QyzPU студенттерін жатақханадағы орындармен қамтамасыз ету үшін инвестициялар тарту бойынша конкурс  • QyzPU студенттерін жатақханадағы орындармен қамтамасыз ету үшін инвестициялар тарту бойынша конкурс

   "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ студенттерін жатақханадағы орындармен қамтамасыз ету үшін инвестициялар тарту бойынша конкурс өткізу туралы хабарлама

   "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ (бұдан әрі – Университет) Университет студенттерін жатақханадағы орындармен қамтамасыз ету үшін инвестициялар тарту бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

   Жобаның мақсаты: Алматы облысында университет студенттерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тұруға ыңғайлы қызмет көрсету (кең жолақты Интернетке қосылу және компьютерлендіру (коворкингтер), заманауи жайлылық аймақтарымен, спорт аймағымен, қоғамдық тамақтану аймағымен жарақтандыру) арқылы жаңа мектеп пен студенттік жатақхана салу

   Студенттік жатақхананың жобалық қуаты: 600 (алты жүз) орыннан кем емес мектеп және 400 (төрт жүз) төсек-орыннан кем емес жатақханалар

   Жобаны іске асыру орны: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Кемертоған а.

   Жобаны іске асыру кезеңі – 8 (сегіз) ай және одан да көп, оның ішінде:

   - құрылыс кезеңі: 2025 жылғы 25 тамызға кешіктірмей салынған немесе реконструкцияланатын объектіні пайдалануға бере отырып, 7 (жеті) ай. Университет студенттерін ертерек күнге, атап айтқанда 2025 жылғы 01 қыркүйекке қарай орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету келіп түскен өтінімдерді қарау кезінде артықшылық (басымдық) болып табылады;

   пайдалану кезеңі: 6 (алты) жыл жаңа объект салынған жағдайда немесе 8 (сегіз) жыл – жатақхананың нысаналы мақсатын кемінде 20 (жиырма) жыл мерзімге өзгертуге тыйым салумен (құқық ауыртпалығымен) қолданыстағы объектіні реконструкциялау кезінде.

   Инвестордың инвестицияларын (шығыстарын, шығындарын) өтеу – Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының студенттерін, магистранттары мен докторанттарын жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырыс есебінен қараңыз. https://fincenter.kz/investors/dormitory. төсек үшін 25 000 (жиырма бес мың) теңгеден аспайтын тұрғаны үшін ақы төлеу- орын. Кейіннен көтеруді Тараптар келіседі.

   Университеттің байланыс тұлғасы: [ ● ] [Ержасов Рустам Науанұлы], [●] [+7 701 529 59 22].

   Әлеуетті инвесторлардың өтінімдері 13.05.2024 жылдан бастап 17.05.2024 жылға дейін күн сайын 10 сағат 00 минуттан 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 114 үй, 1 корпус, № [ ● ] [4] кабинет.

   Әлеуетті инвесторлардың өтінімдері бар конверттерді ашу 2024 жылғы 20 мамырда сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 114 үй, 1 корпус, № [ ● ] [107] кабинет мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

   Қатысушылар-уәкілетті өкілдер тұлғасындағы әлеуетті инвесторлар жеке басын куәландыратын құжатты, қатысушының мүдделерін білдіруге сенімхатты немесе қатысушының бірінші басшысының лауазымына тағайындалғанын растайтын құжатты ұсынған жағдайда конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу кезінде қатысуға құқылы.

   Бөлісу: