Конференциялар, форумдар, симпозиумдар, семинарларға, тренингтерді ұйымдастыру және қатысу