Докторлық диссертация қорғауы  • Докторлық диссертация қорғауы

   «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» КеАҚ «8D02301 – Филология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Нуртаева Айсулу Балтабаевнаның «Қазақ тіліндегі энантиосемия: лингвомәденитанымдық аспект» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

   Диссертация «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде» КеАҚ-та орындалған.

   Қорғау тілі - қазақ тілі.

   Ғылыми кеңесшілер:

   Отандық кеңесші: Абдирасилова Гульмира Калыбаевна – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Филология институтының профессор м.а.,  филология ғылымдарының кандидаты;

   Шетелдік кеңесші: Сүйер Екер - Башкент университетінің профессоры,  PhD (Анкара қ,Түркия)

   Рецензенттер:

   1. Қосымова Гүлбану Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, филология ғылымдарының докторы, h=1;
   2. Бектемирова Сауле Бекмухамедовнаәл-Фараби атындағы ҚазҰУ доцент м.а., филология ғылымдарының кандидаты,  h=1.

   Қорғау (online offline) 2023 жылдың ақпан айының 22 жұлдызында сағат 15.00-де ҚазҰҚызПУ жанындағы «6D011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті», (8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті), «6D020500 – Филология» (8D02301 – Филология) білім беру бағдарламасы (мамандығы) бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

   Мекенжайы: 050000, Алматы қаласы, Гоголь 114,  конференц зал, 215.

   e-mail: murzinova.aigul@qyzpu.edu.kz

   ZOOM Link to the conference in Zoom (conference hall):            

   https://us06web.zoom.us/j/85943576535?pwd=blR5clQzWXpZMi9ZbWVnZ2hZcDFlUT09

   ID: 859 4357 6535

   Password: 753384

   Бөлісу: