесіндегі оқушылардың ағылшын тілі біліктілігін бағалаудың жаңа технологиялары» // Наука и жизнь, 2020, №5/2.

    Оқушылардың сыныптан тыс жұмыстар арқылы рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру. //Наука и жизнь, 2020, №7/3, -155-160

    Роль разноуровневых развивающих заданий при оценке уровня ключевых компетентностей учащихся по изучаемой теме. //Наука и жизнь, 2020, №7/3, -148-155

    Қаржылық сауаттылық – оқушыларға экономикалық білім берудің құралы ретінде. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №11/2(145) 2020, -134-139

    Ата-ана, оқушы және мұғалім үштігінің сапалы жұмысы. // Алдаспан, Республикалық ақпаратты-әдістемелік журнал №11-12, Нұр-Сұлтан қаласы 2019. -14-15 б.

    Ұлттық тәрбие – Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың басты факторы // «Білімдегі жаңалықтар» Республикалық ақпаратты-әдістемелік журнал №4 (68), 2019. Нұр-Сұлтан қаласы

    Студенттердің мәдениетаралық коммуниукативті құзыреттілігін қалыптастыру – бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудің басты бағыттарының бірі //«Ұлы дала түркі халықтарының ортақ мекені» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік online конференциясының материалдары. Алматық. 12 желтоқсан 2019ж. -92-95 б.

    Ұлттық құндылықтар негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру мүмкіншіліктері //Педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының толық мүшесі, профессор С.Қ. Қалиевтың 95 жылдық мерейтойына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

    Мониторнинг учебных достижений магистрантов педагогического вуза // Man in the modern world: Identity and intercultural communication. International collective monography. Coll.,red. N.B. Mikhailova, I.E.Sokolovskaia. Dusseldorft, Germany:  Druckhaus Duisburg OMD GnbH; Encyclopedist-Maximum, 2019.-595 p.

    Оқытылатын тақырып бойынша оқушылардың негізгі құзыреттілік деңгейін бағалаудағы көп деңгейлі дамыту тапсырмаларының рөлі. (Педагогические аспекты подготовки специалистов «педагогическое измерение на основе технологизации учебного процесса в вузе) // Man in the modern world: Identity and intercultural communication. International collective monography. Coll.,red. N.B. Mikhailova, I.E.Sokolovskaia. Dusseldorft, Germany:  Druckhaus Duisburg OMD GnbH; Encyclopedist-Maximum, 2019.-587 p.

    • Байсултанова Сая Шәріпханқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, PhD

    • Ақпарат

    Байсултанова Сая Шәріпханқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, PhD

    +77073954977

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

    • 2001-2016ж.ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, ағылшын тілі пәні оқытушысы
    • 2017-2019ж.ж. Қазақ Спорт және Туризм Академиясы, Тұлғаралық қарым-қатынас пәні оқытуушысы (ағылшын тілінде)

    БІЛІМІ:

    • Абылай Хан атындағы Халықаралық қарым-қатынастар және әлем тілдер университеті, ағылшын  тілі мұғалімі (Бакалавр)
    • 2003 - 2005 жж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Педагогика магистрі
    • 2016-2019 жж. - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 6D010300 – Педагогика және психология, PhDдокторанты

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    1. Организация инновационной образовательной среды для применения модульного обучения (72 сағат)
    2. «Interpersonal Communication»   № 12 .26.10.18-23.11.18, г.Алматы. КазУМОиМЯ им.Аблай хан. 144 ч а.
    3. Dual education in the system of Austria. 25.04.19. 04.05.19, Wien, Austria. Kirchliche Pedagogical University
    4. «Основы киберпедагогики. Методы и технологии дистанционного обучения»     С – 1431. 12.08.20-25.08.20, г.Алматы,КазНацЖенПУ

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР
    • МАГИСТРАНТТАРДЫҢ КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ САПАЛАРЫН ДАМЫТУ
    • ТҰЛҒАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ДАМЫТУ

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Scopus гылымиметрикалық базасына кірген басылым

    Psychological Diagnosis of Master Students' Personal, Professional Development in the Context of Modern Education Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 784-79

    ҚР БжҒМ Білім жэне ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті бекіткен басылымдардағы жарияланымдары

    1. Некоторые вопросы полиязычного обучения в подготовке магистрантов. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3 (59), 2018 ж.
    2. Влияние полиязычного образования на развитие профессионально-личностных качеств магистрантов. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №1(54) 2018 ж.
    3. Содержание профессионально- личностных качеств магистрантов в условиях полиязычого образования. “Қазақстанның ғылымы мен өмірі – наука и жизнь Казахстана”, халықаралық ғылыми журналы 2019 ж.
    4. Магистранттардың кәсіби-тұлғалық сапаларын дамытудағы замануи әдіснамалық тұғырлар. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №1(58) 2019 ж.

    Алыс және жақын шет елдердің ғылыми басылымдары

    1. Polylingual specialists training and dual education as ways to create varied training conditions in the Republic of Kazakhstan. The collection of materials of the XXI international research and practice conference «European Science and Technology», Germany, 2019
    2. Pedagogical basics of forming professional competence of future teachers and psychologists in the conditions of multilingual education. “Innovation management and technology in the era of globalization” Materials of theVII International scientific practical conference, January, 2020, London, UK
    3. Training MA students in the development of professional and personal qualities in the conditions of multilingual education. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ.Материалы Международной  научно-практической конференции Уфа, 17 декабря 2020 года
    • Қылышпай Баян Сағындыққызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Қылышпай Баян Сағындыққызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77017273731

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

    • 2017 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Жалпы педагогика» кафедрасының аға оқытушысы.
    • 2012 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар университетінің «Жалпы педагогика» кафедрасының оқытушысы.
    • 2012 – 2017 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті «Қазақ мектебінің даму мәселелері» зертханасының меңгерушісі. 
    • 2011 – 2012 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар университетінің «Ақ тоты» газеті, жауапты хатшы.
    • 2006 - 2010 жж.  А.В.Селезнев атындағы Алматы хореграфия училищесінің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары.
    • 1994 жылдың мамыры 2006 жылдың маусым айы аралығында Т.Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында әдіскер.

    БІЛІМІ:

    1994-1999 жж аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультеті, химик, химия пәнінің оқытушысы  Диплом №0057703.

    2002-2004 жж аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының магистратурасы «Педагогика және психология» мамандығы бойынша, педагогика магистрі Диплом №0007669

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    1.  Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру «Өрлеу» БАҰО» Алматы, 2013 жыл 05 сәуір айында  240 сағат  көлемінде курсына қатысты №0126268
    2. Лиссабон қаласы ISEL университетінде 2013 жылдың 28 қазан мен 8 қараша аралығында Білім берудегі кәсіби даму және жоғары оқу орнында басқару дағдылары атты  курсына қатысты. №073175568. Португалия
    3. Қытай Халық Республикасының Шыңжаң университетінің ұйымдастыруымен өткізілген «Орта Азия оқытушыларының білім жетілдіру» курсына   240 сағат көлемінде 2015 жылдың 27 шілдесінен 16 тамыз айлары аралығында қатысты
    4. Білім және Ғылым министрлігі мен Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің ұйымдастыруымен 124 сағат көлемінде өткізілген  «Педагогика мамандығының оқытушыларын шетел тілін оқыту» курсына  қатысты. Сертификат № 104 2017 жылдың 31 тамыз айы
    5. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы ұйымдастыруымен 2018 жылдың 16-19 қаңтар айында 32 сағат көлемінде өткізілген  «ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында болашақ педагог мамандарды даярлау» курсына қатысты № 001026

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
    • ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
    • ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

    ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ:

    • Студенттердің этномәдени құндылық бағдарын қалыптастыру мәселелері
    • Шағын жинақталған мектептегі білім сапасын арттыру жолындағы мәселелер
    • Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Search in the field of pedagogical measurements: types of tests and evaluation and measurement materials//3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION IN NEW WORK  LD. ISBN: 978-625-7720-07-6. 13-15.11.2020
    2. Қазақстандағы орта білім мазмұнының ноосфералық моделі//«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» «наука и жизнь Казахстана» «science and life of Кazakhstan» халықаралық ғылыми журналы №11/2 (145) 2020
    3. Подготовка специалистов-филологов в послевузовском образовании //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №7/3 2020. – Б. 46-50.
    4. Студенттің өздігінен білім алудағы тұлғалық  факторын дамытудың ерекшеліктері. ҮI Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы// 10-13 қазан, 2020
    5. Ұлттық білім беру жүйесінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын бағалау//МНПК «Современная этнопедагогика: тенденции и перспективы» посвященной 90-летнему юбилею доктора педагогических наук, действительный член Академии педагогических наук Республики Казахстан, профессор Калиев Сергазы Калиулы, 1 Ноября, 2019, С. 214-217
    6. Колледж білім алушыларының оқу мотивациясын диагностикалау//МНПК «Современная этнопедагогика: тенденции и перспективы» посвященной 90-летнему юбилею доктора педагогических наук, действительный член Академии педагогических наук Республики Казахстан, профессор Калиев Сергазы Калиулы, 1 Ноября, 2019, С. 214-217
    7. Роль критериального оценивания в системе Вуза//Сборник эссе слушателей курса обучения тренеров по программам дополнительного профессионального образования для студентов выпускных курсов высших учебных заведений и гуманитарных колледжей, осуществляющих подготовку педагогических кадров, разработанным на основе уровневых программ повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан и по образовательной программе повышения квалификации педагогических кадров по предметам начальной школы в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан 04.03.2019 г. – 15.03.2019 г
    8. Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру барысындағы стресс-менеджмент, кәсіби құзыреттілікті дамыту//Ү Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы// 11-13 қазан, 2018
    9. Өскелең ұрпақтың ұлттық сана-сезімін тәрбиелеуде ұстаз ілімі: //«Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру тәжірибесі әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.- – Алматы; Қазақ университеті, 13-14 қазан 2017. –  Б.59-62.  ISBN 978-601-04-2889-8.
    10. Адами капиталды дамытудағы шағын жинақталған мектеп оқушысының интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудың орны //Профессор Қазна Аймағамбетқызы Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған //Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі және тәжірибесі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Алматы, 28 сәуір 2017. Б. 293-295. ISBN 978-601-224-872-2
    11. Бағалау технологиясының оқу үдерісіндегі маңызы// Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences August 11-13, 2017 Kiev/UKRAINE. ISBN – 978-605-9885-28-7
    12. Студенттердің сөз мәдениетін жетілдірудің формалары// Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences  August 11-13, 2017 Kiev/UKRAINE. ISBN – 978-605-9885-28-7
    13. Оқытуда инновациялық әдістер мен педагогикалық құралдарды пайдалану үлгілері //  G-global порталы. 2016 ж.
    14. «Студенттердің этномәдени құндылық бағдарын қалыптастыру мәселелері»: // К.Ж.Қожахметованың 65-жылдығына арналған «Әлемдік және Қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен этнопсихология». Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Алматы, 8-9 қаңтар 2016 ж.  ISBN 978-601-224-724-4
    15. Орта білім берудегі бәскеге қабылетті маман даярлаудың шағын жинақталған мектептердегі өзекті мәселелері//ІІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Баку, 25-27 мамыр 2016 жыл
    16. Биология . 8-сынып (сатылай кешенді талдау технологиясы бойынша). Оқу құралы 2015ж. ISBN978-601-224-739-8
    17. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі тұлға мен оның даралығының қалыптасуындағы кемелденуін белгілейтін өлшем ретінде//«Модернизациялау жағдайында ресурстық орталықтың (РО) оқу-тәрбие жүйесіндегі инновациялық үрдіс» тақырыбындағы өңіраралық семинар материалдары, Талдықорған, 2015
    18. «Эстетикалық тәрбиенің өзектілігі туралы» //Сборник материалов во ІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды», 30-31 марта, 2015г., г. Переяслав-Хмельницкий, Украина
    19. «Орта білім берудегі бәскеге қабылетті маман даярлаудың шағын жинақталған мектептердегі өзекті мәселелері»//«Модернизациялау жағдайында ресурстық орталықтың (РО) оқу-тәрбие жүйесіндегі  инновациялық  үдеріс» өңіраралық семинар материалдары, Қапшағай – 2015ж.
    20. Жоғары оқу орындарында оқушылардың этномәдени құндылықтарын қалыптастыру//С.Торайғыров атындағы университет, Павлодар қаласы, 2013
    21. «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени-интелектуалдық мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 
    22. «Хабаршы» Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті.  Қазмемқызпу, 2013
    23. «Шағын жинақталған мектептерде білім беру сапасын жетілдірудің педагогикалық шарттары»//«Хабаршы» Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті.  Қазмемқызпу, 2013
    24. Қазіргі таңда этнопедагогика пәнін  оқытудың маңыздылығы//Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті нің 70 жылдық мерейтойына орай  «Сапалы білім беру мен ғылымды дамыту – заман талабы» атты Халықаралық форум Алматы қаласы, 15 қыркүйек 2014 жыл
    25. Шағын жинақты мектепте рухани-адамгершілік тәрбие беру мүмкіндіктері//Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы(профессор А.К Менжанованың 80 жылдығына арналған) атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.2014
    26. Отбасында қыз балаға эстетикалық тәрбие берудің маңызы. Отбасы құндылықтары: тарих және қазіргі заман. 2014
    27. Қазақ даласының ұлы ғұламалары мен ағартушыларының тәрбие тағылымдары//Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы-қазақ мектебінің дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Алматы қаласы, 21 мамыр 2014 жыл
    28. Педагогические аспекты усовершенствования качества образования в малокомплектных начальных школах (МКНШ) РК// Россия, г. Новосибирск. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета февраль, 2014 год. ISBN 978-5-00023-318-4
    29. Отбасындағы қыз балаға эстетикалық тәрбие берудің маңызы//Алматы қаласы, «Отбасы құндылықтары: тарих және қазіргі заман» Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 2014ж.
    30. Тірек мектептер (РО) қалыптасуы, жаңашылдығы, келешегі» тақырыбындағы республикалық семинар материалдары, Ұзынағаш, 2014
    31. Бабалар мұрасындағы қыз балалар тәрбиесіне қатысты ойлар// Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті. Қазмемқызпу, 2013, мамыр
    32. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу – бүгінгі күн талабы//Үздіксіз білім берудің өзекті мәселелері Т.С.Садықовты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, 2013 ж.
    33. Этнопедагогика негізінде қыз балаларды тәрбиелеу мүмкіндіктері//Түркия. AKRINAR (Kultur sanat ve edebiyat dergisi) ISSN: 1306 – 3731. Наурыз, 2014 ж.
    34. «Шағын жинақталған мектептерде білім беру сапасын жетілдірудің педагогикалық шарттары»//«Хабаршы», желтоқсан, 2013ж.
    35. Шағын жинақты мектепте сыни тұрғыдан ойлауды  дамыту//Арқалық қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, 11-12.12.2013ж.

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» Медалімен марапатталды. Күәлік №570 2014 жылдың 2  қыркүйегі
    • Қоғамдық марапаттар мен атақтар жөніндегі Республикалық Кеңес «Білім беру саласының үздігі»  медалімен марапатталды. Күәлік №BI-571. 2018 жылдың 21 мамыр
    • Алғыс хат. Нұр Отан партиясы, Алмалы аудандық №6 округ бойынша қалалық Мәслихат депутаты, 2016 жыл
    • Тоқтағулова Гаухар Бекеновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Тоқтағулова Гаухар Бекеновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77077010700

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    1994-2000ж.ж. Бастауыш сынып мұғалімі №4 Тілеміс атындағы,№18 Калинин атындағы  қазақ орта мектептері. Мерке ауданы.

    2000-2004ж.ж. Қазақ тілі пәні мұғалімі №350 №353 Балабақша, Тәрбиеші  №297     Балабақша. Алматы

    2004-2008ж.ж. Деканат  регистраторы Қаз.Мемл.Қыз.ПУ.

    2008-2011ж.ж. Психология пәндерінің оқытушысы «Жалпы психология» кафедрасында    Қаз.Мемл.Қыз.ПУ.

    2011 – 2013 магистратура.  Қаз.Мемл.Қыз.ПУ.

    2013 –2021  “Арнайы және  әлеуметтік педагогика” кафедрасының  аға оқытушысы.

    БІЛІМІ: 

    1989-1993 жж аралығында Мектепке  дейінгі  педагогика  және    психология  пәндерінің  оқытушысы

    2004 - 2006 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын  “Қазақ  тілі мен әдебиетінің  мұғалімі” мамандығын  бітірді.

    2006-2008 жылы Т.Рысқұлов атындағы Қаз.ЭУ. Қаржы мамандығын бітірді.

    2011-2013 жылы Психология мамандығы  бойынша  әлеуметтік ғылым   магистрі  академиялық  дәрежесі берілді.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    1.  «ЖОО-да«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» бағыты бойынша пәндерді оқыту технологиясы» 2021 жылдың 26 сәуір мен 6 мамыр аралығында біліктілікті арттыру бағдарламасы бойынша курс өттік.  ҚазҰҚПУ 72 сағат Сертификат
    2. «Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық және әдістемелік қолдау»            2021 жылдың 24 мамыр мен 4 маусым аралығында біліктілікті арттыру бағдараламасы бойынша 72 сағат көлеміндег.  ҚазҰҚПУ  Сертификат
    3. «Қазақстан ТДМ 16.2- ке жету жолында. Балаларды адам құқықтарына  оқыту. Буллинг. Балалардың желідегі қауіпсіздігі» тақырыбы бойынша сараптамалық зерттеулерді қоса алғанда 16 оқу сағаты көлемінде онлайн-семинарларға қатысқанын растайды. Онлайн. Нұр-Сұлтан қаласы 2020. Сертификат 16 сағат
    4. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы өзін-өзі тану сабағын жобалау технологиясы» 2020 жылы 05-17 қазан аралығында біліктілікті арттыру курсын аяқтады. Республикалық «ДАМУ» педагогикалық-психологиялық даму орталығы. Сертификат  72 сағат.
    5. Учусь учить дистанционно. NIS (Nazarbayev Intellectual Schools) Продолжительность курса. Сертификат. 40 сағат
    6. Білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру. Нұрсұлтан қаласы. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 22.04.19-03.05.19.  Сертификат 80 сағат
    7. Жаңартылған мазмұндағы 4,9 және 10 сыныптарға арнлаған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешенге сараптама Аламаты қаласы, 29-30 қазан 2018 жыл. Сертификат.
    8. Білім берудегі мультимедиялық технологиялар.  Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 72 сағат
    9. «Международный проект повышения квалификации специалистов помогающих профессий» приняла участие в тренинге по программе  «внедрения родительских групп и работа с подростками»  2-6 апреля 2018  г.Алматы  Сертификат.

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
    • ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
    • ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

    ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ:

    • «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІ АРҚЫЛЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ БОЙЫНДА ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
    • ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
    • МЕКТЕПТЕГІ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  КӨМЕК КӨРСЕТУ
    • ҚЫЗ БАЛАЛАРДЫҢ БОЙЫНДА РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ РӨЛІ
    • ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ   БАР БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
    • ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІПТІК БАҒДАР ЖҰМЫСЫ

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Мектептегі девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің ата-аналарымен әлеуметтк- психологиялық жұмыстың негізі    «Қыздар университеті» баспасы, 2021 «ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

    2. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың ата-аналарымен әлеуметтік педагогикалық жұмыс «Қыздар университеті» баспасы, 2021 "АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ"  13 сәуір 2021

    3. Оқушылардың әлеуметтік-экологиялық мәдениетін  арттыру. ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ материалдарының жинағы 24 қаңтар, 2020 жыл том І

    4. Бұқаралық ақпарат құралдарының девиантты мінез-құлыққа әсері. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал International popular-science journal №2/3 (57) 2018. ПЕДАГОГИКА. Астана 2018 Агыбаева С.Е. Тоқтағұлова Г.Б.

    5. Қазақ отбасындағы балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. «PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE»: Materials of the III International Scientific-Practical Conference March 28-30, 2018 (Seoul, Korea) Seoul,2018. Г.Б. Токтагулова, С.Е. Агыбаева

    6. Оқушылардың бойында рухани–адамгершілік құндылықтарды өзін-өзі тану пәні арқылы тәрбиелеу.  MATERIALS of the III International Scientific-Practical Conference "INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME" February 26-28, 2018 (Kyoto, Japan) Volume III Kyoto, 2018 Г.Б. Токтагулова, С.Е. Агыбаева

    7. Жасөспірімдік кезеңдегі агрессивті мінез-құлыққа өзін-өзі бағалаудың әсері. MATERIALS of the III International Scientific-Practical Conference "INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME"February 26-28, 2018 (Kyoto, Japan) Volume III Kyoto, 2018. Агыбаева С.Е, Тоқтағұлова Г.Б.

    8. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиялары. V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ II ТОМ 11-13 қазан, Алматы 2018 ж. Тоқтағұлова Г.Б.

    9..Жеткіншек жасындағы балалардың өзіндік бағалау ерекшеліктері Қ.А.Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған «ҚАЗІРГІ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ: ТЕОРИЯСЫ,ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. (Алматы қ.,28 сәуір 2017ж.) ІІ Бөлім

    10. «Өзін-өзі тану» пәні арқылы отбасы құндылықтарын дамыту. «Жастар және ғылым: Бүгінгі мен болашағы» тақырыбындағы 70-ші мерейтойлық республикалық студенттер, магистранттар, PhD докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжрибелік конференция материалдарының жинағы 12сәуір, 2017 жыл.

    11. «Педагогикалық психология»  атты Абеуова И.А, Токтагулова Г.Б, Ағыбаева С.Е. авторлық бірлесумен  оқу құралы  шықты 2017 жылы.

    • Дарханова Айсауле Жумабаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Дарханова Айсауле Жумабаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77074526026

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ

    • 2004-2006 ж. жалпы педагогика кафедрасының оқытушысы
    • 2012 ж Жалпы педагогика кафедрасының аға оқытушысы

    БІЛІМІ: 

    • 1998-2002жж Абай атындағы педагогикалық университетінің филология факультетін бітірді
    • 2002-2004 Абай атындағы Ұлттық педагогика университетінің магистрі
    • 2004-2006 жылы  Қыздар педагогикалық инситутының оқытушысы
    • 2012 ж Кыздар педагогикалық университетінің аға оқытушысы

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ

    1. «Педагог мамандардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру жолдары» тақырыбындағы 72 сағаттық авторлық курсы.Алматы, Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми – зерттеу орталығы  21.04.2013ж
    2. Жаңартылған мазмұндағы 4,9 және 10 сыныптарға арнлаған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешенге сараптама Аламаты қаласы, 29-30 қазан 2018 жыл. Сертификат.
    3. Білім берудегі мультимедиялық технологиялар.  Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 72 сағат

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
    • ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

    ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

    • С.Көбеевтің педагогикалық мұралары және оны орта мектептің оқу үрдісіне енгізу

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. С.Көбеев шығармаларының ағартушылық және тәрбиелік мәні. ҚР ҰҒА Хабарлары, 6, 2003. – С. 27-29. Махметова Б.Т.
    2. С.Көбеев – ұрпақ тәрбиелеу жолында.Бастауыш мектеп, 6, 2005 ж. – С. 48-50 С.Қалиев
    3. Елжандылыққа тәрбиелеу өте маңызды мәселе Қазақстан мектебі, 11-12, 2005 ж. – С. 100-102
    4. Составление учебных планов по кредитной форме обучения. VI международная научно-практическая конференция МАБ «Системы обеспечения качества бизнес образования в РК: инновационные подходы», 26-27 мая, Алматы, 2006 г.Заурбеков Н.С.,Досмухаметова Р.С.
    5. Информационная система «Кафедра» как инструмент методического управления вузом. Материалы III Республиканской учебно-методической конференции «Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обучения». Часть 2.-Алматы, 2008.-С. 60-64. Е.Ы.Бидайбеков, Заурбеков Н.С., Ж.Б. Насрадинова
    6. Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі Типтік бағдарлама - Алматы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты,  2008. – 16 с.І.Р.Халитова, Б.З.Мырзаева
    7. Дидактикалық технология Типтік бағдарлама - Алматы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты,  2008. – 18 с. І.Р.Халитова, Б.З.Мырзаева
    8. Педагогикалық диагностика Типтік бағдарлама - Алматы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты,  2008. – 12 с. І.Р.Халитова, Б.З.Мырзаева
    9. Студенттердің бақылау жұмысына тапсырмаларды құрылымдық ұйымдастыру және мамандандыру пәндері үшін Уоллес моделі.Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, физико-математикалық сериясы, №3 (39), Алматы, 2012. – С. 80-83.Заурбеков Н.С., Иманбаев Қ.С.
    10. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», - 2012.  Том 13.  Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД http://www.ukrnauka.ru/DWSH/19-11-2012_A4_tom-13.pdf  – C. 34-36. Заурбеков Н.С., Иманбаев Қ.С., Заурбекова Н.Д.,Өтепберген Ш.М.
    11. Студенттердің өз бетімен  жұмысының  табыстылығының психологиялық шарттары.  Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2012»  Volume 9. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl.  Nauka i studia. http://www.ukrnauka.ru/PRNIT/08-11-2012_A4_tom-9.pdf – C. 26-28. Заурбеков Н.С., Иманбаев Қ.С., Заурбекова Н.Д.
    12. Студенттің мамандандыру пәндерін ұйымдастыру үшін Уоллес моделін қолдану нәтижелері.Материалы междунар. научно-практ. конф. «Наука и образование без границ - 2012» (07-15.12.2012), Том 21.  Педагогически науки“, Nauka I studia”, (Przemysl , Польша) http://www.ukrnauka.ru/PVMN_/07-12-2012_A4_tom-21.pdf – C. 48-49.Заурбеков Н.С., Иманбаев Қ.С., Заурбекова Н.Д.
    13. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру ұстанымдары . Материалы международной научно-практической конференции «12 летнее образование в РК: проблемы и перспективы», Алматы, КазНПУ им. Абая, 2012. –  C. 87-92. Заурбеков Н.С., Иманбаев Қ.С., 
    14. Студенттердің өз бетімен  жұмысының негізгі сипаттамалары. Материалы международной научно-практической конференции «12 летнее образование в РК: проблемы и перспективы», Алматы, КазНПУ им. Абая, 2012. –  C. 93-100. Зәуірбеков Н.С., Иманбаев Қ.С., Заурбекова Н.Д., Регинбаева Н.А.
    15.  This is to inform you that your manuscript titled Problems of Social Integration for Repatriates in Kazakhstan.  Successfully passed the reviewer process. The manuscript is now considered for publication in World Applied Science Journal (WASJ), Volume 31. Issue 4, 2014 Цитируемость в БД Scopus=0,161 L. Ilimkhanova,
    16. Jakupov, M.Perlenbetov, Zh.Ishpekbayev, S. Berdibayevae, G.Bilyalova
    17. Интерактивті тақта арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру жолдары . «Сапалы білім беру мен ғылымды дамыту-заман талабы» атты халықаралық форум материалдары, Алматы, ҚазМемҚызПУ, 15 қыркүйек 2014 ж. Альпенова Ж
    18. Әдеби шығармаларды жаңа технологиямен оқытудың педагогикалық әдістері. «Сапалы білім беру мен ғылымды дамыту-заман талабы» атты халықаралық форум материалдары, Алматы, ҚазМемҚызПУ, 15 қыркүйек 2014 Жұмажанова Т.Қ.,Медеубаева К.Т
    19. Қазақ мектебінің мұғалімі-ұлттық идея генераторы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы-қазақ мектебін дамыту стратегиясы»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Алматы қаласы. 21 мамыр 2014.- 281-283 б. Бегетай Б.А. Адырбекова Л.К
    20. The Hierarchy of Value Orientations in Kazakhstan as the Basis of National Mentality Mediterranean Journal of Social Sciences  MCSER Publishing, Rome-Italy. ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print)    Vol 5 No 20. September 2014 – 2641-2647 pp. http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/4134 Цитируемость в БД Scopus=0,145 L.Ilimkhanova, M. Perlenbetov,
    21. Tazhbayeva, M. Assylkhanova,G. Topanova, Z. Sadvakassova,S. Berdibaeva
    22. Psychological Factors, Influencing the National Political Culture within a Multi-Ethnic Society, Role of Socialization and Globalization for the Multinational State Political Culture Development. Mediterranean Journal of Social Sciences  MCSER Publishing, Rome-Italy ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print) Vol 5 No 20 September 2014 -  2559-2567 pp.http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/4124 Цитируемость в БД Scopus=0,145 L. Ilimkhanova, M. Perlenbetov,
    23. Baimoldayev,Z. Ishpekbayev,M. Kurganbekov,S. Tazhbayeva ,G. Bilyalova,Z. Bimaganbetova 
    24. Қазақ мектебіндегі ұлттық білім мазмұны: отандық және халықаралық тәжірибе. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы-қазақ мектебін дамыту стратегиясы»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Алматы қаласы. 21 мамыр. 2014. - 281-283 б.Онғарбаева Ж.О.Амангельды А.С.
    25. Основные походы и характеристики самостоятельной работы. Материалы международной научно – практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее-2014», (27 февраля - 05 марта 2014 г.), Чехия, Прага, http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.  Заурбеков Н.С., Анисова Г.Т.,
    26. Оқушының сыныптан тыс өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері. Материалы международной научно – практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее-2014», (27 февраля - 05 марта 2014 г.), Чехия, Прага, http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm. Анисова Г.Т
    27. Ынталандыру, бақылау және олардың негізгі түрлері. Материалы международной научно – практической конференции «Наука и образования 2013-2014», 27.12.2013-05.01.2014 гг. Чехия, Прага, 2014. - http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/2_155099.doc.htm С. Заурбеков Н.С., Иманбаев К.С.
    28. Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді шарттары. Материалы международной научно – практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности-2014», 7-15.01.2014 г. Польша, Пршемысль, 2014. - http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Pedagogica/2_155101.doc.htm - С.Заурбеков Н.С., Иманбаев К.С.
    29. Информатиканы оқытудағы ақпараттық құралдар мен ресурстарды іріктеу мен қорғау арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының құзіреттілігін қалыптастыру алғы шарттары. «Актуальные проблемы современных наук-2017», 07-15.06.2017, Польша-5 стр 0,3. Н.С.Заурбеков., Лесбек Б.А.
    30. Студенттердің бақылау жұмыстары тапсырмаларын құрылымдық ұйымдастыру және мамандандыру пәндерін оқыту үшін Уоллес моделін қолдану мүмкіндіктері. Материалы VII  международной научно-методической конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке», Алматы, 2015. – С. 597-599. Н.С.ЗаурбековҚ.С.Иманбаев, Н.Ж.Заурбекова, А.А.Умаргалиева
    31. Применение и внедрение иновационных технологии в развитии современного образования. Материалы XI международной научно – практической конференции, 27 февраля 2015 г. Прага, Чешская республика.Медеубаева К.Т.
    32. Жоғарғы сынып орындарында белсенді қолдану әдістері. К.Ж.Қожахметованың 65 жылдығына арналған «Еліміздегі және әлемдік білім – ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика және этнопсихология мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016 ж. Медеубаева К.Т.
    33. Инновационные тенденции в развитии современного образования в Казахстане Материалы XI Международной научно-практической конференции  «Современный научный потенциал – 2016», Science and Education Ltd (Англия), Лондон, Англия, 28.02 – 07.03.2016. – 2016.Сыпырындиева Г.К., Омарбекова Ш.О.
    34. Педагогикалық ЖОО студенттерін белсенді оқыту әдістері. Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Наука без границ  –  2016», Science and Education Ltd (Англия), Лондон, 2016. - http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm Заурбеков Н.С.,  Заурбекова Н.Д.,  Умаргалиева А.А.
    35. Шағын комплектілі мектептерде сабақтың үш кезендік құрылымын жаңашыл оқу жобаларымен ұйымдастыру  Шағын жинақталған мектептің білім беру үрдісіндегі интеграция мен дифференциация атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция матенриалдары. – Алматы, 26 сәуір 2016. – 171-172 б.Омарбекова Ш.О.
    36. Оқытудың бағалау құралдары және өзін-өзі бағалау //Материалы XIІ международной научно – практической конференции,  2016 г. Прага, 20-21 б. Абилова Г.А.Омарбекова Ш.О.
    37. Cтуденттердің құзіреттілігін қалыптастыру //Материалы XIІ международной научно – практической конференции,  30 октябрь Прага 31-34 б. Сыпырындиева Г.Қ
    38. Диалог – адамгершілікті иемденудің негізгі құралы К.Қ.Құнантаеваның 85 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының әлемдік кеңістегі білім – ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016 жыл 14 қазан 68-70б. Омарбекова Ш.О. Сыпырындиева Г.Қ. Қазақстанда гендірлік білім беру жүйесі К.Қ.Құнантаеваның 85 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының әлемдік кеңістегі білім – ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016 жыл 14 қазан 255-256б. Омарбекова Ш.О.
    39. Патриоттық тәрбие – педагогикалық тәрбиелер бастауы «Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі мен тәжрибесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, материалдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2017 жыл 28 сәуір 262-2656б.Л.Т.Сайдахметова
    40. Өскелең ұрпақтың ұлттық сана сезімін тәрбиелеуде ұстаз ілімі «Қазақстандық қоғамның рухани адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, материалдары 13-14 қазан 2017ж Қазақ университеті 59-61бб Б.Қ.Қылышпай
    41. Білім беру жүйесінің жаңаша көзқарасы. Низан Ильясовтың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған "Жаратылыстану пәндерін қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар" атты республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдарының жинағы 15 мамыр 2017 жыл.201-202.Н.Д.Заурбекова, Э.О.Қуткельдиева
    42. Жаңашыл ұстаз тұлғасын дайындау. Низан Ильясовтың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған "Жаратылыстану пәндерін қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар" атты республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдарының жинағы 15 мамыр 2017 жыл.201-202.Н.Д.Заурбекова, Э.О.Қуткельдиева
    43. Кәсіптік білім беруде үштілді маман даярлаудың қазіргі таңдағы жайы. Низан Ильясовтың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған "Жаратылыстану пәндерін қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар" атты республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдарының жинағы 15 мамыр 2017 жыл.228-229.   Омарбекова Ш.О.Абилова Г.А. 
    44. Информатиканы оқытудағы ақпараттық құралдар мен ресурстарды іріктеу мен қорғау арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының құзіреттілігін қалыптастыру алғы шарттары. «Актуальные проблемы современных наук-2017», 07-15.06.2017, Польша-5 стр 0,3 Н.С.Заурбеков., Лесбек Б.А.
    45. Информатиканы оқытудағы ақпараттық құралдар мен ресурстарды іріктеу мен қорғау арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының құзреттілігін қалыптастыру қажеттілігі. «Актуальные проблемы современных наук-2017», 07-15.06.2017, Польша-5 стр 0,3 Н.С.Заурбеков., Лесбек Б.А.
    46. Информатиканы оқытудағы ақпараттық құралдар мен ресурстарды іріктеу мен қорғау арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының құзреттілігін қалыптастыру қажеттілігі. «Актуальные проблемы современных наук-2017», 07-15.06.2017, Польша-5 стр 0,3 Н.С.Заурбеков., Лесбек Б.А.
    • Құттыбек Аида Құттыбекқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Құттыбек Аида Құттыбекқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77015832219, +77477126740

    Құттыбек Аида Құттыбекқызы – 2013-2017ж. М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін тәмәмдаған, «Психология» мамандығы бойынша әлеуметтік білімдері бакалавры дәрежесі берілді.  2017-2019ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, «Педагогика және психология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді.

    Кәсіби еңбек жолы:

    • 2019-2023ж. Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің оқытушысы, педагог-психолог, әлеуметтік педагог.
    • 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Жалпы және әлеуметтік педагогика» кафедрасына оқытушы қызметіне қабылданды.

    БІЛІМ БЕРУ:

    • М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті (2013-2017)
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2017-2019)

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • Ұлттық құндылықтарды жаңғырту жағдайында студент-жастар тәрбиесінің этногендерлік аспектілері;
    • Гендерлік саясаттың ерлі-зайыптылар қарым-қатынасына психологиялық ықпалы;
    • Студенттердің сәтті әлеуметтенуі мен бейімделуі.

    Ғылыми жарияланымдар:

    • «Тұрақты даму мақсатында халықаралық журналистиканы оқыту модельдері» (МTIJ) IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы қ., Қазақстан, 2019ж. Мақала: «Студент-жастарға жыныстық тәрбие берудің гендерлік аспектілері».
    • «Қазақ кітабы: Алаш қайраткерлерінің кітап басу ісінің дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы қ., «Қазақ университеті», 2019ж. Мақала: «Гендерлік әлеуметтену».
    • «Қазіргі ғылымның тиімді құралдары – 2021» XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Прага қ., Чехия, 2021ж. Мақала: «Жасөспірімнің жеке даму проблемаларын анықтау және оны қолдау».
    • «Қазіргі заманғы еуропалық ғылым-2023» XX Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Шеффилд қ., Англия, 30 маусым - 7 шілде 2023ж. Мақала: «Орта кәсіптік білім берудегі куратордың рөлі».

     

    • Баекеева Фариза Сабетайқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Баекеева Фариза Сабетайқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77756991088

    Баекеева Фариза Сабетайқызы  2017-2021ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Педагогика және психология мамандығы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі берілді. 2021-2023ж Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті Педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистірі дәрежесі берілді. Кәсіби еңбек жолын 2023 жылы 1 қыркүйегінен бастап Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Педагогика және психология институты, Жалпы және әлеуметтік педагогика кафедрасында оқытушы лауазымынан бастады.

    БІЛІМ БЕРУ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2017-2021)
    • Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті Магистр (2021-2023)

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • Болашақ педагог психологтың инновациялық іс-әрекетті басқаруға даярлығын қалыптастыру.
    • Болашақ маманның инновациялық қызметке психологиялық даярлығын басқару
    • Болашақ маманның инновациялық қызметке педагогикалық даярлығын басқару

     Ғылыми жарияланымдар:

    • Innovative activity of the future teacher-psychologist  //Педагогика және өнер. Алматы, 2 (94), 2022. -Б.42-44
    • Болашақ маманның инновациялық қызметке психологиялық даярлығын басқару /Жаңа Қазақстанды құрудағы педагогикалық жоғары оқу орындарының рөлі. Философия ғылымдарының докторы, профессор Аршабеков Нұрғали Рахымғалиұлының 70 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары.    -Алматы, 18 қараша 2022  -Б. 13-18
    • Болашақ әскери маманның инновациялық іс-әрекетке психологиялық даярлығын басқару     /Әскери ғылым дамуының өзекті мәселелері Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлерінің әскери институты. Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. Алматы, 12 сәуір 2023  -Б. 49-54
    • Әнәпия Ұлзада Тайырбекқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Әнәпия Ұлзада Тайырбекқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77782108622

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 01.09-31.12.2018 – әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мұғалімі, КММ «№55 жалпы білім беретін мектебі».
    • 05.07.2019-31.08.2021 – әлеуметтік педагог, РГП на ПХВ «Научно-практический центр Развития социальной реабилитации» («НПЦ РСР»)

    БІЛІМІ:

    • 2014-2018 – жоғары білім (бакалавр), ҚазМемҚызПУ. Үздік диплом. Мамандық: 5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану».
    • 2018-2020 – педгогика ғылымдарының магистрі, ҚазҰҚПУ. Мамандық: 6М012400 – «Педагогикалық өлшемдер».

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    • СЕРТИФИКАТ выдан в том, что прошла с 31.10.2018 по 10.11.2018 г. прошла курсы повышения квалификации по теме «Измерения в управлении качеством образования» (72 часов). Москва, 2018;
    • СЕРТИФИКАТ выдан в том, что прошла обучение на семинаре «Применеие ассистивных технологий в практике обучения детей с кохлеарными имплантами в условиях реабилитации» Дата проведения: с 13 по 17 июля 2019 г Количество прослушанных часов: 40. Алматы, 2019;
    • СЕРТИФИКАТ выдан в том, что прошла обучение на семинаре «Активизация слуховых и речевых коммуникативных навыков у детей с кохлеарными имплантами». Дата проведения: с 13 по 17 августа 2019 г. Количество прослушанных часов: 40. Алматы, 2019;
    • СЕРТИФИКАТ выдан в том, что приняла активное участие в семинаре «Мы разные! Мы равные!». Дата проведения: 22.10.2019. Алматы, 2019;
    • ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА награждена Әнәпия Ұлзада Тайырбекқызы социальный педагог Департамента медико-реабилитационного, отдела слухоречевой реабилитации, за профессионализм и ответсвенное отношение к работе, активное участие в жизни коллектива РГП на ПХВ «НПЦ РСР» МТСЗН РК и в связи с праздниванием «Дня социального работника». 25.10.2020, г. Алматы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ БОС УАҚЫТЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІ
    • ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
    • ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

    ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

    1. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН БАЛАЛАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ;
    2. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ-НЫҢМАҢЫЗЫ МЕН РӨЛІ/«Қазіргі ғылым және білім мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Ақтӛбе: «Интеллект» ғылыми-әдістемелік орталығы. 2018. – 205 бет. 32-35 бб.
    2. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ-ДАҒЫ
     НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР/«Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы». Профессор С.Қалиевтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы. – Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2019. 408 - бет.  158-160 бб.
    3. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ/ "Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time" Materials of the V International Scientific-Practical Conference. Tokyo, Japan, February 12-14, 2020 . 283-286 бб.
    4. МЕКТЕПТЕГІ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫ-ҒЫНА
     КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ӘСЕРІ//ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ Халықаралық ғылыми журнал. №4/3 2020ж. 87-91 бб.
    • Сарбасова Айгуль Даулетбаковна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Сарбасова Айгуль Даулетбаковна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77789238305

    Сарбасова Айгуль Даулетбаковна 2005-2009 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің  педагогика және психология факультеті, «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім алып,  педагог-психолог мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесі берілді. 2009-2010 жылдары - Алматы обылысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы №4 орта мектепте өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі, 2010-2013 жылдары осы мектепте педагог-психолог болды. 2013-2015 жылдары Алматы обылысы, Ұйғыр ауданы, Қырғызсай ауылы Қырғызсай мемлекеттік-коммуналдық  мекемесінде педагог-психолог болып жұмыс жасады. 2015-2017 жылдары -  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің  педагогика және психология факультеті «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім алып,  психология  ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді. 2015-2019 жылдары №7 қалалық клиникалық ауруханада психолог болды, 2019-2020 жылдары Қазақтың ұлттық спорт академиясында лаборант, 2021-2023 жылдары №174 мектеп-гимназиясында педагог-психолог болды.

    БІЛІМ БЕРУ:

    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің (2005-2009)
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің (2015-2017)

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • Бала дамуындағы әр кезеңдегі жан дүниенің ерекшеліктерін анықтап алып, оардың өз-өзіне, оршаған ортаға деген көзқарасының, қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуына жетекшілік жасау

    Ғылыми жарияланымдар; 2017 жылғы мақала:

    • Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері атты IV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның материалдары. Түркістан, 2017 жыл.
    • Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері атты IV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның материалдары. Түркістан, 2017 жыл. Мақала «Психология  ғылымында зейін феноменін теориялық зерттеулер»

   Байланыстар